Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Visie van de Syrisch orthodoxe kerk: heel scherp op Obama/Putin ! Lees het aub.

http://www.aramnahrin.org/Dutch/Arameeers_Irak_Syrie_ISIS_ISIL_Mosul_Hassake_15_10_2015.htm#6

Citaat van de conclusie, zoals op deze link staat:

Conclusie

1) De ISIS/ISIL en andere jiahdistische groepen in Syrië zijn gecreëerd, bewapend en getraind door de internationale satanische intrige waar de Westerse koloniale illuminatiemachten de voortouw nemen. Het doel van deze kabbalistische / Vrijmetselaars / Illuminatie is om overal in de wereld bloedbaden, oorlogen en chaos teweeg te brengen om de man van zonde, de antichrist op de wereld te brengen.

Deze vreselijke jiahdisten, die ze hebben gecreëerd, worden gebruikt om Syrië etnische te zuiveren van haar oorspronkelijk Aramese bewoners die sinds duizenden jaren hier wonen. Eeuwenoude Aramese religieuze en culturele erfgoed in Syrië wordt systematische door de jongens van de koloniale illuminatiemachten vernietigd. Onder andere oude kerken, kloosters en culturele centra’s, zoals de oorspronkelijk Aramese Palmyra/ Tadmor worden vernietigd.

2) Het Aramese volk is zwaar verdeeld op religieuze en nationale niveau. Ze hebben geen leiders met visie die het dynamiek van de internationale gebeurtenissen begrijpen. Zowel religieuze als seculaire “leiders” begrijpen totaal niets van wat er zich om hen heen afspeelt. De nationale verdeeldheid wordt vooral veroorzaakt door de anti-Aramese koloniale en occulte slavernij product “Assyriers.” Het gaat hier om een occult geestelijke product (hier en hier). Daarom zal er nooit Aramese nationale eenheid worden gerealiseerd.

Wanneer de Arameeërs waren verenigd op nationale niveau, dan hadden zij zich gemakkelijk in het Midden-Oosten kunnen handhaven.

Sommige religieuze “leiders” willen zogenaamd stappen nemen tot religieuze eenheid. Het problemen met deze zogenoemde “leiders” is dat ze geen basis Bijbelkennis hebben. Hun kennis bestaat slechts uit vaagheden die weinig met christendom te maken hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld de gebeurtenissen in het Midden-Oosten niet in een Bijbelse perspectief plaatsen, omdat hen simpelweg aan kennis en inzicht ontbreekt. Ze begrijpen totaal niets van waarom ons volk wordt verdreven uit z’n inheemse woongebieden. We denken dat de reden voor deze blindheid en onkunde is omdat sinds honderdenjaren terug Satan zware demonische bolwerken in de kerk heeft gevestigd.

3) De instroom van de Islamitische “asielzoeker” naar Europa is bedoeld om ongekende chaos en anarchie teweeg te brengen zodat alle Europese democratieën worden veranderd in dictatuur. Dat is noodzakelijk voor het rijk van antichrist.

4) Rusland is op 30-9-2015 begonnen met luchtaanvallen op de jihadistische groeperingen in Syrië, inclusief ISIL/ISIS terroristen. De schatting is dat de campagne 3 tot 6 maanden gaat duren om significante schade toe te brengen aan de jihadisten in Syrië. Als de tempo van huidige succes zich voortzet, dan zijn de Russen mogelijk binnen drie maanden klaar.

5) De internationale satanische intrige, geleid door de koloniale kabbalistische illuminatiemachten, en hun media reageerden woedend op de aanval van Rusland op hun jongens. Omdat ze niets tegen Rusland kunnen doen, begonnen ze een demonisatie campagne tegen President Putin en Rusland. De wereld is echter langzamerhand wakker geworden van deze kwaadaardige machten, die leugen en bedrog hoog in vaandel hebben staan, en daarom steunt de meerderheid hetzij in stilte of openlijk de acties van Rusland tegen de terroristen in Syrië. Erg jammer dat Rusland al in 2012 hier niet mee was begonnen.

Laatste opmerking: Als Christenen moeten wij bij alles wat wij zien nuchter blijven. Satan is de dirigent van al het kwade op de wereld. Hij wordt de “god” van deze wereld genoemd (2 Kor. 4:3-4). Hij oefent zijn macht uit achter de schermen via wereldwijde geheime organisaties. Voor de ogen van de wereld lijken de Russen de goede partij te zijn en het Westen het kwade partij als je kijkt naar de vreselijke toestand van Irak en Syrië die door het Westen en hun Midden-Oosterse trawanten is veroorzaakt.

Toch is het vaak zo dat de “goede” partij en het kwade partij door één en dezelfde meester worden bestuurd (hier, hier, hier, hier, hier, hier). De reden is dat Satan twee gezichten heeft. Hij doet zich voor als een verscheurende leeuw en als een engel van het licht.

Op deze website zie je een foto van Vladimir Putin en Henry Kissinger, een zeer hoogstaande Amerikaanse illuminaat, die elkaar de hand geven. De handdruk op de foto is een speciale handdruk die door Vrijmetselaars wordt gebruikt om hun broederschap tegenover elkaar te bevestigen (ook hier). Deze website vraagt zich af of Putin nog steeds een Vrijmetselaar is.

********************************

Hier kunt U zich aanmelden voor ons nieuwsbrief

Copyright © Aram-Naharaim Organisatie

U mag dit artikel overnemen alleen als U de volledig link naar het artikel erbij vermeld.

___________________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Deze visie komt vanuit de oudste christelijke kerk, na de Handelingengemeente.
Helaas geen vermelding van de spoedige komst van de Mashiach, dat is juist de bemoediging, die ons door deze ellende draagt.
Verder ook geen Tora-praktijk, maar wel een goed doorzicht in de actualiteit van deze eindtijd !

Shalom ,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*