Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Zaaalig Pasen of Bijbels Pesach

Een citaat uit ‘The Two Babylons or the Papal Worship Proved to be the Worhip of Nimrod and his Wife’, Rev. Alexander Hislop, Loizeaux Brothers, Neptune, New Jersey, USA, 1916, 1959, blz. 104 – 106.

De veertig dagen vastentijd  werd geleend van de aanbidders van de Babylonische godin. Deze vastentijd, gedurende de lente, wordt nog steeds gehouden door de Jezidis of de heidense duivelvereerders van Koerdistan, die het geërfd hebben van hun vroege Babylonische meesters. Zo een vastentijd van veertig dagen in de lente werd ook door de heidense Mexicanen gehouden. (…) “Drie dagen na het lentepunt … begon een plechtig feest van veertig dagen ter ere van de zon”. Zo’n veertigdagentijd werd ook in Egypte gehouden (..).  Onder de heidenen lijkt deze vastentijd een onmisbare voorbereiding te zijn voor het grote jaarlijkse feest ter herinnering aan de dood en opstanding van Tammuz, wat werd gevierd door afwisselend huilen en juichen, (…). Om de heidenen met het Christendom te verzoenen, heeft Rome, haar gebruikelijke politiek volgend, maatregelen genomen om de heidense en Christelijke feesten samen te laten smelten. En door middel van een ingewikkelde maar handige aanpassing van de kalender, was het geen moeilijke zaak om het heidendom en het Christendom – ondertussen diep gezonken in afgoderij – in deze zoals in zoveel andere dingen, met elkaar te verbinden. (…) Dat Christenen er ooit aan zouden denken om de heidense vastentijd te introduceren, was een kwaad teken, het toonde aan hoe diep zij gezonken waren” .

-De RK-kerk heeft haar eigen feesten ingesteld, nadat ze in de 4e eeuw in antisemitische razernij de hele Joodse basis van de Bijbel overboord hadden gegooid.
De paus denkt tenslotte, dat hij “de vertegenwoordiger en plaastvervanger van God op aarde is” en dan mag je de Feesttijden van JHWH gewoon aanpassen aan de politieke realiteit.
In Europa was men toen nog grotendeels analfabeet, de kerk regelde de boel en  men kende in het heidendom de Mithrasgodsdienst met de zonnewende en het voorjaarsvruchtbaarheidsfeest ter ere van Astarte.
Dus maakte de RK-kerk  van de geboorte van Yeshua met Sukkoth begin sept. gewoon Kerstmis in dec. en  de opstanding van Yeshua met Pesach werd eerder of later gevierd , maar wel rond die tijd, wanneer men het Astarte feest gewend was.

-Het hele verhaal van “kruisiging op vrijdag, opstanding op zondag” klopt ook niet, als datum niet en mbt. de uitspraak van Yeshua “het teken van Jona, 3 dagen en 3 nachten zal de Zoon des mensen  in het hart der aarde zijn, net als Jona in de buik van het zeemonster ”
Juist dat was het teken voor de Joden , die Yeshua als Mashiach afwezen, dat Yeshua de Mashiach was: op woe.mid  gekruisigd en begraven, op shabbathmiddag opgestaan, want het graf werd leeg gevonden zondagmorgen, de 1e dag der week, uiteraard in dat jaar , waarin dit alles plaats vond.
Omdat we als Tora-Yeshua gemeente wel de Moadiem  vieren, hebben  we  nu op de 14e Nissan, dus vanaf vr.av. dit jaar 8 dagen lang het feest van de ongezuurde broden (matzes) met bittere kruiden en een geslacht mnl. lam, een ram dus.
Dit feest, waarin de verlossing uit Egypte herdacht wordt, plaatst Yeshua als het ware Pesachlam in profetisch opzicht helemaal centraal.
Verlost uit de slavernij van zonde, afgoderij en JHWH -loosheid ging het volk Israel , beschermd door het bloed van het lam, gedoopt in de Rode Zee, door de woestijn van het leven naar het beloofde land.
Helaas gingen velen van die eerste generatie verloren wegens hun ongeloof, zie Hebr. 3 en zo leren we , dat “eens gered, altijd gered” grote misleiding is, “wie volhardt tot het einde, die zal behouden zijn”, Matth. 24:13  en “gans Israel zal behouden worden ” letterlijk opvatten is nog dwazer, het zal een “overblijfsel ” zijn, zie ook Rom. 11:5

Stop dus met  paashaas heidendom, eieren, paastakken, paasstollen e.d. ter ere van Astarte en  ga Pesach vieren!
Kom op shabbath naar onze samenkomsten en leef zo naar het volgende feest , Shawoeoth toe (Pinksteren) en dan volgend jaar  een Bijbels Pesach.

Chag Pesach sameach  al vast, over 4 weken dan wel te verstaan. En mocht u, net als ik tot mijn 50 ste, dit weekend Paasfeest vieren in de zin, dat  JHWH in de gestalte van Yeshua door de dood heen is opgestaan, dan wens ik u van harte Zijn zegen daarin toe.
Want oprecht deze zegen gevierd en ongeweten dat Pesach toch echt het Feest van JHWH is, wordt u daarin gezegend.
Neemt niet weg, om es na te gaan denken, wat nu eigenlijk het gebod van JHWH in deze is.

Zie https://www.facebook.com/norman.willis.77/videos/vb.572683428/10153810807733429/?type=2&theater&notif_t=video_processed
Die video van de eerste gerstoogst laat zien, dat de gerst nu rijp is , met het volgende commentaar:

Please view this video of fully ripe barley taken in the land of Israel by brother Brian Convery THIS MORNING, 3/24/16. This barley is ABSOLUTELY ready to offer a Presentation Sheaf (Omer) on the first day of the week. It will NOT still be in the stalk 30 days from now. (“Use it or lose it.”)

Dat betekent, dat het a.s.zondag de 1e dag der week is van de maand Abib, omdat men dan in Israel een rijpe schoof gerst als dankoffer aan JHWH kan aanbieden.

Zie ook http://www.119ministries.com/teachings/video-teachings/detail/time-the-foundation-part-1/
waarin gesteld wordt dat de 1e Abib op 8 maart viel en Pesach dus op 22 maart, de 14e Abib.

Ook volgens deze info http://www.119ministries.com/event/771493-2016-03-26-passover-and-unleavened-bread/  zou de juiste viering zijn van 22-29 maart.

Michael Rood zit ook op die lijn en hoewel ik bij hem best wel kanttekeningen heb en die ook heb genoemd bij gelegenheid, lijkt het er op , dat hij net als de genoemde 119 ministries  en Norman Willies gelijk heeft.

Pesach en Pasen vallen dit jaar dus samen volgens deze gedachte, volgens het Jodendom wereldwijd wordt het 22-29 april.
Ik heb in ons schema de Pesachviering van de Joodse gemeenschap in Israel en wereldwijd aangehouden, dus dat doen we dit jaar opnieuw, maar het is een  mooie uitdaging om  voor volgend jaar nog beter na te gaan, wat het meest Bijbels is.

Shalom , gezegend Pesach, dit weekend en eind april, want Yeshua ha Mashiach is waarlijk opgestaan  en dat geloof houdt ons het hele jaar op de been.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*