Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Stop islamisering, hier is het 10 stappen plan:

Deense expert: Met deze 10 stappen kunnen wij de islam stoppen
Met dank overgenomen van
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/07/Deense-expert-Met-deze-10-stappen-kunnen-wij-de-islam-stoppen

2016-07-27-22-04-20.dit doet islam 02a-1
Ter waarschuwing deze veelzeggende plaatjes.

De Deense psycholoog en islamexpert Nicolai Sennels heeft eerder dit jaar 10 stappen opgesteld waarmee wij Europeanen de oprukkende islam in onze landen kunnen stoppen. Volgens Sennels is het enige wat onze samenleving nog kan redden van een gewisse ondergang het herinvoeren van nationale grenscontroles en het volledig stopzetten van de immigratie van moslims, want ‘de bittere ervaring is dat het onmogelijk is om de islamitische cultuur toereikend te integreren. De gevolgen zijn gigantische economische problemen en parallelsamenlevingen met extreem hoge criminaliteit -wat voedingsbodems zijn voor terroristen-, en de verspreiding van de Sharia ten koste van de seculiere wetten.’

In Sennels ogen is het domste wat we kunnen doen ons terugtrekken, hopend dat het allemaal vanzelf wel weer een keertje goedkomt. Dat is het recept voor onze ondergang. Ieder van ons moet naar onze eigen mogelijkheden iets doen, zijn of haar talenten inzetten om ons land en ons continent voor onze (klein)kinderen vrij, veilig en welvarend te houden.

Stap 1: Alle vormen van de Sharia moeten worden bestreden, gestopt en teruggedraaid

De islamitische wetten staan vrijwel allemaal op zeer gespannen voet met onze Westerse democratische wetten en humanistische waarden. De Sharia discrimineert niet alleen vrouwen, maar eist dat alle moslims zich actief tegen de democratie verzetten en tegen alle niet-moslims strijden, ze tot slaven te maken, en/of hen vermoorden.

Als wij ook maar één aspectje van de Sharia in onze samenleving toelaten, dan geven we daarmee ruimte aan een systeem dat het onze totaal wil vernietigen. Fundamentalistische imams en moslimleiders zullen het als een teken opvatten dat zij hier rustig kunnen komen wonen en leven, zonder zich aan onze samenleving en waarden aan te passen. Sterker nog: dat ze alles mogen doen om ons systeem te ondermijnen, omdat het toelaten van het hunne als een teken van grote zwakte wordt opgevat.

Voorbeelden van de oprukkende Sharia zijn ‘halal’ voedsel in (school)kantines, speciale islamitische gebedsruimten, het honoreren van islamitische feestdagen, het toestaan van gezichtsbedekking (Burka, Niqab), het toestaan van een sluier in openbare functies, het laten bouwen van islamitische architectuur in onze steden, zoals minaretten, die in de islam zelf symbolen van militaire verovering zijn.

Stap 2: De bouw van moskeeën moet worden stopgezet

Moskeeën verbreiden allemaal een letterlijke interpretatie van de islamitische geschriften. Zelfs zogenaamd ‘gematigde’ imams weigeren afstand te nemen van de criminele en gewelddadige aspecten van de Koran en hun profeet Mohammed (zie ook dit artikel van gisteren). Die beschouwen ze als de heilige waarheid. Moskeeën zijn daarom broedplaatsen van en voor fundamentalisten. Mede dankzij moskeeën zijn de 2e en 3e generatie moslims in Nederland vaak veel radicaler dan hun ouders.

We moeten daarom eisen dat de moskeeën actief en consequent de criminele en gewelddadige passages, oproepen en bevelen in de Koran publiekelijk veroordelen. In de meeste landen kan dat door gebruik te maken van de Grondwet, waarin het instituten en religies wordt verboden om leringen te verspreiden die de openbare orde en veiligheid willen verstoren.

Het wordt ook de hoogste tijd dat de verantwoordelijke politici zich inlezen in de islamitische literatuur waar imams uit preken, en zeker ook de woordelijke vertaling van de Arabische Koran, en niet de gekuiste, en daarom extreem misleidende Nederlandse en andere Europese vertalingen, die enkel en alleen voor onze ogen zijn geschreven.

Stap 3: Ondersteun en gebruik de vrijheid van meningsuiting!

Het enige waar de islam net zo bang voor is als voor een verantwoordingsbewuste, gewetensvolle en krachtige politie (die mogelijk al snel ondersteund zal moeten worden door het leger), is de waarheid. Daarom zijn moslims zo fel tegen de vrijheid van meningsuiting, want hierdoor kunnen de criminele doelstellingen van de islam worden blootgesteld, en de eisen van moslims om een speciale voorkeursbehandeling als een vorm van cultureel imperialisme worden afgewezen. Gebruik de vrijheid van meningsuiting dus overal en voortdurend om de islam te bekritiseren.

Stap 4: Stop de immigratie van moslims

De islam breidt zich vooral door emigratie uit. In de Koran wordt zelfs een grote beloning belooft aan iedereen die de islam op deze wijze over de wereld verspreidt. Zonder islamitische immigratie, die door terroristen wordt gebruikt om in onze maatschappij te infiltreren, zou Europa geen enorme problemen met de economie, veiligheid en stapsgewijze culturele vernietiging hebben.

Daarom moeten we onmiddellijk weer nationale grenscontroles invoeren, en het immigratiebeleid weer compleet terughalen uit Brussel. De EU en de VN, die vol inzetten op de islamisering van Europa, mogen daar niets meer over te zeggen hebben. ALLE immigratie van moslims moet volledig worden stopgezet, inclusief gezinshereniging.

Sennel: ‘De bittere ervaring leert dat het onmogelijk is de islamitische cultuur toereikend te integreren. De gevolgen zijn gigantische economische problemen en parallelsamenlevingen met extreem hoge criminaliteit, wat voedingsbodems zijn voor terroristen, en de verspreiding van de Sharia ten koste van de seculiere wetten.’

Stap 5: Geef bezorgde burgers een stem en de ruimte

De grote meerderheid van de bevolking in het Westen maakt zich grote zorgen over de islam en de immigratie van miljoenen moslims. Bang gemaakt door de autoriteiten en media durven velen er niet over te praten. Dat moet veranderen. De grotendeels nog zwijgende meerderheid moet gaan beseffen dat ze bepaald niet alleen staan, dat er steeds groter wordende bewegingen en partijen zijn die dezelfde zorgen over onze toekomst delen.

Het moet weer normaal worden je uit te kunnen en mogen spreken tegen een ideologie die alles kapot wil maken waar tijdens de Tweede Wereldoorlog voor gevochten is, en waar zoveel mensen het leven voor hebben gelaten, en wat na de oorlog door hard werken is opgebouwd. Mensen moeten zich middels slogans, symbolen, partijen, nieuwsbrieven, blogs, websites, organisaties, bewegingen aaneen kunnen sluiten om een gezamenlijk front te  vormen tegen de islam. Moedige sprekers en leiders moeten massaal worden ondersteund, omdat ze hun leven op het spel zetten door de islam openlijk te bekritiseren.

Stap 6: Doe een beroep op organisaties, partijen, kerken

Zoveel mogelijk mensen moeten een beroep doen op maatschappelijke organisaties, politieke partijen, kerken en denktanks, en hen duidelijk maken dat het stoppen van de islam ook in hun belang is. Zo stemt 75% tot 90% van de moslims in Europa op links (de natuurlijke partners van de islam), vindt er in het Midden Oosten en Afrika een massale vervolging van christenen door moslims plaats, kosten moslimmigranten miljarden euro’s die onze zorg en sociale zekerheid dreigen te doen bezwijken, worden moslimvrouwen onderdrukt, doen moskeeën de waarde van woningen in de omgeving scherp dalen, enz..

Wijs hen op de feiten, stuur hen boeken, brieven en artikelen, vraag om een gesprek, sluit u aan bij groepen op het internet (Facebook e.d.) en begin hen voorzichtig te helpen met het creëren van hun eigen islamkritische materiaal. Met een beetje geluk bouwt u ook met mensen die bij de media en de gevestigde politieke partijen werken goede contacten op.

Stap 7: Begin met bloggen – ieder dag

In de meeste Europese landen zijn nog veel te weinig blogs en onafhankelijke websites die ‘ander nieuws’ over de islam (maar ook over andere controversiële onderwerpen) brengen, en zo een tegenwicht vormen voor de propagandistische pro-islamitische reguliere media. Begin dus te bloggen, zorg voor links naar bronnen, bouw contacten op die u rechtstreekse informatie kunnen geven (over bijvoorbeeld de werkelijke omvang van de immigratie, de criminaliteit door moslimmigranten, etc.). Zorg er wel voor dat racisten en (neo)nazi’s geen toegang krijgen met haatzaaiende opmerkingen zoals ‘gooi de bom op alle moslimlanden’.

Doe dit als het kan samen met één of meerdere anderen, omdat het simpelweg teveel werk is en teveel tijd en energie kost om alles alleen te doen. Verwijs naar andere blogs en websites die er door de bank genomen hetzelfde over denken, en werk als het nodig of gewenst is met hen samen.

Stap 8: Demonstraties

Als u de mogelijkheid hebt, organiseer dan demonstraties. Dat kan zeer effectief zijn, omdat het de aandacht van de media krijgt, er andere mensen door worden gemobiliseerd, en er een sterk signaal aan de politiek wordt afgegeven. Gebruik Facebook, andere sociale media, blogs en websites voor aankondigingen, zorg voor de juiste vergunningen, maak duidelijke spandoeken met sterke slogans, zorg voor goede en als het kan bekende sprekers, en plan als het succesvol verloopt meerdere demonstraties achter elkaar. Behalve bij parlementsgebouwen zouden die ook bij moskeeën kunnen worden gehouden.

Stap 9: Schrijf commentaren en lezersbrieven, en blijf dit consequent doen

Als de reguliere media niet zo bang waren geweest om over de ware aard van de islam en de massale immigratie van moslims te berichten, dan zou de bedreiging voor onze vrijheid en veiligheid op dit moment lang zo erg niet zijn geweest.

Zichzelf respecterende journalisten, kranten, media en uitgevers kunnen onmogelijk blij zijn dat ze door de politiek gedwongen worden om bepaalde zaken die ‘kwetsend’ worden geacht voor de islam en/of voor moslims, geheim te houden, omdat de bevolking anders wel eens de ‘verkeerde’ (niet politiek-correcte) ideeën zou kunnen krijgen.

Schrijf dus zoveel mogelijk lezersbrieven, plaats commentaren, want die behoren tot de meest gelezen gedeeltes op de grote nieuwssites. Ook als uw brief niet wordt geplaatst, is het toch een signaal dat lezers willen dat bepaalde thema’s weer (of meer) aan bod komen.

Door dit vaak te doen, zult u ook steeds beter in staat zijn om vijandelijke stemmen die u doorgaans meteen van ‘racisme’ zullen beschuldigen, met feiten, statistieken en te verifiëren gebeurtenissen te weerleggen.

Ingezonden brieven kunnen wat langer zijn dan enkele regels, maar commentaren moeten beperkt blijven tot enkele korte, bondige zinnen, want anders worden ze niet of nauwelijks gelezen. Zorg voor voldoende onderbouwing, bijvoorbeeld met één of meerdere links. En vooral: geef niet op, blijf dit doen, want ‘de aanhouder wint’, zeker als dat er steeds meer worden.

Stap 10: Bescherm uw innerlijke zelf

Veel mensenin Europa, maar ook in andere delen van de wereld, bereiden zich erop voor dat onze samenleving steeds gewelddadiger en onveiliger wordt. In landen zoals Zweden, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland, maar ook in Amerika, is er een explosieve stijging van het aantal verkochte wapens en andere verdedigingsmiddelen zoals pepper spray. In Nederland heeft de overheid het helaas op alle mogelijke manieren, zowel fysiek als wettelijk, vrijwel onmogelijk gemaakt voor de burger om zichzelf te verdedigen (dat moet dus ook veranderen).

Hopelijk sluiten steeds meer mensen die bij de politie, het leger en andere veiligheidsorganisaties werken zich aan bij nieuwe initiatieven, en gaan zij de burgers informeren en het liefst ook trainen. Onze democratische waarden en humanistische normen, die hun wortels hebben in het Jodendom en christendom, dienen overeind te blijven en te worden verdedigd. Wij moeten echter ook onszelf en onze gezinnen en families kunnen verdedigen.

Geen woede en wraak, maar soms is agressie de enige optie

Daarbij moet altijd worden bedacht dat woede nooit de overhand mag krijgen en ontaardt in wrede wraakacties, hoe moeilijk dat soms ook is, zeker als de zoveelste islamitische terreuraanslag met onschuldige slachtoffers heeft plaatsgevonden. We hoeven echter geen medelijden te hebben met criminele, terroristische en haatzaaiende moslims. Een passieve houding is dan juist uit den boze, en zal hen alleen maar aanmoedigen door te gaan met hun gedrag, hun eisen en hun streven ons totaal te willen onderwerpen.

Maar als agressie dan toch onvermijdelijk wordt, dan is het volgens de Deense psycholoog heel belangrijk eraan te denken dat dit nodig is om erger te voorkomen, omdat er anders nog veel meer slachtoffers zullen vallen. Soms is het nodig de tegenstander goed duidelijk te maken dat hij zelf eveneens veel zal verliezen als hij zijn agressie en terreur niet stopt. (1)

Les van Tweede Wereldoorlog

Daarbij wil ik zelf wijzen op de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers ons land al na enkele dagen op de knieën hadden gekregen (overigens niet militair, maar politiek), riepen de autoriteiten al heel snel op om mee te werken met de bezetter, omdat dit het beste zou zijn voor iedereen. Mensen werd ontraden zich te verzetten; de eerste verzetsgroepen werden zelfs verketterd en als gewelddadige verraders neergezet.

We weten echter hoe het is afgelopen. Na de Tweede Wereldoorlog waren de verzetsgroepen helden, en de gewillig met de Duitsers meewerken autoriteiten -en zeker ook de media!- de NSB’ers, de échte verraders. Zorg dus dat u aan de goede kant van de streep staat als de strijd tegen de islam gestreden is. Of is verloren, want dat kan ook nog, als wij massaal passief blijven, en de huidige politieke leiders ongestoord ons land naar de afgrond laten voeren.

Xander

(1) Michael Mannheimer

_____________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Dit roept Sam Solomon, islamexpert en adviseur van diverse overheden, al jaren.
https://www.youtube.com/watch?v=koUgSqK9CwI

http://nocompulsion.com/former-muslim-scholar-sam-solomon-talk-about-the-danger-of-islam/

Nu ook  deze Deense psycholoog, Nicolai Sennels.
Arabist prof. Hans Jansen was ook duidelijk genoeg, helaas overleden inmiddels.
Zie mijn verslag van de ontmoeting met Philippe de Winter, Sam Solomon, Hans Jansen in 2009
https://tora-yeshua.nl/2009/10/persoonlijke-ontmoetingen-met-hans-jansen/
We weten allemaal van de vele aanslagen en moordpartijen vanuit de islam gemotiveerd, geen “lonely woolfs, psychisch gestoorde mannen” , maar moslims; we kijken door de leugens van media en overheden heen, dankzij de berichtgeving op enkele internetsites.
Om moslim te blijven, wel bewust en overtuigd, moet je al gestoord zijn overigens en er zijn er 1,5 miljard.
Een deel gedwongen, maar te laf om er uit te stappen en dat is erg genoeg, om “stilzwijgend ” deze islamellende te steunen en zo een platform te zijn voor de ware moslims.
En nog erger zijn de Angela Merkels, de Ruttes, de wereldmafia van politici, die de islam gebruiken voor hun agenda, de NWO.
Inclusief dus ons parlement op PVV/VNL na.
Het allerergst: de islam ondersteunende “gristen lijken” , die als voorgangers, dominee’s, pastoors de “beminde gelovigen” op het verkeerde pad  houden met hun leugens van “dezelfde God” in Bijbel en koran en de “islam is vrede en gelijkwaardige religie”.
Nog een scheutje Hillary Clinton, gesteund door Mohbama , er over en de duivelse saus wordt steeds completer.

Iedereen gaat het zien, maar  hulp zoeken bij de Ene ware God, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in Yeshua verschenen,  wil het gros dan toch ook weer niet, liever  op een of andere manier, zo nodig via een NWO, een vervolg gaan zoeken.
Het zijn werkelijk de dagen van Noach met de zondvloed, de dagen van de vernietiging van Sodom en Gomorra, zeer weinigen wensten te ontkomen.
De mensheid vernietigt zichzelf.
JHWH heeft beloofd op Zijn tijd in te grijpen, Hij deed dat in Zijn verschijning in Yeshua,  Hij was er altijd bij, geen mus viel dood ter aarde zonder Zijn zicht op de zaak.
Lees Zach. 14, als Yerushalayim bijna verwoest is en Israel dus ook, dan verschijnt Hij in de gestalte van Yeshua op de Olijfberg, de antichrist vernietigend en allen die bij hem horen.

Mag ik u dringend vragen dit artikel met commentaar door te sturen naar wie u maar wilt, opdat wellicht nog een enkeling wakker geschud wordt?
Reageer aub hier onder, als u vragen of opmerkingen heeft.
En zie  https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

20 Responses to Stop islamisering, hier is het 10 stappen plan:

 1. Een goed idee maar ik denk dat het al te laat is. Tijdens de jongerendagen in Polen heeft de paus verklaard dat men nog meer vluchtelingen moet opnemen welnu dat men de paus zijne pieseloe maar afknipt deze verkapte homo moet niet zeggen hoe wij zouden moeten leven dat ze eerst hun pedofielen maar in de gevangenis steken ! Shalom

  • Hi Willy,
   Gelijk heb je , het is te laat, maar beter strijdend schijnbaar ten onder, dan als laffe sukkels echt ten onder.
   Schijnbaar, want JHWH heeft het laatste Woord, ook voor wie Hem toebehoren.
   Shalom
   Ben

 2. Terecht schrijft de invloedrijke Israëlische columnist Dror Eydar dat met de erkenning van de ‘staat Palestina’ en de begroeting van de Palestijnse president Abbas als ‘vredesengel’, paus Franciscus het hele joodse volk aan het kruis heeft genageld. Die toenadering past helemaal bij deze paus: heulen met de verwerpelijke en duivelse islam. Niet voor niets vindt hij zo’n enthousiast onthaal bij de mainstream media…
  Of hij in Polen veel enthousiasme zal vinden voor zijn onzinnige en van de werkelijkheid losgezongen aansporing om meer ‘vluchtelingen’ op te vangen is nog de vraag. Wat de msm niet laten zien is de toenemende kritiek op de paus bij behoudende Rooms Katholieken.

  Helemaal eens met Ben: De HEERE heeft het laatste woord. Ondertussen zijn we geroepen om te strijden. De strijd waar Ben toe oproept (‘Strijd de goede strijd’) opdat er mensen ontwaken uit hun dodelijke dommel. Een strijd, vooral tegen het gedegenereerde gristenDOM, dat liefde tot de Allerhoogste en tot eigen man/vrouw, kinderen en volk heeft ingeruild voor ‘lief zijn voor alle mensen’.

 3. Op 29 juli 2016 @ 22:16 schreef R Paulus

  Beantwoorden

  Jammer maar te laat vindt ik een opmerking als een dooddoener, ik heb geleerd om ten alle tijden te vertrouwen op GOD en in gebed te vragen om een verlossing of oplossing.
  Er staat niet voor niets BID en werk.
  Laten we bidden en vragen aan de enige almachtige God van Hemel en Aarde om een oplossing in deze kwestie.
  En laten we volharde en onze rug recht houden met de steun van God.
  Laten we proclameren over de Ware God en vertellen over die maangod en over de leugens die ze verkondigen .
  Kom laten we rug aan rug staan en zij aan zij, en strijden voor en met de ware God.
  De God van Jacob , Izaak, en Abraham, de God van ISRAEL.

  • Hi R.Paulus,
   “jammer, maar te laat” slaat in de opmerking van Willy op het feit, dat we 1400 jaar de islam hebben laten doorwoekeren als kanker, zonder die echt aan te pakken.
   Toen de moslimlegers bij Poitiers en bij Wenen werden verslagen, was dat nu ook niet bepaald door tijdige aanpak van moslims door de christenwereld, we verdedigden ons, met succes, maar wel veel te laat.
   Nu verdedigen we ons niet eens, we halen de vijand binnen als paard van Troje en gaan ons verdedigen als het te laat is.
   We leven in de eindtijd, de Bijbelse profetetieen gaan in vervulling, als gevolg van het totaal verzwakte , bijna verdwenen Bijbelse geloof.
   Wat er over is, zijn misleide en laffe kerken en synagoges, niet 1 kerk of synagoge heeft er op de eigen website artikelen, die de islam ontmaskeren, een enkeling heeft diep weg geborgen een dergelijk artikeltje.
   We leven in de dagen van Noach, slechts 8 man gingen aan boord en de dieren, die wijzer waren dan de mensen, die door bleven gaan met hun Goddeloze leven.
   “Jammer, maar te laat” is maar al te waar, maar evengoed voeren we als Tora-Yeshua gemeente dit achterhoede gevecht, tot JHWH komt in de gestalte van Yeshua op de Olijfberg, Hij zal alle tegenstand tegen Zijn Koninkrijk te niet doen.
   Tot dan zijn we als klokkenluiders bezig, ondanks het feit, dat de gristen-lijken en de nepJoden zich in vervlakking en misleiding hebben neergelegd bij de islamisering.
   Ze worden een klein beetje wakker, doordat IS, Boko Haram, Erdogan/Gulen, Al Qaeda, Hamas, Hezbollah etc., zich uitleven als “ware moslims”, waardoor de ogen van de ingeslapen gristen-lijken en nepjoden een beetje open gaan, af en toe.
   Maar tegen de grote bekken van Merkel, Mohbama, Hillary Clinton c.s. zijn ze niet bestand, het “geloof” van de NWO, van de “globale elite” in de multiculti samenleving wereldwijd, waarin JHWH is weggeredeneerd, moet als antichrist zich verder openbaren.
   “Te laat” om het tij te keren.
   Maar nooit te laat om de duisternis te ontmaskeren en het evangelie te verkondigen, ook aan links en rechts extreem denkenden en aan moslims en aan wie dan ook.
   En daarbij te wijzen op de enige redding voor deze wereld: de komst van de Mashiach, dwz. JHWH in de gestalte van Yeshua.
   Hij kwam eerst op Golgotha, als Degene, die de doodstraf droeg voor wie erkent verloren te zijn en straks komt Hij als Koning op de Olijfberg, ook weer te Yerushalayim.
   Dat verkondigen we dus, als realistische Bijbelse klokkenluiders, in Zijn kracht en genade.
   Hoor graag of je bij een kerk hoort en wat jullie doen mbt de vloek van de islam.
   Shabbath shalom
   Ben

 4. goed geschreven Ben dat was inderdaad mijn bedoeling en wat ik wilde zeggen nu zijn we zelfs passief geworden over de islam ! shalom

 5. Hoi Ben
  Mooie reactie.
  Ja ik ben op de hoogte van al de belegeringen van de islam, in Europa, en van het stil zwijgen van heel veel mensen het gedogen van de misstanden en het gelaten over zich heen laten komen , ik zeg weleens het lijkt wel een sluier die over Europa heen getrokken word, veel mensen zijn in slaap gesukkeld.
  Ik ben op de hoogte van deze valse godsdienst, met al zijn leugens, bedrog en vijandschap tegen elke anders gelovige.
  Ik heb zelf met het mes op mijn strot gestaan toen ik de waarheid vertelde
  Ik heb die bange mensen rondom mijn weg zien rennen alsof de duivel ze op de hielen zat, ik ben door blijven praten op dat moment over Jezus Christus gestorven aan het kruis voor onze zonden en de zonden van de wereld.
  Op dat moment begon een van mijn drie aanvallers te huilen en zei ga weg ik voel dat je de waarheid spreekt.
  En ik kon vrij gaan, later kwam ik hem tegen en hij kwam naar mij toe en zei vriend ik ben zo blij je te zien, ik ben bekeerd en christen geworden , en hij getuigde van de Almachtige God van Hemel en Aarde.
  Ik ben een rebel in onze kerk ( hersteld Hervormd ) ik praat tegen hun overtuiging in.
  Ik praat over Israel en over de islam en verteld ze waar deze toe in staat zijn en wat ze op dit moment in Europa en Nederland van plan zijn , ik weet de leugens die onze leiders ophangen , ik kijk er dwars door heen waardoor ik dus telkens voor het dilemma staat over het ongeloof van inderdaad christelijke die dus alleen maar ach en wee hebben voor de islam .I
  Ik had bewust op facebook een pagina aangemaakt over hoe de islam bezig is zich te nestelen in Europa en in Nederland.
  En bericht over de misdragingen over hoe de media stil zwijgt wat er echt gebeurt, de site is 4 maanden geleden plotseling verwijderd, politie aan de deur gehad voor een waarschuwing over extreem ect.
  Helaas voor iedereen ik blijf waarschuwen hoe de islam is en ik stop hier niet mee, ik moet dat is wat ik voel ik mag niet zwijgen, daarom zeg ik, jammer te laat misschien voor al degene die passief stilzwijgend alles zich laten wel gevallen,
  Ik helaas voor degene die het niet willen horen, ik zal proberen met Gods wil en hulp, te blijven waarschuwen voor deze valse profeet godsdienst

  Shalom
  Ron

 6. Hoi Ben, ook ik voel me een rebel, net als in bovenstaande reactie van Ron. Laatst hadden we een gespreksgroep in het verzorgingstehuis waar ik vrijwilliger ben, ook m.b.t. de Bijbel, voorgezeten door een pastor, zeven jaar theologie gestudeerd. Toch ontkende ze mijn stelling, dat Allah onze god niet is, daar hij geen zoon heeft, alleen Mohamed. Jezus zelf zegt immers: IK ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door MIJ. Islam is een afgodsdienst. Zij zei dat het wel dezelfde god is. Je kan dan wel lang theologie gestudeerd hebben, maar sommige dingen leer je niet uit een boekje, die weet je gewoon. Ik blijf het zeggen in ieder geval, ook in reacties.
  Groet, Diana

  • Goed gedaan Diana. Zaai aan alle wateren! Maar het verschil tussen allah die door de mohammedanen als een god vereerd wordt en God die zich in de Bijbel heeft geopenbaard is wel uit ‘een boekje’ te leren. Maar men vertikt het om dat haatboek dat koran heet serieus te nemen. Net zo min als dit soort theoleugenaars de Bijbel serieus neemt.
   Je hebt gelijk als het gaat om een levende relatie met God in en door Christus, dat leer je niet uit een boekje, maar daar omgang met Hem…
   @Ben Je vraag gelezen. Bedankt voor je uitnodiging. Ga je nog bellen.

 7. Net gelezen op een site: Duitsland smokkelt in het holst van de nacht vliegtuig ladingen illegalen binnen.
  De NOS zegt dat Duitsland steeds meer vluchtelingen weigert. Echter in het holst van de nacht komen via de Duitse vliegvelden ladingen met zogenaamde vluchtelingen, welke het land in worden gevoerd met gecharterde vluchten uit Turkeije en Griekenland, direct naar Duitsland.
  Om de minuut komen de vluchten in het holst van de nacht binnen. De officiële Duitse pers maakt er geen melding van.

  Het ziet er naar uit dat Merkel stiekum een groeiend probleem met Griekenland en Turkeije probeert op te lossen. Ten koste van de Duitse burgers, maar dat is al geen nieuws meer………… Diana

 8. Hoi Ben,
  Laten we niet bezig zijn met het bestrijden van de Islam, maar met het verkondigen van het evangelie. Het Woord van God zegt dat we in een
  Gode-vijandige wereld leven. Er is helaas ook nu niets nieuws onder de zon. Vroeger was het de katholieke kerk, die Christenen op de brandstapel gooide, en nog steeds zijn zij vijanden van het ware evangelie en bestempelen ze ons als sekte. Ook zij hebben vroeger geweld gebruikt om mensen te ‘bekeren’ tot ‘hun evangelie’. Laten we een voorbeeld nemen aan de evangelisten uit de opwekkingsbeweging van de 18e eeuw, zoals de gebr. Wesley, George Whitefield enz. Zij verkondigden het Evangelie met gevaar voor eigen leven.
  Iedereen kan traktaatjes uitdelen of in de brievenbus doen. Ook bij moslims. Een echt goed traktaatje is te bestellen bij http://www.hetbelangrijkstenieuws.com. Gr.Carina

  • Dag Carina,
   We dienen de duisternis te ontmaskeren, zodat zij, die in de duisternis leven, het Licht gaan zien.
   Simpelweg een kaars aansteken is onvoldoende, we moeten in staat zijn de bolwerken van satan te slechten met het Licht van het evangelie en argumenten; verdwaalden erkennen niet zomaar, dat ze verdwaald zijn.
   Dat geldt voor moslims en vele anderen.
   Zie voor onze folder: https://tora-yeshua.nl/2014/12/gewaardeerde-moslimmedemens-geschapen-door-god/
   Staat op de link die jij aangeeft, ook duidelijk dat de koranAllah de duivel zelf is of tenminste “een totale andere figuur” dan JHWH?
   Nee dus, tenminste niet dat ik het zie staan, vraag het es aan de mensen achter die site.
   Wat doet jullie gemeente aan evangelisatie onder moslims?
   Shalom
   Ben

   • De broeder achter deze site is evangelist. Hij staat bijna dagelijks in de grote steden in het Nederlandse en Belgische Limburg op straten en pleinen. Hij schuwt met niemand het gesprek. Ook niet met moslims. N.a.v. de wet(de 10 geboden) legt hij aan mensen uit, dat wij niet in staat zijn ons aan deze wet te houden. Iedere overtreding heeft straf tot gevolg. Zoals een rechter een crimineel straft, zo straft God ons, als gevolg van de zonde. Deze broeder heeft ook een filmpje op you tube staan : Bent u een goed mens. Hier wordt het uitgelegd. Dus ieder mens, Jood, Moslim, Boeddhist, Hindoe, Jehova getuige enz. wordt geconfronteerd met het feit dat hij een zondaar is. We kunnen de hemel niet verdienen. Sterker nog. Als we Jezus Christus niet erkennen als verlosser en Heer gaan we naar de hel. Geen alverzoening dus. Daarmee is dus ook gezegd dat al die andere goden afgoden zijn. Het foldertje dat ik persoonlijk verspreid heet: het maakt niet uit wat je er in gooit. Het vergelijkt verschillende religies met verschillende soorten brandstof. Als je de verkeerde soort gebruikt gaat je auto kapot. Ook kun je een vergelijking maken met een pilletje wat je inneemt. Neem je de verkeerde, dan kunnen de gevolgen catastrofaal zijn. Lijkt mij een duidelijke uitleg. Gr. Carina

    • Hi Carina,
     Heb je zijn telefoonnummer ergens? Dan bel ik graag es tkm met deze broeder, klinkt best positief.
     Shalom,
     Ben

     • Op 13 augustus 2016 @ 20:04 schreef Carina

      Hoi Ben, je kunt een berichtje achter laten via zijn website hetbelangrijkstenieuws.com. Bij: VRAAGJE?. Hij geeft ook workshops evangelisatie en spreekt in gemeenten. Gr. Carina

     • Op 13 augustus 2016 @ 22:27 schreef Ben

      Hi Carina, heb ik gedaan, maar nog geen reactie ontvangen.
      Shalom,
      Ben

 9. Vandaag gelezen in het Reformatorisch dagblad: Lighthouse Baptist Church te Almere waarschuwd politie vanwege huis aan huis verspreiden van een kritisch stripboek over de Islam. Voorganger Stan Kamps: Ik moet doorgaan met het verspreiden van de waarheid. Allah heeft geen zoon………..
  Groet, Diana

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*