Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Islambeleid om via AZC’s haat tegen christenen te praktiseren !

Arabische tolk AZC’s waarschuwt: Moslimmigranten haten christenen en willen hen vernietigen
Xander 17-11-2016 14:47- in Algemeen Nieuws, Christendom, Eindtijd & Profetie, EU, Immigratie, Islam & Terreur, Maatschappij, NWO-Complot

met dank overgenomen van http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/11/Arabische-tolk-AZCs-waarschuwt-Moslimmigranten-haten-christenen-en-willen-hen-vernietigen

‘Onderdrukking christenen door moslims in opvangcentra is normale gang van zaken’ – Personeel AZC’s, meestal hier opgegroeide moslims, doet gewoon mee – In Westerse moskeeën wordt pure haat tegen christenen gepredikt, ook aan jonge kinderen’

2016-11-17-14-46-45-kerk-in-brand-02
Dat kan hier nooit gebeuren… toch?

Een Arabische vertaalster die al sinds de jaren ’90 in Duitsland woont zegt dat veel moslimmigranten hun gastheren verafschuwen, en vinden dat het land moet worden geïslamiseerd. De 39 jarige vrouw uit het Afrikaanse Eritrea, die al 5 jaar als tolk werkt in asielzoekerscentra, waarschuwt dat veel nieuwkomers zeggen naar Europa te zijn gekomen om ‘christenen te vernietigen’ door heel veel kinderen te krijgen, en onder moslims haat te verspreiden tegen mensen van andere religies.

De katholieke website Kath.net nam contact op met de vertaalster. Kath.net bericht net als de internationale christelijke hulporganisatie Open Doors regelmatig over de discriminatie en vervolging van christenen in Europese AZC’s.

‘Onderdrukking christenen normale gang van zaken’

De tolk, die zegt dankbaar te zijn dat ze in 1991 als vluchteling gastvrij werd opgevangen in Duitsland, ging 5 jaar geleden als vrijwilliger werken in AZC’s om ‘iets terug te doen’. Ze is christen, maar wordt vanwege haar uiterlijk door zowel migranten als collega’s voor moslim aangezien. Al snel ontdekte ze ‘dat christenen worden onderdrukt, geïntimideerd en lastig gevallen door moslimvluchtelingen. Dit is normaal.’

‘Ze verachten ons land en onze waarden’

Sindsdien werkte ze in diverse AZC’s, waar beveiligers en andere tolken bijna allemaal moslim zijn, en net zo hard meedoen. ‘Zij zijn meestal hier opgegroeid, goed opgeleid en professionals, en ze geven een eerste indruk alsof ze een moderne levensopvatting hebben.’ Maar dat verandert als ze ‘onder zichzelf’ zijn. Zodra niet-islamitisch personeel buiten gehoor- en gezichtsafstand is, ‘laten ze hun ware gezicht zien en vertellen dat ze willen dat Duitsland geïslamiseerd wordt. Ze verachten ons land en onze waarden.’

‘Ook in moskeeën pure haat tegen niet-gelovigen gepredikt’

Vol afschuw besloot de vertaalster om haar christelijke geloof te blijven verzwijgen, om zo meer te weten te kunnen komen. Tevens besloot ze om nabije moskeeën te bezoeken. ‘Daar worden kinderen die van jongs af aan in Duitsland zijn naar toegebracht, en wordt pure haat tegen niet-gelovigen gepreekt. In AZC’s is het precies hetzelfde, waar moslimjongens weigeren met christenen te spelen.’

Verzoeningspogingen halen niets uit. Als de vertaalster zegt dat ‘jij moslim bent, en hij een christen. Wat maakt dat eigenlijk uit?’ krijgt ze steevast antwoorden zoals ‘Ik speel niet met christenen. Mijn ouders haten ze ook.’

‘Christenen vernietigen door meer kinderen te krijgen’

De Eritrese was tevens geschokt door de reacties als ze tegen moslimvrouwen, die vaak al meerdere jongere kinderen hebben, over anticonceptie middelen begon. ‘Sommigen zeiden: ‘Wij zullen onze aantallen vermenigvuldigen. Wij moeten meer kinderen krijgen dan de christenen, want dat is de enige manier om hen hier te kunnen vernietigen.’

Als de vertaalster er dan op wees dat het uitgerekend vaak christenen zijn die hen helpen en gastvrij opvangen, kreeg ze het antwoord dat ‘het verdedigen van christenen een zonde is’.

Bescherming voor homo’s, maar christenen vogelvrij

Sinds mei zijn er 743 aanvallen op christenen –waaronder ook doodsbedreigingen, aanrandingen en verkrachtingen- in Duitse AZC’s geregistreerd, hoogstwaarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. De overgrote meerderheid van de daders zijn moslim. In 205 gevallen was het islamitische personeel zelf de dader. De regering Merkel heeft meerdere malen aangegeven geen extra maatregelen ter bescherming van christenen te willen nemen, waardoor ze feitelijk ook hier vogelvrij zijn verklaard.

Kosten noch moeite worden echter gespaard om homo- en transseksuele migranten te beschermen en van alle (gratis) gemakken en behandelingen te voorzien. Waarom de ene bedreigde minderheidsgroep wel alle aandacht krijgt en de andere niet, blijft vooralsnog onduidelijk.

Veel Westerse christenen denken nooit vervolgd te zullen worden

Gevluchte christenen vertellen dat de vervolgingen hier in Europa soms nog erger zijn dan in hun thuislanden. Westerse christenen reageren desondanks vaak lacherig op waarschuwingen dat ook wij hier in de toekomst met vervolgingen te maken kunnen krijgen, tenminste, indien onze grenzen niet heel snel worden gesloten voor de islam, en de islamisering van ons land en continent wordt teruggedraaid.

Klaarblijkelijk gaat het lot van duizenden christenen in Europese AZC’s aan hen voorbij, om over de miljoenen die in het Midden Oosten, Azië en Noord Afrika vanwege hun geloof worden vervolgd en niet zelden worden vermoord, maar te zwijgen.

Xander

(1) Breitbart

Zie ook o.a.:

14-11: Turkse analist: Erdogan verklaart de oorlog aan christenen
28-10: Al honderden christenen met onthoofding bedreigd door moslimmigranten
17-10: (/ Duitsland geeft speciale opvang aan homo’s en gratis hormoonbehandeling aan transseksuelen)
05-07: Migranten verkrachten linkse politica, maar die geeft Duitse samenleving de schuld (/ Politie bevestigt het nieuwe racisme in Europa: Mensen met getinte of donkere huid mogen gratis met O.V., blanken moeten torenhoge boetes betalen)
20-06: (/ Greep uit schokkende lijst van ‘Eén maand (buigen voor de) islam in Duitsland’)
11-06: (/ Officiële cijfers Duitse ministerie van Justitie: Migranten pleegden in eerste 3 maanden al 70.000 misdrijven en misdaden)
19-05: Paus vergelijkt ISIS met Jezus, wil dat moslimmigranten Europese vrouwen nemen
10-05: Onderzoek bevestigt: Massaal moslim geweld tegen christelijke vluchtelingen (/ Meer dan 80% van alle christelijke vluchtelingen in AZC’s vervolgd door moslims – Wel bescherming voor homo’s, niet voor christenen)
18-04: (/ Orthodoxe bisschop voor Zwitserland en Oostenrijk: Over 20 tot 30 jaar draagt helft alle vrouwen in Europa een hoofddoekje, christenen zullen massaal worden vervolgd)
02-04: EU: 5 jaar lang iedere 12 seconden nieuwe migrant; Al 900 islamitische no-go zones
29-03: (/ Tussen Leipzig en Chemnitz rijden de eerste treinen met aparte coupés voor vrouwen en kinderen – Aantal verkrachtingen van vrouwen en soms maar 5 jaar oude meisjes in AZC’s explodeert)
31-03: Britse rechter verbiedt kind naar kerk te gaan omdat zijn moeder moslim is (/ Gevestigde politieke orde in Europa kiest steeds duidelijker partij voor de islam en tegen het christendom – Christian Legal Centre: Rechterlijke macht onderdrukt christelijke geloof en straft christenen)
10-02: Christenen en vrouwen vluchten weg uit AZC’s voor moslimgeweld

Navigeer naar andere artikelen

17 Responses to Islambeleid om via AZC’s haat tegen christenen te praktiseren !

 1. De opkomst van de twee Babylons is volop bezig Rome en de maankoningin en deze twee werken samen .Volgens de vijf grote profeten komen er vijf oorlogen in het Midden-Oosten waarvan de strijd om Jeruzalem de laatste is. De wereld is zijn Babylon aan het bouwen gebaseerd op de vier rijken uit Daniel de geboorteweeen zijn volop bezig nog wachten op de geboorte nu. Islam staat voor wereldoverheersing en invoering van de sharia de islam vormt zo een staat binnen een staat ! Goed artikel ! Shalom

  • Hi Willy, kun je es uitleggen welke 5 profeten precies wat en waar zeggen over 5 oorlogen?
   Welk boek citeer je of is dit een eigen visie?
   Is prima, maar graag wat specifieker, dan kunnen we allemaal mee denken en evt.commentaar geven.
   Shalom
   Ben

 2. Deze zijn volop bezig ! Rome staat voor de RK kerk en de maangodin voor de Islam deze laatste wordt zelfs genoemd in het boek Apocalypsis waar alle lijnen van de grote profeten samenkomen ( Openb 12 en 17). De profeet Zacharia beschrijft de laatste oorlog de oorlog om Jeruzalem ( Zach 12-14 hfst). Het zal een dag van duisternis zijn. Het is een geestelijke strijd tussen Godsdiensten denk aan Iran en Saoedi-Arabie en Turkije die afglijden naar een dictaatregering.Ook de andere kleine profeten beschrijven deze dag als koude en duisternis juist voor Jezus tweede wederkomst.Dus de wereldchaos is volop bezig en de verkiezing van Trump als president is profetisch hij zal de laatste zijn juist als de huidige paus weleens de laatste kan zijn ik doe niet aan inlegkunde naarmate de tijd vordert worden de profeten duidelijker ( Dan 12 ) Shalom

 3. dan wil ik nog wijzen op de val van Damascus is nog nooit gebeurd in de geschiedenis de oorlog om Egypte ( Jes 17-19). Gog en Magog (Ezech 37-38).Dus we zijn volop Babylon aan het bouwen en israel is omgeven door vijanden die een andere God aanbidden . Dus langzaam maar zeker worden de profeten duidelijker lees ook Mt 24 waar een lijn te trekken is met de Apocalypsis. Shalom

  • Hi Willy,
   De door jou genoemde teksten en profetische lijnen zijn bekende visies; mijn vraag was alleen om die specifieke aantallen (5 grote profeten en 5 oorlogen) nader te noemen, welk lijstje bedoel je daar mee?
   En waar haal je vandaan dat Trump de laatste zal zijn? Hij kan wel gelijk JFK vermoord worden, theoretisch gesproken. En dan?
   Shalom, moge Zijn komst spoedig zijn !

 4. De vijf grote profeten zijn:Daniel,Jesaja,Ezechiel en Jeremia en ook nog Zacharia die in het visioen de laatste oorlog kon zien. De vijf oorlogen staan niet in volgorde het zijn geen voorspellingen en ik heb ze in mijn schrijven vermeld het zijn profetie die door gebed kan gemilderd worden. De profeten zijn ook geen puzzelboek of een sneltrein naar het eschatologisch eindtijd want daar leven we al in ! Shalom

  • Hi Willy,
   Het blijft dan toch de vraag welke 5 oorlogen je bedoelt en als het profetie is, dan zal die geschieden, dus concreet aangeven welke oorlogen dat zijn, met tekstverwijzing, is nodig als je iets roept.
   Overigens zijn we het best eens over de grote lijn,
   shalom,
   Ben

 5. Willy, pak de kanttekeningen uit de “broeder” Scofieldbijbel er maar bij. Je kunt daar alles in volgorde lezen oa de opname vd gemeente; de grote verdrukking; Israël. Maar wie speelt op de achtergrond de hoofdrol?

  • HI Derk,
   Wat bedoel je met “opname van de gemeente” ? Een opname van de gemeente in de zin van alle gelovigen in Yeshua vanaf Zijn komst op aarde 2000 jaar geleden is een veel voorkomende misleiding.
   De opname van alle Bijbelse gelovigen bij Zijn komst volgens Zach. 14 op de Olijfberg, dus JHWH in de gestalte van Yeshua, is m.i. een juister beeld, waarin de gelovigen vanaf Adam/Eva inclusief de oprechte gelovigen van Israel en de volken tot het einde samen de Bruid van JHWH zijn.
   Hoor graag wat je bedoelt,
   shalom
   Ben

   • Dag Ben,
    Met “opname vd gemeente” bedoel ik te zeggen dat dit in de kanttekeningen van de “broeder” Scofield bijbel te lezen is, meer niet.
    Shalom
    Derk.

 6. Dag Derk en inderdaad op de achtergrond leidt God de mensengeschiedenis die zal uitlopen in Jeruzalem daar waar alle grote lijnen van de profetie samenkomen en in Jezus natuurlijk !Shalom

 7. Over opname kerk -Gemeente zijn de visies uiteenlopend over kerk spreek ik dan eerst Jood dan Griek! Ik geloof persoonlijk dat wanneer de bazuin klinkt de gelovigen die nog op planeet aarde leven dan pas hun verrijzenislichaam krijgen om samen met Jezus vanuit Jeruzalem te heersen en de twaalf over de twaalf stammen van israel en daarom moeten eerst die stammen aanwezig zijn in israel ! Shalom

  • Hi Willy,
   “eerst de Jood en dan de Griek” geldt voor de evangelieverkondiging, Rom. 1:16 en dat gaat dus helemaal niet over de opname.
   Inderdaad zijn er nog al wat visies, van groot belang is de Bijbelse onderbouwing.
   Een “opname vooraf voor een uitverkoren groep christenen” lijkt me zeer onBijbels en toch zijn er velen , die dat geloven.
   Je kunt natuurlijk van alles zelf geloven en bedenken, maar dat is zinloos en misleidend, dus een overzicht van de nu bekende visies met Bijbelse onderbouwing is weer hard nodig.
   Mijn lijn van Bijbels denken is:
   -de Bruid bestaat uit alle oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva tot de laatste mens, ieder die Yeshua zou hebben aanvaard of daadwerkelijk heeft aanvaard na Zijn komst, hoort daarbij en die Gemeente wordt opgenomen als JHWH komt in de gestalte van Yeshua op de Olijfberg, zie Zach. 14 en Hand. 1:9-11.
   Daar kan ik nog veel over schrijven en ik hoop dat ook nog te doen.
   Shalom, moge Zijn komst spoedig zijn!
   Ben

   • Dag Ben,
    In Joh.3:29 staat dat Johannes zich ‘de vriend van de bruidegom noemt’.
    en niet een deel van de ‘bruid’. Hoe is dat dan weer te rijmen?
    Vr.gr. D.-Havila

    • Hi D.havila,
     Gewoon beeldspraak, in de zin van:”JHWH is Yeshua in mensengestalte, als Mashiach, Hij komt naar de aarde om Zijn Bruid (alle oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva tot aan de laatste mens, uiteraard inclusief het overblijfsel van Israel).
     Johannes legt uit, dat hij zeker niet de Mashiach is, maar een vriend van de Bruidegom en ook deel van genoemde Bruid.
     Shalom,
     Ben

 8. Beste Ben wilt u daar dan wat tijd in steken ? Bedankt shalom

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*