Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

2 Nederlandse chrislam gelovigen: Stegeman en Verheij

In reactie op het manifest van deze 2  “theo-leugenaars” , theologen, die de islam verdedigen in hun manifest, schreef ik op hun blog  (http://www.nieuwwij.nl/opinie/manifest-christendom-zonder-moslimhaat/ ) het volgende:

Dag Alain Verheij en Janneke Stegeman,

Vergelijk Bijbels geloof met korangeloof, kortom, vergelijk de bronnen en niet wat  de volgelingen er zelf van maken, met “mijn Bijbel” of “mijn islam”.
Yeshua (Jezus) vat de Tenach (OT) samen als “heb JHWH lief boven alles en de naaste als jezelf”.
De koran stelt dat Mohammed het ultieme voorbeeld is, dus een polygame, pedofiele (Aisha was op haar 6e jaar met hem verloofd, huwelijk op 9e jaar, Mohammed toen in de 50), verkrachter, moordenaar, misleider.
Moslims dienen dat voorbeeld na te volgen, dan krijg je IS, Boko Haram, Al Qaeda, Hamas, Hezbollah, etc.
Uiteraard maken politieke machthebbers dankbaar misbruik van zowel jodendom, christendom als islam, maar dat is het punt niet, het gaat om de vergelijking van  Bijbel en koran en bovenal van “in welk boek vinden we de waarheid”.
Yeshua zegt, dat Hij “de weg ,de waarheid en het leven “is en dat niemand tot JHWH komt dan door Hem.
Graag praat ik met jullie verder, hoor wel of die wens wederzijds is, zie tora-yeshua.nl
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Ik weet niet of men mijn reactie ter plekke publiceert, dus daarom ook maar hier.

Zie natuurlijk ook uit naar reacties van onze lezers,

shalom ,
Ben

PS ik werd door een RD artikel attent gemaakt op het manifest, maar helaas beperkt de RD redactie zich tot een  samenvatting van het manifest zonder enige kritiek, een christelijke krant onwaardig en politiek correct als zo vaak in de media.
Er onder reageren is ook niet mogelijk daar, zie
http://www.rd.nl/kerk-religie/manifest-joods-christelijke-wortels-van-nederland-zijn-mythe-1.1359158

PS2  op het blog van de 2 theo-leugenaars is mijn reactie niet geplaatst, alles wat te kritisch is, wordt daar geweigerd en dat wordt ook even toegelicht onder het artikel daar, als volgt:

NOOT VAN DE REDACTIE:

Bij Nieuwwij verwelkomen wij debat en discussie. We merken echter dat we vele reacties niet kunnen plaatsen omdat ze op de auteurs gericht zijn en/of bevolkingsgroepen kwetsen. Dus debat ja, maar dan wel op inhoud en met respect voor betrokken personen.

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to 2 Nederlandse chrislam gelovigen: Stegeman en Verheij

 1. Dag Ben, Het spreekt toch al boekdelen dat Arabische Christenen vóór en ná het ontstaan van de Islam Jezus of Yeshua Yasū‘ (يَسُوعَ) noemden en schreven en zijn blijven noemen en schrijven. De Koranische Isa (عيسى) is voor hen een compleet ander iemand, die niets met de Christus der Christenheid van doen heeft. Wanneer je Koran goed bestudeerd, dan weet je dat Isa daar de zoon heet te zijn van de profetes Mirjam, de dochter van Amran, de oudere zuster van Aäron en Mozes (Sura 3: Het geslacht van al-Imran). De Tora nog de andere geschriften waarin haar naam genoemd wordt, vermeld helemaal niets van een zoon of kind van Meriam. Het bestaan van Isa is het zoveelste verzinsel van de pseudo-profeet Mohammed. Chrislam is een is een parodie van Koot & Bie https://www.youtube.com/watch?v=R3_zAOQk0LM en volstrekt geen serieuze optie als geloofsrichting.

  Ik begrijp wel welke evangelische tekst deze twee theologen misbruiken om onze terechte Islam-kritiek te smoren: “Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.” (Mt. 7: 3-5) Het is terecht dat wij ons deze vermaning van Jezus aantrekken.

  Maar Janneke Stegeman en Alain Verheij hebben zelf ook een balk in hun oog wanneer in hun Manifest ze schrijven: “Wie met de vinger wijst naar Antisemitisme onder Moslims, doet er goed aan te bedenken dat Antisemitisme een Germaans-Christelijke uitvinding is.” Wie de geschiedenis kent weet echter dat Antisemitisme en Jodenhaat geen uitvinding is geweest maar een importproduct dat tijdens de Kruistochten, in contact met de Islamitische vijand is overgenomen en pas toen Europa is binnen gesijpeld als een gif. Een Antichristelijk gif, want wie Jezus Christus liefheeft, heeft ook de Jood Jeshua lief, en dat Jood zijn van Jezus geldt ook voor Maria en Jozef, de Apostelen en de Evangelisten en voor heel veel heiligen uit het Oude Testament. Er is geen plaats voor Jodenhaat in het Christendom, is er nooit geweest en zal er ook nooit komen. Terwijl de Koran is een schandschrift is dat zelfs ‘Mein Kampf’ van Adolf Hitler nog in Antisemitisme overtreft.

  De Koran is ook een Antichristelijk geschrift, dat de Kruisdood en Opstanding van Yasū al-Masih ontkent en miskent. Het is ook een Anti-goddelijk Boek dat God/Allah berooft van zijn Oud-Testamentische en Nieuw-Testamentische aanspreektitel Vader, Abba, door de ontkenning dat Allah een Vader kan zijn; terwijl de Islamitische geloofsbelijdenis: Er is geen god dan Allah, onze Goede God beroofd van zijn titel God der goden. Antisemitisch, Antichristelijk en Anti-goddelijk, hoeveel duivelser wil je het nog hebben. Wel deze kan er dan nog wel bij: de Islam is Anti-humanitair. Een religie die het doden of criminaliseren van afvalligen voorschrijft, de geïnstitutionaliseerde slavernij gedoogt, die het stenigen, onthoofden, geselen en amputeren als straffen gebiedt; een religie die leidt tot beperkingen van en de criminalisering van de fundamentele vrijheden als de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst; die een theorie ontwikkelde en onderschrijft van een constante staat van oorlog met niet-gelovigen; die vrouwen en mensen van andere religies discrimineert en vernedert. Islam is een ook een Anti-humanitaire religie van dwepers en haters en telt maar liefs 1,7-miljard volgelingen.

  Er moet mee afgerekend worden, door onze redelijke tegenspraak en door ons gebed voor de massale bekering van Moslims en Moslima’s. Meer kunnen wij niet, ons zijn geen andere dwangmiddelen gegeven. De Staat kan meer, maar de Wederkomende Heer kan nog meer. In Zijn 1000-jarig Koninkrijk Gods op Aarde is immers geen plaats voor Islam of Chrislam, en evenmin voor Atheïsme, Agnosticisme of Ietsisme. Met alles wat Antichristelijk is zal worden afgerekend op die Dag en dat Uur.

  Volgend jaar tijdens de Yamin Noraim (de Dagen van Inkeer) van 1 – 10 Tishri 5778 AM dus van Rosh haShana tot Yom Kippur, staat het Grote Hemelse Teken uit Openbaring 12 aan de sterrenhemel boven ons. Dat duidt echter wel het Begin van het Einde der Tijden aan. Ik vermoed dat Jezus Christus onze Heer vanaf dan geteld binnen drieënhalf jaar zegevierend wederkeert op de wijze die beschreven wordt in Openbaring 19,11 e.v. Ik meen zelfs op zondag 5 april Palmpasen 2020, maar ik hoop op eerder. In de Kerstnacht van 2019 zou ook goed kunnen.

  Tot aan die Dag-D en dat Uur-U gaat de Christenheid, het Jodendom en de Mensheid in het algemeen een zeer moeilijke tijd tegemoet. Want in Openbaring 12 worden ook de Grote Draak, de Oude Slang, die de Duivel en Satan is, tezamen met zijn engelen op de Aarde geworpen (Openb. 12, 9). En hun wrede vernietigingsoorlog tegen hen die de Geboden Gods en het Getuigenis van Jezus trouw bewaren wordt al aangekondigd in Openbaring. 12, 17. Ondertussen blijft ook de Hemel oorlog voeren tegen de Draak en diens engelen en al menselijke dienaren, zoals bijvoorbeeld de Chrislamisten. Een groot offensief van de Hemel tegen de Aarde is het uitgieten van de zeven gouden schalen vol van de gramschap Gods uit Openbaring 16. Lees en begrijp dat slechts zeer weinigen deze wereldwijde rampzalige plagen zullen weten te overleven. Maar het is niet erg om te sterven – althans niet voor de Christenen -, want eenieder die in het geloof aan de Opgestane Heer gestorven is, zal op de Dag en het Uur van de Wederkomst opstaan uit de doden, en op de wolken des hemels onze zegevieren Heer en God tegemoet gaan, om vervolgens getuige zijn van zijn Overwinning van het Kwade. Er zijn er echter ook die dat moment levend zullen meemaken, ook zij zullen zonder de dood de hoeven smaken getransformeerd worden naar hun onsterfelijk en overgankelijk opstandingslichaam. “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.” (1Tess. 4, 16-17) Halleluja! Hosanna! Kyrieleison! Maranatha! Amen!

  • Dag Bart,
   Het is me bekend, in grote lijnen zal het mogelijk zo gaan. Wat ik wel als vraag aan jou heb, is of je een gemeente hebt, waar men de Tora praktiseert en tevens de islam en andere duisternis ontmaskert.
   Zo ver ik weet, zijn die er niet, onze Tora-Yeshua gemeente is de enige, die dat nog met een zeer kleine groep doet.
   Hoor graag van je, shabbath shalom,
   Ben

 2. Op 16 december 2016 @ 01:48 schreef Nico Spaak

  Beantwoorden

  Ik heb even het verhaaltje van Stegeman en Verheij op nieuwwij gelezen. Dat is best wel schrikken. Zoveel domheid bij elkaar. Zijn deze mensen zo geboren, of zijn ze opgericht zo vraag ik me af. Want, wij moeten volgens hun de rode loper uitrollen voor het islamfascisme, omdat onze voorouders in het verleden wel eens een scheve schaats hebben gereden. Of, wij zijn net zo schuldig als zij! Nu ja, elke zinnige reactie hierop is eigenlijk al paarlen voor de zwijnen. Ik ken dit soort waanideeën overigens ook al van Anja Meulenbelt. Eveneens een bunker in foute meningen. Zag jouw reactie overigens nog niet op hun site staan.
  Shalom, Nico.

  • Hi Nico,
   Op hun site hebben ze de niet welgevallige reacties geblokkeerd en ze reageren ook niet op mijn verzoek tot gesprek.
   Als theologen liegen houden ze dat lang vol, met oogkleppen voor, tot hun schade en schande, nu en in de eeuwigheid.
   Shabbath shalom,
   Ben

 3. ‘Bart’, het spijt me dat ik het moet zeggen, maar uw reactie nodigt niet uit tot lezen. Veel te lang, daarbij is de gemiddelde lezer al lang afgehaakt. Kunt u het niet wat beknopter houden en wat inkorten? Een waarheid: Jezus Zelf zegt immers: IK ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door MIJ. Allah is niet onze God, Allah heeft GEEN zoon. Allah heeft Mohamed. De mensen die denken het beter te weten hebben allen oogkleppen op……..

 4. Op 1 januari 2017 @ 15:48 schreef boorzalf

  Beantwoorden

  De islam voorziet als enige ideologie aan alle Bijbelse kenmerken van ‘Antichrist’, compleet met ‘valse profeet’, tekenen op voorhoofd en arm, aanbidding van een ‘beeld’ (de zwarte steen in Mekka die uit de hemel zou zijn gevallen) en het onthoofden van christenen. Westerse gelovigen kunnen daar maar beter zo snel mogelijk hun ogen voor open doen, want de ‘Antichrist’ zal niet stoppen, ook niet als straks miljoenen christenen in het Midden Oosten en Afrika zijn afgeslacht in de naam van Allah en zijn profeet Mohammed.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*