Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“Israel naar het vlees” vs. het “Israel Gods”

De Bijbel vertelt ons van het plan van JHWH; Hij had Zijn plan om mensen te hebben  als Zijn vertegenwoordigers op aarde.
Dat mislukte met Adam, met Noach en met het volk Israel.
Dat onderscheid maak ik al lang, in toenemende mate overigens en vandaag zag ik een video van een Yeshua-belijdend Joodse man,  Steve Wohlberg, waarvan hier onder een samenvatting.
Met dank aan zijn uitleg op http://adventmedia.nl/video/play/het-schokkende-principe-van-twee-isra-ls
Zie ook de andere video’s  op die website, met het nodige van de hier al vaker genoemde  prof. Walter Veith.

Rom.9:6  en 1 Cor. 10:18 laat duidelijk zien dat er 2 soorten Israel zijn:

1.een Israel naar het vlees, dus  de 12 stammen en ieder, die door het maken van giur (bekering tot Jodendom) Joods is geworden, door besnijdenis en studie bij rabbijnen.

2. het Israel van God. JHWH wel te verstaan.

Rom. 9:8 leert ons, dat “Israel naar het vlees”  geen kinderen van JHWH zijn !! Dat is het geval waar ze Yeshua afwijzen als Mashiach of voor Zijn komst de Tora niet met hun hart volgden.
Het gaat om de “kinderen van de belofte”, zie ook Gal. 3:18 en 3:29 , het “zaad van Abraham” staat voor hen, die  Yeshua hebben aanvaard.
Immers, Abraham werd gerechtvaardigd door zijn geloof in JHWH, dat is wat telt en dat is het geval voor ieder mens persoonlijk en  die mensen vormen het “Israel van JHWH”.

Jes. 41:8 leert, dat Israel het zaad van Abraham is en dat slaat dan op “het Israel Gods, Gal. 6:14-16  en uitdrukkelijk niet op het fysieke Israel, zoals ook Joh. de Doper heel duidelijk maakt in Matth. 3:7-11

Israel staat centraal in deze eindtijd, maar welk Israel? Duidelijk het Israel van JHWH en dan lees je de Openbaring van Yeshua aan de apostel Johannes, het laatste Bijbelboek, echt anders, als je het onderscheid maakt tussen deze 2 soorten Israel.

Stoppen dus met  “het Israel naar het vlees” verheerlijken, breng het liever het evangelie en zoek Geestverwanten, die bij het “Israel Gods”,  beter gezegd, “het Israel van JHWH” horen, dankzij Zijn komst in Yeshua.

De misleidende vervangingstheologie is weer een andere misleiding, daarin werd en wordt geleerd, dat Israel als volk is afgeschreven en dat de kerk het “geestelijk Israel” is geworden. Het mag duidelijk zijn, dat we dan van de regen in de drup komen, Israel vervulde haar taak niet en kwam ultiem ten val in  het afwijzen van Yeshua als de Mashiach, een zeer belangrijk, maar klein % uitgezonderd gelukkig.
Maar de prachtige Handelingengemeente, (Tora-Yeshua lijn) werd al snel door de RK-staatskerk overvleugeld en weggewerkt in antisemitisme, het  huidige christendom, wat vooral uit “gristen-lijken” bestaat, zou dan het “geestelijk Israel” zijn, wat een onzin.
In een reactie op deze vervangingstheologie hebben we nu clubs als Christenen voor Israel  (refo/evangelisch) en John Hagee (Pinksteren) met zijn Cufi : Christians United for Israel, in  die gevallen zitten we op de “Israel is geweldig” tour, het gaat vooral om het “Israel naar het vlees”, waarin  meer of minder “alle Joden behouden zijn”.
Een lijn, die  o.a. Willem Ouweneel (evangelisch misleider), rabbijn Lody vander Kamp (liberaal joods misleider) en Mark Kinzer ( soort Yeshua-belijdend Joods /RK/oecumenisch misleider) verdedigen, zie mijn artikel daar over op
https://tora-yeshua.nl/2015/11/zeer-omstreden-israelvisie-van-mark-kinzer-ook-bij-chr-v-israel-e-a-ondersteund/

Laten we het bij de Kern houden en ons daarvan niet laten afbrengen:
Yeshua is de vervulling van de profetische lijn  in de Tenach, Hij is “het Israel van JHWH” en allen, die Hem oprecht hebben aanvaard , horen daarbij, zie Hebr. 12:2, wat begint met :” Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Yeshua, de leidsman en voleinder des geloofs…………

Simeon en Anna, dat waren echte Israelieten, ze wisten door de Geest, dat het kind , wat via Jozef en Mirjam in de wereld was verschenen de Mashiach was, zie Lucas 2:21-39.
En een ware Jood is hij/zij, die het in zijn hart is, Rom. 2:28,29 en zo iemand houdt zich dan ook van harte aan de Torapraktijk, viert de Feesttijden van JHWH, eet Bijbels kosher, om Zijn Naam groot te maken, als dank voor Zijn komst op aarde in Yeshua ha Mashiach.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

23 Responses to “Israel naar het vlees” vs. het “Israel Gods”

 1. ik ben het voor een groot stuk eens met je artikel maar daar gaan we weer? Twee soorten Israel =de goed en de slechten ! Voor de vrome Jood tot op vandaag bracht Jezus niet wat men van en Joodse Messias verwachte ?Maar Israel is en blijft een messiaans volk Gods oogappel ondanks alles en om dit te begrijpen moet men ook de blinde vlek van sommige kerkmensen wegnemen . Als je het niet kunt zien dan zal je het ook niet zien.Het Joodse volk is niet zonder God en was nooit zonder God dat leert te Tenach zeer duidelijk en die lijn word doorgetrokken in het joodse vernieuwd testament ! Shalom

  • Hi Willy,
   Dat is echt een misvatting, waar haal je vandaan, dat elke Jood behouden is, omdat hij Jood is? Zie de teksten, die ik noem in mijn artikel, zie ook Hebr. 3
   Shalom,
   Ben

 2. Ben,
  Regelmatig lees ik je onzinnige opmerkingen, zoals ook nu over Willem Ouweneel. Ik heb het eigenlijk al helemaal opgegeven met je, want je oordeel is steeds zo eenzijdig. Het is echt niet waar wat je schrijft over hem. Luister deze video eens van de studiedag van gisteren in Nijkerk: https://www.youtube.com/watch?v=pw0WT6tg9jU Dan kun je het zelf horen.

  • Hi Harry,
   Leuk, dat je nog steeds meeleest, blijkbaar ben ik nog niet helemaal “opgegeven”.
   Zie het boekje van Ouweneel/VdKamp, waarin ze beiden verklaren, dat men Joden niet met het evangelie moet lastig vallen , want Joden hebben JHWH per definitie in hun leven.
   Zie https://tora-yeshua.nl/2015/10/eerst-sloegen-ze-ons-dood-nu-knuffelen-ze-ons-dood/
   https://tora-yeshua.nl/2015/01/wat-bedoelt-yeshua-met-het-heil-is-uit-de-joden-joh-422/ , genoemd boekje van Ouweneel /vdKamp heet:”Joden en Christenen”.
   Ik zal jouw link nog bekijken, kom ik op terug.
   Shalom,
   Ben
   PS: nog steeds enthousiast over Andrew Wommack, misleider uit de pinksterkringen? http://www.rejoicenow.nl/page/kritiek-op-andrew-wommack

  • Ik heb, het begin van de lezing van dhr. W. Ouweneel gehoord,
   waar ik me over verbaasde was; dat hij ‘heidens feesten’ verbind met een uitleg over de komst van Christus.
   maar goed hij is ook Prof.dr. in de Theologie.
   Als ik het goed begrepen heb wil hij zeggen dat Dan.7:27 ‘volk van de heiligen’ de natie Israel is.
   1Petr.1:15,16 wordt wel verwacht dat men een ‘heilig leven zou leiden’
   Jezus zei dat er een volk (natie) zou komen die de vruchten zou voort brengen.
   Als je blijft hangen in het idee van dhr. Ouweneel -hij is er in opgevoed- dus begrijpelijk en als onderwijzer lukt het hem om indruk te maken.
   Als de “heiligen” geestelijk zou zijn lijkt het me meer overeenkomen met wat Jezus nog meer zei, b.v. Joh. 14.
   Vr.gr. D-Havila

   • Hi D. Havila,
    Van harte eens, een heilig volk herkent JHWH in de gestalte van Yeshua als de Mashiach en volgt Hem na in de Torapraktijk.
    Dat zijn er weinig helaas. Zeker niet het Jodendom en ook de christelijke kerken niet, men wijst Yeshua af of de Torapraktijk of beiden.
    De Tora-Yeshua lijn is het meest overeenkomstig de Handelingengemeente en dat is bijna iedereen te veel moeite.
    De dagen van Noach en van Lot in Sodom/Gomorra zijn blijkbaar aangebroken, hopelijk daarmee ook de spoedige komst van JHWH in de gestalte van Yeshua.
    Shabbath shalom,
    Ben

 3. Jezus kwam voor de verloren schapen van israel en was van mening dat men het brood voor de kinderen =israel niet aan de honden is heidenen mocht geven !En Petrus kwam in zijn preek aan te Joden tot de slotsom dat er maar één naam gegeven was aan alle mensen waardoor ze behouden worden en dat was Jezus ( Hand. 4:12). maar die naam zit reeds vervat in de Tenach. Dus ook de jood heeft Jezus nodig en daar moest ook Paulus over nadenken waarom zijn broeders nog niet zo ver waren het antwoord geeft hij in de Romeinenbrief! Shalom

  • Dag Willy,
   Lees wat Petrus zei in Hand. 4:12 ,,”geen andere Naam dan Yeshua”, waardoor ook Joden moeten worden behouden. Wat is dan het geval met Joden, die Yeshua afwijzen als valse Mashiach?
   Heel het verkeerde geslacht kwam om in de woestijn, lees Hebr. 3
   Shalom,
   Ben

 4. ik ben het met Harry volkomen eens maar ik kan je wel begrijpen beste Ben je zit een beetje vast aan je eigen gedacht en patronen dat het moeilijk wordt en voor jou zelfs gevaarlijk om een ander idee te aanvaarden? Jezus leerde in zijn vele parabels het wezen van God en dat botst dikwijls met onze manier van denken ! Shalom

  • Dag Willy,
   Harry geeft geen enkel argument, zegt alleen dat ik “onzinnig oordeel”, maar niet waarom .
   Dus als dat jouw mening is Willy, dan is het jammer.
   Graag inhoudelijk reageren, dan ga ik daar op in natuurlijk. Leg mij maar uit, wat ik fout zeg en waarom dat fout is.
   Alle Joden behouden omdat ze Jood zijn? Dat is zo onBijbels als je maar kunt verzinnen en daar heb ik genoeg argumenten en teksten voor aangedragen; leg jij maar uit wat daar fout aan is en ook, waarom alle Joden dan wel behouden zijn.
   Shalom
   Ben

 5. Op 7 december 2016 @ 15:58 schreef Pieter A Meijer

  Beantwoorden

  Shalom;
  En wat nu met diegenen die met het “Shema Jisra El op de lippen de gaskamers ingingen? Beter: “slachtkamers” genoemd!
  En dan ook nog diegenen die door Franklin ter Horst in een recent artikel werden genoemd. Nl. diverse Indianenstammen/volkeren in Amerika?
  Shavuah Tov.

  • Hi Pieter,
   JHWH oordeelt over de harten, die Hij alleen kent. Het is natuurlijk vreselijk, wat Israel overkomen is, nadat ze in ballingschap zijn gegaan, als gevolg van het steeds weer loslaten van de Tora en van het afwijzen van de Mashiach.
   Mozes heeft het duidelijk voorzegd, de zegen en de vloek.
   Zo zijn er oprecht gelovige Joden in de concentratiekampen vermoord en ook Joden, die JHWH in Yeshua bleven afwijzen; hoe het ook zij, JHWH kent de harten.
   Maar het kan niet zo zijn, dat iemand behouden wordt zonder oprecht geloof (ter beoordeling aan JHWH uiteraard), alleen maar omdat hij slachtoffer is of omdat hij nu eenmaal Jood is, dat leert de Bijbel zeker niet.
   Ik kan me voorstellen, dat elk mens, die Yeshua zou hebben aangenomen, als hij/zij Hem gekend had of vooraf begrepen, zoals Job of Simeon en Anna, behouden is.
   Door JHWH beoordeeld en geoordeeld, naar het Licht hem of haar gegeven.
   Shalom
   Ben

 6. Dag Ben , ik hoop dat ik jou niet beledigd heb dat was helemaal niet mijn bedoeling ! Ik heb ook nooit geschreven dat alle Joden behouden worden dit geldt voor ons inderdaad ook zo. Maar volgen de profeet ezechiel zal God zijn eerste zoon anders oordelen en dit staat als ik mij niet vergis in Ezech 18) hij zal met zijn herdersstaf door het volk gaan allen moeten we voor jezus rechterstoel verschijnen hetzij goed hetzij kwaad . Nogmaals eerst Jood dan Griek! Shalom

  • Hi Willy,
   Dank voor je vriendelijke reactie, ik voel me niet beledigd overigens. Het is wel zaak met goede argumenten te komen, roepen dat je het met iemand als Harry eens bent, die geen enkel argument geeft en ook niet met een onderbouwd standpunt komt, ondanks mijn vriendelijk verzoek, is niet verstandig.
   We zijn het eens dus, dat elk mens als enige weg tot de Vader (JHWH) Yeshua nodig heeft, zowel degenen dievoor Zijn komst op Hem zagen, zoals Job 19:25 of Abraham in Gen.22:8 , als degenen die Hem tijdens Zijn mens zijn mee maakten als wij , die na Zijn komst leven, Hem tegemoet.
   Je opmerking dat “JHWH Zijn oudste Zoon anders oordeelt” is onzin en staat zeker niet in Ez.18, daar gaat het n.b. juist over ieders persoonlijke verantwoordelijkheid.
   Je moet blijkbaar echt bevrijd worden van het latente waanidee, dat alle Joden toch via een achterdeurtje behouden zouden zijn; een wijd verbreide misleiding, die je anderzijds ook wel degelijk ontkend in je eerste, terechte opmerking.
   Shalom,
   Ben

 7. dag Ben,bedankt voor je reactie Paulus noemde zijn broeders de joden Gods vrienden voor eeuwig( Rom: 11-25).zoals je weet begint de negatieve kijk op de joden al in het NT het verhaal van Jezus passie zijn arrestatie,kloppen,verhoor en de dood en verrijzenis wordt vertelt door de Evangelisten ook laten ze doorschijnen dat de Joden primair verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus en speciaal twee teksten zijn vrij verontrustend één uit Mt27-25 en Joh 19-14 EN & Tess 2-14). Pilatus die zijn handen wast in onschuld en Johannes die de joden beschuldigt van kruisig hem kruisig hem .Dit gegeven zal in de patristiek geweldig doorwerken ik ga er twee noemen ! Augustinus Hij schrijft dat de Joden verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus(sic) maar ze waren ontwetend over zijn identiteit omdat ze hun geschriften dat is de Tora en de Tenach verkeerd lazen en omdat de Joden de schriften verkeerd lazen waren ze vervloekt! En de kerkvader Chrysostomus ging nog verder :waar de moordenaars van Jezus zich verzamelen is het kruis bespot God gelasterd en niet erkend de zoon beledigd,en de genade van de Geest afgewezen! joden werden tweederangsburgers en nooit heeft God opgeroepen om zijn volk te vervolgen ! de kruisvaarders gingen nog verder ze wilden Jeruzalem bevrijden om zo de H. plaatsen van het christendom te vrijwaren ongelovige moslims werden gedood en de Joden werden in de synagoge opgesloten en levend verbrand ! En het is duidelijk dat de ideologie van de Nazi’s sterk gebaseerd is op de mythe de Joden hebben Jezus gedood ! En daarom kom ik op voor alle Joden omdat dit een leugen is Jezus heeft zijn leven vrijwillig afgelegd en ook weer vrijwillig opgenomen hij is niet gedood hoe moesten anders de schriften in vervulling gaan! Shalom

  • Hi Willy,
   Ik begrijp je verontwaardiging over het RK antisemitimse, dat is ook zeer verwerpelijk en het is door de reformatie heen in stand gebleven t/m de holocaust.
   Dat is de ene kant van de zaak.
   De andere kant is, dat al die vervolging wordt voorzegd in Dt. 28 , zegen of vloek van de Tora.
   Je laatste zin is echter wel heel bizar: Yeshua is niet gedood, zo schrijf je.
   Dat is pure islam, Hij is op het laatste moment valk voor de kruisiging verwisselt met een ander, volgens de koran is Hij niet gekruisigd noch gedood.
   Kun je even uitleggen , wat je bedoelt, voor alle helderheid?
   Shabbath shalom,
   Ben

  • Dag Willy,
   om even te ontnuchteren!
   Nadat Petrus de “Heilige geest” kreeg zei hij het volgende in Hand.2:22,23 ” Yeshua ha Mashiach……hebt u (joden) door heidenen laten doden’.
   Om te proberen om het joodse volk als het uitverkoren volk te blijven bezien, wordt God tot een leugenaar of onbetrouwbaar bezien, Gods plan staat in Gen.18: 17-19 ‘de weg te volgen die ik wijs, door Rechtvaardig en
   Goed te handelen, Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd’. voldoen ze (de Joden) daar aan ??????

   Vr.gr. D-Havila

 8. Beste Ben en havila, dat Jezus vrijwillig de dood tegemoet is gegaan zegt hijzelf en het meest duidelijk staat het opgeschreven in het Johannesevangelie en ik citeer:Daarom heeft de Vader mij lief,omdat ik mijn leven geef,om het later weer terug te nemen ( zijn verrijzenis).Niemand neemt het me af,maar ik geef het uit mijzelf ( Joh 1O-17-18 en Lc 24:26). Zo stond het geschreven ! Dat is zijn offer dat is zijn gegeven zijn tot in de dood daarom is het geen mensenoffer want dat wilt God niet we kregen Jezus terug door de dood heen als verrezene als eersteling. jezus is niet dood hij leeft en dat tot in eeuwigheid. shalom

  • Dag Willy,
   Dat JHWH in Yeshua uit eigen vrije wil en uit liefde voor ons door de dood heen ging, is duidelijk en daar zijn we het van harte over eens.
   Maar dat stond ook helemaal niet ter discussie. Het ging om jouw opmerking, ik citeer uit jouw reactie:
   En daarom kom ik op voor alle Joden omdat dit een leugen is Jezus heeft zijn leven vrijwillig afgelegd en ook weer vrijwillig opgenomen hij is niet gedood hoe moesten anders de schriften in vervulling gaan! Shalom
   Wellicht bedoelde je te zeggen, dat het niet alleen maar de schuld van de Joden is, maar dat JHWH er Zelf voor koos om ons op die wijze te redden.
   Hij kwam als heet Licht in de duisternis, in dat geval de Joodse duisternis, die net zo kwalijk was en is als de duisternis van elk volk.
   En dan gebeurd het voorspelbare: de duisternis wil het Licht niet en vermoordt het Licht.
   Dat zou bij elk volk gebeurt zijn, het tragische is dan wel, dat het juist ook in Israel gebeurde, waar men toch al sinds Abraham de Tora kende, meer specifiek vanaf Mozes, de wonderen van JHWH bij herhaling had ervaren en toch steeds weer verdwaalde.
   Zo erg zelfs, dat men de Mashiach in grote meerderheid afwees en nog, met de opmerking van de leider van het Sanhedrin, dat ze daarvoor de volle verantwoording namen, zie Joh. 11:50 , : beter dat er 1 sterft voor het volk en dat niet het hele volk verloren gaat.
   Kajafas bedoelde, dat er geen onrust onder het Joodse volk moest komen, in dit geval door ene Yeshua van Nazareth, want dan zouden de Romeinen als bezettende macht het Joodse volk wel hardhandig tot rust brengen.

   Zie ook Matth. 27:25, de op het plein verzamelde Joodse bevolking riep “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen (als we hier fout zitten met onze veroordeling en kruisiging van Yeshua) “.
   Het is een eigen , persoonlijke verantwoordelijkheid, voor elk mens, Yeshua wel of niet aanvaarden als de Mashiach, met alle gevolgen van dien.
   En het blijft schokkend, dat juist binnen het Jodendom Yeshua gekruisigd werd, zij het in onverstand en onwetendheid en door de poltiek/geestelijk verantwoordelijke leiders met een opgejutte kleine groep Joden en via een oneerlijk proces met valse getuigen.
   Petrus legt in Hand.2:36 “deze Yeshua, die jullie (Joden) gekruisigd hebben” .
   Zie daarbij ook mbt de Joden Hand. 3:17 “uit onkunde, onwetendheid” en zoals Yeshua zei”Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen” in Luc. 23:34 mbt de Romeinse soldaten.

   Maar als je dan toch schrijft, dat “Hij niet is gedood”, dan schrijf je echt onzin. Je bedoelt hopelijk, dat “Hij weliswaar door de dood heen is gegaan, maar op stond uit de dood na 3 dagen”, m.a.w., Hij bleef niet in de dood.

   Hoor weer graag van je, m.n. of ik je zo goed begrijp en dat het in feite gaat om vereerde verwoording van je vast wel goede bedoeling.
   Shabbath shalom
   Ben

 9. Beste Ben ; inderdaad dat is in grote lijnen wat ik bedoelde anders zou Jezus offer nutteloos zijn geweest! Shalom

  • Hi Willy,
   Goed dat te horen, communicatie is een ding, wat makkelijk fout gaat, zeker als het alleen geschreven woorden zijn.
   Maar gelukkig zijn we het van harte eens over : Yeshua leeft en heeft de dood overwonnen en we zien Zijn komst tegemoet op de Olijfberg te Yerushalayim.
   Shabbath shalom
   Ben

 10. inderdaad Ben dat klopt als een bus ! Shalom

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*