Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wierd Duk (AD): “we zijn in oorlog met een fascistische ideologie”

Vanmorgen in WNL eindelijk op de NPO een duidelijke uitspraak van journalist Wierd Duk: “we zijn in oorlog met een fascistische ideologie”.
Zie een interview met hem op  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/wierd_duk_houdt_van_chocopasta.html

Ook Arnold Karstens praat al lang zo , http://thekarskenstimes.com/  en warempel, de presentatrice van WNL vanmorgen stelde, dat “de politiek gefaald heeft “.

Zoals zo vaak, als het kalf verdronken is, dempt men de put. Met de toenemende islamellende krijgen we een nieuw spreekwoord: via de islam wordt de put gedempt met ons er in begraven.

De tweets van deze morgen  zijn weer zalvend, meelevend,  Vd Staaij bidt voor de slachtoffers en praat op geen enkele manier over aanpak of oplossing; alleen Wilders is duidelijk: een politieke omslag is de enige manier om uit deze problematiek te komen.

En de EO zingt liedjes op de Dam met BN-ers,  kerstnachtdiensten gaan over kerstbomen, gezelligheid, decemberfeest is voor iedereen en “vrede op aarde” in de sociaal/politieke zin.

Als JHWH komt in de gestalte van Yeshua op de “Dag des Heren”, de oordeelsdag dus, dan zweept Hij niet alleen maar de commerciele “gelovigen” uit de tempel.
Dan  ruimt Hij alles en iedereen op, die Zijn Koninkrijk  en Zijn Tora met voeten trad, Hem lasterde met een ontjoodste westerse Jezus als afgodsbeeld.
Dan is het over en uit met de islamiseerders als Merkel, als nagenoeg alle dominee’s, pastoors en rabbijnen.

Mensen vroegen aan Yeshua, wat ze voor betekenis aan rampen moesten hechten en of de slachtoffers slechtere mensen waren dan de overlevenden, zie Luc. 13:1-5
Het antwoord van Yeshua was en is: “Nee, de ene is niet slechter dan de andere, maar Ik zeg u, indien gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen”

Dus ontmasker de islam, protesteer tegen de islamisering, kies voor politici, die dat ook doen.
Maar besef, dat het geen oplossing is voor alles, er zijn nog veel meer rampen.
Onze diepste en wezenlijke oplossing ligt in herstel van de relatie met de Schepper, JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob.
Erkenning van het feit, dat we eigenwijs en fout, los van JHWH, bezig zijn en ommekeer van onze verkeerde wegen  naar Zijn weg, de Tora en schuldbelijdenis zijn nodig.
Aanvaarding van het feit, dat JHWH mens werd in de Christus, de Mashiach dus, Yeshua en aanvaarding, dat Hij in die mensengestalte voor ons de doodstraf droeg.
Dat heet “bekering”, zie meer daar over in  https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

3 Responses to Wierd Duk (AD): “we zijn in oorlog met een fascistische ideologie”

 1. goed geschreven beste Ben.Een ontjoodse jezus ik zou het niet beter kunnen formuleren . Ze hebben een Jezus geschapen naar hun beeld en gelijkenis en leugen dus die andere Jezus waar Paulus het al over had. En over de islam heb ik mijn standpunt op deze website voldoende geschreven het is puur ideologisch nazisme ! shalom

 2. Op 20 december 2016 @ 18:15 schreef Jan de Boer

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  Voor zeker amen!

  De shabbat zal een teken tussen u en mij zijn!

  Maranata!
  Jan

 3. Wanneer krijgt Yeshua de “ereplaats” in de 70e jaarweek uit Daniël terug? Als het aan de “systemen” ligt waarschijnlijk nooit. Maar “systemen” hebben niet het laatste woord.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*