Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

2 criminelen , die Israel verdelen !

Palestinian Embassy Opening in Vatican City on Eve of Evil International Decree
By Adam Eliyahu Berkowitz January 13, 2017 , 11:35 am

Met dank overgenomen van
https://www.breakingisraelnews.com/81968/palestinian-embassy-opening-vatican-city-eve-evil-international-decree/?utm_source=Breaking+Israel+News&utm_campaign=b9c67b9d36-BIN_morning_1_17&utm_medium=email&utm_term=0_b6d3627f72-b9c67b9d36-86440901&mc_cid=b9c67b9d36&mc_eid=f241a17a5e#sI4LRuGAdL7wdpvP.97

“Thus saith the Lord GOD: Woe unto the vile prophets that follow their own spirit and things which they have not seen!” Ezekiel 13:3 (The Israel Bible™)

pope-francis-mahmoud-abbas
Pope Francis (L) meets with Palestinian President Mahmoud Abbas in the West Bank city of Bethlehem on May 25, 2014. (Photo: Atta Jaber/Flash90)
On Friday, just two days before 70 nations gather in Paris to vote on an anti-Israel decree, a new embassy for the Palestinian Authority will be inaugurated in Vatican City. This will be the first Palestinian embassy to be established in a European Union member nation.

PA President Mahmoud Abbas will meet with Pope Francis on Saturday. This will be the third time the two have met. When they met last year, Pope Francis referred to Abbas as “an angel of peace‘. When confronted, the Holy See explained that this was an error in translation and the Pope had atually intended to encourage Abbas to make peace with the Israelis. As head of the PA, Abbas has been accused of inciting violence against Jews. Abbas is also the chairman of the Palestinian Liberation Organization (PLO) which was recognized by Israel and the US as a terror organization until 1991.

Everything you need to know!
The Palestinian representative office in Vatican is one of 98 Palestinian diplomatic and consular representations abroad. The Palestinian representative office is one of 86 foreign representations in the Holy See (Vatican City), and one of 86 foreign representations in Vatican City. Israel does have an embassy in Vatican City, but the Vatican Embassy in Israel is in Tel Aviv. The Vatican has an embassy to Palestine located in East Jerusalem.

The Vatican officially recognized a Palestinian State almost two years ago.

Read more at https://www.breakingisraelnews.com/81968/palestinian-embassy-opening-vatican-city-eve-evil-international-decree/#fWhKmbIcmEjextqy.99

_________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Zoals u hierboven kunt lezen, zal vlak voor de heilloze vergadering van 70  landen op 15 jan. in Parijs een anti-Israel verklaring worden aangenomen, zie het artikel hier onder.
De paus gaat dan vlak er voor  met Mahmoud Abbas (moslim) in gesprek over de inauguratie van de 1e Palestijnse ambassade in Europa, nl.  in Vaticaanstad !
Allemaal mede mogelijk gemaakt door de rat Mohbama.

De profetie van Zach 14  lijkt zich voor onze ogen te ontvouwen,  de “70 landen” staat voor al de volken van de wereld, dit getal 70  is in de Joodse gedachtegang symbolisch voor  de hele wereld.
Het drama van “de dag van JHWH” lijkt zich toch spoediger te gaan voltrekken dan  velen denken. Immers, als “al de volken tegen Yerushalayim optrekken om het volk Israel te vernietigen” zal JHWH verschijnen om Israel te redden van de totale ondergang.
Lees Zach. 14.

Shabbath shalom,  kom tot bekering en aanvaard Yeshua om met JHWH vrede te maken, zie

https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Zie onderstaande brief als voorbeeld om te sturen naar de Regering, Tweede Kamerleden etc. om niet mee te doen aan de conferentie in Parijs.
Bid dat ons land niet zal meedoen aan deze onzalige conferentie.

Shalom,

Richard A. Zevenhuizen
Nationaal Coördinator
Ebenezer Operatie Exodus
www.ebenezer.nl

Het recht van de Staat Israël.

Naar aanleiding van Veiligheidsraad resolutie 2334 en de toespraak op 28 December 2016 van de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry,  spreken wij onze diepe bezorgdheid uit over de voorgestelde conferentie in Parijs op zondag 15 januari 2017.

Het lijkt erop dat leden van de Veiligheidsraad en andere landen, zonder toestemming van Israël, maatregelen willen treffen die duiden op het aannemen van- of erkenning geven aan de volgende standpunten die door de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie sinds de jaren 1970 worden bepleit, en die Israël betwist. Deze maatregelen omvatten:

•    Erkenning van de 1949 wapenstilstand lijnen (de “4 juni 1967 lijnen”) als de standaard de facto “grenzen” tussen Israël en “Palestina” in het geval er geen overeenstemming kan worden bereikt over dit onderwerp tussen de PLO en Israël;
•    Erkenning van het zogenaamde “recht” van het Palestijnse volk op een onafhankelijke staat Palestina, en “Oost-Jeruzalem” nomineren als hoofdstad van de “staat Palestina”; en
•    Erkenning van een verplichting aan Israël zich “terug te trekken uit de bezette Palestijnse gebieden” (misschien binnen een opgegeven tijd) op de basis dat alle Israëlische nederzettingen in deze gebieden illegaal zijn en/of dergelijke bezetting is “illegaal.”

Naar ons oordeel dient, elke resolutie of  internationaal ondersteunde maatregel die tot strekking heeft één van deze voorwaarden zonder toestemming van Israël te implementeren als–‐contra productief en ondermijnt de echte kansen voor vrede, omdat zij een éénzijdig verhaal ondersteunen dat volledig voorbij gaat aan Israëls echte historische, religieuze en veiligheidsproblemen.

Maar net zo belangrijk is het, dat een dergelijke resolutie of maatregel zelf inbreuk zal maken op een aantal belangrijke beginselen van het internationaal recht:

•    Deze maatregelen zouden een ernstige schending betekenen van de legitieme aanspraken en rechten van de staat Israël en het Joodse volk met betrekking tot de soevereiniteit over “Oost-Jeruzalem” en de “Westelijke Jordaanoever” volgens het volkenrecht. De San Remo-resolutie (1920) en het Mandaat voor Palestina (1922) erkende de bestaande rechten van het Joodse volk op zelfbeschikking –‐ gebaseerd op hun nauwe historische band met het land. Onder het Mandaat voor Palestina had het Joodse volk recht op “nederzettingen” in heel Palestina. Deze rechten, erkend en gemaakt onder deze bindende instrumenten van internationaal recht zijn uitdrukkelijk overgenomen in artikel 80 van het VN-Handvest, en in geen enkele manier afgewezen of beëindigd. Ook uit hoofde van het beginsel “uti possedetis juris” bepaalden de grenzen van het Mandaat voor Palestina de grenzen van de nieuwe staat Israël op 14 mei 1948.

•    Zij ondermijnt volledig de rechten van Israël onder de Oslo akkoorden en zou in strijd  zijn met de verplichtingen van de PLO onder deze overeenkomsten. Zij zou ook een inbreuk zijn op de verplichtingen van de Verenigde Staten en Rusland als ondertekenaars van deze overeenkomsten. Deze overeenkomsten, die geldig en bindend voor de partijen blijven, geven aan dat alle kwesties rond de “permanente status” zoals de status van Jeruzalem, “nederzettingen”, “veiligheidsregelingen” en “grenzen” dienen te worden vastgesteld door middel van bilaterale onderhandelingen tussen Israël en de PLO. Door voorwaarden op te leggen – direct of indirect–‐ door middel van VN resoluties, is de PLO ernstig in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van de Oslo-akkoorden, en met de goedkeuring van dergelijke claims zijn de ondertekenaars van die akkoorden ook in strijd met hun verplichtingen.

•    Zij afbreuk zou doen aan het principe van soevereine gelijkheid van staten en het fundamentele recht van de staat Israël aan territoriale integriteit/onschendbaarheid, politieke onafhankelijkheid, zoals omschreven in het Handvest van de VN en Veiligheidsraad resoluties 242 en 338. Alle VN-lidstaten zijn verplicht deze rechten te erkennen, en zij hebben geen enkele bevoegdheid om de grenzen te bepalen van  een andere soevereine VN lidstaat of op enigerlei andere wijze afbreuk mogen doen aan Israëls recht op territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid.

•    Door de afwezigheid van robuuste veiligheidsregelingen,  is het aanvaarden van de “4 juni 1967 lijnen” als de facto grenzen een ondermijning van het bestaansrecht van Israël als een soevereine staat, met veilige grenzen. Het wordt algemeen erkent dat, zonder bindende garanties en afdwingbare veiligheidsregelingen op de grond, de  wapenstilstand lijnen van 1949 volledig onverdedigbaar zijn.

•    Door “Oost-Jeruzalem” en de “Westelijke Jordaanoever” deel te laten gaan uitmaken van een Islamitische staat Palestina, zonder verdere overeengekomen maatregelen, zou de bescherming van de rechten van alle niet-‐Moslim minderheidsgroepen om te bidden ontnemen en de vrijheid van godsdienst in Jeruzalem, Judea en Samaria beperken. In het algemeen hebben de Palestijnse instellingen volledig gefaald in het  aantonen dat zij niet bereid zijn en in staat om Joden en christenen de toegang tot hun heilige plaatsen in de gebieden die onder hun controle staan, met inbegrip van de Tempelberg – de heiligste plaats in het Jodendom, en een belangrijke plaats voor veel christenen, te garanderen. Integendeel, zij hebben openlijk gepleit voor de verwijdering van alle Joden uit deze gebieden. De huidige Israëlische overheid van “Oost-Jeruzalem”, aan de andere kant, heeft sinds 1967 bewezen dat het zowel bereid is, als in staat is, om op te komen voor de bescherming van de vrijheden van minderheidsgroepen, veel meer dan enig andere natie in het Midden-Oosten.

•    Zij ondermijnt het VN-Handvest beginsel van het verbod van de overname van grondgebied door geweld, en de verplichting van alle VN-lidstaten zich te onthouden van daden van agressie en beslechting van hun geschillen op vreedzame wijze. De wapenstilstand lijnen van 1949 waren zelf het resultaat van de gewapende aanval op de jonge staat Israël op 15 mei 1948. De facto erkenning van deze lijnen als “grenzen” erkent de geldigheid van deze aanval op de staat Israël, en impliciet valideert  het het consistent gebruik van gewapend geweld door de PLO om zijn doelen te bereiken.

•    Ten slotte, zou het voorbijgaan aan het feit dat “Palestina” niet voldoet aan de criteria als Staat krachtens het internationaal recht. In het bijzonder, ontbreekt het “Palestina” volledig aan een effectief gezag dat in staat is Oost-Jeruzalem, Gaza en de Westelijke Jordaanoever te besturen. Totdat een dergelijke autoriteit is gevestigd kan  de staat Palestina gewoon niet bestaan krachtens het internationaal recht, en het is de taak van de VN-lidstaten een dergelijke staat niet te erkennen totdat een rechtmatige autoriteit is vastgesteld.

Wij roepen de internationale gemeenschap op om deze beginselen te eerbiedigen, zodat de kans op daadwerkelijke verzoening en echte vrede mogelijk blijft. De enige weg naar vrede in Israël/Palestina in volledige overeenstemming met het volkenrecht is door middel van wederzijdse acceptatie, onderhandelingen en samenwerking–‐ niet door middel van eenzijdige maatregelen.

met vriendelijke groet,

( een voorstel brief van de European Coalition for Israel te sturen aan alle regeringspersonen, Tweede Kamerleden, etc.)

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to 2 criminelen , die Israel verdelen !

 1. Zou JHWH zich iets aantrekken van het “gewoel” van de 70 landen?
  Israël echter heeft in het verleden ook het land “verdeeld”, zou JHWH dat door de vingers zien? Een bekende bijbelleraar stelt dat Kores en Trump met elkaar te vergelijken is, Kores krijgt bevel van JHWH, Trump werd door het Sanhedrin om steun gevraagd. Is dit hetzelfde?

  • Hi Derk,
   Hetzelfde? Mogelijk. Maar het punt is: wat doen mensen, in dit geval dus de Israelieten, met die mommenten? Maken ze aliyah?
   De meesten niet, dat doen ze pas als de jagers hen opjagen.
   Net als Lot en zijn vrouw blijven mensen hangen in hun “comfortzone” en net als de mensen in de tijd van Noach wenst men het gevaar van het “los van God leven “niet te zien en gaat men niet in de ark.
   Bovendien, aliya maken (dus als Jood in Israel gaan leven) is ook het belangrijkste niet, wil men Yeshua aanvaarden als de enige weg om met JHWH in het reine te komen?
   Shalom
   Ben

 2. Ze zullen geen oplossing vinden en de 7O staat in de bijbel voor alle landen in de wereld.Israel is voorstander van tweestaten maar de Palestijnen willen één staat en ze willen de andere staat Israel vernietigen. Israel wordt steeds onder druk gezet en niet de Palestijnen maar Israel wordt geboycot.De Palestijnen hebben door de jaren heen een handige verwerpingstactiek ontworpen die alleen door de 7O landen is aanvaard.en Palestina is een terugkeer naar de Romeinen en keizer Hadrianus die ook de Joodse staat heeft willen vernietigen ! Shalom

  • Hi Willy,
   Ik noem die 70 landen in mijn artikel, dus dat is al duidelijk.
   Het is bovendien heel bijzonder, dat JHWH ons in Zijn Woord , m.n. Zach. 12 en 14 duidelijk maakt, dat het zo zal gaan; we zien het als “tekenen des tijds” en zijn gewaarschuwd.
   Helaas zien weinig mensen dit en zullen worden overvallen als door “een dief in de nacht” en verloren blijven, tenzij men voor die tijd Yeshua aanvaardt.
   Shabbath shalom
   Ben

 3. Op 15 januari 2017 @ 23:36 schreef Gerechtigheid

  Beantwoorden

  Kijk , het is heel eenvoudig. Als Israel het idee krijgt dat ze niet mogen leven ni hun land dan grijpen ze naar het Samson scenario:’als wij. niet mogen. leven dan gaan we er allemaal aan’.Wil de islamitische wereld dat? Wil de volkeren wereld dat Dat er van deze aarde niets anders over blijft dan een rooksliert in het heelal? De Bijbel waarschuwt de volkeren dat God bij machte is door de hand van Zijn erfdeel Israel een voorafschaduwing van de vreselijke Dag des Heren te doen plaats vinden! Willen jullie dat goddeloze rottige rot zondaren? Laat je gezeggen wereldleiders opdat de schrik des Here niet over de hele aarde zal worden uitgestort in plaats van het Vrederijk door de bekering van gans Israel tot de eigen Messias Jezus Christus. Het is OF OF en niet EN EN goddelozen! DAT leert Psalm 2.

  • Hi Gerechtigheid,
   Bedenk even, dat we allemaal van God-los zijn en blijven, tenzij we Yeshua aanvaarden als de enige weg tot JHWH.
   Dat geldt ook voor jou en mij en ook voor alle Israelieten !.
   Zie ook Zach. 14, waarin staat dat alle volken tegen Israel , m.n. Yerushalyim zullen optrekken om het land te vernietigen.
   Ter elfder ure zal JHWH hen redden van de vernietiging, het “overblijfsel van Israel” , dwz. degenen, die Yeshua hebben aanvaard of zouden hebben aanvaard, worden behouden, alle anderen blijven verloren.
   Zie Zach. 12:10 daarvoor.
   En de volken, die sowieso verloren zijn en blijven , voor zover men Yeshua heeft afgewezen, zullen vergaan wegens hun haat tegen JHWH/Yeshua, wat ze o.a. in antisemitisme uiten.
   Shalom
   Ben
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*