Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Bijbelse normen/waarden (Slomp sr) vs. islam ((Slomp jr), nazisme, links

“Toevallig” kreeg ik van een Bijbelse mede gelovige het boek van Frits de Zwerver te leen, hij vond, dat ik overeenkomsten had met deze verzetsdominee uit de 2e wereldoorlog.
Zie  https://nl.wikipedia.org/wiki/Frits_Slomp   en http://www.oudhoorn.nl/biografie/biografie_frits_slomp.php
Inderdaad veel herkenbaars, het moedige verzet van Frits de Zwerver, oftewel ds. Frits Slomp tegen de Nazi’s heeft voor mij veel overeenkomst met het verzet tegen de islamisering.
Verzet dus tegen het islamsysteem en daarmee tegen allen, die als moslims en ondersteunende niet-moslims deze “kankergroei” mogelijk maken.
Zoals de CU schandvlek met “de islam is een gelijkwaardige religie in ons land”, het credo van Segers.
En ” het is dezelfde God in Bijbel en koran”, aldus RK, PKN en vele andere kerken, in elk geval is  er niet 1 die op de eigen website waarschuwt voor de islam, waarbij men dan tevens het evangelie dient uit te leggen aan moslims, zoals op onze site.

Op 27 jan,  in de 1e tv uitzending van de serie “Het was oorlog” van omroep Max met de vraag “hoe zou jij handelen in een oorlog??” zag ik in eens een stukje met Frits Slomp, verzetsstrijder samen met tante Riek.
En dan zie je ook  Jan Slomp, die als zoon van ds. Slomp werd genoemd en die vertelt over zijn vader en tante Riek, in waarderende zin.
Ik herkende hem als de Jan Slomp, die ik leerde kennen in de islamdebatten met  betrokkenen bij http://www.palestina-komitee.nl  als verdediger van de islam, een nazistisch systeem.
PKN  dus, zowel qua afkorting als ook inhoudelijk gelijk aan de Protestantse Kerk Nederland.
Jan Slomp, PKN dominee, zoals hij bij Kairos als aanbeveler staat. In die tijd sprak ik ook met Guus Hoelen van werkgroep Keerpunt, het  pro Palestijnen , anti Israel circuit, daar ken ik Jan Slomp van.

jantje

Zou hij  de zoon zijn van Frits Slomp alias Frits de Zwerver???  Dezelfde naam,
het zal toch niet ? Even kijken op google en ja hoor , zie onderstaand artikel.
http://www.nieuwwij.nl/interview/loop-niet-met-massa-mee-lees-je-bijbel-en-de-krant/
Een groter contrast is haast niet denkbaar, de strijder tegen het Nazisme met een zoon , die de islam verdedigt, zijn leven lang al.
Maar dat komt niet ter sprake in deze uitzending, men beperkt zich tot WW II, zonder verdere vooruitblik naar een komende WW III .

Als ik de uitzending van Buitenhof bekijk vandaag en Frans Timmermans hoor met zijn EU idealen, over moslims die zo gediscrimineerd worden en  de “andere wereld die er aan komt”,  dan zie ik genoemde verschillende werelden van Slomp sr en jr helemaal terug.
Trump pakt terecht de immigratie van moslims aan en de wereld is her en der helemaal upset, dat is toch discriminatie?!

Rutte en Koenders zwijgen, ze kijken even de kat uit de boom. Wilders c.s. zijn terecht blij, het kan dus toch !
Helaas gaat Trump  teveel met de botte bijl aan de gang, niet voldoende nagedacht over rechtszaken  e.d. en internationale verdragen of het moet een proefballon zijn, om te kijken hoe ver hij kan gaan.

Moslims, die uit hun land vluchten wegens levensgevaar door de onderdrukking van de andere moslims, zijn welkom, mits ze erkennen, dat de islam ellende is en dat ze daar afstand van nemen.
Hoe moeilijk kan dat zijn? Ze hebben de ellende net aan den lijve ervaren.
Maar wat doen ze? Overal de westerse vrijheid misbruiken, moskeeën bouwen met toestemming van de vele landverraders  en mensen zonder ruggengraat  binnen de overheid.
En daarin wordt de islam grondig onderwezen: vestig  het kalifaat via jihad, zoals de koran leert en Mohammed ons voorleefde.

Het grote verschil tussen Slomp sr (Frits de Zwerver), vader van de islamoloog Jan Slomp jr.  is tekenend voor de scheiding, die vandaag de dag steeds zichtbaarder wordt.

Shalom,  zie op Yeshua, het evenbeeld van de Vader en leef de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua tegemoet, in groeiende verbondenheid met Hem.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Hieronder genoemd artikel:

“LOOP NIET MET MASSA MEE, LEES JE BIJBEL EN DE KRANT”

jantje‘De tijd verstaan’ en de goede keuzes maken. Zijn vader deed dat als leider van het verzet tegen de Duitse bezetter, ook nu wordt dat volgens islamoloog dr. Jan Slomp van christenen gevraagd. “Leer onderscheiden waar het op aankomt.”

Door: Jan Kas

Jan de Jong heette hij in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog, Jan Slomp was toen 11. “Een neefje uit Hoogeveen was ik, dat door omstandigheden niet thuis kon wonen. Eigenlijk was het onderduiken best interessant. Thuis had ik maar één zus, in de onderduikgezinnen kon ik met vier, vijf kinderen spelen.”

‘Thuis’ was de gereformeerde pastorie in Heemse bij Hardenberg. “Zwijgen was mijn hoofdbijdrage aan het verzet tegen de Duitsers. Ik moest mijn mond houden over wat ik zag: de joodse vrouw en de piloot die bij ons onderdoken, de verzetsmensen die over de vloer kwamen, de stapel bonkaarten die vader bij zich had. De waarheid vertellen kost mensenlevens, had hij mij ingeprent.”

Frits de Zwerver
Vader Frits Slomp was de bekende verzetsman Frits de Zwerver, oprichter van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Het verzetswerk had grote gevolgen: het hele gezin moest uiteindelijk onderduiken. Jan Slomp: “De kern van mijn vaders verzet was een profetisch protest tegen de satanische ideologie van de nazi’s. ‘Het ging om het grote goed van de geestelijke vrijheid’ waren letterlijk zijn woorden. Het verzet richtte zich tegen de mensenverachting, tegen het indelen van mensen in superieur en minderwaardig.”

Al in 1933, toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam, onderkende ds. Frits Slomp waar het de nazi’s om begonnen was. “Hij las nazi-propaganda”, aldus zoon Jan, “en luisterde goed naar oud-studiegenoten van de theologische opleiding in Kampen die in Duitsland predikant waren in de verwante Alt-Reformierte Kirche.” Eind jaren dertig werden via Slomp joodse vluchtelingen uit Duitsland in Nederland opgevangen.

Het grote gebod
Ook in de Tweede Wereldoorlog bleef het niet bij woorden. Slomp junior: “Vele onderduikers kregen een schuilplaats. Het kwaad bestrijd je niet door alleen maar boekjes te schrijven. Je kunt mooie principes hebben, als je niets doet, heb je er nog niets aan. Voor vader was duidelijk dat principes ook betekenden dat je de handen uit de mouwen stak.”

Zijn verzetswerk zag Slomp na de oorlog als “een levenstaak die God op zijn weg had geplaatst”, zegt zijn zoon. “Ik heb dat mogen doen, vond hij. De mensen bleven hem zien als Frits de Zwerver, maar hij liep nooit rond met een houding van: Wat ben ik geweldig geweest. Hij had er juist last van dat van zijn organisatie 1700 mensen waren omgekomen, veelal leden van de aan de LO verbonden knokploegen. Al kon hij er niets aan doen, hij voelde zich er mede verantwoordelijk voor. Het ‘grote gebod’ was richtinggevend voor hem en vele verzetsmensen: God liefhebben en de naaste als jezelf, naastenliefde gedragen door de liefde van God voor de mens.”

Islam
Zijn vader nam verantwoordelijkheid. “Ook nu in een totaal andere situatie moet je genuanceerd de goede keuzes maken”, meent Jan Slomp. “Het is vaak gecompliceerd, maar christenen hebben bij te dragen aan een leefbare wereld, een wereld waarin gerechtigheid en godsdienstvrijheid bestaan en ideologieën bestreden worden. Dat houdt nu bijvoorbeeld in dat je als het nodig is kiest voor vluchtelingen of juist meer aan ontwikkelingswerk besteedt om te voorkomen dat mensen moeten vluchten. Het betekent ook dat je je niet blind anti-islamitisch uit, dat je niet meewerkt aan frontvorming tussen christenen en moslims, maar bondgenoot bent van moslims die een leefbare islam willen en die ook meer lijden onder het moslim-extremisme en het jihadisme dan wij.”

Slomp (82) bestudeert de islam al zes decennia. Als gereformeerd zendingspredikant was hij staflid van een christelijk studiecentrum in Pakistan; terug in Nederland was hij kerkelijk toeruster met het oog op de islam. “Anti-islamitisch denken kom je ook in de kerken tegen. De jihadisten dragen geweldig bij aan het negatieve beeld van de islam, dat kan ik niet ontkennen. Het kost moslims die het goede willen soms hun leven als ze er tegenin gaan. Zo zijn goede moslimvrienden in Pakistan geliquideerd.”

Je tijd verstaan
Tegenover het anti-islamitische denken benadrukt Slomp dat “de islam bloeiperioden en tijden van grote verdraagzaamheid heeft gekend”. “Wij christenen hebben ook onze ‘IS-geschiedenis’, denk aan de martelingen en brandstapels in de middeleeuwen. De islam is in essentie een goede godsdienst, vind ik. De positieve aspecten ervan mogen we in de discussies best naar voren halen, waarmee ik niet zeg dat het niet meer nodig is om christen te zijn of te getuigen van Christus.”

Wat helpt volgens Slomp om ook nu ‘de tijd’ te kunnen ‘verstaan’? “Heel klassiek: je Bijbel lezen en de krant. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent en geen onverstandige dingen zegt. Loop niet meteen met de massa mee, blijf geen verouderde opvattingen verkondigen, bijvoorbeeld dat de islam in essentie een gewelddadig karakter heeft. Leer onderscheiden waar het op aankomt, om de apostel Paulus te citeren.”

Jan Kas is freelance journalist. Bovenstaande tekst werd eerder geplaatst in het blad Kerkinformatie (mei 2015).

___

‘Verzet benutte kerkelijk netwerk’
Het ene onderduikjaar bracht Jan Slomp op vijf adressen door. “Ook veel andere onderduikers moesten iedere keer een nieuwe plek hebben. In de Tweede Wereldoorlog is iets groots verricht. Het verzet was niet iets van enkele personen, een paar miljoen Nederlanders hadden het hart op de rechte plek. Anders kun je nooit 320.000 mensen laten onderduiken. Het is absoluut niet zo dat de Nederlanders maar hebben zitten wachten tot de geallieerden hen kwamen bevrijden.”

Slomp was betrokken bij de totstandkoming van een in maart onthuld monument in Amersfoort, dicht bij zijn huis in Leusden, voor de schuilplaatsverleners in de Tweede Wereldoorlog. “Het is goed dat die zoveel jaar na de oorlog alsnog geëerd worden. Ze vonden zelf dat ze slechts hun plicht deden, na de oorlog gingen ze over tot de orde van de dag. Maar ze hebben vele levens gered. Op onderduikadressen kwam trouwens veel op de vrouwen neer. Die zorgden voor het huishouden, de maaltijden, de was.”

De LO-LKP die vader Slomp oprichtte maakte volgens zoon Jan dankbaar gebruik van bestaande contacten. “Door het christelijke netwerk van plaatselijke kerken, vrouwenverenigingen en christelijke sportclubs was in een half jaar een landelijke organisatie met 17.000 medewerkers opgezet. Velen deden hun verzetswerk uit christelijke overtuiging. Een derde van de LO-LKP’ers was gereformeerd, een kwart hervormd.”

________________________________________________________

Navigeer naar andere artikelen

4 Responses to Bijbelse normen/waarden (Slomp sr) vs. islam ((Slomp jr), nazisme, links

 1. Op 29 januari 2017 @ 18:40 schreef gerechtigheid

  Beantwoorden

  His past uitstekend in het koor van imam Pechtold, imamAsscher en noem ze allemaal maar op, de verraders van het eeuwig Evangelie van Jezus Christus. God’s grimmige afrekeningen worden bewaarheid als Hij schrijft in Deut.28 over de grote zegen-en vloek rede dat Hij de Israelieten zal slaan met WAANZIN bij afval van de levende God. Precies dat is hier aan de hand met deze ongelukkige Slomp junior. Of is het geen waanzin dan als men de islam een godsdienst noemt waar het N.T. onder godsdienst heel iets anders verstaat namelijk ‘ ware godsdienst is onzin naar weduwen en wezen in hun druk’. De islam onthoofd liever, verkracht , stenigt, voert oorlog, gebruikt onschuldige burgers als schild en heeft aantoonbaar banden met de onderwereld overal waar jihadisten de macht willen grijpen.
  Walgelijk wat een antichristelijke geest heeft er toch bezit genomen van de vroomste der vromen. Hun einde zal zijn alsof ze nooit hebben bestaan. En de ware kinderen God’s moeten niet langer leed dragen om ‘Saul’!
  Shalom allen: de Geest overwint!

 2. Op 29 januari 2017 @ 18:50 schreef Gerechtigheid

  Beantwoorden

  Imam Slomp junior dus. Nou het islam-vuur spat hem al zichtbaar uit de ogen. Succes meneer de mulla van de lage landen. Je heb vele collegae in ‘ gristelijk Hollandistan’. Misschien krijg je wel een pakket aandelen van je Saoudische broodheren!
  En Jezus sprak: ‘smal is de weg’…
  In het O.T. staat dat God bij machte is de afvalligen met waanzin te slaan ( Deut 28, de grote zegen -en vloek rede, de ‘Magna Charta’ van het Joodse volk)
  Het is waanzin om de islam een godsdienst te noemen want het Woord definieert ware godsdienst als ‘omzien naar wezen en weduwen in hun druk’ en wij weten allen waar de Koran toe oproept.
  Maar ja als je niet meer gelooft in Jezus nietwaar imam Slomp junior…..

  • Dag “Gerechtigheid”,
   Je bent nogal scherp, is ok, maar de vraag rijst dan wel: hoe sta jij zelf in deze wereld t.o.v. de Schepper?
   Heb je een gemeente, waarin je jezelf herkend mbt het geloofsleven en de praktijk?
   Of sta je alleen, gelijk Noach en Lot, gezien de gedachte dat we in de dagen van Noach en van Sodom/Gomorra leven, tijden, waarin we JHWH in de gestalte van Yeshua verwachten op de Olijfberg?
   Ik hoor graag wat meer, bel anders even , 06-39696349
   Shalom,
   Ben

 3. Hoe is het mogelijk dat iemand met zo’n vader zo de weg is kwijtgeraakt?!
  Onvoorstelbaar.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*