Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

JHWH vs de koranduivel ! aan de vrucht kent men de boom.

Vervolging christenen neemt wereldwijd toe

 (met dank overgenomen van http://www.rd.nl/kerk-religie/vervolging-christenen-neemt-wereldwijd-toe-1.1365538  )

20170111-dkkrk-christenvervolging(klik op de kaart voor vergroting)

De druk op vervolgde christenen neemt ook dit jaar weer toe. Dat is één van de conclusies die Open Doors trekt uit de Ranglijst Christenvervolging 2017, die woensdag is gepresenteerd.

Volgens Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen, heeft 1 op de 11 christenen in de wereld te maken met achterstelling of onderdrukking om religieuze redenen.

Van de 50 landen op de jaarlijkse ranglijst, scoren er 32 hoger dan vorig jaar. In 21 van de 50 landen worden alle christenen vervolgd, in de 29 andere landen worden christenen structureel achtergesteld.

Open Doors signaleert dat christenen in de gebieden rond de Sahara in Afrika niet alleen meer moeten vrezen voor geweld van moslimextremisten, maar ook van radicaal-islamitisch gedachtegoed. Dat wordt onder meer in de maatschappij verspreid door politici waarvan de campagne wordt bekostigd vanuit Arabische landen en door scholen die geld krijgen uit bijvoorbeeld Saoedi-Arabië.

In Zuidoost-Azië neemt de vervolging van christenen het sterkst toe, concludeert Open Doors. „Onze onderzoekers zien een trend in landen als India, waar het hindoeïsme en het Indiase staatsburgerschap bij elkaar horen. Inwoners die andere religies aanhangen worden gediscrimineerd en zwaar vervolgd”, zegt Ruud Kraan, directeur van Open Doors Nederland. Ook in de landen rond India, zoals Sri Lanka, Bhutan, Vietnam en Laos, worden christenen om dezelfde redenen vervolgd.

Al ruim 20 jaar merkt Open Doors dat christenvervolging in Aziatische landen toeneemt door religieus nationalisme. Sinds president Modi in 2014 aan de macht kwam in India, een land met 1,3 miljard inwoners, versnelt deze ontwikkeling.

Hoewel India een seculiere staat is, is de Bharatiya Janata-partij van Modi de spreekbuis voor hindoes die de Indiase nationaliteit niet loskoppelen van hun religie. In de periode voor het aantreden van Modi werkten extremistische hindoes in de partij aan een revolutie. Zeshonderdduizend mensen werden volgens Open Doors getraind om scholen te leiden en zo het extremistische gedachtegoed binnen gezinnen te beïnvloeden.

Christelijke organisaties in India stellen tegenover Open Doors dat er per maand zo’n veertig geweldsincidenten tegen christenen plaatsvinden. Voorgangers worden in elkaar geslagen, kerken verbrand en hindoes die zich bekeren tot het christendom worden lastiggevallen, gediscrimineerd of vermoord. Dat laatste overkwam ten minste acht christenen in het afgelopen jaar. Een onderzoeker van Open Doors zegt: „Het is niet alleen geweld waarmee christenen vervolgd worden. Hindoenationalisten perken de vrijheden van christenen steeds verder in en mensen die zich schuldig maken aan geweld tegen christenen, worden niet vervolgd of bestraft.”

In Bhutan, een land dat ligt ingeklemd tussen het noorden van India en Tibet, zijn het boeddhisme en het hindoeïsme de grootste godsdiensten. De 20.000 christenen in het land worden ernstig gediscrimineerd. Zo is het voor hen moeilijk om identiteitskaarten te krijgen. Ook in buurland Nepal verslechtert de situatie, vooral doordat Indiase hindoes druk uitoefenen op de regering om de vrijheid te beperken voor andere godsdiensten dan het hindoeïsme. Het land staat nog niet op de Ranglijst Christenvervolging, maar als deze ontwikkeling doorzet kan dat in 2018 wel het geval zijn.

Volgens directeur Kraan van Open Doors beïnvloedt de religieus-nationalistische koers van India ook andere landen in de omgeving. In geen enkel Aziatisch land op de ranglijst nam christenvervolging in 2016 af.

_________________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Al jaren stel ik de vraag aan  CU, SGP, .Open Doors, HVC, St.Gave , EO, Ev.Alliantie , Navigators etc. , aan alle kerken en synagoges, waarom men niet duidelijk waarschuwt voor het feit, dat men in de islam de duivel zelf aanbidt.
Mijn voortdurende waarschuwing is een reactie op de politiek correcte misleiding van al die clubs om over de islamitische koranallah te spreken als “dezelfde God” als in de Bijbel, in christendom en jodendom.

Recent enkele dagen geleden stuurde ik aan HVC en Open Doors enkele links, waar het bewijs van deze misleiding staat en men zou ” er naar kijken”.
Dat doet men al jaren nalv. mijn waarschuwingen, maar er verandert niets ! Nu ook met dit schokkende rapport, nergens  het benoemen van de oorzaak van deze haat.

Als je in de vorm van het aanbidden een of andere afgod dwars tegen de Ene ware God, JHWH ingaat, dan zet je je per definitie af tegen degenen, die in JHWH door Yeshua  geloven, tegen de Bijbelse gelovigen dus.
Moslims doen dat het meest fanatiek, omdat ze de kern van de Bijbel, het geloof, dat “de Schepper mens werd en zo voor ons stierf om de zondenvergeving mogelijk te maken” de grootst  mogelijke zonde (shirk) vinden.
Bovendien moeten ze vanuit hun afgod, de koranallah, de wereld onderwerpen via jihad in het kalifaat, waar de sharia geldt en dus moeten alle niet-moslims opgeruimd worden of moslim worden.

Duidelijk toch? Dat zijn de feiten.
En die worden niet benoemd door al die laffe kerken, politici, leiders van christelijke  en joodse organisataties op de eigen websites, kijk zelf maar op de sites van de genoemde clubs  of van uw kerk of synagoge.

Zolang men dat niet doet, heeft men het bloed van de slachtoffers van de islam aan de handen en is men mede schuldig aan de islamisering van ons land !
Wat zal uw antwoord zijn aan JHWH , als Hij komt in de gestalte van Yeshua en de vraag stelt: “waarom heb je de waarheid verzwegen, waarom heb je het evangelie niet verkondigd in combinatie met de ontmaskering van de duisternis, zodat mensen werden bevrijd?”

Graag uw reactie , hoe dat gaat in uw kerk, synagoge of organisatie.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: zie onderstaande links mbt. dit punt:

https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-ben-kok-over-dezelfde-god/

https://tora-yeshua.nl/2012/02/theologen-marten-de-vries-en-politicologen-gert-jan-segers-cu-logen-en-blijven-dat-doen-boekrecensie/

https://tora-yeshua.nl/2016/02/12992/  met Segers, die Yassin el Forkani “onze broeder” noemt, ook hier met Cees Rentier:
https://tora-yeshua.nl/2016/02/gzb-debat-afoort-media-taboes-koranallah-is-een-afgod-en-islam-is-duivelse-misleiding/

https://tora-yeshua.nl/2011/02/leugenverklaring-weer-actief-religieuze-multicul-roep-uw-kerkeraad-ter-verantwoording/

https://tora-yeshua.nl/2013/06/enguete-m-de-hond-nederlandse-volk-is-de-islam-spuugzat-nu-er-nog-naar-handelen/   (met 17 chr.org. die onder moslims het evangelie brengen, maar zwijgen over het verschil  JHWH vs koranallah.)

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to JHWH vs de koranduivel ! aan de vrucht kent men de boom.

 1. Alhoewel het klopt dat de christenvervolging toenam was er voor 2O16 een afname alleen het zogenaamde christenland Nigeria waren de meeste vervolgingen door Bokam-Haram een islamitische terreurgroep die veel weg heeft van Daesh. Ik geloof dat de vervolgingen ook van onze Joodse broeders zal toenemen behalve die de antichrist zullen omarmen ! Shalom

 2. Op 11 januari 2017 @ 20:15 schreef Pieter A Meijer

  Beantwoorden

  Geef acht op de a.s. vergadering v/d 70 in Parijs! 15e van deze maand.

 3. Bij het begin van de schepping liet de duivel al niet zijn ware gedaante zien maar verschool zich achter dat van een dier. Ook nu is het nodig dat wij als Christenen zien waarachter hij zich nu verschuilt. Islam is een van die gedaantes. Ik weet dat eerst de grote afval komt en ik meen dat deze nu aan de gang is in het hele westelijke halfrond juist doordat wij het verschil niet meer zien tussen leugen en waarheid.Ik bid dat nog vele christenen aan God zijn Geest van onderscheiding zullen vragen maar dan ook bidden voor de moslims in Nederland dat zij Christus Jezus mogen ontdekken als de weg naar de God van Abraham,Isaak en Jacob.

  • Hi Marion,
   Stuur dit artikel es naar je kerkeraad en/of voorganger en vraag of ze hun verantwoording gaan nemen om met moslims in gesprek te gaan en op de website van de kerk duidelijk de islam ontmaskeren, met tegelijk het evangelie aanbod aan moslims.
   Of is dat al het geval? Ik hoor het graag, zou de 1e zijn, ik ken er geen.
   Shabbath shalom,
   Ben

 4. Hai Ben,
  Vorig jaar had onze gemeente twee informatie avonden georganiseerd over Islam en de volken die hier naar toe komen. Tijdens deze avonden waren tevens twee Iranese mannen aanwezig die Christus aanvaard hadden en werd duidelijk verteld wat het verschil is tussen Islam en het geloof in Jezus Christus. Ook werden handvaten gegeven om op een liefdevolle manier met Islamitische mensen hierover te kunnen praten. Deze avonden waren echt eye openers. Helaas was de opkomst bij deze avonden erg matig.

  • Hi Marion,
   Dat klinkt wel aardig, maar vertelden deze mannen ook, dat ze bij het “aanvaarden van Christus” hebben begrepen, dat ze daarmee een afgod, de koranallah, achter zich lieten en in Yeshua ha Mashiach de Enige ware God , JHWH, leerden kennen?
   Of was het een verhaal van ” we zijn Jezusmoslims, we kenden Allah zoals in de koran en Jezus hoort er ook bij”.
   Verder ben ik benieuwd naar de website van jullie gemeente, es zien wat er op staat over de islam.
   Shabbath shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*