Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

USA/NAVO troepenopbouw aan de grenzen met Rusland

https://www.youtube.com/watch?v=NLjn5gM14JY

zie ook http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/01/Tegen-Rusland-Massas-Amerikaanse-tanks-komen-in-Duitsland-aan-Stealth-raketten-voor-Polen

Al eerder zagen we in Limburg  opbouw van militair materieel:https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2016/02/02/amerikaans-materieel-terug-in-limburg

Mohbama doet alles om de wereld in chaos te storten,  doet me denken aan de tekst uit Opb. 12:12

“Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.”

De tekst er voor staat er echter ook, ter bemoediging, want IS, Mohbama, de RK paus, de NWO, welke vormen van antichrist dan ook, hebben niet het laatste woord, dat is aan JHWH, zie Opb . 12:10,11
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. 11En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

One Response to USA/NAVO troepenopbouw aan de grenzen met Rusland

  1. Obama heeft afgedaan?De troepenmacht aan de grens met Rusland is op vraag van die landen uitgezonderd Roemenië. De landen aan de grens met Rusland hebben schrik van de grote beer en vragen de Navo om hulp het is een beetje kat en muis spel geworden omwille van de Krim die Rusland geruisloos innam ! Shalom

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*