Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Onbegrip en leugens over de islam: spoedcusus !

Myths of Islam: Home Page

met dank overgenomen van  http://thereligionofpeace.com/pages/myths/index.aspx  en vertaald of samengevat in het Nederlands.
De  ergste leugens hoop ik  in de komende dagen verder te vertalen, maar u kunt er vast in het Engels kennis van nemen.
Hieronder een overzicht:

Elke dag een artikel over de misverstanden mbt. de islam, moslims  proberen met leugens hun geloof mooi voor te stellen, zodat velen er in tuinen, tot dat het te laat is.
Hieronder 11 veel voorkomende trucs om de islam  als een”gelijkwaardige religie, die zo prachtig is” voor te stellen.
Het zijn de bekende leugens van Marcouch, Aboutaleb en de hele club  van westerse landverraders in kerken, synagoges en politiek:
de islam is heel mooi, het zijn slechts een paar extremisten, die de islam misbruiken.

Of het valse credo van de CU: ” de islam is een gelijkwaardige religie in ons land”

Muslims often complain of “misconceptions” about their religion in the West. We took a hard look, and found that the most prevalent myths of Islam are the ones held by Muslims and Western apologists.

The only exception may be the misconception that all Muslims are alike (they aren’t, of course), but many Muslims apparently believe this too, which is why there are various factions insisting that they are true Muslims, while those who disagree with them are either infidels, hijackers, or hypocrites.

Don’t be fooled! Hear the myths, but know the truth.

Moslims klagen vaak over verkeerde ideeën  over hun religie in het westen. We onderzochten de klacht en ontdekten, dat de belangrijkste misvattingen over islam juist bij moslims leven en bij hun westerse verdedigers van de islam.

De enige uitzondering zou het misverstand kunnen zijn, dat alle moslims hetzelfde geloven (dat is niet het geval natuurlijk), maar veel moslims geloven dit blijkbaar wel en daarom zijn er verschillende groepen, die er op staan dat zij de ware moslims zijn, terwijl degenen, die met hen van mening verschillen ongelovigen zijn of kapers van de islam of huichelaars.

Laat je niet voor de gek houden! Lees de leugens, maar ken de waarheid.
Islam Means ‘Peace’     ( islam betekent “vrede”,  lees hier de waarheid !)

Islam respects Women as Equals  (in de islam  worden vrouwen gelijkwaardig  behandeld, een keiharde leugen)

Jihad Means ‘Inner Struggle’     (“jihad” betekent  “innerlijke strijd”, vergeet het maar)

Islam is a Religion of Peace    (islam is “een religie van vrede” , vraag het de slachtoffers maar es)

Muslims “Believe in Jesus”    (moslims geloven ook in Yeshua , keiharde misleiding !)

Islam is Tolerant of Other Religions   (islam is tolerant t.o.v. andere godsdiensten, ‘tuurlijk ‘)

Islam Facilitated a ‘Golden Age’ of Scientific Discovery    (door de islam kwam er een “gouden eeuw ” van wetenschappelijke ontdekkingen”  .  Ja hoor, er worden nog dagelijkse nieuwe types auto’s , computers, medicijnen, landbouwmethodes en machines uitgevoerd naar het westen vanuit al die 56 islamlanden.)

Islam is Opposed to Slavery  (islam is tegen slavernij; laat het woordje “tegen” hier maar weg)

Islam is Incompatible with Terrorism  (islam is onverenigbaar met terrorisme.  Het tegendeel is het geval, elke dag zijn er aanslagen , die in de westerse media dan als “terreur” worden bestempeld; het is dan in 99% van de gevallen islamterrorisme,  maar die nadere specificatie laat men weg “om het ideaalbeeld van de islam niet te beschadigen.)

Islam is a Democracy     (islam is  een democratie.Keiharde leugen, het is een  totalitair systeem, net als nazisme, communisme.)

The Quran is the Muslim Counterpart to the Bible  (de koran is gelijkwaardig aan de Bijbel. Dat is helemaal een duivelse leugen, ga beide boeken lezen, ontdek het verschil tussen duisternis en Licht, tussen “haat, moord, onderdrukking”  enerzijds en ” liefde, rechtvaardigheid, barmhartigheid, genade” anderzijds.)

NB: bij Pauw gisteravond in het gesprek met DENK, stelt het nieuwe kamerlid Azarkan, dat hij zich enorm verbaasd over de hetze tegen moslims ivm de aanslagen dagelijks, want het zijn helemaal niet altijd moslims.
Er zijn minder aanslagen dan in de jaren ’70 ivm Rara e.d. en Jeroen laat dat liggen, gaat er niet op in.
Zie het aantal moordpartijen vanuit de islam sinds 9/11 in 2001, dat zijn er meer dan 30.000 plus nog een veelvoud aan gewonden : http://www.thereligionofpeace.com
Schandalig, zoals de Marokkaanse Nederlander, kamerlid Azarkan, de islam voorstelt, daar zijn Ahmed Aboutaleb en Marcouch nog  bescheiden bij.
Zie mbt ons nieuwe kamerlid nog even:
https://tora-yeshua.nl/2011/05/interview-met-ben-kok-over-“islamitisch-stemvee”-gezien-van-uit-de-koran/

Shalom, bid dat deze leugens bij moslims en verdedigers van de islam ontmaskerd worden, opdat de waarheid hen zal vrijmaken.

Ben Kok (joods-chr. pastor )

Navigeer naar andere artikelen

One Response to Onbegrip en leugens over de islam: spoedcusus !

  1. Op 25 maart 2017 @ 13:13 schreef boorzalf

    Beantwoorden

    Moslims zijn volgens de Bijbel heidenen, zij aanbidden een steen, de ka’aba. Echter ‘de islam keert ALLES om!’: zij noemen de Westerlingen ongelovigen, die uitgeroeid moeten worden als ze Allah en Mohammed niet aan willen nemen. Liefde (christendom) en haat (islam) verdragen elkaar niet.
    http://bijbelsoptiek.weebly.com/wat-zegt-de-bijbel-over-de-islam.html

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*