Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Chaq Shavuoth sameach !

Vandaag (31 mei ) en morgen (1 juni) is  het Shavuoth-feest , oftewel 7 weken na Pesach vieren we dit feest , meer bekend als Pinksterfeest.
Heel bijzonder, dat JHWH  op die dag de Tora aan het volk Israel bevestigde (Ex.19 )na al die jaren van slavernij in Egypte, na de uittocht met het daarmee gepaard gaande Pesachfeest (Ex.12)
De Tora was al mondeling overgeleverd via Adam/Eva, Noach etc, maar deze officiele bevestiging op 2 stenen via Mozes, gepaard gaande met vuur en donder en dan aan een  heel volk, dat was een nieuw hoogtepunt.
JHWH verscheen onder de mensen door te spreken met Adam/Eva, Henoch wandelde met JHWH, Noach verstond de stem van JHWH en waarschuwde de mensheid voor de komende verdrinkingsdood en bood ieder een plek aan in de reddingsark, helaas was alleen zijn gezin bereid om aan boord te gaan en van alle dieren een stel.
JHWH  verscheen als een vuur in de braambos en sprak tot Mozes en tot alle profeten in de Tenach, maar het meest bijzonder was Zijn verschijning als mens via de moederschoot van Mirjam, die als draagmoeder fungeerde.
Want JHWH is uiteraard niet geboren uit een man/vrouw relatie en zeker ook niet uit een god/vrouw relatie, dat soort onzin laten we over aan de heidense verhalen en Griekse mythologie.
JHWH legde in die menswording, in die verschijning als Embryo dus, Zijn Goddelijkheid af voor die specifieke situatie (Ph. 2)  en werd voor 100% mens, zonder de zondige menselijke natuur mee te krijgen van een vader/moeder.
Uiteraard bleef JHWH , die Geest is, als Geest alomtegenwoordig, kosmoswijd dus, waarbij Hij in de verschijning als Yeshua van Nazareth voor de mensen zichtbaar werd, als “Zoon” van JHWH.
Die verwoording dient te worden opgevat als “uitdrukking van het innerlijk van JHWH” , als “afstraling van de heerlijkheid van JHWH”, als “Spiegelbeeld van JHWH”, zoals ook o.a. Heb. 1:3 weergeeft.
En zo begrepen is er ook geen sprake van een 2e en 3e Goddelijke Persoon, dat is heidendom, daar kende men die “Drie-eenheidsleer”, dat kregen we mee via de RK kerk.
In het gezonde Bijbelse denken is er maar 1 God, dat heeft men in Israel altijd goed begrepen: “Hoor Israel, de Heer , uw God , is 1”, zoals het sjema luidt in Dt. 6:4
JHWH echad,  de Ene ware God, die Geest is en ons in Yeshua is verschenen.

JHWH ging in de gestalte van  Yeshua  door de dood heen en werd via opstanding en hemelvaart weer de Geest, waaruit Hij tot ons kwam en waaruit Hij straks opnieuw zal komen, op de Olijfberg te Yerushalayim.
Dat lezen we in Zacharia 14, waar staat dat JHWH  verschijnt om het “Israel Gods” te redden, het overblijfsel van het volk Israel, wat helaas voor ruim 90% uit Yeshua-afwijzende Israelieten e.a. bestaat, zowel in Israel als daarbuiten.
NB: we lezen dus in Zach. 14 dat JHWH verschijnt en alle oprechte gelovigen met Hem; dat wordt bevestigd in Hand. 1:9 door de engelen aan de discipelen, die met verbazing Yeshua ten hemel zien opstijgen.
“Hij zal op dezelfde wijze terugkomen”, mogelijk in de gestalte van Yeshua, zoals in Opb. 1 is beschreven.
JHWH/Yeshua, dat is 1 en Dezelfde God, Hij komt terug om de wereld te verlossen, dwz. elke oprechte gelovige, die  Hem in Yeshua heeft aanvaard en vanuit Zijn leer leeft, dat is het “Israel Gods”, zoals in Gal. 6:16 benoemd.
Alle mensen, die Hem hebben afgewezen, zullen dan  niet in Zijn Koninkrijk kunnen zijn: in dit leven zonder JHWH, dan ook hierna, in eeuwigheid zonder Hem, naar eigen keuze!

Shavuoth is een prachtig feest, het is de kroon op het reddingswerk van JHWH in en door Yeshua en zo kan Hij in ons wonen , als Geest, in een gereinigde tempel, want iedere oprechte gelovige is zo’n tempel van JHWH, dankzij het reinigend bloed van Yeshua. (1 Cor.3:16)
Niet meer alleen JHWH overal buiten ons, maar via Immanuel (God met ons , in Yeshua) wordt het nu JHWH in ons.
En dan wil je ook geheiligd leven, dwz. in de Torapraktijk, want wie niet leeft in de leer van Yeshua ha Mashiach heeft volgens de 2e brief van Johannes ook JHWH niet !

Dat is leven uit de Geest, Torapraktijk van uit je hart, uit liefde voor JHWH, verbonden met de ware wijnstok Joh. 15 :1-8) ,dan draag je ook vrucht.
Wie niet in die verbondenheid en Torapraktijk leeft, draagt geen vrucht, is een verdorde rank en wordt afgehakt en in het vuur verbrand, opgeruimd dus.
In het Koninkrijk van JHWH is geen plaats voor mensen, die niet gereinigd zijn van zonde, die Hem niet als Koning wensen en die maling hebben aan Zijn waarden en normen.
Het is zaak , om die keuze te maken tijdens uw leven, daarna kan het niet meer !

Dit essentieel verhaal komt niet aan de orde bij al die “Pinkstervieringen” , w.o. Opwekking in Biddinghuizen,  Hillsong e.d.,  daar blijft men het zoeken in “aanbidding, worship, heidense “tongentaal” en dat is het dan weer.
Schokkende misleiding, ik heb er eerder voor gewaarschuwd.
De misleiding van interreligieus denken, valse eenheid, RK en PKN  misleiding, lafhartig christendom, wat ook nog de islam omarmt ipv die duivelse onzin te ontmaskeren, de NWO manipulatie, de eindtijd is volop gaande.

Van harte hoop ik, dat er lezers zijn, die zich laten wakker schudden, reageer aub hier onder, nu dat nog kan, nu die vrijheid er nog is en nu u/jij nog leeft en de kans hebt om tot inzicht te komen.

Shalom,  chaq Shavuoth sameach, oftewel een gezegend Shavuoth feest.

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to Chaq Shavuoth sameach !

  1. WOEST BEN IK ZO WOEST EN HET ZIJN AFVALLIGE GEWETENLOZE “CHRISTELIJKE” LEIDERS IN KERK EN POLITIEK DIE DE EERSTE STEEN HEBBEN GELEGD VOOR DEZE ‘DERDE WERELDOORLOG’: DE VREDE VAN DE SATANISCHE ISLAM IN HET RIJK VAN DE ANTICHRIST. DAT KOMT ER NOU VAN ALS U GOD’S ALTERNATIEF VOOR EEN MENSHEID IN DOODSNOOD, JEZUS CHRISTUS, EN HET BELOOFDE !000-JARIG VREDERIJK AFWIJST THEOLOGEN VAN ALLERLEI DENOMINATIES. ZO BIJVOORBEELD REMONSTRANTEN…GEEF ZE OOK EERSTE PINKSTERDAG HUN ZOETE SUIKERFEEST, TOE DAN, GEEF HET DAN WEG! VERSCHRIKKELIJKE MISDADIGE DEMONISCHE AFGODENDIENAARS! VOLKOMEN VERWORPEN HEEFT ISRAELS GOD DE VALSE PROFETEN DIE NIETS DAN IJDELHEID MOMPELDEN MET HUN GEPIEP OVER EEN VOLKOMEN ONBIJBELSE VISIE OP DE EINDTIJD EN DAARMEE AFGODENDIENAARS WERDEN IN HET AANBIDDEN VAN DE SATAN DOOR DE ISLAM. NOOIT ZULLEN JULLIE DE RUST INGAAN VAN HET NIEUWE JERUZALEM DAT GOD VAN DE HEMEL WIL LATEN NEERDALEN DOOR DE BEKERING VAN GANS ISRAEL OP DE DERDE GODSDAG. EN DE SATAN ZAL VANAF HEDEN DOOR EEN ZEER STERKE ENGEL VOOR 1000 JAREN WORDEN GEBONDEN EN ALLEN DIE HEM AANBIDDEN ZULLEN WORDEN ALS HADDEN ZE NOOIT BESTAAN. EN JULLIE RECHTERS VAN DEZE WERELD, OP JULLIE AVONDWOLVEN ZAL DE EEUWIGE DE VLOEK LEGGEN VAN DEUT. 28 EVENALS OP ALLE BAALSPRIESTERS VAN ORGANISATIES ALS DE VN EN DE EU. KOM MICHAEL, KOM, EN STA BIJ DE ZONEN GODS WANT DE OVERWINNING OP DE DOOD IS AAN MESSIAS JEZUS. HALLELUJAH

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*