Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“Populisten zijn heel fout, moeten in therapie afkicken”

Media bevorderen populisme in beperkte mate

(met dank overgenomen van het RD, 21 juni 2017, zie mijn commentaar er onder)

„In het rechts-populisme, zoals vertolkt door Wilders en zijn PVV, worden verschillende “zij”-groepen uitgesloten van het volk.

Foto (niet afgedrukt): Geert Wilders bezocht in april de gemeente Rucphen, omdat de PVV hier bij de Tweede Kamerverkiezingen 38,9 procent van de stemmen kreeg.
beeld ANP, Robin Utrecht

In het electorale succes van populistische partijen kunnen media een rol spelen. Dat geldt echter alleen voor een zeer specifieke doelgroep. De effecten zijn bovendien gering, betoogt Michael Hameleers.
Populisme wordt vaak gezien als een bedreiging voor de democratie. In 2012 stelde de voormalige voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy zelfs dat populisme de grootste bedreiging voor Europa is. Toch worden miljoenen mensen wereldwijd aangetrokken tot populistische partijen.
De media worden vaak in verband gebracht met het electorale succes van populisme. Is dit wel terecht? Spelen zij daadwerkelijk een grotere rol dan het simpelweg verslag doen van nieuwswaardige gebeurtenissen?
Aan de hand van recent empirisch onderzoek meen ik dat de media inderdaad een rol kunnen spelen, al is het voor een zeer specifieke doelgroep en zijn de effecten beperkt.
(On)schuldig
Voordat we op de rol van de media in de verspreiding van het populisme ingaan, is het cruciaal dat we stilstaan bij de centrale ideeën van populistische retoriek.
Populisme wordt te vaak afgedaan als een algemeen sentiment van simplificatie, ”anti-ander-denken” en politiek wantrouwen. De kern ervan zit dieper. Populisme draait om het benadrukken van een centrale maatschappelijke kloof tussen een superieure ”wij-groep” en een slechte, corrupte ”zij-groep” die voor bepaalde ontwikkelingen verantwoordelijk is.
De wij-groep bestaat uit het gewone volk, waarvan de wil centraal moet staan in politieke besluitvorming. In het rechts-populisme heeft ”het volk” daarnaast ook een culturele, nationalistische betekenis: het gaat om het hardwerkende, moreel superieure ”eigen” volk.
De meest centrale zij-groep bestaat uit de zelfzuchtige en corrupte elites. Ze worden neergezet als vijanden van het volk, omdat ze enkel hun eigen belang nastreven en niet de wil van het gewone volk vertegenwoordigen. In het rechts-populisme, onder anderen vertolkt door Wilders en zijn PVV, worden hiernaast ook andere zij-groepen uitgesloten van het volk: immigranten, moslims en vluchtelingen worden gezien als belangrijke bedreigingen voor het gewone, nationale volk.
Deze kernelementen van het populisme kunnen worden samengebracht in het idee van ”schuldattributies”: het gewone volk is onschuldig, de elites en andere vijanden hebben de crisis van het gewone volk veroorzaakt.

Kwaliteitskranten
Populistische ideeën zijn zeer overtuigend, omdat ze externe oorzaken aanwijzen voor de problemen die het volk ervaart. Maar hoe dragen de media bij aan (het versterken van) dergelijke sentimenten onder de bevolking?
Op basis van een systematische analyse van diverse gedrukte media in Nederland moet allereerst geconcludeerd worden dat de media zelf maar zelden gebruikmaken van populistische ideeën. Enkel wanneer journalisten een interpretatieve benadering kiezen, komen populistische schuldattributies voor in de media. Populisme komt daarnaast merkbaar vaker voor in tabloidmedia dan in kwaliteitskranten. Er kan dus gesteld worden dat populisme als gevolg van de media een weinig voorkomend fenomeen is.

Effectief
Populistische ideeën zijn echter wel effectief. Meerdere experimentele studies tonen aan dat de kernboodschap van het populisme (het benadrukken van de oppositie tussen het goede volk en de slechte elites) het wij-zijdenken onder ontvangers versterkt. Specifiek betekent dit dat een bericht dat stelt dat de ”corrupte” Nederlandse regering met haar beleid verantwoordelijk is voor problemen die het gewone volk ervaart, resulteert in een negatieve evaluatie van de Nederlandse regering. Belangrijker nog, dergelijke boodschappen vergroten de kans dat ontvangers op populistische partijen willen stemmen en verkleinen de kans dat ze op een regeringspartij willen stemmen. In die zin kan de verspreiding van populistische ideeën de polarisering van de maatschappij versterken.
Het is echter een bepaalde doelgroep die zich door populistische boodschappen aangesproken voelt. Mensen die ervaren dat zij relatief meer verloren hebben dan andere groepen in de samenleving, en mensen die zich sterk verbonden voelen met de wij-groep, worden het sterkst beïnvloed door populistische boodschappen. Daarnaast heeft experimenteel onderzoek aangetoond dat zij het meest geneigd zijn om populistische berichten te selecteren uit het alledaagse media-aanbod.

Psychologische wortels
Wat zijn de implicaties van dit onderzoek? Ten eerste: populistische communicatie is zeer effectief. Ten tweede: traditionele offlinemedia dragen niet substantieel bij aan de verspreiding van populistische ideeën maar dergelijk gedachtegoed komt vaak voor in ander (voornamelijk online) media-aanbod. In het huidige tijdperk van gescheiden media, filterbubbels en de grote verscheidenheid aan offline- en onlinemediakanalen zijn burgers slechts deels zelf in staat populistische boodschappen te selecteren of te vermijden. Voor een ander deel kan de werkwijze van sociale media resulteren in blootstelling aan informatie die bestaande overtuigingen onderstreept.
Hoe dan ook, wanneer deze populistische ideeën ontvangen worden, kunnen zij een polariserende invloed hebben: mensen die het oneens zijn met de populistische boodschap zullen hun al bestaande weerstand versterken, terwijl mensen die populistische overtuigingen hebben, worden gesterkt in hun visie dat ”zij” hun problemen hebben veroorzaakt.
Tegengif moet dan ook niet gezocht worden in het veranderen van de media-inhoud, maar in de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de selectie en overtuigingskracht van het populistische gedachtegoed. Enkel wanneer de psychologische wortels van het populisme erkend worden, en effectief ontkracht kunnen worden, kan de polariserende werking van het populisme tegengegaan worden.

De auteur promoveerde vandaag aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn dissertatie gaat over de rol van de media bij de opkomst van het populisme.

(NB cursief en vet zijn door redactie van tora-yeshua.nl toegevoegd)
______________________________________________________________

Mijn commentaar:

Het RD laat weer es  iemand zonder eigen redactioneel commentaar aan het woord en dan met deze inhoud!
Michael Hameleers krijgt alle ruimte voor zijn kwalijke gedachten, zoals blijkt uit het RD verslag van zijn dissertatie.
PVV stemmers zijn psychisch in de war, verheffen zichzelf boven een aantal groepen en accepteren die groepen niet.
Geert Wilders protesteert zeer terecht en als nagenoeg enige met de PVV tegen de islam als systeem en dat systeem wordt ingevuld door alle moslims in ons land, in meer of mindere mate.
Minimaal kan gesteld worden, dat al deze moslims behoren tot de stilzwijgende groep, die de “ware islam” steunt en onderschrijft, een kerngroep voert dat uit en de harde kern is volgens de AIVD potentieel gevaarlijk.
De PVV verwijt de “regerende elite” van ons land, dat ze de islamisering veel te lang en veel te ver laat doorwoekeren, lijkt me toch een terecht verwijt, gezien het gevaar voor onze democratie en veiligheid.

De media zijn, op enkele “offlinemedia” na, natuurlijk neutraal, hooguit wordt het populisme via intermedia bevordert, aldus Michael Hameleers en de RD redactie; van de onlinemedia is meer bevordering van het populisme te verwachten.
Het is nogal een stelling, we zien allemaal hoe de media gebruikt worden om het islamiseringsprogramma van de overheid er door te drammen.
De 2e kamer houdt een minuut stilte voor een aanslag op een moskee in het buitenland, terwijl dat de omgekeerde wereld is, want 99% van het terrorisme  wordt vanuit de islam gepleegd door moslims en voor die vele niet islamitische slachtoffers houdt men dan geen minuut stilte, zie http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/06/Twee-mislukte-islamitische-aanslagen-op-Britse-kinderen-en-station-Brussel

Met alle mogelijke moeite wordt de PVV buiten de “regeringscoalitie isn ” gehouden, liever nieuwe verkiezingen of evt. met de CU (“de islam is een gelijkwaardige religie in ons land” aldus Segers bij herhaling).
En dat terwijl de PVV als enige de islam al jaren ontmaskert.
Waar moet het heen met deze hypocriete bende van politici en media als het RD, die ons land verkopen aan de islamellende en de NWO ?
Van de “gristen-lijken” moeten we het ook al niet hebben blijkbaar, protestbrieven in het RD halen ook niets uit, net zomin als contacten in de 2e kamer.

De Enige , Die ons redden kan, is JHWH in Zijn komst als Yeshua, ga bij Hem te rade, zolang u leeft en deze wereld voort moddert naar het einde.

Shalom ,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to “Populisten zijn heel fout, moeten in therapie afkicken”

 1. Ben, het is al veel verder dan we denken. In wachters.nu schrijft een persoon over Deut. 29:4 en trekt de laatste woorden van Mozes ( tot op de huidige dag) door naar nu. Dan trek ik de conclusie dat Israël in het geheel geen schuld heeft.
  Ik hoop daar nog een keer antwoord op te krijgen.

  • Hi Derk,
   Die Repko-club staat bol van de dwaalleer, ik heb er vaker over geschreven, zet “Repko” maar in de zoekmachine op deze site.
   Het verheerlijken van Israel als volk is 1 van die dwalingen. Op welke reactie wijs je trouwens, ik lees het graag even in de context.
   Shalom,
   Ben

   • Ben, de media is niet meer neutraal, overal zijn “mollen” binnengeslopen. En het antwoord hoop ik te krijgen vd schrijver van het stuk “Een Goddelijk mysterie” op wachters.nu.

    • Hi Derk,
     Die schrijver, ene Bas van Twist, is compleet gestoord, gezien zijn misleidende leer.
     Ik heb hem al es geschreven, geen commentaar, je wordt gewoon verwijderd van die site zonder enig commentaar.
     Zie zijn onzinverhaal op http://wachters.nu/2017/05/een-goddelijk-mysterie/
     Hij zegt:” JHWH heeft Israel zo lief, dat Hij als mens in Yeshua onder hen verschijnt en hen dan tegelijk zodanig verblindt, dat ze Hem niet herkennen. De kruisiging valt hen dan ook niet kwalijk te nemen.”
     En die vele tienduizenden Joden, die wel tot geloof in Yeshua kwamen dan? Die waren niet blind blijkbaar, maar we moeten dan constateren, dat ze door de mazen van het net zijn gesnapt en per ongeluk aan de verblindheid zijn ontsnapt.
     Net als de 400.000 Yeshua belijdende Joden, die er op dit moment wereldwijd zouden zijn.
     Die hele Repko bende maakt zich schuldig aan schandalig misleiding en stelt dat het volk Israel Yeshua niet nodig heeft, maar in Hem totale vergeving als volk geniet zonder persoonlijke keuze voor Hem.
     Die gekken zijn er meer, Mark Kinzer ( zet maar in de zoekmachine hier), Willem Ouweneel en Chr. v Israel, die het evangelie niet aan Joden brengen.
     Shalom,
     Ben

 2. Het is niet te beschrijven hoezeer het RD een msm-krant is. Beetje off topic, maar wel illustratief is het volgende.
  Gisteren een goed stuk van T. Bakker, SGP-raadslid in Dantumadiel: “Klimaatalarmist rekent niet met Gods onderhouding van de schepping”. De auteur zet terecht vraagtekens bij het klimaatalarmisme en juicht de stap van Trump om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs toe.
  Vandaag haast het RD zich om zich te voegen naar de mainstream met een stuk van J. Schipper: https://www.rd.nl/opinie/klimaatalarmisten-tonen-refo-s-een-onbetaalde-rekening-1.1410578 (speelt in op schuldgevoel)
  De directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP “durft de
  common sense in wetenschappelijke kring niet tegen te spreken. Zo’n 98 procent van de wetenschappelijke experts concludeert op basis van degelijk onderzoek dat menselijk handelen hoogstwaarschijnlijk tot klimaatverandering leidt.”
  Idioter kan niet. Deze gestudeerde meneer weet het verschil nog niet eens tussen common sense (was het maar waar dat dat te bekennen was bij de klimaatalarmisten) en consensus!!! Geen wonder dat hij consensus (dat zal hij bedoeld hebben) voor bewijs houdt en ‘hoogstwaarschijnlijk’ voor een hard feit.
  Ook lijkt hij het verschil niet te weten tussen klimaatdoelen en milieudoelstellingen.
  Het RD is op alle belangrijke dossiers bang om kleur te bekennen. Wie dat – met goede argumenten zelfs – wel doet is meteen een populist of het nu om islam gaat, immigratie, EU of klimaat.

 3. Ben, ik denk dat die misleiding komt door het “broeder Darby en Scofield “concept. Als men daar geen afstand van wenst te nemen, dan kan men het niet zien hoe het werkelijk in elkaar steekt. Tragisch, dat wel.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*