Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Orthodoxe rabbijn bedreigt Yeshua belijdende Joden met dood

Navigeer naar andere artikelen

6 Responses to Orthodoxe rabbijn bedreigt Yeshua belijdende Joden met dood

 1. http://www.oneforisrael.org/messiah heeft nog 50 video’s, waar de argumenten van rabbijnen om Yeshua als valse messias te zien, worden weerlegd.
  Schokkend om te zien, dat de haat van sommige rabbijnen nog steeds net zo ver gaat als die van de Farizeeen tegen Stefanus in Hand. 7.

 2. HI @Ben, Dat komt doordat God hen verblind heeft opdat de heidenen zouden geloven.
  Eens zal God hen de ogen openen en zullen ze zien wie doorstoken is !!
  And then they will MOURN.
  Laten we daarom doorgaan met bidden voor de Vrede van Jeruzalem.
  ——–
  MOLAHS < ——–
  Corrie

  • Dag Corrie,
   Misschien kun je uitleggen waarom JHWH juist de ogen van de Joden zou verblinden om de Mashiach te kunnen herkennen, nadat Hij in liefde voor hen juist ook gestorven is en opgestaan?
   En hoe zit het met de vele Joden, die tot geloof in Yeshua kwamen, tienduizenden in de Handelingengemeente en nu zijn er minstens 400.OOO Yeshua belijdende Joden.
   Niet goed verblind of zo?
   Even doordenken, Gods ogen gaan over de ganse aarde om hem bij te staan wier hart volkomen naar Hem uitgaat, 2 Kon. 16:9 en die mensen komen tot aanvaarding van de Mashiach, Jood en niet-Jood.
   Shalom
   Ben

  • Corrie zit nog vast in het “Darby/Scofield concept”. Dan “moet” het verhaal ook uitkomen, anders klopt het verhaal niet meer.
   Geloof je ook de woorden van onze Heer en Heiland : “Gij hebt niet gewild”, niet meer? En de gelijkenis over de wijngaardeniers in Mattheus 21? De overpriesters en de Farizeeën begrepen wel dat het over hen ging.

 3. Romeinen 11 …. In het voordeel voor de niet-Joden door de Genade Gods.
  De vijgeboom bloeit reeds. We verwachten nu en bidden voor de Vrede van Jeruzalem.
  Die laat niet lang meer op zich wachten gezien de gebeurtenissen wereldwijd zoals de globalisering en de komende NWO-economie-politiek-religie waaruit de antichrist zal verschijnen. De bouw van de 3e tempel is aanstaande.
  De weeën die elkaar steeds sneller opvolgen, nu weer een aardbeving in Griekenland etc. etc.
  Ezechiel 36, 37, 38, 39.
  —–
  Shalom Corrie

  • Dag Corrie, kun je ook ingaan op mijn reactie? Natuurlijk staat de belofte van Zach. 12, dat er in de eindfase uit alle Israelische stammen mensen tot geloof komen, prima.
   Maar erken, dat ze ook vanaf de opstanding van Yeshua tot geloof zijn gekomen , met tienduizenden, op dit moment in leven 400.000, waarvan ca. 15000 in Israel en die waren dus blijkbaar niet verblind.
   Die Yeshua afwijzen, zijn verblind, net als vele niet-Joden.
   Shabbath shalom
   Ben

   PS zie https://www.oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/what-does-it-mean-that-all-israel-will-be-saved/
   dus: Enerzijds is Israel een uitverkoren volk, gekozen voor de taak om de Bijbelse waarheid aan de wereld over te brengen en JHWH blijft daarin trouw aan Zijn beloftes, dat Israel daarin gezegend zal worden.
   Anderzijds hebben ze die taak zeer slecht vervuld, zijn in ballingschap gegaan en hebben de Mashiach niet herkend, “om uwentwil”, oftewel vanuit het oogpunt van de niet-Joodse gelovigen in Yeshua.
   Het zijn 2 aspecten, die goed moeten worden begrepen en het blijft dan dus zo, dat ook elke Israeliet persoonlijk verantwoordelijk is voor het wel of niet aanvaarden van Yeshua.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*