Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Islam: al 1400 jaar ellende, weg er mee

(met dank overgenomen van  The Balkans Chronicles

Posted on

4201919PVV-leider Geert Wilders zegt:“In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen, die wil overheersen en onderwerpen en die uit is op de vernietiging van onze westerse beschaving. De islam moet worden teruggedrongen als Nederland over tien jaar à dertig jaar nog wil bestaan. Elk jaar neemt de invloed van de islam toe. Elk jaar wordt Nederland een beetje minder Nederland. Autochtonen vormen een steeds kleiner deel van de bevolking. De groei van het niet-westerse deel houdt aan, terwijl steeds meer Nederlanders wegtrekken. Hele wijken worden islamitisch. Dezelfde ontwikkeling is in heel West-Europa te zien.Ze dragen onze paspoorten, maar ze horen niet bij ons. Ze spugen op onze identiteit en gedragen zich als veroveraars. We hebben aanslag na aanslag in Europa, gepleegd door personen die zich beroepen op de Koran, die “Allahu akbar!” roepen. Als wij in Europa de afgelopen decennia niet massa’s hiernaartoe hadden gehaald, dan hadden we geen geweld gehad op ons continent.”…

De islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de islam voet aan de grond krijgt(‘De heerschappij is alleen voor Allah.’/Koran -12:40…’En Hij (Allah) duldt niemand in het delen van zijn heerschappij.’ /Koran-18:26).En om de bevolking van Europa over te halen de massale immigratie uit de moslimwereld toe te staan, was het nodig om het publiek er van te overtuigen dat de islam een religie van vrede is. Om dit te doen, was het noodzakelijk om de islamitische geschriften verkeerd voor te stellen, te liegen over het soort maatschappij dat de islam creëert en de wrede onderdrukking die er het gevolg van is te verbergen. Alleen door deze façade te vervolmaken, kan de moslimimmigratie naar het Westen doorgaan. Alles wat de werkelijke prijs van leven onder de invloed van de islam kan laten zien, moet worden onderdrukt. De waarheid is de vijand.We mogen geen kritiek of de waarheid geven op de islam, die tirannieke macht over niet-moslims wil krijgen. Deze tirannieke politieke religie beveelt zijn volgelingen om alle landen te onderwerpen aan de islamitische Sharia wet, desnoods door gebruik van geweld en terreur(„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”/Koran- 8:12….„Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard.”/Koran -9:29)…

Europa is een slagveld, een oorlogsgebied: aanslag na aanslag, bijna iedere week inmiddels, doden, gewonden, onschuldige mensen die worden vermoord, opgeblazen met spijkerbommen, platgereden door vrachtwagens, kalasjnikovs. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Het is verschrikkelijk.Op een enkele, overigens net zo trieste, uitzondering na is het laatste wat de slachtoffers horen voordat ze de dood in worden gejaagd, het luidkeels gekrijs van “Allahoe akbar!”En als u ziet wat er in de landen om ons heen gebeurt en wat op de website van de AIVD staat, namelijk dat we in Nederland inmiddels ook duizenden sympathisanten hebben en honderden jihadisten- dat was een paar geleden echt niet zo- denk ik, dat het een kwestie van tijd is voordat er hier ook wat gebeurt.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)…Elke aanslag confronteert ons met een ideologie, die gelooft dat de eindfase van een eeuwenoude strijd tussen beschavingen is ingegaan en dat het moreel goed is om de westerlingen te doden.Elke dag horen wij westerse politici zeggen hoe vredelievend de islam wel niet is, en elke dag weer worden wij met de echte feiten op de neus gedrukt als er weer eens ergens een bom ontploft en vrouwen/kinderen worden vermoord uit naam van de islam.Het islamitische extremisme is niet dat het geweld veroorzaakt, maar de mainstream, typische, normale, traditionele en canonieke islam!Vrede is alleen mogelijk na een onderwerping onder islamitische heerschappij en islamitisch recht.Zolang de sharia niet heerst, kan er geen vrede zijn…Een van de laatste citaten van de helaas in 2015 overleden Nederlandse arabist Hans Jansen luidt: ‘Wie islam zaait, zal sharia en jihad oogsten.’…

De ISLAM is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst,die heeft 1400 jaar geleden de oorlog verklaard, aan alles wat niet-islam is, en dat die oorlog nog immer voortduurt.Als je je verdiept in de islam, zul je zien dat slechts 5% inderdaad een godsdienstig deel van de islam is en dat het voor de rest vooral “wetten, wetten, wetten” is.Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de islam met bijvoorbeeld de sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven.Moslims zijn niet toegestaan om te integreren; zij moeten volgens de teksten in de Koran domineren.De moslim is de broeder van de gelovige moslim. Hij voelt zich absoluut niet de broeder van de jood of de christen.En nog minder van de atheïst of de goddeloze. “Wie vrienden wordt met ongelovigen/niet-moslims is Allah ongehoorzaam”/Koran- 5:81…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.”/Koran -4:101… „Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”/Koran- 60.4.)…

Laat ik duidelijk zijn: voor deze gevaarlijke ideologie is wat mij betreft geen enkele plek in de (Westerse) wereld.De opvatting dat de islam inherent gewelddadig, dwang opleggend, hardvochtig, jihad-georiënteerd, slavernij- intolerantie- en ongelijkheid promotend is, en dat deze tradionele en realistische interpretatie niet hervormd kan worden moeten daarentegen islam-realisme worden genoemd.Je hoeft geen islamwetenschapper te zijn om te zien hoe slecht de islam zich verhoudt tot Westerse vrijheden op het gebied van meningsuiting, geloof, zelfontplooiing, seksualiteit en scheiding van kerk en staat. Wie niet wil dat die Westerse verworvenheden worden gecompromitteerd, kan moeilijk een toekomst zien (of wensen) voor de islam in het westen.Er is nooit een islamitisch land geweest, waar moslims en niet-moslims op gelijke wijze worden berechtigd.Elk onderdeel van de Kafir/niet-moslims/-cultuur is een belediging voor Allah…Het is hoog tijd dat we met elkaar de politieke islam benoemen, isoleren en ontmantelen.We moeten alle immigratie uit islamitische landen stoppen(er is al meer dan genoeg islam in onze landen).Als we dat niet doen, wacht ons een catastrofe. We zullen worden gekoloniseerd en geïslamiseerd. We zullen ophouden te bestaan.Het is de hoogste tijd, dat de Westerlingen van hun regeringen gaan eisen dat de gevaren van de islam voor onze samenleving in kaart worden gebracht.. ..Vrijheid of islam, er is geen middenweg!…

Share this:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.


6 Responses to ISLAM is een mondiaal probleem, al 1400 jaar!

 1. Pingback: ISLAM is een mondiaal probleem, al 1400 jaar! | E.J. Bron
 2. Hans van Tamelen says:
  August 13, 2017 at 10:48 am

  Islam (Sharia)

  De rasechte Nederlander en kunstschilder Anton Heyboer had vier of vijf vrouwen. Toen was er volop media-aandacht voor Anton en zijn harem. Tegenwoordig zijn er tal van moslims in Nederland komen wonen die ook vier of meer vrouwen hebben. Dat wordt niet belicht. Want het is hun religie en cultuur…

  Moslima’s worden opgeroepen door islamitische leiders als de Turkse dictator Erdogan om minstens vijf kinderen te baren. De baarmoeder is het wapen van de islam.

  Als de islam de baas wordt in Nederland dan vertrek ik uit Nederland en ga in Amerika wonen voor mijn vrijheid, veiligheid en om mijn leven te behouden. Want ik ben niet van plan om onder het islamitische juk, sharia, te gaan leven. Aan mijn nooit niet! Barbaren zullen mij nooit bekeren!!!

  Als dan de islam (sharia) voorgoed verdreven is uit Nederland keer ik weer terug naar Nederland.

  Jack Terrible

  Like

  Reply

 3. bari1951 says:
  August 13, 2017 at 11:23 am

  Reblogged this on Kattukse Vrienden voor Israël.

  Like

  Reply

 4. jowitteroosblog says:
  August 13, 2017 at 11:47 am

  Reblogged this on jowitteroosblog.

  Like

  Reply

 5. ronnydeemobile says:
  August 13, 2017 at 11:57 am

  Reblogged this on Onwetendheid and commented:
  Het is niet nieuw, het is altijd al zo geweest. Christen vervolging anno 2017

  Liked by 1 person

  Reply

 6. koddebeier says:
  August 13, 2017 at 12:11 pm

  Laten we niet vergeten dat we dit te danken hebben aan de politiek, deze onbenullen hebben dit mogelijk gemaakt geholpen door de vele idioten die op de foute partijen stemden !!

  Liked by 1 person

  Reply

Leave a Reply

The Balkans Chronicles
Create a free website or blog at WordPress.com.

Skip to toolbar

Log Out
:)

Navigeer naar andere artikelen

3 Responses to Islam: al 1400 jaar ellende, weg er mee

 1. Die Teeuwen. In een perfecte mix van sarcasme en humor laat hij duidelijk zijn gedachten zien. Echt goed gedaan.

 2. Op 20 augustus 2017 @ 09:56 schreef Soldier-of-lion-of-Judah

  Beantwoorden

  Beste heer Kok, u mag het naar mijn smaak best wat stelliger verwoorden hoor, namelijk: de islam ís een totalitaire machtsideologie en heeft niets met godsdienst / religie van doen. Woorden zoals die zijn te lezen in de Koran komen namelijk geenszins van God (YHWH), dat moge duidelijk zijn. In het gehele oude testament, alsook nieuwe testament vindt men geen vrijbrief om te moorden, onder welke voorwaarde dan ook. Dit tegenover de Koran die bulkt van dit soort ‘dienstorders’ aan de volgelingen van de islam. God (YHWH) is zoals wij weten uit de Bijbel, onveranderlijk. Dat hij zich op dit punt zou hebben ‘bedacht’ door het opeens wel, al dan niet onder voorwaarden, goed te keuren, is dan ook per definitie uitgesloten. Een totalitair regime bevat altijd vier van dezelfde kenmerken: indoctrinatie, censuur, terreur en geheime politie. De islam als bodem voor een dergelijk door moslims gewenst regime, voldoet nu reeds aan die kenmerken…de indoctrinatie begint al in de vroegste kinderjaren, aan moslims wordt met de inhoud van de Koran ‘in general’ iedere vorm van waarheid onthouden, terreur…breekt u mij daarover alstublieft niet de bek open en geheime politie bestaat zelfs al in de vorm van ‘sharia politie’ in delen van London. Het typische is ook, dat bij iedere geboren moslim, of die nu beweert atheïst te zijn of juist wel ‘gelovig’, een soort van ‘buzzer’ afgaat in het hoofd wanneer men discussieert over (de gestelde vreedzame aard van) de islam. Daarop ontstaat direct een gevoel de islam te moeten verdedigen. Dat is het uitvloeisel van het zaadje, dat hen tijdens hun jeugd in het hoofd wordt geplant. Het mooiste van dit verhaal is dat u, ik en alle andere waarheidvolgers, worden weg gezet als agressief, kortzichtig en niet verdraagzaam. Best een goed uitgedokterde ideologie dus zo bezien. Ik hoop dat u desondanks van de Sabbat hebt kunnen genieten. De berichten van de laatste tijd hebben mij ook erg bezig gehouden. Een warme groet van uw geloofsgenoot uit het zuiden van het land.

  • Hi Catwoman,
   JHWH is en blijft Dezelfde en is de Enige ware God, i.t.t. de koranallah, die de duivel zelf is en zoveel verschilt als licht van duister met JHWH.
   Dat om te beginnen en dat schrijf ik altijd al.
   Verder ben ik zo helder als glas over de islam, met wat je schrijft, ben ik het van harte eens, maar het voegt niets nieuws toe aan wat ik altijd al schrijf over de islam.
   Dus dat ik “wat stelliger” zou moeten zijn, lijkt me moeilijk en niet nodig, stelliger dan stellig zit er niet in, toch?
   Overigens goed te horen dat we geloofsgenoten zijn, schrijf es wat over jouw geloofsleven als je dat wil, dat is opbouwender dan de ook zeker nodige ontmaskering van de islam, die ons allen steeds meer de keel uit komt, zo lang we dan een keel hebben, dat dan wel.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*