Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Steun ons met uw gaven!

“Steun ons met uw gaven” is voor meer uitleg vatbaar: met uw gaven van de Geest, zoals die in Rom.12/Ef.4/1Cor.12,13,14 worden genoemd,  met uw natuurlijke talenten, maar ook met uw financiële steun.
Daarbij geldt: doe alles vanuit uw hart, in gebed.
Heel praktisch:
-ontdek welke gave u van onze Vader heeft ontvangen ( lees de genoemde Bijbelgedeeltes) en overleg hoe u die Geestesgave kunt inzetten
en ontwikkelen.
-bid voor ons werk
-kom naar de samenkomsten, zie  http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/  en neem anderen mee
-stuur onze website www.tora-yeshua.nl door in uw kennissenkring
-steun ons  financieel, bijna iedereen kan 5 of 10 euro per maand als vaste overmaking regelen en dat zou ons al geweldig helpen.
Natuurlijk is elke gave welkom, ook contant of incidenteel, maar een vast patroon maakt, dat het niet vergeten wordt

Voor de uitvoering van de missie van Tora-Yeshua hebben we St.Gospel Proclaiming Media te Amersfoort, KvK 6199795 in het leven geroepen en als u zich betrokken voelt in ons werk, dan kunt u hierop uw steun geven.

Rekeningnummer:  NL42INGB0006199795    tnv. St.Gospel Proclaiming Media te   Amersfoort   (= Tora-Yeshua) voor giften uit Nederland;
van uit buitenland onderstaande IBAN en BIC code vermelden.
IBAN: NL42INGB0006199795
BIC: INGBNL2A

We hebben op dit moment de volgende noden:

-aanschaf video/editing  Mac Pro,  ca. 7500 euro, nog 5000 euro te betalen: per mei 2013 is er nog 2000 nodig!
(Inmiddels is dit project in de basis betaald, hartelijk dank; er blijft wel ca. 1000 euro per jaar nodig voor verdere ontwikkeling)

-kosten van de investering in de film, “Islam en waarheid” zoals die gemaakt is, volgens normale productie kosten, 50.000 euro, we hebben het gratis gedaan, dus dat is aan werkelijke onkosten  ca. 20.000
Vertaling en drukken van de DVD in diverse talen, (Nederlands gesproken,  ondertiteld in Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Hebreeuws en Arabisch, oplage 14.000, we waren bijna door de eerste oplaag van 1000 heen in  2 maanden tijd en  we hebben in een 2e oplage de ondertiteling gedaan, met alle kosten van dien.
U kunt op  onze website deze nieuwe DVD  kan aanvragen op basis van vrijwillige gift.
Inmiddels zijn er ca. 10.000 DVD’s weg, veel gratis, maar ook veel giften ontvangen, met dank! Uw steun voor dit project blijft nodig, zodat de gemaakte kosten zoveel mogelijk terug komen en we weer een nieuw projekt kunnen starten.

(per mei 2015 is dit project betaald, hartelijk dank aan alle gevers !)

(NB: dit project is bijna betaald, hartelijk dank voor uw steun,  er kunnen nog DVD’s worden aangevraagd, er zijn er nog ca. 2000 )

-audio en video apparatuur ,  2500

(is binnen, hartelijk dank, maar jaarlijks is er 1000 euro nodig voor verdere uitbreiding)

structurele kantoorkosten, website onderhoud, reiskosten 300 euro per maand, (blijft nodig, met dank aan degenen, die dit steunen)

“reiskostenhulp bij acties” fonds, bedoeld voor mensen, die wel aan een actie mee willen doen, maar gewoon de financieen voor de reis niet helemaal kunnen
dragen.
Als voorbeeld: ik ging  8 april naar het islamcongres, toegang 22,50 plus 10 euro parkeren plus ca. 20 euro reiskosten, dus ruim 50 euro. Dat is voor sommige mensen te veel en wie dat probleem heeft, kan het met mij bespreken en die komen we dan daarin graag tegemoet, zover als nodig is.
Wie  dus mensen wil helpen om te komen, kan een gift overmaken voor dit fonds, o.v.v. “reiskostenhulp bij acties”.
Zo kunt u, ook als u de gezondheid en/of leeftijd niet hebt om aan een actie mee te doen, toch betrokken zijn door uw gift, waardoor een ander mede namens u mee
doet.

– het drukken van evangelisatiefolders: per mei 2013  een Nederlandse en Engelse folder met als titel: Gewaardeerde moslimmedemens,  geschapen door God”  , vraag ze ook aan om zelf te gebruiken via “contact” op deze site.   Benodigd bedrag: 400 euro,  is al geinvesteerd,  graag meer voor volgende oplages.

We zijn erg blij met mensen, die een vast bedrag per maand willen geven, als automatische overschrijving, want dat geeft een beetje basis.
Maar uiteraard is elke gift, eenmalig, regelmatig, klein of groter welkom, doe wat u in uw hart heeft, dan rust er zegen op.

Hartelijk dank aan allen, die ons op welke manier dan ook steunen,

shalom,

Ben Kok (joods-chr.pastor)

Comments are closed.