Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

VIDEOUPDATE: Hizb ut Tahrir, erger dan een sekte, gesubsidieerd hoogverraad !

UPDATE: 7/5/2011 7:00:49 PM. Bekijk hier de video van de Hizb ut Tahrir conferentie met eigen unieke opname’s met dank aan onze cameraman/editor! Lees ook het eerder verschenen verslag “Hizb ut Tahrir, erger dan een sekte, gesubsidieerd hoogverraad ! (UPDATE: Bekijk videoverslag AT5) “


Bekijk hieronder het korte verslag van AT5

Diverse vrienden hadden zich opgegeven, samen met mij, om de Kalifaatconferentie mee te maken.
Via de mail op de website,  bevestiging en welkom ontvangen, dus we dachten met medelanders in gesprek te kunnen gaan over hun  plan, om de Staat der Nederlanden weg te gaan vagen en het Kalifaat in te stellen.

Want dat moet in alle vrijheid in ons land kunnen, zoals Donner (CDA) al es zei, als meer dan 67 % van de kamer er voor is om de sharia in te voeren, dan moet dat gebeuren.
Wel, Piet Hein, er wordt  stevig aan gewerkt door Hizb ut Tahrir en wij dachten dan in dezelfde vrijheid van mening te mogen verschillen en in gesprek te kunnen gaan.
Waarbij we dan gelijk het evangelie van Yeshua en het Tora leven met de God van Abraham, Isaak en Jacob ter sprake hadden willen brengen, om zo ook moslims het mooiste alternatief voor hun afgodsdienst hadden willen aanreiken.

Want het is voor hen erg tragisch, om gevangen te moeten zitten in zo’ fascistische ideologie, met een rolmodel als  Mohammed, immers moordenaar, polygamist, pedofiel, manipulator en een wrede afgod als de koranAllah.
Moslims zijn zelf de eerste slachtoffers van de islam, onderworpenen aan dit dictatoriale systeem, wat letterlijk “onderwerping” betekent en via jihad moeten ze dan de hele wereld tot kalifaat maken, waarbij ieder mens aan de sharia, de afschuwelijke islamwetgeving, is onderworpen.

Maar dat liep toch even anders. We waren mooi op tijd, vroegen om 11 uur of we vast een interview konden doen. Dat kon wel, maar dan om  11.30, want ze waren nog niet helemaal klaar met alles, de conferentie begon om 12 uur immers.
Met alle begrip daarvoor meldden we ons weer, met de bevestiging via de mail op zak en de belofte van de organisatie nog vers in de het geheugen zagen we diepte-interviews tegemoet.
Echter: ik werd geweigerd, want men was blijkbaar via google tot de ontdekking gekomen, dat ik een zeer foute website heb en dat ik niet al te positief over  Hizb ut Tahrir schrijf.

Nu valt dat reuze mee, want in mijn oproep om vooral je aan te melden voor deze conferentie staat weinig negatiefs, lees maar na op: http://tora-yeshua.nl/2011/06/zondag-3-juli-start-kalifaat-in-adam-geef-je-op-of-kom-naar-de-demonstratie/

Ondanks dat ik ze duidelijk maakte, dat ze hiermee twee toezeggingen braken en de kans misten op een goed gesprek, was het  Hizb ut Tahrir opperhoofd Okay Pala onverbiddelijk,  cameraman en ik kwamen er niet in.
Gelukkig waren er  ca. 25 mensen, die zich van uit onze Tora-Yeshua gemeentes en  van uit onze website hadden opgegeven en die gingen wel naar binnen, zodat we hun reacties gaan vernemen onder dit artikel.

Niet getreurd, we gingen wat conferentiegangers,  zeer uitdrukkelijk islamitisch gekleed allemaal,  interviewen. Mooi niet dus, want aan weerszijden van de ingang stonden twee Hizb ut Tahrir bewakers met rode beveiligingshesjes en die zagen er zeer scherp op toe, dat de conferentiegangers met niemand uit de niet-moslimwereld in gesprek gingen.
We vroegen diverse moslims naar een reactie en die wilden ze ook best geven, maar dan kwam er zo’n HuT vogel, die het hun verbood en dat werkte onmiddellijk, als of het islamparadijs hen ter plekke ontnomen zou worden ,als ze ook nog maar 1 kik gaven op onze vriendelijke vraag.

Uiteindelijk hebben we een kring gevormd en zijn we voor deze rampsituatie gaan bidden, met onze Tora-Yeshua vrienden en andere geestverwanten.

Gebed voor moslims in het congresgebouw, opdat hun duisternis totaal verbroken mag worden en ze het licht der wereld, Yeshua mogen gaan zien om zo de God van Abraham, Isaak en Jacob te leren kennen en uit de Tora gaan leven.
Gebed ook, dat hun kwaadaardige, duivels plannen, om ons land van alle vrijheid te beroven met hun kalifaat, tot stof zullen vergaan. Gebed ook voor een  totaal verdwaalde overheid op dit punt,  dat ze zullen zien dat  het geven van vrijheid ophoudt bij het dwangmatig opleggen van een fascistisch systeem als de islam.

De politie stond er bij en keek er naar; ze  zagen alleen als taak, de boel rustig te houden, deden geen uitspraken en zagen geen reden om de HuT club te arresteren wegens plannen maken tegen het omverwerpen van de Nederlandse Staat.

Alle waardering voor onze Tora-Yeshua vrienden, die er waren, binnen en buiten, om de noodklok te luiden over dit gesubsidieerde hoogverraad, met goedvinden van  burgemeester Van der Laan, minister van justitie, Opstelten en  Piet Hein Donner met de ruimte, die hij er eerder al aan gaf.

En ook waardering voor Frikschoten van AmsterdamPost, die een oproep deed om buiten te demonstreren.  Er zaten 2 , later wellicht 5 mensen, dus dat ging even niet door, maar we hebben de prima toespraak opgenomen op camera en beelden en tekst komen er aan.
Zie al vast http://www.amsterdampost.nl/deze-intrieste-dag/ met het verslag van  Frik. En verder  een kritische noot over de opkomst bij de demonstratie op http://www.geennieuws.com/2011/07/hizb-ut-tahir-nsb-nederland-heet-jullie-welkom/comment-page-1/#comment-10430

We hebben de demonstratie opgevuld met onze Tora-Yeshua geestverwanten, die voor “buiten” hadden gekozen, dan wel niet naar binnen mochten zoals ik en onze zeer gewaardeerde, anonieme cameraman.

We hebben  de schrijvers en lezers van HVV, AmsterdamPost, Artikel7 e.d. gemist (op een enkeling na); die denken echt in meerderheid “die schrijft, die blijft (thuis)”.
Dat kan beter en dat moet ook beter, willen we deze sektarische gekte tegenhouden, het gaat heus niet vanzelf weg en ook niet door websites vol te schrijven zonder verdere actie!

Van de  geestelijk en politiek leiders valt weinig te verwachten, ook de PVV en de SGP ontbraken  als partijen, die toch weten hoe deze veenbrand van islamisering voort woekert !!! Er waren wel enkele PVV leden, maar wat doet de partij hier op politiek nivo aan en waarom was er niet een PVV kamer lid of een  afgevaardigde?
En de SGP zat in de kerk, op zondag. Prima, maar hebben we misschien ooit de ruimdenkendheid van Yeshua gelezen , dat in een geval  van ziekte en nood of oorlog, men op shabbath in actie dient te komen.  En dit was op zondag, dus dan al helemaal geen punt.

Maar zelfs als men ten onrechte ipv. shabbath de zondag meent te moeten vieren, is er dus alle ruimte, SGP en anderen christenen, om bij deze conferentie te protesteren; helaas  waren jullie er niet.

En, zoals ex-moslim en  groot islamdeskundige Sam Solomon zaterdag j.l. zei tijdens een seminar in Haarlem: dit oproepen tot het kalifaat gebeurt elke vrijdag in de ruim 600 moskeeen in dit land, plus nog ruim 1000 islamstichtingen, scholen, buurthuizen e.d., direct en indirect.
Zie verslag van dat seminar op  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=13419
Dat betekent, dat we  verbeterde wetten moeten krijgen, die dit soort pogingen, om onze staat omver te  werpen en het kalifaat te vestigen, moeten verhinderen!

Maar er was geen enkele politicus en ook alle voorgangers van kerken en synagoges ontbraken, op 2 na dan van onze Tora-Yeshua gemeentes.

Wat ik wel erg waardeerde, was de aanwezigheid van 2 orthodoxe Joden, die bovendien aangaven, dat er ook in de sjoel gebeden was, dat de islamisering zou stoppen. En ik zag ook andere Joden, waarschijnlijk meer seculier, maar ze waren er en gaven de diverse Israelvlaggen daarmee een extra dimensie!
Join the army, Joden en christenen, om  voor het beste gedachtegoed ooit pal te staan, de joods-christelijke waarden vanuit de Tora, doorleefd door Yeshua ha Mashiach, die komt als Mashiach ben David.

Wordt vervolgd met video en tekst,zie vast AT5 verslag http://www.at5.nl/artikelen/64895/radicaal-islamitische-hizb-ut-tahrir-komt-bijeen wat met www.voorpost.org begint, waar wij verder niets mee hadden en zelfs niet van wisten; die stonden op het dak van het belendende perceel met 3 man en een spandoek, ook waarschuwend tegen de islam en dat is dan wel weer helemaal juist.

In deze AT5  video kon ik duidelijk mijn  zorg en verontwaardiging aangeven. Maar dan komt Okay Pola aan het woord en die knalt er dan een paar enorme leugens in.

1. hij suggereert dat we provoceerden en daarom maar beter buiten konden blijven. Dat is een grove leugen, zie verslag hierboven, we  hadden al toestemming voor interviews n.b. en we wilden oprecht gesprek. Zie ook mijn reactie op hem, toen ik  op  hem in alle vriendelijkheid reageerde op AmsterdamPost;

“.Geachte heer Okay Pala,
Ik heb me opgegeven voor uw conferentie , bevestiging ontvangen en wil graag, liefst op camera, met u in gesprek over uw doelstellingen.
Ik zal tijdig aanwezig zijn en hoop met u en/of anderen antwoord op mijn vragen te mogen krijgen.
Een van de vragen is: waar haalt het recht vandaan, om het kalifaat uit te roepen en Nederland onder de shariawetgeving te gaan brengen, als u die kans krijgt ?
In dit land staan we op onze persoonlijke vrijheid en die laten we ons niet ontnemen door Hizb ut Tahrir of wie dan ook; waar haalt u het lef vandaan, als hier te gast zijnde !
Een paar andere vragen zijn meer inhoudelijk over de islam, voor u het meest ideale systeem om in te leven.
Velen van ons vinden het een fascistisch systeem met een zeer kwalijke afgod en een slecht rolmodel en ik zou graag de islam met u vergelijken met het joods-christelijk geloof, zodat u het verschil gaat zien.
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)
http://tora-yeshua.nl

2e leugen: Okay Pala zegt in het interview op  AT5, dat Hizb ut Tahrir  helemaal niets doet en zal doen, wat tegen de Nederlandse wetten in gaat en dat Nederlanders niets te vrezen hebben.
Kijk es naar de promovideo op hun website  http://www.khilafahconferentie.nl/index.php en lees daar hun ideeen en visie, ze zeggen zelf de staat, waar ze wonen , over te zullen nemen.
In het boekje,  “introductie tot Hizb ut Tahrir”, wat de conferentiegangers mee kregen, lezen we al op  pg 1 het volgende:(cursief is door mij ter verduidelijking toegevoegd)
” HuT is een politiek partij met Islam als haar ideologie” (dan weet je al meer dan genoeg, lees de koran, leven van Mohammed als voorbeeld en de ahadith, niets dan onderdrukking van moslims en nog veel meer onderdrukking van niet-moslims).
Haar doel is de  hervatting van de Islamistische manier van leven door middel van het hervestigen van de Islamitische Staat, die de Islamitische systemen (w.o. sharia) implementeert en zijn boodschap aan de wereld verkondigt. ”

Pg. 5 ” HuT  is een ideologische politieke partij, dwz. dat zij is gebaseerd op een ideologie. Zij heeft Islam als alomvattende levensordening en handelt vanuit dit basisidee. …………………. (alle terreinen van het leven)…..Hierdoor belichaamt Islam, in haar eigenschap als ideologie, het idee waarop  HuT is gebaseerd. Dit idee komt tot uiting in de persoonlijkheden van de gezamenlijke partijleden. De partij zet zich in om de Oemma (de wereldwijde moslimgemeenschap) met het idee te laten smelten, opdat zij dit idee tot haar eigen zaak maakt”

Uit deze citaten en de rest van het boekje en de website van HuT blijkt wel , waarom deze partij van moslims in meerdere landen verboden is. Ze zijn er zonder meer op uit om de  nationale regering om ver te werpen en de eigen islamregering te vestigen.

Okay Pala wil geen gesprek met me, omdat hij in dat gesprek  ontmaskert zal worden als  een leugenaar, die zich mooi voor doet voor de camera van  AT5, maar op  de website van HuT en in genoemd boekje oproept tot hoogverraad !

Waarom  pikt onze overheid dat????? Waarom waarschuwen de ca. 9000 geestelijk leiders in ons land niet ? Waarom zwijgen de politieke partijen, op een enkele vraag van  Van der Staaij (SGP) na?
Wie na dit  onthullende artikel nog niets doet, zeker als  geestelijk en/of politiek leider, is medeplichtig aan de islamisering van ons land, waaraan men al  decennia lang meewerkt en is men medeplichtig aan het hoogverraad, wat duidelijk gaande is,  niet alleen bij HuT  op zondag 3 juli 2011, maar voortdurend in tal van genoemde moskeeen.

shalom,  die  u alleen ervaart, als u eerlijk bent en handelt in  uw verantwoordelijkheid naar ons land, naar alle medemensen en naar de  God van  Abraham, Isaak en Jacob.
Ben Kok (joods-chr. pastor)
www.tora-yeshua.nl

PS: zie voor schokkende bevolkingscijfers  mbt. islam in Europa http://www.artikel7.nu/?p=62863

artikel in RD net vooraf aan het congres, interview met Okay Pala, daar is hij een stuk minder  duidelijk over het feit, dat Nederland niet onder  het kalifaat zou vallen (wat natuurlijk een keiharde leugen is).

http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/moslimpartij_hizb_ut_tahrir_rust_pas_als_de_kalief_de_scepter_zwaait_1_574082

In het AD over  HuT wereldwijd:
http://www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/detail/2460930/2011/07/03/Conferentie-van-radicale-moslims-in-Amsterdam.dhtml

Navigeer naar andere artikelen

88 Responses to VIDEOUPDATE: Hizb ut Tahrir, erger dan een sekte, gesubsidieerd hoogverraad !

 1. natuurlijk gaf Piet Hein Donnerkebab de ruimte….

 2. Hoi Ben,

  Wat ik jammer vond was dat er tijdens de pauze niemand meer was buiten van de Israël-steuners.
  Wat ik verwachtte toen ik in de pauze naar buiten ging was: honderden mensen met idem zoveel Israël-vlaggen te zien staan.
  Ook na afloop om +-15:30 was er niemand meer te zien.
  Ik had ook mijn (grote) Israël-vlag meegenomen om me na afloop eventueel bij de rest te voegen en dan met zijn allen bijv.
  ‘Wij zingen van Jezus, van Hem is alle macht’
  uit volle borst te zingen.
  Wat vind je van dit idee, Ben?
  Goed idee voor de volgende keer?

  shalom, mvr gr cornelia

  • Zie verslag Corrie, we waren wel klaar rond 15 uur buiten. Maar hoe was het binnen, vertel even!
   Shalom,
   Ben
   PS: ik ben zeer dankbaar voor de minstens 25 Tora-Yeshua vrienden, w.o. jij, die er waren ! Dat was al veel meer dan vorige jaren, dan ging het om 2 of 3, maar toen was ons netwerk ook een stuk kleiner.

 3. Op 3 juli 2011 @ 18:41 schreef Vincent

  Beantwoorden

  Hee Ben, wat bedoel je precies met gesubsudieerd? Je meent toch hoop ik niet dat dit door de overheid gesubsudieerd wordt?!
  groet

  • Hi Vincent, vertel even hoe het binnen was in een reactie hier aub!.
   Subsidie? Dat slaat op alle subsidie, die hier aan integratie wordt besteed en het faciliteren van moslims, om moskeeen te bouwen en scholen! Zelfs als een moskee met Arabisch geld wordt betaald of uit eigen zak, dan worden er nog forse bedragen aan de infrastructuur rond zo’n moskee besteed van uit gemeenschapsgelden.
   De PVV heeft aangedrongen op het becijferen van de kosten rond allochtonen, voor een fors deel moslims, liep in de miljarden, zoek maar es op.
   Shalom, hoor graag je ervaringen van vandaag.
   Ben

 4. Op 3 juli 2011 @ 19:26 schreef Gielah

  Beantwoorden

  Mag ik even mijn diepe respect uitspreken voor jullie aanwezigheid daar?

  En dat er ‘maar’ dertig mensen waren… zit hem ‘m dan soms in het aantal?
  Als dat zo zijn zou… dan konden we het hoofd wel in wanhoop laten zakken… want er zijn op de wereld ontzettend veel islamieten!

  We kunnen er echter rustig van uitgaan, dat er rondom die 30 demonstranten een legermacht van vurige wagens en paarden aanwezig was.
  Had de Heere jullie ogen daarvoor geopend, net als hij op verzoek van de profeet Elisa bij diens knecht Gehazi deed… dan hadden jullie niet geweten wat jullie zagen en jullie hadden het de profeet nagezegd:
  ” Vrees niet, want zij, die bij óns zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hén zijn’.

  Natuurlijk waren er ook aan de Hizb-ut-Tahrirkant geestelijke helpers… vanuit de duistere oorden.
  Maar ach… laat ons niet denken dat er een 50-50 situatie is, als het gaat om de kracht van het goede en die van het kwade.
  Het ligt aanmerkelijk gunstiger!

  Zoals C.S.Lewis beschreef in zijn sf-achtige roman over hemel en hel: ‘De grote scheiding’… waarin hij, op een rondleiding door de onmetelijk ruime hemelen, door een engel gewezen wordt op een speldeprik-klein gaatje ergens tussen een paar grassprieten.
  ‘In dat gaatje zit nu de hele hel’, zei de engel met een glimlach.

  Al maakt het helse zich nog zo groot en al blaast het in het tijdelijke dreiging en terreur… het verdrinkt uiteindelijk ( en in feite dus nu al) in de overwinning en de glorie van de God van Israël.

  Wij mogen dus ontspannen toezien, hoe Hij dat gaat realiseren.

  • Amen Gielah,
   shalom,
   Ben

   • Amein Gielah
    shalom,
    Parel

    we weten dat Yeshua de overheden en machten in de hemelse gewesten heeft ontwapend en openlijk tentoongesteld ! dat betekent dat wij weten tegen welke vijand wij strijden,we strijden met open vizier! we hebben niets te verbergen en houden er geen dubbel agenda op na!wij proclameren het Koninkrijk van YHWH en hebben niets om ons voor te schamen!

    roeping der discipelen;Gij zijt het zout der aarde;indien het nu smakeloos wordt,waarmee zal het gezouten worden?het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen te worden en door de mensen vertreden…Gij zijt het licht der wereld,een stad bovenop een berg liggende,kan niet verborgen zijn

    meer lezen,zie ; Mattheüs 5:13 t/m 16

    shalom,
    Parel

 5. Op 3 juli 2011 @ 19:32 schreef Herman 01

  Beantwoorden

  Verkeerd aangepakt lijkt mij, eerst naar binnen zien te komen en dan pas actie ondernemen, absoluut niet beleefd zijn tegen die lui. En bijelkaar in de zaal gaan zitten. Mobieltje klaar om 112 te bellen! Verder bv. het Wilhelmus zingen, luid bidden, luid zingen. Shalom.

 6. Onzin Alert: “En ook waardering voor Frikschoten van AmsterdamPost, die een oproep deed om buiten te demonstreren. Er zaten 2 , later wellicht 5 mensen, dus dat ging even niet door”.
  En:
  “We hebben de schrijvers en lezers van HVV, AmsterdamPost, Artikel7 e.d. gemist, die denken echt in meerderheid “die schrijft , die blijft (thuis)”.”

  Het was wel de Amsterdampost die het initiatief heeft genomen aanvankelijk met de oproep tot demonstratie. Daarrrr dus: http://www.amsterdampost.nl/oproep-tot-demonstratie-tegen-hizb-ut-tahrir-nazi-conferentie/
  Er waren drie schrijvers van AP aanwezig, één van Eurabie.nl en één van KeizersenKleren.nl, plus een aantal lezers/reageerders. We moeten de sjoel wel even in het midden laten…
  Bovendien ontgaat me het belang van dit soort merkwaardige competitiedrift en “dingen naar je toe trekken”.
  Dat begrijp je als je het statement wat ik voorlas nog eens leest.

  • Hi Frik, ik had al toegevoegd “op enkelen na”. Van al die lezers en schrijvers had ik er echt meer verwacht, mag toch? Volgens mij jij ook.
   Ik schrijf ook, dat ik je oproep tot demonstreren waardeer, je citeert het zelf n.b.
   Mijn oproep , al eerder trouwens, was om deel te nemen aan de conferentie, in het centrum, binnen dus.
   Verder schrijf ik, dat ik je toespraak prima vond en heb ik een link er naar toe gezet.
   Dat is gewoon, zoals e.e.a. is gelopen, correct weergegeven, niet meer en niet minder.
   Shalom,
   Ben

 7. Op 3 juli 2011 @ 19:57 schreef Vincent

  Beantwoorden

  Ik vond het maar niks daar binnen. Arabisch getetter uit de koran, haperend filmpje kijken over moslims die een islamitisch wereldrijk willen bereiken. Vrouwen en mannen gescheiden en uiteraard alle vrouwen met een onderdrukkende hoofddoek op. Ik ging liever buiten staan bij mijn broeders en zusters.

 8. Op 3 juli 2011 @ 20:10 schreef Gerbrig

  Beantwoorden

  Hoi Ben, ik ben vandaag tijdens de eerste 2 lezingen van de HuT binnen geweest, nadat ik een klein poosje met de Israel vlag buiten had gestaan. Maar ik werd gewoon binnen gelaten , ondanks dat ik ook een menorah hanger aan m’n ketting had enzo. Eerst liep ik bijna zo door naar de zaal, maar ikwerd vriendelijk naar de vrouweningang gedirigeerd en kwam in de hoek (misschien 1 kwart of 1 derde van de zaal) waar vrouwen mochten zitten. Iedereen was erg vriendelijk. Er zat al een andere vrouw zonder hoofddoek dus daar ben ik maar bij gaan zitten, en later kwamen er een stuk of 8 islamitische vrouwen met nikab ofzo bij ons zitten.
  De eerste lezing was een geschiedenis overzicht van de Khilafa, dwz dat alle islamieten onder 1 leider in 1 islamitische staat bij elkaar horen. 3 maart 1924 werd genoemd als de datum waarop deze Khilafa werd beeidigd, door de ‘samenzwering’ van oa Rusland en de VS en doordat de moslims verzakt waren door allerlei westerse dingen enz.
  De 2de spreker was al wat fanatieker en sprak erover dat khilfa een plicht is (fard)voor idere moslim man of vrouw waar men hard aan moet wwrken en zonder welke het eigenlijk niet mogelijk is als moslim te leven.
  De geluids- en beeld kwaliteit liet te wensen over, er werden voortdurend koranteksten gereciteerd, waar ik mij niet prettig bij voelde, en van tijd tot tijd begon een man met een zwarte vlag met witte arabische letters heel hard allerlei arabische dingen te roepen waarop alle mannen antwoordden, en dat werd dan een tijdje lang herhaald, en dan ging de spreker weer gewoon door.
  Ik heb geprobeerd met de dames bij mij aan tafel te spreken. Geen van degenen die ik aansprak sprak nederlands (ze woonden in Duitsland en hadden dus de lezlingen niet kunnen volgen) en toen ik in het engels en duits begon wilden ze met moeite met me praten. Ik vroeg wat zij van khilafa vonden als je weet dat vele moslims uit moslimlanden naar Nederland vluchten omdat hier vrijheid is. Ik noemde Iran als voorbeeld, maar ze zei dat Iran geen moslimland is, en dat Achmadinejad geen goed moslim is, maar ze wilde niet zeggen waarom niet.
  Al met al was iedereen erg vriendelijk, we kregen lekkere broodjes en ik kon gewoon bidden voordat we gingen eten. Er is ook geen verkeerd woord gezegd, maar duidelijk is wel dat uiteindelijk niet alleen de moslim landen, maar ook de niet moslim landen onder het khilafa zullen moeten komen.
  Gerbrig

  • Bedankt Gerbrig,
   Gewoon even de site lezen van HuT en het boekje, wat men mee kreeg. Hoeveel mensen waren er volgens jou?
   Was er enige ruimte om jouw denken/geloofsleven naar voren te brengen?
   Men is vriendelijk, totdat blijkt ,dat je van de islam en het kalifaat helemaal niets moet hebben. Dan word je geweigerd, zo bleek me.
   Shalom,
   Ben

  • we kregen lekkere broodjes…toch niet gevuld met halalvlees?

 9. Op 3 juli 2011 @ 20:48 schreef G. Stikkelbroeck

  Beantwoorden

  Ik bid met u dat alle (moslim)mensen de schellen van de ogen vallen en ze wakker worden. Wij hebben allen dezelfde Vader. Als er niets gebeurd is het afgelopen met de vrijheid van de mensheid. Wij zijn slechts tijdelijk op aarde en in deze tijd moeten wij werken aan de vooruitgang van de mensheid opdat wij zonen zijn van één Vader.
  Veel sterkte en kracht.

 10. Op 3 juli 2011 @ 21:05 schreef Michael, Shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Hallo Ben,

  Jammer dat ik zo laat aankwam en niet even met je heb kunnen babbelen.
  Ook jammer dat ik te laat was voor het kringgebed.

  Maar toch ,ik heb nog even fijn kunnen netwerken met Corrie ,Gerbrig en Lammie.
  …dan toch niet helemaal voor niets van ver gekomen…!
  Voor alle duidelijkheid, ik was degene die jou aanschoot op het moment dat je weggreed.
  Ongetwijveld spreken we elkaar op een ander moment wel eens.

  Michael.

  ….groetjes dames !!

 11. Op 3 juli 2011 @ 21:06 schreef Gerbrig

  Beantwoorden

  Nee, er was geen gelegenheid om vragen te stellen, en wie gewoon toch iets naar voren riep zou verwijderd worden. Dat was van tevoren goed gezegd. Ieder die vragen had kon gewoon in de pauzes naar de sprekers toe lopen en de vraag stellen, echter dan hadden ze er geen rekening mee gehouden dat je als vrouw niet toegelaten werd in de ruimte waar de manlijke sprekers zich bevonden.
  In het boekje, dat ik ook heb gekregen, staat nadrukkelijk dat men niet uit is op het omverwerpen van regeringen van niet moslimlanden ofzo, maar wel dat HuT de moslimgroeperingen in die landen wil versterken en hun belangen behartigen, dus op termijn zal dat toch uitlopen op khilafa, ook in de niet moslim landen.

  • Hi Gerbrig, bedankt, waar staat dat in het boekje? Hoor het graag.
   Ik noem wat citaten van het tegendeel, met pagina.
   Shalom,
   Ben

 12. Verslag bijeenkomst Moslimextremisten
  Ik mocht netjes naar binnen bij de ‘moslimbroeders’. Als gelovige houdt je toch van je ‘vijand’ en ik dacht: laat ik eens kijken. De mensen leken hier onberispelijk: tijdens het congres was het muisstil. Dat moest ook wel, want alles wat zij wilden zeggen, konden ze niet zeggen… Maar dat veranderde met een sein waarop men scandeerde dat de Islam aan de wereld opgelegd moest worden. Aan het eind kwam alle woede en machteloze frustratie over het vergane Moslimrijk er pas echt uit. De vertaling van díe leuzen wilde men niet geven..
  Ik had met hen te doen. Met tsiet tsiet aan en de Bijbel op tafel – leve de Westerse vrijheden, keek ik rond. Maar ik zag niks van de vrolijkheid van congressen binnen het (Messiasbelijdende) Jodendom. Twee kinderen, opgegaan in hun spel, stonden aan het eind even bij onze tafel. Het bleef het enige lichtpunt – en het enige geestelijke hoogtepunt. Op weg sms’te iemand van nabij nog dat zij Yad Vashem bezocht. Ondanks de aanhoudende strijd tussen deze halfbroedervolken geloof ik in een verzoening tussen beide volken als de Messias komt.
  De congresgangers hebben mij niet verscheurd, ook op het toilet niet. Daar waste een moslim zijn voeten. Ik wens deze mensen alle goeds; Ik herinner me nog levendig de zoon van een Hamasleider die zich bekeerde(film). Maar toch zouden zij de Torah op hun hart geschreven kunnen hebben, wanneer zij hun geweten beter volgden. Want het opruiende, met marsmuziek begeleide filmpje roept mijns inziens op tot geweld. Maar het ‘nobele doel’ van wereldheerschappij zou met ‘cultivering’ moeten beginnen, een ‘geheime fase’ (grinnik). Deze fase zou gevolgd moeten worden door interactie met de gemeenschap en militaire kracht (als ‘verdediging’). Hier moet de moslim voor strijden en hij mag niet van koers wijzigen.
  Een NRC-journalist vroeg of zo’n moslimleider van zo’n Nerlandistan dan niet het leger zou inzetten om Islamdominatie na te streven. Uiteindelijk gaf de organisator dit toe. AT5 zond in haar lafheid alleen uit dat Nederland niet bang hoefde te zijn, volgens de organisatie.

  Die woordvoerder, Okay Pala (níet okee) zou echter eerder gezegd hebben dat ‘Nederland een ernstige bomaanval nodig heeft’ volgens een burgerjournalist. Toegegeven, hij is verder een (vals)nederig man. Hij had ook wat terechte kritiek op Westers beleid. Maar hoe onschuldig hij ook kijkt: uit disneyfilms leerden we al dat dienaren van grote schurken vaak slecht instrumenten van hun meester zijn. Zo is ook Allah feitelijk een gewelddadige God die ook Pala niet durf tegen te spreken.. Tegenover AT5 loog Pala dan ook dat de beweging geen overheersing nastreeft. In feite zijn echter ook de meeste moslims benauwd voor de Sharia, volgens arabist Jansen. En deze Islamitische wet kan moeilijk tegengehouden worden binnen de Moslimwereld, wegens haar tirannieke geest. ‘Als boze mannen met baarden in verre landen besluiten..’
  Ik heb geen gesprekken gevoerd met de mensen. Het had ook weinig zin gehad, denk ik. Alleen een net-bekeerde vertelde uit zichzelf dat hij niet achter het gescandeer stond. Hij vond nog dat zij zich ‘als holbewoners gedroegen’…

  Mohammed had misschien goede bedoelingen door met de weinige stukjes informatie een nieuwe godsdienst te stichten, maar de Tenach leert: ‘Jahweh had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een grote, heerlijke Onderwijzing te geven [Torah] (Jes. 42:21). Die Torah is bedoeld voor alle godlovers, nu en op de komende wereld.
  Chr. Levi Zoutendijk

 13. Op 3 juli 2011 @ 22:01 schreef Andre van M.

  Beantwoorden

  Hi Ben,

  De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet-moslims aller vriendelijk werden behandeld. We werden naar een tafel geleid, kregen koffie en thee en in de pauze broodjes. Tijdens de introductie werd gewaarschuwd dat onruststokers zouden worden verwijderd, wat ik volledig terecht vind aangezien je die ook niet wilt hebben tijdens een van je eigen bijeenkomsten. Ik heb dan ook geen begrip voor mensen als Herman. Ik vraag mij af of hij ooit met een moslim een normaal gesprek heeft gevoerd. De lezingen waren varierend. Niet super saai, zoals ik ze ook weleens op islamitische conferenties heb meegemaakt. De eerste gaf een korte weergave van de geschiedenis weer. Ik heb hierin geen onwaarheden in geconstateerd. De tweede werd gepresenteerd door iemand die er heel westers uit zag, maar in zijn rechtvaardiging van de kalifah was daar niets van te merken. Kalifah is fard (verplicht) voor alle moslims. Tijdens de pauze prettig gesproken met: 1. de welbekende Jeroen de Kreek, die er op veel zaken een alternatieve zienswijze erop nahoudt; 2. een tot de islambekeerde Nederlander, die betoogde dat er heel veel fouten in de Bijbel zitten, een bekend moslimargument waarvan ik niet overtuigd ben dat dit werkelijk het probleem is om het christelijk geloof af te wijzen. 3. moslims die desgevraagd afvalligen onder de shariah gedood willen zien worden waarover ik mijn emotionele afkeuring uitte.
  Het tweede blok met lezingen begon met iemand die nadruk legde op dawaah door cultivering en overtuiging, fysiek geweld werd expliciet afgewezen. Laatste lezing was van Okay Pala waarin hij inging op de “Arabische lente”. Hij heeft een punt wanneer hij zegt dat het Westen schuldig is aan het instand houden van allerlei voormalige corrupte leiders. Dag werd officieel afgesloten met smeekbede’s. Omdat dit in het Arabisch was, weet ik niet wat er allemaal gezegd is. Daarna volgen nog een ronde van luide, voor niet-moslims intimiderende takbirs (oproepen tot Allahu Akbars) en oproepen om de khalifah op te richten.
  Na afloop sprak ik nog met twee wat meer openstaande moslims. Op de opmerking van mij dat je met het khilafah geen paradijs op aarde krijgt, antwoordde hij dat hij dat ook besefte, maar dat de khilafah een voortdurend streven is om de wereld te verbeteren. Hij zei verder ook dat je je geloof ook moet praktiseren. En daar ben ik het helemaal mee eens, alleen de richting is m.i. verkeerd.
  Al me al een gezegde dag gehad, graag alleen de volgende keer wat minder takbir.

  Over de khalifah werd trouwens een en andermaal duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling van HuT is om deze in Westerse landen te vestigen. Hoe waar dit zal zijn, zal de geschiedenis uitwijzen. Grote vrees blijft natuurlijk hoe de leefbaarheid zal zijn voor niet-moslims en de mogelijkheid voor moslims om een andere levensovertuiging te kunnen kiezen. Kijkend naar de geschiedenis dan is dat niet rooskleurig, dus wat mij betreft nergens nooit een khalifah.

  • Hi Andre,
   Je ziet in mijn geval wat er gebeurt , als je site niet “halal” is volgens Okay Pala. Wellicht zou je ook geweigerd zijn na het lezen van jouw site, waar de islam voorwerp is van stevige kritiek, terecht.
   Hoe aardig jullie ook ontvangen zijn, ik hoop toch dat je door de leugens heen kijkt, zie mijn artikel.
   Shalom,
   Ben
   PS: Jeroen de Kreek, google maar es.

 14. Op 3 juli 2011 @ 22:05 schreef Gerbrig

  Beantwoorden

  pagina 20

 15. Op 3 juli 2011 @ 23:03 schreef Gerbrig

  Beantwoorden

  je citaten van p1 en p5 betekenen niet dat ze dat ook in niet westerse willen invoeren, het is niet in tegenstelling met p20. Je kunt je alleen afvragen hoe lang ze dat blijven volhouden, maar vandaag was de boodschap consistent in de stelling dat HuT alleen de Moslimlanden onder het Khalifaat wil brengen.

  • Hi Gerbrig,
   De hoofdlijn in de islam is, zoals je weet, de hele onderwerpen, van uit Dar al islam vechten in jihad om Dar al harb op de knieen te krijgen (huis van islam en huis van oorlog, dat laatste is dus de niet-moslim wereld, wij hier in Nederland bijv.)
   HuT denkt daar echt niet anders over, integendeel en daarom zijn ze in meerdere landen verboden. Ik ga dus uit van wat klopt met de hoofdlijn van de islam, die ook op pg. 1 en 5 prima verwoord staat en als ze op pg. 20 dan stellen ” HuT onderneemt geen actie in het westen om het kalifaat te stichten” dan is dat een keiharde leugen.
   Ik mag toch hopen, dat mensen daar door heen kijken, ondanks de vriendelijke ontvangst voor degenen, die men niet kent en waarvan men hoopt, dat ze er in tuinen en ooit moslim worden.
   Shalom,
   Ben

 16. Na de pauze ben ik dus weer naar binnen gegaan.

  Heb lezing 3 en 4 gevolgd (voor zover dat ging).
  Lezing 3 ging over de noodzaak van de methode van da’awa om de Khilafah op te richten.
  Oproep Islamitische staat. De juiste methode moet tot tevredenheid van allah zijn en hopende dat het voor niet-moslims ook tot tevredenheid zal gaan.
  Het verstand mag alleen gebruikt worden om de goddelijke oordelen te begrijpen.
  Koraninterpretatie=eigen mening=zonde, óók al doe je dat goed.

  De oprichting van de Khilafah geschied in 3 fasen:
  1. cultivering: dit gebeurt niet publiekelijk, gaat via geheime contacten—>aan te leren en te perfectioneren, manier van denken te verbeteren, klaarstomen om dawa te kunnen dragen, geloof wordt versterkt, intensieve studie. De profeet deed hier 3 jaar over en ging toen met 40 man sterk openlijk verkondigen.
  Er volgde een nieuwe fase nadat de profeet een nieuwe openbaring kreeg, met veel intellectuele en politieke strijd in de maatschappij waar veel afgoderij en corruptie was + verwerping van wat Mohammed verkondigde. Absolute confrontatie met ongeloof en onwetendheid.
  Een fase (die 10 jaar duurde) van verandering in geloofs- en sociale kwesties vanwege valsheid + onjuistheid in de samenleving—>secularisatie,
  kapitalisme,democratie, liberalisme, oproep tot islamitische staat.

  2. interactie

  3. islamstaat werkelijk vestigen.

  Nushrah—->militaire kracht waarmee de staat opgericht wordt.
  Zonder islamstaat geen waardig islamitisch bestaan.

  Het ging inderdaad over de islamitische landen, dus niet over het stichten van een islamstaat in Nederland of where else. Maar dat kan natuurlijk takiyya zijn, daar de islam wereldheerschappij beoogd.
  De 4e spreker had het over de opstanden in de islamitische wereld. 2011 staat in het teken van verandering.
  Opstanden die in Tunesie begonnen, vervolgens Egypte etc.
  Westerse landen wilden de opstanden de kop indrukken en begonnen de leiders te steunen. Het zou het einde van de westerse macht betekenen als de moslims aan de macht zouden komen. Het westen heeft zijn stromannen in de moslimlanden aan de macht geholpen. Plots kiezen ze voor het volk en keerden de rug toe naar de stromannen. Moslims zijn nu vrij en kiezen voor de islam. Het westen heeft de regering in moslimlanden gecreëerd.

  Inmiddels zijn vreemde + buitenlandse invloeden binnengeslopen in de islam.
  In de jaren ’60 sprak men over van alles: socialisme, nationalisme etc, maar nìet over de islam. De umma is flexibel maar niet breekbaar en is het beste natie voor de mensheid. Zij staan op tegen het slechte.
  Het volk wil verandering, maar geen monarchie, geen totalitair systeem en geen cosmetische verandering. Ze willen radicale verandering,het slechte inruilen voor het goede. (Mulka=slecht vervangen door marve=goede).
  Aanwezigheid van politieke partij.
  Aanwezigheid van politieke opinie.
  Aanwezigheid van macht die dit beschermd.
  En HuTvertegenwoordigt dit alles.
  ‘Geeft gehoor aan allah en de boodschapper, aan wat hij u opdraagt’.

  Maar er werd op het laatst nog gezegd, dat ze de westerse maatschappij niet willen veranderen in khilafah.

  • Prima verslag Corrie en terecht, dat je onderkent, dat er hier sprake kan zijn van taqiya, de niet-moslim voorliegen en op het verkeerde been zetten.
   “kan zijn” is nog veel te aardig, het is onmiskenbaar het geval.
   Shalom,
   Ben

 17. Jammer dat je er niet in mocht he? Ed en ik zijn wel naar binnen geweest en ik zag mevr. M. en dochter ook en ook nog een zekere Jeroen de Kreek of zo. Die schijnt jou ook te kennen. Die had een aantal rare uitspraken daar spreek ik je nog wel over.

  Ed en ik werden vriendelijk ontvangen en naar een tafel begeleid en wij kregen water en koffie. De vrouwen kwamen later apart binnen en werden apart van de mannen gezet ook aan tafels. Wij hadden schrijfblokjes en pennen en een introductieboekje op onze tafel liggen en daar heb ik e.e.a. op opgeschreven.

  Ook van onze groep die we voor aanvang buiten hadden gesproken zagen wij er vier binnen komen maar aan een andere tafel.

  Mij werd duidelijk dat wij pas na het einde van de conferentie na afloop pas konden praten met de voorgangers die een lezing hielden. Dus wij zijn in de pauze opgestapt want Ed wilde naar huis en ik had ook geen zin zo lang te moeten wachten.Anderen bleven nog wel.

  Ik heb o.a. gehoord dat ze zonder geweld het kalifaat voorstaan. Ze hebben soerah 51/57 voor gelezen. Ze hebben een introductiefilm gedraaid (van hun site) en toen kwam Abdul Malik praten over de geschiedenis van het kalifaat en waarom het ten onder ging. Hierna kwam een zekere Uster Zacharia of zo praten over het goddelijke oordeel over khilafah.

  Hierna was het pauze. Toen zijn wij weg gegaan. Ik heb nog gegeten en gedronken bij Ed en zijn vrouw en ben toen naar huis gereden.

  Mij werd wel duidelijk dat ze de sharia willen invoeren onder het kalifaat. Zonder kalifaat ben je schijnbaar geen goede moslim (volgens de HUT!). De sharia beslist en er is geen tegenspraak mogelijk. Het is verplicht te regeren vanuit de koran en de khilafah en de sharia. Achter in de zaal zaten de soepjurken af en toe een kreet te slaken die dan overgenomen werd door de helft van de zaal die dan inviel.

  Er stond ook nog zoiets als SWT belofte op het scherm en Allah SWT. Wat dit inhoud weet ik niet. Ik heb de voorgangers van de conferentie niet kunnen betrappen op kreten als het kalifaat in Nederland en dat ze de sharia hier willen invoeren. Misschien kan mevrouw Martha hier iets meer over vertellen. El werden er kreten geslaakt in het arabisch en die verstond ik uiteraard niet.

  • Hi Paul, helder, zie mijn reacties bij anderen mbt. “geen kalifaat in het westen”, wat een leugenaars bij HuT!!!
   swt na het woord ” Allah ” betekent Subhana wa t’ala, Verheerlijkt en Verheven is Hij.
   In de koran staat duidelijk hoe de persoonlijkheid van deze Allah is: haatzaaiend, onderdrukkend en aanzettend tot moord op alle niet-moslims, het kalifaat moet bereikt worden en daarin is geen plaats voor niet-moslims, die worden voor eeuwig in de islamhel gemarteld.
   Verder is Allah de “grootste misleider en bedrieger en manipulator” lees soera 3:54, 8:30 , in het engels de grootste “deceiver”
   Dus geen enkele reden om daar swt bij te zeggen, maar zo houdt deze leugenmacht zichzelf in stand !

   In het Woord van de Ene ware God . de God van Abraham, Isaak en Jacob, leert Yeshua ons, wie de “vader der leugen en de moordenaar van de beginne is”, de satan dus, Joh. 8:44
   Als het al niet duidelijk was, dan bij deze: de Allah in de koran is de duivel zelf, die mensen gigantisch weet te misleiden, zo zeer dat zelfs vele christenen en voorgangers de Godslasterling uitkramen, dat het om dezelfde God gaat in Bijbel en koran.
   Zie diverse artikelen op tora-yeshua.nl , toets maar even ‘allah” in op de zoekmachine.
   Shalom,
   Ben

 18. Op 4 juli 2011 @ 08:43 schreef Jeroen de K.

  Beantwoorden

  @Andre van M.

  Vond het ook een prettig gesprek. Bedankt nog. Had wel door willen praten. Ben ook blij met het boekje wat ik gekregen heb ‘Dezelfde God’. Verhelderend.

  @Ben, niet alles geloven wat op internet staat.

  • Hi Jeroen, hoor graag meer van je.
   Je advies is absoluut overbodig, internet is een vergaarbak van rijp en groen. Als ik wat geloof, zoek ik altijd meer bronnen en vermeld die zoveel mogelijk.
   Dus wees concreet en laat me zien, dat ik ergens iets beweer wat niet klopt, onderbouwd graag en dan zal ik dat opnieuw nagaan.
   Maar bespaar me dit soort badinerende opmerkingen.
   Ik ben overigens blij, dat je het boekje, wat Andre heeft vertaald, waardeert, dat delen we .
   Shalom,
   Ben

   • Op 4 juli 2011 @ 09:22 schreef Jeroen de K.

    Beantwoorden

    @Ben

    Welke badinerende opmerkingen? Heb geen badinerende opmerkingen gemaakt. Zie geen badinerende opmerkingen.

    • Hi Jeroen, dat is nu net je probleem, dat je dat niet zelf ziet. Maar om je even te helpen, ik bedoel “@Ben, niet alles geloven wat op internet staat.”
     De uitleg staat bij mijn reactie, als jurist moet je dat toch hebben kunnen snappen.
     Shalom,
     Ben

     • Op 4 juli 2011 @ 09:37 schreef Jeroen de K.

      Mijn probleem Ben? Dat noem ik nou badinerende, Ben. Je moest eens weten wat jij als joods-christelijke pastor allemaal moet hebben kunnen snappen. Jij wacht zeker tot het Laatste Oordeel tot je het allemaal begrijpt. Vernam trouwens dat jij niet toegelaten bent op de Khilafah Conferentie omdat men bang was dat je zou opruiien.

     • Op 4 juli 2011 @ 09:45 schreef Ben

      Je praat er weer over heen, Jeroen. En verder, als je mijn artikel nou es leest, alvorens te reageren? Wat jij “vernam” staat uitvoerig in het artikel.
      Shalom,
      Ben

     • Op 4 juli 2011 @ 10:10 schreef Parel

      Hi Ben,daar heb j’t al! twee beveiligers van HUT stonden daar aan weerszijden, dus 4, om te voorkomen dat islamitischecongresgangers niet mochten spreken met niet-islamitische congresgangers…..men is dus ergens bang voor,maar goed de Islam is ook gebaseerd op angst en onderwerping/onderdrukking,ik vrees dat ten diepste de meeste Moslims innerlijk niet vrij zijn,maar gedreven zijn door angst en plicht en daarom ben ik zo blij de God van Abraham,Izaäk en Jacob te kennen;YHWH want Hij is geen’God van drang en dwang’

      ps het is ontstellend hoe blind en doof de overheid is voor wat er gaande is…..

      shalom
      Parel

   • Op 4 juli 2011 @ 10:08 schreef Jeroen de K.

    Beantwoorden

    @Ben

    Heb je artikel gelezen. Zoals altijd: te kortzichtig. Heb Okay Pala gehoord en gesproken. Zijn klachten over het imperialistische westen zijn meer dan terecht. Niet alleen in Nederland worden Islamieten naar het leven gestaan, ook in de eigen landen maken westerse joods-christelijke naties het leven van Islamieten zuur.

    • Hi Jeroen, je antwoordt op geen enkele vraag, dus dat schiet niet op. En als jij wil geloven, dat Pala het allemaal goed bedoelt met zijn kalifaat, dan doe je dat toch?
     Al die arme moslims worden in ons land zo slecht behandeld en naar het leven gestaan , je moet ze echt gaan helpen.
     Waarom we hier inmiddels ruim 1 miljoen moslims hebben, snap ik even niet, maar dat zal dan komen, omdat ze in de moslimlanden het leven zo zuur gemaakt wordt door het westen, dat ze naar het westen vluchten.
     Sterkte verder, met een parodie op je eigen uitspraak “niet alles geloven wat op internet staat” zou ik willen zeggen “niet te veel naar Jeroen luisteren”.
     Waarom ga je niet met de Gazaflotielje mee? Lijkt me wel wat voor je.
     Shalom,
     Ben

     • Op 4 juli 2011 @ 11:18 schreef Jeroen de K.

      @Ben,

      Dat jij je joods christelijke pastoor noemt….. de denigrerende wijze waarop jij over mensen praat is stuitend. Net als je gebrek aan historisch besef. Met geen enkel woord rep jij over de illegale oorlog in Irak. Het feit dat daar excessief munitie met verarmd uranium (=kernafval) gebruikt wordt. Honderdduizenden doden, miljoenen ontheemden. Je zegt er niks over. Abject. Infaam. Arrogant ben je ook. Je ongelijk spat van de bronnen.

     • Op 4 juli 2011 @ 11:29 schreef Ben

      Hi Jeroen,
      Je gaat weer niet in op mijn vorige reactie, blijkbaar te moeilijk voor je.
      Ik ga wel in op jouw punt: natuurlijk gebeuren er in de politiek van uit het westen foute zaken, dat is over en weer. Het verschil is dat jihad en kalifaat legitieme islambegrippen zijn vanuit koran/ahadith/leven Mohammed en in praktijk werden en worden gebracht met honderden miljoenen doden in die 1400 jaar en dat gaat maar door, zie http://www.thereligionofpeace.com
      Fouten vanuit het zgn. “christelijke westen” zijn nergens in de Bijbel gelegitimeerd!
      Bovendien kunnen we nog wel wat kanttekeningen plaatsen bij wat jij dan als fouten van het westen benoemd, maar dat er veel fout zit in die hoek, is helemaal waar.
      Echter, dat praat op geen enkele wijze goed, dat de islam zich mag ontwikkelen, want dat is en blijft een fascisitisch systeem met een afgod en een zeer fout rolmodel.
      Shalom, je tijd is om,
      Ben

     • Op 4 juli 2011 @ 11:52 schreef Jeroen de K.

      @Ben, fijn dat jij je zo laat kennen. Je bent kennelijk te beperkt geboren om bewust te zijn dat de Koran óók een openbaring van Jehova is. Ga de Koran en Bijbel eens als één geheel zien, dan wordt je misschien nog eens een fatsoenlijk mens.

     • Op 4 juli 2011 @ 12:13 schreef Ben

      Helder Jeroen, deze reactie laat ik nog een keer door, zodat we allemaal weten , hoe je er over denkt. De rest van je scheldwoorden en hatelijk, anti-Joodse uitingen laten we maar voor wat ze zijn,
      daar is deze website niet voor bedoeld.
      Ben

    • Jeroen de K. ik kan me nauwelijks voorstellen dat wat je schrijft ook meent,maar goed ik geef je het voordeel van te twijfel…

     JA! je hebt gelijk,Moslims hebben hier géén leven,want; er mogen in Nederland geen Moskëeen gebouwd worden,geen Islamitische onderwijs en scholing,geen hoofddoekjes,geen Kalifaat conferenties,geen bijeenkomsten in welke vorm dan ook,erger nog de Islam mag hier in ons helemaal niet uitgedragen worden,het is triest gesteld voor de Moslims,onze medeburgers in ons land! o ja…Moslims worden hier gemarteld en gefolterd,vervolgd en geïsoleerd,toch?

     Parel

 19. Op 4 juli 2011 @ 10:31 schreef Michael, Shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Laten we ons realiseren dat de echte conferentie niet gisteren is geweest; in ieder geval ergens achter gesloten deuren.
  De “openheid” van gisteren is volgens mij een farce; men toonde daar niet de werkelijke agenda.
  …”ja,dat is logisch”, zult u zeggen …

  Maar,… links, slap, slapend Nederland zal ze slechts op basis van 3 juli 2011 de maat nemen.., “ze waren erg gastvrij..! ,”we kregen zelfs broodjes en koffie ..! “.

  …en natuurlijk was er genoeg thee !

  • Bedankt Michael, je hebt het door !
   Shalom,
   Ben

  • beste mensen,op iedere conferentie krijgen gasten koffie en broodjes geserveerd,ook op christelijke conferenties,dat heeft met gastvrijheid te maken,tjonge,tjonge…het verbaasd me dus niet dat de mensen tijdens de Kalifaatconfernetie gastvrij zijn ontvangen!

  • Michaël wees ervan bewust dat deze conferentie gisteren echt geweest is hoor en níks achter gesloten deuren! alles klip en klaar,geen onduidelijkheden,de weg van HUT om Moslims in ons land klaar te stomen en voor te bereiden gaat via implementatie langs de intellectuele weg

   leest u astublieft nog een keer de site; http://www.khilafahconferentie.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=101

   daar staat duidelijk de doelstelling en de methode van hizb ut tharir! het heeft er de schijn van dat de Kalifaat,het oprichten van een Islamitische staat alleen verwezenlijkt moet worden in de Moslimlanden! maar dat is níet wat de Koran voorschrijft! de hele wereld moet onderworpen worden aan de Islam
   mensen lees toch asjeblieft tussen de regels door!

   Parel

 20. Op 4 juli 2011 @ 10:49 schreef Hadassah

  Beantwoorden

  Laat ik een zeer voorzichtige poging wagen….en ik hoop dat er ruimte voor is….
  De vraag die in me opkwam is…of Yeshua op dezelfde manier zou optreden.
  Yeshua die ons onderwees de minste te willen zijn.

  De vraag die in me opkomt is…of de manier hoe we andere groepen benaderen, de houding is van de minste te kunnen en willen zijn…

  Immers als we denken waarheid te hebben, zou deze manier anderen kunnen bewegen naar onze beweegredenen te luisteren?

  Ik stel deze vraag omdat we die dag nog zullen moeten meemaken alvorens gehuldigd te worden….Laat ik de woorden even pakken:
  43 Daar zult gij dan gedenken aan uw wegen, en aan al uw handelingen waarmede gij u verontreinigd hebt, en gij zult van u zelven een walging hebben over al uw boosheden, die gij gedaan hebt” (Ezechiël 20:43)

  Persoonlijk zie ik, juist door het gebed van Daniël in Daniel 9 dat wij allen afgeweken zijn en als we dan in Ezechiël 20 lezen dat we zullen gruwen van onze ongerechtigheden voor YHVHs aangezicht….welke houding moeten we überhaupt hebben tegen onze naasten?

  Wij, die deze dag nog niet hebben meegemaakt van die walging van onszelf?

  Persoonlijk zie ik dat mensen als moslims gekomen zijn om ons bij onszelf te brengen….omdat wij als volk niet hebben beantwoord aan de roeping die ons voorgesteld is….

  En ik zie, zonder ENIG oordeel uit te spreken naar wie dan ook, dat de nederlandse wet inderdaad ruimte geeft aan een ieder om iets in te brengen….

  Zouden wij dan iets duidelijk moeten maken op een manier, dat weliswaar binnen de burgelijke wet toelaatbaar is, maar mijns inziens niet de belangrijke extra mijl is?

  Mag ik vragen of we zouden willen toetsen of de benadering een benadering is die de vreze YHVHs is,daar wij die dag nog meemaken moeten?

  Omdat ik dáár mee loop, stel ik deze belangrijke vraag ook hier.

  Mocht ik het bij het verkeerde eind hebben, schrijf en reageer maar op mijn bewogenheid,die ook naar moslims uitgaat….,

  Hadassah

  • Beste Hadassah,
   Ik deel je bewogenheid met de moslimmedemens. Maar heb je ook door, dat vele moslims en zeker HuT zo diep in hun islamleugens zijn gezonken, dat ze niet meer zien, hoe zeer ze alle niet-moslims verachten, kapot menen te moeten maken en als “apen, varkens, dhimmi’s en brandstof voor de hel” demoniseren, vanuit koran, ahadith en persoonlijke beleving?
   Net als de oprechte Nazi, die het als dienstbaar aan het hoge ideaal van zijn betere wereld, helemaal normaal is gaan vinden, dat Joden uitgemoord dienen te worden.
   Ik vind, dat onze bewogenheid dus zo ver dient te gaan, dat we de moslims op enig moment in het gesprek duidelijk moeten maken, hoe verderfelijk hun duivels systeem is.
   Dat deed Yeshua ook met de tempelreiniging en in Matth. 23 mbt. de wettische geestelijk leiders.
   Ben benieuwd of je dit snapt.
   Want als je denkt, dat je er komt met liefde en bewogenheid zonder de leugen van de islam te ontmaskeren, heb je het grondig mis.
   Shalom,
   Ben

  • Shalom Hadassah,
   Ik begrijp je vragen en elke ‘Christen’ groeit daar mee op. Het koninkrijk van God zou in je hart moeten zijn en niet teveel doen in de wereld, in het kort gezegd.
   Maar wanneer we beseffen dat de Torah nog geldt volgens Jeshua, moeten wij recht najagen: ‘Gij zult alleen gerechtigheid najagen – opdat gij moogt leven en het land bezitten, dat JHWH, uw God, u geven zal’.
   Ons rechtssysteem is voor een deel op de Torah gebaseerd. De Torah is voor heel de wereld bedoeld en zal op heel de wereld gelden. Wanneer men oproept tot een wereldwijde andere godsdienst met antisemitisme etc., dan kan en moet je daar als gelovige in de Messias op reageren, dan jaag je recht na.

   Christenen zijn vaak – ik ook geweest – tandeloos doordat zij Torah niet snappen. Jeshua zei: oordeel met een rechtvaardig oordeel [Torahgetrouw].

   Je hoeft je als Messiaan niet te laten slachten. Je hoeft een moslim niet hoger te achten. Dat is alleen onder de broeders. Je moet wel beseffen Wie je heeft gered en hoe. Als de overheid fouten maakt, moeten mensen, Messianen (Christenen) voorop, hen hier op wijzen, juist omdat de overheid Gods instrument is.

   Als die fouten door God toegelaten worden als straf voor Nederland, dan is demonstreren toch nog geboden. Je weet nooit zeker of het een straf van God is. Of bent u een profeet?
   We moeten als gelovigen argeloos zijn inderdaad, maar dat betekent niet dat je niet ook voorzichtig als een slang moet zijn en daarnaar moet handelen. Shalom

   De organisatie HuT riep de congresgangers op niet te praten met demonstranten. Ik denk dat dit vooral is omdat de emoties snel ontvlammen en ze geen relletjes willen. Dit past bij hun ‘geheime fase’ waar ze over spraken tijdens de conferentie (grinnik). Shalom en laten we ons herbezinnen op deze belangrijke punten, opdat wij ons niet door de leeuwen laten verscheuren, tenzij het niet meer kan en we alleen het Shema Yisrael kunnen opzeggen. Shalom

  • Hadasah ik citeer jou; je zegt;als wij denken de waarheid te hebben,spreek dan liever voor jezelf he,ik voel me in ieder geval niet aangesproken,ik lees dingen in jou reactie die vragen bij mij oproepen,je haalt namelijk Bijbelteksten aan die niets van doen hebben met wat er gaande is,de minste willen zijn? tot wie en in welke context sprak Yeshua deze woorden?nog een vraag; de benadering moet een benadering zijn die de vreze des YHWH is,daar wij die dag nog moeten meemaken? welke dag bedoel je?

   en de vraag die in je opkwam of Yeshua hetzelfde zou optreden….wat denk je? Yeshua predikte het Koninkrijk van YHWH en ontmaskerde ter plaatse de leugen,daar waren geen lange vergaderingen vooraf voor nodig,daar moest Yeshua niet nog een nachtje over slapen….

   die belangrijke extra mijl meelopen? wat bedoel je daarmee?
   wat bedoel je met de walging van onszelf?

   Parel

 21. Op 4 juli 2011 @ 11:11 schreef Michael, Shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Aan Hadassah,

  Weet wel dat, als ik voor mezelf spreek, we niet zomaar een “passieve” godsdienst aanvallen. Dat zou respectloos zijn, tenslotte is iedereen vrij om te geloven wat hij of zij wil.
  Bedenk dat deze religie het als hoofddoel heeft om ons te onderwerpen dan wel gewoon te vernietigen!
  De tijd om thee te drinken met elkaar en naar overeenkomsten te zoeken in plaats van verschillen…, en bruggen te slaan, bla bla bla …is volgens mij erg achterhaald.
  Kijk naar de vele You-tubes, luister naar de vele getuigenissen van ex-moslims etc etc, … baseer je op de werkelijke aard van de islam en kijk door de valse facade heen.
  De tijden van multikulti dialogen is voorbij…, altijd vals geweest.

 22. Ben,

  wij hebben elkaar even gesproken bij Sjoerd en Sam (en bij de demo), daar heb ik je DVD gekregen, waar ik geweldig van genoten heb. Ben, als ik jou met 1 Bijbels figuur moet vergelijken dan is dat David, die onverschrokken Goliat tegemoet treed. Mijn respect en ontzag heb je. Ik zal je gemeente binnenkort bezoeken.

  May Jehovah Sabaoth bless you.

  Peter.

 23. AMSTERDAM – PVV-leider Geert Wilders en ex-VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali staan op een dodenlijst van aan al-Qaeda gelieerde islamitische extremisten.
  Foto: AFP

  Bekijk video

  De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) onderzoekt hoe serieus de lijst is, zo bevestigt een woodvoerder van het NCTb naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

  De lijst is volgens de krant samengesteld op het met codes afgesloten Shumukh al-Islam-forum. Later zou de lijst via de meer openbare site Ansar al-Mujahideen naar buiten zijn gekomen.

  De dodenlijst stond op een extremistische website, die een week geleden alweer uit de lucht is gehaald, aldus de woordvoerder.

  Varkens

  Op het forum zou worden opgeroepen de ‘varkens’ die de islam hebben aangevallen te doden met explosieve post.

  De lijst dook volgens de krant twee weken geleden op in de VS. Er staan vooral Amerikaanse personen en bedrijven op die zijn betrokken bij de oorlogen in Afghanistan en Irak.

  Strategie

  De NCTb heeft de kwestie ”scherp tegen het licht gehouden”, aldus de woordvoerder. ”Dat doen we altijd, als iets dergelijks zich voordoet.” Het via internet verspreiden van dodenlijsten en dreigementen past volgens de NCTb in de strategie van al-Qaeda.

  De eliminatie van al-Qaedaleider Osama bin Laden, op 2 mei in Pakistan, heeft vooralsnog geen gevolgen voor het dreigingsbeeld van terreuraanslagen in Nederland, berichtte de NCTb half juni.

  Het dreigingsniveau voor Nederland is beperkt: de kans op een aanslag is gering, maar kan niet worden uitgesloten

  http://www.nu.nl/binnenland/2555924/wilders-en-hirsi-ali-dodenlijst-al-qaeda.html

  De dodenlijst stond op een extremistische website, die een week geleden alweer uit de lucht is gehaald, aldus de woordvoerder.

  • Bedankt Mia, ook weer duidelijk, de weg naar het kalifaat is niet eenvoudig, maar volgens Okay Pala heeft Nederland niets te vrezen, want als de islam de hele wereld aan het kalifaat wil onderwerpen, dan slaan ze natuurlijk Nederland over.
   En HuT hoort helemaal bij de aan Al Qaeda gelieerde islamitische extremisten, want ze willen de hele Umma meenemen in hun gedachtegoed (pg. 5 van de brochure van HuT) en daar horen Al Qaeda , Hezbollah, Hamas etc. natuurlijk helemaal bij.
   Maar er zijn er altijd nog, die Pala, HuT leider, geloven, niet voor te stellen, maar helaas.
   Misschien is het woord HuT wat onduidelijk en denkt men in deze vakantietijd aan”sleurhut” ? Een HuT die ons het verderf in sleurt, als je instapt, dat wel.
   En Hizb ut Tahrir betekent dan “partij voor vrijheid” te betekenen, maar dan toch iets anders dan wat de PVV, de Partij voor de vrijheid bedoelt.
   Hezbollah is volgens sommigen ‘partij van God”, maar beter vertaald is “partij van Allah (de koranafgod)”, dan is het een stuk duidelijker, want dan weet je dat het over een afgod gaat.
   Shalom,
   Ben

 24. Op 4 juli 2011 @ 12:06 schreef Michael, Shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Totale overname door de islam,

  Als er nog mensen zijn die beweren “ach, het zal zover niet komen”,(waar hebben we dat eerder gehoord), bij deze een paar filmpjes uit Zweden.
  (…zie je niet op de Nederlandse zenders).

  Malmo in Zweden is al zwaar in de greep van de islam….,

  http://www.youtube.com/watch?v=wRnP-XzB_U0

  ..en deze, must see:

  http://www.youtube.com/watch?v=eQ6VI_bc1j4&feature=related

  Mullah Krekar woont in Noorwegen, en hij roept openlijk op tv “we wil outnumber you with our birthraides!”.
  Ik heb zelf in Noorwegen gewoond en spreek de taal. Ik weet wat er ook in Oslo leeft.
  Niet alleen Nederland en omringende landen worden bedreigd…,… vooral in Zweden, Malmo en Gothenburg, ligt de islamitische agenda al een aantal pagina’s verder open dan hier in Nederland.

  Wie oren heeft…..
  Wie ogen heeft…..

  Shalom kulam.

 25. Op 4 juli 2011 @ 12:18 schreef Michael, Shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Nog een om beslist te bekijken…

  http://www.youtube.com/watch?v=dlG75wb7lLw&feature=related

  …merk op dat de Zweden ons waarschuwen dat Nederland de volgende is met dit voorland…

  Mensen…,..kijk en huiver !

  Shalom.

 26. Hoi @Levi,
  Ik geloof er niet in dat je het feit dat de islam in ons land poot aan de grond gekregen heeft een straf van God moet zien.

  Nuchter gezien is het domweg gewoon zo gekomen omdat politici de geschiedenis ‘niet’ (ahum) kennen en denken dat de islam die ze hier binnengelaten hebben een andere is dan die in landen met islamitische regimes.
  Het zijn allemaal ‘gematigde’ moslims volgen diezelfde politici. Dat hebben we afgelopen zondag weer eens kunnen waarnemen, buiten dat (veel) meer dan de helft van de Marokkanen in ons land het niet goed te praten vindt dan hun held, Osama Bin Laden gedood is, wat hij volgens hun niet verdiend heeft.

  Bovendien zijn onze politici, behalve Geert dan, in diepe slaap verzonken.
  Verder is het zo, dat, waar een land God verlaat, satan rechtsgrond krijgt zijn vieze vuile spelletjes te spelen. Het is het één of het ander.
  Lees Richteren hoe het aan toe ging als GodsVolk JHWH weer eens verliet om hun maan- en andere afgoden de ruimte gaven.
  Ook daar gold, nuchter bekeken, wat de gevolgen zijn van als je God verlaat.
  Je geeft de boze vrijspel en dat doet een volk of een individu zelf.

  @Ben 10:57 + @Levi 11:08
  Goed gezegd.

  • Op 4 juli 2011 @ 20:46 schreef Levi Zoutendijk

   Beantwoorden

   Shalom Cornelia,

   Ik zei niet dat de Islam een straf van God is. De mens heeft altijd de keuze en God reageert rechtvaardig. Als je mijn reactie wat zorgvuldiger had gelezen, dan had je gezien dat ik ook niet stelde dat dit een straf van God is. Ik schreef: Als die fouten door God toegelaten worden als straf voor Nederland, (..) Je weet nooit zeker of het een straf van God is. Of bent u een profeet?’
   En dit in reactie tot Hadassa die zei het als een straf van God ziet: ‘Persoonlijk zie ik dat mensen als moslims gekomen zijn om ons bij onszelf te brengen….omdat wij als volk niet hebben beantwoord aan de roeping die ons voorgesteld is….’

   Je stelt zelf al dat volken soms een oordeel over zich halen, zoals Israël in de tijd van de richteren. Dat de leiders onwetend WILLEN zijn over Islam hoeft niet op zichzelf te staan. De Bijbel leert toch dat een land de leiders krijgt die het verdient?
   Dan kom je toch weer bij zonden van mensen uit.
   Maar dat is dus niet zeker want in principe verdient ieder land een Islaminvasie in de ogen van God.

 27. Christenen en Joden verenigt u, tegen onze gezamenlijke vijand.

  • Hi Kevin, ik zou er aan toe willen voegen “gezamenlijke vijand, nl. de islam als systeem, met liefde voor de moslimmedemens, die open staat voor verandering”.
   Shalom,
   Ben

 28. Op 4 juli 2011 @ 16:45 schreef Bernadette de Wit

  Beantwoorden

  Weet iemand van jullie nog hoe de derde spreker heette, die man met het blauwe overhemd, dertiger (de eerste heette Abdel Malik, de tweede …[onverstaanbaar] Zekeria .. [onverstaanbaar] en was afgestudeerd aan de islamitische universiteit Rotterdam. De laatste was Okay Pala zelf.
  Maar wie was de derde?
  Ik hoop dat een jullie zijn naam heeft verstaan. Dank alvast!

 29. Lees ook eens de serie Bijbelstudies over wat de Bijbel zegt over de Islam in de Eindtijd van Walid Shoebat, nu te lezen hier: http://xandernieuws.punt.nl/?id=634814&r=1&tbl_archief=&
  Onderaan vind je ook de verwijzingen naar de andere delen.
  Echt de moeite waard om te lezen!

 30. Op 4 juli 2011 @ 22:23 schreef Levi Zoutendijk

  Beantwoorden

  In Nederland beschrijft de AIVD deze beweging als “radicaal”, “extremistisch”, geneigd tot gewelddadigheid, en de oorsprong van “een aantal terroristische organisaties.” Desondanks is de beweging toegestaan in ons land. In het rapport ‘Radicale dawa in verandering, de opkomst van islamitisch neoradicalisme in Nederland’ uit 2007 stelt de AIVD: “Hizb ut-Tahrir kan worden aangemerkt als een politieke partij, maar dan niet in de gebruikelijke zin van het woord. De beweging opereert bijzonder heimelijk en kent een cellenstructuur met een bijna militaire hiërarchie.” Het rapport voegt daaraan toe: “De ideologie van Hizb ut-Tahrir kenmerkt zich door een virulent anti-zionisme, een intense afkeer van seculiere regeringen en ideologieën, het volledig mijden van andersdenkenden en het voorschrijven van een confronterende en sterk polarisende boodschap. Het uiteindelijke doel van Hizb ut-Tahrir is het op redelijk korte termijn vestigen van het islamitische kalifaat. Eventueel willen ze daarvoor geweld gebruiken als dat echt nodig. http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/07/islamisten-bijeen-in-amsterdam-voor-de-islam-haatbaardendag

  • Hi Levi, dat AIVD verhaal klopt dan nog steeds; het is me een raadsel, waarom ook de huidige regering die zaak dan niet steviger aanpakt en verbiedt. Wat een loosers.
   Ik heb er vragen over gesteld aan PVV en SGP, vandaag. Es zien of ze antwoord geven.
   Shalom,
   Ben

 31. Dag Ben,

  Ik heb je video bekeken en twee dingen vielen me op. De islamitische orde dienst met de rode hesjes die conferentie bezoekers het vrij uit spreken onmogelijk maakten en de organisator / kalief van Amsterdam dhr. Okay Pala tevens organisator van de conferentie die met haat gevulde ogen een onschuldig joods-christelijke pastor de toegang weigerde. De kalief van Amsterdam had dus geen zin in een weerwoord of een wisseling van gedachten maar had als motto ” its my way or the highway ” en dit is eigenlijk een voorbode voor wat ons ” ongelovigen ” te wachten staat in het islamitische paradijs op aarde van Hizb ut Tahrir.

  Gelukkig waren er demonstranten naar Amsterdam gekomen om Hizb ut Tahrir en de Nederlandse pers te laten zien dat de vrijheidslievende en tolerante Nederlanders een probleem hebben met het islamofascistische gedachtengoed van deze radicale club.

  Ik heb vele Israelische vlaggen gezien .. er waren christenen, joden en atheisten die gezamenlijk een front vormden tegen de voorhoede van de vijfde colonne.
  Wij Nederlanders hebben Hizb ut Tahrir gezien … onze minister van veiligheid heeft hen gezien … de AIVD heeft hen gezien en de Nederlandse pers heeft hen gezien en allen denken ….. in godsnaam … wat doen die islamofascisten in dit mooie land.

  Ook probeerde een linkse activist ( ze zullen er ook eens niet zijn om back up te geven aan radicale islamitische evenementen ) mijn Israel vlag in de brand te steken met een aansteker. Gelukkig was er politie aanwezig die de linkse activisten aan hebben gesproken op hun ontoelaatbare en criminele gedrag want het is crimineel als je een mens zo in gevaar brengt en het risico neemt om een ander letsel door brand toe te brengen. Ik had echter gekozen om de aangifte achterwege te laten i.v.m. de anonimiteit van mijn persoontje. De politie heeft mij begeleid naar mijn auto, die een eindje lopen vandaan stond, zodat ik veilig en zonder linkse aanvallers huiswaarts kon keren. Waakzaam en dienstbaar zijn dus geen loze woorden van de Amsterdamse politie en bij deze bedankt voor jullie goede zorgen.

  Het was een waardevolle dag.

  Met vriendelijke groeten, Remko

 32. Op 6 juli 2011 @ 11:27 schreef Henk van Haeringen

  Beantwoorden

  Op artikel “ Moslimpartij Hizb ut-Tahrir rust pas als de kalief de scepter zwaait” in Reformatorisch Dagblad werd uwerzijds gereageerd met > “
  Zie verslag van Hizb ut Tahrir congres met video, foto’s van onze actie tegen deze voortwoekerende veenbrand van islamisering:
  http://tora-yeshua.nl/2011/07/hizb-ut-tahrir-erger-dan-een-sekte-gesubsidieerd-hoogverraad/
  Shalom,
  Ben Kok
  ben kok (joods-chr.pastor) | amersfoort | 4 jul 2011 – 12:34

  En door mij met >
  “Alleszins lezenswaardig artikel. Aan wie dat ook vinden, kan worden aangeraden om ook te lezen het essay Islam versus democratie van Yvonne Waterman, dat kan worden aangetroffen in het uitstekende boek (een verzameling van meer dan 30 belangwekkende essays!): DE ISLAM Kritische essays over een politieke religie . Dit boek –ISBN 978 90 5487 7837- is up-to-date; het werd geschreven/samengesteld in 2010.”

  Het lijkt niet geheel overbodig om dat hier ook te zeggen. Boek is blikverruimend!

 33. Nederland is een doodzieke patiënt en moet snel bloot gaan liggen op de snijtafel. Wanneer zien we nu eindelijk eens in dat die vredelievende meerderheid van moslims helemaal niet bestaat en dat de islam niets meer of minder is dan een fascistische terroristische organisatie die uit is op wereldoverheersing.VERBIED DEZE TERRORISTISCHE ORGANISATIE. Er zijn vele andere organisaties voor veel minder verboden.Nu kan het nog, over 10 jaar is het te laat. 

 34. Op 8 juli 2011 @ 00:25 schreef Anton Huiskens

  Beantwoorden

  Op het videoverslag komt op 4:30 een tot de islam bekeerde Hollandse jongen aanlopen met in het kielzog zijn Somalische vrouw,de baby was thuisgelaten.
  Deze jongeman uit Haarlem is van blowende straatrover overgestapt naar de radicale hizb ut tahir club.
  zag hem van de week nog lopen met in zijn handen een verderfelijke westerse in varkensvet gebakken ? zak chips. beetje sneu type.

 35. Op 13 juli 2011 @ 09:20 schreef Michael, Shabbatsvierder

  Beantwoorden

  Naar aanleiding van mijn eerdere post van 4 juli 2011 / 12:06 nog een extra link naar een artikel van Franklin ter Horst:

  http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm

  ..en kijk dan vooral eens naar het gedeelte met het kopje :

  Diverse landen hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle.

  Shalom Michael.

 36. Heel goed! Zo de satan weet precies dat Yeshua een gevaar voor hem is!

  Shalom, R.

 37. Die man op 4:35 van dit filmpje is een bekeerling tot de islam, die is een keer op een reportage geweest van de publieke omroep waarom hij zich had bekeerd. Natuurlijk werd in die reportage alles heel rooskleurig afgeschildert. Maar om nou te zien dat er ook een andere kant aan zit en hij zich vrijwillig met fundamentalistisch gedachtengoed heeft laten indoctrineren is toch wel weer kenmerkend hoe de Islam in staat is mensen te veranderen…

  • Goed opgemerkt Chris! Ik ben ook steeds verbaasd, hoe iemand zich zo kan laten inpalmen. Zie onze DVD “islam en waarheid”, waarin een Belgische ex-moslim verteld, hoe zo’n proces verloopt.
   Mensen zoeken , zeer begrijpelijk, aansluiting bij andere mensen, groepen waar gezelligheid en aandacht is of lijkt te zijn of hulp en steun.
   En dan doen de moslims zich heel aardig voor , maar o wee, als je niet uiteindelijk in hun straatje mee denkt, dan ben je een slechte moslim, afvallig, word je onder druk gezet in veel gevallen.
   Er is geen vrijheid in de islam! Het is een dwangbuis, waar je nooit in moet komen, want alleen met gevaar voor eigen leven kom je er weer uit.
   En bevrijding in en door Yeshua van demonische machten is daarbij nodig.
   Shalom,
   Ben

 38. Vroeg of laat zal deze partij of een soortgelijke meedoen aan de verkiezingen hier in Nederland. Alle moslims (op dit moment bijna 1 miljoen in Nederland) zullen de partij steunen. De weg naar het kalifaat en de sharia komen dan heel dicht bij. Het is een reeele (aardse) dreiging voor degene die in de enige ware God geloven maar ook voor iedereen die ons land en onze vrijheid liefthebben. De vraag is niet of het gaat gebeuren maar wanneer.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*