Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Steun ons met uw gaven!

“Steun ons met uw gaven” is voor meer uitleg vatbaar: met uw gaven van de Geest, zoals die in Rom.12/Ef.4/1Cor.12,13,14 worden genoemd,  met uw natuurlijke talenten, maar ook met uw financiële steun.
Daarbij geldt: doe alles vanuit uw hart, in gebed.
Heel praktisch:
-ontdek welke gave u van onze Vader heeft ontvangen ( lees de genoemde Bijbelgedeeltes) en overleg hoe u die Geestesgave kunt inzetten
en ontwikkelen.
-bid voor ons werk
-stuur onze website www.tora-yeshua.nl door in uw kennissenkring

Zie “contact” op deze site  en vraag om meer info desgewenst.

Comments are closed.