Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Verslag Kristallnachtherdenking 2010 Amsterdam

Bekijk de video die wij maakten – audio is van slechte kwaliteit maar u kunt in ieder geval een impressie krijgen.

Kristallnachtherdenking: AMSTERDAM 9 NOV 2010 Dinsdagavond vond de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht (Duitland, 1938) plaats bij het Joodse verzetsmonument aan de Amstel. De organisatie was in handen van Nederland Bekent Kleur. Circa 20 Christelijke sympathisanten van Israel kwamen getooid met Israelische vlaggen naar de herdenking. Foto: pastor Ben Kok (rechts) zingt het Israelische volkslied. Fotograaf Michael JacobsKristallnachtherdenking: AMSTERDAM 9 NOV 2010 Dinsdagavond vond de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht (Duitland, 1938) plaats bij het Joodse verzetsmonument aan de Amstel. De organisatie was in handen van Nederland Bekent Kleur. Circa 20 Christelijke sympathisanten van Israel kwamen getooid met Israelische vlaggen naar de herdenking. Foto: pastor Ben Kok (rechts) zingt het Israelische volkslied. Fotograaf Michael Jacobs
Kristalnachtherdenking AMSTERDAM 9-NOV-2010 Foto: Michael JacobsKristalnachtherdenking AMSTERDAM 9-NOV-2010 Foto: Michael Jacobs
Kristalnachtherdenking AMSTERDAM 9-NOV-2010 Foto: Michael JacobsKristalnachtherdenking AMSTERDAM 9-NOV-2010 Foto: Michael Jacobs

Compleet anders dan die van 2009, waar jongereniman Forkani en de directeur van Amnesty International, Nazarsky, als sprekers suggereerden dat de moslims in ons land het ongeveer net zo slecht gaan krijgen als de Joden destijds in Duitsland. Zie videoverslag 2010 en luister naar het NOS radio 1 verslag op  http://nos.nl/audio/197221-herdenking-kristallnacht-in-amsterdam.html , uitgezonden woe. 10 nov. 9.15 uur.

De NOS probeert de noodzaak van onze actie te bagatelliseren, maar het feit, dat het CJO (zie hun website)  inclusief CIDI dus dezelfde zorg uit als wij met onze actie en derhalve zelf jaarlijks deze herdenking vanaf 2011 gaat organiseren, zegt genoeg, lijkt me.

Rene Danen had vorig jaar  de leiding, lid van Groen Links, die zag ik nu niet, wel Mohammed Rabbae, die bedankt heeft bij Groen Links, maar niet bij NBK.
Zie http://www.nederlandbekentkleur.nl

Eduard Nazarsky, Amnesty Int.:

“Vandaar dat ook vandaag waakzaamheid geboden is. Ik heb die waakzaamheid jammerlijk gemist toen enkele weken geleden het parlementaire spreekgestoelte werd gebruikt om een oproep te doen om de Nederlandse straten schoon te vegen, om islamitische hoofddoeken uit het straatbeeld te verwijderen en om ten minste de vervuiler via een kopvoddentax voor de vervuiling te laten betalen. De volkswoede werd met denigrerende, beledigende en discriminerende taal aangewakkerd. En te veel omstanders in het parlement zwegen. Wie zwijgt stemt misschien niet toe, maar keurt ook niet duidelijk af.”

De toespraken van rabbijn Soetendorp en jongerenimam Forkani staan na een jaar nog niet op de website van NBK, ondanks toezeggingen, maar waren in dezelfde geest.
Er werd duidelijk op Wilders als populist geduid en de vergelijking met Hitler liet zich raden in 2009.
Daarom heeft het CJO afstand genomen in haar verklaring mbt. deze herdenking en daarom zijn wij met zoveel mensen aanwezig, met Israelvlag.

Nu was het al behoorlijk anders, met  als enige spreektster iemand als Mirjam Ohringer, volgens het verslag op de NBK website waren er 200 aanwezigen, echter foto’s ontbreken, zodat de 50 Israelvlaggen niet zichtbaar zijn en ze worden in het verlag van NBK ook bewust niet vermeld!
Op de foto’s van 2009 zie je die ook niet, toen was er 1 vlag, zie http://tora-yeshua.nl/2009/11/kristalnachtherdenking-gejat-door-pax-mohbama/
Zie vast wat foto’s van nu, 2010 op de website van Keesje Maduraatje   en een video : http://www.keesjemaduraatje.web-log.nl

“Mirjam Ohringer werd geboren in Amsterdam in 1924. Een deel van haar Joodse familieleden in Duitsland werd vlak voor de Kristallnacht in 1938 gedeporteerd naar Polen. Na het uitbreken van de oorlog gaat ze in het verzet. Haar geliefde wordt naar het concentratiekamp Mauthausen gedeporteerd. Ze weet de oorlog te overleven door onder te duiken. Ohringer zet zich tot op de dag van vandaag in om de herinnering aan de slachtoffers van het fascisme levend te houden. Ze sprak in 1996 en 2008 ook op de Kristallnachtherdenking in Amsterdam. “

Haar verhaal was helder en indrukwekkend, maar op het eind probeerde ze toch aan te geven, dat “we er ook nu niet moesten invliegen, als er via populisme werd aangemoedigd tot uitsluiting van mensen” of woorden van gelijke strekking. De goede verstaander kon er opnieuw Wilders onder verstaan, maar het werd niet met zoveel woorden gezegd.

Het was hartverwarmend, dat er ca. 50 mensen uit de Tora-Yeshua achterban stonden met Israelvlaggen , zwijgend, maar duidelijk aanwezig, als statement, dat  het na 6 miljoen vermoorde Joden gelukkig ook gaat om 6 miljoen levende Joden nu in Israel.
Na afloop van de herdenking zongen we het Hatikva in het Hebreeuws met  de zeer gewaardeerde hulp van een Joodse man voor de wijs en de uitspraak, vervolgens de Nederlandse vertaling, zie onderaan dit artikel de tekst.
Ook zeer te waarderen was het gezamenlijk optrekken van seculiere, Joodse , christelijke en joods-christelijke vrienden van het Joodse volk!
Opmerkingen als “verpolitiseren” van de herdenking via een Israelvlag zijn dan ook meer dan schandalig, deze vlaggen horen er bij als getuigenis van de overwinning op een totalitair regime als het nazisme.
Ze zijn een waarschuwing tegen elk nieuw totalitair systeem als de islam, of de Nieuwe Wereld Orde, waar de wereldleiders zo mee bezig zijn.

Zie het persbericht, wat uitgedeeld is ter plekke en daarop staan ook de links naar websites, waarop verslag en/of info staat van deze herdenking:
http://tora-yeshua.nl/2010/11/persbericht-kristallnachtherdenking-2010/

Grote waardering voor allen, die ter ondersteuning, vaak met vlag, zijn gekomen, na mijn oproep/ vriendelijk verzoek vanuit Den Helder, Drente, Katwijk en Harderwijk, om es een paar plaatsten te noemen.
Ik had graag even nagepraat, maar dat lukte natuurlijk niet gezien het aantal mensen, de diverse interviews en  vooral wegens een belangrijk gesprek met een Joodse man, die zijn zorg wilde uiten over het gebrek aan belangstelling voor deze herdenkingen.
Ook zou hij graag meer helderheid zien vanuit het CJO met een overzicht van alle herdenkingen, meer PR daarbij en samenwerking, zodat er eenheid en duidelijkheid komt in de wijze van herdenken, bijv. rond de vraag hoe Israel daarin een plek moet hebben.
Zie de verklaring van het CJO om vanaf 2011 zelf de jaarlijkse herdenking te gaan doen, dus zijn stem wordt  blijkbaar gehoord.
NB: ik heb alle waardering wat er allemaal gebeurt vanuit de Joodse gemeenschap, want het is wel een extra klus allemaal! Hebben zij er om gevraagd uitgemoord te worden? Nee toch! Maar ze zitten wel met al dat extra werk opgescheept, dank zij dat antisemitisme en gevolgen van de shoa.
Dus waar onze hulp gewenst is, zullen we die graag geven.
Verder had hij een verwijt aan de Ned. Spoorwegen, die weigerden mee te werken aan een gedenkplaquette i.v.m. het wegvoeren van Joden naar de kampen vanaf station Muiderberg.
Ik hoorde een soortgelijk verwijt aan de NS in Haarlem en ik ga er zeker navraag naar doen. Want naast de spoorwegstaking als protest is er verder weinig verzet geweest, de treinen bleven rijden naar de concentratiekampen en de  Nederlandse politie bleef meewerken in dienst van de bezetter.
Er zijn uitzonderingen, maar als geheel was het toch maar zo, dat de moord op  ruim honderduizend Joden kon gebeuren en dat had nooit mogen gebeuren.
Liever zelf dood dan dit accepteren, lijkt me toch. Maar het ging sluipenderwijs, men wist niet alles en men wilde vaak ook niet alles weten. En velen kozen voor zichzelf.

We hebben herdacht, meer gefocust op de Kristallnacht als voorheen en we zullen desgewenst graag meedenken, meehelpen met het CJO om het volgend jaar nog meer in de Joodse context te doen.
Al was het maar het doorgeven van het overzicht van de herdenkingen op deze website, zodat mensen meer op de hoogte zijn.
En meedenken over oorzaak van antisemitisme en hoe dit te bestrijden lijkt me ook zinvol en nodig.
Een dieper doordenken over dit alles volgt nog in een artikel hierover met de gebruikelijke reactie mogelijkheden, binnenkort.

Shalom, am Israel chai! Baurch ha Shem,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*