Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Geloofsgetuigenissen

Zoektocht en bekering van Hakim, mei 2015
Allereerst alle lof aan de Schepper van hemel en aarde, die ons het leven  en het bewustzijn van vandaag heeft geschonken. Rechtvaardig en liefdevol tot ons mensenrijk nedergedaald in Yeshua Ha Massiach zoals de schriften aankondigden. Ontelbare dankbetuigingen voor onze hemelse Vader

Mijn naam is Hakim, en zoals u uit mijn naam kunt opmaken ben ik van een islamitische achtergrond. Oeps nu heb ik wat uitleggen aan U! Allereerst er is mij als kind een dwang in geloof opgedrongen en dat is de islam. Als jong kind van 6 jaar naar Nederland gekomen met de familie. Opgroeiend in dit land en dankbaar ook voor de verbeterde omstandigheden. Tot het moment dat ik mij steeds bewuster werd dat mijn islam-geloof mij in mijn persoonlijke verdieping op geestelijk vlak kortgezegd niet hielp. En als ik hierin wilde groeien in het geloofsleven volgens de islamitische koran zou ik kunnen radicaliseren en als ik oppervlakkig de islam zou beleiden zou ik naar de hel kunnen gaan. Kortom ik liep totaal vast in de islam. Voorbeelden genoeg uit mijn leven met mijn moslim-familie en vrienden, die mij juist in plaats van meer naar de islam zou moeten trekken juist meer afstand creeerde van de Islam van uit hun onoprecht gedrag.
Wel profiteren van de westerse voorzieningen en voorrechten en  tegelijk de niet-moslims vervloeken.
En absoluut niet omdat mijn moslim-familie en vrienden monsters zijn, maar juist door de  de Koran c.q. Hadiths extra diep na te lezen kwam ik tot de ontdekking dat er simpelweg een indoctrinatie in zat die niet vrij maakt of vredig maakt.  Je kan niet de vredige verzen van de koran los zien van de oorlogsverzen. Ik vroeg mij dus af wie is Profeet Mohammed? Uit de Hadiths(overleveringen) bleek wat voor persoon dit was,  geen groot voorbeeld maar. een krijgsman, moordenaar, polygamist, e.d.
Wat een schok was dit op geloofsvlak. Dit stond totaal in contrast met het Rechtvaardige,liefdevolle  Persoon, die  God is. De vraag kwam opzetten, moet ik uit dit voorbeeld de profeet Mohammed een moraal leven opbouwen met zoveel verschillende soorten mensen in Nederland. Als ik het voorbeeld uit de hadiths van Mohammed volg, hoe kan ik dan in vredesnaam in vrede leven met mijn medemensen in het land wat mij zoveel kansen en bescherming biedt als Nederland. Volg ik de Ware God ??? Ik raakte in een dip.  Ik wilde niets meer met de islam als moslim te maken hebben. Ik geloofde niet meer in een God.
Ik ging steeds meer als een atheist leven. Darwin en zijn evolutieleer en dat soort wetenschappen.  Na een aantal jaar viel ik als atheist in een  onbevredigend diep  dal op geestelijk vlak, zo zinloos.
Ik begon nu weer te bidden tot God: “Heer ik ben op zoek naar U, Leid mij Heer, wees mijn gids op mijn levenspad, breng mij naar Uw liefde. U alleen God geef ik mijn onvoorwaardelijke trouw, en ik ben U dankbaar God voor al Uw gunsten”.
Ik bemerkte dat ik dus niet meer zoals de islam voorschrijft bad.  Maar geleid door de geest. Steeds na mijn gebeden tot de Heer, ging mijn zoektocht voort(internet). Ik leerde geestelijk geleid door God, begrijpen wie Jezus Christus  is..
Begon   in 2013 het nieuwe testament te lezen en leerde deze persoon kennen. Het eerste Bijbelvers, dat me opviel, was waarin Jezus alleen Jeruzalem op een ezel/veulen ( Lucas 19/29:48)  naderde, kwam bij mij de vergelijking met profeet Mohammed en hoe deze leefde met oorlogvoeren en paarden van de vijanden afpakte. Halleluja wat een Gods grootheid en nederigheid is deze Jezus. Wie is deze!! Wie is deze Jezus?!! In de koran ken ik hem als Isa zoon van Mariam. Totaal niet dezelfde! Ik las meer en meer het Nieuwe Testament en raakte in vreugde en ontroering wat een heerlijk om deze Messias te leren kennen, Ha daar is het morele aspekt dat ik zocht. Mijn bevrijder als zondaar, niet meer geestelijk twisten tussen hel en verdorvenheid van de mens en het vooruitzicht hierin als slaaf van Allah de weegschaal te treden en maar afwachten of je naar de hemel of de hel  gaat, maar eeuwig verlost door Yeshua..
Hierop en in verdieping geleid in inzicht door de onze hemelse  Vader op eigen initiatief in eind september 2014 alleen naar Open Doors in Utrecht  geweest. Wat leerde ik hier voor nieuws kennen!  Christenen die zwaar vervolgd worden over de hele wereld en en  toch in gebed gaan voor de vijanden van Christenen. Tranen, vreugde en diep vredig gevoel.
Na Open Doors kwam de vraag: Ik volg nu Christus zijn Levenswandel. En nu? Op internet in bijbels perspectief op verschillende mediums zoals intenet gaan zoeken tussen kerken en verschillende denominaties. Wat een chaos. Hoe Wat moet ik hier nu mee aan? zoveel verschillende kerken!  Op een avond , in nov. 2014 de plaatselijke protestanse kerk in de buurt bezocht., er was een bijeenkomst gaande.Gewoon pats boem,klop klop op de deur, er werd opengedaan, ik stelde mij voor en melde dat ik mij wilde bekeren als ex-moslim. ” Gaat uw zitten vertelde de mevrouw” . Prima na een tijdje kwam de predikant binnen omdat er die avond een dienst was. In gesprek met hem, hij stelde voor dat ik hem zou mailen. Dat zou ik doen, geen probleem. mijn laatste vraag aan hem was: Mag ik de dienst bijwonen?  antwoord was: Mail mij eerst even voor een gesprek,  en daar ging ik op pad verder de deur uit zonder de dienst bijgewoond te hebben.
Ik liep weer buiten, terwijl de mensen naar binnen gingen, een heel wrang gevoel. En tegenover deze kerk staat ook nog een moskee, keek de moskee aan en keek de kerkgebouw aan. Was dit waar Jezus voor stond.?
Prima, zoektocht gaat verder op internet, andere kerk andere plaats op internet gevonden uit foto,s op internet bleek dat er de druppeldoop/wasbak voor in de kerk stond op een vaste plek zodat deze ook tijdens andere diensten daar stond. Mag van mij, maar  waar lees ik in de bijbel de kinderdoop?  Hou maar op, anders blijf ik schrijven dan.
In gedachten altijd bij Christus en zijn levenswandel zoals de evangelien overleveren op de eerste plaats en niets anders voor mij. Zoektocht voert verder op internet. En wie komt het dichtsbij de evanglien  van Yeshua en zijn levenswandel?!! Torah-Yeshua.nl van pastor Ben Kok. OOh daar komt de eerste probleem aan. Ben Kok? Als ex-moslim en familie nog islamitisch is, hoe moet dat nu?  Hoe moet ik verder met de familierelaties, vrienden? de bijbel leert mij: “Wie mij volgt, zal vervolgd worden”.
In vriendschap en met liefde ga ik het evangelie samen met  Ben Kok verkondigen en wij kennen elkaar inmiddels wat langer nu. En na mijn doop in naam van Yeshua aanstaande, vertrouw ik op mijn verbond met Yeshua Ha Massiach.
En die relatie met Hem kwam als volgt tot stand, na al mijn grondig onderzoek. Ik zag de diverse tekorten van de kerken, het interreligieuze denken , de misleiding etc.
Het meest complete plaatje zag ik bij Tora-Yeshua. en in gesprek met Ben heb ik  het gebed kunnen bidden, wat mij door Yeshua met de Vader verbindt.
Ik erkende, dat ik een onvolmaakt mens ben, een zondaar dus en ik aanvaardde dat Yeshua voor mij de doodstraf heeft gedragen. In dat gebed vond ik de vrede met de Vader en ik dank Hem voor Zijn genade.
Vervolgens leer ik in de Tora-Yeshua samenkomsten hoe het praktisch geloofsleven is en geleefd kan worden, we volgen Yeshua na zoals dat in de Bijbel staat.
Ik zag en zie steeds beter de misleiding van allerlei kerken en van de moskee en het is voor mij zeer helder, dat JHWH zoals in de Bijbel de enige ware God is en dat Hij totaal verschilt van de koranAllah !
Als je de feiten nagaat en vergelijkt, dan kun je niet anders dan zeggen: alleen in Yeshua leer je onze hemelse Vader kennen.
En zo  weet ik , dat er in de islamwereld meer mensen oprecht naar de waarheid zoeken, maar ze kennen de feiten niet, laten zich door familie en vrienden  onder druk zetten om vooral geen kritische vragen te stellen en blijven zo in de duisternis van de islam hangen.
Shalom Ben en medegelovigen ,in Yeshua ha Mashiach is zegen en vrucht.

Hakim.

_______________________________________________________________________________________

Geloofsleven van Sylvester mei 2015

Ik ben Sylvester en kom sinds 2003 Leger des Heils ik ben daar adherent (lid) geworden. En heb daar beleden Yeshua te aanvaarden als mijn enige verlosser en de enige weg  tot de Vader.
Maar daar bleef het helaas dan ook bij, bleek later. Want ik kwam er steeds meer achter dat mijn geloofsleven eigenlijk weinig of beter gezegd geen diepgang had!
Ik kwam dus ook door zelf onderzoek erachter dat het Leger des Heils voor mij totaal niet klopte!
Na veel spanning en frustratie voor mijzelf en na goed overleg met mijn vrouw hebben wij besloten om weg te gaan bij het Leger des Heils.
Nu hadden wij dus geen gemeente meer om naar toe te gaan, maar uiteraard wel alle tijd om te gaan zoeken naar een andere gemeente.
Dat voor mij toen al lang duidelijk was dat niet 1 kerk cq gemeente in de buurt klopte, maakte de zoektocht alleen maar moeilijker.
Totdat ik op internet de site de tora-yeshua.nl  tegen kwam!
Hetgene wat ik daar las, sprak mij gelijk aan, precies zoals ik het ook zag.
Ik kwam zodoende in gesprek met Ben Kok en van het een kwam het ander.
En sinds die tijd kan ik nu achteraf zeggen dat ik eigenlijk pas echt tot bekering ben gekomen door het bidden van het zondaarsgebed in de Tora-Yeshua samenkomst enkele weken geleden.
Door de samenkomsten leerde ik echt met mijn hart begrijpen wat Yeshua voor mij en voor ons gedaan heeft! Dat Yeshua de doodstraf voor mij en voor ons onderging en ook zo onze zonde vergeeft.
Verder vind ik de doop ook belangrijk omdat Yeshua daarover onder andere in Mattheus  28 : 29 tegen zijn discipelen vertelt:
“Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”
Zodoende dat ik me graag willen laten dopen op 23 mei 2015 in de Tora-Yeshua gemeente om mijn oude leven af te leggen waardoor ik nieuw leven mag beginnen met onze hemelse Vader!

____________________________________________________________________________________________

Geloofsbelijdenis Paul 
Hoe ben ik tot het geloof gekomen?
Eigenlijk al vroeg in mijn leven op de Prot. Chr. Basisschool in Nijverdal in Overijssel kwam ik in aanraking met het Christelijk geloof. Toen was ik een jaar of zes a acht. Het was een Prot. Chr. School genaamd “Prinses Marijke”.
Op deze school begonnen we en eindigden we de schooldag met een kort gebed. Elke dag werd er kort uit de Bijbel voorgelezen en een verhaal verteld. Ook zongen we psalmen en gezangen. Dit gebeurde op een dusdanig goede manier dat ik wel kan zeggen dat ik toen door die werkwijze en ook omdat wij thuis baden en uit de Bijbel kregen voorgelezen door mijn vader, het geloofsleven heb leren kennen.
Ik werd zelfs zo enthousiast dat ik ervan droomde om later zendeling te gaan worden. Op deze school en thuis heb ik geleerd dat onze God, Jahweh, een God van liefde is en ons allemààl wil behouden en redden door het sturen van zijn Zoon en door deze aan het kruis te laten sterven en zo onze zonden die wij allemaal begaan, op zich te nemen en die te vergeven en door Hem tot de Vader te komen! Hij heeft zijn bloed dus ook voor mij vergoten om ook mij deze kans te geven. Wij allen moeten die kans echter wel met beide handen grijpen en aannemen. Voor mij is Jeshua de tweede Adam en die kan geen fouten maken en is heilig. Wat Hij voor mij betekent, dat kan Hij voor iedereen betekenen!

Bidden tot God als achtjarig kind
Ik lag ooit eens in bed als klein kind van ongeveer acht jaar oud. Het begon zwaar te stormen en ik werd er een beetje bang van. Op een gegeven moment sloegen takken tegen mijn slaapkamerraam aan en werd het wel heel erg. Er kwam zelfs een ster in het raam! Ik heb toen tot God gebeden of hij mij wilde bewaren en beschermen. Op dat moment kwam er een heel sereen aanvoelende rust over mij heen en ik was in een klap niet bang meer en ik viel in slaap met de geruststellende gedachte dat als God over mij waakte niets en niemand mij meer kon deren. De andere dag werd ik dankbaar wakker en ging mijn leven weer zijn gewone gang. Langzamerhand gingen wij als gezin steeds minder naar de kerk. Ik werd volwassen en ging bij de Koninklijke Marine werken en het geloof ging op een laag pitje verder maar bleef wel op de waakvlam staan en doofde nooit geheel uit. Ik heb nooit mijn geloof in God opgegeven, dat ben ik naar beste eer en geweten blijven doen. Ik heb altijd al veel gebeden voor allerlei dingen. Ook nu nog dagelijks. Ik ben nog jarenlang, tot ongeveer mijn 13e jaar, naar de Ned. Hervormde kerk in Nijverdal geweest om naar de dominees te luisteren en gezangen en psalmen te zingen. Dat hier veel mis was daar ben ik pas erg veel later achter gekomen. Op een gegeven moment heb ik besloten om niet meer naar de kerk te gaan en later (ik was toen inmiddels getrouwd en had 2 kinderen) heb ik ook mijn lidmaatschap opgezegd als dooplid van de Hervormde kerk. Ik had vele vragen maar die werden nooit of niet afdoende beantwoord. Dit was mijn reden om op te zeggen, ik zocht, maar vond niet. Wel bleef ik al die tijd mijn geloof behouden in God/Yeshua! Echter, ik werd vaak bezocht door twijfels en wist inmiddels niet meet waar ik het zoeken moest!

De PKN werd mij de laatste jaren teveel anti Israël en hier kon ik niet mee leven omdat ons geloof voortkomt uit het Joodse!

Toen heb ik tegen God gezegd: “ Vader, ik weet dat Yeshua ook voor mij aan het kruis gestorven is en ik wil tot U komen door Uw Zoon Yeshua te aanvaarden. Ik aanvaard tevens dat Yeshua voor mij aan het kruis gestorven is en weer opgestaan. Wilt u mij al mijn zonden vergeven? Vanaf nu mag U met mij doen wat U wil en ik hoop, nee; ik weet, dat ik verder onder Uw genade mag leven. Heer ik weet dat ik al jaren niet meer naar de kerk ga, ik ben al die tijd al zoekende. Wilt U mij helpen om een kerk te vinden waar ik mij thuis voel en waar ik terecht kan met mijn vragen en twijfels? Ik heb U jaren geleden een gelofte gedaan dat ik de Bijbel persoonlijk helemaal zou gaan lezen en daar ga ik vanaf morgen mee beginnen zodat ik zelf uit de eerste hand kan lezen wat het betekent om in U te geloven”
Dit was eind 2009 en wat ik hier verder beschrijf is eigenlijk een klein wonder.

Kort hierna (begin 2010) heb ik Pastor Ben Kok leren kennen in Amsterdam. Met hem heb ik toen even kort gesproken over een aantal zaken en de manier van Ben om het Christelijke en het Joodse te combineren, sprak mij erg aan.

Nalv. die gesprekken heb ik zelf eigenlijk pas ECHT belijdenis gedaan bij God/Yeshua en al mijn zonden beleden en gezegd dat ook ik een zondaar ben onder de eerste Adam en ook ik hierdoor de doodstraf verdien omdat ik mens ben als ieder ander. Geen mens is zonder zonden!
Toen heb ik tot God gebeden en gevraagd of dit misschien het antwoord was op mijn eerdere belijdenisgebed en ik bij Ben met al mijn vragen en twijfels terecht kon. Volgens mij is dit inderdaad het geval geweest en ook om deze reden wilde ik mij in Amersfoort laten dopen op 14 jan. 2012 en ga ik verder in de gemeente “Tora Yeshua” onder leiding van Ben.

Inmiddels begrijp ik ook wat dit inhoudt en ga ik (als het kan) zo vaak mogelijk naar een samenkomst van Tora-Yeshua om daar Shabbat en andere Joodse feesten te vieren omdat die net zo goed ons erfgoed zijn en wij die moeten vieren en niet meer de van oorsprong heidense feesten als de zondag en kerst. Ook kwam ik erachter dat door de doop die ik als kind onderging, eigenlijk alleen door mijn ouders een belofte werd gedaan aan God om hun kinderen in het geloof op te voeden en dit niet de doop was zoals je die als volwassen mens ondergaat, n.l. als volgroeid en volwassen mens die uit vrije wil tot God komt, zijn zonden belijdt en zich via die doop volledig aan God wil geven.

Tevens vind ik dat Ben Kok zo ongeveer de enige Pastor in Nederland is die opkomt voor ons geloof en het grote islamitische gevaar ziet (islamisering) en ook daar tegen in verzet komt. Ook hier sta ik volledig achter!

Aanvulling (20 05 2015)

De laatste jaren, vanaf 2012 ongeveer, is mij duidelijk geworden wat het inhoudt om te geloven in onze Vader in de hemel, de God van Abraham, Isaak en Jacob.

Ik heb vele Tora-Yeshua samenkomsten mee mogen maken vanaf 2010. Iedere keer kwamen daar op een of andere manier mensen naar toe die snel, soms zeer snel, stopten met komen en weer hun eigen weg gingen volgen. In Zaandam, Purmerend, Zwolle, Amersfoort, Castricum en Opperdoes. Als je gelooft, moet je ook opkomen voor je geloof en durven uitkomen voor je geloof! Hier hoort ook bij het grote islamitische gevaar onderkennen en daarvoor durven waarschuwen. Velen durven/kunnen dat niet en zijn bang. Maar ik heb al op zeer jonge leeftijd geleerd dat ik nergens bang voor hoef te zijn. Als JHWH met mij is, wie zal dan tegen mij zijn?

Mij spreekt het principe van de Handelingengemeente zeer aan en dat houdt in dat je geloof niet passief moet zijn, maar actief! Ik wil graag iets doen om mensen te overtuigen van de voor mij enige ware weg. En die weg is smal en kronkelig en vol gevaren. Maar als wij die afleggen in vertrouwen op onze Hemelse Vader, dan komt het altijd goed. Het loopt Hem nooit uit de hand zoals Ben vaak zegt.

De islam
Als laatste opmerking tenslotte; ik ben regelmatig met moslims in gesprek over het geloof. Steeds wordt mij weer de gelegenheid geboden in discussies om aan te tonen dat de islam geen religie is maar een ideologie van een man van 1400 jaar geleden die ook nog eens heel fout leefde en allerlei misdaden beging. Ik heb de koran gelezen om moslims beter van repliek te kunnen dienen maar ook uitleg te kunnen geven. Ik hoop op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren om de islam te ontmaskeren als een valse religie met een valse (af)god.
Ik zie de islam als DE grote vijand van ons geloof als christen zowel als Jood, maar ook van het vrije woord, democratie, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie. Ook staat de islam symbool voor onderdrukking van de vrouw, homo’s etc.

Shalom,

Paul

___________________________________________________________________________________________

10 Responses to Geloofsgetuigenissen

 1. getuigenis van Joop

  De laatste tijd kwam ik vaak hijgend als een postpaard boven, als ik de post beneden in het appartementencomplex, was wezen halen.
  Dat ging ten laatste zo slecht dat ik op een avond van de 13e December 2012
  met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis . Ik had een ernstig gebrek aan zuurstof. Gelukkig wisten ze daar wel raad mee en met wat vocht afdrijvings tabletten wisten ze maar even 7.5 liter vocht weg te halen achter mijn longen.
  Dat was echter niet alles want wat bleek, achteraf, dat ik door langdurig(10 jaar) verkeerd medicijn (Diclofenac) gebruik mijn nieren, gal, maag en pancreas had beschadigd.
  Ik kreeg te horen dat de pancreas zeer ernstig was ontstoken en dat als ik het halen zou het een proces van minstens drie maanden zou duren alvorens ik weer beter zou worden.
  Tot twee maal toe werd Alda, mijn vrouw, erbij geroepen omdat met dacht dat ik zou gaan sterven.
  Vervolgens kreeg ik daarbij nog een maagbloeding en deed ik in in ziekenhuis ook nog een longontsteking op.
  Op mijn verzoek, is toen de pastor van onze Tora-Yeshua Gemeente, gevestigd te Amersfoort, Kaatsheuvel en Opperdoes (voor meer info zie tora-yeshua.nl) gekomen en heeft mij, na gesprek en schuldbelijdenis, gezalfd met olie zoals onze Heer heeft voorgeschreven in Jacobus 5.
  Schuldbelijdenis is essentieel, het gaat om “heling”, dwz. genezing van de hele mens, naar geest, ziel en lichaam en wel in die volgorde.
  Net als de verlamde man in Lucas 5:19-25:
  19 Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. 20 Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 21 De schriftgeleerden en de farizeeën begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 22 Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? 23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? 24 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ En hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 25 En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde.
  En zie het Grote Wonder is tot stand gekomen de Heer heeft een machtig werk verricht middels gebed in gehoorzaamheid van onze broeder Ben.
  Ook zijn regelmatig bezoek tijdens mijn ziekte was een belangrijke steun en ik heb er de zegen van het gemeente -zijn in ervaren.
  Prijst onze Grote God daarvoor.
  De eerste zalving met gebed en schuldbelijdenis was een geweldige stap vooruit, een 2e keer was nodig toen er nog een risicovolle operatie volgde, die zowel dood als leven kon gaan brengen.
  Ik heb een groot geschenk ontvangen, eersten’s dat ik nog leef en ten tweede dat ik binnen 10 weken weer thuis was/ben.
  Ik hoop nog veel voor Hem te mogen doen in de opnieuw ontvangen tijd van leven.
  U begrijpt natuurlijk wel dat door deze aanslag op mijn lichaam een herstelperiode nodig is maar ook dat verloopt zeer voorspoedig.
  De aangeschafte loop stokken en rollator, worden weinig of helemaal niet meer gebruikt.
  Ook daarvoor prijs ik Zijn Grote Naam.
  Ik wil via deze weg ook iedereen bedanken die mij een kaart stuurde of voor mij heeft gebeden.
  Een lieve groet naar jullie allen toe en Gods Rijke Zegen toe gebeden.
  Joop

 2. Psalm 116, bewerkt door Jiooda,
  uit zijn gedichtenbundel met alle bewerkte psalmen.

  Gered uit doodsgevaar !

   
  Toen de banden van de dood mij hadden omvangen,
  riep ik tot Hem en vertelde mijn groot verlangen.
  Ik heb U lief, hoort U toch mijn smekingen en klacht,
  mijn leven lang zal ik U roepen tot in de nacht.
  Angsten van het dodenrijk vlogen mij naar de keel,
  zonder Uw hulp bleef helemaal niets van mij nog heel.

   
  Ik ondervond benauwdheid, smart in mijn leden,
  Ik riep: ” Mijn God en Helper, redt toch mijn leven.”
  Hij verloste mij daar, verzwakt zoals ik toen was,
  Hij zag mijn eenvoudig hart, mijn geest in zak en as.
  Keer toch weer, mijn ziel en kom tot dé volkomen rust,
  de Heer heeft u welgedaan en deed dat heel bewust.

   
  Gij, Heer, hebt mijn leven geheel van de dood gered,
  Uw milde Hand heeft de tranen van mijn oog gebet.
  In het land van leven zal ik wandelen in Zijn Licht,
  juichend, dansen en zingend voor Zijn Heilig Aangezicht.
  Ik bleef geloven, toen ik sprak: ” het Is alles leugen,”
  door al die angsten werd ik verdrukt, het zou mij heugen!

   
  Maar de beker der verlossing, kan ik nu heffen,
  ik roep U aan Mijn God , wie kan ik beter treffen.
  Mijn geloften zal ik nu aan de Heer betalen,
  in het bijzijn van Uw volk zal ik dat verhalen
  Uw omgekomen gunstgenoten in de strijd,
  zijn kostbaar in Uw ogen, eeuwig en altijd.

   
  Waarlijk Heer ik ben Uw trouwe knecht, zoon van Uw dienst maagd,
  Ik breng U mijn lof offer, want U heeft mijn band geslaakt.
  U roep ik aan in al mijn liefde, dit is mijn eed,
  in het bijzijn van Uw volk getuig ik van mijn leed.
  U bracht mij de bevrijding, redding uit mijn ellende,
  In het voorhof van Uw huis breng ik nu het voleinde.

   
  Mijn dank, o mijn Jeruzalem, mijn dank,
  Halleluja, een lied met grootser klank!
  Wat bent U toch Groot, mijn Rots en Heer,

  het is mijn wens dat ik u vereer !

  Deze psalm geeft mijn grote dank weer voor herkregen gezondheid,
  shalom,
  Yiooda.

 3. Op 25 mei 2015 @ 23:16 schreef Feike Dijkstra

  Beantwoorden

  Hallo Ben gisteren hebben we samen met Leeuwarden, Drachten, Groningen en Emmeloord een gezegend Wekenfeest beleeft in het bos bij Hemrik [Friesland].
  Vanaf deze plaats wil ik de dopelingen van harte feliciteren met de keuze voor Yeshua HaMessias als hun redder en Zaligmaker. Vandaag de dag word de Tora in de kerken steeds buiten beeld gehouden. Geest en Tora horen bijelkaar, de Tora is door G-d gegeven en alle apostelen brachten het evangelie van het koninkrijk naar de volken Handelingen 28:28.

  Ben nog gefeliciteerd
  Feike Dijkstra

  • Hi Feike, dank je wel, hallelu-Jah !
   Mbt. deze viering in Hemrik verbaast het me zeer, dat de gemeentes uit Leeuwarden, Drachten/Groningen samenwerken met Emmeloord.
   Charlie Lengkeek, de voorganger van Emmeloord, leert dezelfde JHWH lasterende onzin als Wim Verdouw in Alblasserdam, nl. dat Yeshua niet JHWH in mensengestalte is, niet van eeuwigheid dus, maar een gewoon mens, Die pas ca. 2000 jaar geleden is ontstaan.
   Ik heb Jaap Heeringa er enkele maanden geleden zeer specifiek voor gewaarschuwd, maar daar heb ik geen antwoord op gehad.
   Dus ik zal hier over nader uitleg over vragen, het zou rampzalig zijn, als men in Friesland zich laat vergiftigen met deze dwaalleer via genoemde samenwerking.
   Shalom
   Ben

   • Volgens de Thora alsook volgens de Messiaanse Geschriften is er slechts één Ware God, de Eeuwige (zonder geboorte en zonder dood) God van Israël Die een Enkelvoudige en geen Drievuldige godheid is, die door geen enkel mens kan gezien worden.

    Volgens de Geschriften is Jeshua de gezondene van God, de profeet van God, de Geautoriseerde van God die nu verhoogd is en Hogepriester voor god is en bemiddelaar tussen god en mens.

    De vergiftiging van het Ware Geloof ligt juist in de valse leerstelling van de heilige Drievuldigheid.

    • Van harte eens, zie Col. 1:15 en Heb. 1:1-4, in Yeshua maakt JHWH Zich zichtbaar en daarmee is er geen “2e God” , maar wordt JHWH , die Geest is, zichtbaar.
     Alleen is Yeshua meer dan een profeet, dus zo zou ik Hem niet noemen, “Zoon” is enigszins verwarrend, want dan denken mensen toch aan een 2e God en dan nog gekker, de Geest als 3e God.
     De Bijbel geeft ons in genoemde teksten prima en duidelijker woorden: beeld van JHWH, afstraling van JHWH, zichtbaarheid van JHWH.
     Of “het ware Pesachlam”.
     Shalom
     Ben

 4. Ik heb niet alles gelezen. Maar de islam heeft geen afgod. Mohammed was slechts dienaar en boodschapper van de recht geleide weg, geopenbaard door Allah via de engel Gabriel.

  Heel simpel: Je zult niets of niemand anders aanbidden dan God/Allah. That’s it.

  Als je die regel wérkelijk begrijpt en vervolgens toepast op álles om je heen, films, culturen, gewoontes, religiën, overheden… dan kun je onderscheid maken tussen het valse en de waarheid. De Koran is het boek dat ons leert onderscheid te maken tussen het valse en de waarheid.

  • Hi Xavier,
   Je schrijft, dat je niet alles gelezen hebt. Begin daar dan maar mee, bijv. op onze website.
   En ontdek dat de koran inderdaad onderscheid leert maken tussen het valse en de waarheid, zoals je schrijft. Je ziet meteen, als je dat gifboek gaat lezen, dat het allemaal valsheid is, omdat de koran leert alle niet-moslims te verachten en er naar toe te werken, dat alle niet-moslims uitgeroeid worden.
   Ga de Bijbel lezen en ontdek daarin de liefde van de Ene ware God, JHWH , de God van Abraham, Isaak en Jacob.
   Zie http://tora-yeshua.nl/2014/12/gewaardeerde-moslimmedemens-geschapen-door-god/
   En kom gerust met je vragen, op deze site.
   Shalom,
   Ben

 5. Op 10 maart 2018 @ 16:03 schreef JezusisHeer

  Beantwoorden

  sorry,maar ik vind jullie persoonlijke geloof er erg gebouwd op:dat anderen het juiste geloof niet hebben oftewel een vals geloof bezitten.Wat dit betreft zie ik erg veel overeenkomsten met de islam en zijn volgelingen.Jezus leerde ons zich met de wil van de vader bezig te houden,en een lichtje van liefde op deze aarde te zijn.Het is dan ook niet goed om vrienden met de wereld te willen zijn ,en mee te praten aan de tafel van de goddelozen over allerlei zaken,geklaag,rascisme,NSB meningen,liefdeloos praten,maar ook hier juist het liefdevolle leven van een christen te laten zien ,ook aan de Marokkaan,Turk,Iranier,Syirier.En ons geloof gebouwd laten op het gene aan het kruis gebeurd is.
  Ons getuigenis en boodschap moet dan ook zijn;Jezus Christus en die gekruisigd zodat wij vergeving van zonden en eeuwig leven kunnen hebben,en niet;uw geloof is vals.Zowel aan Jood als Griek,als Arabier als Nederlander..Zij gaan zonder zijn offer namelijk allemaal verloren.

  • Hi Tony,
   Je reageert op de rubriek “geloofsgetuigenissen”, dus wellicht kun je ook jouw geloofsgetuigenis hier geven? Altijd goed om elkaar zo te leren kennen.
   Verder is het zeker ook een Bijbelse opdracht om de duisternis en misleiding te ontmaskeren, dus ja, dat doen we hier.
   Ik zie graag je geloofsgetuigenis hier onder tegemoet, ook omdat ik het met je eens ben, dat het accent op de positieve kant moet liggen, nl. de evangelieverkondiging, bekering en volgen van Yeshua.
   shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*