Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Boeiende boeken

Onderstaande boeken verdienen uw aandacht, vanwege onderwerpen , die in relatie tot onze website staan en vaak ook van uit persoonlijke inzet of het geloofsleven van de auteurs.

Vrucht van de boom,  schrijver Pieter Bontenius
Peter Bontenius (pseudoniem) schreef het boek “Vrucht van de boom”, een historisch dossier over de Jihad.

P.B: “De Jihad loopt als een rode draad door de geschiedenis van Europa, Azië en Afrika. De veroveringen door de Jihad gingen veelal gepaard met moord, verkrachting en slavernij. De Islamieten vernietigde waar ze kwamen de bestaande taal en cultuur en vervingen die door hun eigen taal en de Islam. Ze verwoestten tienduizenden kerken en kloosters of maakten er moskeeën van. Dit dossier vertelt een deel van die geschiedenis. De houding van Europa tegenover de islamitische wereld wordt belicht en de uitwerking daarvan op de rest van de wereld. De slachtoffers komen in ooggetuigenverslagen aan het woord. Hun stem wordt gehoord en het dossier is aan hen opgedragen.”

Meer info op http://tora-yeshua.nl/2010/07/vragen-over-islam-lees-deze-websites/

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Marius Baar   “Het Westen voor de keuze – Ismaël of Israël – Bijbel of Koran – Jezus of Mohammed”

Novapres Laren  1980  (zover ik weet alleen nog 2e hands verkrijgbaar)
ISBN: 90 6318 017 9

“Poging tot verklaring van de profetieën over de eindtijd”
Vertaald door Leo Steijn

Door de grote olierijkdommen beschikken de Islamitische landen uit het Midden Oosten over enorme kapitalen, die door de
gestaag stijgende olieprijzen in snel tempo toenemen.
Met deze kapitalen worden overal in de wereld grote aandelenpakketten verworven.
Parallel met deze economische ontwikkeling breidt echter ook de macht van de Islam zich adembenemend snel uit.
De stormachtige ontwikkelingen binnen de Islamitische landen, waarbij de verwesterlijking plaats moet maken voor een
traditionele geloofsbelijdenis en levenswijze en waarbij mannen als Khomeiny hun invloed op het volk uitoefenen,
zijn hiertoe illustratief.

Marius Baar heeft 25 jaar als zendeling onder mohammedanen in Tsjaad (Afrika) gewerkt. Door vergelijkende studie van de
Koran en de oud-, en nieuwtestamentische profetieën komt hij tot schokkende conclusies.
Op basis daarvan maakt hij de balans op: driehonderd jaar geleden is Europa ternauwernood aan de onderwerping door de
Islam ontsnapt.
Thans is de slapende reus in het Midden-Oosten tegelijk met zijn tegenstander Israël ontwaakt en eist hij alsnog zijn
plaats in de wereld op.

___________________________________________________________________________________________________________

1. Bat Ye’Or: The Decline of Eastern Christianity Under Islam  ,From Jihad To Dhimmitude ISBN 10 0838636888; ISBN 13 9780838636886 Associated University Press, New Yersey, 1996

2. M. A. Kahn: Islamic Jihad  A Legacy Of Forced Conversion, Imperialism, And Slavery ISBN 10 1440118477; ISBN 139781440118470 iUniverse, Inc. Bloomington New York, 2009

3. E. M. Caner / E.F. Caner: Islam Ontsluierd  ISBN 90 6067 987 3, ISBN 90 6067 987 6 NUR 707 USA: Kregel, Inc. Michigan, 2002; NL: Gideon, Hoornaar 2005

4. G. J. O. Moshay: Wie is deze Allah?  ISBN 90-6659-202-8 Fireliners International, Ibadan, Nigeria, 1990.

5. Wikipeadia: Veel aanvullend materiaal

6. Bat Ye’Or:  Eurabie  De geheime banden tussen Europa en de Arabische wereld ISBN 97890290 7989 1/ NUR 697 J. M. Meulenhof, 2e druk 2008

7. Andrew G. Bostom, MD; The Legacy of Jihad, Foreword by Ibn Warraq Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims Prometheus Books, New York, 2008
ISBN 978-1-59102-602-0

8. Rene Guerdan: –Byzantium, Glorie en verval van een 1000 jarig rijk   Librairie Plon, Paris; De Haan, Zeist, 1958

9. Koen Raadt:    Twee gezichten een Islam
ISBN 978 90 579823850; NUR 717 Johannus Multimedia, Doorn 2002, 5e druk 2008

10.FransGroenendijk: Islamofobie? Een nuchter antwoord ISBN 978-90-814740-1-6 Pumbo, Amsterdam, 2010

11. Prof. Dr. W. S. P. Fortuyn De islamisering van onze cultuur  Nederlandse identiteit als fundament ISBN 90 6112 861 7; NUGI 661 Karakter Uitgevers B.V., Uithoorn & Speakers Academy Uitgeverij B.V. Rotterdam, 2001

12. Filip Dewinter:  Inch’Allah?  De islamisering van Europa ISBN 978-90-78898-14-6; NUR 763 Uitgeverij Egmont, Brussel, 2009

13. Ayaan Hirsi Ali:  Nomade  ISBN 978 90 457 03862 2; NUR 740/680 Uitgeverij Augustus, Amsterdam – Antwerpen, 2010

14. Wikiislam:   Wikiislam/History of Jihad   Deze webstek leverde erg veel materiaal.

15. Fjordman:  “De Eurabië Code”, Hoofdstuk 1: ”Defeating Eura- bia”.(vertaling E.J. Bron op www.hetvrijevolk.com)

16. drs. J. van Barneveld  Om Sions wil niet zwijgen  ISBN 90-6451-075-X Uitgeverij Het Zoeklicht, Doorn, 2004

17. dr. Matthijs de Blois  “Israël: een staat ter discussie?” ISBN: 978-90-5829-970-3; NUR 828 Uitgeverij Groen, Heerenveen, 2010

18. Hans Jansen, Bert Snel (ed.): Eindstrijd. De finale clash tussen het liberale Westen en een traditionele islam (2009)

19. Ibn Warraq: Weg uit de islam. Getuigenissen van afvalligen (2008)

20. Mark A. Gabriel: Jezus en of Mohammed. Verrassende parallellen en diepgaande verschillen (2008)

21. H.M. van Praag: Joden-haat en Zion’s-haat. Een drama in vijf bedrijven (2009)

22. Sam Solomon, E. Al Maqdisi: Al-Hijra. Immigratie als paard van Troje van de islam (2009)

23. Wim Kortenoeven: De kern van de zaak. Feiten en Achtergronden van het Arabisch-Israelisch Conflict (2005)

24. Oriana Fallaci: De kracht van de Rede (2005)

25. Bijbel of Koran – de vraag naar de Waarheid door E.Nannen, 80 blz., ISBN 9789057983603, uitg. Joh. Mulditmedia, € 5,95

26. Bidden moslims en christenen tot dezelfde God? en De oproep vanaf de minaret door Abd al-Masih, 23 blz., ISBN 9057980967,
uitg. Bijbel & Onderwijs, € 3,–.

Comments are closed.