Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

GZB debat A’foort: media-taboe’s: koranAllah is een afgod en islam is duivelse misleiding

Voorinfo met verslag van het debat daaronder over debat Segers-El Forkani-Rentier olv Knevel

http://tora-yeshua.nl/2016/02/wie-is-de-ene-ware-god-koranallah-of-jhwh-geef-je-mening-8-febr-bergkerk-afoort/

http://tora-yeshua.nl/2016/02/debat-gzb-waarom-gaat-de-kerk-te-gronde/

Verslag:

Ruim 300 mensen in stampvolle kerk, vrnl. 50-70 jarigen, waarvan een aantal nog denkt, dat hun Bijbelse geloof gedragen wordt door sprekers van CU (Segers) en Ev. en Moslims (Rentier) en EO (Knevel).
Dit 3-tal vermeed op alle manieren een uitspraak over de islamtheologie, hoe dan ook moeten we samen met moslims”dezelfde God” vereren, terwijl men weet, dat dit een leugen is.
Ondanks het getuigenis van Sarmad, die uit Irak moest vluchten omdat hij christen was geworden en waarbij zijn vrouw door de moslimfamilie was vermoord, blijkbaar omdat  dit echtpaar “een andere God dan de koranAllah was gaan dienen”.
Hoewel de feiten dan voor zich spreken, kwam ook hier niet naar voren, dat de koranAllah een afgod is, de gekte van Rentier, dat “het om dezelfde God gaat, maar dan met een onvolledig beeld van  Hem in de islam” bleef als grove misleiding boven de avond zweven.
Knevel deed het als debatleider heel goed , er kwam uit  wat de GZB en de sprekers blijkbaar zich ten doel hadden gesteld en daarom kregen islamcritici  zo beperkt mogelijk de ruimte.
De avond eindigde dan ook met het lied: “ik wens jou vrede van God, Jezus en de Heilige Geest”, wat voor moslims als El Forkani ook prima invulbaar is en zeker voor Rentier met zijn website  http://www.isaruhallah.nl/
Op die site vind je alleen getuigenissen van ex-moslims, die nergens het verschil maken tussen de koranafgod Allah en JHWH, onze hemelse Vader.
Ze hebben door Isa  de koranafgod Allah beter begrepen en gezien dat het “dezelfde God ” is als in de Bijbel, dankzij de misleiding van het soort Rentier/Takken, Segers.
Andries benoemde wel de gevaren van de islam en stelde scherpe vragen aan Yassin el Forkani, die probeerde weg te komen met “mijn doel is een zo goed mogelijke moslim te zijn” en ” prima als jullie zo goed mogelijk volgens de Bijbel leven”.
Yassin: “in de koran wordt wel 27 keer de naam van Jezus genoemd en Mozes ook een aantal keren, terwijl Mohammed maar  2 keer bij name wordt genoemd, dus natuurlijk waardeer ik Jezus net als jullie dat doen”
Wat een schijnheilige leugen! Mohammed wordt voortdurend in de koran neergezet als “de profeet van de koranAllah”, waar zijn naam niet staat, is het overduidelijk dat het over Mohammed gaat.
En Jezus wordt helemaal NIET genoemd, het gaat dan over ene Isa, die een profeet is , uit Mirjam geboren op bijzondere wijze, van klei een levend vogeltje maakte, maar niet gekruisigd werd, niet opstond uit de dood en zeker niet de koranAllah in mensengestalte was !
Yassin is dus aantoonbaar een leugenaar en dat werd opgemerkt door een Pakistaanse ex-moslim, die als vraagsteller uit de zaal opmerkte, dat “Yassin een jihadist is, die met mooie inlevende woorden de aardige moslim uithangt, maar ondertussen de islamuitbreiding realtiseeert”.
Yassin reageerde met :” wat spijt me dat nou, ik moet nog meer mijn best doen een oprechte  goede moslim te zijn, om u te overtuigen van mijn goede intenties”.
Na afloop sprak ik Yassin aan, die gesteld heeft, dat  hij zo graag met iedereen in gesprek gaat en me dus tot 3 keer toe geen antwoord heeft gegeven op een verzoek tot gesprek.
Zie de gang van zaken : http://tora-yeshua.nl/2015/11/uitnodiging-aan-yasser-el-forkani-om-zijn-woorden-waar-te-maken-waar-en-wanneer-gaan-we-in-gesprek-over-de-islam/
Yassin beloofde beterschap en zou me gaan bellen. We zien het, dit soort gedraai van moslims heb ik vaker mee gemaakt, maar hij krijgt het voordeel van mijn groeiende twijfel.

Na het debatje Segers-Forkani, waarin Segers wel de essentie van Jezus benadrukte, maar nergens  vermeldde of Jezus nu de enige weg tot JHWH is of tot de koranAllah (!)  of tot allebei, want toch “dezelfde God”, kreeg ik gelegenheid een vraag te stellen.
Knevel gaf me die ruimte met als voorwaarde, “dat ik toch niet weer dezelfde vraag als anders zou stellen”. Hij weet dat heel goed blijkbaar en dus stelde ik die vraag met een inleidende zin: JHWH is de enige ware God, er is geen andere God en dus is de koranAllah een afgod, graag de reactie van de sprekers.
Segers en El Forkani gaven aan “me wel te kennen van eerdere ontmoetingen” en draaiden vervolgens om de hete brij heen zonder antwoord te geven en uiteraard kreeg ik geen verdere gelegenheid om een eerlijk antwoord te eisen.
Gelukkig vielen de in totaal 5 of 6 reacties uit de zaal mee:
-de Pakistaanse man, al genoemd,  met “Yassin is een jihadist”
-een mevr. met een chr.geref. kerk achtergrond, die de brieven van Johannes aanhaalde met: “wie de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijdt , is een misleider en de antichrist” (2 Joh.1:7,8) en stelde dat de islam derhalve “de antichrist” is.  Uitstekende reactie!
-een autochtone Nederlander, die verklaarde het met mij en en voornoemde zuster eens te zijn.
-een oudere man uit de Geref.Gemeente, die in dezelfde lijn sprak.

Met deze opmerkingen werd verder niet echt wat gedaan, alles was er op gericht om de sfeer goed te houden en  steun voor de GZB projecten in het M.O. te verwerven, om te voorkomen dat de kerk daar ten onder gaat.
Prima, maar zonder eerlijkheid  over de Persoon van de Enige ware God wordt het allemaal 1 groot fiasco ! Men is doodsbang om ronduit het verschil tussen de Ene ware God, JHWH , met de koranafgod te benoemen, want dan zou “de brug van gesprek breken” en de jihad verder zichtbaar worden.

Waarom geen verslag in het RD of Trouw van deze avond? onverwacht een te groot waarheidsgehalte vanwege de vragen uit het publiek?
Hoogst merkwaardig, we zien hier de grens van de vrijheid van meningsuiting, opgelegd door de vrees om lezers kwijt te raken en/of overheidsinstructies: pas op wat je publiceert, houd het gezellig.

Het ND bleek bij nader inzien wel een verslag te hebben, zie
https://www.nd.nl/nieuws/geloof/ook-christelijke-marokkaan-draagt-hoofddoek.1333527.lynkx?s=_iPB1QfggCn_CnQKlv8uQQ==&uid=CMUMZHYno3CShXEityhMDQ%3d%3d&utm_campaign=Ook%20christelijke%20Marokkaan%20draagt%20hoofddoek&utm_content=news-read-more&utm_medium=email&utm_source=Dagelijkse%20Nieuwsbrief&utm_term=

Bizar verhaal, duidelijk om Rentier van Ev. en Moslims te promoten met de onzin van “dezelfde God” en Rentier noemt  Yassin dan ook uitdrukkelijk “broeder”, desgevraagd bijgevallen door Segers.
En dat terwijl  je Bijbels gezien alleen iemand een broeder of zuster noemt, die uitdrukkelijk  Yeshua als enige weg tot JHWH belijdt, wat Yassin uitdrukkelijk zegt niet te doen.
De reacties uit het publiek worden door het NS afgedaan als ” alle kanten opvliegend en niet  relevant”! En dat terwijl de reacties juist mijn lijn ondersteunen, nl. dat de koranAllah beslist niet “dezelfde God” is als JHWH, derhalve een afgod.
Er kan dus wel aandacht zijn in de media voor dit punt, als het maar politiek correct ingevuld wordt, met moslims als broeders en zusters.

Ook het RD  blijkt achteraf  toch een verslag te hebben, maar laat de vraag over “dezelfde God” eveneens volledig weg, citaat uit het artikel:
“De crux van het debat zit uiteindelijk in deze woorden van Segers: „Ik geloof voluit in het Evangelie én houd de tolerantie vast. Het Evangelie zegt: je moet je naaste liefhebben, zelfs als hij je vijand is. Tegelijkertijd heb ik als politicus een gespleten verantwoordelijkheid. Ik heb moslims lief, maar ik heb ook een politieke verantwoordelijkheid over de vraag hoe we om moeten gaan met radicale moslims.”
( http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/segers_tegen_imam_islam_strijdt_met_geloofsvrijheid_1_971089  )

Voor alle duidelijkheid had ik een folder meegenomen, waarin aan de voorkant te lezen valt , Wie de Enige ware God is en aan de achterzijde de afgoderij wordt benoemd, inclusief de islam uiteraard en met een welgemeende uitnodiging aan ieder mens om door Yeshua tot geloof in JHWH te komen.
Nagenoeg elke bezoeker heeft na afloop die folder mee gekregen, ik moest er wel voor buiten in de regen gaan staan van de GZB-organisatie, “want het was wel een GZB avond natuurlijk”.
Met zulk weer (code oranje, regen en wind) laat je nog geen hond buiten staan, maar deze GZB-er is blijkbaar zodanig geislamiseerd, dat hij een Bijbelse gelovigen al als “christenhond” ziet.
Hoe dan ook, ik hoop van harte vele nieuwe lezers te mogen begroeten op onze site, om het verslag van deze avond te lezen  en vooral ook de waarheid over JHWH en de afgoden.
Vul het verslag aan  waar u dat wilt, reageer, stuur het door naar uw kerkenraad en kennissenkring, de misleiding is verder  gevorderd dan u denkt en ook de nabijheid van de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua.
Of wacht u op de koranAllah met de Mahdi ???
Een heleboel bootvluchtelingen doen dat dan met u samen, zie hoe we niet alleen door kerken , maar ook door de politiek verkocht worden:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/02/schaamteloos-turkse-president-erdogan-dreigde-europa-te-overspoelen-met-vluchtelingen/

http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Gelekt-document-Erdogan-chanteert-EU-met-migranten-en-eist-30-miljard

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

22 Responses to GZB debat A’foort: media-taboe’s: koranAllah is een afgod en islam is duivelse misleiding

 1. Respect voor u! Ben Kok, dat u buiten in de regen ging staan met de folders. Helaas is Amersfoort voor mij wat te ver weg, maar wij weten immers heel goed wat de werkelijke waarheid is. De door u genoemde personen zitten op een dwaalspoor, wij weten wie de weg, de waarheid en het leven is, Jezus, Hij alleen!

 2. We moeten weer de vraag stellen: wie is Jezus ?Al het andere verstrooit.Jezus is onze norm,geen kerken,dogma’s en vrome mensen.Wat maakt het christendom tot het christendom? zeker niet tot het modern humanisme,de wereldgodsdiensten en het jodendom.Dat wat het christelijk geloven kenmerkt is Christus indentiek aan de historische Jezus( vgl 1 Kor 15-1). Jezus is de uiteindelijke doorslaggevende,beslissende,maatgevende waarheid in zijn persoon hij is de redder en Heiland van deze wereld dat is wat christendom tot christendom maakt het gaat om de persoon Jezus waarin alle wijsheid van God geborgen zit hij is het beeld van God(Kol 1-15). En wie hem zag,zag het gelaat van God, wie hem in de ogen keek keek in de ogen van God( Joh 14-9) en wie zijn stem hoorde hoorde de stem van God hij was Gods woord. Jezus is in zijn persoon het programma van God en niet een kerk of dogma ! Waarom lopen kerken leeg ? Ze deugen net zoveel en zo weinig als ze van zichzelf weg wijzen en oproepen tot navolging van Jezus als de Heer maar de kern van het geloof verloochenen! Shalom

 3. Deze Yassin, ik ken hem niet, maar afgaande op wat ik hier lees: het zou kunnen dat het door God als een rechtvaardig mens zal worden bestempeld. Ik bid dat God alle mensen die het “Goede voor hebben” mogen zien dat de God van Abraham Isaak en Jakob zijn God is. Het kan ook zijn dat hij bezig is met de uitvoering van de Jihad, hij worstelt, vecht of streeft omwille van allah. Hij doet het hier dan niet met het zwaard (jihad bis saif) of de bomgordel maar met de tong (jihad bil lisan).

  In het RD verslag van de avond wordt gezegd: “…Of hij soft is? Elforkani is een vredelievende moslim die uit is op dialoog en tolerantie. Maar hij is ook niet blind voor de negatieve kanten van de islam, zegt hij. „Religie is iets moois, maar kan ook iets engs worden wanneer mensen zich superieur voelen en denken de waarheid in pacht te hebben. Als barbaren de boventoon voeren, komt mijn geloof in de barmhartige islam in een grote crisis….” En iets verder wordt gezegd:”…Elforkani beroept zich op een passage in de Koran: ga op een goede manier in gesprek met mensen van het Boek. „Er zijn genoeg prikkels in de Koran die je stimuleren die weg te zoeken. Ik begrijpt dat mensen angstig zijn voor de islam. Maar nu dreigen we iedere moslim als radicaal te zien. We moeten vechten voor een hervorming van de islam waarin geen enkele barbaarse interpretatie een plaats mag hebben.””

  Wanneer een moslim zoiets zegt: wat bedoelt hij dan: vrede lievend  dus weg met de niet-moslims want dan wordt het eindelijk vrede?; dialoog en tolerantie  gaan we het dan hebben over mijn tolerantie die ingeperkt zou moeten worden volgens jouw intolerantie koran?; superioriteit  Bedoelt hij dan dat wat de islam voortbrengt, is dan noodzakelijkerwijs het beste op aarde: het volk van de islam (ummah), de wetten van de islam (sharia), en de oprichter van de islam (Mohammed) dat is het beste wat er is dus voel jij je maar niet beter of gelijk?; Dan komt mijn geloof in de barmhartige islam in grote crisis  waar baseert hij die barmhartigheid dan op? Allah is barmhartig? Maar dan toch alleen voor hen die zich bekeren?; hij beroept zich op een Soera, misschien 2:63“Zij die geloven, zij die het jodendom aanhangen, de christenen en de Sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij hun Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn.” Maar heeft hij dan geen kennis van de term “Abrogatie”. Weet hij dan niet dat deze goedspraak gewoon vervallen is?; Maar nu dreigen we iedere moslim als radicaal te zien?  nee hoor, er bestaan geen radicale moslims. Er zijn alleen moslims en niet moslims. De vredelievende moslims zij worden in de koran door allah gehaat en beschouwd als niet echte, hypocriete moslims omdat zij niet voor de jihad willen gaan! Het is dan ook de taak van de imams om hen meer te onderwijzen in de koran en met de medina verzen hen meer oemma bewust en jihad bewust te maken. Of het is onze taak, als Christenen, om te laten zien dat er ook nog een God boven deze allah staat, de God die alles geschapen heeft.

  • Hi Rebellio,
   Wie Yeshua bewust afwijst, blijft verloren en dat geldt dan ook voor Yassin, zoals hij er nu over zegt te denken. Natuurlijk hoop en bid ik ook, net als jij , dat oprecht zoekende moslims Yeshua aanvaarden, maar dat blijft een eigen keuze.
   Jihadisten blijven zeker op weg gaan naar eeuwige verlorenheid.
   Shalom,
   Ben

 4. De islam is inderdaad een afgod. Het hele oude Testament staat vol met waarschuwingen voor het volk Israel om niet te buigen voor Baal. Wat doen moslims? 5x perdag door de knieën voor de zwarte steen inde Kaaba.
  Islam is Baal!! Ze buigen niet voor Jezus, onze Verlosser . Nee ze buigen voor een zwarte steen . Het is wel duidelijk. Allah is Lucifer/Satan. Christenen houden van het leven. Moslims houden van de dood. Overal in het Midden-oosten is chaos. Gods land Israel is een land van melk en honing. God redt, ook Israel.Shalom!!! Pas op voor valse profeten!

  • Hi Martin,
   Inderdaad, dus doorgaan met het confronteren van de diverse kerkeraden en synagoges met hun Baalsdienst, want dat is het geval in vele kerken en synagoges, waar men geen afstand neemt van de islamisering/Baalsdienst.
   Hoe is het in jullie kerk hiermee gesteld?
   Shalom
   Ben

 5. Op 9 februari 2016 @ 22:12 schreef Hoefakker

  Beantwoorden

  Gisteravond bezocht ik een door de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) georganiseerd debat in Amersfoort tussen Christen-Unie leider Gert-Jan Segers en de Amsterdamse imam Yassin Elforkani. Thema: ‘De bedreigde kerk in het Midden-Oosten, en straks ook in Nederland?’

  De dwaasheid gekroond: Een christelijke zendingsorganisatie die met een imam de problematiek van christenvervolging bespreekt! Behoudens wat rake, algemene feiten en opmerkingen over de Islam kwam Segers in zijn reacties op interrupties uit de zaal vaak niet veel verder dan een hartelijk pleidooi voor verdraagzaamheid, tolerantie en naastenliefde. Gastspreker ds. Cees Rentier (predikant-directeur Stichting Evangelie & Moslims) deed er in zijn betoog nog een schepje bovenop: ,,Welke religie de beste is, is een domme vraag.” En tegen de imam: ,,Ik verschil in niets van u. We moeten het samen hebben van God.”

  GZB, hoe gaan we om met de gevaren van de Islam, ook in Nederland? Wordt het niet de hoogste tijd dat wij -veel stelliger dan tot op heden gebeurt- stelling nemen tegen alles wat de verderfelijke leer van de Islam proclameert? Inderdaad, uit liefde voor onder meer moslims. Zouden juist christelijke instellingen, zendingsorganisaties, kerken, theologen, predikanten en pastors hierin niet het voortouw moeten nemen?
  Verontrustend dat uitgerekend deze groep tot de zwijgende meerderheid behoort…!

  • Hi Gert-Harm, dank voor je reactie en goed je te leren kennen en het opkomen voor de waarheid !
   Het is zeer droevig gesteld in de “zwaardere hoek ” van de PKN, eerst de Geref. Bond onderuit, nu de GZB en de PKN als geheel was al weggezonken in leugens op dit punt, gezien de islamnota, die ze aannamen.
   Wie zegt, dat het om “dezelfde God” gaat in koran en Bijbel, kent de Vader niet, want het is een verschil tussen dag en nacht.
   Shalom,
   Ben

 6. Altijd blijkt in de kerkgeschiedenis het afvallige Christendom de wegbereider te zijn voor de antichrist. Deze avond vormde geen uitzondering. Natuurlijk houdt God’s Woord eeuwig stand: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ waar Jezus Christus dit met name aan het verharde Jodendom heeft gericht. En het mooie is, God heeft daar niemand of niets voor nodig, zeker niet collega allah om dan gezamenlijk op te trekken om de chrislam te vormen zeker in de ogen van wegkwijnend Christelijk Nederland? Laten we het wel gezellig houden zeker?

  Heeft er niemand gevraagd of allahdehakkenbargod soms op reis is ? Of in slaap gevallen? Of in diep gepoeins zit? Er lopen tenminste nogal wat zaken goed mis in de diverse zandbakken rond de Mediterranee…Wakker worden Moslims, wordt nuchter en aanbid de Ene ware God in Geest en waarheid en stop met je flauwekul van die pedofiel waarin je zelf al eeuwen niet meer geloofd evenals je leiders. Want fanatisme zoals nu bij IS gezien is altijd een teken van haat en wanhoop en ongeloof, omgekeerd evenredig aan het Bijbelse 1 Cor 13:’zo blijven dan geloof , hoop en liefde , deze drie , maar de meeste van deze is de liefde’.

  Kom op mullahs, hou op met de wereld te bedriegen, trek die mallotige jurk uit, ga je eens wassen en vooral in het Bloed van het Lam, en ga na 1400 jaar islam eindelijk eens iets bijdragen aan de beschaving waar je wel de hele dag van eet maar het liefst de brengers ervan zou willen onthoofden. Sukkels stop met die flauwekul van de islam. Waarom denken jullie dat je amper Nobel prijswinnaars kent in de islam wereld? En dat is zelfs niet alleen op grond van inteelt. Ach wat praat ik nog met jullie….

 7. Wat moet dit een vreselijk frustrerende avond zijn geweest voor bijbel getrouwe Christenen. Ik voel in ieder geval de frustratie al opkomen bij het lezen van dit verslag. Partijen die in de buitenwereld vaak gezien worden als ‘orthodox Christelijk’ zoals ChristenUnie, gooien hun Christelijke overtuiging zomaar te grabbel aan de Islam om de lieve vrede en om moeilijke discussies te vermijden. Terwijl de Bijbel er juist helemaal geen discussie van maakt, maar het klip en klaar benoemd.

  Men is blijkbaar bang, dat als men de Islam verwerpt, men niet meer aan de Bijbelse oproep ‘heb uw vijanden lief’ voldoet, terwijl dit heel makkelijk kan door wel een scheiding te maken tussen de ideologie Islam die ronduit duivels is en de volger van deze ideologie, de Moslim, die ook door God geschapen en geliefd is, maar de ware God (nog) niet gevonden heeft en waarvoor wij als Christenen altijd hoop voor mogen hebben.

  Hoe men jou behandeld heeft d.w.z. ‘je wel te kennen van eerdere ontmoetingen’ is ronduit schandalig en verraad aan alle mede broeders en zusters. Juist het feit ‘Jezus is de enige weg tot God’ moet voor een Christen geen discussie zijn, maar een vaststaand feit, waardoor de vraag, of Allah en God dezelfden zijn direct is beantwoord. Het feit dat men je als een soort van Wilders heeft behandeld, alszijnde, dat je een afwijkende of vreemde boodschap brengt, geeft vooral al aan hoe ver b.v. Christenunie inmiddels al van de Bijbelse boodschap afstaat en dat men alleen nog voor de uiterlijke schijn zich als Christen voordoet.

  • Hi Harold, je hebt het goed ingeschat.
   Maar het is altijd nog een dankbaar iets, om voor de Naam van onze hemelse Vader op te komen en alle dank aan Hem.
   Shalom , blijf de goede strijd mee strijden, door hier te reageren, ons te steunen in gebed en financieen, naar onze samenkomsten te komen zo mogelijk.
   Ben

   • Momenteel ben ik niet woonachtig in Nederland, anders had ik zeker interesse in de bijeenkomsten gehad, maar ik blijf je site volgen want ik vind hier wel de ware Bijbelse boodschap en vooral ook een ferme verdediging van deze boodschap die momenteel zo onder vuur ligt. Ik zal reageren waar mogelijk en zal je gedenken in mijn gebeden.

    • Prima Harold en ook anderen, die dat doen: hartelijk dank, strijd de goede strijd mee in gebed, reageren hier, fin. steun (een site in de lucht houden kost naast veel tijd ook gewoon geld) en bezoek van onze samenkomsten zo mogelijk.
     Shalom
     Ben

 8. De islam is de antichrist die Vader en Zoon verloochenen en christenen die in alle religies een vorm van waarheid zien zeggen niets nieuws het vind zijn oorsprong in de patristiek daar liggen de zaden van een kerk die later het Romeins keizerrijk zal overnemen de Rooms-Katholieke kerk met hun zichtbare afgod de paus de zogenaamde plaatsvervanger van Christus godslasterlijk!!! Shalom

 9. G’d is de G’d van Israël, de G’d van de Bijbel YHWH, de IK BEN die IK BEN!
  G’d verkiest Israël; Allah van de koran verwerpt Israël (1 Surah 5:51).
  Als G’d YHWH dezelfde is als de Allah van de koran, hoe kunnen ware moslims dan zoveel haat koesteren tegen Israël, tegen de Joden, en dus tegen de G’d van Israël en derhalve tegen hun eigen Allah, die immers dezelfde als de G’d van Israël zou moeten zijn! Als Allah van de koran en de G’d van Israël dezelfde zijn, hoe kan Allah dan tegen de moslims zeggen : “Neem Joden en Christenen niet als vrienden” (1 Surah 5:51, Al Hil-ali, v. 54 Jusuf ali). Dit is toch onmogelijk!
  God JHWH is liefde, de allah van de koran heeft 99 namen, maar geen enkele dat zegt dat allah van de koran liefde is!

  Dit betekent dat de God van Israel, de God van de Bijbel, niet dezelfde kan zijn als de allah van de koran!

  Volgens islamitische denkpatroon zijn er 2 gescheiden huishoudens:
  Dar ul-islam (huis van islam, huis van vrede) en de dar ul-harb (huis van niet-islam of huis van strijd).
  Vrede is er in landen waar de sharia heerst en ….. strijd is er in de rest van de wereld, openlijke gewelddadige strijd of een ondergrondse strijd. Ook in ons land, Nederland, wordt de strijd steeds openlijker.
  De islam is uit op wereldoverheersing. Ze wachten nu nog op een sterke man die alles kan leiden, een kalif.

  De islam staat tot de joden en de christenen in een speciale relatie, omdat zij de mensen van het “Boek” zijn … vooropgesteld dat zij, de joden en christenen, zich niet verzetten tegen het feit dat de koran de waarheid omvat en Mohammed de laatste en grootste profeet van allah is.

  MAAR DE KORAN IS ZEER DUIDELIJK; EEN IEDER, OOK DE JOOD EN CHRISTEN, DIE DIT IN TWIJFEL TREKT, IS DES DOODS SCHULDIG EN ELKE MOSLIM DIE ZO’N JOOD OF CHRISTEN DOODT ZAL BIJ ZIJN EIGEN DOOD INGAAN IN HET PARADIJS.
  De ware aanhangers van de islam geloven dat (dit staat allemaal in de koran):
  • Israel en het Joodse volk vernietigd moeten worden.
  • Alle naties voor de islam te veroveren.
  • Zij zijn bereid te vuur en te paard deze standpunten te realiseren.

  Sprekend als orakel van allah, gebood Mohammed, toen hij genoeg volgelingen had om een oorlog te beginnen, dat iedereen die tegen zijn boodschap inging: “dat zij ter dood gebracht worden of gekruisigd, of dat hun handen en voeten worden afgekapt aan weerzijden, of dat zij uit het land verbannen worden.” (soera 5:33; 9:5, 29, 42, 123).
  In soera 47:4 krijgen de moslims van Allah de opdracht om iedereen, die het leer van de koran niet aanvaardt te onthoofden of op de nek te slaan en zouden ze Allah daar een dienst mee bewijzen!
  Soera 2: 190, 191; 9: 29 en verscheidene andere, dragen de ware moslims op om te vechten tegen degenen die de boodschap van de koran weerstaan of die niet geloven in de boodschap van de koran “en doodt hen, waar gij hen ook ontmoet”.
  Een christelijke zendeling vroeg eens aan een islamitische man: “Wat zou je doen als je zoon christen zou worden?”, zijn antwoord was: “Ik zou hem de keel doorsnijden.”
  Angst is de grootste hinderpaal voor een moslim om voor het volgen van Jezus Christus te kiezen.
  LET OP: We moeten niet denken dat zulke fundamentalisme moslims onnodig gemeen zijn. Ze voeren gewoon de bevelen van de allah van de koran, de bron van hun geloof uit (Joh. 10:10) en gehoorzamen de wetten van hun allah eerder dan wetten opgelegd door democratische regeringen!

  Een slogan in het Midden Oosten: EERST DE ZATERDAG MENSEN DAN DE ZONDAGMENSEN!
  WEES GEWAARSCHUWD!

  MIJN DROOM IS DAT DE WARE MOSLIMS ZO ZAT WORDEN VAN AL DAT MOORDEN, DAT ZE DE QURAN GAAN HERZIEN EN DE JIHAD GEDEELTE WEGHAALT EN IN DE PLAATS DAARVAN DE 10-GEBODEN VAN GOD JHWH ERIN GAAT ZETTEN! DUS EEN “NIEUW HERZIENE QURAN” GAAN MAKEN. DAN KUNNEN WIJ EN DE HELE WERELD …… EEN RUSTIG EN VREDIG LEVEN GAAN LEIDEN!

  Alle landen die dit consequent doen zouden binnen 24 uur veranderen in een paradijs op aarde!
  De nationale problemen van criminaliteit, moord, diefstal, oplichting, scheiding, drugs, prostitutie, verslaving etc… zou in één dag opgelost zijn. We zouden ‘s nachts zónder angst in iedere straat in Nederland kunnen lopen. Belastingen zouden onmiddellijk verlaagd worden! Waarom?
  Omdat gevangenissen niet meer nodig zijn. Beveiliging – en dus de politie en leger is niet meer nodig! Psychiaters zijn niet meer nodig! Hulp aan het buitenland is niet meer nodig!
  Hulp aan vluchtelingen is niet meer nodig!

  De tien geboden zijn de introducties van Gods JHWH liefde!
  De 10 geboden laten ons Gods karakter zien.

  • Hi Bastiaan, allemaal waar en bekend op onze site.
   Hoe was de bidstond in Zwolle? Voor mij is er veel gebed verhoord op die avond , 6 insprekers die onze geloofslijn deelden, goede folder uitgedeeld aan bijna iedereen, enkele Geestverwanten ontmoet en het belangrijkste: we konden ons uitspreken tot eer van Zijn Naam.
   Shalom
   Ben

  • U schrijft “…DAT ZE DE QURAN GAAN HERZIEN EN DE JIHAD GEDEELTE WEGHAALT…” (sic).

   Als er als moslims zijn die gedeelten uit de koran willen schrappen, dan vormden die toch al geen bedreiging. De jihadisten zijn juist fundamentalisten en die zullen geen enkele aanpassing accepteren.

   In lijn met het evangelie zie ik maar één oplossing: echte bekering tot de echte God, door verlossing door Christus. Een verfraaide islam werkt niet. Gods aanpak is sterven aan de Oude Mens en opstaan in nieuw leven door Christus, niet het wat ‘oplappen’ van zondaars.

 10. Willy Heirweg, ga niet op het glibberige pad van wie is de antichrist. De kerkvaders Luther en volgende wisten wie de antichrist was. Taktische misleiding door Jezuiten Alcazar en Rivera, waarvan Alcazar het verhaal bracht dat een vroegere keizer Nero/en de keizer Antiochius Epiphanes het waren.(Konden het dus niet zijn, want reeds overleden) en Rivera het verhaal bracht vd tempel in Jerusalem, waar de antichrist zich in zou zetten. Kan dus in de toekomst. En klaar was de was, de paus was niet meer de antichrist. Hoe taktisch gespeeld, en velen trappen nu nog steeds in die val. Tragisch.

  • Hi Derk,
   De antichrist is de Tora-loze, die reeds in de tijd van Paulus onder de gelovigen aanwezig was. zie 2 Thess.2
   Hij zetelt al volop in de tempel Gods, want dat zijn alle gelovigen en onder die 2 miljard christenen zijn er heel wat, die, als de tempel Gods zijnde, een verblijfplaats van satan zijn verworden, de dikke meerderheid is als een “gristen-lijk”.
   Uiteraard is de RK, die de islam heeft opgestart, ook een vorm van antichrist en de islam zelf ook, al wie Yeshua en Zijn leer ontkent, heeft ook de Vader niet, 2e brief van Joh.
   Shalom
   Ben

  • De term ‘antichrist’ wordt alleen in de eerste twee brieven van Johannes gebruikt. We lezen het volgende:
   -Het is niet één persoon, maar er zijn ‘vele antichristen’ (1 Joh. 2:18)
   -Het is degene die loochent dat Jezus de Christus (=Messias) is. (1 Joh. 2:22)
   -Het is degene die loochent dat Christus in het vlees gekomen is (1 Joh. 4:3; 2 Joh. 1:7). In Johannes’ tijd ging het hier duidelijk over de gnostici.
   -De geest van de antichrist is ‘nu al’ (in Joh’ tijd dus) in de wereld.

   Ik weet dat er veel meer over beweerd en gespeculeerd wordt en dat is inderdaad een glibberig pad. Uit bovenstaande leidt ik af dat het uiteindelijk gaat om alles dat zich tegen Jezus de Messias verzet, Hem ontkent voor wie Hij is en er iets anders tegenover zet (want ook dat is een betekenis van ‘anti’).

 11. YHWH en allah dezelfde God noemen kan naar mijn overtuiging alleen ofwel oneerlijk, ofwel door totaal gebrek van bijbel én koran. De koran ontkent alle kernwaarheden van de bijbel en draait alles om: Niet Izaäk, maar Ismaël wordt de drager van de belofte genoemd, enz. Waar de bijbel iets zegt, zegt de koran het tegenovergestelde. Het is doorzichtig dat ik me er al jaren over verbaas dat moslims niet inzien, dat de koran een vooropgezette constructie is om zowel het Joodse als het Christelijke geloof te ontkennen. En dan maar zeggen dat het op hetzelfde neerkomt!
  Zie ook https://www.cgmaaseik.be/page/blog?id=34

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

vier × drie =