Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“dezelfde God” op Goede Vrijdag, taqiya en verziekte RK/PKN-kerken

„Moskeeën willen op Goede Vrijdag met kerken bidden”

22-03-2016 08:15 | Redactie digitale media
(met dank overgenomen van  http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/moskeeen_willen_op_goede_vrijdag_met_kerken_bidden_1_979930

2012-07-19 22:54:41 .ROTTERDAM - Moslims bidden tijdens de gebedsdienst, voorafgaand aan de ramadan bij de Turkse Mevlana Moskee. Voor de meeste moslims begint vrijdag de ramadan, de jaarlijkse vastenmaand die plaats vind in de negende maand van de islamitische kalender. ANP ROOS KOOLE 2012-07-19 22:54:41 .ROTTERDAM – Moslims bidden tijdens de gebedsdienst, voorafgaand aan de ramadan bij de Turkse Mevlana Moskee. Voor de meeste moslims begint vrijdag de ramadan, de jaarlijkse vastenmaand die plaats vind in de negende maand van de islamitische kalender. ANP ROOS KOOLE

beeld ANP

Kerken en synagogen reageren gematigd enthousiast op de oproep van Marokkaanse moskeeën om op Goede Vrijdag gezamenlijk te bidden. De moskeeën willen de dag aangrijpen voor een interreligieus gebedsmoment tegen het „toenemende” geweld in de wereld, meldt Trouw.
(http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4267734/2016/03/22/Moskeeen-willen-op-Goede-Vrijdag-met-kerken-bidden.dhtml )

In principe een mooi idee, vinden de Protestantse Kerk in Nederland en de bisschoppenconferentie. Ze hopen dat kerkgemeenten en parochies deelnemen, maar gaan hun daar niet expliciet om vragen.

De bedenker van de gebedsdag, de Raad voor Marokkaanse Moskeeën (RMMN), ziet in de gebedsdag een mooie manier om onderlinge verbondenheid te benadrukken.
———————————————————————————————————————

Mijn commentaar:

De trein van interreligieuze misleiding dendert door, vanuit het dogma in RK en PKN kerk, “dezelfde God” in Bijbel en koran.
Dit keer gekoppeld door de RMMN aan het islamdogma, dat de koranAllah de enige,steeds grotere God is en dat iedereen dus deze koranAllah aanbidt, ook joden en christenen van uit een verkeerd beeld van de koranAllah, want de Bijbel is vervalst, aldus moslims.

Het gebed staat op de site van de Raad van Kerken, zie http://www.raadvankerken.nl/?b=3897  en telefonisch vernam ik van hen de volgende gang van zaken:
“de RMMN heeft voorgesteld om een tekst met gezamenlijk gebed te hebben in kerken en moskeeen en dat op Goede Vrijdag.
Inderdaad staat dat niet op onze site, dat het op Goede Vrijdag zou moeten zijn, dat mag ook op andere dagen”

Blijkbaar wil de RvK de koppeling met de Goede Vrijdag vermijden, het blijft niet voor niets onvermeld in het artikel op hun site!
Maar wel achter de schermen akkoord gaan en het uitgerekend nu rond sturen.
Op de site van RMMN   http://www.rmmn.nl/    staat niets, zoals zo vaak  het geval is, geen telefoonnummer en mail wordt zelden beantwoord, niettemin zal ik een mail sturen met de vraag of men de tekst van het “gezamenlijk gebed” kan weergeven.

Heel fijn allemaal voor misleiders als Rentier van Ev. en Moslims en  Gert Jan Segers (CU), die eensgezind verklaarden dan imam Yassin el Forkani hun broeder is.
Zie http://tora-yeshua.nl/2016/02/gzb-debat-afoort-media-taboes-koranallah-is-een-afgod-en-islam-is-duivelse-misleiding/

Rentier en Segers gaan in Amersfoort dan gezellig samen naar de moskee, er zijn er 5, zal de El Fath wel worden dan.
Laat ze dan bedenken, dat er bij de opening van die moskee een vliegtuigje boven vloog met de tekst:
Jezus de enige weg tot de Vader.

Zie het verslag van die actie in 2004 op
http://www.digibron.nl/search/detail/012dc027eff5ea5c7ead5ca6/christelijk-cadeautje-voor-moslims?authenticated=false#
Christelijk cadeautje voor moslims
Reclamevliegtuigje cirkelt met Bijbelse boodschap boven Amersfoortse moskee

AMERSFOORT – In de Amersfoortse wijk Liendert opent vanavond een megamoskee haar deuren. Tegelijk cirkelt er een reclamevliegtuigje boven het islamitische gebedshuis met de boodschap “Jezus is de enige Weg tot God de Vader”. Een christelijk getuigenis op hoog niveau.

De tegenstelling kan niet scherper. Aan de ene kant van het Amersfoortse Valleikanaal staat al tientallen jaren de hervormde Adventkerk. Schuin ertegenover, aan de andere kant van het water, bouwde de Marokkaanse gemeenschap afgelopen tijd haar eigen tempel. Christendom en islam tegenover elkaar. Figuurlijk, in de keistad ook letterlijk.

De nieuwe El Fathmoskee -de minaret meet 28 meter en het gebedshuis biedt plaats aan duizend moslims- is een doorn in het oog van joods-christelijke pastor Ben Kok in Amersfoort. Niet in de eerste plaats vanwege het gebouw. “Dat is mijn probleem niet. Christenen hebben hun kerken, moslims hun moskeeën.”

Het bezwaar zit bij Kok dieper. “De islam is een misleidende godsdienst. Elke vrijdagmiddag, als de minaret de mensen oproept naar de moskee te komen, klinkt de boodschap: “Er is geen god dan Allah.” Moslims noemen het een gebedsoproep, maar het is een leugen. Het is een vervloeking, pure afgoderij die over de stad wordt uitgestrooid.”

De afgelopen jaren heeft Kok “na lang aandringen” drie keer een gesprek gehad met leidinggevende Marokkaanse moslims. “Ze hebben mij echter te verstaan gegeven dat ze niet verder willen praten. Ze hebben geen antwoorden op mijn vragen. Ik ben te kritisch.”

Toen Kok over de opening van de El Fathmoskee (El Fath: de opening, de sleutel) hoorde, vond hij de tijd rijp voor een tegenactie. “Goede kennissen kwamen met het idee een reclamevliegtuigje in te zetten met een getuigende boodschap. Zij wilden het regelen en ook de kosten betalen: 1000 euro. Vanmiddag om vijf uur stijgt in Hilversum het vliegtuigje op met de boodschap “Jezus is de enige Weg tot God de Vader”. Het zal boven de hele stad vliegen, maar vanaf zes uur vooral boven de moskee.”

Kok koos bewust een “liefdevolle” tekst. “God wil een Vader zijn, ook voor moslims. Allah is geen vader, want hij heeft geen zoon, laat staan dat hij als god naar deze wereld is gekomen om te lijden en te sterven voor onze zonden. Voor de God van Abraham, Izak en Jakob geldt dat wel. Zijn Zoon Jezus is de enige Weg. Dat getuigenis moet gehoord en gezien worden.”

Hoe de actie zal aflopen, weet Kok niet. “Ik heb enkele geestverwanten gevraagd te bidden; voor de piloot, voor het weer, voor de veiligheid, maar ook voor de mensen die de boodschap zullen lezen.” De Amersfoortse pastor, die zich verdiept in de joodse wortels van het christelijk geloof, ziet zijn vliegtuigactie niet als een provocatie. “Integendeel, het is mijn cadeautje aan moslims, eigenlijk aan heel Amersfoort, bij de opening van deze moskee.”

Toen Kok onlangs bij het islamitische gebedshuis was, viel zijn oog op iets bijzonders. “Op twee plaatsen langs het Valleikanaal staan kunstwerken met een korte zin erbij. De ene luidt: “Waar is het?” De andere, recht tegenover de moskee: “Is het waar?” Dat vind ik veelzeggend.”

________________________________________________________________________

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to “dezelfde God” op Goede Vrijdag, taqiya en verziekte RK/PKN-kerken

 1. Op 22 maart 2016 @ 12:22 schreef AndreVanm

  Beantwoorden

  Allah, de auteur van het kwaad – en nu bidden tegen “toenemend geweld”? Het is niet alleen Allah-logisch incorrect, het is ook hypocriet van de bovenste plank.

  • Hi Andre,
   Goed gezien, stuur het artikel gerust door naar de GKV.
   Ik vroeg de synodevoorzitter , Paul Voorberg, pred. in Emmeloord , http://www.gkvemmeloord.nl/index.php/predikanten , recent om een gesprek over “wel of niet dezelfde God” en dat weigerde hij, ik moest maar met Lucius de Graaf in gesprek als de GKV deskundige.
   UIteraard verwees ik naar het eerdere, uiterst onzinnige contact met die GKV voorganger, geen specialist, maar misleider.
   Maar dat hielp niet, mijn laatste mail aan hem luidt als volgt:

   Dag Paul,
   De “GKV-specialist” , Lucius de Graaff en de directie (Cees Rentier en Herman Takken) van Ev. en Moslims, een stichting, waar de GKV in het bestuur zit en financieel al jaren aan bijdraagt, schieten beiden tekort.
   Ze dragen de gedachte uit, dat het in Bijbel en koran om “dezelfde God” gaat, wat m.i. grove Godslastering is.
   Beiden bleken na contact per mail, telefoon en/of persoonlijk aan deze gedachte onverkort vast te willen blijven houden; zie verdere info op onze website, zet de namen maar in de zoekfunctie.
   Als GKV synode voorzitter ben je daar voor mede verantwoordelijk en ik vind het veelzeggend, dat je daar niet eens inhoudelijk op in wil gaan.
   Het bloed van de mensen, die misleid worden met genoemde valse leer, kleeft daarmee aan je handen.
   Want men komt tot de Vader door Jezus als de enige weg, niet “door Isa tot Allah”, dat leert n.b. zelfs de koran niet eens, laat staan de Bijbel, waarbij nogmaals opgemerkt dat het bij “Isa en Allah” om totaal andere figuren gaat.
   Het is erger dan men denkt, zie http://tora-yeshua.nl/2016/03/de-koranallah-is-letterlijk-de-duivel-in-eigen-persoon-moslims-derhalve-duivels-geleid/

   Mocht je alsnog bereid zijn tot gesprek hier over, dan hoor ik dat graag, het is bovendien een gebod van Yeshua (Jezus) om dat te doen, zie Matth. 18:15-18

   Shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)
   06-39696349

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

vijf × 4 =