Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Zwart racisme tegen blanken is actueler, aldus zwarte professor !

(met dank overgenomen van:

https://www.xandernieuws.net/algemeen/zwarte-berkeley-professor-maakt-mythe-over-blank-racisme-tegen-zwarten-met-grond-gelijk/

Zwarte Berkeley professor maakt mythe over blank racisme tegen zwarten met grond gelijk

 Posted on    

tekst onder de foto bij het artikel op Xandernieuws: 

‘Ik veroordeel de wijze waarop George Floyd is omgekomen, maar zal niet doen alsof hij iets anders was dan een gewelddadige vrouwenhater, een wrede man die een voorspelbaar wreed einde kende.’ (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————

Zwarten worden met betrekking tot hun aandeel in gewelddadige misdaden niet vaker gevangen gezet dan blanken – ‘We worden sociaal gedwongen te knielen voor een gewelddadige, misbruikende vrouwenhater’ – ‘Hele generatie zwarten wordt geleerd dat zij enkel door bedelen, huilen en schreeuwen hun zin kunnen krijgen’

—————————————————————————————————————————————–

Een zwarte professor van de hoog in aanzien staande universiteit van Berkeley (nr. 13 op de wereldranglijst) maakt in een brief aan het bestuur de door de Westerse media verspreide ‘Black Lives Matter’ mythe over systemisch blank racisme tegen zwarten met de grond gelijk, en zegt dat juist de houding van links/liberaal, dat zwarten vrijwel uitsluitend als arme en zielige slachtoffers neerzet, vernederender en racistischer is dan wat dan ook, en verwoestende gevolgen heeft voor de generaties zwarten die nu opgroeien.

Hoewel de brief vanwege angst voor represailles anoniem werd geschreven, werd de authenticiteit ervan bevestigd door assistent-professor Politieke Wetenschappen Wilfred Reilley. ‘Het is in deze tijd van wijd verspreide paniek echt het lezen waard,’ reageerde hij. Ook Stanford Universiteit econoom Thomas Sowell kreeg een kopie.

‘Verontrustende afwezigheid van andere meningen’

De Geschiedenis professor begint zijn of haar brief uit te leggen waarom er geen naam onder staat. ‘Ik ben bang dat ik anders mijn baan zal verliezen, en waarschijnlijk alle toekomstige banen op mijn vakgebied.’

‘In jullie recente emails zeggen jullie achter diversiteit te staan, maar ik ben steeds verontruster over de afwezigheid van diversiteit van opinie over de recente protesten, en de reactie van onze gemeenschap daarop. In de links en bronnen die jullie gaven kon ik niet één substantieel tegenargument of alternatieve verklaring vinden waarom zwarten in de academische wereld zijn ondervertegenwoordigd, of zijn oververtegenwoordigd in het criminele rechtssysteem.’

‘De verklaring in uw documentatie.. is eensluidend dat de problemen van de zwarte gemeenschap worden veroorzaakt door blanken… of de infiltratie van ‘witte suprematie’ en wit ‘systemisch racisme’ in de gedachten, zielen en instituten van Amerika.’ Ook andere intelligente zwarte wetenschappers, zoals Thomas Sowell en Wilfred Reilly, ‘verwerpen het verhaal dat zwarte mensen ontslaat van hun verantwoordelijkheid, en dat systematisch hun problemen afschuift op outsiders.’ De stemmen van deze zwarten worden echter niet gehoord.

‘Groot aantal zwarte gevangenen GEEN bewijs van racisme’

De bedenkelijke beschuldigingen over ‘systemisch wit racisme’ zouden door historici aan een grondig onderzoek moeten worden onderworpen, maar in plaats daarvan ‘wordt het behandeld als een vanzelfsprekende en kwalijke waarheid, zonder dat wordt gekeken naar de ernstige manco’s, of de zorgwekkende implicatie van zwart onvermogen… De argumenten van Black Lives Matter en hun bondgenoten zijn òf overweldigend anekdotisch, òf er zit een doorzichtig motief achter.’

De professor wijst in dit verband op het door de media vaak aangehaalde argument dat er naar verhouding zo ontzettend veel zwarten gevangen zitten in de VS. Dat zou dan ‘bewijs’ zijn van racisme. ‘Maar als we exact dezelfde methodologie gebruiken, dan moet je concluderen dat het criminele rechtssysteem nog erger anti-man is, dan anti-zwart. Concluderen we dan ook dat er een systemisch haatcomplot tegen Amerikaanse mannen is? Ik hoop dus dat u ziet dat deze redenering niet opgaat. Zwarten worden met betrekking tot hun aandeel in gewelddadige misdaden niet vaker gevangen gezet. Dit feit is op tal van gebieden in meerdere landen al talloze malen bevestigd.’

‘Tegengeluid, en daarmee echte diversiteit, wordt verpletterd’

‘En toch zie ik hoe mijn faculteit kritiekloos een verhaal produceert dat de verantwoordelijkheid van zwarten afschuift op een op blanken gecentreerde verklaring, klaarblijkelijk omdat de faculteit de wens heeft om achter ‘de last van de witte man’ te gaan staan, en de ‘schuldigheid van wit’ te promoten. Maar als je beweert dat ons rechtssysteem ‘wit suprematistisch’ is, waarom worden Aziatische Amerikanen, Indiaanse Amerikanen en Nigeriaanse Amerikanen dan vele malen MINDER vaak gevangen gezet dan blanke Amerikanen? Wat een grappige variant van ‘witte suprematie’ is dit.’

‘Maar daar schrijft u nergens over. U legt dit nergens uit, maar wuift dit enkel weg als ‘racistische prietpraat’, of zegt dat de modellen zelf ‘wit suprematistisch’ zijn, en dat ‘alleen fascisten discussiëren over misdaden van zwarten tegen zwarten’… Dit is duidelijk bedoeld om ieder tegengeluid tot zwijgen te brengen en te onderdrukken. Iedere serieuze historicus herkent deze tactieken, die horen bij onderdrukkende regimes, doctrines en religies van alle tijden en plaatsen. Ze worden toegepast om echte diversiteit te verpletteren, en de cultuur van gedegen kritiek permanent uit te bannen.’

Zo wordt Black Lives Matter, en al hun beweringen, boven alle kritiek verheven, ook door de Nederlandse media, zoals het extreemlinks getinte NU.nl vandaag opnieuw doet in een zeer tendentieus en misleidend commentaar. Lever je wèl kritiek, dan wordt deze, hoe gefundeerd ook, niet meer geplaatst. Zoals we al zo vaak hebben geschreven tellen in de media niet langer de objectief aantoonbare feiten. Deze zijn geheel vervangen door ideologische propaganda, bedoeld om de lezers ‘op te voeden’ tot de enige aanvaardbare ‘juiste mening’.

Verreweg meeste misdaden tegen zwarten DOOR zwarten gepleegd

Statistisch onomstotelijk feit: de overweldigende meerderheid van misdaden tegen zwarten wordt gepleegd DOOR zwarten. Voor die slachtoffers worden nooit protestmarsen georganiseerd. Aan hen maken de mainstream media, noch de onderwijsinstellingen, noch de overheid, ook maar één woord vuil. Zwarte levens tellen alléén als ze door blanken worden genomen, en daarom is het ‘logisch’ dat zwarten geweld gaan plegen. ‘Wit’ geweld moet volgens de media keihard worden aangepakt, maar ‘zwart’ geweld wordt altijd goedgepraat. ‘Kijk alsjeblieft eens in uw hart, en zie hoe afschuwelijk onverdraagzaam dit gezichtspunt is.’

Zo mag er eveneens niet worden gepraat over de niet-zwarte slachtoffers van zwart geweld, en dat terwijl er daar verhoudingsgewijs veel meer van zijn dan zwarte slachtoffers van niet-zwart geweld. Dat is vooral in het Democratische San Francisco heel erg; daar heeft het geweld van zwarten tegen Aziaten –zoals overvallen in hun eigen woning door misdadigers zoals George Floyd- epidemische vormen aangenomen. Tegen dit enorme racistische geweld gepleegd DOOR zwarten komt geen enkel protest, en voor hun vele slachtoffers wordt geen enkele traan gelaten.

‘Slavernij verleden is non-argument’

Een ander argument wat u regelmatig leest is dat het allemaal de schuld is van het slavernijverleden. Onzin, schrijft de professor. Dan zouden Japanners (gevangenkampen tijdens en na WO2), Joden (uitleg overbodig), Afrikanen en Arabieren (gedemoniseerd na 9/11) in de VS ook systematisch moeten onderpresteren. Het tegendeel is juist het geval. Al deze groepen presteren zelfs beter dan blanke Amerikanen.

Maar dat zijn allemaal argumenten die niet meer mogen worden genoemd. Nee, er wordt één verklaring gegeven, en die MOET als de enige en volledige waarheid worden geaccepteerd. ‘Ben je het er niet mee eens, dan wordt dat racistisch genoemd… Dit is een bespotting van het beroep historicus. Bovendien is het zeer zorgwekkend dat onze faculteit totaal in beslag lijkt te worden genomen door de belangen van de Democratische Partij…’

‘Donaties aan BLM gaan zelfs indirect naar de (presidents)campagne van Joe Biden. Dit is grotesk, want de Amerikaanse steden met het ergste zwart-tegen-zwart geweld en politie-tegen-zwart geweld zijn overweldigend Democratisch. Minneapolis is al meer dan vijf decennia in handen van de Democraten. Het ‘systemische racisme’ hier ontstond door opeenvolgende Democratische besturen.’ Desondanks worden die Democratische burgemeesters volop gesteund door BLM.

‘Democraten en grote bedrijven houden ons in permanente staat van ellende’

‘De minzame en neerbuigende houding van Democratische leiders naar de zwarte gemeenschap, onderstreept door bijna iedere uitspraak van Biden over zwarten, zorgt enkel voor een permanente staat van ellende, rancune en armoede. Samen met het hieraan verbonden schuldbewuste politieke beleid worden zo gelijktijdig de Amerikaanse politieke discussie èn de levens van zwarten vernietigd.’

Dat veel grote bedrijven hieraan meedoen ‘zou een waarschuwingssignaal moeten zijn… Wij zijn de nuttige idioten van de rijkste klasse, de waterdragers voor types zoals Jeff Bezos en andere moderne slavendrijvers. Zo staat Starbucks, dat letterlijk zwarte slaven gebruikt op zijn koffieplantages, achter BLM. Sony gebruikt in kobaltmijnen nog meer zwarte slaven, waaronder veel kinderen, maar steunt BLM… Deze obsceniteit wordt mogelijk gemaakt door het ontbreken van (het toestaan van) een tegengeluid.’

‘‘Rassen hoeren’ willen onze succesvolle diverse samenleving vernietigen’

‘Dan bestaat er ook nog een grote groep van wat ik ‘rassen hoeren’ noem: profiteurs van alle kleuren, die voordeel hebben van het aanstoken van rassenconflicten, zodat ze banen bij de overheid, liefdadigheidsorganisaties en universiteiten krijgen, of om puur politiek gewin. Gezien het feit dat onze faculteit zich ver van de waarheid lijkt af te keren, kunnen we onszelf als een trainingsinstituut voor dit soort gladde, valse types beschouwen.’

‘Hun activiteiten zijn ondermijnend, en vernietigen alle hoop op harmonieus samenleven van rassen in onze natie… Wij trainen leiders die opzettelijk en expliciet een van de meest succesvolle etnisch diverse samenlevingen in de moderne geschiedenis willen vernietigen.’

‘George Floyd is het slechtste wat ons ras en onze soort kan voortbrengen’

Over de verheerlijking van George Floyd: ‘Dat was een meervoudige crimineel die ooit een pistool richtte op een zwangere vrouw. Met een groep mannen brak hij in haar huis in, en richtte een pistool op haar buik. Hij terroriseerde vrouwen in zijn omgeving. Hij was de vader van meerdere kinderen, die hij in de steek liet, en weigerde te onderhouden, wat één van de meest basale fatsoenlijkheidstesten voor een mens is. Hij was een drugsverslaafde, en soms een drugsdealer – een oplichter die zijn eerlijke en hardwerkende buren als prooi zag.’

‘En toch wordt deze gewelddadige crimineel, met de volledige medewerking van de meeste media, de rijke elite en veel grote bedrijven, tot heilige verheven. Een man die vrouwen kwaad deed. Een man die zwarte vrouwen kwaad deed. Hij is een culturele held geworden, begraven in een gouden kist, en zijn familie overladen met giften en lof. Amerikanen worden sociaal gedwongen om te knielen voor deze gewelddadige, misbruikende vrouwenhater. Een hele generatie zwarte mannen wordt ertoe gedwongen om zich te identificeren met George Floyd, het absoluut slechtste wat ons ras en onze soort kan voorbrengen.’

‘Ik ben zelf ook iemand van kleur. Mijn familie is persoonlijk slachtoffer van mensen zoals Floyd. Wij zijn ons bewust van de neerbuigende plunderingen van de Democratische partij tegen ons ras. De vernederende aanname dat wij te dom zijn om door te leren, dat wij speciale hulp en lagere eisen nodig hebben om vooruit te komen in het leven, is ons zeer welbekend. Ik vraag me soms af of het niet makkelijker zou zijn om met openlijke fascisten om te gaan, die mij tenminste rechtstreeks een ondermens noemen.’

‘Hele generatie zwarten wordt enkel bedelen, huilen en schreeuwen geleerd’

‘Het immer aanwezige softe, onverdraagzame vooroordeel van lage verwachtingen, en de permanente claim dat de oplossingen voor ons ras exclusief afhangen van de goodwill van de blanken, in plaats van onze eigen harde werk, is psychologisch verwoestend. Geen enkele andere groep in Amerika wordt op deze manier systematisch gedemoraliseerd door zijn zogenaamde bondgenoten. Een hele generatie zwarte kinderen wordt geleerd dat zij enkel door te bedelen en te huilen en te schreeuwen hun zin kunnen krijgen van de met schuld overladen blanken.’

‘Het staat buiten kijf dat geen enkele andere boodschap verwoestender is voor hun toekomst, vooral als de blanken hun schuldgevoel zat worden, of Amerika inderdaad zonder blanken komt te zitten… Ik steun BLM dus niet. Ik steun ook de Democraten niet, de partij die mijn ras, zoals Biden onlangs deed in zijn gestoorde interview, inschakelt, door te beweren dat het stemmen op de Democraten en zwart zijn, onlosmakelijk bij elkaar horen.’

‘Ik veroordeel de wijze waarop George Floyd is omgekomen, en sluit mij aan bij oproepen om de politie te hervormen en ter verantwoording te kunnen roepen. Maar ik zal niet doen alsof George Floyd iets anders was dan een gewelddadige vrouwenhater, een wrede man die een voorspelbaar wreed einde kende.’

Xander

(1) Zero Hedge
(2) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur Lorie Shaull, bron https://www.flickr.com/photos/number7cloud/49943807607/ , Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

_________________________________________________________

En hier nog een andere, ons wel bekende zwarte vrouw , die uitstekend  weet, waar ze het over heeft,  aan het woord:
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1261944244/ayaan-hirsi-ali-samenleving-is-verre-van-racistisch

Hirsi Ali spreekt zich uit tegen de media. Ze stoort zich aan het feit dat journalisten wel verschil maken in huidskleur als het gaat om het gedrag van politieagenten jegens zwarte of blanke mensen, maar niet wanneer het gaat om criminaliteit. „Dan krijg je niet het hele verhaal”, aldus Hirsi Ali.
Volgens haar is Amerika ’de beste plaats op aarde om zwart, vrouw, homoseksueel, transgender of wat dan ook’ te zijn. „We hebben zo onze problemen en die moeten we blijven benoemen. Maar onze samenleving en systemen zijn verre van racistisch.”

De verzwegen feiten van het Arabische slavernijverleden

Shalom,

Ben Kok (joods-chr.pastor)

Update:

https://zlj13051967.wordpress.com/author/zlj13051967/

Navigeer naar andere artikelen

One Response to Zwart racisme tegen blanken is actueler, aldus zwarte professor !

  1. https://zlj13051967.wordpress.com/author/zlj13051967/

    De Arabieren waren superieur in de mensen- en slavenhandel. Zelfs beter dan de Afrikanen, die elkaar eeuwenlang hadden geknecht en uitgebuit. De islam erkent en legaliseert slavernij. In feite is een groot deel van de sharia gewijd aan deze praktijk. Mohammed, de stichter van de islam, had tijdens zijn leven immers zelf slaven, evenals zijn opvolgers. Als we over het leven van Mohammed lezen, zien we dat onder de eerste moslims vele slaven waren, zoals Bilal-i Habesji, Zayd bin Harise, Habbab bin Eret, enz. Bukhari 34:351 – ”Mohammed verkoopt een slaaf voor geld. Hij was dus een slavenhandelaar.”…

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

zeven + zeven =