Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Corona tot op het bot ontmaskerd, zie deze video !

https://docsfair.nl/covid19movie/

Een heel nuchtere video van verstandige mensen, die zelf zijn gaan onderzoeken wat dat hele Coronaverhaal nu werkelijk is.
Mede onderbouwd door tientallen wetenschappers !!
De video is na vele views van You Tube gehaald, want natuurlijk  niet politiek correct genoeg, dus even doorrollen, dan vind je de film hier.
De makers zijn niet Bijbels gelovig, gaan uit van de evolutietheorie, maar komen tot dezelfde conclusie als ik en zo zijn er net als bij de islamisering veel niet-Bijbels gelovige mensen, die het kwaad ontmaskeren en zeer weinig Bijbelse geloven, die naar Bijbelse opdracht het kwaad ontmaskeren, Efeziers 5:11
Graag wens ik deze waarheidsvinders toe, dat ze ook de waarheid mbt de Schepper gaan vinden.

Corona bestaat als fikse griep, dat wel, net als elk jaar. Het wordt pas een gevaarlijk iets, als het mensen betreft met onderliggend lijden en dan is dat vaak zo in de categorie bejaarden.
Het is te dwaas voor woorden om dat de rest van de mensen in lock downs te doen, die kunnen zonder vaccin en met gepaste maatregelen waar het serieus zieke grieppatienten betreft, gewoon door gaan met alles.
Om van een pandemie te spreken is dwaasheid en dient alleen maar de NWO plannen, om via het globalisme de macht uit te oefenen, via klimaatbeheersing en nu weer via een wereldwijde “bedreiging”,  in de vorm van een flinke griep, die alleen maar voor een klein % kwetsbaren een probleem is, zoals elk jaar.
Uitstekende goed onderbouwde video, met dank aan 1 van onze lezers, hoor graag uw/jouw commentaar hier onder.

Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

4 Responses to Corona tot op het bot ontmaskerd, zie deze video !

 1. Bijzonder dat in deze tijd ongelovigen door onderzoek de leugen ontmaskeren en de Christenen voorgaan. Al een tijdje houd ik me met die vraag bezig hoe dat mogelijk is. Afgelopen Kerst had ik het genoegen om hierover met een Dominee van de PKN van gedachte te wisselen. Daarbij stelde ik ook de vraag: Hoe denkt u over het 1000 jarig vrederijk? Zijn antwoord hierop was: Door mijn theologische opleiding kijk ik anders naar profetieën en de zo op het eerste gezicht voor de hand liggende Bijbelse tijdsindeling. De welbekende tijdslijn van 7 periodes van 1000 Jaar (7 dagen) kan ik niet zozeer beamen. Bovendien staan de profetieën van de profeten niet in chronologische volgorde waardoor je ze niet zomaar in de context van deze tijd kunt plaatsen en openbaringen is vooral beeldspraak en dus niet al te letterlijk valt te nemen.
  Dit tot zover wat hij in hoofdlijnen gezegd heeft. Het moge duidelijk zijn dat je met zo’n interpretatie te traag bent in deze eindtijd en niet ziet, niet kunt ontmaskeren, anticiperen en snel schakelen. Men ziet het gewoon niet! (alleen als het te laat is). Het is daarom niet zo vreemd dat God ook gebruik maakt van ongelovigen om de mensen ( hopelijk ook de trage gelovigen) wakker te schudden. Diegenen binnen de geloofsgemeenschappen wel wakker zijn en de waarheid durven te spreken krijgen het vaak zwaar te verduren en worden als complotgekkies weggezet en als existentiële bedreiging gezien. Dat is jammer dan, maar het moet maar eens een keertje afgelopen zijn met dat halfslachtige, correcte, zogenaamd genuanceerd, relativerend, evenwichtig Christendom. De Kerk moet naar buiten treden, weer right to he point het krachtige Evangelie gaan verkondigen. Dat Jezus de dood overwonnen heeft, is opgestaan, de weg en de Waarheid is, dat niemand tot de Vader komt dan door Hem. Dat het er op aan komt om nu Jezus aan te nemen als persoonlijke verlosser. Dat duidelijk gemaakt wordt dat je nu die keuze moet maken anders wordt er voor je gekozen. We zijn geroepen om in de vrijheid die Christus ons geeft te leven en niet onder het juk van slavernij en bangmakerij onder ‘the great reset’ van een nieuwe wereldorde.

  • Hi Sammy, zo is dat.
   Je schrijft (wellicht per ongeluk) echter “Dominee”, zelfs met een hoofdletter en dominee komt van dominus, dwz ‘heer” , dus die gesprekspartner van jou heeft nooit willen begrijpen en ook niet mee gekregen in zijn opleiding, wat Yeshua leert in Matth. 23:1-12, “laat u geen heer noemen, want slechts 1 is uw Heer”.
   Al die geestelijk leiders, die zich zo laten vereren, snappen niets van hun positie, ze moeten leren afhankelijk van de Heer te zijn en Hem te volgen in Zijn onderwijs van Torapraktijk en ontmaskeren van de duisternis, zoals islam, RK kerk, NWO en Coronagekte.
   Kun je die PKN dominee onze site es aanreiken en hem vragen op enkele artikelen te reageren?
   Shabbath shalom
   Ben

   • Hi Ben,
    Er is bij het woord “dominee” per ongeluk een hoofdletter gebruikt omdat ik dacht dat een titel ( als Ds.) met een hoofdletter moest. Deze man (gesprekspartner) is een zeer bescheiden man die ik al jaren ken. Als je er overnacht, krijg je het beste bed aangeboden. Van de gastvrijheid word je stil zo overweldigend. Samen met zijn vrouw zijn zij een voorbeeldig dominees echtpaar. Alleen wat denken en geloofsopvattingen betreft verschillen we nogal. Hij is links en progressief en ik rechts. Dat zijn blijkbaar totaal verschillende invalshoeken hoe je iets bekijkt en ervaart.

    • Hi Sammy,
     Dominee’s laten zich , naar ik aanneem, niet bewust vereren, maar ze vinden het wel prettig van tijd tot tijd en ze negeren de woorden van Yeshua zoals in Matth. 23 genoemd.
     Yeshua zegt bovendien in Joh. 14:21 dat onze liefde voor Hem nu net blijkt uit”Zijn woorden hebben (kennen) en doen”.
     Ik ben benieuwd naar de reactie van de dominee in kwestie, of hij bereid is zich als “broeder” of gewoon bij zijn voornaam te laten aanspreken en of hij de hele titulatuur weg wil laten, omdat Yeshua dat zo onderwijst.
     Shalom
     Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*