Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

WHO medewerker openbaart de helse plannen via de Coronagekte !!!

WHO insider blaast alarm over Gates en GAVI


met dank overgenomen van

WHO insider blaast alarm over Gates en GAVI

Oké mensen, vandaag staat jullie een echte traktatie te wachten. We hebben veel van de stukken al eerder gepresenteerd, maar dit zal helpen ze in het juiste perspectief te plaatsen. Dat is de fase waarin we ons nu bevinden. We hebben de feiten, we moeten alleen nog begrijpen wat ze betekenen en ze op de juiste manier interpreteren.

Dit is echt een belangrijk artikel. Het katalyseerde mijn begrip van wat er in hemelsnaam aan de hand is. De feiten liggen voor de hand; de totale reactie op de wereldwijde pandemie werd mogelijk gemaakt door de Wereldgezondheidsorganisatie. Hun aanbevelingen werden door vrijwel elke regering op aarde opgevolgd, bericht Dr. Joseph Mercola.

Niemand zal dit feit betwisten. het volgende datapunt is: wie controleert de WHO? Sommigen zullen dit betwisten, maar het bewijs is vrij duidelijk en solide. Het is Bill Gates, die de grootste financier van de WHO werd toen de toenmalige president Trump vorig jaar de Amerikaanse steun stopte.

Wat heeft Gates te winnen bij het controleren van de WHO? Wat dacht u van de beste investering die hij ooit heeft gedaan, met vele tientallen miljarden dollars die via zijn “non-profit” GAVI Vaccine Alliance lopen? De maniakale onderdrukking en censuur van elk goedkoop natuurlijk alternatief voor Covid-19 is nu volkomen logisch.

Deze natuurlijke therapieën, vernevelde waterstofperoxide is het beste voorbeeld, zouden een serieuze concurrentie vormen voor de vaccins. Als iedereen wist dat deze remedies gemakkelijk verkrijgbaar, zeer effectief en praktisch gratis waren, wie zou dan zijn leven riskeren voor een vaccin? Vrijwel niemand. Het is allemaal heel logisch.

Met dat kader, geniet van de informatie die ons team heeft verzameld dat dit algemene concept uitbreidt. Elke dag leggen we de stukjes van de puzzel in elkaar, en hoe meer stukjes we in elkaar passen, hoe sneller u het grotere plaatje zult zien. Meer volgt in de zeer nabije toekomst.

WHO-insider spreekt zich uit

In juli 2020 richtten vier Duitse advocaten de Duitse Corona Extra-Parlementaire Onderzoekscommissie (Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss1)2,3 op.

In de video hierboven (video is traag met ophalen, even geduld, svp, red.) interviewen de stichtende leden, onder leiding van Dr. Reiner Fuellmich,4,Astrid Stuckelberger, Ph.D., een WHO-insider, over wat zij ontdekte over Bill Gates en GAVI, de Vaccine Alliance.

Stuckelberger is sinds de jaren ’90 adjunct-directeur van het Zwitserse nationale verouderingsprogramma, en voorzitter van het door de WHO gefinancierde Geneva International Network on Ageing.

Volgens haar biografie,5 “is zij een internationaal erkend expert op het gebied van de evaluatie van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van beleidsmakers, in het bijzonder op het gebied van gezondheids- en innovatie-evaluatie, opleiding in het beheer van pandemieën en noodsituaties en het optimaliseren van de gezondheid en het welzijn van individuen en bevolkingsgroepen”.

Ze is ook een gepubliceerd auteur, met een dozijn boeken op haar naam, evenals meer dan 180 wetenschappelijke artikelen, beleidsdocumenten en gouvernementele en internationale rapporten. Stuckelberger wijst erop dat veel van het verrichte onderzoek in hoge mate gepolitiseerd was en nog steeds is en in de eerste plaats werd gedaan om politieke beslissingen te ondersteunen en te rechtvaardigen.

De afgelopen 20 jaar, sinds 2000, is zij betrokken geweest bij de volksgezondheid bij de WHO, en zij heeft vier jaar deel uitgemaakt van hun ethische commissie voor onderzoek. In 2009 raakte ze betrokken bij de internationale gezondheidsregels van de WHO.

Stuckelberger wijst erop dat de internationale gezondheidsvoorschriften van de WHO bedoeld zijn om de lidstaten voor te bereiden op een pandemie, zodat ze niet alleen uitbraken kunnen voorkomen, maar ook snel kunnen reageren als er een uitbraak is. De WHO heeft deze voorbereiding op een pandemie echter actief verhinderd en ondermijnd.

Het centrum van corruptie

Volgens Stuckelberger is Zwitserland het centrum van de corruptie, vooral omdat het het hoofdkwartier is van GAVI, de Vaccine Alliance, opgericht door Bill Gates. In 2009 werd de GAVI Alliance erkend als een internationale instelling en kreeg het volledige blanco immuniteit.6

Zoals Justus Hoffmann, Ph.D., een van de Duitse leden van de Corona Extra-Parlementaire Onderzoekscommissie, uitlegt, heeft GAVI “gekwalificeerde diplomatieke immuniteit”, wat vreemd is, aangezien de organisatie geen politieke macht heeft die diplomatieke immuniteit zou rechtvaardigen. Vreemder nog is dat de immuniteitsclausules van GAVI zelfs verder gaan dan die van diplomaten. De immuniteit van GAVI heeft betrekking op alle aspecten van de betrokkenheid, inclusief criminele zakelijke transacties.

GAVI is een niet-gouvernementele organisatie die mag opereren zonder belasting te betalen, terwijl zij ook volledige immuniteit geniet voor alles wat zij verkeerd doet.

“Ze kunnen doen wat ze willen”, zegt Stuckelberger, zonder repercussies. De politie mag bijvoorbeeld geen onderzoek instellen en geen bewijs verzamelen als GAVI betrokken zou raken bij een strafrechtelijk onderzoek. “Het is schokkend”, zegt ze. GAVI is ook volledig vrijgesteld van belastingen, wat Stuckelberger “heel vreemd” vindt.

In wezen is GAVI een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die mag opereren zonder belastingen te betalen, terwijl zij ook volledige immuniteit geniet voor alles wat zij, opzettelijk of anderszins, verkeerd doet. Dit is tamelijk ongehoord, en roept een hele reeks vragen op. Het is vooral verontrustend in het licht van het bewijsmateriaal dat Stuckelberger beweert te hebben gevonden en waaruit blijkt dat GAVI “als bedrijfsentiteit de WHO aanstuurt”.

Bovendien blijkt uit door Stuckelberger aangehaalde documenten dat de WHO een soort dictatoriale macht over de hele wereld heeft gekregen. De directeur-generaal heeft de exclusieve bevoegdheid om beslissingen te nemen – inclusief beslissingen over welke tests of pandemie-medicijnen gebruikt moeten worden – die alle lidstaten vervolgens moeten gehoorzamen.

De natiestaat van Gates

Bovendien ontdekte Stuckelberger dat Gates in 2017 daadwerkelijk verzocht om deel uit te maken van het dagelijks bestuur van de WHO – als een lidstaat – zogenaamd omdat hij hen zoveel geld geeft. Zijn financiering overtreft inderdaad die van veel individuele lidstaten.

Zoals Stuckelberger zegt, dit is echt ongelooflijk – het idee dat één man dezelfde macht en invloed over de WHO zou hebben als die van een hele natie. Het is op zijn zachtst gezegd een brutale machtsgreep. Hoewel er geen bewijs is dat Gates ooit officieel de status van een lidstaat heeft gekregen, kan men zich afvragen of hij die niet officieus heeft.

Eén ding dat Stuckelberger’s argwaan wekt, is het feit dat Swissmedic, de Food and Drug Administration van Zwitserland, een driezijdige contractovereenkomst heeft gesloten met Gates en de WHO. “Dat is abnormaal”, zegt ze.

Samengevat komt het erop neer dat Gates, toen hij niet als eenmansnatie naar binnen werd gestemd, een driepartijencontracten met de lidstaten en de WHO heeft gesloten, waardoor hij in wezen op één lijn met de WHO kwam te staan. Zoals eerder gezegd, wat de directeur-generaal van de ook WHO zegt, geldt. Ze hebben de wereldgezondheidszorg effectief in een dictatuur veranderd.

De vraag is, is Gates de echte macht achter het gordijn? Vertelt hij de directeur-generaal wat hij moet doen? Als je terugkijkt op het afgelopen jaar, lijkt het erop dat Gates vaak als eerste heeft aangekondigd wat de wereld moet doen om de pandemie aan te pakken, waarna de WHO met een identieke boodschap komt, die vervolgens min of meer letterlijk wordt overgenomen door de wereldleiders.

Zoals Fuellmich opmerkt, wordt het duidelijk dat veel publiek-private partnerschappen zijn gekaapt door de particuliere sector – en zij zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid. “Dit moet stoppen”, zegt hij.

Een volledige herziening en revisie van de Verenigde Naties, die de WHO hebben opgericht, is ook nodig, omdat de VN niets hebben gedaan om ondemocratische en illegale activiteiten te voorkomen of in te dammen. Zoals Fuellmich opmerkt, moeten we waarschijnlijk heroverwegen of we ze wel nodig hebben.

Gewijzigde definitie van pandemie maakt gezondheidsdictatuur mogelijk

In het interview wordt ook gewezen op de rol van de WHO bij het opzetten van een wereldwijde gezondheidsdictatuur door de definitie van “pandemie” te wijzigen. De oorspronkelijke definitie van de WHO, vóór 2009, van een pandemie was:7,8

“… wanneer een nieuw griepvirus opduikt waartegen de menselijke bevolking niet immuun is, wat wereldwijd leidt tot meerdere, gelijktijdige epidemieën met enorme aantallen doden en zieken”.

Het belangrijkste deel van die definitie is “een enorm aantal doden en zieken”. Deze definitie werd gewijzigd in de maand die voorafging aan de Mexicaanse grieppandemie van 2009.

De wijziging was eenvoudig maar substantieel: de criteria voor ernst en hoge mortaliteit werden geschrapt, zodat de definitie van een pandemie als “een wereldwijde epidemie van een ziekte” overbleef.9 Deze wijziging van de definitie is de reden waarom COVID-19 werd en nog steeds wordt gepromoot als een pandemie, hoewel het op geen enkel moment een buitensporige mortaliteit heeft veroorzaakt.10,11,12

We hebben nu voldoende gegevens die aantonen dat de dodelijkheid van COVID-19 gelijk is aan die van de seizoensgriep.13,14,15,16,17 Het kan verschillend zijn in termen van symptomen en complicaties, maar de werkelijke dodelijkheid is ongeveer hetzelfde. Toch wordt ons verteld dat de prijs die we moeten betalen om onszelf en anderen te beschermen tegen dit virus is het opgeven van onze burgerrechten en vrijheden.

Kortom, door de criteria van een ernstige ziekte met een hoge morbiditeit te schrappen en alleen een geografisch verspreide infectie als criterium voor een pandemie te laten gelden, hebben de WHO en de technocratische leiders van de wereld de wereldbevolking in de luren kunnen leggen en ons leven en onze bestaansmiddelen kunnen afnemen.

WHO herschrijft wetenschap door definitie van kudde-immuniteit te veranderen

De WHO heeft ook de definitie van “kudde-immuniteit” radicaal veranderd. Kudde-immuniteit treedt op wanneer voldoende mensen immuniteit verwerven tegen een besmettelijke ziekte, zodat deze zich niet langer op grote schaal in de gemeenschap kan verspreiden. Wanneer het aantal vatbare mensen laag genoeg is om epidemische groei te voorkomen, wordt gezegd dat kudde-immuniteit is bereikt.

Vóór de invoering van vaccins werd alle kudde-immuniteit bereikt via blootstelling aan en herstel van een besmettelijke ziekte. Uiteindelijk, toen vaccinatie wijdverbreid werd, is het concept van kudde-immuniteit zodanig geëvolueerd dat het niet alleen de natuurlijk verworven immuniteit omvat die het gevolg is van eerdere ziekte, maar ook de tijdelijke door vaccinatie verworven immuniteit die kan optreden na vaccinatie.

In oktober 2020 heeft de WHO echter de wetenschap zoals wij die kennen op zijn kop gezet door dit gevestigde concept te herzien in een Orwelliaanse handeling die natuurlijke infectie volledig uit de vergelijking verwijdert.

Nog in juni 2020 was de definitie van de WHO van kudde-immuniteit, geplaatst op een van hun Covid-19 vraag-en-antwoord pagina’s, in overeenstemming met het algemeen aanvaarde concept dat al tientallen jaren de norm is voor besmettelijke ziekten. Dit is wat er oorspronkelijk stond:18

“Kudde-immuniteit is de indirecte bescherming tegen een infectieziekte die optreedt wanneer een populatie immuun is, hetzij door vaccinatie of immuniteit ontwikkeld door eerdere infectie”.

De bijgewerkte definitie van kudde-immuniteit, die in oktober 2020 verscheen, luidde als volgt:19

“Kudde-immuniteit”, ook wel “populatie-immuniteit” genoemd, is een concept dat wordt gebruikt voor vaccinatie, waarbij een populatie kan worden beschermd tegen een bepaald virus als een drempel van vaccinatie wordt bereikt. Kudde-immuniteit wordt bereikt door mensen te beschermen tegen een virus, niet door ze eraan bloot te stellen.

Vaccins trainen ons immuunsysteem om eiwitten aan te maken die de ziekte bestrijden, de zogenaamde “antilichamen”, net zoals zou gebeuren wanneer we aan een ziekte worden blootgesteld, maar – en dit is van cruciaal belang – vaccins werken zonder ons ziek te maken.

Gevaccineerde mensen zijn beschermd tegen het krijgen van de ziekte in kwestie en het doorgeven ervan, waardoor eventuele besmettingsketens worden doorbroken. Bij kudde-immuniteit is de overgrote meerderheid van de bevolking gevaccineerd, waardoor de totale hoeveelheid virus die zich in de hele bevolking kan verspreiden, daalt”.

Na publieke – en ongetwijfeld gênante – reacties heeft de WHO haar definitie op 31 december 2020 opnieuw herzien, om opnieuw de vermelding van natuurlijke infectie op te nemen, terwijl nog steeds de nadruk wordt gelegd op door vaccinatie verworven immuniteit. De definitie luidt nu:20

“Kudde-immuniteit”, ook wel ‘populatie-immuniteit’ genoemd, is de indirecte bescherming tegen een infectieziekte die optreedt wanneer een populatie immuun is, hetzij door vaccinatie, hetzij door immuniteit die is ontwikkeld door eerdere infectie.

De WHO is voorstander van het bereiken van “kudde-immuniteit” door vaccinatie, niet door een ziekte zich te laten verspreiden onder een bepaald segment van de bevolking, aangezien dit zou leiden tot onnodige ziektegevallen en sterfgevallen.

Kudde-immuniteit tegen COVID-19 moet worden bereikt door mensen te beschermen door vaccinatie, niet door hen bloot te stellen aan de ziekteverwekker die de ziekte veroorzaakt”.

Aanbeveling van de WHO voor PCR-test ‘opzettelijk crimineel’

Stuckelberger schokt ook de extra-parlementaire onderzoekscommissie Corona door erop te wijzen dat de WHO twee keer – op 7 december 2020,21,22 en 13 januari 202123 – medische waarschuwingen heeft afgegeven voor PCR-tests, waarin wordt gewaarschuwd dat het gebruik van hoge cyclusdrempels (CT) hoge percentages vals-positieven zal opleveren, dat de CT-waarde aan de zorgverlener moet worden gemeld en dat de testresultaten moeten worden beschouwd in combinatie met klinische observaties, gezondheidsgeschiedenis en andere epidemiologische informatie.

Toch heeft zij sinds het begin van de pandemie de PCR-tests naar voren geschoven als de beste manier om infectie op te sporen en te diagnosticeren. Dit, zegt ze, maakt het opzettelijk crimineel. De waarschuwing voor medische producten van 13 januari 202124,25 werd overigens op 20 januari 2021 online gezet, luttele uren na de inauguratie van Joe Biden als president van de Verenigde Staten.

In deze waarschuwing benadrukt de WHO dat de “CT die nodig is om virus op te sporen omgekeerd evenredig is met de virale belasting van de patiënt” en dat “wanneer de testresultaten niet overeenkomen met de klinische presentatie, een nieuw monster moet worden genomen en opnieuw moet worden getest”.

De waarschuwing herinnert gebruikers er ook aan dat “de prevalentie van ziekten de voorspellende waarde van de testresultaten verandert”, zodat “naarmate de prevalentie van ziekten afneemt, het risico van een vals-positieve uitslag toeneemt”. De waarschuwing gaat verder met de volgende uitleg:26

“Dit betekent dat de waarschijnlijkheid dat een persoon met een positief resultaat (gedetecteerd SARS-CoV-2) werkelijk met SARS-CoV-2 besmet is, afneemt naarmate de prevalentie afneemt, ongeacht de geclaimde specificiteit.

De meeste PCR-tests zijn bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose; daarom moeten de zorgverleners elk resultaat bekijken in combinatie met het tijdstip van de bemonstering, het soort monster, de specifieke kenmerken van de test, klinische waarnemingen, de geschiedenis van de patiënt, de bevestigde status van eventuele contacten en epidemiologische informatie”.

Rekening houden met de symptomen van een patiënt en het gebruik van een wetenschappelijk verdedigbare CT telling had vanaf het begin routine moeten zijn. Het paste alleen niet in het geopolitieke verhaal. Sinds het begin van de pandemie heeft de WHO een CT van 45,27,28,29 aanbevolen, wat garant staat voor een enorm aantal valse positieven, en dus “gevallen”. Dit alleen al is de manier waarop ze de pandemie-angstcampagne gaande hebben gehouden.

De wetenschappelijke consensus is al lang dat een CT van meer dan 35 de PCR-test onbruikbaar maakt, 30,31,32 aangezien de nauwkeurigheid slechts 3% bedraagt – 97% is vals-positief.33 Door uiteindelijk lagere CT’s en preciezere criteria voor de diagnose aan te bevelen, heeft de WHO ervoor gezorgd dat er op een gewenst tijdstip een eind kwam aan het aantal ziektegevallen. Toevallig kondigde president Biden de volgende dag, 21 januari 2021, aan dat hij de financiële steun van de VS aan de WHO zou hervatten.34

Tijd om een einde te maken aan de globale gezondheidsmaffia

De WHO werd opgericht als een gespecialiseerd agentschap van de V.N., opgericht in 1948 om de internationale samenwerking te bevorderen met het oog op betere omstandigheden voor de volksgezondheid. Zij kreeg een breed mandaat uit hoofde van haar statuten om het bereiken van “het hoogst mogelijke niveau van gezondheid” voor alle volkeren te bevorderen.

Het staat nu buiten kijf dat de WHO niet gecorrumpeerd is. Door haar financiering – waarvan een groot deel afkomstig is van de “eenmansnatiestaat Gates” – slaagt zij er niet in haar oorspronkelijke mandaat uit te voeren. Erger nog, de WHO dient haar meesters van het bedrijfsleven en is door haar dictatoriale macht in wezen bezig de gezondheid van de wereld te vernietigen, in plaats van te verbeteren.

In juni 2010 bracht de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) een rapport35 uit over de manier waarop de WHO de pandemie van de nieuwe griep A (H1N1) in 2009 had aangepakt, met inbegrip van de aanbeveling om een snel vaccin te gebruiken dat uiteindelijk wereldwijd tot invaliditeit en sterfgevallen heeft geleid.

PACE concludeerde dat “de aanpak van de pandemie door de WHO, de EU-gezondheidsagentschappen en de nationale regeringen heeft geleid tot een verspilling van grote sommen overheidsgeld en tot ongerechtvaardigde angst en vrees voor de gezondheidsrisico’s voor het Europese publiek”.36

In het bijzonder vond PACE “overweldigend bewijs dat de ernst van de pandemie door de WHO enorm werd overschat”, en dat de geneesmiddelenindustrie de besluitvorming van de organisatie had beïnvloed – een bewering die ook door andere onderzoekers werd herhaald.37,38,39,40,41

De vergadering deed een aantal aanbevelingen, waaronder grotere transparantie, beter bestuur van de volksgezondheid, bescherming tegen ongepaste beïnvloeding door gevestigde belangen, overheidsfinanciering van onafhankelijk onderzoek, en last but not least, voor de media om “sensatiezucht en paniekzaaierij op het gebied van de volksgezondheid te vermijden”.42

Geen van die aanbevelingen werd opgevolgd en als er al iets is, is het wanbeheer van de WHO van de volksgezondheid, dankzij privaat-publieke partnerschappen met ngo’s zoals GAVI, alleen maar verergerd. Andere rapporten, twee gepubliceerd in 201543,44 en een in 2017,45 benadrukten ook de tekortkomingen en het gebrek aan passend leiderschap van de WHO tijdens de ebola-uitbraak in 2013 tot 2015 in West-Afrika.

Hoewel wordt erkend dat de WHO bij uitstek geschikt is om sleutelfuncties uit te voeren die nodig zijn bij een wereldwijde pandemie, hebben deskundigen van de London School of Hygiene and Tropical Medicine en het Harvard Global Health Institute er jaren geleden al op gewezen dat de WHO zoveel vertrouwen heeft uitgehold dat radicale hervormingen nodig zouden zijn voordat de WHO een gezaghebbende rol kan gaan spelen.

Maar hier zijn we dan, nog steeds, en er zijn nooit hervormingen doorgevoerd. In plaats daarvan etterde en metastaseerde de corruptie, en veranderde de WHO in een machtshub voor de technocratische diepe staat die de macht en controle over alle naties wil overnemen.

Zoals Fuellmich al opmerkte, moeten we de WHO en de V.N. eens goed onder de loep nemen en beslissen of ze wel de moeite van het redden waard zijn. Op zijn minst moet de onevenredige invloed van particuliere belangengroepen, vermomd als NGO’s zoals GAVI, grondig worden onderzocht en uitgeroeid.

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to WHO medewerker openbaart de helse plannen via de Coronagekte !!!

  1. Your writing style is unique compared to others I have read. Barbette Quent Dillon

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*