Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Onze regeerders zijn moordenaars in naam van de NWO ! volgens officiële cijfers

J’Accuse! De op genen gebaseerde “vaccins” doden mensen. Regeringen over de hele wereld liegen tegen u, het volk, tegen de bevolking die zij zogenaamd dienen


1303
4

Dringende open brief ter informatie aan:

Alle burgers van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland

Alle burgers van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK)

Alle burgers van de Verenigde Staten van Amerika (VS)

Aan:

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Het Geneesmiddelenbureau en het Regelgevend Bureau voor de gezondheidszorg (MHRA)

De Food And Drug Administration (FDA) van de Verenigde Staten

De Centers For Disease Control And Prevention (CDC)

Van:

Doctors for Covid Ethics (D4CE)

20 juli 2021

Geachte heren/dames,

Officiële bronnen, namelijk EudraVigilance (EU, EER, Zwitserland), MHRA (VK) en VAERS (VS), hebben nu meer verwondingen en sterfgevallen geregistreerd als gevolg van de uitrol van het ‘Covid’-vaccin dan als gevolg van alle voorgaande vaccins samen sinds het begin van de registraties.

EU/EER/Zwitserland tot 17 juli 2021 – 18.928 sterfgevallen door injecties met Covid-19 en meer dan 1,8 miljoen verwondingen, volgens de EudraVigilance Database.

VK tot 7 juli 2021 – 1.470 sterfgevallen door injecties met Covid-19 en meer dan 1 miljoen verwondingen, volgens de MHRA Yellow Card Scheme.

VS tot 9 juli 2021 – 10.991 sterfgevallen door injecties met Covid-19 en meer dan 2 miljoen verwondingen, volgens de VAERS-databank.

TOTAAL voor EU/UK/USA – 31.389 Covid-19 injectiegerelateerde sterfgevallen en bijna 5 miljoen verwondingen tot nu toe gemeld in juli 2021.

Nota Bene: Het is belangrijk te beseffen dat de officiële cijfers hierboven (gemeld aan de gezondheidsautoriteiten) slechts een klein percentage zijn van de werkelijke cijfers. Bovendien sterven er elke dag mensen (en lopen ze letsel op) als gevolg van de injecties. Vergeet niet dat de officiële cijfers op het moment van schrijven (21 juli 2021) duidelijk hoger liggen dan op de hierboven vermelde afsluitingsdata, d.w.z. 7 juli 2021 (VK), 9 juli 2021 (VS) en 17 juli 2021 (EU/EER/Zwitserland).

Franse politie legt schild neer en sluit zich aan bij 100.000 betogers die tegen vaccinpas demonstreren

Deze catastrofale situatie is niet gemeld door de reguliere media, ondanks het feit dat bovenstaande officiële cijfers openbaar zijn.

Het signaal van schade is nu onbetwistbaar overweldigend en, in overeenstemming met universeel aanvaarde ethische normen voor klinische proeven, eist Doctors for Covid Ethics dat het “Covid”-vaccinprogramma onmiddellijk wordt stopgezet.

Voortzetting van het programma in het volle besef van voortdurende ernstige schade en dood aan zowel volwassenen als kinderen is een Misdaad tegen de Mensheid/Genocide waarvoor degenen die verantwoordelijk of medeplichtig worden bevonden uiteindelijk persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld.

BOODSCHAP AAN DE MENSEN:

Regeringen over de hele wereld liegen tegen u, het volk, tegen de bevolkingen die zij zogenaamd dienen.

De cijfers hierboven tonen aan dat de mRNA-vaccins dodelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

Doctors for Covid Ethics

Navigeer naar andere artikelen

One Response to Onze regeerders zijn moordenaars in naam van de NWO ! volgens officiële cijfers

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

4 − vier =