Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Corona-app, pas, groene kaart, update via boosters…dus NWO-2 deling !

Vaccinpaspoorten: De Pantzer Tank van de COVID-19 Blitzkrieg


444
0

De COVID-19 digitale vaccinpaspoort is de Panzer Tank van de volgende golf van de wereldwijde Blitzkrieg van de volksgezondheid. Als een persoon zich schikt en zijn COVID-19 injecties neemt, krijgt hij een persoonlijke QR code. Ze kunnen deze code op hun smartphone laten zien om deel te nemen aan de samenleving. Dit plan wordt over de hele wereld uitgerold en heeft zich verspreid van Israël naar Europa tot Australië, en is nu gevestigd in de meest strategische Amerikaanse steden, waaronder Washington D.C., New York, Boston, Philadelphia, Chicago, San Francisco, en Los Angeles. Sommige mensen met heel veel macht grijpen nu in naam van de volksgezondheid nog veel meer macht aan, schrijft Todd Butterfield.

In Israël wordt het al het langst gebruikt. Ze noemen het de Groene Pas, ook wel vertaald als “Green Mark.” Israël gebruikte het voor het eerst in het voorjaar en heeft het in augustus opnieuw ingevoerd. In dit programma toont je smartphone je Green Mark QR-code om te bevestigen dat je up-to-date bent met je Pfizer COVID-prikken. Met de pas mag je worden bediend in een restaurant, mag je de bibliotheek in of naar het zwembad, en mag je je bejaarde moeder bezoeken in het verpleeghuis. Sommige werkgevers eisen het. Tot voor kort werd in Israël je QR-code geactiveerd als je je twee Pfizer COVID-19 injecties kreeg. Maar vanaf 3 oktober, hebben vaccinaties van meer dan zes maanden geleden, het paspoort ongeldig gemaakt. De 3e inenting, de booster, was vereist. Dit geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder.

Er is een belangrijke Leidraad voor COVID-19 vaccinpaspoorten die de Wereldgezondheidsorganisatie eind augustus 2021 publiceerde. De titel van deze Leidraad is Technical Specifications and Implementation Guidance on Digital Documentation of Covid-19 Certificates. Deze “Guidance” (Leidraad) geeft richting aan landen bij de uitgifte van digitale COVID-19 vaccinpaspoorten, zodat deze allemaal aan gemeenschappelijke normen zullen voldoen en mogelijk samen zullen functioneren.

“Ik voelde me onder druk gezet om het te nemen.”

Raad eens wie voor dit werk heeft betaald? Onder de dankbetuigingen staat dat het werk werd gefinancierd door de stichting van Bill Gates en vier andere financiers.

Sommige dingen in de Leidraad zijn moeilijk te geloven – u moet ze zelf lezen. Om te beginnen krijgt iedereen in de wereld met een vaccinpaspoort een eigen ID-nummer. Dit wordt op bladzijde 18 een “globally unique identifier” genoemd en omvat een alfanumeriek nummer en een machinaal scanbare QR-code.

De Leidraad vereist dat uw COVID-19-vaccinatiegeschiedenis wordt geverifieerd door de digitale handtekeningen van geautoriseerde personen, zoals DocuSign. Zodra u uw COVID-vaccinaties hebt gehad en uw papieren in orde zijn, krijgt u de PASS, die in de richtsnoeren wordt gedefinieerd als: “Een document dat een persoon toestemming geeft om toegang te hebben tot iets, zoals openbare ruimten, evenementen en vervoersmiddelen.” Als uw wereldwijd unieke, machinaal scanbare QR-code klopt, dan hebt u, zolang dat het geval is, toestemming om deel te nemen aan de samenleving.

Hoewel COVID-19 de vermeende reden van de WHO is dat regeringen dit nieuwe vaccinpas systeem nodig hebben, maakt de Leidraad ook duidelijk dat dit systeem zou kunnen worden gebruikt om potentieel veel meer informatie op te slaan dan uw COVID-prik geschiedenis. In de Leidraad worden de gezondheidsgegevens die deel kunnen uitmaken van dit systeem, als volgt gedefinieerd “Gezondheidsgegevens: persoonsgegevens die betrekking hebben op de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, met inbegrip van de verlening van gezondheidsdiensten, waaruit informatie over zijn of haar gezondheidstoestand blijkt. Daartoe behoren persoonsgegevens die zijn verkregen door het testen of onderzoeken van een lichaamsdeel of lichaamseigen stof, met inbegrip van genetische gegevens en biologische monsters”.

De Leidraad beschrijft ook hoe dit systeem andere persoonsgegevens kan omvatten, waaronder “alle informatie betreffende een persoon die direct of indirect aan de hand van die informatie wordt of kan worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens omvatten: biografische gegevens (biodata), zoals naam, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats, land van herkomst, land van verblijf, individueel registratienummer, beroep, godsdienst en etniciteit, biometrische gegevens, zoals een foto, vingerafdruk, gezichtsopname of irisopname, gezondheidsgegevens, alsmede eender uiting van een mening over de persoon, zoals een beoordeling van zijn of haar gezondheidstoestand en/of specifieke behoeften.” Aangezien deze definitie ruim genoeg is om ook uw Google-zoekgeschiedenis te omvatten, hebt u misschien de specifieke behoefte om te worden afgevoerd naar de heropvoedingsinrichting van de staat! Vandaag een vaccinpas, morgen een sociale kredietscore.

Het wordt allemaal logisch als je je realiseert dat ze ons willen vermoorden

Dit is wat de Leidraad zegt over ethiek: “Ethiek moet een integraal onderdeel zijn van het ontwerp en de toepassing van deze oplossing. Beleidsbeslissingen zijn echter vaak complex en moeilijk. Er zullen veel verschillende afwegingen moeten worden gemaakt en tegen elkaar worden afgewogen. Vaak is het bewijsmateriaal onzeker en zijn er veel verschillende concurrerende ethische perspectieven en standpunten. Bewijsmateriaal alleen geeft niet het juiste antwoord, evenmin als een eenvoudige reeks ethische regels. Maatregelen op het gebied van de volksgezondheid vereisen een zorgvuldig oordeel en het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de resultaten. Er moet rekening worden gehouden met een aantal verschillende ethische overwegingen.”

Dus, dit is niet precies zoals Mozes die van de berg afkomt. Ze zeggen dat ze gewetenloze mensen zijn die de leiding hebben gekregen over het ontwerpen van een nieuw wereldwijd systeem van leprakolonies voor de volksgezondheid… maar zonder echte lepra. Dus, ze hebben geen duidelijke ethische richtlijnen – maar ze willen dat u hen vertrouwt. In de Leidraad wordt met geen woord gerept over de echte ethische kwesties: dat het onethisch is voor regeringen om totalitaire controle te hebben of om een informatiesysteem te bouwen dat is ontworpen om internationale totalitaire controle te ondersteunen. Dat het systeem erger is dan segregatie, omdat het, in tegenstelling tot het kwaad van segregatie, waar mensen die als tweederangs worden beschouwd toegang hebben tot een tweederangsdienst, mensen die niet gevaccineerd willen worden letterlijk buitensluit van de economie en de samenleving, en zelfs hun mogelijkheden blokkeert om te reizen naar een plaats die hun een toevluchtsoord zou bieden.

Vaccin euforie

Het systeem van de vaccinpas kan niet werken als er een kritische massa van mensen is die samenkomen en besluiten er geen gebruik van te maken – een kritische massa van mensen, gevaccineerd of niet, die niet zullen toestemmen. Deze regering ontleent haar macht aan de toestemming van degenen die voldoen aan de eisen om hun smartphone pasjes te gebruiken. Als u gehoorzaamt, bent u medeplichtig. Het kan verleidelijk zijn om “normaal te zijn” of om de voordelen te krijgen. Maar als u het gebruikt, maakt u een systeem van wereldwijde segregatie mogelijk. Wij hopen dat u inmiddels inziet waarom het publiek alle reden zou moeten hebben om dit vaccinpas-systeem te wantrouwen, en alle reden om de mensen erachter te wantrouwen. Ongeacht of u gevaccineerd bent, laten wij ons voornemen om nooit deel te nemen aan een systeem van vaccinatiepaspoorten, of als u een vaccinpas hebt gebruikt, deze te wissen en nooit meer te gebruiken. Als we ons aansluiten bij de groeiende beweging in Europa, Australië en Israël, kan dit de burgerrechtenbeweging van onze tijd worden.

Met dank overgenomen van

Vaccinpaspoorten: De Pantzer Tank van de COVID-19 Blitzkrieg

__________________________________________________________________

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*