Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Kristalnachtherdenking gejat door Pax Mohbama

Kristalnacht herdenking bij Monument Joods Verzet. Klik op foto voor groot formaat. Foto met dank aan fotograaf Michael Jacobs

Na de vreselijke moordpartij en enorme materiele schade in de nacht van 9 op 10 november 1938 ging het geweld tegen de Joden over in een planmatige vervolging en vernietiging van de Joden in Duitsland, de SS kreeg hierover de leiding. Het was de nazi’s tijdens de Kristallnacht immers duidelijk geworden dat de Duitse burgers zich niet of slechts minimaal zouden verzetten bij geweld tegen Joden. In de dagen na de Kristallnacht werden circa 30 000 Joden door de SS opgepakt en in de concentratiekampen Buchenwald, Dachau en Sachsenhausen gevangen gezet.

Voor het eerst was ik bij deze herdenking,
9 nov. 2009 om mijn solidariteit met de Joden te betuigen, die opnieuw van uit islamitische hoek te maken hebben met antisemitische uitingen, waarbij diverse Joden zich bedreigd voelen.Een aantal voelt zich niet vrij om met een keppel op of in andere orthodox Joodse outfit over straat te gaan

Dus de Israelvlag mee (dezelfde als die van het Museumplein, waar deze vlag door uitzinnige moslims uit mijn handen werd gerukt en vertrapt en waarbij Mohammed Rabbae zijn demonstratie ternauwernood kon vrijwaren van een ook nog vertrapte joods-christelijke pastor).http://tora-yeshua.nl/contact/

Een  bescheiden groep van een kleine 100 personen luisterde naar een paar toespraken, die als teneur hadden, dat  we toch allemaal erg vrij moeten zijn in Nederland en dat niemand bedreigd mag worden.

Een schimpscheut naar Wilders ontbrak niet als zijnde de opkomende Hitler en moslims moeten vooral niet beperkt worden in hun islam, want zij zijn de vervolgde Joden van nu.

Zie de letterlijke teksten bij Nederland Bekend Kleur, dat vooral als anti-Wilders en als islamiseringscommittee functioneert. http://www.nederlandbekentkleur.nl

Sprekers: rabbijn Abraham Soetendorp, Freek Ossel (weth. A’dam), Eduard Nazarski (dir. Amnesty Int.) en Yassin el Forkani (jongeren imam A’dam).

De hele Kristalnachtherdenking is  gekaapt door moslims en linkse bewegingen als Nederland Bekend Kleur, waar helaas rabbijn Soetendorp zich mee indentificeert en waarvan hij geen enkele afstand neemt, als het gaat om de islam te waarderen.

Iemand bestond het om tot 2 keer toe tegen me te zeggen, dat die Israelvlag hier weg moest, Israel had niets te maken met deze herdenkingsbijeenkomst!!

Ik gaf geen commentaar om de bijeenkomst niet te verstoren, maar was ook te verbijsterd om veel te zeggen, wat een gotspe!

Israel, de enige democratie in het MO te midden van islamdictaturen, het land waar Joden Jood kunnen zijn en die vlag zou dan niet thuis horen op de herdenking van de start op de moord van 6 miljoen Joden, die geen thuis meer hadden hier op aarde, net zo min als de overlevende Joden.

In Amsterdam nota bene, waar Joden  eeuwen een thuishaven vonden, die beter was dan in omringende meer antisemitische landen.

Er was tot mijn verbazing ook geen enkele andere Israelvlag, terwijl ik dacht aan een veelheid van Israelvlaggen de bijeenkomst wel te herkennen, maar nee, het was zelfs zoeken de plek te vinden.

Wel een verschil met de  ca. 2000 anti-Israel demonstranten op het Museumplein 4 jan. 2009, waar zeker 100 vlaggen van allerlei Palestijnse/islam signatuur waren en die ene Israelvlag vertrapt werd.

Mohammed Rabbae was er ook, net als toen en toen ik hem aansprak en aangaf vooral in gesprek te willen blijven, werd ik uitgenodigd voor een Joods-Marokkaanse bijeenkomst in Felix Merites te Amsterdam binnenkort.

Ik ga  zelden met de trein, nu dus wel en bij Hilversum werd de trein stilgezet voor de rest van de avond wegens een zelfmoord, vreselijk.

Deze tragische dood, wellicht veroorzaakt door de mensenmoordenaar van de beginne (Joh. 8:44, de duivel zelf), leek mijn aanwezigheid bij de Kristalnacht onmogelijk te maken.

Maar het bleek mogelijk een taxi te organiseren met medereizigers en dat was ook weer zinvol, want die vroegen natuurlijk wat ik met die vlaggenstok ging doen en dat gaf leuk gesprek, inclusief met de moslimtaxichauffeur.

In de trein en bij de herdenking had ik diverse gesprekken en  het viel me op, dat er een nieuwe religie aan de wereld wordt opgedrongen, de “”yes, we can”” religie.

Je mag niet polariseren,  je moet overal naar eensgezindheid zoeken, want dan komt het goed met de wereld.

Net als bij de toren van Babel (Genesis 11:1-9), een menselijke éénheid zonder de Schepper, de God van Abraham, Isaak en Jakob, de maakbare samenleving, de Pax Mohbama.

En wie zegt, dat dit onmenselijk is en onhaalbaar, die zit heel erg fout en krijgt nog al wat verbale agressie naar zich toe.

Die zal steeds meer uitgesloten worden van deze samenleving, geen nummer krijgen om te kopen en te verkopen (Opb. 13:17) .

Donderdag 12 nov. 2009 wordt er weer een nieuwe stap gezet door Karin Armstrong, Job Cohen, rabbijn Abraham Soetendorp en Tariq Ramadan, die dan “”het Charter for
Compassion”” presenteren in Amsterdam, Mozes en Aaronkerk.

Mozes en Aaron zouden verbijsterd zijn als ze het konden meemaken, wat hun nazaten  voor ellende aanrichten met hun Pax Mohbama systeem zonder de enige ware God van Abraham , Isaak en Jakob er bij te betrekken.

Door een Abraham en een Cohen; het vervult me met veel verdriet, want de Joden zijn geroepen als  Gods uitverkoren volk, om Hem bekend te maken in deze wereld en daar is deze Pax Mohbama promotie geen bijdrage in, integendeel.

De dag, dat de Berlijnse Muur viel, 9 november,van waar uit het  Duitse volk, dat verantwoordelijk was voor de Shoa, 6 miljoen vermoorde Joden en daarom verdeeld werd als straf daarop, weer één Duitsland zou gaan worden, is ook de dag van de Kristalnachtherdenking.

Dat is al bizar, maar het wordt nog erger, wanneer de straf opgeheven is, de herdenking van de vermoorde 6 miljoen Joden wordt gekaapt door tegenstanders van Israel en het opnieuw invoeren van een dwangmatig systeem als de Pax Mohbama, ook nog m.m.v. Joden, die beter zouden moeten weten vanuit de Bijbel,die juist via de Joden tot ons is gekomen.

Shalom, moge Yeshua ha Mashiach ben David  spoedig komen om deze wereld te regeren van uit Yerushalayim.

Ben Kok (joods-christelijk pastor)
tora-yeshua.nl

Navigeer naar andere artikelen

9 Responses to Kristalnachtherdenking gejat door Pax Mohbama

 1. Pingback: Amsterdam Post » » Herdenking Kristallnacht:”Bullshit!” en “Islam is Jodenhaat!”

 2. Op 10 november 2009 @ 14:55 schreef chris & els Bongers

  Beantwoorden

  Ja, Ben, dit is echt ongelovelijk. Job Cohen had ik wel verwacht maar Abraham Soetendorp is wel heel erg ver afgedwaald.
  het al maar zoeken naar eensgezindheid is toch een grote uitverkoop van de Bijbelse waarden en normen?
  Stug doorgaan!

  Shalom,

  Chris

 3. Op 10 november 2009 @ 19:12 schreef Thomasson

  Beantwoorden

  @Ben Kok
  Chapeau voor u standvastige houding jegens Israel. Het is fantastisch hoe u de Israelische vlag ook naar deze demonstratie meenam.

  Gisteravond was Herman van Veen te gast bij Pauw en Witteman. Men besprak zijn uitspraak over de vergelijking van PVV met de NSB (De Telegraaf). Herman van Veen zat ernaast. Niet de PVV is met de NSB te vergelijken, maar bewegingen zoals ‘Nederland Bekent Kleur’. Hun slaafse slijmerige gedrag tegenover Moslims, laat geen twijfel over dat zij de collaborateurs van de toekomst zijn. De Quislingen en Rost van Toningen van morgen. Wat hebben Moslims in zo’n bijeenkomst te zoeken? Zij zijn in geen enkele opzicht te vergelijken met de vluchtelingen uit Duitsland die in de jaren ’30 hierheen kwamen. De vluchtelingen (Joden, socialisten, communisten) zochten een toevluchtsoord. De Moslims zoeken manieren om Nederland te bezetten en te onderwerpen aan hun bloedgod Allah. M.a.w. de Moslims nemen de plaats van de Nazi’s als toekomstige bezetters. Zie de volgende links:
  http://www.jihadwatch.org/2006/06/fjordman-what-does-muslim-immigration-cost-europe.html
  http://fjordman.blogspot.com/2005/09/sweden-steep-rise-in-crime.html
  http://fjordman.blogspot.com/2005/02/muslim-rape-epidemic-in-sweden-and.html
  De Duitse vluchtelingen die Nederland in de jaren ’30 hadden bereikt, ambieerden niet een carrière als criminelen en klaplopers. De mensen die samen met Willi Brandt Zweden hadden bereikt, haalden het echter niet in hun hoofd als groepsverkrachters, straatrovers en drugsdealers door het leven te gaan. Ze waren dolgelukkig een veilige haven te vinden en hadden geen behoefte het (Dhimmi)gastland te bezetten; omdat hun twijfelachtige profeet ze dat had bevolen.
  Wij kunnen echter van geluk spreken dat wij GEERT WILDERS en de PVV hebben. Dankzij de brede steun die zij van de Nederlandse bevolking krijgen, hebben wij hier geen Scandinavische toestanden. Nog Niet!.

 4. Op 11 november 2009 @ 11:52 schreef Johan van den Top

  Beantwoorden

  @ Thomasson:

  Je hebt volkomen gelijk.
  Religieuze en niet religieuze Joden van toen kan men in géén enkel opzicht vergelijken met de wilde horden die tegenwoordig onze democratische waarden ondermijnen
  en een direct gevaar zijn voor de ware leer van God.
  Even nog een opmerking: maar gevluchte socialisten en communisten zouden er ook een potje hebben, mochten zij geslaagd zijn in hun opzet van een radenrepubliek.
  In dat opzicht heeft de geschiedenis bewezen dat socialisten c.q. communisten nou niet echt recht hebben op clementie, vanuit menselijk oogpunt bezien.

  Wat wel opvalt is dat toentertijd veel Joden socialisten en communisten waren, maar dit valt dan weer te verklaren omdat het communisme als ideologie beloofde een gelijkheid voor een ieder, ongeacht ras en/of afkomst. Dat dit in praktijk evengoed uitliep op een despotisch systeem van ongekende omvang konden zij helaas toentertijd nog niet bevroedden. De atheïstische inslag van deze stromingen, brengt een mens evengoed veraf van het pad dat God voor ons als mensen voor ogen heeft.
  Totalitaire systemen zijn gemaakt door en voor mensen en hier komt praktisch geen religieuze beleving en verantwoordelijkheidsgevoel met/voor God bij kijken.

  Juist het Christendom is zo mooi, omdat hier zo duidelijk naar voren komt de onmetelijke liefde van God dat hij zelf zijn enige zoon laat martelen en sterven voor onze zonden, hoe groot ook! Maar goed, dat weten jullie ook!

  Shalom,

  Johan

  • Op 11 november 2009 @ 14:40 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Johan,
   God liet Zijn Zoon niet martelen en sterven.
   Hij had ons zo lief, dat Hij Zijn woorden (Tora) in een mensengestalte (Yeshua) in de wereld bracht.
   Dat wordt bedoeld als we spreken over Yeshua als het Levende Woord.
   En God kon alleen de zonde grondig opruimen, door ons allen te laten sterven, tgv. van onze zonden; het kwaad straft zichzelf tgv. onze keuzes.
   Omdat Hij ons zo liefheeft, stierf HIjzelf in Yeshua en droeg zo onze schuld,overwon de dood en geeft ons dan eeuwig leven.
   Je bedoelt het zelfde, maar het gaat veel dieper, als je het zo verwoordt en doet m.i. veel meer recht aan Wie God is.
   Shalom,
   Ben
   PS zie Zach. 12:10 ze zullen op Mij zien , die ze hebben doorstoken, zo staat in de Hebr. grondtekst.
   In diverse vertalingen vertaald met “”hem””, maar het is dus God Zelf, die voor ons sterft.
   Hij delegeert het niet aan een ander.

 5. Pingback: Joost Niemöller » Amnesty valt Wilders aan-vervolg

 6. Op 13 december 2009 @ 23:08 schreef frank bikker

  Beantwoorden

  Landen en naties zijn mensenwerk. Iedereen die daarbij de naam van God, Allah of Jehovah gebruikt, maakt misbruik van Hun Naam. Alle mensen zijn gelijk en hun God is in de kern hetzelfde. Elk geloof wil in de kern het Goede en het Rechtvaardige.

  • Op 14 december 2009 @ 19:00 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Frank, zoals je kunt lezen op deze link, met ik het geheel met je oneens.
   http://torayeshua.nl/cms/?p=557
   Bestudeer alle geloofssystemen maar en ontdek, dat er vele afgoden zijn, die totaal anders zijn de de Ene ware God.
   Zie ook dat artikel: “hoe leer ik de Ene ware God kennen?”
   En dan hoor ik nog es graag je mening,
   Shalom,Ben

 7. Op 16 december 2009 @ 21:25 schreef Johan van den Top

  Beantwoorden

  Beetje late reactie van mijn kant, maar geef je gelijk in je opmerking!

  Het dekt inderdaad de volledige lading veel meer en doet meer recht aan Zijn onmetelijke genade.

  Al doende leert men gelukkig ;)

  Thanks 4 de betere uitleg, zodat een ieder dit kan nalezen.

  Shalom,

  Johan

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*