Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Interview in Trouw over film "Islam en waarheid", 24/7/10

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1597252/2010/07/24/De-Koran-is-gewoon-gif.dhtml

Vragen over dit artikel kunnen altijd op deze website, onderaan deze pagina, worden gesteld en ook in Trouw op internet  onder genoemde link.

De aanvullingen, die ik na lezing van het conceptinterview had toegestuurd, maar die niet zijn verwerkt, kunt u lezen in onderstaande tekst; de meest opvallende , niet meegenomen aanvullingen, heb ik onderlijnd en wie het exacte verschil wil zien, kan de tekst uit Trouw er naast leggen.

Koran is gewoon gif.
U duidt zichzelf aan als ‘joods-christelijk pastor’. Hoe word je zoiets?

,,Toen ik in de twintig was raakte ik betrokken bij de christelijke studentenvereniging Navigators.  Ze hadden een slagzin, baseer je mening op feiten, dat vind ik een hele goeie.  Jezus zegt in de Bijbel, Joh. 7:17: Wie de woorden, die Ik spreek, gaat praktiseren , zal weten of mijn leer van God komt of dat Ik namens mezelf spreek. Streven te doen wat God wil, de tien geboden volgen, dat is wat ik christen-zijn noem. Of eigenlijk: joods-christelijk. Want de  hele Bijbel, de woorden van Jezus en  Jezus zelf – het  is allemaal joods.  Maar tot mijn vijftigste  had ik dat niet echt door. De kerken zijn zo ver-anti-joodst,  zo over-christelijk geworden, dat ze hun hele basis zijn kwijtgeraakt. Ik vergelijk het met een boom:  het joodse volk  en de joodse geloofsbeleving vormen de stam;  daaruit is een tak gegroeid, het christelijk geloof.  De kerk is op die tak gaan zitten, heeft de tak doorgezaagd aan de verkeerde kant, is naar beneden geploft, heeft zijn benen gebroken en heeft geen poot meer om op te staan. De kerk is verheidenst. Er is een christelijke Jezus gecreëerd, terwijl hij natuurlijk joods was. De kerk heeft de joodse feesttijden, de feesttijden van God,  verkwanseld en is  heidense feesten gaan vieren op andere data met een vleugje evangelie er doorheen gemengd.  Het paasfeest is oorspronkelijk een vruchtbaarheidsfeest,  Kerst is puur heidendom, de zonnewende, Mithrasgodsdienst”

Het jodendom kent ook ‘onzuivere’ feesten. Chanoeka komt in de Tora niet voor.

,,Dat klopt. Maar ik zie het joodse geloofsleven zoals de tenach dat beschrijft en waar Jezus inhoud aan geeft als de kern van de zaak.”

U bent voorganger in een ‘joods-christelijke gemeente’ in Amersfoort?

,, Ja. Er zijn veel mensen die het in de kerk niet kunnen vinden. Die zijn teleurgesteld in het instituut.  Net als ik. Op een bepaald moment kreeg ik een e-mail van een familie die mij schreef: ‘Wij hebben uw website gelezen, u beschrijft het geloof dat wij zoeken maar  nergens kunnen vinden. Kunt u ons dopen?’ Ik heb teruggeschreven dat ik dat een leuke en sympathieke vraag vond, maar dat ik er eerst achter wilde komen of er voldoende basis was voor een doop. Want dat  is iets meer dan gewoon kopje onder. Na een paar maanden heb ik het gezin gedoopt,althans de ouders gedoopt en de kinderen opgedragen in gebed. We hebben toen een gemeente gevormd. We komen op zaterdagavond bij elkaar om sjabbat te houden. Ik zie tot mijn genoegen dat mensen uit Tilburg en Rotterdam, Meppel  en Purmerend naar Amersfoort komen omdat ze dat kennelijk de moeite waard vinden. ”

Wie is Ben Kok dat hij zomaar mensen doopt?

,, Wie was Johannes de Doper dat hij het zomaar deed? Wie waren de discipelen dat ze het zomaar deden? Het is bijbels om als gelovige een ander mens te helpen in zijn geloof. Maar  ik heb bovendien een theologische opleiding gehad. Eerst aan de bijbelschool van het Leger des Heils, waar ik officier ben geweest. Daarna heb ik nog deelstudies gedaan, ook aan de universiteit van Utrecht. Daar ben ik qua geloofsleven niet zoveel wijzer van geworden, hoor. Wat kennis van de oude talen en wat kerkgeschiedenis en zo, maar verder kwam ik alleen maar medestudenten tegen die geen persoonlijk geloof hadden. De legitimatie van wat voor een voorganger verantwoord is, ligt in zijn persoonlijke geloofsleven. Een studie is niet zaligmakend, verre van.”

U manifesteert zich ook politiek. U loopt voorop bij pro-Israëldemonstraties, u ageert tegen de islam en hebt nu een anti-islamfilm gemaakt.

,,De eerste christelijke gemeenten waren ook maatschappelijk actief.  Ze hielpen bijvoorbeeld de armen. Over politieke activiteiten lees je niet gek veel in Handelingen, hoewel de botsingen met de geestelijke overheid, het Sanhedrin, wel degelijk het maatschappelijk leven beroerden, zelfs tot in het hele Romeinse rijk. Dus de betrokkenheid bij de samenleving is zeker een aspect van het joods-christelijk geloof, ook nu.”

Uw sympathie ligt bij Israël, en niet bij de islamitische Palestijnen. Welke boodschap heeft u voor Palestijnse christenen die onderdrukt worden?

,,Tegen de hen zeg ik:  laten we eens kijken of jullie bezwaren terecht zijn, kloppen ze een beetje? Palestijnen zeggen: ’Wij stammen af van de oorspronkelijke bewoners van dit land, dat de Joden hebben afgepakt.’ Dat is een leugen. Gewoon een leugen. De Palestijnen die er woonden, waren voornamelijk mensen uit de omliggende landen die daar terecht waren gekomen. Er was bijzonder weinig echt eigendom bij.  Je kunt ook niet zeggen dat er ooit een Palestijns volk was. Het is geen volk, het is een samenraapsel. Maar op die manier zal ik dat natuurlijk niet tegen een Palestijn zeggen,  het is wat kort door de bocht. Ik moet het dan wat meer uitleggen.”

Maakt het daarbij uit dat een Palestijnse christen een geloofsgenoot van u is?

,,Dat is hij niet.  Hij kan natuurlijk zeggen dat hij christen is, maar daarmee zijn we nog geen geestverwanten.  In een gesprek met zo iemand zou ik moet zien of we op dezelfde golflengte zitten.  Een etiket van gereformeerd, of katholiek, of Palestijns-christelijk zegt heel weinig. Er zit zo veel  kaf onder het koren. “

Wanneer is iemand voor u een christen?

,, Wie aanvaardt dat Jezus de doodstraf heeft gedragen voor de overtredingen van de Tora en vervolgens Hem volgt in het praktiseren van de Tora, die Hij  prachtig uitlegt in de  bergrede, Matth. 5,6 en 7, is een christen, of beter gezegd een joods-christelijk gelovige. De  doop is daarbij een uiterlijke bevestiging van het innerlijk geloofsleven.

Palestijnse christenen belijden dat toch?

,,Dat is nieuw voor mij; ik zou het met iedereen persoonlijk moeten doorpraten, het is zeker geen algemeen geloofsbesef, zoals het dat in geen enkele groep is.

Hoe leidt uw geloofsleven ertoe dat u een anti-islamfilm hebt gemaakt?

,, Een paar jaar nadat ik voor mijzelf de joods-christelijke traditie, met als voorbeeld de eerste gemeente in Jeruzalem,  had ontdekt,  kregen mijn buurtgenoten en ik een brief van de gemeente Amersfoort dat die toestemming wilde verlenen voor de bouw van een moskee in onze wijk. We werden uitgenodigd voor een informatieavond.  Ik dacht: daar moet ik naar toe. Soms moet iets in je eigen achtertuin gebeuren voordat je door hebt wat er gaande is.

De mensen van die moskee hebben toen tegen mij staan liegen.  Ze zeiden wel dat ze graag met de buurt in gesprek wilden, maar een afspraak kwam er maar niet en wilden ze  uiteindelijk niet.Ook zeiden ze dat het een moskee voor  500 bezoekers zou worden, maar uit de bouwtekening die ik heb gezien bleek dat er 2500 mensen in kunnen. Toen ik uiteindelijk na een jaar toch een gesprek kreeg met de bestuurders van de moskee, zeiden ze: we hebben respect voor je, dat je in het hol van de leeuw durft te komen. Dat vond ik een merkwaardige opmerking.  Waarom moet ik me in een moskee in het hol van de leeuw wanen? Ik leef in een vrij land. ik kwam in liefde namens de God van liefde en rechtvaardigheid om met hen te praten,  waarom zou ik dan bang zijn?

Aan de moskeebestuurders heb ik gevraagd:  hoe moet ik in de Koran Soera 9 en dat soort haatverzen naar niet-moslims begrijpen? Ze antwoordden dat ze dat niet wisten, dat ze geen islamoloog of imam zijn, maar bestuurders.  Dat vond ik een flutantwoord.  Ik wil de verschillen tussen de islam en het christendom duidelijk hebben. We moeten niet net doen alsof het gelijkwaardige religies zijn en dat er ruimte moet zijn voor de islam. Dat vind ik namelijk niet.  De islam is een uitermate kwalijk totalitair systeem. Mohammed is een slecht voorbeeld voor de mensen, want hij is een moordenaar, een terrorist en een polygamist. Om dat duidelijk te maken ben ik een website begonnen. En ik heb mijn film gemaakt.”

We hebben toch al  ‘Submission’ van Ayaan Hirsi Ali en ‘Fitna’ van Geert Wilders?

,,De werkelijkheid over de islam heb ik nog nergens goed verwoord gezien.  Dus ik wilde een poging doen.  Samen met een filmmaker heb ik in korte tijd heel veel kunnen doen.  Een interview met imam Sheik Fawaz Jneid van de As-Soennah moskee in Den Haag, bijvoorbeeld, en een gesprek met Ayaan Hirsi Ali. Dat er zoveel mogelijk bleek, zie ik als een zegen van God. De film is bedoeld om  uit liefde voor mensen  een fout systeem te ontmaskeren. Ik geloof dat dat bijbels is. Pas toen die moskee in mijn achtertuin werd gebouwd gingen mijn ogen open. Ik had het al veel eerder moeten snappen. Maar niemand heeft me er ooit op gewezen.”

De islamdiscussie woedt toch al jaren? Denk aan Frits Bolkestein, Pim Fortuyn.

,,Ik heb dat niet doorgehad. Dat is mijn tekort.”

Aan het  eind van uw film houdt u met uw ene hand een bijbel omhoog waarbij u zegt ‘dit is goed’ en met uw andere hand een koran waarvan u zegt dat die slecht is. Wat denkt u daarmee te bereiken?

,, Ik ga niet discussiëren over of de vraag of de Koran goed is of slecht. Hij is gewoon niet goed. Het is pure misleiding. Wat zeg ik nou, het is gewoon gif! Het is een doodlopende weg. Iemand omschreef de islam eens als het meesterwerk van de duivel. Dat vind ik schitterend verwoord. Allah is het meesterwerk van de duivel. De Bijbel is duidelijk dat er een duivel is, dat er allerlei geestelijke machten zijn. Allah is gewoon een invulling van een duivelse manifestatie. Van haat en verderf. En daarom ben ik begaan ben met moslims die daar een weg uit terug moeten kunnen vinden. Want oh wee als je ex-moslim wordt. Als je een boek als Rushdi schrijft, of Hirsi Ali.”

Of een film maakt zoals Ben Kok.

,,Dan geloof ik in Gods bescherming en genade. Ik heb ook nooit geen bedreiging gehad. Weleens een mail, maar oke. Overigens is de film voor iedereen beschikbaar, zie tora-yeshua.nl

U zegt: de Koran is slecht en de Bijbel is goed. Maar in de Bijbel staan ook teksten als ‘Wie de naam van de Heer lastert moet ter dood gebracht worden’.

,,Dat is heel wat anders. Daar staat niet zoals in de Koran dat je alle ongelovigen moet doden. Alleen  iemand die God lastert. Dat is iets anders. God heeft die regels preventief gegeven, om duidelijk te maken dat we bepaalde dingen niet moeten doen.  In het Nieuwe Testament nuanceert Jezus die straffen. Bij een steniging zegt hij: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.”

Maar zo’n nuancering geldt alleen voor wie Jezus en het Nieuwe Testament erkent. Dus niet voor Joden.

,,Het is de makke van veel joden dat zij Jezus niet erkend hebben; gelukkig een minderheid wel, te beginnen na de opstanding van Yeshua (Jezus), tienduizenden!  Maar ik heb sympathie voor joden, omdat ze eeuwenlang vervolgd zijn, door christenen en door moslims.  Ze hebben het niet verdiend om zo verschrikkelijk behandeld te worden.” En bovendien zijn de Gods uitverkoren volk, door wie we de zegen van de Bijbel en van Yeshua Zelf hebben ervaren!

Zou het kunnen dat door uw film moslims in Nederland ook zo behandeld zullen worden?

,,Dat mag nooit gebeuren. Moslims zijn medemensen. Klaar. Het systeem dat is fout, dat zeg ik heel duidelijk, maar het zijn wel onze medemensen. Kijk, politici hebben de islam gefaciliteerd. Ze hebben gastarbeiders toegelaten en gezegd: neem de islam maar mee.  Ze hebben totaal niet doorgehad wat de islam voor een negatief systeem is.  Het zijn landverraders die het hebben laten gebeuren uit stomheid, naïviteit of bewuste misleiding.  Ik neem het de christelijke misleiders het meest van allen kwalijk. Omdat de Bijbel duidelijk spreekt van de God van rechtvaardigheid en liefde, terwijl  de Koran heel wat anders vermeldt. Maar ze hebben nooit het lef gehad om het te zeggen.”

Zou u dan voorstander zijn van een wijziging van de grondwet zodat de islam niet meer vrijelijk beleden kan worden in Nederland?

,, Laat ik het zo zeggen in Duitsland hebben ze een bepaling  dat er niet meer een soort nazipartij kan worden opgericht. Daar zijn wetten voor. Prima. Het nazisme was ook zo’n totalitair systeem dat kwalijk is en daar kwamen we ook laat achter. “

Uw film is af. Wat gaat u nu doen?

,,Die film is niet mijn levensvervulling. Mijn doel is te verkondigen dat God bestaat en dat Hij in Jezus Christus tot uitdrukking komt. Die Jezus komt terug om de aarde te regeren. Daar leven we naartoe.”

Met dank aan Trouw voor het interview,

Shalom,

Ben Kok (joods-chr.pastor)

Navigeer naar andere artikelen

62 Responses to Interview in Trouw over film "Islam en waarheid", 24/7/10

 1. Mijn reactie wordt door de trouw redactie tegengehouden.
  Waarom laten ze geen positivere reacties door?
  Er staan bijna alleen maar negatieve. Laat ze even weten dat ze fout bezig zijn meneer Kok.

  • Op 24 juli 2010 @ 18:08 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Paul, stuur je reactie maar naar deze website, dan stuur ik em ook nog naar Trouw, shalom, Ben

 2. Mijn reactie wordt door de trouw redactie tegengehouden.
  Waarom laten ze geen positivere reacties door?
  Er staan bijna alleen maar negatieve. Laat ze even weten dat ze fout bezig zijn meneer Kok.

 3. Op 24 juli 2010 @ 19:57 schreef Aat Hogendoorn

  Beantwoorden

  Na het lezen van dit interview ben ik gesterkt in mijn mening dat de moslims onder ons in Nederland ook mijn naasten zijn, die ik met liefde dien te aanvaarden. Evenzeer moet ik met verdriet vaststellen dat ik het mohammedanisse niet kan aanvaarden als een geloof zoals dat in de Koran wordt verwoord. De Koran zet een ieder die wat daarin staat niet aanvaardt als vijand buiten de deur, ja predikt haat en dood.
  Welk geloof je ook wil belijden, het zal altijd de intentie moeten hebben om elkaar lief te hebben, te verdragen, te helpen met het uitzicht op een leven hierna.

  • Op 24 juli 2010 @ 21:23 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Aat, je hebt mijn intentie helemaal begrepen: ontmasker de islam uit liefde voor moslims.
   Shalom, Ben

 4. Ben , je bent een man naar mijn hart, iemand die openlijk opstaat voor de waarheid.

 5. Dhr Kok ze hebben het toch uiteindelijk geplaatst.
  Valt mee dat trouw het lef begint te krijgen om kritische geluiden over de islam te laten horen.
  Ga zo door, we hebben moedige mensen als jou nodig.
  Langzaam aan begint het zijn vruchten af te werpen.
  We moeten constant blijven benadrukken dat alle infidel atheisten hindu’s maar vooral joden het slachtoffer zijn van die gekte die islam heet.

  Steeds meer mensen worden gelukkig wakker
  door jouw film, inzet en films als
  http://video.google.nl/videoplay?docid=-8105709395775858867#

  may the force be with you ;)

 6. Op 25 juli 2010 @ 14:10 schreef Edmond de Savornin Lohman

  Beantwoorden

  Volgens mij is er gewoon vergeten dat de koran een spiritueel werk is.

  Dat betekent dat begrippen uit de fysieke wereld worden gebruikt om onbewuste psychologische dynamieken begrijpelijk te maken. Dus ook moord.

  Nu kun je natuurlijk aantonen dat in de Koran inderdaad wordt opgeroepen tot moord op ongelovigen.
  Als je echter aan een moslim vraagt : “help mij te begrijpen waarom ik minder gelovig ben dan jij” dan laat hij het oordeel graag over aan Allah. Vandaar dat er maar een paar moslims zijn die zich tot geweld bewogen voelen.

  Volgens mij roepen computergames, films, veel meer op tot het gebruik van geweld dan de Koran.
  Ik dank mijn inzichten aan vele reizen door Indonesie – ik dank de Moslims (en ook vele anderen) dat zij me hebben kunnen laten zien dat het leven zonder oordelen zeer wel mogelijk is.

  • Op 25 juli 2010 @ 14:23 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Edmond voor je reactie.
   In de beoordeling ga ik uit van de bronnen van de religies en praat dan met de hedendaagse uitleggers, zoals in de film “islam en waarheid” het geval is.
   Dan blijkt dat moslims in vele landen de geweldsverzen letterlijk nemen en als legitimatie gebruiken voor hun jihad, omdat de koran de laatst geopenbaarde waarheid van ene Allah is.
   Er is niets spiritueels aan de koran, of het moet de demonische geest er achter zijn.
   De praktijk van 1400 jaar en de actualiteit bewijzen dat.
   Ook in Indonesie en dat vele moslims de koran niet eens kennen, uit analfabetisme of onwetendheid, maakt dat ze mee hobbelen in het islamsysteem met de uitleg van de imam ter plekke, tel uit je winst.
   De bron is zeer fout, het rolmodel Mohammed als terrorist, moordenaar, polygamist, pedofiel ook en de afgod Allah achter de islam helemaal.
   Dus laten we stoppen met goed te praten wat fout is, ook terwille van de moslimmedemens.

   Shalom,
   Ben

 7. Hulde Ben Kok voor zoveel moed!
  Gods zegen en bescherming bid ik je toe.

 8. Op 25 juli 2010 @ 15:56 schreef Edmond de Savornin Lohman

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  bedankt voor jouw reactie.

  Inderdaad kennen maar weinigen de Koran.
  Het is zelfs zo, dat er prachtige recitaties worden gegeven uit de Koran, door mensen die geen Arabisch kennen.
  Hetzelfde kun je zeggen over de Torah – prachtige zang en recitatie – een voorbeeld van een mooie manier om tot inkeer te komen. Het Christendom kent ook allerlei gezang, de middeleeuwse zie ik als de puurste, maar koorwerken als de Elias zijn mijns inziens de mooiste.

  Laat me beweren dat we in een wereld leven waarin het naarste geweld maar zelden gezien wordt.
  De Christelijke traditie mocht recentelijk behoorlijk wonden likken met de losgekomen verhalen over de smeerpijperijen in onderwijsinstellingen. Helaas is het Christelijke geloof niet de enige waarin forse rimpelingen in de rust voorkomen.

  Het schijnt me zo toe dat het voor mensen behoorlijk moeilijk is om te leven zonder geweld.
  Zo heeft ook Mohammed op zijn eenzame weg moeten leren inzien dat hij in zichzelf gedachten zag loskomen welke hij eerst voor goddelijk hield en bij nader inzien als duivels moest kenschetsen. In de Koran tref je massa’s dynamieken over goddelijk ingrijpen, en in die zin biedt de Koran ook een opening naar een waardige nederigheid.

  Die oproep tot het vermoorden van de ongelovige is ook te zien als een oproep om te kunnen erkennen dat het vreselijk moeilijk is om samen te leven met ongeloof. Als ongeloof jouw huisbewoner is, hoe kun je dan nog rustig leven in jouw huis ? Iemand die dan tot de daad overgaat kent ongeloof als geen ander. Dus degene die tot de daad overgaat moet wel ongelovig zijn. Daarnaast kent de Koran weinig respect voor iemand die een moord heeft begaan. Het oordeel is aan Allah, als Moslim kan je weinig anders doen dan te proberen de weg van de schepper steeds beter te leren begrijpen. De Koran is mijns inziens dus allerminst een uitnodiging om te gaan moorden op basis van eigen inzichten.

  Persoonlijk zie ik de Koran, de Bijbel en de Torah als gedateerde werken met in principe zinloze teksten.
  De zin welke in de Koran, de Bijbel en de Torah te vinden is, vertelt alles over de ziener.
  In die zin draagt elk mens de mogelijkheid in zich om Goddelijk te zien. En daarin ligt de waarde.
  De boeken kunnen de ziener helpen om vrede te vinden in een telkens turbulente en onrechtvaardige wereld.

  En dan kun je het natuurlijk hebben over dat vers 9 – liever kijk ik om me heen en zie de schoonheid van de wereld waarin ik mag leven. Is het echt zo nodig om daarmee het hele boek tot gif te verklaren ?

  Succes Ben, God zij met je,
  Edmond

  • Op 25 juli 2010 @ 21:17 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Edmond,
   Houd op met een 3 slag te maken van Bijbel Tora en koran; dat slaat nergens op. Want de Tora zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel, totaal zitten er 66 in de Bijbel, OT en NT tesamen.
   Het verschil tussen Bijbel en koran is enorm, liefde gerechtigheid en genade vs. haat , onderdrukking, geen enkele bewogenheid voor de niet-moslim, die gaat eeuwig de hel in onder martelingen .
   Daarom is de koran puur vergif en een doodlopende weg.
   Ik vind het nogal bedenkelijk dat je voorgeeft dat niet te zien en je probeert de haat verzen in de koran met een figuurlijke draai een plek te geven; dat doet sjeik Jneid niet in mijn film “islam en waarheid”, waar hij soera 9:5 uitlegt als minstens chantage op de niet-moslims, die zich moeten bekeren tot de islam, anders worden ze gedood.
   Shalom,
   Ben

 9. Op 25 juli 2010 @ 17:14 schreef Edmond de Savornin Lohman

  Beantwoorden

  Beste Ben,

  met enige moeite kon ik wat teksten uit sura 9 vinden welke je kunt opvatten als een aanzet tot het gebruik van geweld.

  In het bijzonder vers 5 trekt de aandacht :
  005. But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, an seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practise regular charity, then open the way for them: for Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.

  Dit is het eerste vers in sura 9 wat opgevat kan worden als een oproep tot het gebruik van geweld. Bedoeld Mohammed hiermee lichamelijk of geestelijk geweld ? De tekst lijkt geen antwoord te bevatten. Maar het vers biedt – aan het eind – ook een opening tot inkeer.

  In het kader van Jihad, de strijd tot inkeer, zou je deze verse toch gewoon kunnen interpreteren als :
  “Erken jouw ongelovige kant waarvoor er alle reden is om die te bestrijden. Ben bereid om mild te zijn.”

  Heb jij nog pittiger teksten ?

  Groetjes,
  Edmond

  • Op 25 juli 2010 @ 21:23 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Edmond, zie mijn vorige reactie en m.n.de laatste zin.
   Zie verder soera 9:5, 29 en 123
   En google maar es wat op “haatteksten in de koran”
   Ik zal nog een lijstje maken met leuke websites, die geen spaan heel laten van de koran, maar dat kun je zelf ook weten; soera 9:5 is duidelijk genoeg en ik heb geen zin mijn tijd te verdoen aan mensen, die de feiten van de islam goed gaan zitten praten.
   Dat soort taqiya en “spirituele jihad” is aan mij niet besteed.
   Zie de film “Islam en waarheid”.
   Shalom, Ben

 10. Bekijk de getuigenissen van ex-moslims op http://www.youtube.com/muslims4jesus

  Lees mijn boek “Is Allah God?” op http://www.scribd.com/doc/2596718/Is-Allah-God U kunt het ook kopen op: The book is also for sale by Amazon:
  http://www.amazon.com/Allah-God-Frans-J-L-Zegers/dp/1409201228/ref=sr_11_1?ie=UTF8&qid=1216765373&sr=11-1

  And also from the publisher itself:
  http://www.lulu.com/content/2212219

 11. Gefeliciteerd met uw interview in Trouw. Nu maar hopen, dat meer mensen wakker worden. Daarover maak ik me niet veel illusies, omdat deze bewustwording een soort openbaringservaring vereist. U had hem zelf ook nodig, las ik. Helaas is het onmogelijk zichzelf een dergelijke ervaring te bezorgen: zij moet worden aangereikt. Passief vereist het een uitwendige existentiële schok (maar die moet je niet willen, zoals een moskee in de achtertuin) of een ‘Damascus ervaring’. Actief stelt men zich ervoor open door de Koran te gaan lezen, en het gelezene te verbinden met dagelijks nieuws. Wat ook niet echt helpt is de voortgaande verwijdering door de christelijke gemeenschap van de essenties uit de joods-christelijke godsdienstfilosofie, waardoor de godsdienst wordt gereduceerd tot mensendienst. Mede daardoor zijnde westerse cultuur de afweermiddelen ontnomen, waarmee zij het aandringen van de islam had kunnen pareren. Wat nu nog aan mogelijkheden is overgebleven, is het luidruchtig optreden door historisch en religieus bewuste enkelingen, moderne ‘profeten’, zoals Hirsi Ali, Wilders en u. Het is allemaal niet optimaal en wonderschoon, maar als het niet kan zoals het moet, etc. …. Veel succes gewenst.

  • Op 25 juli 2010 @ 23:06 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Hans, ik leer graag bij op dat het meer wonderschoon wordt.
   Kun je nog iets schrijven, (niet noodzakelijk openbaar, ik lees het in vertrouwen zonodig en publiceer het niet als het er bij staat) over jouw levensvisie/gelooof?
   Shalom,
   Ben

 12. Shalom Ben .
  Heb je stukken allemaal gelezen en geef het door aan anderen ,die ook meer willen weten.
  Heb je dvd ontvangen ,bedankt.
  Heb lang geleden vriendschap gehad met moslims ,kwamen bij ons thuis ,aten bij ons.
  Totdat er familie overkwam en men er achter kwam dat mijn afkomst via moederskant joods christelijk was,dus vriendschap verbroken.
  Dus ik weet er wel iets van Ben.
  Verder wens ik je alle sterkte en zegen van YESHUA HAMASSJHIACH, bij je strijd voor HEM.
  Ben momenteel erg betrokken bij zwaar ziekbed van onze zus en schoonzus.

  Neem later wel weer contact met je,ook over mijn ontmoeting met YESHUA HA MASSJIACH.

  Komt nog wel tot zover todah raba en hartelijk Shalom.

  Je Br.Lou Sandifort.

 13. Dag Ben,

  Als christen ga ik liever een andere weg, namelijk die van de dialoog.
  Ik zie meer in het benaderen van de ander door het contact aan te gaan, gewoon van mens tot mens.
  Dat is geen eenvoudige weg, want je stuit op verschillen, maar daarin kan de liefde van God denk ik wel getoond worden.

  Ik geniet ervan met mijn vrienden die moslim zijn te praten over wat ons bindt en waar de verschillen zijn. We doen dat tijdens een maaltijd.

  Juist door de verschillen uit te vergroten, wat jij naar mijn mening doet (want lang niet alle moslims lezen de teksten uit de koran zoals jij ze leest), maak je het samenleven moeilijker.

  Ik ben benieuwd naar je reactie.

  met viendelijke groet,
  Erna

  • Op 26 juli 2010 @ 18:59 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   HI Erna, ik doe niet anders dan in gesprek zijn met moslims. Maar na luisteren en theedrinken komt al snel het werkelijke gesprek en blijkt, dat men de eigen islamvisie vast wenst te houden, dwz dat Allah de enige God is.
   Het verschil met de God van de Bijbel is zo groot, dat we dan al kunnen stoppen. Zie mijn artikel hierover op deze website onder “islam”
   De bronnen maken de verschillen verder zeer duidelijk en dan mag een moslim het zeggen: doorgaan op de doodlopende weg van de islam of niet.
   Er is geen compromis mogelijk als je de bronnen vergelijkt en dat zeggen moslims zelf, de islam is de laatst geopenbaarde waarheid en de huidige Bijbel is door joden/christenen vervalst.
   Ben benieuwd naar jouw antwoord,
   shalom,
   Ben

 14. Beste Ben,

  Ik denk, dat ik je niet veel meer kan vertellen, dan je al weet; en voor zover wij van mening verschillen zijn het oordeel hierover en de consequenties hiervan verborgen in het ongeziene. Maar goed, hier volgt een uitgebreider uittreksel van mijn verhaal.

  Mijn levensovertuiging (protestants) staat momenteel noodzakelijkerwijze in de steigers, want de ervaring en de logica stemden niet meer overeen met de leer en praxis van de PKN. Het probleem begon al bij God, die, als hij bestaat, volstrekt onnaspeurbaar en ondenkbaar moet zijn. Iedere concessie aan deze voorwaarden ontgoddelijkt hem namelijk onmiddellijk. Mijn ervaring maakt zijn werkelijk bestaan (dus niet het één of ander vrijzinnig fictionalistisch idee of hersenspinsel) onvermijdelijk. Door de hiervoor genoemde voorwaarden ben ik weliswaar orthodox, maar daarbij niet zwaar op de hand en volstrekt niet dogmatisch, hoop ik. Gods doelen (en onder meer hierin verschillen wij van opvattingen, denk ik) vereisen het bestaan van een hiernamaals en de vrijheid, en vooral die laatste verdraagt zich niet met menselijke ongefundeerde leerstelligheden. Die doelen liggen niet in de geschapenheid, want die heeft hij al, tenzij wordt aangenomen, dat de schepping niet aan de gestelde doelen beantwoordt, en dat is onmogelijk. Immanuel Kant heeft God, hiernamaals en vrijheid een solide intellectueel fundament gegeven. Hij heeft echter niet doorgepakt tot over de grens van het zintuiglijk waarneembare (zijn persona stond dat wellicht in de weg), maar Karl Barth heeft dat karwei met glans afgemaakt. Althans, tot op zekere hoogte, want de moderniteit heeft ook hem beïnvloed, en de logica en consistentie van de joods-christelijke godsdienstfilosofie geweld aangedaan.
  Sleutelwoorden voor de vorm van mijn geloof zijn bovengenoemde logica (in het verhaal en de argumentaties) en consistentie (in de historische getuigenissen en de beeldvorming), maar toch vooral de persoonlijke ervaring. Aan deze drie voorwaarden, ongetwijfeld afkomstig uit mijn natuurwetenschappelijke achtergrond, moeten al mijn overtuigingen voldoen. Paradoxen bestaan niet, wel onbegrijpelijkheden. Problematisch is natuurlijk de historische context van de getuigenissen, maar de onveranderlijke symboliek maakt, dat de rode draad in Schriften niet te missen is, althans niet wat mij betreft.
  De ervaring heeft het transcendente op enig moment nadrukkelijk op de voorgrond gesteld en daarmee in het brandpunt van mijn belangstelling gedwongen, waarna de geloofsmetamorfose een aanvang moest nemen. Onder meer de ervaringen en duidingen van Carl Gustav Jung hebben geholpen bij de constructie van de nodige bruggen om het resulterende mensbeeld intellectueel aanvaardbaar te maken, zonder enige concessie te hoeven doen aan mijn zeer moderne natuurwetenschappelijke wereldbeeld en mijn orthodoxe joods-christelijke godsbeeld. Essentieel is hierbij, dat achter de empirisch wetenschappelijke waarnemingshorizon niet het niets wordt verondersteld, maar een ‘gene zijde’, wat dat dan ook mag zijn.

  Het duizenden jaren oude joods-christelijk tempelbouwwerk verliest onherroepelijk zijn stevigheid en zin, als de rode draad wordt onderbroken, onderdelen worden vervangen door ‘goedkope’ imitaties, of als oorsprong en doel van het goddelijke worden geherformuleerd. Aan alle aspecten wordt al sinds mensenheugenis gerotzooid: het voordurend zich herhalende beeld van de ‘zondeval’, de kenmerkende menseneigenschap, en geen probleem zolang iets of iemand goed op de spirituele winkel blijft passen. Welnu, op dat laatste wordt de afgelopen paar honderd jaar voortdurend bezuinigd, en het komt mij voor, dat er nog maar een kleine minderheid is, die de oude tempel respecteert. En dat is jammerlijk fataal, want er is voor dat symbool helaas geen alternatief beschikbaar, omdat het Gods tempel is, die niet wij hebben gemaakt.
  De westerse beschaving is gebaseerd op de joods-christelijke godsdienstfilosofie, d.w.z. het recht, de ethiek, en de sociale verhoudingen zijn op haar gegrondvest geworden. Door nieuw ‘verstaan’, d.w.z. door interpretatieve verkromseling, van de Schriftteksten vanuit een van hoog tot laag gevoelde behoefte om de godsdienst te ‘moderniseren’, is de oude tempel omgebouwd tot een vrijzinnige feesttent, waarin voor het Numineuze geen veilig plekje meer is te vinden. De effecten hiervan stralen onmiddellijk terug naar de maatschappij, waarin de joods-christelijke kernbegrippen ‘naaste’, ‘liefde’ en ‘plicht’ volledig zijn losgeraakt van hun oorspronkelijke inhouden, en zijn geherdefinieerd voor seculier gebruik. Het resultaat is een vrolijke chaos, maar ook een beeld met lemen voeten, zonder spirituele basis en inhoud. Met als risico, dat als je ertegen blaast, hij omligt, en dat laatste dreigt nu te gebeuren. Want de islam is een geharnaste en (tamelijk) eensgezinde politiek-religieuze beweging met serieuze ambities, waarvan het gevaar uiteraard niet zit in de persoonlijke beleving van de gemiddelde moslim, maar in de uit het primaat van de Islam-boven-alles voortvloeiende consequenties voor de joods-christelijke vrijheidslievendheid en cultuur. In de psychologische oorlogvoering, die nu gaande is, vormen de symbolen van de Islam een belangrijk sociaal-maatschappelijk strijdmiddel, zodat de aanpak van de symbolen niet slechts onbetekenende symboolpolitiek is, maar een wezenlijk onderdeel van de echte worsteling. De rest van het verhaal is geschiedenis.

  Met bemoedigende groeten, Hans

  • Op 28 juli 2010 @ 22:18 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Hans, je uitgangspunt deel ik helemaal, God is zo heel erg veel te groot voor ons, wie kan Hem begrijpen of beschrijven?
   En inderdaad, eeuwigheid, vrijheid, dat zijn logische consequenties, waar niet alleen Kant en Barth op kwamen, ze liggen eigenlijk voor elk logisch denkend mens voor de hand, maar velen willen er niet aan en zeggen dood leuk uit het niets van de oerknal te komen, te leven (al dan niet prettig) en dan dood te gaan, het niets in. Prima dat je het tekort van hen door hebt, ze wilden de joodse basis niet meenemen in het christen zijn, zoals de kerk dat ook niet wilde sinds Nicea.
   Logica, consistentie en persoonlijke ervaring herken ik helemaal in het komen tot een geloofsbeleving, die “klopt” en zelfs de historische context van de bijbelverhalen blijkt wonderwel te kloppen in het kader van recente archeologische ontdekkingen.
   Die rode draad is sterker dan menigeen denkt of durft geloven. En dat Goddelijk bouwwerk staat me steeds helderder voor ogen, dank zij Zijn Geest, die me naar Zijn belofte alles te binnen brengt, wat Yeshua heeft geleerd.
   Je hebt helemaal gelijk, dat voor vrijzinnigheid en secularisatie en interreligieus denken dat bouwwerk gesloopt lijkt te worden in de beleving van velen en het doet me zeer goed, dat jij daar niet invliegt.
   Ook de islam is zo’n bedreiging en ik zou graag es met je verder praten; mail maar of dat een keer schikt, kan op deze website, blijft prive.
   Shalom, moge onze Vader je rijkelijk zegenen in verdere groei naar Hem toe, want in Zijn Zoon Yeshua is Hij ons nabij en wie Hem ziet, ziet de Vader.
   Ben

 15. “Een wereld zonder godsdienst is een paradijs.”

  “Alle spreken over boven komt van beneden.” (Theoloog H.M. Kuitert)

  Met deze uitspraken is alles gezegd en ik heb er verder dan
  ook niets meer aan toe te voegen.

  • Op 26 juli 2010 @ 19:04 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Cobi; maakt de onzin van deze “Godgeleerde”, de theo-loog, je zo gelukkig dan?
   Als mensen God hebben gemaakt door hun spreken, dan is er weinig constants in, want de verschillen tussen al de goden zijn enorm, ook al doet Karin Armstrong nog zo haar best het op 1 hoop te gooien.
   Ik heb aan de onzin van Kuitert ook niets toe te voegen, behalve dat ik meelij heb met de man en met hen, die hij misleidt.
   Shalom,
   Ben
   PS: lees es het artikel op de voorpagina “hoe leer ik de Ene ware God kennen” als je wilt.

 16. Dag Ben,

  Kuitert is voor mij heel belangrijk geweest en voor vele anderen met mij.
  Hij zegt dat alles wat over Boven wordt gezegd door mensen is bedacht en dat is ook zo. Dat kan gewoon niet anders, als je er goed over nadenkt.
  In de oude tijd geloofden mensen in meerdere goden, vandaar dat God in de Tien Geboden zegt: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  Dat de bijbelschrijvers zijn geïnspireerd door Boven is een fabel. Dat hebben theologen ervan gemaakt, maar ze wisten niet beter.
  Jij hebt medelijden met Kuiter, omdat hij mensen zou misleiden.
  Ik bewonder hem en heb grote sympathie voor hem. Als hij op tv is hang ik aan zijn lippen en ook zijn boeken zijn het lezen meer dan waard. Heb je zijn boeken gelezen Ben?
  Dan pas kun je over hem oordelen.
  “hoe leer ik de Ene ware God kennen”
  Dit artikel zal ik eens gaan lezen.
  Vr.gr. Cobi

 17. Op 26 juli 2010 @ 21:06 schreef Hans J.

  Beantwoorden

  Alle lof en dank aan de G,d van Israel die Zijn eigen Zoon niet spaarde en die zich nu in Israel manifesteert als de enig G,d schepper van hemel en aarde.Zijn tegenstander is niks anders dan de satan in de gedaante van de afgod van de islam.
  Veel reactie,s in Trouw spreken om die reden van een tomeloze haat en spot tegen onze Here Jezus Christus, een naam die onverdraagzaam is geworden.

  • Op 26 juli 2010 @ 21:13 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Bedankt Hans, zo is het maar het; hoor graag meer van je; mag ook prive, zet het er dan even bij, als je via deze website mailt.
   Shalom,
   Ben

 18. Pas als je niet meer gelooft in één of andere god,
  of het nu Allah is of de God van de Christenen of de Joden,
  ben je echt vrij. Althans zo ervaar ik het.
  Ik probeer te leven naar het gebod: heb je naaste lief als jezelf.

 19. “Een wereld zonder godsdienst is een paradijs.”

  In dat geval Cobi, kan ik je van harte aanbevelen te emigreren naar het atheïstische paradijs op aarde wat Noord Korea heet! Of misschien is Cuba toch beter? Oh ja, één probleempje alleen…. Atheïsme is ook een religie. Helaas! Dan toch maar blijven wonen in dat vreselijke landje waar vrijheid van godsdienst is.

 20. “Een wereld zonder godsdienst is een paradijs.”

  Jp, je hebt het over Noord-Korea en Cuba, maar wat te denken van Iran?
  Is het Humanisme ook een godsdienst? Zo ja, dan ben ik religieus.
  Godsdienst is een keurslijf en maakt mensen bang. Bang dat ze later verloren gaan.
  GODVREZENDE mensen, worden gelovigen ook wel genoemd.
  Nog een (oneerbiedige)vraag:
  Als in de tijd van Jezus niet kruisigen maar ophangen werd toegepast als doodstraf,
  hadden Christenen dan een galg gehad als een godsdienstteken in plaats
  van een kruis?
  Zo zit ik nog met veel vragen wat godsdienst betreft, het is zo bizar als
  je er goed over nadenkt…
  God heeft ons niet geschapen, maar wij hem.

  • Op 27 juli 2010 @ 08:13 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beetje dom Cobi, Godvrezend betekent “met respect en eerbied” en dat is nog al logisch, het gaat om de Schepper van het heelal en Degene die ook ons geschapen heeft.
   Humanisme is inderdaad een soort religie, net als Boedisme, wat ook geen god kent.
   En galg of kruis is niet het punt, het gaat om het feit, dat de God van Abraham, Isaak en Jacob ons zo lief heeft, dat Hij in Yeshua voor ons de doodstraf heeft gedragen, de straf die we terecht verdienen wegens al onze overtredingen van Zijn Tora, gebruiksaanwijzing voor de mens.

   Maar volgens jou heeft de mens God /al zijn goden geschapen? Tja, misleid door Kuitert, dat is jammer, hoeft niet zo te blijven.
   Wat vond je van mijn artikel “hoe leer ik de Ene ware God kennen?
   Shalom,
   Ben

  • Op 27 juli 2010 @ 08:33 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beetje jammer Cobi, God vrezend heeft niets met angst van doen, maar met “respect en eerbied voor de Schepper van hemel en aarde”.
   Humanisme is net als boedisme een religie zonder God en de “beminde gelovigen” halen daar hun levensvisie uit.
   Kruis of galg is niet het punt, het gaat om het feit, dat God ons in Yeshua zo lief heeft, dat Hij Zelf de doodstraf voor onze misdaden draagt, aan het kruis/paal gehangen.
   De gruwelijkheid van de straf komt overeen met de gruwelijkheid van de zonde van de mensheid en alleen de Godmens Yeshua , zonder schuld en zonde, kon in onze plaats gaan staan.
   Hij was de enige mens zonder zonde; alle mensen zijn zelf zondaar en kunnen niet voor iemand anders de schuld dragen als ze dood zijn door hun straf.

   Heb je mijn artikel al gelezen ” hoe leer ik de Ene ware God kennen”? Helpt je dat verder?
   Shalom, Ben

 21. Moslims hebben net zo veel recht om zich te beroepen op de Koran,
  als Christenen op de Bijbel. Dit heb ik ooit jaren geleden een
  dominee horen zeggen in zijn preek.
  Ook in de Bijbel en dan met name in het Oude Testament staan gruwelijke dingen.
  Steden werden uitgemoord en de Israëlieten mochten zelfs vrouwen en kinderen
  niet in leven laten.

  • Op 27 juli 2010 @ 08:24 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Ja hoor, overal Joden, die zichzelf opblazen als zelfmoordenaar met een bom en moslims vermoorden; inmiddels 57 Joodse landen wereldwijd bezet door de Joodse jihad.
   Gelegitimeerd door de Tenach (OT) en ook de christenen uit Spakenburg en Staphorst willen de wereld veroveren voor hun christelijk geloof.
   Dit domme argument hoor ik te vaak, ook van christenen en ik ga er een uitvoerig artikel aan wijden, m.n. hoe sommige teksten uit het OT bedoeld zijn : absoluut niet zoals de haatverzen in de koran.
   En inderdaad zijn er van die verdwaalde dominees, die vinden dat de moslims recht hebben op hun koran en zich daar op mogen beroepen; daarom is die dominee zeker naar Soedan om de familie van 2 miljoen door de moslimregering vermoorde niet-moslims/christenen in de afgelopen 20 jaar te steunen en ze uit te leggen,dat de moslims dat recht hebben vanuit de koran?

   Een fijne dag verder Cobi, met moslims, die hun afgod Allah volgens Kuitert en volgens jou ook zelf hebben bedacht (dat klopt in dit geval , samen met de duivel dan wel) en die afgod zouden ze dan ook kunnen aanpassen, iets leukers bedenken, dus misschien kun je ze dat voorstellen?
   Als ze de Bijbel gaan lezen bij hun opnieuw zelf bedenken van een verbeterde Allah, dan knapt de zaak nog op wellicht.
   Tot ze ontdekken, wie de God van Abraham, Isaak en Jacob werkelijk is en ze stil worden van Zijn liefde voor alle mensen, ook voor jou dus.
   Shalom,
   Ben

 22. Cobi,

  In Iran is een stelletje idioten aan de macht die heersen d.m.v. een onderdrukkend totalitair systeem dat de Islam heet. Religie is maar een klein onderdeel binnen de islam. Heeft niets met godsdienst te maken.

  Ik vind het ook nogal arrogant van je dat je miljoenen mensen wereldwijd die je helemaal niet kent zomaar oven een kam scheert en eventjes zegt dat ze gewoon bang zijn om verloren te gaan en daarom gelovig zijn. Wat een ongefundeerde nonsens. Zelf ben ik christen en dat is wel zo’n beetje de laatste reden van mijn christen zijn.

  Als laatste heb ik dan ook nog een vraag voor jou: Wie zegt dat een kruis het godsdiensteken is van christenen? Waar vindt je dat in de bijbel??

 23. Het spijt me Ben, maar ik vind jou een beetje een godsdienstfanaat. En ik raad je aan om je door een paar lijfwachten te laten beveiligen want dat jij de Koran gewoon gif noemt zal je door veel moslims niet in dank worden afgenomen.
  ” Hoe leer ik de Ene ware God kennen?”
  Waar staat dit artikel? Alhoewel ik mij door dit artikel niet zal laten beïnvloeden.

  Citaat JP: “Wie zegt dat een kruis het godsdiensteken is van christenen? Waar vindt je dat in de bijbel??”
  In de bijbel nergens. Maar in christelijke kerken struikel je erover, met name in de Roomse en veel Christenen dragen ook een kettinkje met een kruisje eraan. Roomsen slaan regelmatig een kruis, ook voor en na het eten. Als een soort dwangneurose.
  In veel christelijke liederen wordt het kruis ook genoemd, zoals in “In het kruis zal ‘k eeuwig roemen”, “Het ruwhouten kruis”, “God geeft aan elk zijn kruis” enz.”
  Nog een (oneerbiedige)vraag aan Ben, als Jezus zijn geboorte niet had overleefd, zoals nogal eens gebeurt, vooral in die tijd, of als hij als kind was overleden, hoe was het dan gegaan? Jezus is mens geworden, had hij dan geen seksuele gevoelens? Hij is toch ook in de puberteit geweest. Zou hij nooit ondeugend zijn geweest?

  “Heb je naaste lief als jezelf.” Als iedereen hier naar zou leven, wat zou het leven dan fijn zijn.

  • Op 27 juli 2010 @ 14:02 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Cobi, besef je wel wat je zegt? Ik zou lijfwachten moeten hebben voor mijn mening over de islam? Daarmee stel je dat er doodsdreiging van de islam uitgaat en dat klopt volgens koran/haidth.
   En je stelt ook, dat we daar dan genoegen mee moeten nemen!!
   Daarmee sanctioneer je dat criminele denken en dat helpt ons land naar de knoppen! Laten we ons maar bij voorbaat aanpassen bij dit totalitaire islam systeem, dan blijft het toch gezellig.
   Zo denkt die hele landverraderskliek van politiek en geestelijk leiders en dat is een groter probleem dan de islam zelf.

   Zie voor het artikel “hoe leer ik de Ene ware God kennen” de voorpagina van deze website, of direct naar http://torayeshua.nl/cms/?page_id=178
   Shalom,
   Ben

 24. In alle godsdiensten worden vrouwen beschouwd als tweederangsburgers. Hoe kan dat?

  Godsdienstfanaten, of ze nu islamitisch, joods of christelijk zijn,
  eisen allemaal respect voor iets dat ze niet kunnen bewijzen en hebben geen respect voor andersdenkenden.

  Moslims vinden het raar dat de God van de christenen een zoon heeft, ze vinden dat blasfemie. (Zit wat in)

  De kern van het christendom is dat Jezus is gestorven voor de zonden van de mensen, zodat zij later in de hemel komen.
  Wie dat niet gelooft, gaat verloren. Vroeger kwamen ze in de hel, maar zo cru wordt het nu niet meer gezegd.

  • Op 27 juli 2010 @ 14:05 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Klopt niet Cobi; in de Bijbel zijn man en vrouw gelijkwaardig, in alle andere religies inderdaad niet en al helemaal niet in de islam, zoals je weet.
   Zie verder artikel “hoe leer ik de Ene ware God kennen”
   Shalom,
   Ben

 25. Ook in het christendom zijn man en vrouw niet gelijkwaardig Ben. Tot voor kort mochten vrouwen geen predikant worden en geen ouderling of diaken. Als kind begreep ik daar niets van.
  Waarom wordt de God van de bijbel een vader genoemd en geen moeder en was zijn zoon van het mannelijk geslacht. En wat heeft Paulus wat te weeg gebracht met zijn uitspraak dat de vrouw moet zwijgen in de gemeente.
  Bijna alle bijbelboeken zijn geschreven door mannen.
  Pas als vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn zal het leven op aarde een stuk aangenamer worden. Maar we leven nog steeds in een door mannen gedomineerde maatschappij.

  • Op 27 juli 2010 @ 19:27 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Cobi, je moet niet naar de foute praktijken kijken van mensen en kerken, maar naar de Bron, de Bijbel dus.
   Gen 1 wordt door Yeshua aangehaald in Matth 19:4 e.v., als 1 man en 1 vrouw schiep God hen, gelijkwaardig ook volgens Paulus in Gal. 3:26-29 en verder staat er een uitstekende rolverdeling voor binnen het huwelijk voor man en vrouw naar hun eigenheid.
   Shalom,
   Ben
   PS: in de islam is dat wel even anders: het grote voorbeeld Mohammed met 15 vrouwen w.o. Aisha van 9 jaar plus 25 bijvrouwen. Daarom mag een moslimman 4 vrouwen trouwen tegelijk en 9 jaar is daar bij ook geen probleem; n.b. dat komt ook in deze tijd voor in moslimlanden en daar komen ze nog mee weg ook, want de “profeet” leefde het zo voor.

 26. Op 27 juli 2010 @ 14:39 schreef Hans J.

  Beantwoorden

  @ Cobi,al lezende dacht ik aan die ezel,zijn baas zette hem tussen twee grote stapels hooi,de ene vond hij niet goed genoeg om van te eten en de andere vertrouwde hij niet of de kwaliteid voor hem voldoende was.Koppig zoals hij was vrat hij nergens van terwijl zijn honger maar toenam. Na verloop van tijd werd het toch te gortig voor hem: hij werd boos want zonder eten kon hij niet. Weet je wat dacht hij: en spugde op beide stapels hooi zijn gal met als resultaal dat ze beide op den duur voor hem niet meer waren te vreten.Ook zijn baas liet niks meer van zich horen want zijn ezel had een eigen wil en wist waar het eten te vinden was,ten slotte werd hij zwak en maakte van hem een vermoeide ezel die ging sterven omdat hij niets wilde aannemen van al het goede wat hem werd geboden.

 27. Heb je wel in de gaten Cobi dat je er een ontzettend arrogante houding op na houdt?

  Je kent mij, en vele andere gelovigen niet, niet maar toch beweer je het volgende:

  – Ik beschouw alle vrouwen als tweederangs burgers
  – Ik heb geen respect voor andersdenkenden
  – Ik eis respect voor iets dat ik niet kan bewijzen
  – Zeggen dat God een Zoon heeft vind je blasfemie
  – Mensen die een kruis slaan hebben een dwangneurose
  – Je vindt het normaal dat mensen met de dood bedreigd worden

  Afgezien van het feit dat je er volledig naast zit met deze generaliserende ongefundeerde beweringen, laat je duidelijk zien dat jijzelf totaal geen respect toont voor ‘andersdenkenden’. Je geeft aan dat het fijn zou zijn als iedereen zijn naaste lief zou hebben maar het is duidelijk dat je die norm niet op jezelf toepast. Hypocriet heet dat.

 28. Wat een waanzin om te zeggen dat Ben lijfwachten zou moeten nemen. Dat is nou exact dezelfde houding waarmee het politieke linkse landschap in dit land van doordrenkt is. Islam betekent onderwerping. Door je te laten intimideren door de dreiging vanuit de extremistische moslims geef je toe aan deze onderwerping. Bizar om te zien dat iemand die zegt zijn naaste lief te hebben het schijnbaar perfectly normal vindt dat iemand met de dood bedreigd wordt die slechts zijn mening uit.

 29. JP: Ik vind het nogal wat om dit openlijk te zeggen:

  “Ik ga niet discussiëren over of de vraag of de Koran goed is of slecht. Hij is gewoon niet goed. Het is pure misleiding. Wat zeg ik nou, het is gewoon gif! Het is een doodlopende weg. Iemand omschreef de islam eens als het meesterwerk van de duivel. Dat vind ik schitterend verwoord. Allah is het meesterwerk van de duivel. De Bijbel is duidelijk dat er een duivel is, dat er allerlei geestelijke machten zijn. Allah is gewoon een invulling van een duivelse manifestatie. Van haat en verderf.”

  Ik vind het niet kunnen dat een godsdienst van anderen zo wordt afgemaakt en dat Ben beweert dat hun god waarin zij geloven het meesterwerk van de duivel is. Dit klinkt erg aanmatigend. En bijzonder cru en beledigend!
  Ben mag wel uitkijken wat zijn veiligheid betreft.
  Ik sympathiseer ook niet met het Islamitische geloof, maar als ik de bovenstaande uitspraken van Ben lees, zou ik het bijna gaan opnemen voor de moslims.

  • Op 27 juli 2010 @ 21:12 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Cobi, dit was de laatste keer, dat je je politiek correcte angst voor islamdreiging neerzet hier.
   Dit soort lafhartige politiek correcte praat doe je maar ergens anders; poosje naar Sudan, gezellig bij de moslims in het Noorden, kijken hoe ze de niet-moslims uitroeien in het Zuiden, dan weet je helemaal hoe de islam bedoelt is en dan ga je het fijn voor ze opnemen, ter plekke liefst.
   Ik geef mijn mening in mijn eigen land op grond van argumenten, zorg en liefde voor ons land en voor moslims als medemens, die deels ook gevangenen zijn van hun eigen systeem.
   Shalom,
   Ben
   PS: het kost kennelijk veel moeite het alternatief “hoe leer ik de Ene ware God kennen” door te lezen?

 30. “hoe leer ik de Ene ware God kennen” heb ik gelezen Ben. Het is een goed geschreven
  stuk en je bent verbaal heel kundig.
  Maar het spreekt me niet aan, ik heb er niets mee.

  • Op 27 juli 2010 @ 23:04 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Fijn dat je die moeite nam Cobi. Uiteraard is het aan jou, wat je er mee wilt kunnen en of je de woorden van Yeshua wilt gaan doen.
   En Hem wilt aanvaarden als de enige weg tot God of Kuitert wil geloven.
   Shalom,
   Ben

 31. Op YouTube heb ik filmpjes van jou bekeken en beluisterd Ben en wat de oprukkende islamisering betreft in Nederland en de dreiging die daarvan uit gaat, ben ik het met je eens. Nogmaals, je kunt geweldig goed je woordje doen.
  Alle goeds en veel sterkte toegewenst met je missie!
  Vriendelijke groet, Cobi

 32. Hallo Ben,
  wij hebben elkaar ontmoet in Soest, weet jij nog ?
  Ik was één van de tolken. Bedankt voor je film.
  Goed dat jij mensen probeert wakker te maken voor de realiteit.
  Ik sta achter jou.

  de tolk

 33. Beste Ben,

  Naar aanleiding van je vraag (25-7 11:06 pm) heb ik mijn uitgangspunten nader toegelicht (26-7 1:57 pm), waarna je niet meer hebt gereageerd. In en achter die laatste post ligt veel energie opgetast, en ik zou je willen vragen om, als je niet op die laatste post gaat antwoorden (wat uiteraard je goed recht is), hem van de site te verwijderen (evenals deze post), zodat ik mijn aandacht ervan kan losmaken, en de energie weer naar mij kan terugvloeien.

  Bedankt, en met vriendelijke groeten, Hans

  • Op 28 juli 2010 @ 12:50 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Hans, ik zal zeker nog reageren op je stuk, maar het was en is nogal druk; ik wil je artikel recht doen door er juist de tijd voor te nemen.
   Shalom, tot binnenkort op deze website dus,
   Ben

 34. Hallo Ben,

  Bedankt voor je bijval. Ik timmer al een jaar of vijftien met dit soort verhalen aan de weg, en je bent de eerste, die met mij en met wie ik een openlijke click heb. Mijn introverse presentatie staat breed begrip in extravers Nederland in de weg, denk ik.
  Laten we vooral verder praten, of schrijven natuurlijk. Kan wat mij betreft via de site, zolang de discussie van beschouwelijke aard blijft. Daarbuiten moet het via een daarvan gescheiden kanaal, en daarvoor kun je mijn email adres gebruiken.

  Bemoedigende groet, Hans

  • Op 29 juli 2010 @ 12:45 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Hi Hans, laten we proberen een afspraak te maken, wellicht heb je een voorstel? Kan prima via deze website, ik ben de enige, die leest wat er binnenkomt en prive blijft prive.
   Tragisch dat er in 15 jaar geen begrip is voor je standpunt, laat zien hoe Nederland er voor staat in veel gevallen: kerkje/sjoeltje/clubje spelen met oogkleppen voor in het opportunistische en gewende karrespoor.
   Ipv. de grootheid van God door Zijn Geest geleid steeds beter te ontdekken dankzij Yeshua en binnen de openbaring van de Bijbel.
   Zie http://www.danielstimeline.com over de komst van Yeshua ha Mashiach en David, benieuwd wat je daar van vindt
   shalom,
   Ben

 35. Hai Ben,

  Proficiat met dit interview.Eigenlijk voor Trouw toch een applausje! Deze krant heeft toch de moed gehad om jouw verhaal te plaatsen.
  Inmiddels heel wat reacties gelezen en het verbaast me niets dat er velen zeer negatief zijn!! De spotters komen goed aan het woord. Het merendeel van hen is NIET om te turnen. De grote schare MEE-lopers van deze wereld zal massaal zijn, is nu al veel te groot!!
  Complimenten dat je toch nuchter kan blijven,goed gesterkt door Yeshua,YHWH,de Bijbel en natuurlijk je ega!

  -Om Jezus(Yeshua)Naam GEHAAT- Klopt als een bus.
  Zo zien we WEER een bewijs van de Bijbelse Waarheid!!

  Heb nu twee DVD’s,daarvan is er één uitgedeeld aan kennissen uit de vroegere evangelische gemeente.Duurde enige tijd dat we een reactie vernamen. Waar we al ‘huiverig’ voor waren,was deze NEGATIEF.
  “Hmmm;het wemelt inmiddels van de PSEUDO-christenen”
  Jan en ik zijn blij dat we deze gemeente vaarwel hebben gezegd,er is een soort van rust over ons gevallen. Geen woordenwisselingen meer over de juistheid/waarheid,betreffende hún zienswijze op het Geloof en de Bijbel. Je kon nog zo vaak zeggen:
  -Jezus is niet gekomen om de Wet te vertrappen of te wijzigen,maar juist op deze in vleselijke uitvoering te versterken. Kracht te geven-
  Maar het mocht niet baten, hún visie is de juiste.Zoals bij velen zijn de ogen gesloten en de oren mogen niet horen.
  Wat hebben Rome en de politiek het Ware Bijbelverhaal ver-ruïneerd,heel fijn te weten dat dit proces bij het voltooien van het Scheppingsplan hoort.
  Laten we HOPEN dat er tóch meer EX-moslims de wereld zullen gaan bewonen,dat deze mensen de Waar-Zuiverheid van Yeshua gaan voelen en inzien.
  En laten we BLIJVEN bidden voor Israël en Jeruzalem!!
  Ps. 121 – De Bewaarder Israëls
  Ps. 122 – De heerlijkheid van Jeruzalem

  Ben,tot ziens en ….Shalom!

 36. Hallo Cobi,

  Succes bij je zoekproces! Bij de één is het een langdurend,soms langdradig, proces en bij de ander is het van zéér korte duur.
  Heel fijn dat je naar ook Youtube bent gegaan en het één en ander bekeken hebt..Je hebt een goede duw in de rug ontvangen van YHWH..Je bent waarschijnlijk al langer zoekende dan je zelf beseft/denkt.
  Fijn dat je ogen en oren aan het opengaan zijn, dat de ‘balk’ stap voor stap ‘oplost’. Blijf vooral ook WAAKZAAM in deze roerige,steeds gevaarlijker wordende wereld. *Mattheüs-24:36-51-*

  Shalom!

 37. “Jezus zegt in de Bijbel, Joh. 7:17: Wie de woorden, die Ik spreek, gaat praktiseren , zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Streven te doen wat God wil, de tien geboden volgen”

  Prachtig weer het bewijs dat Jezus een profeet is en geen God.

  De moslims geloven in Jezus als profeet die het woord van God verkondigd en de mensen uitnodigd naar de aanbiding van god alleen en hem geen deelgenoten toe te kennen.

  • Op 10 augustus 2010 @ 10:13 schreef torayeshadmin

   Beantwoorden

   Beste Hoessein,

   Je schrijft als “bewijs”, dat “”de moslims geloven dat….” Dat is dus geen enkel bewijs, wat iemand gelooft is een persoonlijke zaak en op zich geen enkel bewijs. Zelfs niet van moslims, die denken de waarheid in pacht te hebben.
   De Bijbel leert ons, dat God een Zoon heeft en dat Hij mens is geworden in Yeshua ha Mashiach )Jezus). En Hij gaat dan zover, dat Hij tot mensen zoals jij zegt:” ga maar doen wat Ik onderwijs, dan ontdek je wel, dat ik namens God spreek”
   Dus Hij toont aan in Zijn onderwijs, dat Hij de woorden van God spreekt en bewijst verder Zichzelf door de wonderen die Hij doet, zelfs doden werden door Hem opgewekt.
   En na Zijn kruisdood en opstanding vertoonde Hij Zich aan meer dan 500 volgelingen, dus Hij bewijst Zich als de eniggeboren Zoon van God.

   Jammer, dat je de strekking van Zijn uitdaging om Hem als Gods Zoon te ontdekken, niet wil oppakken. Lees de context in Joh. 7 , in dit hele hoofdstuk gaat het om Joden, die zich afvragen of Yeshua de lang verwachte Mashiach is, de Zoon van God, zoals op vele plaatsen de de Tenach geprofeteerd.
   Ze vragen zich af, net als jij, of Yeshua een profeet is of inderdaad de Mashiach en als je heel het evangelie doorleest, dan zie je, dat Hij voor de oprecht zoekende Joden de Mashiach blijkt te zijn, eerst als lijdende Mashiach en later als de opgestane Mashiach, die terugkomt, wat mij betreft spoedig, in onze generatie, als Koning Mashiach.
   Lees es in Matth. 16: 13 e.v., waar Yeshua de vraag aan de discipelen stelt en hun antwoord. “Wie zeggen de mensen dat Ik ben? En wie zeggen jullie dat Ik ben?.”
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*