Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Leugenverklaring weer actief ! Religieuze multicul, roep uw kerkeraad ter verantwoording !

Zoals ik een jaar geleden beschreef, hebben de vertegenwoordigers van alle christelijke kerken (christendom), jodendom, islam, hindoeisme, boedisme en humanisme een leugenverklaring getekend, om de onderlinge samenhang van de maatschappij te bevorderen en daarbij vooral ook de islam te integreren in ons land.

Recent heeft de club “In Vrijheid  Verbonden” weer  vergaderd, zie hun website http://www.invrijheidverbonden.nl/   huiver, ga lezen in dit artikel en doe er wat aan!!

Peter Sleebos, leidinggevende in de VPE (Vereniging Pinkster en Evangeliegemeentes) was vanaf het  begin in  deze religieuze mulitcul betrokken en heeft daarmee nagenoeg alle kerken meegesleept in het bevestigen en ondertekenen van die leugenverklaring.

Want via RvK, EA, VPE, CIO,COGG hebben alle kerken meegetekend!!! Velen weten dat nog steeds niet, hoewel ik alle denominaties destijds gemaild heb hierover, maar men zwijgt het dood.
Kijk het aub. na, als u als christen verbonden met via een van deze koepelorganisaties met deze leugenverklaring en roep uw kerkenraad  ter verantwoording, want anders hebt  u deel aan de leugenverklaring en de “maakbare eenheidskerk”, waar via allerlei netwerken aan wordt gesleuteld.

Zie alle info en verslag in de hieronder genoemde links.

In het ND van  21 febr. heb ik gereageerd op een artikel met  Peter Sleebos, die stelt, dat de  Pinkstergemeentes wereldwijd minstens moeten verdubbelen.

Deze management aanpak om kerken te laten groeien van uit een organisatorisch plan, waarbij het lijkt of men “God voor hun karretje meent te kunnen  spannen”, vinden we ook bij  Rick Warren en Bill Hybels en lijkt vaak meer  uit eigen kracht dan uit  de leiding van  Gods Geest.
Strovuur, wat ook weer heel makkelijk in elkaar stort, ook vooral om dat de Tora er geheel in ontbreekt, zoals in zoveel kerken. Geheel in tegenspraak met de woorden van Yeshua in Matth. 5:17 e.v., zie  het artikel met onze Tora-Yeshua lijn http://tora-yeshua.nl/?page_id=576

Dezelfde  Sleebos was pas bij Knevel te gast in   het  TV progr.  “door de wereld” en samen met  Arjan Plaisier (PKN) en bisschop  De Korte (RKK) komen ze met een gezellig “eenheidsverhaal, zie http://www.eo.nl/programma/doordewereld/page/Meer_eenheid_onder_de_kerken/articles/article.esp?article=12269948

Daarin wordt verder verwezen naar http://www.wijkiezenvooreenheid.nl wat weer een nieuwe poging is tot onderlinge eenheid onder de vele christelijke kerken, met Sleebos er bij natuurlijk, waarmee hij de genoemde leugenverklaring en passant meeneemt.

Geen bezwaar voor de anderen, want die hebben allen meegetekend via de genoemde koepelorganisaties.

Zinloze pogingen tot eenheid; men wil maar niet begrijpen, dat het gaat om de eenheid tussen Joden en niet-Joden , verbonden door Yeshua ha Mashiach en dat is waar Hij voor bidt in Joh. 17:20

Zeer typerend is dan ook, dat in al die “maakbare eenheidsworst” nergens de Yeshua belijdende Joden aan de orde komen, noch de Tora zoals door Yeshua bedoeld in Matth. 5,6 en 7 en gepraktiseerd door de Handelingengemeente.

Toen ik aan ds.  De Feijter bij herhaling vroeg  betrokken te mogen zijn bij de  recente poging een “Nationale Synode” te starten, was ik niet welkom; gelukkig maar, want het heeft weinig meer opgeleverd dan een financieel tekort voor de “uitverkoren” kerken.
Zie artikel hierover met mijn reactie er onder in  ND http://www.nd.nl/artikelen/2011/februari/15/geldproblemen-nationale-synode

Zie over de leugenverklaring “In Vrijheid  Verbonden” onderstaande links.

De vraag blijft, waar om Sleebos  ruim een jaar lang elk contact weigert en dat terwijl we nooit een gesprek hebben gehad. Is dat wellicht, omdat zijn duistere plannen niet ontmaskert mogen worden?
Lees alles goed en trek uw eigen conclusie, graag uw reactie op tora-yeshua.nl onder dit artikel.

Shalom,
Ben Kok  (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

12 Responses to Leugenverklaring weer actief ! Religieuze multicul, roep uw kerkeraad ter verantwoording !

 1. Moslims kan men niet in een staat integreren

  E.J. BRON – 06 FEBRUARI 2011

  …zegt niet een boze islamcriticus, maar de langjarige regeringschef van Singapore en sinds 2004 Minister Mentor Lee Kuan Yew (foto) in zijn nieuwe boek »Hard Truths«. De 87-jarige schrijft o.a. dat men mensen van alle huidskleuren, rassen, talen en religies in een staat kan integreren – met uitzondering van moslims. En hij voegde er aan toe: »Ik zou tegenwoordig zeggen, we kunnen alle…religies en rassen integreren, behalve de islam.«

  Lee Kuan Yew heeft een politieke carrière gemaakt waarvan westerlingen slechts kunnen dromen. Als medeoprichter en eerste secretaris-generaal van de People’s Action Party (PAP), leidde hij de partij naar acht enorme verkiezingsoverwinningen van 1959 tot 1990, was in 1965 de manager van de afsplitsing van Singapore van Maleisië en van de verandering van het land van een min of meer onderontwikkelde koloniale buitenpost zonder grondstoffen in een Aziatische tijgerstaat. Hij is nog altijd een van de meest invloedrijke politici van Zuidoost-Azië.

  Zijn nieuwe boek ontstond op basis van 16 interviews, die journalisten van de Straits Times, een krant in Singapore, gedurende een periode van tien maanden met Minister Mentor Lee, aldus zijn huidige officiële titel, hielden. Hij houdt zich bezig met een serie voor Singapore relevante thema’s en is niet bang, zoals de titel al zegt, om ook hete hangijzers aan te pakken.

  Quadrant online bericht:

  Mr. Lee zei, toen hem werd gevraagd naar zijn inschatting wat betreft de vooruitgang bij de multiraciale integratie in Singapore: »Ik moet openlijk spreken, opdat het iets oplevert, maar ik wil de islamitische gemeenschap in Singapore niet beledigen. Ik denk dat alles heel goed ging, totdat het tot een plotselinge islamitische opwelling kwam en als u mij vraagt naar mijn observaties, dan integreren de andere groepen zich gemakkelijker – wat betreft vrienden, gemengde huwelijken enz., Indiërs met Chinezen, Chinezen met Indiërs – dan moslims. Dat is een gevolg van deze opwelling uit de Arabische landen.

  Hij voegde er aan toe: »Tegenwoordig zou ik zeggen dat we alle religies en rassen kunnen integreren met uitzondering van de islam.«

  Hij zei ook: »Ik denk dat de moslims maatschappelijk gezien niet voor problemen zorgen, maar ze grenzen zich af.«

  Mr. Lee sprak daarna over zijn eigen generatie politici, die met hem werkten en zich goed hadden geïntegreerd, inclusief het bij elkaar zitten en met elkaar eten. Hij zei: »Maar nu, weet u, als Maleisiërs en Chinezen met elkaar naar school gaan, dan is er een halal- en een niet-halalafdeling en zo gaat dat ook op de universiteiten. Ze hebben de tendens om gescheiden te zitten, opdat ze niet besmet worden. Dit alles leidt tot maatschappelijke splijting.«

  Hij voegde er aan toe, dat het resultaat een »sluier« over de bevolking zou zijn. Op de vraag wat moslims in Singapore zouden moeten doen om te integreren, antwoordde hij: »Wees minder streng bij het letten op jullie islamitische voorschriften en zeg ’Okay, ik eet met je’.«

  Goed voorstel, maar voor Mohammedanen een brutaliteit en een reden om beledigd te zijn.

  De nogal rechtse rechtsgroepering van Maleisiërs Perkasa beukte op Mr. Lee in en zei dat hij dezelfde tactiek als niet-islamitische oppositieleiders in Maleisië zou gebruiken om gevoelige thema’s aan te snijden zonder rekening te houden met islamitische gevoeligheden.

  De secretaris-generaal van Perkasa, Syed Hassan Syed Ali, zei: »Perkasa denkt niet dat Lee minder dan anderen in staat zou zijn om andere religies te respecteren, men beschouwt hem veelmeer als een hele seniele oude man.«

  De wijze oude man doorziet gewoon alles veel beter dan alle islamapologeten bij elkaar, of ze nu oud of jong zijn. Maar als men een andere mening dan de Mohammedanen heeft, wordt men direct in diskrediet gebracht, want andere argumenten hebben ze niet.

  Een lezer van de website van de Jakarta Globe schreef (m.b.t. Lee’s commentaren): »Het is wel grappig. Als je in Europa hetzelfde zegt, word je gekruisigd. In ieder geval eentje die het beestje bij de naam noemt.«

  Deze lezer heeft waarschijnlijk gelijk. Onze westerse politici, de Merkels, Camerons, Sarkozys, Zapateros en Obamas, die het al bij de geringste islamkritiek in de broek doen, opdat ze niet gekruisigd worden, kunnen een voorbeeld nemen aan zo’n eerlijke man met zo’n helder inzicht als Lee Kuan Yew.

  Nog even ter informatie: Volgens Wikipedia is 74,2% van de inwoners van Singapore van Chinese afkomst, waaronder ook Mr. Lee zelf, 13,4% is van Maleisische afkomst en 3,2% van Kaukasische, d.w.z. Europese of Eurazische afkomst. Na Monaco is Singapore het dichtstbevolkte land ter wereld. 42% van de bevolking bestaat uit buitenlanders die daar werken of studeren. Men kan Singapore dus terecht een veelvolkerenstaat noemen en een voorbeeld van gelukte integratie, alleen de mohammedanen vormen hierop weer de oneervolle uitzondering.

  Net zoals Thailand heeft ook Singapore grote problemen met de Maleisische mohammedaanse minderheid. We zien hier opnieuw dat het integratieprobleem geen westers probleem is, maar een probleem dat alle civilisaties met de islam hebben. Lee Kuan Yew spreekt precies datgene uit wat lezers van islamkritische blogs ook zeggen. Net zoals de Amerikanen zich met CAIR, de Fransen met de Mrap en de Duitsers met de Centrale raad van de moslims en nog enkele andere organisaties moeten bezighouden, wordt Mr. Lee ook onmiddellijk door een islamitische organisatie terechtgewezen wanneer hij het waagt de Mohammedanen te bekritiseren.

  Van racisme kan hier echter op geen enkele wijze sprake zijn, want Lee Kuan Yew is net zo goed Aziaat als de door hem vanwege hun integratieonwilligheid bekritiseerde Mohammedanen. Maar dat islamkritiek niets te maken heeft met racisme, zullen onze islamapologeten waarschijnlijk nooit begrijpen.

  Lee Kuan Yew heeft duidelijk erkend en uitgesproken waar de wortel van alle kwaad ligt. Alles ging heel goed tot het tot deze islamitische opwelling kwam, de re-islamisering, de versterking van de islam als politieke ideologie. Met Khomeini en de oliedollars ontwaakten ook de oude wereldheerschappijgebieden die de zelfbenoemde profeet al in de wereld had gezet en waaronder de hele geciviliseerde wereld tot op de dag van vandaag onder heeft te lijden. Hartelijk dank aan Lee Kuan Yew voor de heldere informatie. U bent van harte uitgenodigd om ook de westerlingen een keer een paar lesjes te leren.

  Bron:

  http://www.pi-news.net/2011/02/moslems-kann-man-nicht-in-einen-staat-integrieren/#more-175533

  Auteur: Monika Kaufmann

  Vertaald uit het Duits door:

  E.J. Bron

 2. ’t is toch wat ook he,hoe de leugenaar vanaf het begin(satan) er alles aan doet om maar een zgn eenheid voor elkaar te krijgen en de mensen trappen er met open ogen in! of zijn deze mensen,die zich blijkbaar verenigd hebben en notabene die verklaring hebben getekend ziende blind en horende doof? je kunt vandaag de dag toch niet meer doen alsof er niets aan de hand is? deze eenheid is niet zo onschuldig als dat het lijkt hoor;deze valse eenheid komt rechtstreeks van de “Firma leugen en Bedrog”! uit de koker van satan…niets is wat het lijkt en schijn bedriegt,mensen wordt toch wakker!

  Rome;
  in dit geval leiden alle wegen naar….Rome! alles op één hoop,wat een hopeloze en wanhopige poging is om de zgn eenheid te bewerken,een eenheid die niet door menselijk handelen tot stand komt,maar alleen door het werk van de Ruach haKodesh/Heilige Geest van YHWH/God

  we moeten weten dat de leugenaar vanaf het begin een meesterverleider is,een meestervervalser!

  shalom,

  Parel

  • want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet-meer-zullen verdragen,maar omdat hun gehoor verwend is,naar hun eigen begeerten zich (tal van)leraren zullen bijeen halen,dat zij hun oren van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels van mensen keren (uit 2 timotheüs 4:3-4)

   ontrouwe herders;
   al in het oude verbond kunnen we in Ezechiël 34 lezen over de ontrouwe herders van YHWH’s volk,dit is dus een profetie tegen de ontrouwe herders=voorgangers,dominee’s,Bijbelleraren enz. enz.

   we kunnen vandaag de dag niet meer zeggen dat we onwetend zijn over wat de Schriften ons te zeggen hebben,we leven in een tijd dat we profetiëen voor onze ogen vervuld zien worden!

   shalom,
   Parel

 3. http://www.invrijheidverbonden.nl,

  Is dit de valse éénheid waarvoor de bijbel ons waarschuwd,
  waaruit de ANTI-MACHIACH zal voortkomen;

  Als men de handtekens ziet, wie er getekend hebben, denk ik het wel.!!!

 4. Ik vindt het altijd weer interessant om dit soort artikels te lezen…..

  Nu moet ik als eerste zeggen, dat ik in 1991 in Alkmaar, in de Pinkstergemeente van Peter Sleebos gedoopt ben. Ik ken Peter dus persoonlijk.

  Ik heb altijd een groot respect gehad voor Peter Sleebos, totdat ik mails kreeg van het “purposedriven Netwerk” (www.purposedriven.nl). Daarin stonden precies die dingen die hierboven ook al beschreven staan. De kerk vergroten door de kerk te organiseren……
  Daar heb ik dan mijn wenkbrauwen opgetrokken en moest ik even gaan nadenken.

  Ik woon al een paar jaar niet meer in Nederland en was dus op zoek naar een kerk…de Saddleback kerk wees mij af….laat nu precies die Saddleback kerk en Rick Warren samen horen en ook het Purpose driven Network……

  Toen zijn mijn antennes uit gegaan en heb ik verder gelezen.

  De Bijbel zegt ons alles te toetsen aan het woord van God. Dat heb ik dan dus gedaan en wat komt daar als verwacht uit? Dit netwerk stelt zichzelf, voorganger en de kerk in het middelpunt. Daar waar eigenlijk God zou moeten staan.
  Als je God, de Heilige Geest, Jezus in het middelpunt stelt en de Bijbel als je leidraad, zal God voor de gemeente zorgen……

  Daarmee heb ik dan eigenlijk alles al gezegd….

  Op mijn blog staat een artikel over de traditionele kerk en de Bijbel en een tweede artikel, met de bijbehorende Bijbel teksten….oordeeld u zelf!!

 5. Ik lees hier alleen maar over de upperten van kerken en zgn. Vrij Evangelischen,want deze zijn niet vrij maar gebonden, maar toch hebben beiden een pact met de leugenaar van den beginne gesloten door in zee te gaan met Abbas en de Hamas kliek en daarmee de oogappel van YHWH als boosdoener neer te zetten.
  Nu heb ik het nooit gehad op de vele paraplu’s waar men dan onder kroop, van laat ons 1 zijn, zo werkt dat niet en er kan ook nog weleens een voordeeltje inzitten i.v.m onze financieële toestand.Waar ik mij de meeste zorg om maak is de grijze onderliggende massa die mee gesleurt wordt de afgrond in. De meeste gemeente leden worden buiten deze beslissingen gehouden of beter gezegd, dom gehouden om vèèl later tot de ontdekking te komen waar hun Pred. of Voorgangers mee bezig zijn, niet tot het heil van de gemeenteleden, op een enkele misschien na,
  maar die houden hun kaken op, bevel misschien, stevig op elkaar. Wat dunkt u.

 6. Op 19 mei 2013 @ 15:16 schreef H.M. van der Sterre

  Beantwoorden

  Hoe kan ik dit bekend maken? Welke sites en linken?

  • Dag HMvdS,
   In het artikel staan diverse links en ik heb destijds alle denominaties een mail gestuurd, niet 1 heeft gereageerd, ze gaan gewoon door met hun “leugenverklaringclub”, oftewel NWO club.
   Maar begin es met uw kerkeraad, stuur alle leden dit artikel.
   Ik hoor graag van u wat de reactie is.
   Shalom,
   Ben

 7. Ik ben ook ooit een lid geweest van een pinkstergemeente, welke aangesloten was bij de VPE. ‘Wijkiezenvooreenheid’ is voor mij een enge organisatie die de z.g. liefde voor god ‘samen’ wil uitbrengen. De liefde van en voor god, waar kom ik deze oneliner nog meer tegen? O, ja… new age. In de stuurgroep zitten mensen die de Europa Een gedachte koesteren. Domme, domme mensen. Helaas worden via het bekende achterdeurtje straks veel oprechte gelovigen misleidt… Wie sprak ook alweer de woorden: De wereld, ga uit van haar?

  • Hi Ad, goed dat je op deze leugenverklaring terug komt, het bedrog gaat nog steeds door elk jaar met een vergadering van vertegenwoordigers van jodendom, christendom, islam, hindoeimse, boedisme, humanisme, gezellig “in vrijheid verbonden”.
   Welkom in onze samenkomsten in Kaatsheuvel (morgenmiddag) en Zeewolde (dus weer volgende week), zie schema http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
   Shalom
   Ben

Laat een reactie achter op Ad Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*