Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Dat dank je de Koekkoek ! En niet “loop naar (de) Koekkoek”………….

Regelmatig ontvang ik de Bijbelstudiebrief van br. Koekkoek, Licht des levens. Goed bedoeld, maar ik lees er wel merkwaardige dingen in. En met droefheid constateer ik hoe iemand, die ooit goed begon, zo verdwalen kan.
Vorig jaar beweerde hij eerst in zijn  brief en later ook in  zijn boek over islam,  getiteld “Mohammed, de islam, de Koran en de Bijbel”  in het het hfdst. “Is Allah dezelfde als de God van de Bijbel?”, pg. 214, dat het om dezelfde God gaat !

Op pg. 222 staat letterlijk:
“Als van Allah gezegd wordt dat Hij net zo is als de God van de Bijbel, dat Hij de God is van de mensen uit de Bijbel en dat de leer van de islam uit de Bijbel is overgenomen (en dat is allemaal het geval volgens Koekkoek), dan moet Allah dezelfde zijn als de God van de Bijbel. We zullen dit hierna nog verder verduidelijken en aantonen” , aldus de schrijver, Koekkoek.

Ik heb br. Koekkoek hierover geschreven destijds, maar hij houdt zijn mening staande en is op dat moment een tragische misleider!

Maar nu komt er weer een vreemde gedachte langs in zijn nieuwsbrief,  te weten, dat er  2 huwelijken zijn in de Bijbel, nl. tussen God en Israel en ook tussen Jezus en de gemeente.
Br. Koekkoek schrijft in deze brief:
“Wie zijn zij die voor de bruiloft zijn uitgenodigd, dus ‘de gasten’?
Waarschijnlijk zijn dit de Oud-Testamentische heiligen, die door de Here Jezus meegenomen zijn naar de hemel (Ephese 4:7,8), maar die niet bij de Gemeente behoren.

Dus: voorbeeld gelovigen als Abraham, Mozes, Elia, Daniel om er een paar te noemen, zijn slechts “gasten” bij de bruiloft van Jezus en de christenheid.

Verbijsterend, het hele idee van 2 huwelijken in de eeuwigheid en dan de besten van Gods uitverkoren volk, Israel, buiten dat huwelijk, als gasten.

Ik las dit idee al es op  Habakuk.nu  van iemand, die er reageerde en was stom verbaasd, maar nu ook een  bekende  Baptistenvoorganger als br. Koekkoek deze dwaasheid schrijft, wordt het tijd dit te ontmaskeren.
En het wordt nog erger, terwijl Jezus en de christenheid in de hemel als echtpaar vertoeven, met de  O.T. heiligen als gasten, zit de rest van Israel op aarde, want Koekkoek schrijft:
“De bruidegom is ‘het Lam’, dat is dus de Here Jezus.
Wie is de bruid?
a.       Sommigen: Israël. Dat kan niet, want Israël is op dit ogenblik niet in de hemel maar op aarde en zal daar na zo’n 1000 jaar blijven (in het Messiaanse vrederijk).
b.      Het kan niet anders of dit is de Gemeente, die in Openbaring 4:1 symbolisch al in de hemel is opgenomen. Het gaat hier immers over mensen die in de hemel zijn. Het is de Gemeente die bestaat uit Joodse en heidense volgelingen van de Here Jezus.

Het  is puur antisemitisme, om zo de  Bijbel uit te leggen, na  eeuwen van vervangingstheologie, waar Koekkoek ook aan vast houdt in het vieren van zon-dag, zonnewende (kerst) en voorjaarsvruchtbaarheidsfeest (Pasen) ipv de Moadiem, kan dit er nog wel bij!

Hoe het dan wel zit, uiteraard  van uit de hele Bijbel gezien?

In de Tenach is onze Vader de Bruidegom en Israel de bruid. Dat is beeldspraak, evenals Yeshua en de gemeente. Maar het uiteindelijke plaatje zien we in Opb. 21 in de nieuwe hemel en aarde, waar het nieuwe Yerushalayim neerdaalt uit de hemel van God als een bruid, die voor haar man is versierd.
In vs. 10 zegt dan  1 van de 7 engelen, wie die bruid is, nl. de vrouw des Lams. En vrouw van Yeshua heeft als stad 12 poorten met de namen van de stammen der kinderen Israels (vs. 12,13) en 12 fundamenten, nl. de namen van de 12  (Joodse !) discipelen van Yeshua.

Een (1) Bruid dus met de oprechte gelovigen uit Israel en met de oprechte gelovigen uit de goyim als wilde takken ingeent  door Yeshua/de 12 apostelen.
In dat nieuwe Yerushalayim, de Bruid van Yeshua, zijn alle oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva tot het einde, het laatste oordeel, verenigd als Israelische gelovigen en gelovigen uit de volken (goyim).

Niks Israel op een 2e plaats, deels op aarde. Maar samen met alle gelovigen in dat hemels Yerushalayim op de  nieuwe hemel en aarde en volgens 22:3 is daar “de troon van de God van Abraham, Isaak en Jacob met Yeshua, de Vader en de Zoon en Zijn dienstknechten zullen Hem vereren”

Men komt tot dat soort  dwaze constructies, zoals die van br. Koekkoek, als je de Tora niet serieus neemt en praktiseert. Enerzijds heeft hij van alles geschreven over de offerdienst in de tempel en het volk Israel, maar anderzijds past hij net als de grote meerderheid van de christenen en net als ik tot mijn 50 ste de Tora niet toe in het vieren van de Moadiem.
Hij en vele anderen stellen dan, dat de  Tora is vervuld in de zin van “niet meer nodig” ,  we leven uit de Geest en mogen eigenmachtig ingesteld feesten los van Israel vieren van uit een antisemitische houding sinds 325  na Christus, concilie van Nicea.
Zie meer hierover en hoe het dan wel zit op http://tora-yeshua.nl/2011/06/wat-is-joods-christelijk-vanuit-bijbels-historisch-en-actueel-perspectief/

De gemeente begint niet bij Yeshua, de gemeente begint bij Adam/Eva en onze Vader houdt van alle mensen, die tot Hem komen,  vooruit ziende op Yeshua als de Losser (Job 19:25),het ware Pesachlam  ( Israel toen het uit Egypte werd verlost), de Yeshua belijdende Joden die Yeshua aanvaardden en allen, die na Zijn opstanding terug zien op Hem, als natuurlijk en ingeente takken (Rom. 11)

Wie in de genoemde misleiding van zowel “dezelfde God in koran en Bijbel” als in de vervangingstheologie met genoemde uitwassen zit, nodig ik van harte uit hierover door te praten onder dit artikel.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

39 Responses to Dat dank je de Koekkoek ! En niet “loop naar (de) Koekkoek”………….

 1. Op de koepel van de Omar-moskee staat een citaat uit de koran:

  “Allah heeft geen zoon”.

  Dit moet voor Koekoek toch eigenlijk voldoende zijn!

  Jiooda

 2. Dat valt mij tegen van Koekkoek!!! Een eigen theorietje er op los laten en dat als waarheid verkondigen!!! En dit is absoluut geen waarheid!!!
  Heel goed op ingehaakt Ben. Als je Thora en Tenach terzijde schuift dan kom je op dwaalwegen terecht.

  • Ben, goed dat je dit aan het licht brengt,het is bij velen al bekend,bij diegene dan die waakzaam zijn en alles toetsen aan YHWH’s Woord.ik heb de meest”fantastische”dingen gehoord en gelezen,nog niet zo heel lang geleden hoorde ik van de voorganger van een evangelische gemeente dat de kerk de plaats ingenomen heeft van Israël,deze gemeente besteed notabene regelmachtig aandacht aan Israël,geeft ook een kesjercursus,dat is een basis cursus over de Hebreeuws-Joodse wortels van het christelijk geloof ,deze voorganger blijft vooralsnog standvastig geloven in de zondag als rustdag,het Joodse volk zou dan moeten zien,dat zij-deze gemeente-het goede voorbeeld geven…ze staan op de muren van Jerzualem en noem maar op,kosten nog moeite worden gespaard,om als christenen het heil naar Jeruzalem te brengen! het is juist andersom,het heil komt uit de Joden!

   wat de vervangingsleer teweegbrengt is dus;de kerk in de plaats van Israël,als men niet verstaat dat de kerk Israël nooit kan vervangen-YHWH heeft namelijk nooit een verbond gesloten met de kerk-Hij heeft wel een eeuwigdurend verbond gesloten met Israël,dat níet verstaan van YHWH’s plan met Israël en het Joodse volk,brengt weer allerlei fantasieéen met zich mee zoals; pre-trib,een”vooropname”dus dat is wegwezen= opgenomen worden vóór de grote verdrukking,een”mid-trib” en weet ik wat allemaal en inderdaad, Yeshua, Die eerst komt om de gemeente,de kerk dus,die de Bruid is,op te halen en daarna terugkomt voor het volk Israël,’t is wat……laatst hoorde ik dat Yeshua/Jezus de Koning der kerk is,dat moet een misverstand zijn,want Yeshua is de Koning der Joden

   shalom,
   Parel

   • trouwens…wat Koekkoek brengt gaat er bij velen in als zoete koek,,nee laat die koek maar,dankje de koekkoek

    shalom,
    Parel

 3. Ach, dit is niet enkel een gedachte van Koekoek alleen, ben het elders ook reeds tegengekomen,

  De grootste leugen is dat het ongehoorzaam christendom de bruid van Yeshuä zou zijn, en Yisraêl ondergeschikt is geworden

  dwaling op dwaling zal kenmerkend worden vooral in de laatste generatie

  Heb er weinig woorden voor. net zals je zegd Ben,

  antisemishme
  Anti- tegen
  shem- DE naam !

  Mia

 4. Beste Ben Kok,

  De vraag of God en Allah dezelfde zijn is niet relevant. Er zijn christenen met een verwrongen godsbeeld en er zijn moslims die een beter beeld van God hebben dan sommige christenen. Dit zijn niet mijn woorden maar die van Johannes Verkuyl een van Nederlands grootste missiologen ooit. Haat zaaien en de confrontaties zoeken heeft nog nooit iets constructiefs opgeleverd. God is zeer veelzijdig en zal ongetwijfeld in elke cultuur anders werken. Dat is de rijkdom van God en zijn Geest.

  Groet,
  Arjan

  • Hi Arjan,
   Heeft de God van Abraham, Isaak en Jacob ook maar iets gemeen met Baal, Zeus, Wodan, Vishnu, etc. ? Ik dacht het niet en ook niet met de koranafgod Allah, die als persoon totaal anders is dan ozne Vader in de hemel.
   Wie dat niet snapt en weet, kent onze Vader niet of weet niets van islam.

   Dat mensen voor zichzelf een verwrongen beeld van onze Vader kunnen creeren en dus een afgodsbeeld, is ook zeker waar. Maar daar gaat het niet om, het gaat er om wat onze Vader van Zichzelf zegt in Zijn Woord en in Zijn Zoon.
   En wat die afgoden van zichzelf zeggen in de eigen bronnen. Dan is het verschil zo enorm, dat ik geen cent geef voor de opmerking van Verkuyl, die jij je eigen maakt.
   Dezelfde onzin wordt door diverse kerken en evangelisatieorganisaties onder moslims uitgedragen, zie mijn artikelen hierover, zoals:
   http://tora-yeshua.nl/2010/11/pkn-synode-1112-nov-islam-gelijkwaardig-koranallah-en-de-ene-ware-god-in-de-bijbel-jhwh-dezelfde/
   Daarin ook een link naar het radiogesprek, wat ik met prof Bernard Reitsma had, die houd ook staande, dat het dezelfde God is in Bijbel en koran. Zo zijn er meer, als Jos Strengholt (Anglicaans priester in Egypte) Cees Rentier en Herman Takken (Ev.en moslims), Marten de Vries (MAR, GKV), Arab Vision, e.d.
   En dus ook Henk Koekkoek, Bapt. predikant. Overigens Teus van der Leer, Baptisten predikant, denkt er net zo over als Henk Koekkoek.
   Bij de EO is het al niet anders, ze hebben jaren op hun website een artikel gehad, waarin het “dezelfde God ” was, evenals een artikel in Visie 41, 2005, 8 okt., te vinden in het archief van Visie:
   http://www.eo.nl/tijdschriften/visie/2005/page/Jezusmoslims__geestelijke_lente_in_de_islam_/articles/article.esp?article=6518114

   Shalom,
   Ben

   • Beste Ben,
    Ik heb zelf jaren in de Arabische Wereld gewoond. Door de confrontatie te zoeken en organisaties te veroordelen op hun vermeende standpunt, lost niets op. Alleen de liefde van Christus en de genade van God kan mensen veranderen. Het laatste artikel wat je noemt is geschreven naar aanleiding van een proefschrift, wat ik als zeer waardevol ervaar. Laat organisaties allen hun goede werk voortzetten, wat zij doen omdat zoals Paulus zei de liefde van Christus hun dringt. Dat is wat onze opdracht is en niet om in de confrontatie andere mede gelovigen af te vallen, zeker niet naar de seculiere media toe. Dan kunnen we het nog zo oneens zijn maar laten we dan in persoonlijke gesprekken met elkaar van gedachten wisselen. En ik blijf er bij dat de vraag, of God en Allah dezelfde zijn, in de dialoog met moslims niet relevant is en sluit mij aan bij J. Verkuyl en B. Reitsma en anderen.
    Groet,
    Arjan

    • Hi Arjan,
     Verbijsterend, hoe iemand, die dan ook nog in de Arabische wereld heeft gewoond, nog niet ziet, hoe duivels de islam is en hoe moslims zelf de eerste slachtoffers zijn.
     Geniet je ook zo van de Arabische lente, al die revoluties nu daar?
     Je laatste zin is bizar en laat zien, dat je onze Vader in de hemel niet kent.
     Want: Hij is de enige ware God, de God van Abraham, Isaak en Jacob en we kennen Hem in Tora en Yeshua.
     Elke andere “god” is een afgod en het verschil in persoons beschrijving met die afgoden is zo enorm groot, wie dat niet meteen ziet, kent de Vader niet.
     Ik bid in de Naam van Yeshua, dat onze Vader al die Godslasterlijke misleiding in jou en vele anderen zal verbreken, zodat je niet langer misleid wordt en ook niet langer anderen misleidt.
     Het is je overigens zeer kwalijk te nemen, dat je dwars tegen alle duidelijkheid en feiten hierin volhardt.
     Paulus waarschuwt voor dit fenomeen in 2 Cor. 11, heel makkelijk geloven mensen een ander evangelie, een andere geest, een andere Jezus.
     Shalom,
     Ben

    • Arjan, ik ben van harte met je eens dat in liefde de ander benaderd wordt,want de liefde van Yeshua dringt,echter de Liefde van Yeshua is onlosmakelijk verbonden met Waarheid,het gebeurd nogal eens dat de waarheid maar even in de”ijskast”moet,want je wilt de ander geen pijn doen,niet kwetsen,(het is ook de houding van de ander-die je benaderd- bepalend is,want de apostel Paulus zegt ook hier het een en ander over! dat we elkaar in liefde=waarheid vermanen,dat we in liefde elkaar stichten enz.)

     Liefde en Waarheid;
     als we 1 korinthe 13 in zijn geheel lezen en goed tot ons door laten dringen,gebeurd het nogal eens,dat juist het zesde vers overgeslagen wordt;6 zij verblijdt zich niet in ongerechtigheid=de leugen,maar verblijd zich in de waarheid! helaas moet ik constateren dat dit vers nogal een overgeslagen wordt,jammer!

     shalom,
     Parel

     • Op 23 juni 2011 @ 10:51 schreef Parel

      liefde zonder de waarheid is geen liefde,dat is in bepaalde gevallen zelfs liefdeloos!

      shalom,
      Parel

     • Op 23 juni 2011 @ 11:04 schreef Parel

      om misverstanden te voorkomen;liefde zonder waarheid is in alle gevallen schadelijk en dan met name als het gaat om geestelijke principe’s

      Parel

 5. Op 21 juni 2011 @ 11:05 schreef Abranna

  Beantwoorden

  Dit Koekoek verhaal staat niet op zichzelf. In Amerika is er een trend gestart voor het creëren van de christlam.

  http://pastormikesays.wordpress.com/2011/02/06/an-article-about-christlam-should-raise-the-hair-on-your-neck/

  http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=311473&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+delicious%2Fgqlf+%28Christian+Headlines+Top+Headlines%29

  Ik heb een poos geleden gelezen dat er satanische, Jezuïtische enz mensen opgeleid worden om zich voor te doen als charismatisch christelijk leider en de gemeente waartoe ze dan behoren langzaam, stap voor stap mee te nemen van Yeshua en Yahweh af. Satan maakt geniaal misbruik van de schaapmentaliteit, schaapje van de kudde van God/ in mijn arm de lammeren etc.

  Ik kan helaas de bron niet meer vinden maar las het volgens mij op deze site:
  http://www.cuttingedge.org/

  Sinds ik dit weet doorzie ik heel veel van wat er in de kerken gebeurt.

 6. Ik hoorde ooit een wijze broeder zeggen dat Satan de aap van God is. Wat hij bedoelde is dat Satan altijd zal proberen om mensen te laten geloven dat hij God is en dezelfde als de God van Abraham, Isaak en Jakob. Het is dus niet vreemd dat valse Goden zoals Wodan, Allah, Zeus en anderen allemaal elementen bevatten die doen denken aan de enige ware God. Dat betekent nog niet dat ze ook dezelfde zijn. Meneer Koekoek maakt hier een grote vergissing die helaas andere christenen ook maken want met name Allah lijkt oppervlakkig best wel op God, alleen als je de Koran gelezen hebt kom je erachter dat het onmogelijk om de God van Abraham, Isaak en Jakob kan gaan. Wat betreft zijn vreemde eindtijdsvisie, die is helaas nog stokoud maar tegelijkertijd nog springlevend in veel kerken. Er is nog veel werk aan de winkel om dit recht te zetten.

  • Allah lijkt in geen velden of wegen op YHWH,de God van Abraham,Izaäk en Jacob,zelfs niet”oppervlakkig”daar begint de misleiding al! zou het Licht-YHWH ook maar íets gemeen hebben met de duisternis-Allah,de god van de Koran/Islam?!

   de leugenaar vanaf het begin,satan,is dé meesterverleider en misleider,hij doet zichzelf voor als een engel des lichts,dit staat duidelijk in de Schriften,YHWH’s Woord

   Parel

   Parel

 7. Op 26 juni 2011 @ 20:24 schreef Jacqueline

  Beantwoorden

  Goed gezegd Ben de gemeente of Kehila is met Adam en Eva begonnen, deze Kehila (uit kahal : roepen) bestaat uit hun die de roep van G.d hebben gehoord en gehoor aan gegeven. En dat zin degenen die uit Egypte zijn vertrokken en hun die de stem van Yeshua hebben gehoord en zovelen meer.
  Dank je wel voor deze recht zetting.
  Trouwens het woord Kehila werd in de Septuaging als Ecclesia vertaald. Dan is het verder uitgegrooid tot het woordje Kerk in het Nederlands.

 8. Op 26 juni 2011 @ 21:46 schreef Jacqueline

  Beantwoorden

  Heeben wij het wel over hetzelfde koekoek ?
  In het boek van Ds. H.G. Koekoek lees ik oa het volgende
  ‘…de dag zal komen dat ook de omringende Arabische volken zullen moeten erkennen dat alleen Israels God de enige en de ware God is. Dat betekent dat de Arabische islamieten dan tot inkeer zullen komen, het geloof in Allah zullen loslaten, daarbij erkennende dat ALLAH NIET DEZELFDE IS ALS DE GOD VAND E BIJBEL, at een groot aantal christelijke mensen in onze dagen graag wil geloven.’
  Dat mag ik graag horen toch !

  • Hi Jacqueline, op welke pagina staat dit en in welk boek?
   Ik geef in mijn artikel precies aan, waar de Godslastering van “dezelfde God in Bijbel en koran” staat, door Koekkoek geschreven. Ik heb er met hem over gemaild,daar is geen misverstand over!
   Dus als hij schrijft wat je zegt, hoor ik graag waar dat staat. De man is dan op zijn minst tegenstrijdig in zichzelf .
   Tot mails,
   Ben

  • Welk boek is dit? Ik zou hier Ds. H.G. Koekkoek graag mee confronteren om hem te vragen welke visie hij nu onderstreept.

   En dan hoop ik de visie zoals jij nu beschrijft en dan het andere waar Ben hem op “aanspreekt” een misverstand blijkt te zijn waar hij afstand van zal doen.

   Ik hoor graag welk boek en welke bladzij zodat ik de heer Koekkoek hiermee kan benaderen.

   • Hi Willem, ik heb het Jacqueline ook gevraagd, het schijnt uit een boekje van Koekkoek te komen van 2003, ik verneem de titel en paginaverwijzing nog.
    Als het er zo in staat, bewijst het slechts, hoe iemand in zijn geloofsdenken af kan zakken naar Godslastering.
    Tragisch, maar het gebeurt vol op!
    Shalom,
    Ben

 9. Op 28 juni 2011 @ 23:26 schreef Josefientje

  Beantwoorden

  Het is u bekend dat ik u zeer bewonder om uw moed en gedrevenheid en liefde voor Gods Volk.
  Maar… nu ben ik het toch niet met u eens, maar ik mag u ook niet leren, hoe moet dat nu.
  Ik heb vd brethren geleerd dat wij niet alle bedelingen door elkaar moeten gooien. Israel is Israel. De Gemeente is de Gemeente (Jood, (Israeliet) en heiden.
  De Apostel Paulus zegt: ik zeg u dit (het geheimenis tussen man/vrouw) met het oog op Christus en de Gemeente. Dit geheimenis is zeer groot.
  De gemeente bestond niet in het O.T. en wij zijn geen Joden, (Openb. 2:8).
  En het Nieuwe Jerusalem daalt neer NA het 1000-jarig Vrederijk, waarin de Messias van Israel, onze Heere Jezus Christus zal regeren vanuit Jerusalem, waar Hij zal zitten op de troon van Zijn vader David.
  Dit even voor nu, jaren Bijbelstudie kunnen niet in enkele zinnen verwoorden waar u moeite mee heeft.
  En… de discipelen waren gewoon op elke eerste dag der week Brood te breken, wordt op enkele plaatsen herhaald, Johs 20 : 19 en 26; ook in Handelingen 20:7, de Apostel Paulus bleef zelfs langer om het Brood op de eerste dag der week te kunnen breken, wat is daar verkeerd aan.
  Als sommigen trouw willen zijn aan ook maar één Bijbelvers, dat mag toch niet veroordeeld of aangevochten worden.
  Ik heb het niet over ds Koekkoek, die ken ik verder niet en ben het zéker niet met hem eens over zijn eerste opvatting, wat een dodelijk misverstand!
  De Sabbatdag is voor de Joden, wij zijn geen Joden, ‘k durf niet te zeggen helaas, maar ik heb Israel en het Joodse Volk zeer lief.

  • Hi Josefientje, dank voor je waardering, baruch ha Shem.
   Als eerste: hoe zo mag jij me niet leren? Ik leer graag bij, van elk mens en dat is ook een Bijbels principe: zoals ijzer ijzer scherpt, zo leren de mensen elkaar, Spr.27:17
   En elkaar vermanen, bemoedigen en stichten (= profeteren) , zie 1 Cor. 14 :1-3 is de gave, waarnaar we het meest dienen te streven, aldus de tekst daar. Dus je uitgangspunt is onjuist, elkaar in liefde op fouten wijzen is een must, deden mensen het maar meer.
   De Vergadering van Gelovigen (brethren) hebben op het punt van vrouwen, die onderwijs geven, een eigen afwijkend standpunt en daar ben ik het niet mee eens op Bijbelse gronden. De vrouw is gelijkwaardig aan de man, als een partner/hulp tegenover hem. Niet gelijk, maar gelijkwaardig dus.
   En alle gaven van de Geest zijn beschikbaar voor alle gelovigen, elke heeft er minstens 1, gelijk onze Vader wil door Zijn Geest en tot welzijn van allen. In de Bijbel worden ook profetessen genoemd en zie voor profeteren de eerste verzen van 1 Cor. 14 zoals genoemd.
   Helaas hebben de ‘brethren” ook mbt. Israel en de gemeente via hun bedelingenleer ook zo hun eigen idee, waar ik het niet mee eens ben.
   Trouw zijn aan 1 Bijbelvers is de nonsens ten top! Het gaat om de lijn van de hele Bijbel en al die verzen vullen elkaar aan, Yeshua zegt dat heel duidelijk in Lucas 7:35 “de wijsheid wordt gerechtvaardigd door al haar kinderen”!
   Juist als je je geloofsleven ophangt aan 1 vers, haal je die wijsheid uit de context en dat moet je niet willen.

   Tot slot: Yeshua is een Israeliet en wij met Hem, ingeent door Hem op de edele olijf (Rom.11) zijn we in geestelijk opzicht Jood met de Joden. De hele Handelingengemeente vierde in navolging van Yeshua en de 12 apostelen inclusief Paulus de moadiem, dus dwz. shabbath houden, Pesach etc.
   Juist vanuit die liefde voor Gods uitverkoren volk dienen we te leven van uit de Tora, zoals Yeshua deed. Uit genade , dankzij het offer van Yeshua, kunnen we kinderen van onze Vader zijn en vervolgens leren we koninklijk leven uit de Tora, als leefstijl.
   Shalom,
   Ben

 10. Ik ben een beetje geschokt.
  Ds. koekkoek ken ik als een bijbelgetrouw prediker , maar nu gaat hij ineens onbijbels worden?

  Zeer schokkend dat satan zelfs bij zulke mensen ingang vind. Zeer verdrietig.

 11. Dhr. Koekkoek zou eens moeten leren van zijn baptisten broeders onder moslims verdrukking http://www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=20809&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

 12. Op 29 juni 2011 @ 21:32 schreef Jacqueline

  Beantwoorden

  het boek van HG Koekoek heet de islam en de bijbel blz 103.
  Stichting het licht des levens, en inderdaadeen uitgave van 2003.

  groetjes allemaal

  Jacqueline

  • Bedankt Jacqueline.
   Het verschil in denken op dit punt van 2003 en 2010 is duidelijk en tragisch dat Koekkoek dus in zijn laatste boek is afgedwaald naar een Godslasterlijk standpunt. Dat is onmiskenbaar, zie citaat in mijn artikel en bovendien heb ik er met hem over gemaild, hij blijft bij wat hij heeft geschreven in 2010.
   Koekkoek is nu met vakantie, maar hij zal deze discussie wel lezen op enig moment en ik hoop van harte, dat hij aan dit gesprek deelneemt.
   Ik heb ook nu 2 mails van hem gehad, waarin hij totaal niet in gaat op de 2 bezwaren die ik noem en bij zijn huidige menigen blijft.
   Na de vakantie zal ik hem zeker vragen, hoe hij in 7 jaar tijd zo is kunnen afdwalen.
   Shalom,
   Ben
   Shalom,
   Ben

 13. Op 11 juli 2011 @ 20:23 schreef Josefientje

  Beantwoorden

  Misschien nog ten overvloede?
  Te uwer informatie, over Joden en Christenen, na plm 10′

  http://egma.xs4all.nl/mp3/2011/bijbelstudie/20110509willemouweneel2.mp3

  • Hi Josefientje, de link werkt niet, kun je even de essentie van de tekst daar zelf verwoorden hier?
   Shalom,
   Ben

  • Hi Ben,de link werkt wel bij mij,het is Willem Ouweneel die spreekt,je weet wel,die meneer met een heleboel titels
   hij begint zijn toespraak/Bijbelstudie met;
   moet er nog veel gebeuren voordat Christus terugkomt?(en je moet vooral veel boeken van hem kopen,zegt ie ook)

   shalom,
   Parel

 14. Op 13 juli 2011 @ 00:16 schreef Josefientje

  Beantwoorden

  Prof. WJO beantwoordde in de voorgaande link vragen over de Wederkomst en over Israel met tekstverwijzingen (vanzelfsprekend).

  Misschien is onderstaande link ook interessant?
  Dr. Mark Biltz (Messiasbelijdende Joodse leraar (is ook te googlen)) en Dr. J.R. Church en Gary Stearman.
  Vooral misschien de deeltjes 5 en 6….

  http://www.youtube.com/watch?v=FuJYI6yoefg&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=qOc7PrABAVw&NR=1

  http://www.youtube.com/watch?v=cShTFhbSkwM&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=_RYq50J38ec&feature=related

 15. Het is niet te geloven dat jullie zo negatief zoveel onzin over een kind van God durven te schrijven en daar nog bijbelteksten bij noemen ook. Ds. Koekkoek ken ik al vele jaren als voorganger van onze gemeente en het doet me pijn dit te lezen. Ik ben maar een simpele ziel, maar nergens lees ik in de Bijbel dat we zo met elkaar om mogen gaan. Dit is pas echt tijdverspilling.

  • nou Hennie, neem me niet kwalijk hoor,hoewel ik dat boek van Koekkoek nog niet zelf gelezen heb,mag ik aannemen dat wat hij schrijft in zijn boek,zoals in bovenstaande artikel door Ben Kok is geschreven waar is en dat is simpelweg te controleren in het boek van Koekkoek.
   Of bedoel je dat niemand iets mag zeggen over-in dit geval- dhr Koekkoek,onder het mom’raak mijn gezalfden niet aan,zoiets? en is negatief spreken over iemand niet iets anders dan leugens en misleiding ontmaskeren?
   Yeshua Zelf waarschuwde voor misleiding en dwaalleer

   ps ik kan me voorstellen dat je geraakt bent,dat het je pijn doet,hij is jou voorganger,wat doe je als jou voorganger afwijkt van wat Yeshua geleerd heeft en bv een andere leer brengt?

   Parel

 16. Op 24 februari 2012 @ 14:21 schreef Bernabe &VanLaeken

  Beantwoorden

  Marcus,
  het is inderdaad dat Israel, de Eeuwige Bruid is.
  en dat de gemeente het Lichaam van Christus is!
  de meeste spreken in Belgie in bzt .gemeente.
  dat zij het geestelijke Israel zijn.
  en Israél afgedaan is??
  Zelfs de europees voorganger van Belgie die in Limburg woont.
  hij gedraag zich als een Farizeéén in mijn ogen.
  hij verbastert het Woord van God.!!
  hij spreekt wij zijn de echte bruid. en Lichaam tegelijk.
  ik wordt geestelijk van ziek en ik moet er van braken.
  ik wens jullie Godszegen. In Christus.

  • Dag Bernabe,
   M.i. is de Bruid het hemels Yerushalayim, zie Opb. 21, en dat bestaat uit alle oprechte gelovigen vanaf Adam/Eva tot aan de wederkomst.
   Joden en niet-Joden samen uiteraard.
   Shabbath shalom,
   Ben

 17. Is het niet zo dat in het boek vergelijkingen worden beschreven tussen de christelijke religie en de islamitische religie, maar ds. Koekkoek niet beweerd, dan hetzelfde is!?

  • Dag Btje,
   Klopt,dat ontken ik ook niet. Het gaat mij om het punt dat Koekkoek het bestaat om te beweren,dat de koranafgod Allah “dezelfde” is als de Ene ware God,JHWH, zoals in de Bijbel.
   Hoe vind jij dat?
   Shalom,
   Ben

   PS overigens vind ik de andere genoemde dwalingen ook bizar; zie artikel.

 18. Ben,

  Ik ben er al een tijd mee bezig, ik ben zelf gereformeerd opgevoed en uiteindelijk in de hervormde kerk terechtgekomen. Mij wordt steeds meer duidelijk dat hier veel overgenomen is uit cultuur en wat niet al, ik heb al een tijd problemen om de puzzelstukjes te leggen, maar met de uitleg die ik van mijn opvoeding heb kom ik hier niet mee uit, ik las in een van jouw reacties over de zondag, wat ik hiervan geleerd heb is dit een katholiek ingestelde dag, niet dat het mij hierom gaat, volgens Paulus is dit maar een schijntje van de dingen die komen gaan, maar in mijn idee uit liefde voor onze Schepper kunnen wij ons aan zijn geboden houden, wat in de bijbel staat is dat God onveranderd dezelfde is, dus lijkt het mij ook sterk dat de rustdag van God niet aangehouden wordt. Ook ivm de dingen die komen gaan. Er is erg veel informatie over te vinden, te veel vaak meningen. Hoe kom ik aan een Thora in Nederlands?

  Johan

  • Hi Johan,
   In elke Nederlandse vertaling van de Bijbel staat de Tora, dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes oftewel Genesis, Ex., Lev., Num. en Deuteronomium.
   Een goede vertaling is de Herziene Staten Vertaling, HSV.
   Van harte eens met je opmerking, dat we alleen al uit liefde en respect voor onze Schepper de dingen op Zijn manier doen, dus als het gaat om zondag of zaterdag de shabbath vieren, duidelijk op zaterdag, dus van vr. av zonsondergang tot za.av zonsondergang.
   Welkom om met ons shabbath te vieren, zie http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*