Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Wat is joods-christelijk, vanuit Bijbels, historisch en actueel perspectief ?

Wat is joods-christelijk, vanuit Bijbels, historisch en actueel perspectief ?

Kernantwoord op deze vraag naar ” joods-christelijk”  is de Handelingengemeente, dus lees eerst heel dat boek Handelingen door.
We vieren shabbath, eten kosher volgens de Bijbelse lijnen (Leviticus 11 e.d.) en vieren de Feesten des Heren, de Moadiem, zoals in Lev.23 beschreven; de gemeente te Yerushalayim na de opstanding van Yeshua en uitstorting van de Heilige Geest is ons voorbeeld van leefstijl.
In elk geval geestelijk tot Israel behorend, want we zijn verbonden met de stam, als een wilde tak geënt door Yeshua ha Mashiach ben Josef (de lijdende Mashiach) aan de edele olijf, zie Rom.11
Dat alles beleven we op ontspannen wijze, met het hart en niet naar de letter,  zeker niet wettisch, want dat was nooit zo bedoeld en God (JHWH) waarschuwt daarvoor al in de Tenach en ook in Matth. 5
Yehsua zegt Zelf bijvoorbeeld van de shabbath, dat die er ten dienste van de mens is en niet andersom, (Marcus 2:23-28) zodat de wijze van shabbath vieren tot in detail met allerlei menselijke leringen een afgod wordt ipv. deze dag houden in respect voor het gebod van onze Vader, die ons dan in het bijzonder wil ontmoeten in alle rust en ontspanning. (Matth. 12:1-14 en Lucas 6 :1-11 )
En die  Vader-kind verhouding is de  Geest van de Tora. De Tora is een Goddelijke gebruiksaanwijzing voor de mens, zodat hij weet in de leefstijl van de Koning te leven en niet leeft als een barbaar op eigen houtje in allerlei afwijkende dogma’s en liturgieen.
En volgens Hand. 15 dienen we dan te beginnen, na onze bekering en wedergeboorte door en in Yeshua, met het stoppen met afgoderij, allerlei sexuele zonde, eten van bloed en eten van kadavers. (vs. 19,20)
En dan gaan we de rest van de Tora-leefstijl  ontdekken , door elke shabbath in de synagoge het onderwijs van Mozes (Tora) te gaan meemaken. (vs.21)
Dat wil zeggen, elke shabbath dus samenkomen als  volgelingen van Yeshua, om vanuit Zijn uitleg van de Tora (m.n. Matth. 5,6 en 7, bergrede dus en vanuit de hele Nieuw Testamentische toelichting op de Tenach) te ontdekken hoe je het Tora leven leeft.

Juist daarvoor hebben we de Tora-Yeshua bijeenkomsten, zie schema op http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/ , hartelijk welkom iedereen! In het bijzonder zijn we blij met  mensen, die Joods van oorsprong zijn en de Tora opvoeding hebben gehad en die Yeshua willen leren kennen of al kennen.
Want zij kunnen ons heel goed leren, hoe we de Tora dienen te begrijpen en vooral , als ze van uit de Tora  de vervulling en het doel van de Tora gaan zien: Yeshua !
Geleid door Gods Geest en gezegend met mensen, die al jaren deze lijn van de Handelingengemeente volgen, komt het geloofsleven vanuit Tora en Yeshua tot zijn recht, gecombineerd met de vrucht en de gaven van de Geest.
Zie verder http://tora-yeshua.nl/gemeenteopbouw/ enkele artikelen, die al op deze site staan en kom dan met je opmerkingen, vragen, zodat we met elkaar het plaatje gaan zien.

Ik zie met veel belangstelling uit naar alle reacties, reageer op tora-yehsua.nl onder  “contact”,
shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)

Navigeer naar andere artikelen

59 Responses to Wat is joods-christelijk, vanuit Bijbels, historisch en actueel perspectief ?

 1. Shalom Ben

  Dit is ook zoals wij het beleiden

  In Belgie komen we om de 14 dagen samen op Shabbat,

  Voor de activiteiten in Belgie ; http://www.messiaanshetlevendwater.be/

  Shabbat shalom

  Mia

  • Hi Mia, ik ken de groep, die gestart is door Simone van Goethem en heb alle waardering voor jullie site!
   Shabbath shalom,
   Ben

 2. Ben ; zeer juist ik heb jou trouwens in Yisrael ontmoet verleden jaar met Sukkot, samen met Simone, maar dat zal je niet meer weten, we hebben samen nog koffie gedronken, dus ik ken jou, maar of je mij nog kan herrinneren, je was daar met Bart en nog anderen

  Shabbat shalom, Mia

  • Klopt helemaal Mia, ik was er met Sukkoth voor onze Israelfilm, die nog steeds in de maak is, wil graag nog es terug, om aanvullende opnames te maken. Het wachten is op sponsors, die het belang zien van een pro-Israel film, te midden van al dat antisemitisme.
   We hebben heel wat zeer boeiende interviews gedraaid, mocht je sponsors weten, horen we het graag.
   Shalom,
   Ben

   • Hay Ben

    En of, ik ga samen met mijn man ,zelf volgend jaar terug een Yisrael reis maken met Rico cortes,

    Deze is nu bij ons In Belgie, we starten vanavond een samenkomen met een hondertal mensen,die zich hebben ingeschreven

    Michael ben david zal ons voorgaan met zijn prachtig muziek,

    Ik ga dus dit wekend genieten,

    Shalom Mia

    • Ok Mia, doe ze allemaal de hartelijke groeten, wellicht kun je onze geheel vernieuwde site bekend maken bij de gasten?
     shalom,
     Ben

 3. Parel

  We dienen de YHWH van Abraham Yaqob en Izaak
  Yeshuä is het woord dat onder ons heeft getabernakeld, de Zoon van de Allerhoogste
  Yeshuä kwam om ons YHWH te doen kennen, om als Lam de losprijs te betalen
  We waren door de zonde van de éérste Adam , afgescheiden van YHWH, zonder Yeshuä geen toegang tot YHWH
  YHWH gaf ZIJN Instructie’s door aan Mozes, deze Instructie’s zijn niet Joods
  ze zijn van YHWH zelf,
  Zijn Geboden, inzettingen verorderingen, Zijn feesten
  Niets van de Joden alleen,
  Judah zijn sephter is NOOIT opgehouden,
  Via Yeshuä die de deur tot ABBA is ,
  Yeshuâ was een orthodoxe Jood, puur JOOD, uit de stam Judah
  Wij als vreemdelingen worden via Yeshuâ tot de kinderen van YHWH gerekend , het is nu JOOD & Griek
  wat wil dit zeggen;
  Al wat YHWH via Mozes doorgaf nu ook voor ons van kracht is geworden
  Er zijn geen twee stallen, één stl met één herder, we eten van het zelfde voedsel, we drinken van dezelfde bron;
  Yeshuä en AL de apostelen leefde zoals de Joden van heden ten dage,
  Yeshuä heeft de opleiding van Rabbijn ,
  Hij ging naar de shool (Jeshiva)en kreeg onderricht in de Mishnah, leringen van Rabbi Hillel en Rabbi Shammai leiders van tegengestelde joodse stromingen.
  Zij leven in dezelfde tijd en discussiëren veel samen.
  Yeshuä kende dus perfect hun onderwijs, en de toevoegsels van de Gemarah,
  hier tegen ging Yeshuä fel te keer,
  Niet tegen de Torah ,wat van YHWH zelf kwam
  Maar tegen de extra toevoegsels, die het ondraaglijk maken van de wetten
  Net zoals het christendom toevoegsels heeft gedaan
  en het triest van al, al wat het christendom heeft veranderd
  Andere wetten, andere tijden, andere feesten

  Moest Yeshuä nu rond lopen, hij zou net zoals toen bij de Farizeers de grove borstel gebruiken, en net zoals toen bij hen witgekalte graven noemen

  Yeshuä zegt in Math, 5; 7

  Yeshuä en de wet(Torah)

  17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
  18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.
  19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen

  Torah struikgewas noemen is een zeer groot kwaad

  Men mag niet vergeten dat Yeshuä en Al de Apostelen de Torah en de Profeten leerden en wekelijks in de synagoge voorlazen

  Sha’ul heeft Nooit tegen de Torah ingegaan
  Net zoals Yeshuä heeft hij perfecte kennis van de Torah en de profeten
  Net zoals Yeshuä had hij het onderwijs van Hille en shamay gekregen
  Kende perfect de Tempel diensten

  Zijn wij nu de Tempel waarin YHWH wilt wonen, moeten we ons bewust zijn
  dat niets onreins, afgoden in ZIJN TEMPEL kan zijn
  Zo moeten wij ook niets onrein (vlees) afgoden(astarte-pasen) kerst- mithras)
  toelaten ; zoniet zal de GEEST van YHWH ons verlaten, omdat YHWH niet verblijft bij het onreine

  SHabbat shalom, Mia

 4. @Ben, ik heb bovenstaande artikel gelezen en ik vraag jou;

  wat versta jij onder Handelingen 15:10 waar staat; Nu dan wat verzoekt gij YHWH/God,om een juk op de hals der discipelen te leggen,hetwelk nóch onze (voor)vaders,nóch wij hebben kunnen dragen? lees ook Handelingen 15:19, 20,24,28 en 29

  shalom,
  Parel

  • Hi Parel,
   Dank voor je vraag, het klinkt heel betrokken en dat is goed.
   Het “juk” van 15:10 slaat op de besnijdenis, want daarmee begint de hele discussie, zie 15:5 en verder ook het houden van de Tora als vervolg daarop.
   En dan moet je vooral denken aan “juk” in de zin van “het wetticisme, dus de regels zo goed mogelijk houden om zo voor God gerechtvaardigd en behouden te zijn mbt. het oordeel van de Tora, het schuldig zijn aan het overtreden van de Tora.
   Men had er een systeem van eigen gerechtigheid van gemaakt en dat “juk” werkt niet natuurlijk, alleen door geloof (vertrouwen) op Gods vergeving en genade word je behouden en van daar uit ga je naar de Tora leven in de kracht en leiding van de Geest van onze Vader.
   Paulus geeft ook aan in 1 Cor.7:18, dat men ,na tot geloof in Yeshua gekomen te zijn, niet besneden moet worden! “hij late zich niet besnijden” staat daar duidelijk en dan gaat het over volwassen niet-Joden.
   Immers, de Joodse jongetjes werden en worden op de 8e dag besneden, overigens medisch gezien het meest goed moment ivm. de bloedstolling.
   En dan staat er in vs.19 “want besneden zijn betekent niets en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden”

   Dus geen juk van besnijdenis en wetticisme voor de pas bekeerde niet-Joden, dat is wat Hand. 15:10 bedoelt.
   Maar de Tora blijft volgens Yeshua in Matth. 5:17 wel van kracht in de zin van er uit leven als leefstijl tot Gods eer !!!
   Dus houden we de 10 geboden en alles wat verder houdbaar, dus bijv. geen offerdienst, want de tempel is er niet meer en Yeshua is ons offer ter verzoening.
   Maar natuurlijk wel shabbath ( 1 van de 10 geboden) en alle moadiem, feesttijden van God.
   En dus ook, volgens Hand. 15:20 “niets wat door de afgoden is bezoedeld, geen sexuele onreindheid, geen vlees van kadavers eten en geen bloed”
   Vervolgens leert vs. 21 dan , dat we de rest van het Toraonderwijs elke shabbath in de samenkomst kunnen leren.

   De overige verzen die je noemt, staan in dezelfde lijn.

   Shabbath shalom,
   Ben

 5. Ben,ik voel en weet me ook heel betrokken,dus dat heb je goed aangevoeld,ik weet dat het in bovengenoemd Bijbelgedeelte uit Handelingen 15 in eerste instantie ging om de besnijdenis,in Handelingen 15:1 lezen we dat als men niet besneden is naar de traditie van de torah(niet naar de wijze van Mozes) zij niet gered kunnen worden

  als we verder lezen in Handelingen 15 :28 en 29 lezen we dat voor bepaalde mensen(ik denk niet-Joden?) dat er geen extra lasten gelegd mogen worden dan de noodzakelijke dingen,nl; dat gij u onthoudt van hetgeen aan de afgoden geofferd is en van bloed en van het verstikte en van hoererij

  @Ben,vraag aan jou;voor welke mensen zijn deze teksten bedoeld?

  *als we bedenken dat wij volgelingen van Yeshua/Jezus geen vlees mogen eten dat aan de afgoden geofferd,dan eten wij,althans ik spreek voor mezelf,dan eet ik geen broodje shoarma meer wat halal geslacht is….dat eet ik dus ook niet meer,sinds ik meer inzicht heb gekregen,er zullen wel christenen zijn die zeggen;alles is geoorloofd,niet wat de mond ingaat is onrein,maar wat de mond uitgaat en daar zit een kern van waarheid in vindt ik,dat is ook mijn ervaring,
  dus Ben,asjeblieft laten wij daar open en eerlijk samen over praten,zonder verwijt,zonder veroordelen,zonder de ander uit te sluiten,want zoals in vers 1 van Handelingen 15 waar men oordeelt dat als men niet besneden is naar de Torah,verloren zal gaan,dat is nogal wat,nou er is niets nieuws onder de zon,want tot op de dag van vandaag worden deze dingen gezegd tegen christenen en zij worden vervolgens uitgesloten,veroordeelt,als zouden christenen die oprecht op zoek zijn naar hun Joodse wortels,wetende dat ze door geloof in Yeshua/Jezus geënt zijn op de edele olijf ,tweederangs zijn en niet deugen,wetteloos en bandeloos zijn….

  shalom,
  Parel

  • Hi Parel,
   Hand. 15:28,29 staan in lijn van het hele hoofdstuk en zijn bedoeld voor de goyim, die in Yeshua de Vader hebben leren kennen en moeten leren, hoe men tot eer van Hem uit de Tora leeft.
   Dat wordt in 15:19-21 specifiek aangegeven, let vooral ook op vs.21 wat altijd vergeten wordt.
   Christenen , die net als jij en ik deze Tora-basis hebben herontdekt, ook nalv Matth. 5:17 e.v. en bevestigt door de Geest in ons hart, zijn juist christenen, die daarmee zeer verrijkt worden en te spreken van “niet deugen, wetteloos” is belachelijk, we gaan juist terug naar de Tora.
   En dan niet wettisch, maar zoals in Jer. 31:31, de Tora als nieuw verbond in Yeshua in ons hart geschreven, na te lezen in de Bijbel en te beleven in ons hart, door de Geest.
   Shalom,
   Ben

 6. Hi Ben,dankjewel voor je antwoord,laat ik eerst dit zeggen,voordat er eventueel misverstanden ontstaan

  1) het is niet zo dat ik genoemde teksten uit Handeling wel”handig”vindt zodat ik me vervolgens niet aan YHWH leefregels,instructies voor het leven hoef te houden,want laten we eerlijk zijn…wat vaak gebeurt is dat mensen teksten uitzoeken die in hun eigen straatje passen,zodat ze zich kunnen ontrekken van wat YHWH van hen vraagt,dat is de Bijbel naar eigen inzichten invullen en voordat je het weet heb je je eigen Bijbel in elkaar geflanst een Bijbel met voor elk wat wils…terwijl de Bijbel,YHWH’s wil is en plan/heilsplan voor deze wereld

  2) ik weet dat ik Bijbelteksten niet moet gaan”isoleren”=Bijbelteksten uit de context halen,dus neem ik de tijd om jou antwoord naar mij inclusief de tekstverwijzingen te onderzoeken

  *de goyim,dat zijn de gelovigen uit de heidenen/de gelovigen uit de volkeren he

  shalom,
  Parel

  • Hi Parel, het lijkt me dat we het van harte eens zijn, of heb je nog vragen?
   Overigens ben ik ondertussen best benieuwd wie je bent, kun je iets vertellen van jouw persoon en bezigheden mbt. het Handelingen/Tora-Yeshua gedachtengoed?
   Mag ook via “contact”, als het prive moet blijven natuurlijk.
   Shabbath shalom,
   Ben

 7. Hi Ben, ik zal iets persoonlijks vertellen,een getuigenis over wie YHWH is,wat Hij gedaan heeft in mijn leven en wat Hij nog steeds aan het doen is in mijn leven,want dat houdt niet op,ik bemerk dagelijks Zijn “bemoeienis”in mijn leven en met het woordje “bemoeienis”bedoel ik iets heel liefdevols,nl. dat Hij een plan met mij heeft en dat duidelijk uitwerkt in mijn leven en regelmatig ben ik daar zeer over verwonderd,want wat een mens niet kan bedenken en/of oplossen daar weet Hij,mijn Schepper,mijn Vader in de hemel raad mee! wat wil een mens nog meer?!

  als het iets privé is zal ik via “concact”kontakt met je opnemen,we zien wel,ik ben nog niet zolang gast op jou site,al is jou site mij niet onbekend!

  ik heb trouwens meteen een vraag en weet niet waar ik de vraag moet stellen,mag dat hier? ik heb”wie zijn wij”helemaal gelezen en als ik me niet vergis vertel jij op Bijbelse gronden dat diegenen die in de buitenste duisternis zijn geworpen(bedoel je dan de tekst uit Openbaringen? daar waar de overspelers zijn,de”honden”,diegene die de leugen liefhebben en doen=praktiseren) wederom terug kunnen komen in het nieuwe Jeruzalem?of in het duizendjarig vrederijk,waar Yeshua haMashiach zal regeren,staat daar de boom des levens? de boom die iedere maand zijn gebladerte geef en tot genezing is voor de mensen?

  ik bestudeer de Schriften,de Bijbel al langer dan vandaag en vroeger las ik ook de tekst uit Openbaringen en dacht toen; hoe kan dat nou,waarom zou die boom nog nodig zijn,om daarvan de bladeren(statenvertaling)te eten tot genezing,in de *hemel is toch geen ziekte en zonde meer? nou,ik kan me nog herinneren dat ik daar vroeger zo over dacht en omdat je over de dingen in de Bijbel nooit Uitgeleerd raakt,wil ik hier toch nog aandacht aan besteden,samen onderzoeken,waar kan ik terecht met deze specifieke vraag,is daar een artikel over?

  *vroeger leerde de kerk mij ook over de hemel en de hel,er werd niet echt duidelijk onderwijs gegeven over deze dingen gegeven,daarom herken ik mij wel in jou

  er zijn ook teksten die vertaald kunnen worden-en dat gebeurd ook- die neigen naar alverzoening….ik heb daar wel een mening over,die wellicht moet bijgesteld worden,tot nu ben ik vrijwel zeker over het feit dat niet een ieder het koninkrijk van YHWH binnen zal gaan,de alverzoeningsleer leert dat en hoe jij het nu vertaald,krijg ik een beetje de indruk dat je ook zoiets bedoelt,maar dat moet een misverstand zijn…ook over deze dingen wil ik uitgebreid met jou in gesprek Ben,dat kan gewoon hier,zodat de meelezers er ook wat van op kunnen steken of kunnen bijdragen

  mijn persoonlijke getuigenis en wie ik ben dat komt er aan hoor,mijn getuigenis heb ik al meerdere keren eerder gegeven op internet,ik plaats geen privé dingen op internet,daar is dit middel té onbetrouwbaar voor!

  Shabbat shalom,
  Parel

  • Hi Parel, onze Vader kan iedereen met Zich verzoenen, maar niet iedereen wil en zal met Hem verzoend worden. Dat lezen we in Opb.20:11-15 en ook in 20: 7-10 waar velen in het 1000 jarig rijk deelnemen aan de opstand tegen de Koning , die worden dan door vuur uit de hemel verslonden. En in de poel des vuurs komen beest en valse profeet (vs.10) en “ieder die niet in het boek des levens staat” en dood en dodenrijk.
   Heel bijzonder is in Petrus 3:19, dat de onwilligen uit de genade tijd voor Noach, die niet in de ark wilden gaan, opnieuw na hun dood Yeshua zien en Hij predikt hen, staat als beeld voor de doop, dus ze krijgen de kans Yeshua te aanvaarden!
   Dit onderwerp wil ik graag uitdiepen.
   Maar eerst es even het punt “joods-christelijk”
   Shabbath shalom,
   Ben

 8. Hi Ben,dat klopt; onze Vader en Schepper kan en wil Zich met een ieder verzoenen,echter,niet een ieder zal Hem aannemen,zal zich willen verzoenen,want dat betekent”offers”brengen….nee geen dieren,brand en slachtoffers e.d. maar je kruis opnemen en Hem,Yeshua geheel en al volgen!

  nu ik jou reactie lees,gaan er wat”lampjes”branden en wordt ik weer bepaald bij hoe het in de Bijbel/YHWH’s Woord beschreven staat,ik kijk er ook naar uit om dat onderwerp samen verder uit te diepen! gaandeweg vallen de dingen op z’n plaats.krijg ik antwoord op de vragen van; hoe zat het ook alweer? en dan is het zo goed om oprecht en met respect al deze dingen samen te bespreken en te onderzoeken! de Bijbel/YHWH’s Woord is té kostbaar,té waardevol om daarover”oorlogen en twistgesprekken” te voeren!

  Shabbat shalom,
  Parel

  shalom,
  Parel

 9. @Mia zegt; Yeshua was een orthodox Jood,een puur Jood uit de stam van Judah,

  ik vraag me af of Yeshua wel een orthodox Jood was…ik zie Yeshua haMashiach,mijn Redder en Verlosser meer als een radicale Jood,die wars was van menselijke regels en toevoegsel zoals bepaalde Farizeëers en Schriftgeleerden allerlei onmenselijk eisen hadden ingevoerd,Yeshua ging dwars tegen hen in en bracht Zijn boodschap van redding en verlossing,het evangelie dat naar alle uiteinden van deze wereld gebracht moeten worden!

  Yeshua was vernieuwend en tegelijkertijd behoudend
  Yeshua was 100% Joods,echter Hij bracht een nieuw verbond in het teken van brood en wijn
  Yeshua rekende af met alle mensenlijke bedenksel,wetten en regeltjes
  Yeshua rekende af met de overheden en machten in de hemelse gewesten en heeft hen openlijk tentoongesteld(ontmaskert) en openlijk over hen gezegevierd(overwonnen) dit is wie Yeshua voor mij is en dit moest me even van het hart…

  shalom,
  Parel

  • Hi Parel, Yeshua was en is bovenal Gods eengeboren Zoon, die als mens temidden van Gods uitverkoren volk Israel ter wereld kwam.
   Het vleesgeworden Woord, de levende Tora.
   Shalom,
   Ben

  • Parel

   Betekenis van orthodoxie

   1) Rechtgelovigheid 2) Rechtzinnigheid

   Men vergist zich als het ,Orthodox zien als Wettish

   Menselijke invulsels zowel van Joodse zijde , als van christenzijde Is Wettishsme

   Yeshuä had de perfecte onderscheidingsvermogen, in de Torah wetten van YHWH, en de Toegevoegde menselijke wetten

   Mia

 10. Hi, Ben, ja dat is ook zo en Yeshua was en is zóveel meer,méér dan menig mens kan bevatten…ik ben benieuwd of er nog meer reacties komen

  shalom,
  Parel

 11. Shalom,

  We zijn zeer gezegend geweest dit wekend
  diepere kennis van het torah gebeuren geleerd, wat een shat is er in de torah te vinden, een bron van levend water, onuitputtelijk, weereens de bevestiging dat als men het éérste verbond afschrijft men de mist in gaat

  Islam is het grote gevaar, persoonlijk geloof ik dat de Islam cultuus ons zal overspoelen,met hun feesten en hun allah,
  OMDAT het Christendom geweigerd heeft om de geboden Torah , feesten van YHWH te eren,

  Het christendom is Israelmaind , o wacht even,!
  wat is hun verlangen
  mag Israel de Ware Yeshuä met Torah en al de inzettingen van YHWH volgen.

  Of wil men Israel bekeren naar het Christendom zoals we het nu kennen
  Ver afgewijkt van de éérste gelovige gemeente.

  Heb nu een mooie bijbelse uitleg van de betekenis van de deur gekregen

  Mia

  • Parel

   Ik gaf je net de ware betekenis van Orthodox, heeft niets te maken wat en hoe het nu wordt gezien.

   Yeshuâ was 1) Rechtgelovigheid 2) Rechtzinnigheid

   Deed er geen doekjes rond, kijk maar wat er gebeurde bij de tempel, hoe hij de tempel van de Vader reinigde

   Mia

 12. of Yeshua een orthodox Jood was?

  Yeshua deed dingen die voor een orthodox Jood volstrekt uit den boze waren;not done!

  Yeshua/Jezus raakte doden aan,Hij raakte melaatsen aan,Hij raakte op klaarlichte dag in gesprek met een Samaritaanse vrouw…Hij bleef alleen over met de overspelige vrouw,nadat de omstanders waren afgedropen,want die bleken niet zonder zonde te zijn,anders hadden ze wel met stenen gegooid!!!

  Yeshua 100% Joods? ja, maar niet naar de letter zoals sommige Farizëers/Schriftgeleerden deden,zijj werden soms”letterknechten” genoemd,alles naar de letter,zónder mededogen voor de medemens! Yeshua had juist wél mededogen,brak grenzen,door de mensen opgelegd!

  ik proef inderdaad soms nog de hooghartigheid van volgelingen van Yeshua/Jezus,die dénken een streepje voor te hebben en zichzelf daarmee hoger te achten dan bv de christenen onder ons,die ook onze broers en zussen in Yeshua/Jezus zijn….

  Shalom,

  Parel

  • Hi Parel, hooghartigheid is letterlijk uit de boze, we zijn allemaal “werk in uitvoering”, gekocht en betaald met hetzelfde offer, het bloed van Yeshua als het ware Pesachlam.
   Wat me echter wel zeer verontwaardigd maakt, is het feit,dat er velen zijn, die wel degelijk weten en erkennen, dat de Tora-Yeshua geloofslijn zoals in de Handelingengemeente juist is, maar toch voortgaan in het kerkelijk denken met heidense feesten en Israel op een 2e plaats.
   Daarmee misleiden ze bewust allen, die naar hen luisteren en het is dus des te erger als het voorgangers e.d. betreft.
   Shalom,
   Ben

 13. Ben

  Ik ben het volkomen eens met wat je zegd

  Wat men als hooghartig aanziet, kan een waarschuwing zijn, om niet twee heren tegaan dienen, wat heeft het reine met het onreine,

  Men kan niet de Feesten van YHWH houden, en daarnaast de feesten van Rome
  Men kan niet de Shabbat en daarnaast de Zondag houden

  Net gisteren kregen we dit te leren,

  Als men de drempel overgaat men zich eens maakt met de goden die er gebracht worden,
  gaat men de drempel over waar Kerst pasen geleerd wordt, dan wordt men een met deze goden astarte mitras,
  of de drempel van de moskee, wordt men één met Allah,
  of men de drempel overgaat van een Boedistish tempel men één wordt met de afgod Boeddah

  Niet mis te verstaan , het kwamzeer hard aan, maar liefdevol gegeven,
  opdat men niet meer onkundig zouden zijn

  Mensen , we hebben een Jaloerse YHWH,
  Je zult geen andere goden naast MIJ hebben ZEGT YHWH

  Wie oren heeft die Hore

  Mia

 14. Ik hoop dat jullie geen aanstoot nemen aan mijn gebruik van de naam Jezus.
  Ik blijf deze naam vaak gebruiken in discussies, omdat het anders misschien te verwarrend wordt voor sommigen. Dat was in deze discussie niet nodig geweest.
  Excuses.

  Shalom,

  Wia

  • Hi Wia , ik begrijp heel goed de emotionele waarde die we allemaal als christenen kennen bij de Naam van Jezus en zolang mensen die Naam gebruiken als voor hen de meest vertrouwde Naam, is dat alleen maar te waarderen.
   Voor wie door heeft, dat alleen Jehoshua (God verlost) de betekenis heeft die God er mee wil duidelijk maken, wordt Yeshua als verkorte vorm van Jehoshua al gauw van nog diepere betekenis .
   Shalom, Ben

 15. vanuit hooghartigheid waarschuwen dat klopt niet!

  Parel

 16. Mia, ik weet wat orthodox betekent,ik gaf juist weer dat Yeshua dingen deed die een orthodox Jood níet in zijn hoofd zou halen! Yeshua was dus geheel anders!

  Parel

 17. Wat zo frapant is,is dat Yeshua feller tekeer ging tegen de mensen die veel kennis van de Schriften hadden,zoals de Schriftgeleerden en sommigen van de Farizëeers,dan tegen het”gewone”volk

  Parel

 18. Hin Ben, inderdaad,hooghartigheid is letterlijk uit de boze,wij zeggen wel” uit den boze” en bedoelen dus in feite uit de leugenaar vanaf het begin,de vader der leugens,zijn “handelsmerk”is;hooghartigheid,egoïsme,trots,hoogmoed,pochen enz. enz.

  shalom,
  Parel

 19. Ik heb erg blij met deze overwegingen van Ben, Parele en Mia!
  Waarom? Omdat ook ik tijden lang zoekende ben geweest vanuit de Ned. Hervormde kerk. Hier kon ik mijn ei niet meer kwijt en vond geen antwoord op mijn vragen.
  Ik heb pas beslist mij aan te gaan sluiten bij de Tora-Yeshua gemeente in Nederland en ga binnenkort op bezoek bij de afdeling in Purmerend. Later hoop ik mij te laten dopen om wedergeboren te mogen worden. Hierna wil ik verder als gelovige in de Joods-Christelijke leer.

  Alleen al de dialogen tussen jullie verduidelijken voor mij veel en hier ben ik dankbaar voor. Ik hoop dat ik nog veel mag leren in de toekomst.

  Shalom,

  Paul Jansen uit Julianadorp bij Den Helder

 20. goeiemiddag Paul,mag ik dat zo zeggen? ik herken veel in jou,ook ik ben met de kerk,de christelijke leer opgeroeid,ik kreeg steeds geen antwoorden op mijn vragen en had vragen als; wie YHWH/God nu werkelijk is,kortom mijn geestelijke honger en dorst werd steeds groter en werd niet gestild….begrijp je?

  ik kom ook uit de Nederlands Hervormde kerk/gereformeerde bond,wat nu PKN heet,zoiets,er zijn zoveel denominaties!

  mijn getuigenis;

  op een dag-enige jaren geleden bad ik tot YHWH,mijn hemelse Vader,het wilde maar niet lukken, een plaatsje voor mij in de kerk,ook niet in een evangelische gemeente,dus smeekte ik mijn Schepper,.wat nu de bedoeling is en wat de oorzaak was van het feit dat er voor mij geen plaats was in de gemeente,ik voelde me schuldig tegenover Hem,want er staat geschreven(door de apostel Paulus/Sha’ul);laat onze onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen,dus ik was zo goed als wanhopig ik dacht; YHWH ik wil U dienen,trouw zijn en ik kan geen gemeente vinden waar ik me veilig en vertrouwd voel,waar ook Bijbelsgefundeerd onderwijs gegeven wordt,waar YHWH’s wil gedaan wordt,nou….wat gebeurd er? tijdens mijn oprecht smeekgebed zei YHWH heel duidelijk en eenvoudig; je hoort bij Mij,kom bij Mij…….deze woorden- zo duidelijk- vergeet ik nooit meer!

  ondertussen had ik ook een aantal jaren heel goed kontakt met anderen die uit de kerk waren gegaan en op zoek waren naar de Joodse wortels van het christelijk geloof en intussen degelijk onderwijs kregen van messias belijdende Joden.Omdat ik diep in mijn hart al jarenlang verlangde om Shabbat te vieren en te gedenken-waar kwam dat diepe verlangen vandaan?!- en niet wist hoe dat moest(hoe geef je dat handen en voeten) kreeg ik een paar heel eenvoudige tips van iemand die deze weg al ging en sindsdien vier en gedenk ik Shabbat en nog weer later besefte ik dat YHWH de Shabbat al sinds de schepping ingevoerd had,na zes dagen had YHWH ZIjn Schepping voltooid en rustte YHWH op de zevende dag en heiligde deze dag,nu…er was destijds nog geen Jood te bekennen,laat staan dat er al een compleet volk gegroeid was,daardoor werd ik nóg meer bevestigd in het feit dat de Shabbat een zeer bijzondere rustdag is voor YHWH’s volk,de ZIjnen.Shabbat is ook een voorafschaduwing van de eeuwige Shabbat,een profetisch Bijels Feest,mag ik dat zo zeggen?

  Parel,

  shalom

  • Ik hoop en geloof dat ik hetzelfde zal vinden als jij Parel! Ik heb nog vele vragen over zaken die ik besproken heb met andere (christelijke) geloofsrichtingen. Ik verwacht een beloftevolle vervulling hiervan en ga rustig op weg in deze door mij ingeslagen nieuwe weg.

   • Paul, Yeshua/Jezus is altijd Dezelfde,gisteren,heden en tot in alle eeuwigheid,wat ik heb gevonden bij Hem,zul jij ook vinden,of je hebt het al gevonden,zeker weten! ik zeg wel vaker,YHWH gaat met een ieder persoonlijk Zijn weg,dus de weg die HIJ/YHWH met jou gaat zal anders zijn,dan Hij met mij gaat,in de basis blijft Zijn weg voor ons hetzelfde;Yeshua,Die de Weg,de Waarheid en het Leven is!

    ps als je de beslissing hebt gemaakt om Yeshua te volgen,dan betekent dat je Hem al gevonden hebt,gehoor hebt gegeven aan Zijn Roepstem; de Heilige Geest/Ruach.
    al die jaren naar de kerk zijn niet voor niets geweest! net zoals YHWH mij verder leidt en onderwijst,zo zal Hij ook jou verder leiden en onderwijzen,Yeshua zegt; Blijf in Mij en Ik in U,indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven,zo wat gij wilt,zult gij begeren en het zal u geschieden(uit Johannes 15;4 en 7 ) en vers 5 zegt; Ik ben de WIjnstok en gij zijt de ranken;die in Mij blijft en Ik in Hem,die draagt veel vrucht,want zonder Mij kunt gij niets doen…

    shalom,
    Parel

 21. Hoi Wia, ik neem in ieder geval geen aanstoot als jij graag de naam Jezus noemt,als deze naam met alle respect gebruikt wordt is daar niets mis mee! ik ben ook opgegroeid en vertrouwd met de naam Jezus,mijn Redder en Verlosser,mijn Heiland,alleen….in de loop der jaren is het zó gegroied,dat ik Yeshua en YHWH noem zoals het in de Hebreeuwse taal correct is en dat is niet de enige reden,het is helaas zo dat de naam Jezus en God,door de wereld zó vaak gebrukt en daardoor misbruikt worden,zodat deze namen,voornamelijk als stop -en scheldwoorden gebruikt worden….als ik YHWH zeg,dan weten de”kenners”onder ons wie ik bedoel;nl,onze Schepper en hemelse Vader,als ik God zou zeggen,weten de meesten ook nog wel wie ik bedoel,echter,de naam God,wordt ook gebruikt voor Allah,de Arabische naam voor God,die in het ergste geval vergeleken wordt met YHWH als zouden deze dezelfde God zijn

  ps. tot slot,ik voel me dus niet beter of vromer dan een ander die gewoon de naam Jezus en God gebruiken,waar we nog heel erg mee vertrouwd zijn,ook wil ik duidelijk maken,dat sinds YHWH/God mij een plekje gegeven heeft bij Hem-ik ga naar geen enkele kerk,gemeente of bijeenkomst-ik de kerk niet verworpen heb,het goede wat ik in de kerk geleerd heb,heb ik altijd bewaard,wetende dat YHWH mij verder onderwijst en leidt en wie weet wat de toekomst brengt en is er voor mij in de toekomst ook een plaatsje voor mij in een of andere aardse gemeente?

  shalom,

  Parel

 22. Paul, ik ben ook opgegroeid met het oude verbond,het nieuwe verbond,de tien geboden en de Psalmen….als kind al dacht ik; wat doe ik in de kerk,als de dominee zei;gedenk de Shabbatdag dat gij dien heiligt,wist ik toen al;wat doe ik dan hier,op zondag? nou,het kwartje is intussen gevallen hoor,YHWH’s wegen zijn ondroogrondelijk,Zijn geduld is eindeloos,kijk maar naar YHWH’s verbondsvolk,YHWH is trouw tot in eeuwigheid,ook al zijn de ZIjnen ontrouw,Hij blijft getrouw!

  shalom,
  Parel

 23. Parel,
  helaas is er onder de naam Jezus de joden heel veel leed aangedaan. Ik ben me daarvan bewust. Daarom verkies ik de naam Yeshua, onder gelijkgestemden, want zij weten waarom. Maar voor veel christenen is er niet bekend wat een vervolgingen er door de Kerk zijn gepleegd. En wat verschillende bekende Kerkvaders over joden hebben gezegd.
  En om nog maar te zwijgen over hoe men de Bijbel van zijn joodse identiteit heeft ontdaan.

  En dan wordt het inderdaad erg moeilijk om een passende gemeente te vinden.
  Ook ik wacht het af.
  Misschien is het een idee om geinteresseerden bij elkaar te brengen. Gewoon een lijstje met plaatsnamen waar er interesse is, wie weet kunnen er groepjes gevormd worden.

  Shalom,

  Wia

  • Wia, ik weet het,de geschiedenis wordt vaak verdoezeld,men heeft het over de kerkvaders,dat is mij uiteraard ook geleerd en langzamerhand,door de jaren heen “weekte”ik me verder los van de kerkelijk leer en vroeg me af;waarom zoveel aandacht voor de kerkvaders en niet voor de aartsvaders? De Bijbel is niet alleen van zijn Joodse identiteit ontdaan,maar ook van YHWH’s identiteit,om wie Hij werkelijk is en wat Zijn heilsplan met Zijn verbondsvolk Israël en alle andere volkeren betekent.als YHWH alleen nog maar liefde is en die liefde wordt losgekoppeld van ZIjn boodschap van Waarheid en Gerechtigheid,ontstaat er een verwrongen beeld van Hem en raakt men het volledige zicht op Hem kwijt!
   gemeente;ja,het verlangen naar een gemeente zoals de eerste gemeente in Handelingen dat blijft,dat zal ook zo blijven,ik geloof allang niet meer in éénheid,daarvoor is er helaas teveel verdeeldheid binnen het Lichaam van Yeshua,in alle gelederen he, kerkelijke denominaties,messiaanse gemeenten,die de Shabbat en de Feesten des Heeren/YHWH vieren,blijkbaar is de drang van mensen om het beter te doen dan YHWH de Zijnen voorgeschreven heeft,in ZIjn Woord en door Yeshua voorgeleefd is groter,dan de eenheid bewaren,dat zegt wat he

   shalom,
   Parel

 24. Op 25 juni 2011 @ 18:00 schreef Hadassah

  Beantwoorden

  Dat velen die zich geen Juda weten vanuit de meestal christelijke zondagskerk terug gegaan zijn naar Shabbat en vandaar veel nieuwe dingen ontdekten, komt omdat YHVHs Ruach hen trok/trekt.

  Dat heeft een bedoeling….

  Alle redeneringen ten spijt is het toch YHVHs Woord die verhaalt hoe het noordelijk koninkrijk door ongehoorzaamheid zijn identiteit verkwanselde en alles verloor…
  naam
  lokatie
  identiteit

  voor een bepaalde tijd

  De 28:64 En YHVH zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen

  De 4:28 En aldaar zult gij goden dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch eten, noch rieken

  Nu, dat inzicht hebben velen gekregen en terugziende, begrijpen een aantal dat het kwam vanwege deze zelfverdiende straf.
  Nog zitten we in een vreemd land als we naar de belofte kijken, maar oa Jer.3:18 geeft ons hoop op een betere toekomst.

  Doch dáárvoor gaat volgens mij nog het tekstwoord uit Romeinen 11:19 Maar ik zeg: Heeft Israel het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot jaloersheid verwekken door degenen, die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken.

  Die geen volk zijn…
  Lo-Ammi

  wij die eertijds zondags kerkten en naar de Torah getrokken zijn…

  Nochthans zal ook Ezechiël 20 plaatsvinden,dat vraagt een juiste houding van hen die de shabbat ontdekten….

  een lerende houding met de vreze YHVHs,

  met mn vorige reactie ging blijkbaar wat mis, ik hoop dat het met deze reactie lukt,

  shalom, Hadassah

  • te weten bij Yeshua,mijn Adonai te horen is mij voldoende,gekocht en betaald met Zijn Bloed,door Zijn volmaakt Offer aan het kruis van Golgotha,heeft Hij mij vrijgekocht!

   Parel

   • Parel

    En de roep Ga uit Babylon, niet mis te verstaan toch!

    Men kan geen twee heren dienen,

    Geen Pesach en daarbij het christelijk Pasen
    Geen Kerst , de geboorte van de Mithras god,
    Geen Zondag, de dag van de mitras god,

    Wie verlangt er niet naar onvervalst brood; zoals in het alleréérste begin dat was zuivere eredienst

    Jij zijt het zout der aarde
    Zout op een wond leggen doet pijn!

    Het bloed van Yeshuä reinigd , de Torah brengt naar heiliging
    Beiden zijn onlosbaar aan elkaar verbonden

    Net deze week , de Parachah Korah, niet mis te-verstaane boodschap ook nu heden ten dage.

    Mia

 25. Dankje Ben voor dit heldere artikel! Mooie kernzin:
  De Tora is een Goddelijke gebruiksaanwijzing voor de mens, zodat hij weet in de leefstijl van de Koning te leven en niet leeft als een barbaar op eigen houtje in allerlei afwijkende dogma’s en liturgieen.
  Joods en Christelijk zijn voor mij allebei namen die afgedaan hebben. Maar uit de restanten van deze twee religies die levend waren maar dood gingen, komen nu mensen tot nieuw levend geloof! Hallelujah!
  Deze levend gelovigen zijn niet bang om het Joodse en het Christelijke achter zich te laten, maar ze zijn ook niet bang om eruit mee te nemen wat juist is… Voor deze levende gelovigen geld de oproep om uit Babel te gaan, inderdaad!
  Mooi hoe Hadassah dat omschrijft uit Jer. 3! Lees vooral :8-18 eens intensief… dat gaat over het wakker worden van mensen die zich ineens beseffen dat zij hout en steen hebben gediend. Helaas is het christendom hier schuldig aan door de dode Jezus te aanbidden, door heiligen te aanbidden, zondag, kerst, dogma’s en een eens gered- altijd gered houding, zo van: Jezus heeft me gered… punt! Ook dat is gewoonweg een afgod, want het ontslaat je van het dienen van JHWH zoals Hij dat aan je wil openbaren…
  Helaas is ook het Jodendom hieraan schuldig door de Talmoed te verheffen als afgod boven de aan Mozes geopenbaarde Tora. Jammer ook dat zoveel christenen ineens voor deze Joodse talmoed afgod buigen doordat ze zich miskijken op de mooie dingen uit de talmoed. natuurlijk staan er ook mooie dingen in, maar dat geld ook voor de belijdenisgeschriften van de reformatie…
  Al met al een dooie boel, het lijkt wel alsof ik joods christelijk ben, tja,
  en dan krijg je inderdaad wat Hadassah zegt:
  De 4:28 En aldaar zult gij goden dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch eten, noch rieken
  Nu, dat inzicht hebben velen gekregen en terugziende, begrijpen een aantal dat het kwam vanwege deze zelfverdiende straf.

  Zo zegt JHWH dat ook in Ez. 44:6-7:
  en zeg tegen het opstandige volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Jullie hebben nu meer dan genoeg wandaden bedreven, volk van Israël. 7 Jullie hebben vreemdelingen, onbesneden van hart en van lichaam, in mijn heiligdom toegelaten en zo is mijn tempel ontwijd. Jullie hebben mij vet en bloed als voedsel aangeboden, maar met al jullie wangedrag het verbond met mij verbroken.

  In vers 12 blijkt wel dat als je aan dit Joods christelijke wangedrag bijgedragen hebt, dat je je straf niet zult ontlopen!! Maar dan krijg je toch tranen in je ogen als je leest in vers 14 dat ook deze mensen nog een plaatsje krijgen in de voorhof…

  Maar veel verder kom je dan ook niet want (:9):
  Geen enkele vreemdeling, onbesneden van hart en van lichaam, mag in mijn heiligdom komen. Dit geldt voor alle vreemdelingen die bij de Israëlieten wonen.

  Dus als we verder willen komen, en Hem in Zijn Heiligdom willen ontmoeten, zullen wij dat joodschristelijke wangedrag af moeten leggen!!!! Dan zullen we moeten laten zien dat wij, door Zijn Geest geleid, Zijn openbaringen aan ons, uit de Tora in praktijk brengen!!
  Moeten we dan ineens Tora doen? Oh nee hoor. Je mag ook gerust joods of christelijk blijven in mijn optiek, doe dat ook maar! Ga maar terug naar Babel, terug naar de stinkgoden die geen goden zijn…
  Dat zei Naomi tegen Ruth en Orpah … (!)

  • Hi Kees, gewoon maar dus de Tora-Yeshua lijn vasthouden, in navolging van Yeshua?
   Shabbath shalom,
   Ben

  • Kees, dat is nogal wat wat je daar zegt! ook hier christenvervolging…want voor mij hebben de namen Joods en christelijke namelijk helemaal niet afgedaan en meer nog;voor de Schepper van hemel en aarde hebben deze namen al zéker niet afgedaan!ik proef soms een bepaalde mate van hoogmoed! maw sommigen zeggen;ík heb het gevonden,ik leef volgens YHWH’s leefstijl dus! enz.enz. triest dat mensen,gewone stervelingen elkaar soms afschrijven,afserveren,de één acht zich hoger dan de ander…
   *het christendom is schuldig aan een dode Jezus dienen? je moet het maar durven zeggen; zeg dat tegen de vele vervolgde christen elders in de wereld,ach
   iedere oprechte christen dient de opgestane Heer/Adonai! en YHWH gaat met een ieder persoonlijk ZIjn weg

   Joods/christelijk wangedrag? je zult het maar durven zeggen!

   dubbelhartig;
   ps weet u wat ik zo raar vindt? eerst zegt u; door ZIjn Geest geleid,Zijn openbaringen aan ons en de Torah in de praktijk brengen en vervolgens zegt u; in mijn optiek blijft u gerust christelijk of Joods,doet u dat maar! nou Kees u moedigd dat dus nog aan ook?!wat onbarmhartig van u en ook dubbelhartig, u spreekt met dubbele tong! gelukkig kan ik niets met uw optiek!

   Parel

   Parel

   • Parel

    Als men Kerst , pasen zondag eert; is dat volgens YHWH’S wil ?
    is dat dan geen eigengemaakte religie?

    Kan men Shabbat eren , en daarnaast Zondag , kerst pasen?

    Graag een duidelijk standpunt hierop

    Islam is een foute religie, het hedendaagse christendom eveneens

    waarom Islam aanklagen , en het christendom NIET?

    Shabbat shalom
    Mia

 26. dat is wat Ruth deed, en wat wij ook mogen doen.

  Sjabbat sjalom!

  • Kees

   Ik ben een Gelovige volgeling van Yeshuä
   heb de SHEMA YISRAEL ; in mijn hart gehoord
   Horen en doen.

   In de voetstappen van Yeshuä wandelen, is geen religie, geen christendom of Jodendom.

   De talmoed bestaat niet enkel uit menselijke toevoegsels, er staat tevens de wijze van hoe alles volgens YHWH ‘S plan diende te gaan.

   We dienen de YHWH van ABraham Jacop en Izaak,

   In de voetstappen van Yeshuä wandelen is het Eren van YHWH zoals het werdt gedaan in de synagoge’s, daar werden de schriften en de profeten voorgelezen, eveneens de psalmen,

   Zo deed Yeshuä het ons zelfs voor, en niet alleen hij, maar tevens zijn discipelen.

   Er was nog geen christendom, islam, Dat zijn menselijke invulsels

   Ik hoor soms door christenen zeggen, dat Yeshuä de éérste christen was!
   Dit stoort mij persoonlijk heel erg tegen de borst
   want het hedendaagse christendom is zeer ver van de wortel verwijderdt
   Mensen kunnen het allen goed menen, maar daarom is het nog niet aanvaarbaar voor de ALLERHOOGSTE

   Wat is GODE AANGENAAM?
   Horen en doen wat YHWH via Mozes aan Yisraêl doorgaf

   En net zoals je aanhaalde, we hebben net als Ruth gezegd
   Uw YHWH is mijn YHWH
   Uw VOLK is mijn VOLK

   Dan pas is er geen onderscheid meer, zijn we één lichaam, in Yeshuä

   Shabbat shalom
   Mia

 27. <blockquote cite="Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die jullie tot mannen zouden kunnen worden?
  12 Keer terug, mijn dochters! Ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen: Ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren,
  13 zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie: de hand van de HEERE is tegen mij uitgestrekt.
  14 Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast.
  15 Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna.“>

  De moeilijkheid is dat de meeste gelovigen uit de heidenen (zoals Orpah) eigenlijk willen vasthouden aan hun heidense vrienden, familie en leefwijze. Daarom was het christendom een goede uitvinding: Heidendom met een sluw gekozen nieuwtestamentisch jasje om het te legaliseren… Dan hoeven wij niet zo’n smalle weg te gaan zoals Israël… Want als je deel wilt zijn van Zijn volk, vraagt dat alles, letterlijk alles!! Dat wist Naomi… Als Ruth en Orpah niet bereid zouden zijn om hun volk volledig los te laten, had het geen zin om een deel van Israël te worden. Ze zouden maar in moeilijkheid komen… Ze zouden hun afgoden meenemen en schade brengen aan Gods volk…
  Het was heel wijs van Naomi om te zeggen: ga maar terug! Want ze wist: wat in het hart is, komt er op een dag toch wel uit… Dan maar beter nu!
  De houding van Ruth is dan ook een absolute must voor iedereen die Tora wil doen. Tora doen is niet gewoon maar een beetje consumeren! Het omarmen van Tora is indentificeren met Israël, de bruid!!
  Ik vind Orpah ook een lieve meid, echt waar! Maar ik heb ervoor gekozen om haar achter te laten, hoezeer ze me ook lief is… Omdat ik met Ruth wil zeggen:
  <blockquote cite="Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.
  17 Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEERE mag zó en nog veel erger doen: voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u.”>
  Liever identificeer ik mij met dat slavenvolkje uit Egypte aan de berg Sinai zoals Ruth, dan terug te gaan naar Egypte zoals Orpah en weer een slaaf van de kerk te worden… Maar voor velen is het toch wel aantrekkelijk om een identiteitsloze stoelverwarmer te zijn in de kerk… Je wordt immers elke zondag weer in je gevoel aangeraakt? Telkens weer zo mooi zingen, en een zalvend ‘woord van de lieve Heer’ aanhoren. Dat maakt het leven gemakkelijk.
  Maar als je de weg van Tora wilt gaan, zul je dat achter moeten laten, net als Ruth. Het perspectief is dat wij JHWH zullen leren kennen zoals Hij is! Hij neemt Zijn volk aan als Zijn bruid, zijn speciale eigendom, aan de berg Sinai!
  Maar Hij neemt geen genoegen met mensen die het compromis omarmen in hun hart. Daarom kom je voor de test te staan: Ben je een Abram of een Lot die liever naar Sodom ging dan zich met Abram te identificeren??

  Ik zeg het even hard, dat klopt. Maar dit is de uitdaging al sinds Paulus schreef in Ef. 2: nu ben je door het geloof in Jesjoea, dichtbij het burgerschap van Israël gekomen en dichtbij de verbonden! Nu kun je ervoor kiezen om naar de Sinai te gaan, of terug te keren naar een of andere vorm van ballingschap/ slavernij…

 28. Uit reacties kan men opmaken waar iemand staat en wat hij of zij wil….

  Door de leerschool van feiten, heb ik ingezien dat ik gediend heb hout en steen en andere goden heb nagevolgd,precies wat YHVH over dat terecht verstrooide volk zegt.En dat geldt niet alleen voor Efraïm….
  Da 9:11 Maar geheel Israel heeft Uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij Uwer stem niet gehoorzaamden; daarom is over ons uitgestort die vloek, en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, den knecht Elohims, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben.

  Immers wij hebben allerlei termen bedacht voor verschillende opvatiingen en daar hebben anderen weer huisjes op gebouwd of wij hebben in hun huisjes gewoond.
  De bijbel is zo duidelijk over ons, die eertijds andere goden navolgden en de benaming “geen volk” kregen.
  Blijven we hangen, terwijl we beter gaan weten dan blijft het Lo-Ammi van kracht.
  Wij mogen geen tweeërlei stof mengen,dat staat voor mij ook voor mixen van verschillende zaken.
  En wat dachten we van het af- en of toevoegen van YHVHs inzettingen?

  Ik denk dat deze dag ook zal zal komen,waar Ezechiël 20: 40 Want op Mijn heiligen berg, op den hogen berg Israels, spreekt Elohim YHVH, daar zal Mij het ganse huis Israels in het land dienen, zij allen; daar zal Ik welgevallen aan hen nemen, en daar zal Ik uw hefofferen eisen, en de eerstelingen uwer heffingen met al uw geheiligde dingen.
  41 Ik zal een welgevallen aan ulieden nemen om den liefelijken reuk, wanneer Ik u van de volken uitvoeren, en u vergaderen zal uit de landen, in dewelke gij zult verstrooid zijn, en Ik zal in u geheiligd worden voor de ogen der heidenen.
  42 En gij zult weten, dat Ik YHVH ben, als Ik u in het landschap Israels gebracht zal hebben, in het land, waarover Ik Mijn hand opgeheven heb, om hetzelve uw vaderen te geven.
  43 Daar zult gij dan gedenken aan uw wegen, en aan al uw handelingen waarmede gij u verontreinigd hebt, en gij zult van u zelven een walging hebben over al uw boosheden, die gij gedaan hebt.
  44 Zo zult gij weten, dat Ik YHVH ben, als Ik met u gedaan zal hebben, om Mijns Naams wil, niet naar uw boze wegen, noch naar uw verdorven handelingen, o huis Israels, spreekt Elohim YHVH.

  YHVH is duidelijk voor hen die niet kiezen,begrijp ik in vers 39 En gijlieden, o huis Israels, alzo zegt Elohim YHVH: Gaat henen, dient een ieder zijn drekgoden, ook hierna, dewijl gijlieden naar Mij niet hoort; doch ontheiligt niet meer Mijn heiligen Naam, met uw giften en met uw drekgoden.

  Eigenlijk haalde Kees al zoiets aan in zijn woorden of begreep ik dat verkeerd?
  (“Moeten we dan ineens Tora doen? Oh nee hoor. Je mag ook gerust joods of christelijk blijven in mijn optiek, doe dat ook maar! Ga maar terug naar Babel, terug naar de stinkgoden die geen goden zijn…”)

  De oproep tot bekering wordt nog te weinig gebracht en gezien de woorden uit Ezechiël 20 broodnodig.

  Een site die ik aanbevelen kan is http://www.beit-el.org alwaar men in onze eigen taal verder kan leren over de achtergronden en er uit…

  Toets mijn schrijven aub,

  groet, Hadassah

 29. Op 3 juli 2011 @ 22:54 schreef Henk Vermeule

  Beantwoorden

  Om over na te denken:Bij wie knielen we als we het houten romeinse martelwerktuig uit de kerk weghalen? Dit gesneden beeld is door misbruik van de christenheid op een verkeerde manier tot een aanstoot voor de Jood geworden.In naam van christus,kruis en kerk zijn vele Joden vermoord,zo is het opnieuw met bloed besmeurd geraakt,pijnlijk…pijnlijk ook dat er mensen zijn die zelfs een gouden kruis om hun nek dragen,als je dat nodig hebt,moet je jezelf toch afvragen of je hart besneden is?

 30. sjalom Ben en alle anderen
  Ik heb jullie discussie gevolgd, het is nog al wat.
  een HANDELINGE GEMEENTE.
  BEN als ik het Matteús evangelie lees hfd.stuk 28 vanaf vs.19 zegt Jehosua (yeshua) Gaat dan henen maakt al de volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons………. en leert hen ONDERHOUDEN AL WAT IK U BEVOLEN HEB,en zie Ik ben met u AL DE DAGEN tot aan de VOLEINDING der Wereld.
  Yeshua wordt door de Joden de Wandelende TORAH genoemd Hij.
  Wat mij opvalt bij jouw onderwijzing is dat alles wat JWH zegt je op moet volgen al de feesten ( Moadiem) van G’d alleen de besnijdenis wijs je af dat hoeft dan in eens niet meer .
  Is het woord dat Yeshua zegt niet sterker dan het woord van Paulus.
  Ik ben al vaak in Messiaanse kerken geweest en kom dit altijd tegen Shabbat de feesten maar de besnijdenis ho maar dit hoeft in eens niet meer.
  weet wel dat Yeshua dit ook gedaan heeft in opdracht van de Vader.
  Dit is ook de opdracht geweest voor Abrham en zijn volk.
  Tijdens de slavernij is dit verwatert maar na de bevrijding is dit door G’d zelf weer ingevoerd.
  Als je de Tora wilt volgen doe dit dan helemaal zoals Yeshua het ook gedaan heeft met alles wat er bij hoort en schrap niet wat je zelf niet wilt ,dit doen al zoveel kerken
  Want als je een ding weg haalt haal je alles weg en blijft het alleen maar bij woorden en dat zegent G’d niet.
  En ben je dezelfde waar je op af geeft.
  Wil je een sterke handeling gemeente zijn doe dan en leert allen zoals ik hen geleerd heb en onderhoud al wat ik u bevolen heb.;
  Dan pas zul je een krachtige gemeente zijn, een gemeente waar bij ik zal zeggen yes zo wil G’d het- hier kan ik achter staan- hier wil ik aan bouwen samen met anderen.
  Je kan elkaar met teksten dood slaan is niet zo moeilijk maar de waarheid onder ogen zien en doen dat is pas krachtig.
  de apostelen in de handelingen tijd wisten ook wat het was.
  eerst in de synagoge komen- niet alteveel opleggen- onderwijzen – en langzaam aan alles bijbrengen wat G’d onderwezen heeft -dan pas krijg je echte gelovige.
  en doen ze precies wat Yesua bedoelt heeft de feesten de shabbat en de besnijdenis.
  Want dat is wat G’d van ons verwacht,zoniet verwacht dan ook geen zegen van Hem.

  • Beste Peter,
   Dank voor je reactie; je ziet als verschilpunt in ons denken het al dan niet toepassen van de besnijdenis. Het antwoord is simpel, lees 1 Cor.7:18 , waar duidelijk staat:” is iemand als onbesnedene geroepen (tot geloof in Yeshua gekomen), hij late zich niet besnijden. Want besneden zijn betekent niets en onbesneden zijn betekent niets, maar wel het houden van Gods geboden.”
   Immers, door Yeshua zijn we met het volk Israel verbonden, ingeent op de edele olijf en dat is meer dan besnijdenis!. Zie ook Rom 2:25-29, waar staat dat het om de besnijdenis van het hart gaat.
   Dat Joden zich dienden te laten besnijden, is een andere zaak, het was een teken van apart gezet zijn, als Gods uitverkoren volk.
   Maar je kunt je afvragen, of 1 Cor.7:18 na de komst van Yeshua ook niet voor hen geldt. In elk geval zou ik er geen punt van maken, het blijft steeds een afweging maken welke zaken uit de Tora na Yeshua vervuld zijnzoals de tempeldienst bijvoorbeeld, die kunnen we niet meer doen en dat hoeft ook niet meer na Yeshua.
   Vele andere zaken, zoals de Moadiem, wel natuurlijk en Bijbels kosher eten ook (geen varkensvlees en geen schelpdieren en verder onrein genoemde dieren, die toch al geen mens eet doorgaans).
   Over de besnijdenis is Paulus dus heel duidelijk, niet nodig; de besnijdenis van ons hart is wel essentieel.
   Shalom,
   Ben

 31. Gelaten 5: partijschappen, tweedracht zaaien dan zijn wij niet meer in het Koninkrijk van G”d.

  Waarom het woord christenen, ik ben ge-ent op de edele olijfboom, Israël.
  Ik behoor bij Israël het Joodse volk ik beroem mij niet tegen de takken, ik ben vergeven, door Jeshua Zijn kostbaar vergoten Bloed, Hij heeft mij leven gebracht. Ik ben Joods door Zijn bloed transfusie.
  Shalom, dat HIJ jullie mag zegenen.
  Tieneke Musch bevrijdt van verslaving van drugs, alcohol, lust, koop en hebzucht, liegen en bedriegen en alle andere zonden.
  Eer aan Hem, Jeshua HaMaschiach

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*