Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De koranAllah blijkt een oude afgod te zijn, Tammuz; volgens Cees Rentier, PKN voorganger en dir. Ev. en Moslims: dezelfde God als in de Bijbel !

http://www.shoebat.com/2012/09/13/the-oldest-reference-to-allah/ , buitengewoon interessant artikel, waarin  Ted Shoebat met veel onderbouwing (20 voetnoeten) concludeert, dat de koranafgod Allah al ver voor Mohammed bekend was en dezelfde is als Tammuz, een in de Tenach ook bekende afgod.

Als je dan leest, dat Cees Rentier, dir. van “Evangelie en moslims” te Amersfoort in hun laatste infobulletin nr. 108, sept 2012, schrijft: de Allah in de islam is Dezelfde als  JHWH in de Bijbel, dan is dat wel heel schokkend.
Ik wist het wel, heb hem er over gesproken enkele jaren geleden, maar zo zwart op wit in een infobulletin met fondsenwerving naar duizenden adressen, is het des te duidelijker.
Letterlijk, ik citeer uit het artikel op pg. 12 – 14 , met als titel “Verdeeldheid  rondom Allah” schrijft hij op pg. 13 “Het gaat dus om Dezelfde,” en daar komt dan merkwaardig achteraan: “maar juist daarom is het zo spannend dat de islam weerspreekt wat het christelijk geloof over  God belijdt.”

Het is net als een bankbiljettenvervalser, die zegt: “Ik heb hier dezelfde bankbiljetten, ze zijn evenveel waard, maar er zitten wel wat spannende verschillen in mbt. het echte bankbiljet”.
Ieder kind begrijpt, dat dan 1 van de 2 vals is en dus niets waard. Maar Cees Rentier, zegt dan namens st. Ev.en Moslims te Amersfoort
( http://www.evangelie-moslims.nl/  ) en als PKN voorganger, dat het valse bankbiljet toch “Dezelfde” is en dat is pure lastering van de Ene ware God , JHWH, de God van Abraham, Isaak en Jacob, ons in Yeshua en Bijbel geopenbaard.
Of kun je soms de koranAllah leren kennen door Yeshua?!! Yeshua zegt n.b. in Joh. 14:7-11 : “Wie Mij ziet , ziet de Vader”  en moslims belijden en lezen in de koran, dat  de koranAllah geen metgezel of zoon heeft, hij is geen vader, maar de duivel zelf met de islam(betekent letterlijk: onderwerping) als zweep.

Cees hangt zijn verhaal op aan  het boek van Miroslav Volf: “Allah, het antwoord van een christen” en in dat boek wordt gesteld, dat we in vrede met moslims kunnen leven, omdat Allah (uit de koran) en God (zoals in de Bijbel) dezelfde zijn, zo staat in grote letters boven het artikel van Cees.

Zie onze protestactie tegen dat boek, dat door de Ev.Alliantie is aanbevolen met een recensie van  prof. Bernard Reitsma, samensteller van de PKN-islamnota.
http://tora-yeshua.nl/2012/06/miroslav-volf-een-wolf-in-schaapskleren-komt-met-de-godslasterlijke-leer-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran-net-als-vele-christenen-en-joden/

Nadat we er bezwaar tegen hadden gemaakt, is het boek van de EA website gehaald en dir.Jan Wessels stuurde me de volgende verklaring, die hij in een nader persoonlijk gesprek, waarom ik vroeg, nog es bevestigde:

“Wat betreft uw vraag: Wij kunnen hierover duidelijk zijn: niemand bij de EA huldigt expliciet of impliciet het standpunt dat de god van de Koran dezelfde is als de God van de Torah en de God en Vader van onze Heer en Heiland Jezus Christus.”

Zie de volledige tekst en onze actie op  http://tora-yeshua.nl/2012/06/de-islam-gaat-uit-van-jeruzalem-kerk-te-utrecht-vr-dag-8-juni-14-30-17-30-via-ea-deelnemersdag/

Ik wees Jan Wessels in ons gesprek echter op het feit, dat van de 120 chr. organisaties en 6 kerkelijke denominaties er  beslist wel een aantal zijn, die aan deze misleiding en Godslastering meedoen en wel degelijk uitdragen dat het om”dezelfde God” zou gaan in Bijbel en koran.
Jan geloofde dat niet, maar hierboven staat het bewijs van EA lid “Evangelie en moslims”, dat ze wel degelijk heel fout denken op genoemd punt.

Dit EA lid wordt gesteund door de volgende kerken, zie  http://www.evangelie-moslims.nl/over-em/bestuur-en-participanten  waar we lezen:

____________________________________________________________________________________________________________

Bestuur en participanten

E&M is een interkerkelijke stichting. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de volgende pariticpanten:

Daarnaast zijn er nog twee waarnemers:

We werken ook graag samen met Het Kruispunt, een studie- en ontmoetingscentrum voor christenen om met moslims in gesprek te gaan, dat uitgaat van de GKV in de regio Rijnmond. www.hetkruis.org
(GKV voorganger Marten de Vries, samenwerking met Gert Jan Segers, kamerlid CU, zie hun kwalijk boek wat helemaal in deze misleiding meegaat: http://tora-yeshua.nl/2012/02/theologen-marten-de-vries-en-politicologen-gert-jan-segers-cu-logen-en-blijven-dat-doen-boekrecensie/  , cursief staat natuurlijk niet op de website van Ev en Moslims, maar is hier door Ben Kok toegevoegd)

Verder wordt Evangelie & Moslims gesteund door tal van individuele christenen. Steun ons werk.

Niet alleen de kerken van de participanten, maar ieder gemeentelid en iedere gemeente die instemt met de visie en doelstelling van E&M, kan gebruikmaken van de toerustingsmogelijkheden van E&M.

Evangelie & Moslims is lid van de Evangelische Alliantie.

____________________________________________________________________________________________________________

Cees Rentier probeert zijn mening, dat het in Bijbel en koran om “dezelfde God” gaat,  te ondersteunen met een context van het genoemde boek van Volfs en een kleurenfoto van  een internationale bijeenkomst in het kader van “A common Word”,  u weet wel, van die 130 moslims, die als islamdeskundigen de paus schreven, dat islam en christendom toch wel heel veel gemeenschappelijk hebben.
Toen kregen we de reactie van ca. 300 christelijke leiders uit de hele wereld, w.o. Navigators en Operatie Mobilisatie, Willow Creek en  Rick Warrendie dat als geweldig mooie toenadering begrepen en een brief schreven, waarin ze  stelden, dat in islam en christendom “dezelfde God” wordt gediend.
De gemeenschappelijke grond, zo luidt het antwoord van deze  christelijke leiders, is dat we zowel in islam als christendom “God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf”.
Knettergek natuurlijk, de koranAllah leert alle niet-moslims te beschouwen als vijanden, te dwingen moslim te worden en anders tot dhimmi maken, wegjagen of doden, in middelds 270 miljoen mensen door moslims vermoord in de jihad, wereldwijd gedurende 1400 jaar islam.
Zie het hele verhaal met links op : http://tora-yeshua.nl/2010/08/misleiders-tekenen-ook-een-verklaring-onze-hemelse-vader-in-de-bijbel-is-dezelfde-als-de-koranafgod-allah-2/
Cees gaat er dan aan voorbij, dat het een poging tot islamisering van het christendom was (dawa) en ziet het vooral als positieve toenadering. Hij zou ongetwijfeld meegetekend hebben, als daar de gelegenheid voor was geboden.

Wie het hele artikel van Cees Rentier wil lezen, kan dat doen door het genoemde bulletin aan te vragen via de website, ze zullen het u vast graag toesturen, maar dan kunt u het zelf lezen.
In het artikel wordt ook via een aparte inzet het boek van Volfs aangeprezen en wordt er gelijk bij gezegd, dat u bij de verkiezingen niet op  Wilders c.s. moet stemmen, want die zijn voortdurend negatief over de islam. Tja, zo citeerde de paus in een van de weinige momenten van onfeilbaarheid ook es , dat  “er niets goeds uit de islam kwam”.
Degene van wie de Paus deze woorden citeert, Keizer Manuel II Paleologus, omstreeks 1400, is bepaald een ervaringsdeskundige. Hij en zijn dynastie hebben hun rijk zien afbrokkelen door islamitische expansie. De opmars van de moslims wordt pas drie eeuwen later, in 1683, tot staan gebracht, als het Poolse leger er in slaagt Wenen dat door de Turken belegerd wordt, te ontzetten.

Dus op dat punt hebben Wilders c.s. de geschiedenis als bewijs, met steun van de paus, maar dat mag niet gezegd worden van Cees Rentier, dat heet “islam bashen”.

Ook de PKN gaat in die Godslasterende onzin mee, dankzij prof. Bernard Reitsma, die naast de waarderende recensie van het boek van Volfs , wat op de EA website stond,  ook nog de PKN islam nota schreef, zie mijn commentaar daarop :
http://tora-yeshua.nl/2010/11/pkn-synode-1112-nov-islam-gelijkwaardig-koranallah-en-de-ene-ware-god-in-de-bijbel-jhwh-dezelfde/

Dat steeds meer chr. voorgangers en leiders dit Godslasterlijk standpunt uitdragen, laat zien, dat ze de Vader niet kennen in Yeshua; dat blijkt als je echt niet van vals kunt onderscheiden, waar het verschil zo groot is als dag en nacht !
Maak maar es een Peroonsbeschrijving van JHWH, vanuit de Bijbel: liefde, rechtvaardigheid, genade, vol van geduld en Hij draagt als het ware Pesachlam in Yeshua voor elk mens, die dat aanvaardt, de doodstraf.
En doe dan hetzelfde vanuit de koran met Allah: heeft geen naam (Allah betekent “god), eist slaafse onderwerping en gemarteld worden in de hel voor je tekorten,  geen genade dus, je moet de eeuwigheid verdienen met regels, waarvoor je punten krijgt, de rest wordt met marteling in de hel “betaald”.
Geen liefde voor de niet-moslims, die is “brandstof voor de hel”, eigen schuld , dikke bult, had je maar moslim moeten worden.

“Dezelfde God” , Cees Rentier, Bernard Reitsma, Gert-Jan Segers, Marten de Vries, vele kerken en chr. organisaties, voorgangers en geestelijk leiders,  christenpolitici en rabbijnen ?
Leg dat maar uit  als Hij verschijnt binnenkort als Yeshua ha Mashiach ben David en geef dan maar antwoord op de vraag, hoe je het kunt verantwoorden, dat vele gelovigen door jullie onzin zijn misleidt.
Ik huiver bij de gedachte, dat je antwoord moet geven op die vraag aan Hem en ik hoop van harte , dat mijn  artikel jullie alsnog wakker schudt.
Reageer aub. hieronder, ik stuur alle betrokken organisaties, kerken en personen een mail met een link naar dit artikel, dus missen kun je het niet.
Shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to De koranAllah blijkt een oude afgod te zijn, Tammuz; volgens Cees Rentier, PKN voorganger en dir. Ev. en Moslims: dezelfde God als in de Bijbel !

 1. Ik moet Woensdag in de Juliana kerk komen aan de Kriespijnse weg. Voor de zekerheid dat ze mij niet tot de PKN ze kerk kan overhalen,Heb ik de Takkeyah gecopieerd .
  Soera 5 vers :” 89. Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor de eden welke gij in ernst aflegt. De boetedoening er voor is: tien armen te spijzigen met het gemiddelde voedsel waarmede gij uw huisgezinnen voedt, of hen te kleden, of het vrijmaken van een slaaf. Maar wie dat niet kan doen zal drie dagen vasten. Dit is de boete voor uw eden, wanneer gij zweert. Maar houdt uw eden. Zo legt Allah u Zijn tekenen uit, opdat gij dankbaar moogt zijn.

  Quote:
  Soera 2 vers:” 225. Allah zal u niet ter verantwoording roepen voor uw ijdele eden, maar Hij zal u ter verantwoording roepen voor hetgeen uw hart heeft verdiend. Allah is Vergevensgezind, Verdraagzaam.

  Quote:
  Soera 16 vers :” 106. Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd – behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden – en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allah’s toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.

  Matheus 7 DE SMALLE WEG vers 13-23 gecopieerd
  en uit Openbaring 21
  DE NIEUWE HEMEL EN DE NIEUWE AARDE
  8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel
  in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
  DE NIEUWE JERUZALEM
  27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.

  Mag ik een paar dingen die jij geschreven hebt Copieren?

 2. “Islam is geen afgodische godsdienst” zegt theoloog W.Ouweneel
  Onlangs gaf Geert Wilders kritiek op koningin Beatrix omdat zij, toen ze een moskee bezocht, haar gezicht bedekte. Ze zou zich laten onderdrukken. Naar aanleiding van de kritiek werden zelfs Kamervragen gesteld.

  Beatrix sprak zelf uit dat ze de hoofddoek droeg uit respect voor de cultuur van het land. De gegeven kritiek weerhield haar er niet van om ook tijdens een bezoek aan een andere moskee ook een hoofddoek te dragen. Willem Ouweneel ging in zijn column op Radio 5 in op het onderwerp, omdat ook christenen zich uitspraken over de hoofddoekkwestie. De koningin had volgens een bepaald deel van de christenen helemaal niet naar de moskee mogen gaan omdat dit een afgodstempel zou zijn. Daar worden demonen vereerd. Als je je schoenen uittrekt, zou je eerbied tonen aan die demonen en daar zou je zelfs occult belast van kunnen worden.

  Willem: “Ik sta altijd weer verbaasd dat mensen zich in dat op opzicht napraten. De islam heeft best demonische trekken. Daar mag je best op wijzen, maar als je de islam aanvalt en daarmee je hand overspeelt en onzin verkoopt, dan ben je contra productief. Dat helpt niet. Het is geen afgodische godsdienst. Integendeel, als je nou iets aardigs zou mogen zeggen over Mohammed dan is het dat hij de moed heeft gehad om met alle afgoderij af te rekenen onder de Arabieren en al die beelden eruit te gooien. De moslims zijn nog veel meer anti-afbeeldingen dan zelfs christenen dat zijn. Dus afgoderij is helemaal onzinnig en Allah is geen afgod. Het is gewoon een woord dat god betekent in het Arabisch, zoals de Spanjaarden dios zeggen. Het betekent gewoon ‘god’. Goed, hij lijkt niet erg op de god van de Bijbel. Dat is hun zaak verder, maar met afgoderij heeft het niks te maken.”

  “Ik vind het heel erg triest dat veel christenen dat zeggen en christenen bang worden gemaakt met de suggestie dat ze demonisch belast zouden kunnen worden als ze als toerist eens een keer in een moskee terechtkomen. Dat is echt onzin.”
  Op Facebook voegt Ouweneel vandaag toe: “Mohammed had al zijn kennis van God gekregen van Joden en christenen. Hij verkondigde dus geen afgod. Maar hij gaf wel een erg vertekend beeld van de ware God. Onder een afgod versta ik een godheid waar je een beeld van maakt waarvoor je je neerbuigt. Dat doen moslims juist niet.”
  met dank overgenomen uit CiP
  19-1-2012 | auteur: Rik Bokelman | copyright: http://www.cip.nl/
  Dit is het relaas van een prominente theoloog uit Nederland .
  Onbegrijpelijk ….

  en voor de rest : http://www.biblebelievers.org.au/moongod.htm

  dit vind ik nog de beste uitleg
  monica

  • Heel goed Monica, prima link, ik heb em direct overgenomen bij mijn artikel, ter aanvulling van diverse gelijksoortige artikelen.
   Shalom,
   Ben

 3. http://www.evangelie-moslims.nl
  Als je de hierboven aangehaalde site bekijkt wat ik gedaan hebt lijkt het of alles koek en ei aan het worden is. Een paar generaties verder, en veel moslims zijn christen of seculier geworden. Ik zet daar toch enige vraagtekens bij.

  • Hi Teun,
   Ja het lijkt mooi, maar halve waarheden zijn erger dan leugens en zoals aangetoond, leert men de moslims, dat je door Jezus te aanvaarden toch gewoon in Allah zoals in de koran kunt blijven geloven, want het is toch dezelfde God in Bijbel en koran.
   Dat is gruwelijke misleiding, die je dan ook in de getuigenissen van die “ex-moslimis” terug vindt; oprechte zoekers zullen zeker door onze Vader geholpen worden en daar kan jij wellicht een hulp in zijn, nu je dit weet.
   Shalom,
   Ben

   • Het is i.d.d opmerkelijk hoe duidelijk ex-moslims die Christen geworden zijn je kunnen vertellen wie allah is uit de koran …: absoluut niet JAWEH.
    Deze mensen hebben helaas geen podium in Nederland , ze zouden het moeten krijgen is het alleen al om links Nederland wakker te schudden uit hun multiculti roes.. maar het is te gevaarlijk .. kom je naar Nederland , denk je veilig te zijn in een democratie , moet je weer uitkijken met wat je zegt en tegen wie je het zegt , maar het is broodnodig dat minstens alle christelijke partijen in Nederland op hun congressen deze mensen workshops laat geven en daarna een verplichte met arabist Hans Jansen als afsluiting .. Idee?

    • Hi Monica,
     Prima idee, alleen doen ze het geen van drieen, daar zijn CDA,CU en SGP te bang en te politiek correct voor. Maar neem de proef op de som en schrijf ze es.
     SGP geef ik je nog een kleine kans bij, maar ik denk uiteindelijk niet.
     PVV dan? nee, want als het om Bijbels geloof gaat, zijn ze niet thuis. Of is daar toch nog kans op zo’n voorstel? Gewoon het voorstel in een mail zetten en naar alle 4 genoemde partijen sturen, dan zien we het vanzelf.
     Nogmaals, het idee is prima, maar het zou me 100% meevallen als het bij 1 van de 4 lukt.

     Shalom
     Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*