Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Lokale krant “De Stad Amersfoort” weigert bij herhaling islamkritiek, pure censuur !

Update: zaterdagmorgen blijkt, dat genoemde krant, “De Stad Amersfoort”, me  zelfs geblokkeerd heeft om op hun website te komen.
En dat wegens onderstaande reacties, waar niets mis mee is: men kan en wil geen discussie over de islamisering en dat is toch wel het toppunt van onvolwassenheid voor een krant !
Wat verstaat men bij die redactie in ’s hemels naam onder “vrijheid van meningsuiting” ???
Zaterdagavond bleek de verbinding weer een beetje  in orde te zijn, ik kon weer op de site, een nieuwe reactie geplaatst, maar die kan dan niet worden bevestigd in de gebruikelijke controle mail, dus blijkbaar ben ik nog steeds geblokkeerd op de site van De Stad Amersfoort, sinds dit weekend meer bekend als “De Mekkabode”.
Op zondagmorgen bleek normale plaatsing weer mogelijk, we zien hoe lang het duurt.
En ja hoor, maandagmorgen de stekker er uit, als ik aanklik op het artikel en wil reageren op weer een pro-islamfiguur, ene John, dan krijg ik deze mededeling:
Uw reageermogelijkheid is geblokkeerd.
De negatieve en demoniserende  opmerking over mij als persoon blijven wel staan bij schrijvers als  Nemec en John, daar gelden de huisregels niet voor, want die zijn pro-islam.

Lokale krant, huis aan huis bezorgd in Amersfoort (150.000 inwoners) en omgeving, oplage van de krant ruim 70.000 laat nauwelijks of geen ruimte voor kritiek op de islam.
Ik heb vaker gereageerd op artikelen over de islam en dan  worden de  huisregels zo strak gehanteerd, dat we moeten spreken van censuur en het meten met 2 maten, pro-islam commentaar  laat men wel door, zie het laatste voorbeeld hieronder.
Ik zet in vet cursief mijn reacties, die dus verwijderd in korte tijd, in het artikel hieronder, om het beeld  duidelijk te maken.

Na het verwijderen van mijn 3e reactie heb ik de redactie gebeld, geprotesteerd, Andre vd Velde zou nagaan of mijn bezwaar terecht is.
Toen ik aan het eind van de dag nog es belde, omdat ik geen bericht kreeg, werd de telefoon niet opgenomen, daarna heb ik dit protest gepubliceerd.
Vervolgens werd ik toch nog teruggebeld door Andre, hij deelde mee, dat de redactie  onverkort achter haar moderator bleef staan en dat men er van uit ging, dat de moderator de huisregels goed bewaakt.
Op welk punt ik die had overtreden, kon Andre niet verder ingaan.
Hier voor de geintereresseerde de huisregels van “De Stad Amersfoort”, vanaf nu de “Mekkabode” genaamd. Als u ze leest en ook mijn reacties, dan begrijpt u waarom de redactie niet wilde reageren: ik overtreed nergens hun huisregels.
Conclusie: redactie en moderator zijn inderdaad zo politiek correct, dat ze zelfs niet binnen de eigen huisregels kritisch over de islam durven praten.
http://www.destadamersfoort.nl/service/website%20huisregels/index.htm

Huisregels

 • Houdt u aan de wet. Dat betekent dat u niet mag discrimineren (op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, etc.). Dat geldt ook voor oproepen tot geweld en/of haat.
 • Ga fatsoenlijk en respectvol met elkaar om. Daag mensen gerust uit, maar hou het sportief. Scheldpartijen en beledigingen voegen niets toe aan een bericht of discussie.
 • Bijdragen die niet onderbouwde beschuldigingen bevatten zijn niet toegestaan.
 • Lezersbijdragen moeten over lokale onderwerpen gaan, of over mensen uit de lokale gemeenschap.
 • Maak uw reactie/bijdrage niet te lang. Hele verhandelingen over een bepaald onderwerp worden door de meeste lezers als saai ervaren.
 • Reageer bij voorkeur niet anoniem. We staan één pseudoniem wel toe. Reacties en bijdragen onder de naam van een bekende Nederlander, of onder de naam van een betrokkene in het artikel niet zijnde de reageerder, of flauwe naamsverwijzingen naar aanleiding van het artikel, zijn echter niet toegestaan.
 • Reageer op de inhoud van het artikel, niet over de vorm of de relevantie ervan.
 • Bijdragen mogen slechts één keer worden geplaatst.
 • Plaats geen commerciële boodschappen, spam of irrelevante verwijzingen naar andere websites.
 • Schrijf duidelijk Nederlands. Maak geen berichten die (grotendeels) bestaan uit hoofdletters of vreemde tekens.

(artikel -zonder foto van klas in de huidige Bilalschool) met dank overgenomen van
http://www.destadamersfoort.nl/scripts/edoris/edoris.dll?tem=/_NEW-LAYOUT/LN_TEXT_VIEW&doc_id=36925641&pageid=2559488&naam=Drie-miljoen-euro-voor-nieuwe-Bilalschool

Drie miljoen euro voor nieuwe Bilalschool

20 02 2013 10:15 reacties

Share on twitterShare on hyvesShare on nujijShare on facebookShare on emailShare on print


Lees voor

AMERSFOORT – Het college van B en W stelt ruim drie miljoen euro beschikbaar voor het nieuwe schoolgebouw van de Bilalschool aan de Stevinstraat 2. In het schoolgebouw is nu nog de Koningin Wilhelminaschool gehuisvest, maar aan het eind van dit schooljaar verlaat deze school dit gebouw. Na een gedeeltelijke renovatie, sloop en nieuwbouw/uitbreiding wordt de Bilalschool er dan in ondergebracht.

De Bilalschool is nu nog gehuisvest op twee locaties aan de Leusderweg en de Miereveldstraat. In het Huisvestingsplan Amersfoort Zuid staat dat de Bilalschool straks één hoofdlocatie krijgt aan de Stevinstraat. Daarvoor is een budget van € 3.095.000 beschikbaar. De daadwerkelijke aanpassingen aan het schoolgebouw aan de Stevinstraat kunnen pas plaatsvinden als de Koningin Wilhelminaschool het gebouw verlaat. Ook zal het bestuursbureau van PCBO en het kantoor van ZAT, die nu beide in het gebouw aan de Stevinstraat gehuisvest zijn, ergens anders huisvesting moeten vinden.
Het is de bedoeling dat de Bilalschool vanaf mei 2014 op de nieuwe locatie wordt ondergebracht. Nadat de Bilalschool aan de Stevinstraat 2 is gehuisvest, komen de huidige locaties die de Bilalschool gebruikt aan de Miereveldstraat 72 en Leusderweg 249 beschikbaar voor huisvesting van een andere school, of voor herontwikkeling. Wat er gaat gebeuren, wordt verder onderzocht.
Het schoolbestuur Stichting voor Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden en Oost-Nederland,SIMON, is bouwheer voor de bouw van de nieuwe Bilalschool. De voorbereidingen zijn opgestart. Zodra de plannen zijn uitgewerkt, wil het schoolbestuur een of meerdere bijeenkomsten voor de buurt en belanghebbenden organiseren.

Terug naar het overzicht
Reageer

Reacties

Jack Terrible op 20-02-2013 15:42

******Deze reactie is verwijderd omdat deze in strijd is met de huisregels voor deze site.***
Misbruik

Het feit, dat er in ons land vrijheid van religie en denken is, is een groot goed.
Maar denk aan de paradox van Karl Popper: geen tolerantie voor de intoleranten.
Maw: een totalitair systeem past niet in de democratie, want het zal per definitie alle andere ismes wegwerken, om zo de eigen ideologie als  enige waarheid aan alle burgers op te dringen.
Dat geldt bijv. voor het communisme zoals in Noord-Korea, voor het nazisme en zeker ook voor de islam,nu al in  56 landen , zie hoe leuk de “Arabische lente” ontwikkelt.
Van dictators naar de ultieme dictatuur van de Moslim Broederschap.
Met  5 moskeeen en een Bilalschool, ca. 10.000 moslims in Amersfoort, is er een vergaande voedingsbodem gecreeerd, om zo op termijn het doel van de islam te realiseren.
En dat is : wereldwijd kalifaat, te beginnen in de wijk, dan stad, land etc., de islam als de enige waarheid, verplicht sharia voor iedereen.
In het begin , met slechts enkele moslims op 150.000  mensen in onze stad, merk je er niets van, maar met 10.000 in 5 moskeeen en een lagere school, hoofddoekjes achter de kassa bij supermarkten als islamreclame, “gebedsoproep” via de minnaretten van de moskee, etc. wordt het allemaal erg zichtbaar.
Dan krijg je wijken, waar je je als niet-moslim niet meer welkom voelt en als je wil weten, hoe dat verder gaat, moet je es naar sommige wijken in Amsterdam-West, R’dam, Den Haag en Utrecht gaan.
Of naar wijken in Londen, Parijs, Marseille.
Kortom: stop met de verdere uitbouw van islambroedplaatsen, de koran, die er centraal staat, leert in soera 98 dat de moslims “de betere mensen zijn” en de niet-moslims brandstof voor de hel.
Natuurlijk is iedereen voor verder gesprek welkom op onze website tora-yeshua.nl
Ook moslims, die niet gelukkig zijn met de islam en die begrijpen, dat democratie vrijheid voor alle mensen betekent, wat onverenigbaar is met de islam.
Shalom 
Ben Kok (joods-chr. pastor)
tora-yeshua.nl

* op 20-02-2013 17:35

***Deze reactie is verwijderd omdat deze in strijd is met de huisregels voor deze site.***
Misbruik

Nemec Csaba Oberpal op 21-02-2013 02:00 (deze reactie is na 2 dagen ook verwijderd, na mijn verwijt, dat er kennelijk met 2 maten werd gemeten, wat dus ook in eerste instantie zo bleek te zijn !)

@ Ben Kok (Joods chr.pastoor)
1- U spreekt zonder respect over een andere geloofscultuur
2- Gaat u eerst ervoor zorgen dat de Palestijnen niet meer onderdrukt worden  door het op 3 na grootste leger van de wereld! Kort na de tweede wereldoorlog is met teostemming van de geallieeren het volk uit palestina gedreven en deels vermoord door uw geloofsaanhangers, terwijl zij niets met de oorlog te maken hadden; ter compensatie van eigen leed een stuk land anexxeren met toestemming van de hele wereld. doet u niet zo zielig  en vooral niet apathisch tegen een ander geloffscultuur.
3- u maakt stemming makerij    u neemt  het woord broed plaats in uw mond     Voelt u zich bedreigd?!!
4- werledwijd sharia   u heeft volgens mij nog niet echt met moslims gesproken  omdat u teveel bezig bent met uw eigen heilig geloof. En u interpreteerd de Koran op uw eigen manier     weet u wat er in het oude testament staat geschreven ? Hoeveel oorlogen door christenen er zijn gevoerd en hoeveel missionarissen de wereled zij ingegaan om de zogenaamde atheisten te bekeren tot uw geloof tot in bush bush in zuidamerika? Bent u dat vergeten? Of bent u een verbitterd man. ik heb u anders leren kennen ,   maar u projecteert!   Het christendom/jodendom maakt zich schuldig aan dat waarvan men  moslims  van beschuldigt . Want denkt u van vrouwen onderdrukking in het christendom?
5-onderdrukking van kinderen in het christendom , geen vrije ontwikkeling, met zwaaiende vinger de kleine jonge tot misdienaar maken  hen gebruiken en straffen als zij niet willen  naast al het sekseel misbruik dat nog steeds aan de orde is.  Nee meneer ben , niet zo heilig doen
6- U klinkt bijna als een man die ik uit de poltiek ken     met de zin “hoofddoekjes achter de kassa als reclame voor de islaam” u laat zich wel erg kennen  en het is wel erg laag aan de grond .     en dan ook nog shalom zeggen???  U bent niet echt goed bezig ….

Ik vind het eigenlijk dicriminatie dat u schrijft en het siert u zeker niet .!   Nemec
Misbruik

* op 21-02-2013 09:18

Mijn reactie is verwijderd, m.i. geheel onterecht, was  netjes en feitelijk geformuleerd.
Dat geeft wel aan hoe politiek correct de redactie van deze krant censureert en de uitwisseling van gedachten onmogelijk maakt en bewust eenzijdig houdt.
Niettemin zag Nemec hierboven kans om te reageren, dus ik geef antwoord, met het risico, dat mijn antwoord ook weer geschrapt wordt.
Of zou men toch in staat zijn een normale gedachtenwisseling in deze rubriek aan te zien???

1. inderdaad heb ik geen enkel respect voor de islam, omdat het een totalitair systeem is, wat al 1400 jaar uit is op de heerschappij over deze wereld, men wil het kalifaat vestigen.
Net als bij nazisme en communisme heb ik daar geen respect voor, u wel ?
2.Er wonen 1,5 miljoen moslims in Israel, grotendeels voortkomend uit de Arabische bevolking, die er begin 20e eeuw woonde.
Dat waren er enkele honderdduizenden, afkomstig uit de buurlanden en aangetrokken door het succes van Joden , die land in die streek hadden gekocht.
Na 1918/1922 , de ondergang van het Ottomaanse rijk (vrnl. Turkije) kreeg Engeland het mandaat en verdeelde de provincie Palestina onder Arabieren en Joden.
Israel is daarbij zeer benadeeld, kreeg nog geen kwart van wat beloofd was, maar de daar wonende moslims (samen met de Joden als “Palestijnse bevolking” aangeduid) weigerden de verdeling en gingen samen met de 5 buurlanden oorlog voeren tegen het kleine en kwestbare Israel in 1948.
Dat doen die buurlanden sindsdien  nog steeds, dus waar heb je het over?
3.Met het woord “broedplaats” is niets mis, elke moskee en islamschool is een plek waar de koran en de ahadith centraal staan in het vormen van moslims met de ideologie om tot het kalifaat te komen.
In al die 56 islamlanden, die er nu zijn, begon men met een kleine groep moslims of men veroverde het land met een moslimleger.
Vraag es of men zich in die oorspronkelijk christelijke of niet-islamlanden bedreigd voelt, als niet-moslim.
Er zijn inmiddels 270 miljoen mensen in de jihad door moslims vermoord, zouden die zich bedreigd hebben gevoeld bij die islambezetting?
Wat dacht u ?
Vraag het es aan de christenen in Egypte (de Kopten) of die in NIgeria etc.
4.Mensen die zich als christenen voordoen, maken grote fouten, dat is duidelijk, maar ze handelen totaal tegen de Bijbel in, want daarin leer je “God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf”, zo vat Yeshua de hele Bijbel samen.
In de koran leer je de wereld te onderwerpen, niet-moslims als minder te beschouwen (soera 98) en dus geen anders denkenden te accepteren in de samenleving, uiteindelijk.

Je schrijft me te kennen , Nemec. Hooguit vanuit het schrijven hier, anders zou ik het niet weten, dus graag hoor ik van je , hoe we elkaar kennen, kan via “contact” op onze site tora-yeshua.nl
Shalom 
Ben Kok (joods-chr. pastor)
PS: elke moslim is altijd bij ons welkom voor eerlijk en open gesprek, vaak genoeg uitgenodigd, nog nooit iemand gezien in onze samenkomsten.
Ik heb ze wel genoeg opgezocht in islamcongressen en persoonlijke gesprekken.

***Deze reactie is verwijderd omdat deze in strijd is met de huisregels voor deze site.***
Misbruik

Bert Buhrman op 21-02-2013 12:28

@jack Fortuyn is door een linkse Nederlandse milieuactivist vermoord. Had NIETS te maken met de islam.
Noch heeft het iets te maken met de Bilalschool.
Ik ben vooral benieuwd hoe de gemeente en de school overlast in de buurt gaat beperken, zo’n grote school in zo’n klein straatje behoeft maatregelen.
Misbruik

ben kok (joods-chr. pastor) op 22-02-2013 09:09

Geachte redactie,
U verwijdert eerst mijn in nette bewoordingen gestelde reactie, waar gewoon de feiten in staan.
Dan verwijdert u mijn antwoord aan Nemec, wiens reactie hierboven  blijkbaar wel aanvaardbaar is.
Daarmee laat u zien, dat er in deze krant geen ruimte is voor een volwassen gesprek over de islam.
Dat is verbijsterend in ons land, waar alle ruimte behoort te zijn voor een dergelijke gesprek.
Ik protesteer hier met klem tegen en zal uw houding aan de kaak stellen.
Shalom 
Ben Kok (joods-chr. pastor)

***Deze reactie is verwijderd omdat deze in strijd is met de huisregels voor deze site.***

Onverwachts, terwijl de moderator met weekendverlof is, ging Nemec reageren en wel als volgt:

Nemec Csaba Oberpal op 22-02-2013 20:30

@ Ik heb zonet UW?Jullie site bezocht  en het staat  inderdaad vol met anti -islaam stukken .Zolas u zelf  zegt  dat u met de islaam niets opheeft, prima  dat mag . Maar misstanden binnen de islaam zo uitvergroten  zoals u doet   getuigd  van “iedere moslim over 1 kam scheren”. Ik zou het katholicisme erbij kunen halen warvan vele aanhangers kapitalisten zijn en misbruik maken van  wat soms meer op een instituut  lijkt dao een geloof . En zo kan je wel doorgaan …. Niet iederen over 1 kam scheren   daar gaat het om!!!    Confronteerend uit eigen ervaring/mening  niets mis mee  we zij zijn gelukkig niet allemal dezelfde mensen    maar discrimineren, dat wat u in mijn ogen deed  kan niet. Punt en uit   op welk vlak dan ook. Daar houd het op. Ik heb geprobeerd u aanteschrijven op de site maar mijn maail adres werdt niet geaccepteerd   daarom dat k nu even op u reageer.   ER ZIJN MENSEN DIE HUILEN EN WENEN DOOR ONDERDRUKKING MAAR DAT GEBEURT IN IEDER GELOOF
Nemec

Ik gaf daarna het volgende antwoord:

Dag Nemec,

Prettig dat we even verder kunnen praten, de moderator is blijkbaar met weekendverlof.
Je kunt gewoon op onze site terecht, niemand wordt geblokkeerd.
Via “contact” of onder het artikel wat vandaag bovenaan op de voorpagina staat.
Er is geen sprake van  dat ik alle moslims over 1 kam scheer. De gemeenschappelijke factoren zijn, dat ze allemaal de koran, ahadith en leven van Mohammed als basis hebben, waarbij de koran de ultieme waarheid is.
Verder is men verdeeld in diverse scholen, culturen, landen.
Maar het gaat om de gemeenschappelijke bron, de koran en daarin wordt wel degelijk geleerd, dat de moslims de betere mensen zijn (soera 98) en de niet-moslims de mindere soort.
We kunnen allemaal weten na 1400 jaar islam, dat de koran leert dat moslims de goede natie zijn (soera 98:7,8) en de niet-moslims moeten worden gedoogd als dhimmi’s (soera 9:29, zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Dhimmi , verdrag van Omar),
apen en varkens zijn (soera 2:62-66 en 5:60),
brandstof voor de hel (soera 98:6) en
uitgemoord dienen te worden (soera 9:5 en vele andere teksten in de koran)

Kijk, als moslimkinderen zo worden opgevoed, in de moskee, thuis en op de Bilalschool, dan kun je grote problemen verwachten op termijn, ook in Amersfoort.
Net als in 56 islamlanden, net als in diverse wijken in onze grote steden hier, net als in Londen, Parijs, Berlijn, Stockholm, Marseille.
Moslims kunnen hele aardige mensen zijn, net als niet-moslims. Zolang ze maar niet in de koran lezen en het afschuwelijke voorbeeld van Mohammed negeren.
Shalom

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Reactie die ik op za.avond plaatse:

Interessant, de discussie over  de hoogte van het bedrag, 3 miljoen of minder, kan mogelijk wel plaats vinden.
De discussie over wat er in het gebouw zelf gebeurt, nl. koranonderwijs, mag niet gevoerd worden, we moeten dat  gewoon als positief beschouwen, enkele kritische vragen en kanttekeningen over de inlvoed van islamonderwijs worden onmiddellijk geschrapt door de moderator met instemming van de redactie.
Vrijheid van meningsuiting, volwassen discussie met uitwisseling van argumenten e.d. blijkt niet mogelijk te zijn in deze krant als het over de islam gaat.
Ik protesteer daar tegen en roep iedereen op onder mijn artikel op onze site te reageren.
Zowel moslims als niet-moslims, iedereen welkom.
U vindt daar ook alle gewiste reacties en u kunt dan zelf bepalen of ik me wel of niet aan de huisregels heb gehouden, lees ze , samen met de huisregels.
Zie tora-yeshua.nl

Shalom,
Ben Kok (joods-chr pastor)

De reactie van zaterdagav.  blijkt er dan toch op te staan zondag morgen, dus er nog maar 1 toegevoegd, nalv. een positieve reactie van Theo:

Theo op 24-02-2013 11:51

Beste Ben,
Zolang men in dit land de andere kant op blijft kijken om niet op de uitschuiftenen van de moslims te trappen kunnen wij de dagen af gaan tellen tot de dag wanneer WIJ hier niets meer te vertellen hebben.
Zoals uit bovenstaande discussie, met de daar bij toegepaste censuur, blijkt dat die dag niet ver meer in het verschiet ligt.
De bevestiging van deze stelling zal bewezen worden door deze reactie zo snel mogelijk te verwijderen.
Overigens ken ik vele praktiserende moslims die zich van het radicaliseren en het opdringen van hun denkwijze distanciëren..

Dag Theo,
Erg fijn om van iemand  het juiste begrip te lezen, dank!
En zeker, de moslims zijn zelf het eerste slachtoffer van de islam, de gewone moslimmedemens zit doorgaans niet te wachten op de letterlijke toepassing van de koran/ahadith , ze weten  beter dan wij hoe erg dat  is.
Jammer, dat ze  niet hun stem laten horen onder druk van de  “ware moslims”, die  meteen repressief reageren, conform de koran onmiddellijk met de harde eis aan komen, dat de islam moet zegevieren en dat de ware moslim geen relaties met  niet-moslims onderhoud.
Behalve dan zolang dat gunstig is voor de jihad en het lange termijndoel van de islam: de hele omgeving,  dus de wereld, overheersen.
Zie de rest maar op onze site, want je schrijft hier gauw een woord verkeerd.
Ik kon hier niets plaatsen de afgelopen  2 dagen, moet ook maar afwachten of dit er op komt.
Shalom
Ben Kok (joods-chr .pastor)
tora-yeshua.nl

@Nemec:    (ook deze reactie stond er maar kort, verwijderd door de redactie !)
1. jouw reactie is ook door de moderator/redactie weggehaald, zij het na 2 dagen pas en nadat ik heb geprotesteerd tegen het meten met 2 maten door de redactie.
Van mij had je reactie gewoon kunnen blijven staan, temeer omdat ik er punt voor punt op in ben gegaan; zie tora-yeshua.nl voor  zowel jouw als mijn reactie.

2.Ik ben “pastor” en dat is heel wat anders dan “pastoor”, het laatste is van de RK kerk, en van dat instituut heb ik  grote afschuw .
Het is dus pastor en wel “joods-christelijk pastor”, zie voor mijn bezigheden  onze website.

3.Naastenliefde is  zeker ook mensen waarschuwen voor gevaar en de islam is zo’n gevaar.
Zie wat er in 1400 jaar islamgeschiedenis is gebeurd bij het onderwerpen van 56 islamlanden, nu in de  OIC verenigd: 270 miljoen doden, door moslims vermoord.
Zie verder voor de actualiteit www.thereligionofpeace.com

4.Waarschuwen voor  de negatieve invloed van de islam bij de opvoeding, juist in geval van een lagere school,  is niet discriminerend.
Kijk naar de feiten, ooit de koran en ahadith en leven van Mohammed (de bronnen van de islam) gelezen en geschrokken van de oproep om ten koste van alles  het kalifaat te vestigen: de islam als enige religie op aarde !

Ik beb benieuwd in hoeverre we hier een open discussie  kunnen hebben over dit punt, vrije meningsuiting, uitwisseling van feiten, moet toch kunnen in ons land, we leven niet in Iran of andere islamlanden tenslotte.
Shalom,

Ben Kok (joods-chr pastor)
tora-yeshua.nl

@Nemec:  (ook deze reactie was er  weer zo af, terwijl die van Nemec (te lang en niet  “on topic” dus tegen de huisregels) gewoon blijft staan, hoe zielig kan de “Mekkabode” zijn)
Ik ben niet bepaald de enige, die de RK kerk als systeem verafschuwd, hoe zo zou ik dat niet mogen vinden?
Uitleg op mijn site, want dat kan hier niet, blijkbaar.
Verder zeg ik nergens dat mijn geloof “het enige ware” is, waar staat dat? Niet zo maar wat roepen, dat schiet niet op.
Verder ben ik niet verbitterd en  ik voer geen  kruistocht; de Bijbel is erg positief naar alle mensen en naar de toekomst, dus ik snap niet waarop je je mening baseert.
Je bent wel aardig afgedwaald van het onderwerp overigens, de discussie over de negatieve invloed van de islam is in je reactie niet meer te vinden.
“te lang en ook nog niet op de inhoud” is tegen de huisregels, als dat maar goed gaat.
Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Daarna kreeg ik de volgende mededeling: Uw reageermogelijkheid is geblokkeerd.
Leve de Mekka-bode !
De vrijheid van meningsuiting is hier  definitief de nek om gedraaid.

Ik hoor graag van lezers, of u dergelijke ervaringen heeft en of uw correct verwoorde kritiek op de islam ook wordt weggeduwd, geschrapt of politiek correct wordt omgebogen.
Shalom,
Ben

Navigeer naar andere artikelen

12 Responses to Lokale krant “De Stad Amersfoort” weigert bij herhaling islamkritiek, pure censuur !

 1. Shalom Ben;
  Wel, wel. Dus de plaatselijke ‘nieuws’ brengers, hebben hun centjes netjes besteedt.
  Dat er iets op stapel staat in Nl, is zeker.
  Al een paar weken heb ik opgemerkt, dat de moskee(Maroc) veel meer bezoekers op vrijdag heeft dan een paar maanden geleden.
  Een mannetje, die mij kwam uithoren in mijn dagelijkse koffietent, is ook al veel afwezig. Zegt niets inhoudelijks meer. Hij had al niet veel, maar nu is het zero +0,1
  Shabbath Shalom.
  PS
  Morgen ben ik verhindert.

 2. Als Nederland zich niet bekeert zal het ten onder gaan aan de islam.
  Eigen schuld dikke bult. (Net als de Israelieten destijds, wanneer ze zich inlieten met allerlei afgoderij).
  De wereldwijd alles vernietigende islam is een vloek.
  Moslims die dit ontkennen zijn stekeblind.
  Wij Nederlanders willen helemaal geen islam.
  Wij willen shaloom.
  …………
  shalom cornelia

  • Hi Cornelia,
   Er zijn nog genoeg “politiek correcte” Nederlanders, die islam en allerlei afgoderij wel best vinden. Neem genoemde krant.
   Maar je bedoelt natuurlijk ” een beetje verstandige Nederlander” wil geen islam, maar shalom .
   Shabbath shalom
   Ben

   • Noem het Nederlanders met een beetje VEEL VERSTAND IN DE VORM VAN WIJSHEID. Zijn Naam is Yeshua.
    Met een beetje verstand kom je niet zover.
    WEL met de vreze des Heren die het begin van de Wijsheid is.
    Amen.
    …….
    Shalom cornelia

 3. Van avond kunnen wij Najib Amhali in de zending van de VARA , bewonderen met de Tittel alles komt goed of zo iets. Hoe bedoeld hij dat? In de Koraan staat geschreven.

  9. Berouw (At-Taubah)

  Geopenbaard nà de Hidjrah. Dit hoofdstuk heeft 129 strofen.

  123. O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden
  en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.
  Bedoeld hij er mee dat hij Peter Breedeveld gaat mollen zijn beste Kafir vriend?

 4. Op 24 februari 2013 @ 23:11 schreef Gerrit Veijer

  Beantwoorden

  Dag Ben,

  Al een tijd ben ik bezig om artikelen van u en o.a Elzevier op mijn facebookpagina te plaatsen om mijn vrienden en bekenden attent te maken op de Islam en waar zij naar streven. Lange tijd heb ik geen enkele reactie gehad op de geplaatste artikelen het bleef oorverdovend stil tot vorige week toen er een reactie kwam. Ik ga hier dan ook gewoon mee door. Wellicht een idee dat meer mensen hun facebookpagina gebruiken om de bedoelingen van de Islam nog meer voor het voetlicht te brengen.
  En de Mekkabode moet zich schamen, ik ben bang dat ze geen kritiek durven te uiten uit angst voor represailles?
  Met vriendelijke groet, Gerrit

  • Hi Gerrit, goede actie! Kun je een link sturen, zodat ik het ook kan meebeleven wat je plaatst her en der?
   Prima dat je de goede strijd meestrijdt, hoor graag meer van je.
   Shalom ,
   Ben

 5. Beste Ben,

  Goed dat je hierover schrijft, want ik denk dat vele christenbroeders hetzelfde overkomt. Zelf heb ik getracht het onderwerp Islam op de “agenda” van de GKv te zetten, op hun forum. Telkenmale werden mijn reacties verwijderd en kreeg ik tijdelijke een ban. Men wil het gewoon niet horen en lezen. Velen binnen de GKv geven blijk van lichte antisemitisme aan te hangen.

  Pertinent bleef men stellen, dat afgod allah dezelfde zou zijn als onze JHWH, de G-d van Israël. Wanneer ik er bijbelse verzen bijhaalde als bewijs dan werden mijn reacties verwijderd. Vaak zelfs het gehele topic.

  Voor mij een reden om serieus na te denken om het gereformeerde antisemitische bolwerk maar eens te verlaten. Men blijft de oude kerkleer trouw en verwerpt keihard de Schrift. Waar nodig trekt men zelfs het begrip zwijgtekst uit de kast en moeilijke bijbelverzen te verwerpen.

  Tot slot heeft men een woord bedacht dat tegengas moet bieden aan vervangingsleer, ze noemen het daar “vervulingsleer”. Daarmee claimt de Gereformeerde kerk niets te vervangen maar te verwijzen op de vervulling van alle profetieën in het OT aangaande Israël in Christus. Het is om verdrietig van te worden. Vinden ze het vreemd dat “onze” gereformeerde kerk in elkaar aan het storten is. Zoekend naar een reden buiten de kerk, ipv in de kerk. Dat G-d Zijn Zegen eruit teruggetrokken heeft, wil men niet zien.

 6. Op 9 maart 2013 @ 12:30 schreef Theresa Geissler

  Beantwoorden

  Beste Ben
  Hoewel niet Joods-Christelijk (eerder atheistisch) hoop ik hier toch een reactie te mogen geven. Ikvond op de site de dagelijkse standaard het begrip ‘kleine islamisering’en zo kwam ik bij jou terecht. Wat een uitgesproken voorbeeld van kleine islamisering zijn jouw ervaringen! Inderdaad, dít is waarvoor we moeten vrezen: Geen grote machtsovername -niet nu- maar deze sluipende normverschuiving, gevoed door politieke correctheid, dat is het grote gevaar.
  Blijf alert en blijf er vooral tegen ageren, dat is het beste wat je kunt doen.

  • Bedankt Theresa, van harte eens, ik hoop nog over de avond in het gemeentehuis te schrijven, zeker ook mbt. islamisering.
   Hoop je te blijven spreken hier,
   shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*