Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

De koranAllah is volgens de hadith (Bukhari) “satan zelf”, zie de video en wordt wakker!

Nederlandse vertaling:

BEWIJS  Allah is  Satan: uit de woorden van Mohammed.

In deze video zal ik je met 100% zekerheid bewijzen, dat Allah de grote draak is, die oude slang, die de duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt.
We kunnen dit weten van uit de woorden, die Mohammed zelf sprak.

Wat ik je zo zal laten zien,  zou absoluut geen enkele twijfel bij je moeten achter laten, islam is van de satan en die haat Gods Zoon, de Heer Yeshua ha Mashiach.

Sahih Bukhari, met Mohammed in de hoofdrol.

Verteld door Abu Huraira:

De gezondene van Allah (Mohammed) zei:
„De meest ontzagwekkende naam op de Dag van de Opstanding, zal volgens Allah die van een man zijn, die zichzelf Malik Al-Amlak ( de koning der koningen)  noemt.”

Sahih al-Bukhari  Bk.73 Num:224

Neem een paar seconden en  laat het tot je doordringen wat Mohammed net zei !
Mohammed zei daarnet, dat volgens Allah de meest ontzagwekkende naam op de opstandingsdag die van een man is, die zichzelf Koning der Koningen noemt!

Ok, wie zegt de Bijbel dat de Koning der koningen is en zal  terugkeren/verschijnen op de opstandingsdag?

Welke naam is dat, als je dat kunt vertellen?  (Spreuken 30:4)

14 dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus:
15   die  op Zijn tijd zal laten zien, Wie de gezegende en enige Machthebber is, de Koning der koningen en Heere der heren;
16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.

(1 Timotheus 6:14,15 ,16 )

14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.
(Openbaringen 17:14)

16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.   (Openbaringen 19:16)

Ok, vraag jezelf af:
Waarom zou Allah  zeggen, dat de „meest ontzagwekkende naam” op de Opstandingsdag  die van de man zal zijn, die zichzelf Koning der koningen noemt ?
Waarom is dat „vreeswekkend” voor Allah?

10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.
(Opb.20:10)

Dit is de toekomst van satan oftewel Allah ! Daarom zei hij dat de meest vrees/ontzagwekkende naam „Koning der koningen” is !!!
Allah weet precies wat  Yeshua ha Mashiach, Gods Zoon, Koning der koningen, hem zal doen op de opstandingsdag !
Amen.

Yeshua, Koning der koningen!

Allah weet precies Wie  Yeshua ha Mashiach is. En hij haat christenen, omdat wij ook weten Wie  Yeshua  ha Mashiach is !

Doe er niet „politiek correct” over; islam en haar vader Satan zijn in opkomst, precies zoals Yeshua en de Bijbel profeteerden.
Maar wees niet bang. Wees sterk en moedig omdat Hij, die in ons is, groter is dan die in de wereld is!
JHWH zal ons niet verlaten of in in de steek laten.
Amen.

Yeshua , Koning der koningen.

(C.Clark 2012 )

Mijn commentaar:

Zie ook: http://tora-yeshua.nl/2013/05/islam-en-satan-10-delige-videoserie-van-walid-shoebat-ex-moslim-deel-4-met-de-satanische-namen-van-allah/

Onder de 99 namen van de koranAllah zijn de volgende:
“de meeste trotse” “de brenger van narigheid” ” degene die dood brengt” “de grootste bedrieger/manipulator” “een licht als een vallende ster”
Als je je deze namen realiseert, dan besef je pas hoe kwalijk, misleidend, duivels die voorgangers, theologen, rabbijnen, politici bezig zijn, al die lui die beweren dat “in Bijbel en koran het om dezelfde God gaat.
Ze maken zich deel van de antichrist.
Accepteer dat nooit, protesteer er tegen en laat ze deze video zien.

Yeshua stelt in Joh. 8:44 dat ” de duivel de mensenmoordenaar van den beginne”  en “de vader der leugen”.
Dat zijn ook precies  2 van de 99 namen van de koranAllah:  “degene die dood brengt” en ” de grootste bedrieger/manipulator”
Shabbath shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

10 Responses to De koranAllah is volgens de hadith (Bukhari) “satan zelf”, zie de video en wordt wakker!

 1. Op 18 februari 2014 @ 00:38 schreef Feike Dijkstra

  Beantwoorden

  Welke heer willen we dienen?
  satan of de KONING der KONINGEN.
  We strekken ons uit naar die dag!

 2. Beste Ben,

  Misschien mis ik de bedoeling hier, maar je stapt van ontzagwekkend ineens over op vreeswekkend. In het woordenboek komt die uitleg niet voor.

  ONTZAGWEKKEND
  1) Beducht 2) Eerbiedig 3) Groots 4) Goddelijk 5) Geducht 6) Imposant 7) Indrukwekkend 8) Imponerend 9) Kolossaal 10) Machtig 11) Ontzag afdwingend 12) Ontzaggelijk 13) Ontzaglijk 14) Vreselijk

  De woorden die ontzagwekkend vervangen laten toch eerder eerbied zien?
  Of hoe bedoel je jou uitleg?

  • Dag Richard,
   In het Engels staat, als vertaling van het Arabisch: the most awfull name.
   Je hebt een Engels-Ned. woordenboek gepakt en dan zie je zelf al, dat het woord zowel met “Groots, Goddelijk” als met “vreselijk” te vertalen is.
   Het woord betekent dus: groot ontzag voor een macht, waar je als mens niets tegen begint. En dat kan dan “respect en eerbied” opleveren als het gaat om onze Vader in de hemel, die ook liefde is.
   Het woord “awfull” slaat op een mensenverschijning, die Zich “Koning der Koningen” noemt, dat is JHWH in de gestalte van Yeshua, zie Zach 14 /Hand. 1:9-11
   Als Zijn kinderen zien we Hem met vertrouwen en eerbied tegemoet, de mensen die niet in Hem hebben willen geloven, die Zijn liefde, bewezen in het feit, dat Hij voor ons de doodstraf droeg, niet wensten, zullen vol vrees zijn, zie maar in Opb.6:16 en ook verder in Opb.,bijv. hfdst.16
   In de islamtekst van Bukhari moet het met “angstwekkend” worden vertaald, omdat moslims die op hun koranafgod vertrouwen en Yeshua niet als JHWH in mensengestalte willen aanvaarden, niet als Degene, die voor hen aan het kruis de doodstraf droeg, hun eigen doodstraf zelf moeten dragen, dus zullen verdwijnen in duisternis.
   Dus daarom erg belangrijk om ieder, die dat horen wil, het evangelie van Yeshua te vertellen ! Er is redding mogelijk zolang men leeft.
   Shalom
   Ben

 3. Geachte Ben,

  Ik heb vaker jouw bijdragen gelezen, en ben zeer blij dat je je hebt verdiept in Islam, met juiste grond ervoor.
  Erg zorgvuldig ben je in je beweringen, zodat niemand je kan tegenspreken.
  Als je onderzoek doet naar wat Mohammed beweerde allemaal en wat er nou werkelijk allemaal in de Koran staat, dan kom je vanzelf tot de conclusie: islam is rechtstreeks van satan.

  Bv. dat Mohammed Abraham een oprechte ‘moslim’ noemt in Soerah 3:67.

  Mohammed was geen profeet, hij was een boodschapper van satan, verwar geen WARE profeten, zoals Abraham met een duivel als Mohammed.
  Mohammed had één doel en dat was Gods Zoon ontkennen, Die Alléén de mens kan reinigen van de zondige staat, in Zijn bloed.
  Er is geen andere Naam gegeven op aarde, door Dewelken wij zalig moeten worden, zegt Gods Heilig getrouwe Woord.
  Het is niet de christenen die alles gelogen en verdraaid hebben, het is Mohammed die alles heeft ontkend en verdraaid en heeft God en Jezus tot een leugenaar gemaakt.
  Maar Mohammed is in de hel en Abraham leeft met God!
  Want, zegt Gods Heilig Woord: “Wie is die leugenaar, die ontkend dat Jezus is de Zoon van God?” 1 Joh. 2:22
  “Die niet geloofd heeft in de Zoon van God, is alrede veroordeeld.” John. 3:18

  Wat een volger van Mohammed moet doen, is eerst onderzoeken of het waar is wat Mohammed heeft beweerd allemaal, om te beginnen dat hij zegt in Soerah 3:67 over Abraham, dat hij een oprechte moslim was..
  Nou Abraham heeft nooit Mohammed gekend hoor, maar hij kende God en hij kende kende Jezus als zijn Zaligmaker, en heeft de dag gezien van Jezus en heeft zich daarin verblijdt John. 8:56, en nalezen kun je dat in Genesis 17:17.
  Dus was Abraham een ‘oprechte moslim?
  Nee vanzelf niet; Abraham was een ware christen die naar Jezus heeft verlangd, wat Jezus Zelf zegt in Joh. 8:56.
  Want wij zijn allen onrein, door de zondeval, waar wij God ongehoorzaam zijn geweest en nog steeds zijn we God ongehoorzaam, want we doen dagelijks zonden en zijn dus dagelijks ongehoorzaam naar God toe.
  Allemaal dus onrein, wat Job zegt in Job 14:4 “Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één”.
  En waarvan staat in Openbaringen 21 het laatste vers: er zal niemand ingaan(in het Koninkrijk Gods) die niet gereinigd zal zijn in het bloed van onze Heere Jezus.
  Mohammed was dus een leugenaar(Allah is de grootste misleider aller tijden Soerah 3:54) waarvan veel meer bewijs is, maar dit voor nu en dit is het Woord wat getrouw is, want het komt van een God, Die niet liegen kan Titus 1:2
  Amen

  • Bedankt Mary en prijs onze hemelse Vader voor Zijn genade en werk.
   Van harte eens, een kleine kanttekening: Abraham was zeker geen moslim, hij leefde ca. 2000 voor Christus en die valse nepprofeet Mohammed kwam pas in de 7e eeuw na Christus, toen was er pas sprake van Mohammedanen cq moslims.
   Maar: hij was ook geen christen natuurlijk, in de zin, dat hij Yehua kon volgen na Diens dood en opstanding.
   Echter: hij heeft wel gezien dat Yeshua zou komen, omdat hij besefte dat JHWH “Zichzelf van het Lam als offer zou voorzien” (Gen. 8:22 )en Yeshua beaamt dat door te zeggen, dat Hij er was voor Abraham bestond en dat “Abraham de dag van Yeshua heeft gezien”. (Joh. 8:56-59)
   Graag hoor ik meer van je, heb je een gemeente, waar je in je geloofsleven opgebouwd wordt en waar de islam wordt ontmaskerd met liefde voor de moslimmedemens, die het evangelie aangereikt krijgt?
   Dat zou dan prima zijn, wees in dat geval, maar zeker ook als je geen gemeente in die zin hebt, welkom in onze Tora-Yeshua gemeentes.
   Shalom,
   Ben

 4. Allah is een van de vele schuilnamen van Satan de Duivel de gevallen engel uit het paradijs. Die Adam en Eva het eerste mensenpaar daarin al lastig meeviel. Hij zei bijvoorbeeld dat ze rustig van die appel van de verboden boom mochten eten, zodat hun ogen geopend zouden worden. Maar niets was minder waar! Want Jehovah JHWH de ware god van de Bijbel, had geboden dat ze van alle bomen in de tuin mochten eten, behalve van de boom die in het midden van de tuin stond. Want god heeft gezegd: Gij moogt daarvan niet eten, neen gij moogt ze niet aanraken, opdat gij niet sterft! Toen ze dit toch deden werden ze verdreven uit het Paradijs, en zijn ze later na een veel inspannend lang leven toch gestorven! Wie is nu eigenlijk Satan de Duivel? Tegenstander en tegenstrever en ook lasteraar van de ware god Jehovah. Satan is een gevallen engel uit de hemel, die zijn eigen wegging met een door god gegeven vrije wil. En ook nog andere engelen meesleepten. Openbaring 12: vanaf vers 7. Zie ook, Job 1en 2:vers 2 zegt: Toen zei Jehovah tot satan, Waar komt gij eigenlijk vandaan? Daarop antwoordde Satan Jehovah en zei: Van het omtrekken op de aarde en het rondwandelen daarop. Satan voelde zich thuis op de aarde. En hij voelt zich ook thuis met alle religies van de aarde! Hij voelt zich daar de baas over. Want zegt 1 Johannes 5: vers 19: maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze!

  • Dag Anne, dank voor je reactie; kun je iets van jouw geloofsleven schrijven, als je wil?
   Van harte eens met wat je hier inbrengt nalv het artikel natuurlijk.
   Shalom
   Ben

 5. Ik volg de vergaderingen van Jehovah Getuigen, en ik ben er van overtuigd dat Jehovah JHWH, de ware God van het universum is. De maker van alles het Heelal, de aarde de mensheid en de dierenwereld. En de Jehovah Getuigen het ware volk, want in Handelingen 15: vanaf vers 14, staat dat God Jehovah een volk voor zijn naam zou nemen! Bovendien staat er in de Statenvertaling uit 1637, dat men waar gij het woordje Heere met grote letters leest dat aldaar in het Hebreeuws het woord Jehovah of korter Jah staat!

 6. Op 5 januari 2020 @ 11:05 schreef Herman van Ginkel

  Beantwoorden

  Beste Anne,

  bekijk reacties van mevrouw Gambut, deze vertelde dat de Jehova-getuigen en messiaanse clubs tot sekte worden gerekend. Ook geeft deze website stemadvies om op twee partijen zoals PVV en Forum.

  Ik weet dat de Jehova niet stemmen, groot gelijk en veel wijzer besluit dan dat deze website aangeeft. Ik ben lid geweest van Forum en ze lachten mij uit als ik over Gods Woord sprak. Ze zijn voor vrije seks en er werd veel seks bedreven onder Forum en PVV, ook voor samen hokken en homofilie en gayparade steunen ze ook.

  Ik kan het niet begrijpen waarom deze website stemadvies geeft voor PVV en Forum, maar christelijke partijen afkraken, die half de bijbel volgen.

  Je moet de reacties van mevrouw Gambut lezen en die is stukken wijzer dan deze website, deze discussiërt teveel over politiek en aardse zaken en weinig over Jezus. Jezus staat niet voorop bij messiaanse clubs. Ik heb in het verleden met mijn vrouw erin gezeten en moest altijd een keppeltje dragen. Uiterlijk vertoon bij messiaanse sektes.

  Beste Anne, deze website zal zeker mijn reactie niet plaatsen omdat ik tegen PVV en Forum ben. Ook deze website is van messiaanse club.

  Groeten van Herman.

 7. Dag Anne,
  Over de Naam van de Schepper zijn we het eens, JHWH. Echter, de Bijbel leert, dat Hij in mensengestalte is verschenen, al bij Abraham, Jacob en ouders Simson, maar ultiem in de gestalte van Yeshua, die ons de Tora voorleefde, de doodstraf droeg voor elk mens, die zijn overtredingen van de Tora, zijn zonden dus, belijdt.
  Het Wachttorengenootschap, geheel ten onrechte Jehova-getuigen genaamd, leert dat Jezus/Yeshua de engel Michael was en is.
  Dat is pure misleiding en Godslastering en daarom is de naam “Jehavoa-getuigen” totaal misplaatst, ze zijn misleiders.
  En al helemaal geen “volk van JHWH”, die tekst uit Hand. 15:14 slaat op ieder , die Yeshua heeft aanvaardt als JHWH in mensengestalte.
  Ik zie uit naar je reactie,
  shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*