Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Voor dwaalgeesten, die Yeshua als mens zien, zonder pre-existentie, niet als JHWH in mensengestalte, een passende 2e weg, tragisch genoeg.

Noachiet kan ”belijdenis doen” bij joodse rechtbank

10-12-2013 10:44 | Reinald Molenaar
(met dank overgenomen van  http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/noachiet_kan_belijdenis_doen_bij_joodse_rechtbank_1_790458  )

Noachiet kan ”belijdenis doen” bij joodse rechtbank - beeld ANP

beeld ANP

Een halfproseliet, een noachiet, een ”bijwonende vreemdeling”, drie benamingen voor de niet-jood die wil leven naar de zeven geboden die volgens het jodendom voor alle mensen gelden. Maandag kan deze niet-jood zich voor het eerst in Nederland officieel aan het jodendom verbinden.

Een speciaal ingestelde ”beet dien” (Hebreeuws voor een joodse rechtbank) komt samen in Rotterdam om van vijftien personen de eed af te nemen. Al duizenden jaren kunnen niet-joden zich bij het jodendom aansluiten als noachiet, maar nooit eerder konden zij zich in Nederland officieel als noachiet laten registreren, vertelt Meïr Villegas Henríquez, voorzitter van de stichting Ohel Abraham en rabbijn in opleiding.

In de voor de gelegenheid ingestelde beet dien nemen Villegas Henríquez en twee orthodoxe rabbijnen uit Jeruzalem zitting: Oury Cherki en Efraim Choban. De twee rabbijnen vertegenwoordigen het Noahide World Center in Jeruzalem, een centrum gericht op de integratie van niet-joden in het jodendom.

Een rechtbank zonder rechtspraak?

Villegas Henríquez: „Inderdaad. Joden voegen zich naar de rechtspraak in een land. De joodse rechtbanken die er zijn, komen altijd op de tweede plaats. Deze beet dien is geen rechtbank in de Nederlandse betekenis. Het is een college dat de geloofsbelijdenis –om het zo maar te noemen– van niet-joden afneemt.”

Wanneer mag iemand deze eed afleggen?

„De vijftien die de eed afleggen en daardoor een ”geer tosjab” worden, kennen we goed. Uiteraard moeten we weten van kandidaten of ze inderdaad leven willen volgens de zeven geboden, de Tien Geboden zonder de geboden die specifiek voor joden gelden. Ook mogen ze geen goddelijke status aan Yeshua –Jezus– toekennen. Het noachiet worden is altijd een dynamisch proces geweest. Nu willen we niet-joden –benee Noach, of: zonen van Noach– de kans geven om het een en ander te formaliseren.”

Gaat u vaker een beet dien instellen?

„We hopen één keer per jaar. Al in de tijd van de Thora was het mogelijk om je als proseliet aan te sluiten bij het joodse volk. Ikzelf had een joodse vader en niet-joodse moeder en ben ook als proseliet toegetreden tot de Portugees-joodse gemeente in Amsterdam. Nu ben ik volwaardig jood, met alle rechten…” Lachend: „En vooral veel plichten.”

PS (toegevoegd door Ben Kok) : zie waar dit initiatief vandaan komt:  http://ohel-abraham.nl/wp/

Mijn commentaar:

Helaas zijn er in ons land gelovigen dan wel ongelovigen, die van mening zijn dat Yeshua niet het vleesgeworden Woord is, niet de menselijke zichtbaarheid van JHWH, maar slechts een mens, die bestaat sinds het ter wereld komen uit Maria, ca. 2000 jaar geleden.
Ik heb daar uitvoering commentaar op gegeven en die Godslastering Bijbels weerlegd, zie
http://tora-yeshua.nl/2013/02/de-grootste-misleiding-yeshua-is-niet-meer-dan-een-mens-volgens-uriel-ben-mordechai-c-s/

We zien deze ketterij vanuit 2 kanten op ons afkomen: van uit het orthodoxe Jodendom en de daarvan afgeleide Noachidische beweging enerzijds, maar ook, bizar genoeg, van uit zgn. “Messiaanse kringen”, dwz. vanuit Joden en niet-Joden, die  dan Yeshua wel als een zeer Tora-getrouwe Jood zien, maar niet als  YHWH in mensengestalte en niet als Degene, die voor ons de doodstraf droeg !
Hij is dan wel de Zoon van God, maar niet God Zelf, een mens geboren uit God (JHWH) en Maria (Mirjam), in feite dan een halfgod, het is te tragisch voor woorden, lees het artikel op genoemde link.
Dat is althans de visie van  de Immanuelgemeente te Alblasserdam  (Wim Verdouw) en de Tesjoevageemte te Emmeloord (Charlie Lengkeek).
Ook bij St.Shoresh (Timek Kolman) doen dergelijke gedachten opgeld en mochten de 3 genoemde personen hierop willen reageren met nadere duidelijkheid, dan heel graag, kan hieronder.
De aanstichter van deze ellende is Uriel ben Mordechai, die nog verder gaat en Yeshua als  Tora-getrouw Jood ziet zonder enige Goddelijke inbreng in Zijn Persoon,  een mens, meer niet.
Dit soort denken past heel goed in de eindtijd, waarin we leven en zo worden de geesten rijp gemaakt om een valse Mashiach, de antichrist te accepteren!
Yeshua zegt niet voor niets vaak in Matth. 24:4,5/11/23,2425 :”wacht u voor de misleiding”! en “valse profeten” en “valse messiassen”.

Orthodoxe Joden zeggen terecht, dat een mens niet de zonde voor een ander mens kan dragen, zie Ez. 18.
Maar als JHWH ons in Yeshua verschijnt, is dat JHWH Zelf, die voor ons de doodstraf draagt en dat is onze redding! Begrijpt u waarom  genoemde ketterij, het niet willen aanvaarden, dat Yeshua  JHWH Zelf is,  de bevrijding en vergeving van mensen, die zo denken , onmogelijk maakt?
Ze vertrappen de genade van JHWH tot hun eigen oordeel, helaas.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)

Navigeer naar andere artikelen

10 Responses to Voor dwaalgeesten, die Yeshua als mens zien, zonder pre-existentie, niet als JHWH in mensengestalte, een passende 2e weg, tragisch genoeg.

 1. Op de website van de ohel Abraham zien ik dat o.a. Bert Woudwijk in het comité van aanbeveling zit. Deze man, een voormalig voorganger van een Messiaanse gemeente in Dordrecht, heeft Yeshua ooit gekend, gevolgd en verkondigd, aan Jood en niet-Jood. Hij sprak in tongen, bad voor de zieken, en beleed Yeshua als Zoon van God, en Messias. Maar hij heeft zich laten betoveren(zie Galaten) en is een ander evangelie gaan prediken en geloven, en veracht de genade van God! Een valse profeet&leraar! Gods woord waarschuwt op een zeer ernstige manier voor dergelijke mensen. De missie van Bert is om twijfel en verwarring te zaaien bij volgelingen van Yeshua en in de kerk, en mensen weg te halen bij de Messias Yeshua. We moeten deze man volledig negeren, hem geen podium meer geven om te spreken, en hem zelfs niet meer begroeten….

  • Bedankt Ruben, ik had net nog niet opgemerkt, maar inderdaad veelzeggend, dat deze Bert Woudwijk zo verdwaald is. Dat hij in tongen sprak , wist ik ook niet, maar dat is doorgaans al een indicatie van misleiding en occulte invloed.
   Shalom,
   Ben

 2. Yeshua stierf voor zijn ideaal, niet voor verzoening door een bloedig verboden moloch offer. Hoewel het aannemelijker is dat het geen historisch persoon is geweest. Johannes begint zijn evangelie ook met de woorden die op het geweten wijzen, de eeuwige ingeschapen wijsheid van God, en niet op een persoon.

  • Dag Teun,

   Voor het bestaan van Yeshua van Nazareth is vele malen meer bewijs dan voor bijv. Julius Caesar, dus dat is een beetje veel onzin wat je daar schrijft.
   En verder is Zijn dood totaal onvergelijkbaar met jouw “Molochoffer”, dus verschoon ons hier van dat soort Godslastering.
   JHWH maakte Zich zichtbaar in Yeshua, droeg voor elk mens, die zijn overtreden van de Tora, zijn zonde erkent en belijdt, de doodstraf en dat is dus geen “offer” aan God, maar het daadwerkelijk in onze plaats de doodstraf dragen.
   Shalom,
   Ben
   PS: zie http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

 3. beste Ben,

  Ook binnen de traditionele christelijke kerkgenootschappen zijn de meningen uiterst verdeeld over het feit of Yoshua wel of niet JHWH Zelf was of werkelijk Zijn Zoon. Zelfs binnen kerkgenootschappen zijn de meningen hierover verdeeld. Helaas is de Schift hierover ook niet echt eenduidig genoeg om hier maar 1 mening over te hebben gestoeld op de Schrift.

 4. Op 8 februari 2014 @ 00:03 schreef Feike Dijkstra

  Beantwoorden

  Al een paar weken ben ik met Wim Verdouw bezig hem duidelijk te maken dat JHWH verlost in Yeshua, want JHWH verlost en niemand anders, en Paulus verklaart dat Yeshua komt als verlosser, maar dat is een brug te ver voor Wim Verdouw.
  Hij vergeet dat JHWH in elke zichtbare verschijning, ook in Yeshua optreed.

 5. Op 9 februari 2014 @ 00:03 schreef Feike Dijkstra

  Beantwoorden

  Een poosje terug heb ik bij W.V. een opmerking gemaakt over de 10 leefregels van Exodus 20, sindsdien ben ik het met oneens over zijn zienswijze over Yeshua.
  Hier onder een aantal van zijn ideeën, die hij mij heeft toegestuurd, het geeft niet dat ik hem confronteer met Jesaja 45:21 (NBG) en Filippenzen 3:20, voor mij een bewijs dat JHWH zich openbaart in Yeshua, hoe kan anders de rechter ons veroordelen tot de dood en dan van zijn troon stapt en de doodstraf voor ons ondergaat, met hem in discussie gaan is een eindeloze weg.
  Lees zelf maar:
  Hier de ideeën van Wim Verdouw.

  Als er één God is, … is dan Jeshua zowel God als Mens? Ik heb mijzelf de volgende vragen gesteld:  Hoe kan Jeshua alomtegenwoordig zijn als hij niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn?  Hoe kan Jeshua alwetend zijn als hij over de dag van zijn wederkomst zegt “Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader” (Marc 13:32).  Hoe kan hij almachtig zijn wanneer de evangeliën ons duidelijk vertellen dat hij niet in staat was om veel wonderen te doen in zijn woonplaats?  Zou Jeshua zelf gedacht hebben dat hij God was?
  Ik wil u 10 redenen geven waarom Jeshua niet dezelfde kan zijn als God.
  Als Jeshua God is … 1. Hoe kon Jeshua een begin hebben terwijl God altijd heeft bestaan? a) De geboorte van Jeshua geschiedde aldus. “Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest” (Mat 1:18). b) “… zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees” (Rom 1:3).
  God heeft altijd bestaan! “Ik, Ik ben JHWH, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord van JHWH, en Ik ben God. Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren? Zo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israëls … Ik JHWH, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning.” (Jes 43:11-13)?
  2. Waarom heeft Jeshua gezegd “Ik kan van Mijzelf niets doen” (Joh 5:30), terwijl er van God wordt gezegd “Ik weet, dat Gij alles vermoogt”? (Job 42:2) 3. Waarom heeft Jeshua de nacht doorgebracht “in het gebed tot God” (Lucas 6:12), als er nooit een tijd is waarin God bidt, maar Hij alleen het gebed van anderen ontvangt? 4. Hoe kan geschreven staan dat Jeshua gehoorzaamheid heeft “geleerd” om volmaakt te worden (Hebr 5:8- 9) terwijl God al heeft gezegd “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”? (Mat 5:48) 5. Waarom heeft Jeshua niet geweten van die dag en van die ure van Zijn wederkomst “maar de Vader (God) alleen”? (Matteüs 24:36) 6. Waarom wist Jeshua niet wie hem aangeraakt had (Mark 5:30), terwijl God alles weet? (Jes 46:10) 7. Hoe kon Jeshua verzocht worden door de duivel (Mat 4:1) terwijl Jacobus zegt “God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking”? (Jac 1:13)
  2
  8. Hoe is Jeshua “gehoorzaam geworden tot de dood” (Fil 2:8) als God “alleen onsterfelijkheid heeft”? (1 Tim 6:16) 9. Hoe kon Jeshua zich onderwerpen aan de Vader [als hij de Vader was] voor alle eeuwigheid? (1 Kor 15:28) 10. Waarom lag Jeshua “op het achterschip tegen het kussen te slapen” (Marcus 4:38), terwijl “de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt”? (Psalm 12:14)?

  • Hi Feike,
   Tragisch inderdaad, zoals Wim V. verdwaald is en ook verdwaald wil blijven. Zijn opmerkingen naar jou laten alleen maar zien, dat hij niet wil begrijpen, dat JHWH echad is (eenheid) en in verschillende gestaltes aan ons verschijnt, boven al in Yeshua.
   Net zoals je van jezelf meerdere foto’s kunt hebben of video’s of spiegelbeelden; uiteraard blijf je dan 1 en dezelfde persoon.
   Het is dan nogal belachelijk om te gaan veronderstellen dat het spiegelbeeld hetzelfde kan en weet als jijzelf.
   Toch dezelfde persoon en dat is ook bij de verschijning van JHWH in mensengestalte bij Abraham, Jacob, oudes Simson, Yeshua het geval.
   In het bijzonder in Yeshua zien we , volgens Hebr. 1:3, “de afdruk van het wezen van JHWH”.
   Volgens Ph. 2 is Hij de verschijning van JHWH, het vleesgeworden Woord, wat Zijn Goddelijkheid had afgelegd om volledig mens te worden, zodat Hij onder ons de Tora kon voorleven en de doodstraf voor de mensen, die hun zonden belijden , kon dragen.
   Alleen Hij kon dat doen, als Wezen zonder zonde.
   En waar Yeshua , als plaatselijke, menselijke zichtbaarheid van JHWH, bidt tot de alomtegenwoordige Geest, Die JHWH is, is “God met Zichzelf in gesprek”, zoals Bonhoeffer dat zo mooi zegt.
   Wie niet belijdt, dat de Mashiach in het vlees is gekomen, is in de geest van de antichrist, aldus 1 Joh. 4:1-6. En dat is het geval bij Wim V., Charlie Lengkeek, Levi Zoutendijk, Hans Holtrop, Martin Rozestraten en Kees Bloed, onder inspiratie van Uriel ben Mordechai oftewel Uri Marcus.
   Ze praten over “Yeshua als slechts een mens, zonder pre-existentie” en dat is precies zoals Joden die Yeshua als valse Mashiach zien , hun Mashiach verwachten: een tzadik, een zeer rechtvaardig, volgens de Tora levende Jood, die Israel als koninkrijk zal herstellen zoals in de tijd van David, als hoofd van de volkeren.
   Gelukkig zijn er ook Yeshua belijdende Joden, ca. 400.000 wereldwijd, een klein %, maar dan toch; en zij verwachten met ons JHWH, zoals in Zach. 14, in de gestalte van Yeshua ha Mashiach, op de Olijfberg, om Israel van de ondergang te redden, van de vernietiging door de volken, die zijn opgetrokken naar Yerushalayim.
   Shalom,
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*