Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

CU-Segers verkoopt zijn ziel aan de duivel

Arie Slob in antwoord op de vraag van Wilders: vindt u dat het christendom een betere religie is dan de islam? Het antwoord is oorverdovend stil.

Nalv. een artikel op de site van de Christen Unie over hun idee van “normen en waarden” ,

zie https://www.christenunie.nl/blog/2017/03/07/ChristenUnie-gemeenschappelijke-waarden-in-de-grondwet?originNode=30984&return_uri=/

schreef ik daar een reactie:
Zolang de CU voortgaat met haar stelling “de islam is een gelijkwaardige religie in ons land” en voortgaat met het importeren van stromen mensen uit het M.O. en Noord-Afrika, grotendeels moslims, is de CU bezig ons land kapot te maken.
Klets niet over een nieuwe bepaling inzake de “democratische rechtsstaat”, die in de islam onbestaanbaar is.
Inmiddels hebben we een moslimpartij, DENK, afsplitsing van de PvdAllah, goed voor 2 zetels in de peilingen, met de achterneef van Hitler, Erdogan als de mahdi, waar toch heel wat moslims blijkbaar op willen stemmen.
Nergens durven jullie te zeggen, dat de koranafgod NIET “dezelfde is als JHWH, de God van Abraham , Isaak en Jacob.
Integendeel, zie mijn recensie van het boek van Segers/De Vries op
http://tora-yeshua.nl/2012/02/theologen-marten-de-vries-en-politicologen-gert-jan-segers-cu-logen-en-blijven-dat-doen-boekrecensie/
En als het gaat om onze “normen en waarden” stellen jullie ook nergens, dat die in de Bijbel staan; liever verwijzen jullie naar de Unie van Utrecht.
Het “zelfbewust voor het christelijk geloof uitkomen”, waar jullie toe oproepen, is er bij jullie zelf niet bij.
Vechten met “lijf en goed” voor de “gediscrimineerde moslims” in ons land, voor een 2e imam in ons leger, voor ruimte geven aan 500 moskeeën in ons land, dat is wat jullie doen.
“Gristen-lijken” , mooie witte graven van buiten, stinkend van binnen.
Ben Kok (joods-chr. pastor)
tora-yeshua.nl

Dan krijgen we  Segers  vanaf  7.38 min.  te zien op
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/383983/Nieuwsuur.html
Schokkend, we zien hier een “gristen-lijk”  die blijkbaar zijn ziel al aan de duivel heeft verkocht in de spagaat “werelds politiek denken” vs. “christelijke  waarden en normen van wat jaren terug”.

Een homodominee  in spe, Kees Goedegebuur, wil in het programma zijn gelijk halen, nl. dat er voor homo’s geen plek is in de CU , maar  Gert-Jan stelt dat er geen discriminatie mag zijn, dus de man kan zich opnieuw als  CU-lid aanmelden en in een selectiecommissie wordt de kandidatuur  voor functies dan bekeken.
Het feit, dat iemand homo is, mag dan geen beletsel zijn, aldus de partijleider en ex-CU-lid Kees Goedegebuur stelt dan ook met enige voldoening vast, dat het CU programma op dit punt “ruimdenkender” lijkt te zijn geworden, er staan geen  beperkingen meer in het beleid.

 (Mijn commentaar: volgens Bijbelse waarden en normen dient men echter niet aan elke “geaardheid” alle ruimte te geven, in Lev. 18 en 20  worden bijv. overspel, homofilie, incest en sex met dieren zeer krachtig afgewezen te worden.
M.a.w., als je  hetero-geaardheid uit de hand laat lopen en tot overspel komt, is dat zo kwalijk, dat er de doodstraf op staat, als het gaat om de door JHWH bedoelde maatschappij.
En dat geldt ook voor de overige zaken, zoals homofilie in de praktijk van het homohuwelijk of homo-relatie.)

De CU is dan ook “christelijk sociaal ” te typeren, aldus Gert-Jan. Hij had ook “Bijbels” kunnen zeggen, maar dat is opvallend genoeg niet het eerste woord, wat boven komt.
Rutte (51% christelijk, 49% iets anders) en Buma zijn ook allebei christen volgens Segers.
Hij noemde eerder imam Yussuf el Forkani al “zijn broeder”.

Abortus mag bij 18 weken, 4 maanden oude baby  in de moederschoot mag vermoord worden, pragmatisch, want het is minder dan 22 weken en de CU zal daar dus voor stemmen.

D66 is ook een fijne samenwerkingspartner, gaat prima in “waardig ouder worden”, maar waar de grens gaat liggen voor de “pil van Drion” is nu nog lastig.
We beginnen met zorg e.d., maar  krijgen we vroeg of laat net als bij abortus een  pragmatische verschuiving in de zin van “langer werken, eerder verplicht dood”?

Waar zou Jezus de christenpolitici corrigeren als Hij terug komt?
Gert-Jan: “Hij zal vragen of onze intenties goed waren” mbt. jeugdzorg, ouderenzorg en ontwikkelingssamenwerking”, waar de CU op zou hebben bezuinigd.

Het Bijbelse antwoord had moeten zijn:
“er komt geen verwesterde ontjoodste Jezus terug, Zijn Naam is  Yeshua en  Hij is de menswording van JHWH;
Hij komt terug om te oordelen en ieder, die Hem in Yeshua niet heeft aanvaard, was en blijft verloren.
Correcties op details zijn dan niet meer aan de orde en ik zou niet graag in de schoenen staan van de huidige “christenpolitici”, die zich hebben ontpopt als  “gristen-lijken”  “.

Maria uit Deurne zit er namens “Stop de stank”, die afkomt van de megastallen en ze neemt Segers kwalijk dat hij niet zorgt, dat die ellende verdwijnt.
Het gaat niet om echte boeren met liefde voor het vak, de streek wordt verpest door industriëlen, die zelf elders wonen.
Segers bestaat het om te zeggen, dat megastallen moeten kunnen en dat noemt hij dan “groen” en zorg voor de schepping.
De oplossing is de monomestvergisting,  Segers weet niet wat het is, terwijl het begrip staat in het CU programma en prof. Oene Oenema legt dan even uit wat dat is, in elk geval niet de oplossing, waar Maria uit Deurne om vraagt.

De “sociale kwestie” , te weten , de integratie.

Arie Slob kreeg  es de vraag van Wilders,  of het christendom beter is dan de islam en Arie had geen antwoord, hij zweeg.
Segers vindt dat de “islam een gelijkwaardige religie is in ons land”,  moslims dienen dezelfde religieuze vrijheid te hebben als elke andere religie, gelijkwaardig voor de wet.
Hij komt niet verder dan ” de islam is anders dan het christendom, niet het zelfde, staat haaks op elkaar, zo zien we in islamlanden, daar is minder vrijheid mbt geloofskeuze, feitelijke constatering.
Maar Aboutaleb is als moslim een geweldig voorbeeld, onderscheid maken tussen jihadisten en   gematigde moslims, aldus Segers.
Wilders zegt dat “de islam ” een probleem is en dat is onzin volgens Segers, want Koerden en moslims als  Aboutaleb zijn onze bondgenoten.

(Wilders zegt het echter uitstekend,  hij zegt nl:” de islam is het  probleem, het systeem dwingt de leden tot agressie en onderdrukking van alles wat er buiten staat en de moslims zijn er de eerste slachtoffers van”.
Dus zoveel mogelijk de verspreiding van islam als systeem tegen gaan, sluiten die moskeeën en geen islamscholen.
Zie ook http://tora-yeshua.nl/2013/07/jhwh-vs-koranallah-cu-segers-durft-zich-niet-uit-te-sprekenpvv-wilders-doet-dat-uitstekend/   )

Islamscholen moeten kunnen, aldus  Segers, dat is hun recht. Die 6 % moslims zijn echt geen bedreiging mbt. die andere 94% van de bevolking.
Houd je rug recht, besef je eigen identiteit, de kracht  van onze democratische rechtsstaat.
En laten we onze waarden nog eens extra vastleggen in een preambule in de grondwet.
Vraag van de interviewster is dan wel hoe je controleert, of op die scholen geen islamisering plaats vindt via het godsdienstonderwijs op de islamscholen.
Segers: controle van de onderwijsinspectie moet voldoende zijn. (eens in de  3 jaar een vooraf aangekondigde steekproef, m.n. op de kwaliteit van het onderwijs en niet een lachtertje dus.)

Conclusie:
Segers denkt dat we het land goed kunnen houden met onze rechtsstaat en het handhaven van de normen en waarden van onze grondwet via overheidscontrole.
Hij wenst en durft niet in te zien, dat het toenemende aantal moslims hier is met de opdracht uit de koran, om hier dezelfde in de koran opgedragen onvrijheid te scheppen als in de huidige 56 islamlanden.
Hij weet dat dit in de koran/ahadith staat, hij weet dat de koranallah een afgod is en toch blijft hij doordrammen over “gelijkwaardige ruimte voor de islam” in ons land, terwijl de integratie voortdurend mislukt blijkt te zijn.

Segers verkwanselt zijn kennis van Bijbels geloof en daarmee ook zijn persoonlijk geloof voor politiek pragmatisme  in politiek correct gewauwel, waar de ongeloofwaardigheid van af straalt.
“Geloof in politiek” staat op 1 van de CU posters en dat is wat hij doet. Een “zendeling”  die de bescherming door de rechtsstaat als geloof heeft en als dogma “dat elk mens het vroeg of laat wel goed gaat bedoelen”.

De Bijbel leert ons wel wat anders, wie zijn vertrouwen (=geloof) stelt op een systeem of op een mens, is vervloekt, omdat hij dan zichzelf en zijn medemensen misleidt.
Alleen het vertrouwen op JHWH brengt ons het leven, hier en nu en  tot in eeuwigheid, niet een “preambule in de grondwet” en nog minder het vertrouwen op gammele politici.
Bij gebrek aan beter  lijkt me Wilders nog de enige, die de moed heeft om de islamisering en de EU te ontmaskeren, als het gaat om de komende verkiezingen.

Voor waarden en normen kunnen we niet meer terecht bij de politiek, lees de Bijbel, daar staan ze gewoon in als  de Tora met de kern “10 geboden” en de kracht van JHWH, het evangelie van genade door Yeshua.

Shalom,

Ben Kok (joods-chr .pastor)

PS: zie over Segers de nodige artikelen op deze site, zet gewoon even “Segers” in de zoekmachine.
Verder nog  wat details over zijn studie , die ik noem in http://tora-yeshua.nl/2016/01/12754/ met als titel “Gert-Jan Segers, fractieleider CU, in de NWO-lijn gestudeerd aan het SAIS”.

Zie ook zijn neo-liberale leermeester ter plekke, https://www.filosofie.nl/francis-fukuyama.html
die genoemd wordt in
https://fd.nl/economie-politiek/1191037/het-scharnierpunt-zijn-in-de-nederlandse-politiek-is-een-hele-comfortabele-positie
e
n waar ook het EU-enthousiasme van Segers benoemd wordt.

Navigeer naar andere artikelen

11 Responses to CU-Segers verkoopt zijn ziel aan de duivel

 1. Best stuk Ben ik wordt gewoon bang als ik lees hoe de christelijke politici praten ik heb bewondering voor jouw vasthouden in de waarheid zaken durven benoemen ondanks alles mag ik elke dag leven van de Genade van Christus
  Sterkte Ben Gods zegen groet Rien uit Katwijk

 2. Hoi Ben,

  Heb net in Uitzending Gemist het interview met Segers gezien, de ChristenUnie is inderdaad erg aan het verschuiven als het gaat om abortus en homohuwelijk.
  Deel nu enkele gedachten met je. De 7 gemeentes in Openbaring worden door nogal wat Bijbeluitleggers mede verklaard als panorama van de kerkgeschiedenis. Persoonlijk deel ik deze visie. Laodicea is de laatste gemeente, en de naam van deze gemeente betekent zoveel als “de mensen beslissen (van wat goed en fout is).” Dus niet God normeert meer, nee, de mens bepaalt het zelf wel.
  Het deed me weleens denken aan wat Jezus zei: “Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op de aarde?” Paar dagen bekeek ik een video van Rick Joyner. Deze zei dat blijkens een onderzoek slechts 10% van de Evangelische jongeren in Amerika wist dat God sex uitsluitend bedoeld voor binnen het huwelijk. Je vraagt je af: “En hoe slecht kennen, of geloven, ze de bijbel?” Merk op, dit onderzoek werd uitgevoerd onder de Evangelischen, waarvan nogal algemeen men uitgaat dat ze zo bijbelgetrouw zijn. Dan hebben we het dus nog niet eens over de andere gezindten. Tja, Laodicea…

 3. Op 8 maart 2017 @ 22:16 schreef wim rhebergen

  Beantwoorden

  Het is zo waar wat John Wesley zei:What one generation tolerates, the next generation will embrace.
  Hij werd geboren in 1703,had blijkbaar een vooruit ziende blik.

 4. Dag Ben,
  Dat commentaar wat je op Segers had gegeven is verwijderd.
  Dat commentaar heb ik wel gelezen en was goed confronterend,
  Ook de sgp/vd Staay is met hetzelfde sop overgoten met het EU. virus.
  Deze mensen willen geen commentaar van wie dan ook, zelfs Bijbel teksten interresseerd hen niets.
  Dus het terecht wat je schrijft,hun ziel aan de duivel/EU verkocht.
  Gods zegen toegewenst, Josef

  • Hi Josef, ik zie jouw reactie ter plekke nog wel staan, een wonder op zich, want hij komt aardig overeen met de mijne.
   Maar ik vrees , dat bovenstaand artikel de druppel is, die de CU -emmer deed overlopen, zoveel waarheid kunnen ze daar echt niet aan.
   Helaas.
   Shalom, ik hoor graag meer van je, mail es wat aub over jezelf via benjackok@gmail.com
   Ben

 5. Op 11 maart 2017 @ 13:39 schreef Nico Spaak

  Beantwoorden

  Segers was gisteravond bij Pauw en Jinek. Zie: http://pauw.vara.nl/media/370724 vanaf 14.29. Deze man leeft gewoon op een andere planeet. Kijk en huiver. Alleen voor toeschouwers met een sterke maag. Kort samengevat: De Islam is niet het probleem, maar wij zijn het probleem.
  Shalom, Nico

 6. Goed bezig weer Ben! Anderen verrot schelden en dan ook nog claimen dat ze het niet aankunnen omdat er zoveel waarheid in zit.

  Maar goed, deze reactie komt vast niet op je site. Weet je waarom? Er staat teveel waarheid in. Dat kun jij niet hebben….

  • Dag Wout,
   Ik heb het valse zinnetje in je reactie mbt mijn persoon er uit gehaald, de andere valse zinnetjes laten staan.
   En dan zien we weer, zoals altijd bij jou: geen enkel inhoudelijk argument, nergens leg je uit waarom mijn bezwaren tegen de CU en Segers niet kloppen.
   Dat kun je ook niet, je weet best dat ik gelijk heb met mijn afschuw van die politiek correcte misleiders met hun opportunistische gezwets; de onderbouwing staat in alle toonaarden in de diverse artikelen op onze site, inclusief het laatste.
   Dus als je nog iets inhoudelijks hebt te melden, dan hoor ik het graag, maar het zou me verbazen.
   Shalom toegewenst, als je snapt wat dat inhoudt.
   Ben

 7. Wederom dank voor je goede artikel, hoop dat mensen (met name de gristen-lijken) nu eindelijk eens wakker worden, liefst VOOR 15 maart!!
  Shalom,
  Astrid

Laat een reactie achter op Astrid Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

een × vijf =