Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Jeroen Bol c.s. verantwoordelijk voor geestelijke misleiding !

Vandaag een uitnodiging  van de https://julesisaacstichting.org
in de mail en het idee van voorzitter (?) Jeroen Bol is dan om Mark Kinzer (joods-messiaans theoloog met intensieve RK contacten) en Tom Wright  (Anglicaans bisschop) op 19 maart met elkaar in gesprek te laten zijn.
Of beter: Mark moet Tom gaan corrigeren, zie de website van deze “julesisaacstichting”.
In de uitnodiging staat:
“Mark Kinzer zal in twee lezingen zowel de verdiensten als de schaduwzijden van Wrights theologie aangaande Israël voor het voetlicht brengen.”

Nu heb ik de vorige conferentie met Mark Kinzer intensief mee gemaakt, 3 bijeenkomsten in  een midweek, zie  https://tora-yeshua.nl/2015/11/zeer-omstreden-israelvisie-van-mark-kinzer-ook-bij-chr-v-israel-e-a-ondersteund/

Jeroen heeft nooit gereageerd op mijn artikel, ik heb nog es de moeite genomen hem er over te bellen, hielp ook niet, er kwam in dat telefoontje geen inhoudelijke reactie.

Dag Jeroen, 
Ik heb es wat verder gelezen over Wright, zie  https://www.9marks.org/review/simply-christian/  met vertaling in Nederlands op  http://plantagewerk.nl/recensie-eenvoudig-christelijk-n-t-wright/  , commentaar van de Baptisten, toch voor jou van onverdachte huize.
Lijkt me helder, deze goed onderbouwde kritiek.
Waar ben jij mee bezig !
Kinzer hier introduceren met zijn “ elke Jood is behouden omdat Yeshua verborgen in de sjoel aanwezig is en hoewel men hem dan als valse Mashiach ziet en afwijst, wordt Hij hen tot behoudenis gerekend”., aldus Kinzer met bovendien zijn enthousiasme over de RK kerk.
En dan Wright, zonder Tora-praktijk, Anglicaans, met een evangelie zonder zonde-besef en nog meer gemis, zie de link.

Ik zou me toch es afvragen, hoe je dit naar JHWH toe denkt te kunnen verantwoorden, misleiding van 2 kanten.

Wees welkom voor een gesprek hierover, desgewenst en uiteraard ben ik ook bereid tijdens de conferentie hier over een inbreng te hebben. Maar vorige keer verbood Kinzer me in de 3e bijeenkomst enige inbreng te hebben, nog voor de bijeenkomst en op niets gebaseerd.
Jij hebt nog steeds niet op mijn artikel gereageerd, dus dat schiet ook niet op.
Aan jou de keuze: neem mijn waarschuwende kritiek ter  harte, doe er wat mee , reageer er op of ga lekker door op het ingeslagen pad en wees daarmee verantwoordelijk naar JHWH en mensen voor wat je aanricht.

Shalom, 
Ben

Binnen een half uur antwoordde Jeroen Bol per mail, dat hij niet wenste in te gaan op mijn voorstel tot gesprek; sterker nog, hij zou ooit hebben aangegeven geen contact meer te willen.
Dat is me dan ontgaan, ik heb er geen mail van en volgens mij is dat ook niet zo, want dan had ik hem nu ook niet gemaild; maar dat is dan nu wel duidelijk.
Het hele bestuur is uiteraard verantwoordelijk voor deze conferentie met 2 misleidende sprekers en ik zal hen, voor zover ik de adressen heb, dit artikel sturen met de vraag om te reageren.
Op de website lees ik dat het bestuur van de JulesIsaacstichting  uit de volgende personen bestaat:

Voorzitter:
De heer R.A. (Robert) Bezemer, Alphen aan den Rijn

Secretaris:
De heer B.J.J. (Noël) Masseus, Emmeloord

Penningmeester:
De heer A.I. (Ingmar) Remmelzwaal, Alphen aan den Rijn

Bjorn Lous
bestuurslid Jules Isaac Stichting

Welke functie Jeroen Bol er dan heeft, lees ik niet op  hun website, maar Jeroen is wel degelijk degene, die de kar trekt.
Als bestuur van de nauw verwante Whitefieldstichting lees ik dezelfde namen op
http://www.whitefield.nl/wie-zijn-wij/198-algemene-gegevens

Bestuur:
Dhr. Jeroen Bol, Alphen a/d Rijn, voorzitter
Dhr. Robert Bezemer, Alphen a/d Rijn, secretaris en penningmeester
Dhr. Ingmar Remmelzwaal, Alphen a/d Rijn
Dhr. Noël Masseus, Emmeloord
Mocht u er heen gaan, wees gewaarschuwd, lees genoemde links, de lezingen van Kinzer staan bijna allemaal op de site van genoemde stichting, u kun dan zelf zien of u het met de ene of de andere spreker eens wil zijn of er anders over denkt.
Reageer al vast hier onder aub., goed om het eigen geloofsleven te toetsen.
Het gaat vooral om de volgende vragen:

-alle Israelieten vanaf Abraham tot de laatste behouden voor eeuwig, omdat men genetisch Jood is (Kinzer)
of gaat het om “een oprecht gelovige rest uit alle Joden” ?
-is Yeshua  de fysieke verschijning van JHWH , de afbeelding van het diepste wezen van JHWH dus,
of is  Yeshua een Joodse man, die zich steeds meer vereenzelvigde met de profetieën  in de Teanch over de Mashiach, een “self fullfilling prophecy” dus (Wright).

Ik zie  uit naar uw reacties, heel belangrijk om hier duidelijkheid over te hebben.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*