Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Tora negeren geeft schokkende gevolgen !!

RK kerk met haar “onfeilbare pausen” gooide alles wat Joods is inclusief de Tora weg.

Een van de vele “eigen-wijsheden” is het celibaat,  niet trouwen, of , zoals men dat dan moet,  “met Christus gehuwd zijn”, wat opzicht al een gotspe is, net als het idee dat  Maria dan je schoonmoeder is, als “moeder Gods”.
Dat levert dus sexueel gefrustreerde pausen, bisschoppen, priesters, pastoors op en een aantal komt dan tot homofilie, pedofilie en sexueel kindermisbruik.
Ook dat zijn zaken, waar in Lev. 18 en 20 de doodstraf staat, een gruwel voor JHWH.
Of een aantal gefrustreerde nonnen, die zich in machtsmisbruik uitleven in diverse RK-zorginstellingen.
Yeshua is daar uiteraard ook duidelijk in, zie Matth.18:6   “wie een kind tot zonde verleidt, zou beter met een molensteen om zijn hals in de zee geworpen kunnen worden” ; het eeuwig oordeel over zo iemand moet vreselijk zijn, zo is de impliciete waarschuwing.

http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/08/Aartsbisschop-Paus-wist-van-misbruik-maar-stelde-kardinaal-McCarrick-toch-aan-als-persoonlijke-adviseur

De volgende link geeft ook veel uiteraard schokkende info:

Ireland: Catholic Church might have abused 150.000 children

En wie wil zo graag al jaren het contact met de RK-kerk verbeteren, wie gaat voor een zover mogelijke oecumene , hand in hand met EO/CU ?
Arjan Plaisier dus en zie ook de rol van Segers in de volgende link !
https://tora-yeshua.nl/2016/06/eo-pkn-en-cu-gaan-rk-kerkpaus-promoten-symposium-do-23-juni/

Jawel, voormalig scriba PKN, Arjan Plaisier en juist nu komt hij met de opmerking, dat “we ons als kerk schuldig moeten voelen wegens al dat sexueel misbruik.
https://cip.nl/69248-arjan-plaisier-over-misbruikschandalen-we-zijn-als-kerken-van-ons-voetstuk-gevallen

Dit komt uit een  artikel van het ND, spreekbuis van de CU en ik citeer er uit:
“De missionair predikant uit Apeldoorn ervaart de misbruikzaken als “een oordeel dat over de kerken gaat”. “De wereld maakt daarbij niet zoveel onderscheid tussen rooms-katholiek of protestant. Het is het imago van de kerk dat zwaar is beschadigd. Welke kerk kan zich hieraan onttrekken?”

Plaisier is zo betrokken bij deze “zusterkerk”, dat hij vindt, dat alle kerken zich in dit sexueel misbruik betrokken moeten voelen.
Ipv. krachtig afstand te nemen van deze structureel zieke RK ramp; kennelijk heeft hij in zijn achterhoofd, dat de PKN ook  hier en daar niet al te zuiver op de graad is
Dat kan zijn met hetzelfde probleem, maar ook met hun PKN-islamnota , waarin men hetzelfde belijdt als de RK kerk: “dezelfde God in Bijbel en koran”, de meest belachelijke, ziekmakende onzin en misleiding.

De CU gaat  via hun Wetenschappelijk Instituut door met haar groeiende sympathie voor de RK zwijnenstal:
https://cip.nl/cip+/69108-wouter-beekers-christenunie-flirt-met-rome/TBQLCQIBAH11OEhLRRsQdBQQ

Dit is slechts 1 enorm voorbeeld van het negeren van de Tora, wat begon met de bisschop van Rome.
Men zegt dan ook nog, dat Petrus de eerste bisschop/paus was, alleen , die had wel een schoonmoeder, zie n.b. door Yeshua genezen werd, zie Matth. 8:14,15 en Peetrus was als 1e paus blijkbaar getrouwd.

Ga weg uit deze zieke kerken, zeker uit RK,PKN ; er zijn er meer.
Want ook diverse evangelische/pinkster kerken zoeken de valse oecumene:
https://tora-yeshua.nl/2018/05/de-valse-oecumene-olv-peter-sleebos-vpe-joris-vercammen-oud-kath-arjan-plaisier-pkn-e-a/

Shalom, voor wie de moed heeft om voor zijn/haar Bijbels geloof uit  te komen.
Degenen, die liever lauw blijven, maar koud noch heet zijn, worden door Yeshua uitgekotst, zo lees ik in Opb. 3:16
Shalom of uitgekotst ? Dat mag  u zelf bepalen in gesprek met JHWH, onze hemelse Vader, althans, als u Hem nog Vader noemt of toch liever van alles en  noch wat?

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

5 Responses to Tora negeren geeft schokkende gevolgen !!

 1. Hoi Ben,alles komt aan het licht,is het niet hier op aarde,dan straks,zelfs Paus Fransiscus – nu vollop in het nieuws – wenst als ‘Hoofd’ van zijn kerk,niet de verantwoording te nemen.voor de gruwelpraktijken binnen de RK,mocht hij dus daadwerkelijk weet hebben gehad over deze afschuwelijke praktijken,dat komt aan het licht, hoe dan ook,laat hij echter het oordeel over aan capabele journalisten,over wat nu binnen de RK weer aan het licht gekomen is,immers,de Paus,is ook ‘god’ en ‘vader’ dus oordeelt en veroordeeld hij niet,’ t is alles genade en het wordt wel vergeven

  1 van de meest succesvolle leugens van satan/leugenaar vanaf het begin is dat hij JHWH’s wetten en tijden verandert heeft en daarvoor mensen heeft misleid – en dat nog steeds doet – die wel oren hebben naar de leugens ,immers Keizer Constantijn heeft de Kerk/RK geintroduceerd en velen miljoenen volgden en volgen hem,tot aan de dag van vandaag,met alle gevolgen van dien,de vervulde Torah/Jeshua en Zijn geboden,werd – en wordt – met voeten getreden en ingeruild voor menselijke wetten en tijden,met alle gevolgen van dien,al het werk van de profeten en de apostelen leek voor niets geweest te zijn,echter,JHWH zelf haalt de Zijnen die Hem werkelijk toebehoren uit de leugen van de RK/zondagskerk,de RK en al haar denominaties vanuit de reformatie tot nu toe,het is Jeshua Zelf die waakt over Zijn gemeente,daarover kunnen we oa lezen in Openbaringen.
  De grote afval is begonnen,voor wie niet vurig is en oprecht en rechtvaardig voor JHWH’s aangezicht wil leven en liever de leugen en daarmee de Vader der leugens wil dienen,is noch heet,noch koud,maar lauw en wordt inderdaad uitgespuugd

  *wat ben ik blij dat de kerken leeglopen,want het systeem deugt niet
  *begrijp me niet verkeerd,ik.ken genoeg oprechte en rechtvaardige ‘kerkgangers’ik ken ze persoonlijk,maar ’t komt er op aan lieve mensen aan wie je je hart geeft,het gaat over die eerste liefde(daarover kun je lezen in Openbaringen)

  Shalom

  • Dag Amares,
   “JHWH haalt de mensen er uit”? Ik zou liever zeggen (en wellicht bedoel je dat ook), dat Hij ze overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel en dat het dan aan ieder mens persoonlijk is om stappen te zetten.
   Dan zie je dat het gros het ergens wel meer of minder weet, maar gewoon blijft bij de troep , waarin men zit.
   Bij Noach ging niemand aan boord, gelukkig nog zijn gezin en de dieren.
   Het is niet veel anders nu, de zondvloed komt in vorm van de Dag van JHWH.
   Shalom
   Ben

 2. Ik schreef; JHWH haalt de Zijnen er uit,dit betekent; Weg uit Babylon = weg uit die troep zoals jij dat noemt Ben,weg uit de leugenleer,de leer van de menselijke wetten en regeltjes,en staat geschreven dat je JHWH – ook wel de Heere God genoemd – meer gehoorzaam moet zijn dan de mensen,dat ‘moet’ niet,JHWH is niet de god van dwang en drang,echter Hij weet dat de menselijke leer zonder wijsheid van boven,dus aards,je in verwarring brengt,mensen/gelovigen die geleidt worden door de Geest van deze wereld, zullen wat ze geleerd hebben ook over willen brengen aan onwetende gelovigen en goedgelovigen,beproef daarom de geesten of zij uit JHWH zijn,er zal nog zoveel misleiding en verwarring komen dat wat nu gebeurd slechts een ‘intro’ is,een voorproefje van wat komen gaat;de tijd van verwarring misleiding en radeloosheid en angst zal dusdanig groot worden dat zelfs JHWH”s uitverkorenen het ontzettend zwaar zullen krijgen,doch JHWH zal die tijd van zware verdrukking en vervolging verkorten,omwille van de uitverkorenen,opdat zij niet ook zullen bezwijken aan de druk,dat staat geschreven, dat weet je toch en dat is wat ik bedoel

  *Ik kan niet meer naar de kerk,ik kan wel,maar ik wil niet meer,ik mis het om met oprechte en rechtvaardige kerkgangers/christenen samen te komen, kan echter niet met hen meegaan,ik kan NIET meer naar het instituut/de gevestigde orde wat al sinds eeuwen de ‘Kerk’ wordt genoemd en nog steeds haar wortels in de RK heeft,helaas…

 3. 1 Timotheus 4
  leert:

  1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen
  zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen
  van boze geesten volgen,
  2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten
  gebrandmerkt zijn,
  3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God
  toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door
  de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

veertien + zeventien =