Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Islam, 1400 jaar ellende, lees Ruud Koopmans

1979

Annus horribilis

Veertig jaar geleden brak het islamitisch fundamentalisme door. Met de ultraconservatieve revoluties in Iran en Saudi-Arabië en 

de invasie van Afghanistan kwamen de verhoudingen met het Westen op scherp te staan. En de wereld veranderde voorgoed.

Door: Ruud Koopmans

Voor het Westen was 1979 niet meer dan een typisch Koude Oorlogsjaar. De plaatsing van SS-20-

atoomraketten door de Sovjet-Unie, het besluit van de NAVO om als reactie daarop kruisraketten in West-Europa te stationeren, en de daartegen te hoop lopende vredesbeweging beheersten het nieuws. De Sovjet-Unie en de Koude Oorlog zijn allang voltooid verleden tijd, maar met de wereldwijde gevolgen van drie met elkaar samenhangende gebeurtenissen in de islamitische wereld in het jaar 1979 leven we tot op de dag van vandaag.

Het was het jaar van de doorbraak van het islamitisch fundamentalisme, dat tot een dramatische verslechtering van de toch al niet florissante stand van zaken van democratie, mensenrechten, vrede en welvaart in de islamitische wereld zou leiden en dat de verhouding tussen de islamitische en de rest van de wereld op scherp zou zetten.

Het jaar begon met de Islamitische Revolutie in Iran. Na maanden van steeds massalere protesten en stakingen, vertrok op 16 januari van de luchthaven van Teheran een vliegtuig met daarin de doodzieke Mohammad Reza Pahlavi, de laatste vertegenwoordiger van de oudste monarchie ter wereld,

die Perzië 2.500 jaar – met toenemend harde hand – had geregeerd. Twee weken later, op 1 februari, waren miljoenen mensen op de been om de terugkeer te vieren van ayatollah Ruhollah Khomeini uit zijn ballingschap in Parijs.
Zie verder, met dank voor de toestemming:

De wereld na 40 jaar islamitisch fundamentalisme

Conclusie: islam beschreven door een wetenschapper, professor Ruud Koopmans:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruud_Koopmans

hopelijk dringt het dan door bij al die 6000 kerken en 50 synagoges die zwijgen over de islamisering in Nederland.

Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Zie het nieuwe boek van prof. Koopmans:
“het vervallen huis van de islam”

https://www.bol.com/nl/p/het-vervallen-huis-van-de-islam/9200000095225178/?Referrer=ADVNLGOO002008P-G-56741762070-S-441496550305-9200000095225178&gclid=Cj0KCQiAh9njBRCYARIsALJhQkGJrKD8dB7B9K7v027K2RNxGugKa7XDGJe1hcQ_fFJtcg6LTCn8XcIaAu8tEALw_wcB

Navigeer naar andere artikelen

9 Responses to Islam, 1400 jaar ellende, lees Ruud Koopmans

 1. Op 6 maart 2019 @ 15:39 schreef Dre dezeeuw

  Beantwoorden

  Shalom allen,
  Niet alleen in Nederland speelt de islam een grote rol, in Israël via de Palestijnse voetbal bond worden harde woorden gesproken.
  Zou eens een trainer van het Nederlands elftal moeten zeggen over moslims ,en kijken wat er dan zou gebeuren…..
  https://israelcnn.com/news/news/2019-03-05-2340
  Shalom Dre

 2. Koopmans’ feitelijke onderzoeksgegevens onderbouwen ongetwijfeld de miserabele stand van zaken in menig islamitisch land. Dat ‘religieuze oorzaken’ hiervoor verantwoordelijk zijn, is echter op voorhand al het bevragen waard. Ideologieën – religieus of seculier van aard – kunnen niet de primaire oorzaak van agressieve uitspattingen in menselijk samenleven vormen.

  Wat dergelijke ideologieën – zoals het katholicisme, intioïsme, maoïsme en andere variaties van het marxisme – ongetwijfeld altijd en overal wél deden is onderlinge verhoudingen legitimeren, zowel van naastenliefde als marteling en doodslag.

  Het zijn in de eerste plaats mensen die elkaar uitbuiten, die bedroevende achterstand en dagelijkse rampspoed veroorzaken. In de islamitische wereld is dat evenzeer het geval, waar een goed georganiseerde ‘religieuze’ groep de eigen machtsposities legitimeert met fundamentalistisch gedachtegoed. Voor die legitimering wordt islamitische erfgoed gebruikt. Die macht ontleent die groep despoten echter niet aan de islam, maar aan geweldsmiddelen, waarvan een arsenaal aan ‘wapen- en oorlogstuig’ wel het belangrijkste is.

  Hier wat gedetailleerder over deze kritiek op een overweldigend goed boek: https://www.socialevraagstukken.nl/het-standvastige-huis-van-verzet-in-de-islamitische-wereld/

  • Dag Aart, dank voor je reactie.
   Ik heb gelezen wat je schrijft als commentaar op Koopmans.
   Mijn conclusie: je legt de oorzaak van de agressie uit de islam vooral bij de bedreigingen van het Westen, die arme moslims worden in hun cultuur bedreigd en gaan zich natuurlijk verdedigen.
   Je vergeet dan de hele start van de islam rond 600, er was allerlei heidendom (360 afgoden te Mekka bij de Kaaba) , Mohammed kwam , aangestuurd door de RK kerk en riep afgod “allah” uit tot enige ware God.
   De kernopdracht werd: de wereld onderwerpen voor deze koranallah, via jihad, die in zachte vorm, maar meestal in keiharde vorm, uitgevoerd werd en wordt.
   Na 400 jaar islamagressie, waarbij ze al in 760 bij Poitiers stonden en door Karel Martel werden teruggeslagen, ging de christenheid zich verdedigen, via de bekende kruistochten.
   Veel te laat , maar wie verwacht dergelijke gekte als de islam? Men moest er met schade en schande achter komen.
   Zie https://tora-yeshua.nl/2012/04/4412/ over het verloop van de islamoorlogen, de oorzaak ligt voor het overgrote deel bij de opdracht in de koran: onderwerp de wereld aan de koranallah.
   Bedenk even hoe moslims Constatinopel veroverden en uitmoorden! Ze stonden voor Wenen in 1683 werden toen teruggeslagen.
   In 2046 zijn de in Wenen alsnog de meerderheid https://ejbron.wordpress.com/2014/11/20/wenen-het-aantal-moslims-verdubbelt-tot-het-jaar-2046/
   Ik vind je benadering als socioloog zeer eenzijdig en bizar misleidend. Heb je de koran/ahadith/biografie Mohammed überhaupt
   ooit gelezen?
   Shalom, tot later,
   Ben Kok (joods-chr pastor)

 3. @ Ben Kok / Nee, ik leg de verantwoordelijkheid voor de ‘beschaming’ van moslims niet bij de westerse wereld, in tegendeel – geheel in lijn met het werk van Koopmans – leg ik die beschaming in de eerste plaats bij de moslims zelf. Vernederingen en de angst ervoor (= schaamte) worden primair opgelopen in en door de moslimgemeenschap en – landen zelf; het islamitische gedachtegoed is m.i. een van de vernederende ‘middelen’ te midden van krachtige andere; zie de beschouwingen ‘Vertrouw op Allah’ en ‘In eigen boezem’ in mijn bundel Schaamrood; Aantekeningen over angst, agressie en ambitie (Haarlem, 2017) of in het kort in deze column: https://likoed.nl/2015/06/het-radicale-schaamte-lozen-van-jihadisten/

  • Dag Aart,
   Als je de oorzaak legt bij de schaamtecultuur in de islamwereld, dan kan ik dat best met je eens zijn als 1 van de oorzaken.
   Niettemin blijft de hoofdoorzaak de islamiseer als zodanig, men moet de wereld onderwerpen aan de koranallah met Mohammed als groot voorbeeld, tel uit je winst.
   Wie als moslim de kafirs demoniseert, wegwerkt en vermoordt, die is de ware moslim en wordt beloond met het “islamparadijs” en wie als moslim niet meedoet aan de jihad, eindigt in de islamhel.
   Aldus de koran.
   Ik ben best benieuwd naar jouw levensvisie of geloof, kun je daar iets over schrijven?
   Shalom,
   Ben

 4. @ Ben / Mijn (religieuze) ideologie doet niet ter zake (al wil ik je in een andere dan deze context best over spreken); de vraag is of wij mensen voor ons handelen ‘oorzakelijk’ door een (religieuze) ideologie worden aangedreven. De (religieuze) ideologie als zodanig doet er niet toe, die lijkt me sowieso sociaal-cultureel bepaald: communisme, protestantisme, islam, (neo)liberalisme and what have you. De ‘oorzaak’ van ons menselijk handelen? Hebben we een ideologie-gen? Zit het in ons dna of in onze neurologische bedrading? of in ons emotionele huishouden? Zit er in ons een ideologiedrijfveer van enigerlei aard, die ons aandrijft? Ik ben die ‘oorzaak’ in de studies naar ons menselijk handelen niet tegengekomen.
  Los hiervan en terijzde (maar misschien niet om terzijde te schuiven), ik spreek niet van een ‘schaamtecultuur’; de islamitische wereld kent in principe net zoveel ‘schaamte’ als de westerse of welke cultuur dan ook. Ik heb het over de bron van agressie/ geweld, i.c. ‘schaamte’, d.w.z. [een opeenstapeling van] ervaringen met vernederingen en de angst om opnieuw vernederd te worden. Als zodanig is dit niet eigen aan een specifieke groep mensen in een specifieke samenleving(sgroep), maar een algemeen menselijk verschijnsel.

  • Hi Aart, goed om verder te praten, mbt jouw levensvisie is dat ook prima prive, zie bij “contact” de mogelijkheden.
   Mbt de motivatie van ons handelen: in gesprek met een PvdA wethouder A’dam West hield de dame in kwestie vol, dat het “niet uitmaakt welke waarden en normen iemand tijdens de opvoeding mee krijgt mbt het soort gedrag in zijn leven”.
   Dat was dan ivm de vele aanslagen vanuit de islam gepleegd, zie
   https://www.thereligionofpeace.com
   De invloed van de koran/ahadith/ umma/ leven Mohammed, de 4 bronnen van de islam, hebben beslist veel invloed op het leven van de moslims, lijkt me duidelijk, zie ook het % moslims in gevangenissen.
   Maar het PvdA-lid was niet te overtuigen, alle mensen zijn goed (!) en het maakt niet uit wat je er in stop aan waarden en normen.
   De Bijbel leert dat alle mensen behept zijn met de neiging tot alle kwaad en in Yeshua vergeving kunnen ontvangen en bovendien de wijsheid en kracht om steeds beter te gaan leven.
   Ik hoor weer graag van je,
   shalom
   Ben

 5. @ Ben / De invloed van een (religieuze) ideologie op ons gedrag, handelen en emotionele huishouden zou ik niet willen bagatelliseren. We hebben absoluut een ‘behoefte’ om ‘samenhang’ te ontwaren, of die er nu is of niet; we behoeven een ‘verhaal’ om de ‘chaos’ die op ons afkomt te ‘kanaliseren’. Een ideologie kan een prachtige ‘rechtvaardiging’ zijn voor van alles en nog wat aan handelen, gedrag, emoties, maar is daardoor nog niet de ‘oorzaak’ van wat we – met / door elkaar – doen.

Laat een reactie achter op Ben Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

4 × twee =