Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Joram v.Klaveren: “dezelfde God” in koran en Bijbel/update !

Deze duivelse gedachte wordt al jaren gevoed door EO , Ev. en Moslims, officiele belijdenis in RK kerk en PKN en diverse interreligieuze stichtingen plus natuurlijk de NWO/Vrijmetselarij.

Joram haalt er het nieuws mee, maar ik waarschuw er al sinds 2004 voor, zie bijv.
https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-ben-kok-over-dezelfde-god/

Samen met prof. Hans Jansen stelden we, goed onderbouwd, dat het totaal ondenkbaar is om  enerzijds de koranallah en  anderzijds JWH, zoals in de Bijbel en in Yeshua ha Mashiach geopenbaard, als “dezelfde” te beschouwen.

https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-hans-jansen-over-dezelfde-god/
Zie op deze link ook de video van de toespraak van Hans, zeer waardevol, omdat hij , zoals bekend, inmiddels 4  jaar geleden is overleden, een groot gemis.

Van de 6000 kerken, 45 “messiaanse gemeentes” en 50 synagoges in Nederland is er niet 1, behalve onze Tora-Yeshua gemeente, waar de islam ontmaskerd wordt en tevens aan moslims het evangelie wordt uitgelegd.
Men is liever  politiek correct lauw dan koud of heet, zie Opb.3:16 , waar staat dat Yeshua dat soort lieden “uit Zijn mond spuugt”.

Joram van Klaveren heb ik hier persoonlijk over gesproken in 2013, toen hij nog actief PVV betrokkene was en ook toen hij later met een soort gelijke doelstelling zijn 2 manspartij  VNL verder ging.
Ook toen heb ik hem gewezen op zijn zwakke  anti-islamstandpunt, je zag het afbrokkelen.
VNL ging ter ziele, ondanks het inschakelen van Moskowiz , later Jan Roos, wanhoopspogingen die geen succes hadden.
Ook de avond in Volendam met Nigel Farage gaf de VNL geen lift, over en uit.

Dan dus nu maar moslim worden,  eigenlijk zou het me niet moeten verbazen.
En dan vandaag de klap op de vuurpijl: Cees Rentier, dir. van Ev. en moslims, schrijft op verzoek van de EO een openbrief/persbericht en zegt te betreuren dan Joram van christen is bekeerd tot moslim.

https://www.evangelie-moslims.nl/actueel/ex-pvver-van-klaveren-wordt-moslim
NB: zet “Rentier” maar in onze zoekmachine, dan lees je hoevaak ik heb vastgesteld hoe hij en medewerker Herman Takken volhielden dat  het “om dezelfde God” gaat.
Deze dwaalleraar en nu ook hypocriet schrijft nu, dat het toch wel tragisch is dat Joram deze stap heeft gezet en nu moslim is.
Hypocriet, omdat Rentier zelf dit afbranden gevoed heeft met zijn dwaalleer; immers, Joram kon al goed starten met zijn misleiding vanwege het standpunt van Rentier en alle kerken, die zwegen.
Als die al van mening waren dat het toch om “dezelfde God” gaat, kun je inderdaad net zo goed moslim worden.
Op die tour zat het EO-Visie artikel ook al , zie de genoemde link
https://tora-yeshua.nl/2009/09/lezing-ben-kok-over-dezelfde-god/  met daarin genoemd de misleiders van  toen, zoals prof. Bernard Reitsma, Jaap Hansum, Jos Strengholt e.a.

Zie ook :
https://tora-yeshua.nl/2009/12/radiointerview-met-prof-reitsma-theoloog-aan-de-vu-pkn-en-ben-kok-joods-chr-pastor-olv-andries-knevel-radio-5-11-12-uur-zaterdag-5-dec-2009-dezelfde-god-in-bijbel-en-koran/

In de Bijbel wordt uitgelegd, hoe JHWH openbaart, wat er in de mensen leeft, wat ze uiteindelijk willen zijn: goed of slecht koren, tarwe of onkruid.
In het begin lijkt het allemaal veelbelovend met mensen, alle babies zijn leuk, lief, onschuldig, maar zie hoe al die kleine mensjes groot worden.
In 2 Thess.2:9-12 gaat het over de anti-christ en over de mensen die hem volgen en dan lezen we over
” hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt JHWH hen een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid”.

In dit geval is de dwaling die langs kwam , de islam. Yeshua vraagt Zijn discipelen: “wie zeggen jullie dat Ik ben” en het antwoord van de waarheidszoekers is: U ben de zoon van de levende God, dwz. JHWH in mensengestalte.
Joram en alle genoemde misleiders hebben die vraag anders beantwoord. Yeshua is  de Isa uit de koran voor hen, een profeet.
Of, zoals die misleiders dan  vroom zeggen: ” Jezus is de zoon van Allah” en dan komen ze aan met een vertaalkwestie, in Arabische Bijbels staat het woord God vertaald met Allah, sinds 1870, voor die tijd niet!
Of ze komen aan met “chrislam” , een mix van christendom en islam, wat nergens op slaat, behalve als je gaat geloven, dat het om “dezelfde God” gaat, dwars tegen de feiten in Bijbel en koran in.
Nogal stupide voor theologen e.d., want in de grondtekst, Hebreeuws, staat altijd JHWH, 4 specifieke letters, Jahweh uitgesproken, zover ons bekend.
Zie verder mijn artikel over het enorme verschil, als je een karakterschets maakt op basis van de bronnen: JHWH vanuit de Bijbel , allah vanuit de koran.

Joram  van Klaveren c.s.: verdwaald, verloren, omdat ze de liefde tot de waarheid (Yeshua, de weg, de waarheid en het leven) hebben verkwanseld.
Zie hier de toelichting van Joram op zijn keuze:
https://www.volkskrant.nl/mensen/ex-pvv-er-joram-van-klaveren-de-islam-is-een-vreedzaam-geloof-~b9fd1c28/
Inmiddels zijn er zovelen misleidt met deze JHWH-lasterende onzin, dat ik vrees , dat men er in verloren blijft, maar mochten er zijn, die hierover in gesprek willen gaan, geef dat hieronder aan of neem contact op, zie https://tora-yeshua.nl/contact/

Shalom toegewenst aan alle waarheidszoekers,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Gal.1:9  “indien iemand u een ander evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! ”

Beweren dat Jezus de weg tot de koranallah is en dat dan tevens JHWH is,  is een flagrante lastering van de hele Bijbelse boodschap.
De koranallah is de duivel zelf, JHWH de enige ware God en Schepper en alleen via Yeshua (Jezus) komt men tot de Vader, JHWH.

Shalom, Joram kan me altijd bellen voor een gesprek, desgewenst.

Ben Kok joods-chr. pastor

Navigeer naar andere artikelen

24 Responses to Joram v.Klaveren: “dezelfde God” in koran en Bijbel/update !

 1. Shalom Ben;
  Veel van voornoemd boek ken ik niet meer.
  Echter; surah 9 is mij altijd bij gebleven: over de dappere muslim-krijger, die door de rots wordt geroepen om een achter hem zittende jood te doden.
  De ervaring met muslims is ook een negatieve.
  Men kon beter maar niet op zaterdag, als niet muslim, door die steeg in Haarlem lopen; op weg naar mijn schoonouders. Totaal verspert door een grote groep moskee publiek.
  Tot later.

  • Hi Pieter,
   Wat je bedoelt staat niet in de koran, maar in de hadith, de mondelinge overlevering van de Profeet, die onder andere beschrijft hoe het de Joden zal vergaan op de dag van het Laatste Oordeel.
   Hamas citeert daaruit in hun “grondwet” :
   Uit artikel 7: […] De Islamitische Verzetsbeweging streeft naar de verwezenlijking van Allahs belofte, hoeveel tijd dat ook kost. De profeet [Mohammed], gebed en vrede zij met hem, heeft gezegd:
   “De tijd dat de moslims de joden zullen bevechten (en hen zullen doden) zal niet komen, totdat de joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die [dan] zullen uitschreeuwen: ‘O moslim, o Abdallah [‘slaaf van Allah’], achter mij zit een jood, kom hier en dood hem!’ […]”

   Hoor noch graag van je in welk jaar dat ongeveer was, daar in Haarlem.
   Shalom
   Ben

 2. Ik begrijp je hatelijke taal niet goed. Als je zegt christen te zijn, zou het je dan niet sieren om te woorden dusdanig te formuleren dat ze geen veroordeling oproepen? Hoewel ik het inhoudelijk eigenlijk helemaal met je eens ben, bekruipt me een hatelijk gevoel die ik doorgaans niet voel als ik een ander stuk ‘waarheid’ lees. Is het je foute zinsopbouw, of je forse uiting mbt oa Cees Rentier? Ik weet het niet. Ik weet wel dat je met deze manier van schrijven de plank misslaat. Ik ken Cees als een ingetogen christen die echt wel weet waar hij over spreekt. Hoewel het iets mystieks is, is de Allah van de moslims inderdaad onmogelijk dezelfde als Die wij dienen, anders zou Hij Zichzelf tegenspreken. Maar is het wel noodzaak om vast te stellen, of de Allah van moslims wel de Zelfde is als de onze? Fundamenteel gaat het vooral fout dat ze de Enige Weg tot behoud niet willen aanvaarden. Niemand komt tot de Vader dan door Mij(!) maak daar hoofdzaak van. Als je door Die deur gaat, kom je vanzelf bij de Enige God uit.

  • Dag Marijke,
   Wat jij “hatelijke taal” noemt, is nog niets vergeleken bij de verontwaardiging, die uit de mond van Yeshua klinkt in Matth, 23, als Hij de misleiders van die tijd de mantel uitveegt.
   En ja, dat is wel degelijk liefde, omdat Hij als geen ander weet, hoe een mens , die JHWH vaarwel zegt in welke vorm van misleiding dan ook, te gronde gaat in eeuwige verlorenheid.
   Matth 23:15 “misleiders , die anderen tot kinderen van de hel maken, 2 keer zo erg als zelf zijn”.
   Dat is precies wat Cees Rentier c.s. doen!
   Mensen laten denken en leren dat de koranafgod allah “dezelfde” is als JHWH en dat Yeshua derhalve tot allah leidt, die overigens dan geen Vader is.
   Ik krijg vaker de immens stupide vraag van mensen, of het wel van belang is. Wie die vraag stelt, geeft al aan, dat hij/zij er niets van wil snappen en die gedachte alleen maar vasthoudt om niet confronterend te hoeven zijn.
   Een ex-moslim laat een afgod achter zich, als hij door Yeshua tot JHWH komt, dan heeft hij inmiddels gezien in welke afgodische duisternis hij zat.
   Net als Yeshua ben ik scherp als het gaat om misleiders, zeker op dit punt en vergis je niet, ik heb er heel wat persoonlijk gesproken, w.o. Rentier en Takken.
   Met Takken een hele morgen gepraat, maar hij bleef volhouden dat het “dezelfde God” was.
   Rentier komt niet verder dan”dezelfde God, maar in de islam ziet men God door een wolk heen, onduidelijk; in het christendom zien we dankzij Jezus dus God bij heldere hemel, beter beeld.”
   Dwaas !
   Maak een beschrijving van JHWH vanuit Bijbel en Yeshua en maak er ook een van de koranallah, vanuit de koran.
   Laat de beide “figuren” zelf aan het woord en als je dan nog geen verschil ziet, ben je blind en wil je dat ook blijven.
   Het is meer dan schandalig en duivels misleidend, zie verder mijn artikel en de links , die er in staan.
   Shalom, althans, als je de waarheid zoekt en niet bij de misleiders wil worden gerekend, die het verschil niet willen zien of “het niet van belang vinden”. Wat een gotspe, dat laatste.
   Ben

 3. Blaise Pascal had het 400 jaar geleden al kort en bondig samengevat:

  Mohammed liet doden. Yeshua liet ZICH doden.
  John 7:37 – 38 “Yeshua zegt “wie dorst heeft, hij kome tot Mij. Een bron van levend water zullen uit zijn binnenste stromen.
  Jer. 17:13 Afdwalers zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water de Heer verlieten. Het O.T is hier de schaduw van het N.T.
  Groet & Shalom,
  John

  • Zo is dat John en de schaduw is een kopie van het Origineel.
   Shalom
   Ben

  • Hoi John en Ben,

   Yeshua liet zich misschien doden. Maar waar is hij nu, volgens de christenen? Hij is nu aan de rechterhand van God, om te oordelen de levenden en de doden. Moet je Openbaring maar eens lezen.
   In feite is het dus nogal de bijbel half lezen als je zegt “Mohammed liet doden, Jezus liet zich doden”. Alle ongelovigen (ook mensen die wel gelovig zijn maar niet in het goede) gaan straks dood, en komen in de hel. Dankzij God en Jezus.
   .
   Als je dit niet ziet doen jullie aan eenzijdig lezen. Alle positieve kanten van de Bijbel en de liefdevolle teksten worden verheerlijkt maar de slechte kanten worden genegeerd. Vervolgens worden van andere religies de positieve kanten genegeerd en de negatieve kanten belicht.. JHWH is verantwoordelijk voor het uitroeien van alle volkeren die ooit in Kanaan geleefd hebben. Lijkt Allah wel.

   • Dag Berjan,
    Jij bent degene, die de Bijbel half leest. Ik leg het je uit:
    -Yeshua is volgens de Bijbel ( dat is dus de bron , de christenen zijn niet de bron, maar degenen , die de Bron (Bijbel) geloven.
    -Al degenen, die in hun leven zelf hebben aangegeven voor de misleiding te kiezen en JHWH niet wensten te aanvaarden als de Bron van alle leven, die bovendien in Yeshua mens is geworden en voor ons de doodstraf droeg, zullen inderdaad niet in het Koninkrijk van JHWH zijn.
    JHWH heeft immers kunnen zien wat er in die mensen leefde, het is goed of slecht koren, tarwe of onkruid en er komt uit , waar elk mens voor kiest in zijn/haar leven.
    Het is dus niet de schuld van JHWH dat men in de eeuwige verlorenheid raakt, geen eeuwig leven heeft, het komt door de eigen keuzes van de mens.
    JHWH is de Rechter, die oordeelt op basis van de feiten van je leven: zondig, ongehoorzaam aan Zijn Tora en Zijn Mashiach, Zijn genade weigerend.
    JHWH heeft er juist alles aan gedaan om elk mens de kans te geven niet verloren te gaan maar behouden te worden door Yeshua te aanvaarden.
    Jouw uitspraak is JHWH lasterend, bedenkt dat even goed.
    En om Hem te vergelijken met een walgelijke afgod als de koranallah is geheel jouw verantwoording, ik zou niet graag in je schoenen staan als JHWH je ter verantwoording roept.
    Ben

    • Dag Ben,
     nog eens proberen want heb al vijf keer geantwoord maar komt niet op de site:

     -Jij zegt, niet christenen zijn de bron maar de bijble is de bron. Dit kan je ook van de koran zeggen. Is dus geen reden…
     – Dit kunnen de moslims ook zeggen. Nog steeds geen reden waarom YHWH wel goed is en Allah niet. De mensen die erin geloven krijgen lekkers, de rest krijgt met de roe. Does a bell ringing?
     – Er zijn genoeg gelovigen die slechter zijn dan gewone ongelovigen. En die gelovigen komen in de hemel vanwege hun geloof. Dat is de leer van de bijbel. Dat is onterecht.
     – JHWH heeft ook de spelregels verzonnen. Namelijk dat iedereen goed moet zijn. En dat er bloed moest vloeien om de mens weer te vergeven. Dus nogmaals, doen alsof JHWH zo goed is en de mens slecht. Allah slecht, Zeus slecht, alle andere goden slecht.
     Dat is allemaal eenzijdig belicht van de kant van de gelovigen. Helaas, maar waar..

     • Op 14 februari 2019 @ 07:11 schreef Ben

      Dag Berjan,
      Blijkbaar heeft de GKV je geen goed gedaan, met hun vastgestampte leer, zeker in het verleden denkend de enige ware kerk te zijn; ik heb meer mensen van de GKV mee gemaakt, niet bepaald open voor gesprek.
      Ik ga even in op je reactie, alhoewel ik al diverse pogingen heb gedaan, om e.e.a duidelijk te maken.
      -uiteraard is de bron van de islam de koran/ahadith/voorbeeldleven van Mohammed/de umma
      -voor Bijbelse gelovigen is de Bijbel de bron, met als basis de Tora, die door Yeshua is voorgeleefd en vervuld
      -het Sinterklaas geloof, wat men in de islam heeft, zelf goede daden doen ter compensatie van de slechte en dan het meestal negatieve saldo boeten in de islamhel onder vreselijke martelingen, vind je in de RK kerk terug.
      De islam is dan ook opgestart door de RK kerk, beiden zijn onBijbels.
      -het Bijbelse geloof is:niemand kan zijn onvolmaaktheid en overtreden van de Tora zelf goed maken, ook niet met gestraft worden in een hel, dat neemt de overtreding niet weg.
      De oorzaak is het los van JHWH leven, in eigen macht en kracht en we zien dagelijks hoe we zonder Hem naar de afgrond glijden, zie allerlei crises, waar we in onmacht mee worstelen, tot we ten onder gaan.
      De oplossing is de menswording van JHWH in Yeshua, Hij draagt voor ons de doodstraf en die genade kun je aannemen of niet en bedenk dat het Bijbelse geloof het enige is, waarin de Schepper mens wordt en voor ons die genade bewerkt in Yeshua.
      Van uit die vrijspraak zijn je zonden echt weg, want al zou je eeuwig in een hel boeten, dan nog zouden die niet weg zijn.
      Wat gebeurd is aan fouten, is gebeurd en blijft onuitwisbaar, maar wat dood is, is dood en weg.
      Een nieuw leven begint, dankzij de genade van JHWH in Yeshua.
      En dan ga je, als het goed is, Hem volgen om dat nieuwe leven te leren en te ervaren.
      Juist daardoor weet ik dat het verhaal klopt, want al 50 jaar ervaar ik, dat het volgen van Yeshua, dwz het kennen en doen van Zijn geboden en woorden, zegen geeft en bij het nalaten er van ontbreekt die zegen en ervaar ik een gemis en achteruitgang, in elk opzicht.
      Als je wil blijven geloven dat JHWH slecht is, begraaf dan je mogelijkheid tot geloof, vertrouwen in Hem en zeg Hem hoe slecht Hij is bij Zijn komst; je einde zal dan eeuwige verlorenheid zijn.
      Maar als je de mogelijkheid tot geloven in Hem invult, met 2 of 5 talenten, voorzichtig of enthousiaster, dan ervaar je de waarheid er van, zo leert ons de gelijkenis in Matth. 25:14-30
      Je kunt dus zelf vaststellen of de Bijbel waar is of anders ook de koran, ga die maar in praktijk brengen zoals IS, Boko Harmam ,Al Nusra, Hezbollah, Hamas, Al Qaida etc. en ervaar is hoe waar en geweldig de koran is.
      Of de Bhagavad Ghita of de boeken van Confucius, Boedha, Karl Marx en noem maar op.
      Zolang je leeft, heb je de kans, dus zaak om er meteen mee te beginnen, uitzoeken wat waarheid is.
      Ik heb die moeite genomen toen ik zo rond de 20 was , ik zocht en vond, zie https://tora-yeshua.nl/wie-zijn-wij/
      Shalom toegewenst bij een oprechte zoektocht, bel gerust een keer, voor desgewenst aanvullend gesprek,
      Ben

     • Op 15 februari 2019 @ 23:20 schreef Berjan

      Hoi Ben. Grappig dat jij, juist jij, begint over “niet open staan voor gesprek” en “denkend de ware kerk te zijn”. Heb jij jouw eigen artikels wel eens gelezen, beste “pastor”? Vol met “ik heb de waarheid, en de rest is bijgeloof of afgodendienst”…

      Ik heb liever het geloof dat je het zelf moet doen, dan het geloof dat alleen geloof je redt. Even serieus, van welk idee wordt je een beter mens? Ik ken mensen die denken dat ze niks goed kunnen doen dit halen ze uit de bijbel. De bijbelse godheid denkt namelijk niet erg positief over de mens…
      En het is onzin dat de enige God ooit mens is geworden, jouw God is. Hoe verklaar je anders dat Paulus en Barnabas te horen kregen dat zij Hermes en nog een godheid waren?
      Hermes was een menselijke god.

      Neemt niet weg dat het geloof dat de god van de kosmos/het universum een mens wordt natuurlijk bijgeloof is. Hoe kan een godheid EN het universum besturen en tegelijkertijd op Aarde rondlopen. Slaat werkelijk nergens op… En is tevens niet een idee dat het christendom ineens veel beter maakt dan de rest van religies. Dat idee lijk jij te hebben, maar ik niet.

      En nogmaals, je stelt jezelf steeds als voorbeeld waarom het christelijk geloof waar is. Jij hebt 50 jaar geszocht en bent op je 20e gelovig geworden. Maar je bent hierdoor zo onverzoenlijk geworden en zo vol van jouw geloof dat je hierdoor voor mij een voorbeeld bent geworden dat dat geloof mensen vreemd maakt. Wereldvreemd, reliegek en nog wat termen.

      De boeken van Boeddha daarentegen maken van mense goede mensen. Die zelfs geen vlees eten want ze zijn tegen bloedvergieten. En die uitgaan van het idee dat de mensheid kan veranderen. Positief dus, in plaats van het negatieve van christenen.

 4. Ik denk dat je inhoudelijk niet leest wat ik schrijf. Ik ben het inhoudelijk zeker met je eens door te stellen dat het onmogelijk om dezelfde God kan gaan. Maar wie is Ben dat hij zich vergelijkt met Yeshua, om ook maar onder uit de pan te geven. Gelukkig is Ben in geen verte te vergelijken met Diegene Die écht oordelen kon en kan en wist wat wel of niet goed zat.
  Toom je toon in en maak plaats voor allerminst respectvolle taal tegen medemensen. Ongeacht of je het met ze eens bent of niet.

  • Dag Marijke,
   Mooi dat we het er over eens zijn, dat het verschil is als “dag en nacht”, resp. JHWH vs koranallah.
   Verder ben ik wel heel verbaasd dat je ook maar denkt dat ik me vergelijk met Yeshua, die n.b. de menselijke weergave van JHWH is.
   Wat we als Bijbelse gelovigen wel doen, is Hem navolgen! Ook in het ontmaskeren van de duisternis (NWO, RKkerk, islam, valse oecumene, Pinkstergekte e.d.) en Zijn Torapraktijk.
   Bovendien oordeel ik niet, maar beoordeel op basis van de Bijbelse feiten en de actualiteit.
   Hoe wil je anders licht in de duisternis zijn? Het licht onder de korenmaat zetten? dat is niet de bedoeling, aldus Yeshua.
   Yeshua roept ons op niet lauw te zijn , maar koud of heet en dan liever “heet” in de zin van liefde voor Hem en dat is:
   Zijn geboden kennen en doen, dus Torapraktijk, heiliging.
   Shalom
   Ben

 5. En ik schrijf de vraag of het wel noodzaak is, in die context dat het eigenlijk in essentie weinig uitmaakt. Zolang je Jezus niet als dé Enige Weg tot zaligworden ziet, je aan de andere wetenschap ook nix heb, kom je in beide gevallen voor Iemand te staan waar je niet zonder genade voor wil staan. Zodra je als moslim erkent dat Jezus God is, zal ook je gebed tot God gaan veranderen.

  • De vraag die elk mens zich kan en moet stellen is: bestaat er een Schepper en zo ja, Wie is HIj?
   In allerlei religies vind je een idee over de Schepper, in de vergelijking, die je dan maakt, zie je de enorme verschillen en dan zie je meteen dat de Enige, die werkelijk liefde is en rechtvaaardigheid, JHWH heet, omdat Hij mens werd en voor ons de doodstraf droeg.
   NB: dat vind je in niet 1 religie, alleen in de Bijbel, het joods-christelijk geloof dus.
   Vervolgens vraagt iemand zich dan af, hoe hij/zij in contact met deze geweldige God kan komen, uiteraard alleen via Yeshua.
   Dus de vraag “wie is God” is zeer relevant, ik snap niet dat ik het moet uitleggen.
   Shalom
   Ben

 6. Op 7 februari 2019 @ 02:07 schreef Nieuw Begin

  Beantwoorden

  Dag Ben,

  het is niet de goede plaats maar dit moet u toch wel even weten en mogelijk een publicatie aan wijten?

  Het spijbelen van de schoolkinderen lijkt spontaan maar is het niet! Zie:

  https://cultuurondervuur.nu/betrapt-europese-commissie-blijkt-drijvende-kracht-achter-het-klimaatspijbelen/

  Betrapt! Europese Commissie blijkt drijvende kracht achter het klimaatspijbelen

  We stuiten op een klimaatconferentie die de Verenigde Naties in 2017 hield. Daar beloofde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, om geld te steken in “een nieuw jeugd-klimaatinitiatief”. Zijn collega-commissaris Maroš Šefčovič gaf het een naam: “European Youth for Climate Action”.

  Walgelijk die EU!

  • Bedankt Nieuw Begin, ik zag het langs komen en dat tegelijk met de Belgische minister, die huilend afscheid nam als minister, omdat ze zich had laten ontvallen, dat ze dacht aan een komplot ivm de klimaatgekte.
   Daar had ze helemaal gelijk in , maar onder druk van de partij en de regering moest ze het allemaal terug nemen en aftreden!
   Shalom,
   Ben

 7. Bijbelvertaling: HTB

  Jezus verlost ons van onze zonden:
  1 Johannes 4
  9 God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven.
  10 De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.

  Jezus verlost ons van onze zonden:
  1 Johannes 3
  5 U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonden te kunnen wegnemen. En Hij kon dat omdat Hij nooit gezondigd heeft.

  Jezus verlost ons van onze zonden:
  Op 1:5 van Jezus Christus, Die ons trouw de hele waarheid bekendmaakt. Hij is de eerste, Die uit de dood terugkwam en niet meer stierf. Hij is de heerser van alle koningen van de wereld. Alle lof en eer is voor Hem, Die ons liefheeft en Die onze zonden heeft afgewassen door Zijn bloed voor ons te geven.

  Jezus verlost ons van onze zonden:
  Heb 7:27 Gewone hogepriesters hebben elke dag het bloed van offerdieren nodig om hun eigen zonden en die van het volk te bedekken. Maar Jezus Christus heeft eens en voorgoed alle zonden uitgewist toen Hij Zichzelf offerde aan het kruis.

  Jezus verlost ons van onze zonden:
  1 Johannes 5
  1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is (dat Hij Gods Zoon en onze Redder is) is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van Diens kinderen.
  2 Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben en doen wat Hij zegt, ook Zijn kinderen liefhebben.
  3 Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. En dat is helemaal niet zo moeilijk.
  21 Vrienden, houd u ver van alles wat Gods plaats in uw hart zou kunnen innemen.

 8. Bijbelvertaling: HTB
  Bijbelteksten over Jezus is God
  ——————————————————-
  Bijbeltekst over Jezus is God (Oude Testament):
  Jesaja 9:6:
  “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.”
  ——————————————————-
  Bijbeltekst over Jezus is God (Nieuwe Testament):
  Johannes 3:
  16 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
  17 God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden.
  18 Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon.
  ——————————————————-
  Bijbeltekst over Jezus is God(Nieuwe Testament) :
  Johannes 20
  Verzen 27-29: “En daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’”
  ——————————————————-
  Bijbeltekst over Jezus is God (Nieuwe Testament) :
  Marcus 12:36
  David heeft immers zelf gezegd: ‘God zei tegen mijn Here Jezus: Kom naast Mij zitten aan mijn rechterhand, dan zal Ik alle tegenstanders aan u onderwerpen.’ (c) De Heilige Geest gaf hem dit in.
  ——————————————————-
  Bijbeltekst over Jezus is God (Nieuwe Testament):
  Hebreeën 1
  1 In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon,
  2 aan Wie Hij alles heeft gegeven en door Wie Hij de wereld heeft gemaakt.
  3 Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met Zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten naast de Almachtige God, Die in de hemelen is.
  4 Zo is Hij groter en belangrijker geworden dan de engelen, wat ook blijkt uit de prachtige naam die Zijn Vader Hem heeft gegeven: ‘Zoon van God’.
  5 Want God heeft nooit tegen een van de engelen gezegd: “U bent mijn Zoon. Vandaag heb Ik U de eer gegeven die bij U past.” (A) Maar Hij zei dat wel tegen Jezus. Een andere keer zei Hij: “Ik ben Zijn Vader en Hij is mijn Zoon.” (B)
  6 En toen Hij Zijn enige Zoon naar de aarde zond, zei Hij: “Laten alle engelen van God Hem aanbidden.”
  7 God zegt van Zijn engelen dat zij zo vlug zijn als de wind; dienaars van vuur en vlam. (c)
  8 Maar van Zijn Zoon zegt Hij: “Aan Uw koninkrijk, o God, komt nimmer een einde; er gelden regels die goed en rechtvaardig zijn.
  9 U houdt van het goede en haat het kwade. Zelfs Uw God, o God, heeft meer blijdschap over U uitgegoten dan over iemand anders.” (D)
  10 Hij wordt ook ‘Here’ genoemd, als er staat: “Here, in het begin hebt U de aarde gemaakt; en de hemel is het werk van Uw handen.
  11 Eens zullen die vergaan, maar U blijft voor altijd. Zij zullen eens versleten zijn als een stel oude kleren;
  12 op een dag zult U ze oprollen en door nieuwe vervangen. Maar U zult Zelf nooit veranderen; aan Uw jaren zal geen einde komen.” (E)
  13 Heeft God ooit tegen een engel gezegd, zoals tegen Zijn Zoon: “Ga hier naast Mij op de ereplaats zitten, totdat Ik al Uw vijanden aan Uw macht heb onderworpen”? (f)
  14 Nee, want de engelen zijn geesten, die God dienen en die Hij erop uit stuurt om de mensen die gered worden, te helpen.

 9. Bijbelvertaling: HTB
  Bijbelteksten die waarschuwen tegen dwaalsporen
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  1 Johannes 2
  26 Ik vond het mijn plicht u te waarschuwen voor de mensen die proberen u op een dwaalspoor te brengen.
  18 Vrienden, de wereld loopt op haar einde. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Hij is de grote vijand van Christus. Maar ik wil u erop wijzen dat er al heel wat vijanden van Christus rondlopen. Daaruit blijkt duidelijk dat het laatste uur voor de wereld geslagen heeft.
  19 Die vijanden van Christus hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt. Anders zouden ze bij ons zijn gebleven. Door ons de rug toe te keren, hebben zij laten zien dat ze niet allemaal bij ons hoorden.
  20 U bent heel anders, want de Heilige Geest is in u komen wonen en daardoor kent u de waarheid.
  21 Ik schrijf u dus niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar omdat u de waarheid van de leugen moet kunnen onderscheiden.
  22 En wie is de leugenaar? Dat is degene die zegt dat Jezus niet de Christus is. Zo iemand is een vijand van Christus, een antichrist, omdat hij niet gelooft in God de Vader en in Zijn Zoon Jezus Christus.
  23 Want wie niet in de Zoon gelooft, kent ook de Vader niet. Maar wie in de Zoon gelooft, kent ook de Vader.
  29 Omdat wij weten dat God goed en rechtvaardig is, mogen wij terecht aannemen dat alle mensen, die doen wat goed en rechtvaardig is, kinderen van God zijn.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  2 Joh 7
  Pas op voor de vele verleiders die in deze wereld rondlopen. Zij beweren dat Jezus Christus niet als een mens van vlees en bloed gekomen is.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Ef 4:14
  Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  1 Johannes 4
  1 Vrienden, geloof niet alles wat u hoort, ook al wordt er beweerd dat het een boodschap van God is. Ga eerst na of er wel echt namens God gesproken wordt, want er lopen nogal wat valse profeten op deze wereld rond.
  2 Hieraan kunnen wij weten of Gods Geest spreekt: Ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de Geest van God.
  3 Ieder die dat ontkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus, waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld aktief is.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Luk 21:8 Hij antwoordde: “Laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die van zichzelf zeggen dat zij de Christus zijn en die beweren dat het einde er bijna is. Maar geloof ze niet!

  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Rom 16:18 Blijf bij hen uit de buurt, want zulke mensen dienen niet de belangen van Christus, maar die van henzelf. Zij zetten altijd hun eigen zin door en als u niet oppast, hebben zij u zo omgepraat. Zij misleiden de eenvoudige gelovigen met huichelachtig gepraat.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  1 Cor 12:2 Toen u nog niet gelovig was, leefde u onder de misleidende invloed
  van afgoden.

  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Col 2:8 Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun filosofieën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die filosofieën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus.

  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  2 Tim 3:13 De slechte mensen en de valse leraars zullen steeds slechter worden en velen misleiden; zijzelf worden op hun beurt misleid door satan.

  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Tit 3:3 Vroeger hadden wij ook geen inzicht; wij waren ongehoorzaam; misleide slaven van onze zondige genoegens en slechte verlangens. Ons leven was vol wrok en jaloezie. Wij haatten anderen en wij haatten elkaar.

  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Mat 7:15 Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als
  onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Mat 10:16 Ik stuur jullie erop uit als schapen onder wolven.
  Wees zo verstandig en oplettend als slangen, en zo oprecht en onschuldig als duiven.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Luk 10:3 Ga dan en vergeet niet dat Ik jullie er op uitstuur als lammeren tussen de wolven.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Hand 20:29 Want ik weet dat er na mijn vertrek valse leraars, als
  hongerige wolven, bij u zullen komen; zij zullen de kudde niet ontzien.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Mat 7:15 Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Mat 24:12 Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Mat 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten komen. Die zullen opzienbarende wonderen doen om, zo mogelijk, zelfs de mensen die bij God horen op het verkeerde spoor te brengen.
  Mar 14:57 Enkele valse getuigen beweerden dat zij Hem hadden horen zeggen: ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  2 Cor 6:16 Wat voor eenheid kan er bestaan tussen Gods tempel en die van de valse goden? Ja, wij zijn de tempel van de levende God, Die heeft gezegd: “Ik zal bij hen wonen en bij hen zijn. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.” (b)
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  2 Cor 11:26 Ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar: Rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen.

  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  Gal 4:17 De valse leraars, die zo graag bij u in de gunst willen komen, doen dat niet voor uw bestwil. Nee, zij proberen een wig tussen u en ons te drijven om u helemaal voor zichzelf te hebben.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  1 Tim 1:6 Deze valse leraars zijn het spoor bijster en verknoeien hun tijd met zinloos gepraat.
  ——————————————————-
  De waarschuwingen tegen dwaalsporen:
  2 Tim 3:13 De slechte mensen en de valse leraars zullen steeds slechter worden en velen misleiden; zijzelf worden op hun beurt misleid door satan.
  ——————————————————-

 10. Bijbelvertaling: HTB
  Bijbeltekst: Wie een ander evangelie brengt is vervloekt
  ——————————————————-
  Galaten 1
  6 Ik ben verbaasd dat u mijn woorden zo vlug naast u hebt neergelegd en een ander ‘evangelie’ gelooft. God heeft in Zijn liefde en goedheid door Jezus Christus eeuwig leven gegeven en nu gelooft u een boodschap die niet van God is!
  7 U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen, die een verkeerd beeld van Christus geven.
  8 Als iemand aankomt met een andere leer dan het goede nieuws dat u van mij gehoord hebt, moet u hem uit de weg gaan als een vervloekte; zelfs al zou ik het zijn of een engel uit de hemel.
  9 Ik zeg het nog eens: Als iemand u een andere leer brengt dan het goede nieuws, dat u van ons ontvangen hebt, moet u hem uit de weg gaan. Zo iemand is een vloek.
  10 Probeer ik bij de mensen in de gunst te komen? Praat ik iedereen naar de mond? Nee, ik probeer Gods wil te doen. Als ik de mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
  11 U moet weten, broeders, dat het goede nieuws dat ik bekendmaak, niet door mensen is bedacht.
  12 Ik heb het van niemand minder dan Jezus Christus ontvangen. Hij heeft het mij Zelf bekendgemaakt; ik heb het niet van mensen.

  • Hi Moos, dank voor al je teksten, die de onuitsprekelijke waarde van de menswording van JHWH in Yeshua aantonen.Heel jammer dat Joram e.a. dat niet willen begrijpen en in de valstrik van “dezelfde God” vallen.
   Daardoor blijkt wel wat er werkelijk in hen leeft.

   Shalom
   Ben

 11. Shalom , je ziet het toch gebeuren.

  De kerken die vasthouden aan het Roomse.
  Dwaalleren etc.
  De verkeerde dogma’s die binnenkomen van andere religies.

  Ook in protestantse kringen die steeds charismatischer worden.

  Het ‘bovenatuurlijke’.
  Het ‘gevoel’ dat een rol speelt.

  Geen wonder dat er mensen zijn die richting islam keren.
  Wie is meer verdeeld de christelijke en messiaanse wereld of de islam.
  In het christendom zijn 30000 stromingen.
  Met allemaal een eigen visie.

  Je naaste liefhebben als jezelf en niet oordelen over anderen zijn misschien wel de grootste ‘bijbelse’ valkuilen die anders uitgelegd zijn dan se worden bedoelt.
  Juist rechtvaardig iets beoordelen is bijbels.
  Maar mensen willen gewoon weg niet.
  Ikzelf was ook lang zo.

  Het is jammer om te zien dat gemeentes mensen met aan ander visie buiten sluiten
  Prat gaan op hun bijbel kennis…
  In de Messiaanse wereld ‘zich als Joods’ gaan gedragen en van het geloof in Jesjoea afvallen.

  Veel mensen in islam voelen zich superieur.
  Christenen ook,.je komt ze overal tegen
  Wat wordt erger naarmate de komst van Jesjoea dichterbij is.

  En ja koranGod is niet dezelfde.
  De deceptie in een bepaalde sura ‘miryam werd zwanger van Isa door een woord van Allah zonder een tussenkomst van een man?’
  ‘ze zouden ook geloven dat hij de Messias van Israël is?’

  Pfff … Waar gaat het over….

  • Hi Jan, herkenbaar, schaars goed vandaag de dag, oprechte zoekers naar meer van de waarheid van JHWH in praktijk brengen, echte Geestverwanten dus.
   Bidden om de ontmoeting met dergelijke br. en zr. is het enige, wat overblijft en uiteraard dagelijks het evangelie aan geïnteresseerden uitleggen.
   Ik ben dankbaar , dat die mogelijkheden er toch bijna dagelijks zijn, in overvloed .
   Ik laat dan desgewenst mijn website achter, zodat men verdere vragen kan stellen en dat kun jij ook doen, verwijs mensen naar tora-yeshua.nl
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*