Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

afgoden als occulte basis van RK-kerk + islam

https://www.youtube.com/watch?v=wZyGf4KkmVI

Schokkende ontdekking van prof. Walter Veith: grote overeenkomsten tussen RK kerk en islam, zelfde occulte bron en in beide gevallen een zeer kwalijke “inner circle” met een grotendeels misleide  buitenkant van gematigde mensen .

Graag reacties hier onder,

shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: zie  over de RK kerk ook https://ivarfjeld.com

en lees het meest actuele boek over de RK kerk, op basis van 5 jaar wetenschappelijk onderzoek:

https://geschiedenis-winkel.nl/sodoma.html
Sodoma
Het geheim van het Vaticaan
Auteur: Frédéric Martel | Prijs: € 24.99
‘Achter rigiditeit zit altijd iets verborgen, en in veel gevallen is dat een dubbelleven.’ Met die woorden gaf paus Franciscus een geheim prijs dat in het duizelingwekkende Sodoma voor het eerst in zijn geheel wordt onthuld.

God zou de Bijbelse stad Sodom hebben vernietigd vanwege de homoseksualiteit van haar inwoners. Maar vandaag de dag vormt het Vaticaan zelf een van de grootste homoseksuele gemeenschappen ter wereld. Dit lang verzwegen, explosieve gegeven verklaart veel. Het priestercelibaat bijvoorbeeld, het verbod op het gebruik van voorbehoedsmiddelen, de cultuur van geheimhouding rond seksueel misbruik, en de vrouwenhaat van de geestelijkheid. Maar ook het aftreden van paus Benedictus XVI heeft ermee te maken, net als de recente aanvallen op paus Franciscus.

Vier jaar lang heeft Frédéric Martel zich ondergedompeld in de wereld van het Vaticaan. Hij heeft onderzoek verricht in meer dan dertig landen en daarbij honderden mensen gesproken, van priesters tot bisschoppen en kardinalen. De meesten wilden hem te woord staan op basis van anonimiteit, al zijn er ook die de moed hadden on the record te praten. Hun verhaal is eensluidend.
Zo toont Sodoma voor het eerst het verborgen gezicht van de Katholieke Kerk. Een systeem dat vanaf de kleinste seminaries tot de binnenmuren van het Vaticaan is gefundeerd op een dubbelleven: van buiten radicaal homofoob, in werkelijkheid homoseksueel. De schizofrenie van de Kerk is totaal.

Frédéric Martel (1967), studeerde sociale wetenschappen en is een bekende Franse onderzoeker, schrijver en journalist. Hij publiceerde een tiental boeken, waaronder Mainstream. On Global War on Culture (2010) dat in twaalf talen werd vertaald.

Navigeer naar andere artikelen

21 Responses to afgoden als occulte basis van RK-kerk + islam

 1. Op 4 maart 2019 @ 21:05 schreef Gert-Jan Wassink

  Beantwoorden

  interessant,genoeg om nog eens verder mij in te verdiepen,onthutsend , aan einde aantal uitspraken van bekende protestanten (oa Schuler en Graham

 2. Op 4 maart 2019 @ 21:25 schreef Gert-Jan Wassink

  Beantwoorden

  nog een toevoeging , wel even lezen ! met nog de nodige links in artikel ,http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rkk-islam.pdf

 3. Op 5 maart 2019 @ 07:03 schreef dolphin

  Beantwoorden

  Het is toch overduidelijk dat de R.-K.(de hoer die met alle religies in “bed” ligt) en de islam samengaan straks en de dominante religie zullen gaan vormen waar de antichrist aan het roer zal komen te staan , onder tussen is de politiek (beest uit de aarde) alzo druk doende 1 wereldregering te vormen , maar ook dit wordt gecoördineerd vanuit het vaticaan !
  De christenen van na de verlichting zullen opnieuw ketters of afvalligen genoemd worden en gedood worden (indien zij niet tijdig worden opgehaald door onze Heiland).

  Kortom herhaling van zetten om definitief de wereldmacht te grijpen ……..hetgeen gelukkig weer zal mislukken :)

  Amen

 4. Op 5 maart 2019 @ 15:20 schreef Johannes

  Beantwoorden

  Zeker, een interessante lezing, maar houd wel in het achterhoofd dat prof. Walter J. Veith een Zevendedags-adventist is.
  Lees meer over deze sekte (ook weer) bij: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/7dagsadventisme.pdf

  • Hi Johannes,
   Zie https://www.adventist.nl/2011/12/12/de-schepping-2/
   Walter Veith zit wel bij de 7e dag Adv., maar hij gaat zijn eigen weg en dat is te respecteren.
   Zie maar waarom ze hem niet moeten , hij is te duidelijk in het ontmaskeren van de islam en de RK kerk.
   En verder werd hij door de Duitse leiding van een soort antisemitisme beschuldigd, wat onzin is, zie het verhaal op
   https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Veith
   Shalom
   Ben

   • Op 6 maart 2019 @ 12:47 schreef Johannes

    Beantwoorden

    Dank je wel Ben, voor deze aanvulling.
    Zelf mag ik graag naar de lezingen van prof. Veith luisteren, ook hij is iemand die zaken duidelijk ontmaskert, maar onwillekeurig houd ik z’n achtergrond altijd in m’n achterhoofd. (Misschien ben ik wel wat té achterdochtig . . .)
    Overigens ben ik van mening dat het onderwijs dat hij geeft in kerken en Gemeentes gehoord zou moeten worden, we moeten wakker worden en ons, in ieder geval enigszins, bewust zijn van de duistere zaken die in deze wereld spelen. Nogmaals Ben: bedankt voor je commentaar, wordt zeer gewaardeerd, Shalom!

 5. Op 6 maart 2019 @ 12:57 schreef Gert-Jan Wassink

  Beantwoorden

  ps , ik vind ook wel bij 2e maalbekijken dat er snel door aantal zaken wordt geskipt, en een zekere bewering van statements, (het aanhalen van mevr Blavatsky (theosofische beweging) en andere schimmige figuren (vrijmetselarij) ja die zijn niet serieus te nemen, gaat toch wel beetje conspiracy theorie, de RK inspireerde rond 1096 om tot kruistocht te gaan , was ook om de Islam in het hart te treffen , het heilige land Israel jeruzalem te heroveren op de moslims, God zij dank waren de kruistochten er, heeft de Islam een klap in gezicht gegeven en tijdelijk verzwakt, dat de Rk tot 2 maal toe hun zegen uitsprak bij de 2 maal belegering , verdeedigin van Wenen tegen de Turken ,niets daarover,) zo maar wat kritiek op de interessant lezing,

  • Dag Gert Jan, pik er uit wat je herkent als waarheid uit deze volgens jou toch wel interessante lezing, zie verder de opmerking van Derk.
   Een profeet is niet geeerd in zijn eigen vaderstad, zo blijkt ook bij de 7e DAG adv , die zelf ook niet bepaald 100% kosher zijn.
   Shalom
   Ben

 6. Op 6 maart 2019 @ 13:00 schreef Gert-Jan Wassink

  Beantwoorden

  dat de RK met oa mariaverering, verder staat van christelijk geloof dan de gemiddelde potestante kerk en of evangelische beweging, is zonneklaar, ook het gebruik van aantal oude symbolen, die blijkbaar ook in de islam terug te vinden is, dat islam uitvinding is van de RK, dat gaat mij dan toch echt te ver.

 7. Johannes, 5-3-2019,15.20.
  U heeft 2 keuzes: 1. Zelf onderzoeken of prof.Walter Veith waarheid spreekt en wie bij hem absoluut op de 1e plaats komt.
  2. Niet onderzoeken en naspreken wat “anderen” er over zeggen.Zie de site Valse leraren in de eindtijd. Prof Walter Veith wordt daar in de rij van “valse leraren” geplaatst. Niet nadenkende en onderzoekende mensen doen dan niets, maar doe het maar eens wel, zou ik u aanraden. Scroll eens door.
  Aan u de keuze.

 8. Evenals de hervormers zijn de zevende-dags adventisten de enige christelijke stroming die de roomse paus op een bijbels verantwoorde manier aanwijst als de antichrist. Je kunt dus zeggen dat zevende dags adventisten nog de enige overgebleven protestanten zijn. Daarnaast houden de adventisten zich als een van de zeer weinige groepen aan de bijbelse sabbat en vieren ze niet de heidense zondag (de dag van de ‘zon’), een dag ter viering waarvoor geen enkele bijbelse grond bestaat. Adventisten geloven ook dat op basis van de 70 wekenprofetie (490 jaar, Daniel 9) een einde gekomen aan de belofte van God aan het genetische volk Israel. Voor dit genetische Israel zal in de toekomst geen rol worden gegeven, naast de zgn ‘gemeente’. God heeft één volk en geen twee. Dus wie is hier de sekte?

  • Hi Johan, goed weer es van je horen.
   Kun jij iets meer vertellen van de positie van Walter Veith mbt de kerk van de 7e dag Adv.?
   Ik vind hem, voor zover ik het gezien heb dan, prima dingen zeggen, maar ik begrijp dat hij m.n. in het Duitse deel van de kerk deels als ongewenst wordt gezien.
   Wat is hun probleem met hem?

   Verder heb ik nog steeds als vraag: waarom vieren ze in de 7e dags Adv. alleen de shabbath (prima) en niet alle overige Feesttijden van JHWH? Eet men ook kosher, worden de verdere normen van de Tora serieus genomen?

   -Even nog over je reactie: in de vele messiaanse gemeentes (beter gezegd gemeentes, waarin met zoveel mogelijk de Tora in praktijk brengt in de navolging van Yeshua) vieren we al lang de Feesttijden van JHWH, inclusief uiteraard shabbath.
   Je zegt terecht dat de 7e dag Adv. als een van de weinigen shabbath vieren, maar niet als de enige en het is goed om te weten wie de anderen dan zijn, enig idee wie verder?

   – Wat bedoel je met”genetisch Israel is geen rol weggelegd? In Rom. 9-11 wordt het overblijfsel van Israel genoemd, wat Yeshua aanvaard, zie ook Zach. 12:10.

   Hoor graag van je,
   Shalom
   Ben

   • Ik zie nu pas dat je op mij had gereageerd. Even kort: Walter Veith ligt moeilijk in de zevende-dags Adventistenkerk voornamelijk omdat hij Rome aanwijst als de antichrist (evenals de Hervormers destijds) en de oecumene afwijst. Dit is tegen het zere been van de leiding van het kerkgenootschap die een toenadering wil naar andere kerken. Daarin past niet dat je de paus aanwijst als de antichrist (zoals ook de Hervormers deden overigens). De leiding van de adventkerk probeert hem overal het spreken te beletten. In heel Duitsland heeft hij een spreekverbod.
    Adventisten vieren inderdaad geen feesten. Adventisten zien feesten meer als typologieën, verwijzend naar de toekomst. Adventisten eten in principe geen vlees, dus kosher is niet zozeer van toepassing (hoewel in de praktijk steeds meer adventisten vlees zijn gaan eten). Vanaf de schepping tot de zondvloed aten de mensen ook geen vlees (zie o.a. Genesis 1:29).
    Verschil tussen Messiaanse gelovigen en Adventisten is vooral de rol van Israel. Adventisten leren dat de 70 weken profetie van Daniel 9:27 een einde heeft gemaakt aan de rol het het ‘genetische’ Israel (de 70-ste week komt direct na de 69-ste). In het midden van deze 7 jaarsperiode (27-34 na Chr) doet Jezus het slachtoffer ophouden en versterkt Hij het verbond. Messiaanse Joden, evenals nagenoeg alle christelijke denominaties, plaatsen de 70-ste week in de eindtijd waar er nog een antichrist moet komen in het midden van deze week (de aandacht wordt hier dus afgeleid van het pausdom dat al LANG onder ons woont). Vanaf 34 na Christus (dood Stephanus) is het evangelie naar de wereld gegaan, daarvoor (Handelingen 1-7) ging het nog naar de Joden).
    Over Israel: “En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.” Zie ook Johannes 8, vanaf vers 30 maar vooral vanaf vers 44 en diverse andere teksten.
    Jouw laatste vraag: Anderen die de sabbat vieren: zevende dags-baptisten en mensen die op individuele basis de sabbatvieren.
    Ben, het ga je goed, groeten, Johan

    • Hi Johan, dank voor je antwoord.
     Heb je een artikel, waar de geloofsleer van de 7e dags Adv. nog wat nader wordt toegelicht?
     Ik begreep dat Ellen White ook nog al een grote rol speelt?
     Ik wil graag wat beter weten, hoe deze geloofsleer in elkaar zit, voordat ik er over in discussie ga of er over schrijf.
     Ben je zelf ook lid van deze kerk, als ik vragen mag of zit je er een beetje in als Walter Veith?
     Shalom,
     Ben

 9. Volgens het verdrag van lateranen wordt het Vaticaan financieel door de Italiaanse overheid bekostigd, de enige hoop op geestelijk herstel van de katholieke kerk is gelegen dat deze financiële band door gesneden wordt en het Vaticaan zelf voor de kosten gaat opdraaien, godsdienst bekostigt door een overheid heeft altijd voor geestelijk verval gezorgd, dat geldt niet alleen voor italie, maar ook voor Nederland.

  • Hi Jacob, de rest van de inkomsten haalt men van misleide volgelingen, die aangepraat zijn zich met geld een plaatsje in de eeuwigheid te verwerven.
   Shalom
   Ben

 10. Gert Jan Wassink op 6 maart 2019 12.57 schreef over mevr. Blavatsky en vrijmetselarij zijn niet serieus te nemen! Ik zou het maar wel serieus nemen. Het zijn tentakels van “Octopus”.

 11. Volg de studies van #AmirTsarfati eens. Een Joodse Messiaanse Bijbelleraar … Over de Illuminati, de NWO en de OneWorldReligion …. Hij geeft veel informatie over vrijmetselaars als Blavatsky en Pike … Te vinden op YouTube en het kanaal van Eurospiri.nl.

 12. @Corrie: ik heb net 2 video’s deels bekeken, 2 punten kwamen naar voren, die ik als onBijbels afwijs:
  -de opname van de gemeente dwz alle christenen volgens die opvatting.
  Dus een merkwaardige opvatting van wat de gemeente is, want dat zijn m.i. alle gelovigen vanaf Adam/Eva t/m de laatste en incl. alle Yeshua belijdende Israelieten uit OT en NT tijden en erna)
  Die hele opname vooraf is een dwaalleer, Israel blijft dan achter op aarde en wordt als een apart volk gezien, met een lagere status op aarde en gaat alleen door de grote verdrukking.

  – verder is de “weerhouder”, dus degene die de komst van de “wetteloze” verhinderd, de genoemde gemeente, waarin de Geest woont, volgens Amir dan en als die gemeente vooraf is opgenomen, dan is de Geest niet meer op aarde, in die theorie begrepen.
  Dat kan niet, wat JHWH is Geest en Hij is altijd overal aanwezig, juist ook om de mensen te helpen tot bekering te komen en dat zou dan niet meer kunnen.
  En bovendien is die “weerhouder” niet de gemeente, zou niet best zijn, gezien de zwakke staat van de christenheid op dit moment.
  De weerhouder bestaat uit de gelovigen, die zowel Yeshua als de Tora hebben aanvaard , respectievelijk als Verlosser en als heiligende leefstijl.
  Als de Tora weg is, dus als er nagenoeg geen Tora-Yeshua gelovigen meer zijn, dan leeft ook niemand de Torapraktijk meer voor en is de wereld Tora-loos oftewel “wetteloos” geworden.
  Dan is men letterlijk “van God los” aan het leven ! zie voor dat leven 2 Thess. 2:9-12, waarin de mensen de dwaling volgen.
  En dat is al gaande.
  Dus ik kan Amir wegens die 2 dwalingen niet aanbevelen.
  Shalom
  Ben Kok ( j-chr. pastor)

Laat een reactie achter op Ben Reactie annuleren

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

acht − vijf =