Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

“de mens wikt, God beschikt!”

Ik las een artikel over vergaande genderexperimenten, zie
https://fenixx.org/2019/04/27/kunstmatige-voortplanting-door-hetzelfde-geslacht-maakt-mannen-overbodig/comment-page-1/#comment-160729

Als tussenkopje las ik: “God draait Zich om in Zijn graf” en dat was de druppel, die voor mij de emmer deed overlopen, dus ik reageerde als volgt onder dat artikel:

Prikkelende koptekst, dat wel. Maar je verslag van het wetenschappelijk menselijk geklungel is meer dan prikkelend, het beschreven gedrag is zodanig grensoverschrijdend, dat het de hele scheppingsorde verstoort, ontregelt, verwoest.
We zullen zien, dat de Eeuwige, JHWH dus, dat niet toestaat, bovendien ligt de afdruk van Zijn Wezen, dwz Yeshua ha Mashiach, niet in het graf, maar Hij is opgestaan en weer in eenheid met JHWH, die Geest is, verenigd.
Hij komt terug in diezelfde gestalte, als Yeshua dus, zie Zach. 14/Hand. 1 om de aarde te bevrijden van de mens, die zichzelf een wolf is oftewel homo homini lupus.
De mens , die denkt dat hij het klimaat moet gaan aansturen, hoogmoediger kon dacht ik niet, maar jawel hoor, nu gaat die mens ook nog via gendertechnologie zichzelf bepalen.
In het Koninkrijk van JHWH is geen plaats voor de mens, die meent Koning te kunnen zijn.
Shalom, als je je evt. zou willen verdiepen in een toekomst, waarin JHWH Koning is.
Ben Kok (joods-chr. pastor)
tora-yeshua.nl

NB: dit soort ontwikkelingen zijn naast vele andere signalen van de eindtijd, waarin we leven.
Een waarschuwing aan ongelovigen en afgodendienaars, maar zeker ook aan de massa nepchristenen en nepjoden, die in naam wat zeggen te zijn, maar het niet zijn in praktijk.
Dat is ook weer duidelijk te zien aan het totaal ontbreken van enig christelijk of joods georganiseerd protest tegen de moordpartij van moslims (afgodsdienaars dus) in Sri Lanka.
De tv-uitzending van Hour of Power/ Bobby Schuler/Jan vd Bos elke zondagmorgen bekeken door velen bij gebrek aan beter maakte dan ook totaal geen melding van de moord op ca. 300 medechristenen met Pasen  in de uitzending vandaag.
En zo gaat dat in veel kerken en synagoges, ze zijn allemaal te laf om enige aandacht aan de islaminvasie te besteden, “het zal mijn tijd wel uitzingen” is de gedachte.
Ernstige vergissing! We zitten in de eindtijd en de klok tikt, voor je het weet, grijpt JHWH definitief in, net als bij de zondvloed.
Let dus op de “tekenen des tijds”, wees gewaarschuwd en kom vandaag tot inkeer, het kan hoe dan ook je laatste dag wezen.
De genadetijd raakt op, de deur gaat een keer dicht, net als die deur van de ark van Noach.

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS: een ander gruwelijk teken des tijds:

Het pure kwaad: Seks met kinderen big business geworden in het Westen

Navigeer naar andere artikelen

8 Responses to “de mens wikt, God beschikt!”

 1. Op 28 april 2019 @ 18:07 schreef Kees van Kesteren

  Beantwoorden

  Schitterend verwoord Ben,

  Het geeft mij een zeer goed gevoel dat er nog steeds mensen zijn die “God de Almachtige” als eerste liefdevolle liefde “BOVEN” alles hebben staan!

  Ik bezoek regelmatig uw site en u geeft me altijd weer het gevoel dat ik er bij hoor qua meningen en verwoordingen.

  Deze dwaze wereld kan ik niet meer liefhebben, maar probeer geen haat te creëren, al valt het veelal niet mee je gezonde verstand te gebruiken.

  Ik hoop dat het grootste deel van de mensheid nog op tijd in gaat zien waar men nu eigenlijk mee bezig is, maar ik vrees het allerergste!

  Beste Ben, ga door zoals u nu bezig bent, dan bewijst u de mensheid een grote dienst en zal u met grote zekerheid van alle zegeningen vanuit “God de Almachtige”, met volle teugen kunnen genieten!

  Shalom Kees

  • Bedankt Kees, geprezen zij onze hemelse Vader daarvoor.
   Hoor nog es graag meer van je, over jouw geloofsleven bijvoorbeeld,
   shalom
   Ben

   • Op 28 april 2019 @ 23:24 schreef Kees van Kesteren

    Beantwoorden

    In jou reactie gaf je aan of ik iets van mijn/ons geloofsleven wilde vertellen.
    Welnu, daar gaat die dan!

    Ik kom zelf oorspronkelijk uit Scheveningen en mijn lieve vrouwtje komt uit Venlo. We zijn inmiddels 47 jaar getrouwd en nog steeds heftig verliefd. Wij wonen vanaf 2010 in de Ardennen en zijn inmiddels beiden gepensioneerd.

    Van mijn ouderlijke huis uit ben ik Protestant en mijn ouders waren best wel gelovige mensen, al liepen ze de kerk niet plat en las mijn vader uitsluitend op zondag na de maaltijd uit de Bijbel. Ikzelf begreep maar voor een klein gedeelte wat hij voorlas en voelde totaal geen behoefte om me meer te verdiepen in de Bijbel.

    Maar het geloof zat er toch wel in, want als er zich dingen voordeden die mij niet lekker zaten, dan was er altijd toch weer dat automatische schietgebedje dat mij weer bewust maakte dat er meer moest zijn tussen hemel en aarde.

    In 1981 werd mijn Vader ziek en de vooruitzichten waren zeer negatief. Omdat wij dus niet zo kerkelijk waren en geen vaste dominee kende, gingen wij op zoek naar een dominee en hebben wij gevonden bij de Haagse Pinkstergemeente. Deze man heeft in de periode dat mijn vader nog thuis verzorgd werd, heeft veel met mijn Vader gesproken over het geloof en dat deed mijn Vader erg goed.

    Wat enorm veel indruk op mij heeft gemaakt was het moment van overlijden van mijn lieve Vader in 1982, hij was toen 61 jaar. Dat speelde zich af in het ziekenhuis en terwijl wij als kinderen met onze moeder rondom zijn bed stonden, zag ik en “VOELDE” ik met name dat er op dat moment iets heel, heel moois gebeurde. Ik sprak terwijl hij stierf steeds huilend de woorden; mooi nietwaar, mooi hè en dat keer op keer. Achteraf bedacht ik mij dat het voor mijn moeder, broer en zus misschien wel een vreemde reactie van mijn kant was omdat ik het allemaal zo ontzettend mooi vond. Maar beste Ben, het was werkelijk mooi en dat praat niemand uit mijn hoofd!

    Maar je weet hoe het gaat in het leven, alles ging na verloop van tijd weer zijn gangetje en ik was nog wel gelovig, maar deed er helemaal niets aan!

    Mijn vrouw was van huis uit Katholiek opgevoed en deed meer met haar geloof als ik, maar toen wij eenmaal getrouwd waren verwaterde ook haar geloof omdat we het druk hadden met werken, onze 2 kinderen en achteraf gezien ons bezig hielden met dingen die nu in onze ogen doelloos-werelds zijn en uiteindelijk ons totaal geen voldoening hebben gegeven c.q. geestelijk rijker hebben gemaakt.

    Maar ons geloof stond nog steeds op een waakvlammetje en het gebeurde in 2015 dat onze jongste zoon ons tijdens een bezoek vertelde dat hij zich aan het verdiepen was in het geloof. Hij vertelde ons dingen waar wij letterlijk perplex van stonden. Waar kwam al die wijsheid, uitleg en interesse vandaan? Was dat onze zoon? Ben, werkelijk we hebben verschillende keren met open mond en sprakeloos zijn uitleg aangehoord m.b.t. God, Jezus Christus en de Heilige Geest. We hebben toen urenlang met elkaar gesproken en de waakvlam zorgde er voor dat bij ons het kruit ontstoken werd, want we wilde beiden meer…….. meer……..meer…..!

    Tegenwoordig komt mijn zoon meestal voor enkele dagen bij ons op bezoek en wat we dan allemaal te bespreken hebben is geweldig en zo verrijkend.

    Ikzelf heb altijd in mijn leven een zwak c.q. betrokkenheid gehad met het Joodse geloof en Israël en nu zijn ons 3 schitterende kado’s aangeboden namelijk, het leren kennen van God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest (de welbekende Drie-eenheid). En uiteraard “last but not least” het Joodse volk en het land Israël.

    Drie geweldige mogelijkheden om ons te verrijken. Niet met het wereldse geld, maar d.m.v. “Geestelijke” waarde!

    Wij hopen misschien ooit nog is een reis te maken naar het land Israël en daar hetzelfde te voelen als ik voelde tijdens het overlijden van mijn Vader, die echtheid, die warmte, dat liefdevolle gevoel, het thuiskom gevoel! Joodse mensen ontmoeten en elkaar iets te vertellen hebben, de plaatsen en plekken bezoeken ten tijden dat Jezus Christus op aarde was, de sfeer, de geur, het Goddelijke intense gevoel opsnuiven en dankbaar te zijn dat we dat allemaal mogen ervaren en meemaken.

    Dus onze Zoon heeft ons op het juiste en enige spoor gezet en daar zijn wij God eeuwig dankbaar voor, want wij mogen hier werkelijk spreken van een wonder, omdat ik er van overtuigt ben dat God de Almachtige hier Zijn hand in heeft gehad.

    Hier in de Ardennen zijn wel enkele kerken en gemeenten waar wij naar toe zouden willen gaan, maar men spreekt voornamelijk Frans en af en toe is er een kerk waar Duits wordt gesproken en beide talen zijn wij niet machtig genoeg om alle Bijbelse uitleg te begrijpen.

    Daarom kijken wij elke avond op YouTube naar een preek van de voor ons inmiddels bekende voorgangers. Dat voelt bijzonder goed aan, maar we zouden zo graag ter plaatse aanwezig willen zijn, zodat je door ontmoetingen andere mensen, meningen en ervaringen leert kennen. Helaas ontbreekt het ons aan financiële middelen om al reizend door België het woord van God te ontvangen.

    Ik ga er van uit dat d.m.v. bovenstaande informatie jij een indruk hebt gekregen van ons geloofs-en privé leven en wensen jou vanuit de schitterende Ardennen het allerbeste toe!

    Shalom Kees & Marga

    • Bedankt Kees en Marga, zie 2 Kron. 16:9 , ‘de ogen van JHWH gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat”.
     Wat bijzonders dat Hij jullie kon bereiken via jullie zoon, ben benieuwd wat hij van onze website vindt.
     Bijv. van dit artikel:
     https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
     Shalom, tot later ( ik moet wel es in België zijn, lijkt me mooi om jullie es te ontmoeten bij gelegenheid),
     Ben

 2. Mooi verwoordt over die deur.
  Dank wat je zegt over wolven

  Tot voor kort een belangrijk symbool voor mij van betekenis.

  Ik hoop dat die deur heel gauw dichtgaat.
  Ken je het moe zijn van alles?
  Ik ben het wel.

  Iedereen moet straks zelf verantwoording afleggen voor de eigen daden.

  • Hi Jan,
   Yeshua is de deur en wie door Hem binnen gaat en met Hem voortgaat, heeft eeuwig leven, gaat het Koninkrijk van JHWH in, zie Joh.10:9
   Mooi vooruitzicht wat je nu al kunt ervaren; als je daar op ziet, houd je de moed er wel in!
   Shalom
   Ben

 3. Helemaal met je eens Ben! Ik vond het ook stuitend hoe weinig kritisch nieuws er was na Sri Lanka! Ook dinsdagavond in Pauw werd er nauwelijks iets over gezegd! Stil zijn jongens. Ssssst!!! Niet over hebben dan waait het wel over! Ik ben bijna nooit zo geschokt geweest als na die gruwelaanval op christelijke kerken en toeristen op Sri Lank als juist met deze aanval op het Paasfeest! Gruwelijk in al zijn geledingen! Je voelt je machteloos, kwaad en later teleurgesteld omdat bijna niemand het er echt over heeft. En dan de NOS die het eerst heeft over Boeddhisten als daders!!!! Man man, hoe komen ze er op?

  Shalom,

  Paul

  • Hi Paul,
   Goed dat we onze gevoelens, in dit geval van terechte boosheid, ook kunnen delen met onze hemelse Vader, Hij heeft het laatste Woord en het zien op Zijn Koninkrijk tilt ons uit boven onze onmacht.
   Zijn evangelie verkondigen , elke dag aan wie dat maar horen wil, is ook zo’n bemoediging, er is hoop, voor ieder , die Hem wil zoeken.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*