Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Shawoeoth: wekenfeest, vervolg op Pesach.

Oftewel op de 50 ste dag (7 weken /shawoeoth =weken/) na Pesach, is de Omertelling  voltooid, Yeshua is door de dood heen in een opstandingslichaam veranderd , is ten hemel gevaren  op de  40 e dag en heeft daarmee  de aardse afbeelding van het wezen van JHWH weer afgelegd.
De  zichtbaarheid van JHWH is weer Geest geworden, Yeshua  is eenheid met JHWH, vanaf dan is JHWH als  Heilige Geest aanwezig in elke gelovige, die Yeshua heeft aanvaard .(Ef.1:13,14)
JHWH is altijd Geest, schiep de schepping, schiep Zich een lichaam en verscheen in Yeshua op aarde, terwijl Hij alomtegenwoordig bleef , was Hij in de afbeelding van Zichzelf als Yeshua zichtbaar, 33 jaar lang in Israel.
Die korte zichtbaarheid was genoeg om de Tora voor te leven, het oordeel van de Tora te dragen  op Golgotha als doodstraf voor elke zondaar, die zich bekeert, overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel en Yeshua aanvaard als het ware Pesachlam in zijn of haar plaats.
Daarna is JHWH als Geest zowel alomtegenwoordig buiten de gelovige als in de gelovige.
God boven ons als Schepper, God met ons (Immanuel /Jezus) en God in ons (Heilige Geest).
De enige plek waar Hij niet is, is in de ongelovige mens, die niet wil dat JHWH als Koning en Verlosser in zijn/haar leven regeert.
Hij ziet echter wel de mens, die naar Hem zoekt,  zie 2 Kron. 16:9
“De ogen van JHWH  gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uit gaat”.

Die mens, die onderkent dat we in een verloren wereld leven, die de duisternis van Goddeloosheid achter zich wil laten zoals Ruth, die niet in het heidense Moab wilde blijven, maar met haar schoonmoeder naar Israel ging, wordt door JHWH, Die Geest is, opgemerkt.

En de Jood, die nog zonder Yeshua ha Mashiach leeft, maar wel de zwakheid en Goddeloosheid van de huidige staat Israel en de Joden wereldwijd onderkent en die op zoek gaat naar JHWH, wordt door Hem opgemerkt.

Als uw hart dan oprecht naar Hem uitgaat, komt Hij als Heilige Geest u overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel en ziet u de noodzaak om Hem in Zijn verschijning als de gekruisigde en opgestane Mashiach te aanvaarden.

Na bekering (het fundament van elke Bijbelse gelovige) volgt heiliging, dwz. het volgen van Yeshua (Joh. 14:21 “wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft”).
Je volgt Hem dan in de Torapraktijk, zoals o.m. de  10 geboden, Lev. 19, Feesten van JHWH vieren (shabbath, Pesach, Shawoeoth, Yom Kippur,Sukkoth), kosher eten.
Dat doe je in gehoorzaamheid en respect voor Hem, dat is geen vrijblijvende optie en dat gebeurt ook niet vanzelf, je leest dat in Zijn Woord en dat ga je dan ook doen in de praktijk.
Mensen die het Woord lezen en niet doen, zijn als een huis op het zand gebouwd, die gaan onder uit.
Mensen, die Zijn woord kennen en doen, zijn als het huis op de rots, die blijven staan als de stormen komen, zie de gelijkenis van Yeshua (Matth. 7:24-29).

En binnen die Goddelijke structuur van de Tora groeit dan de vrucht van de Geest (Gal. 5:22) en komen de gaven van de Geest aan het licht en leer je die ontwikkelen. (1 Cor. 12,13 en 14,    Ef. 4:11 en Rom. 12:8

Graag wens ik u zo’n Pinksterfeest (Shawoeoth) toe. Wees welkom om uw vragen hieronder te stellen, of reageer persoonlijk via “contact” op deze site.

Shabbath shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Update:

De Omertelling is in het Jodendom ook een periode van rouw, wegens allerlei rampen, die in de geschiedenis net in die periode  gebeurden, w.o. de sterfte van de leerlingen van rabbi Akiva, de kruistochten en pogroms, vaak in het voorjaar, dus nalv Pesach in de tijd van de Omertelling er na, met vele vermoorde Joden door misleide kerkmensen, die zich “christenen” noemden.
Opmerkelijk, na de afwijzing van de grote meerderheid van het Joodse volk van Yeshua als de Mashiach is de hoopvolle Omertelling een periode van rouw geworden bij het toeleven naar Shawoeoth.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Omertelling
Waar Yeshua niet als de Mashiach is  aanvaard, wordt het toeleven naar Shawoeoth ook verkeerd ingevuld en het Feest van JHWH als Heilige Geest neerdalend in ons hart niet beleefd.
In vele kerken is dat helaas ook het geval, men kent de oorsprong van de Feesten van JHW niet of nauwelijks en men viert ze al helemaal niet.
Yeshua ha Mashiach is vervangen door “kerk zijn” in het christendom en bij de Joden door Tora doen zonder Yeshua als het ware Pesachoffer.
Yeshua is vervangen door “belofte van trouw aan JHWH”, waar helaas nooit iets van terecht is gekomen en uitgelopen is op een afwijzen van Yeshua als Mashiach.
https://www.nik.nl/het-omertellen-de-kwaliteit-van-tijd/

citaat uit dit artikel van rabbijn Evers:

Op Sjawoe’ot belooft het Joodse volk eeuwige trouw aan G’d. Rabbi Chajiem Ibn Atar (1696-1743) meent daarom ook, dat het Wetgevingsfeest in plaats van Sjawoe’ot (wekenfeest) eigenlijk Sjewoe’ot (feest van de geloften) zou moeten heten, omdat G’d en het Joodse volk elkaar als het ware eeuwige trouw beloofden.

Waar christelijke en joodse gelovigen  Yeshua vervangen voor iets anders,  zoals lid van kerk of synagoge zijn bijv., is men afgezakt tot nivo van “antiChrist”.
Immers, “anti” betekent in het Grieks “in plaats van” , dus in dit geval iets of iemand anders in de plaats van Yeshua.

Vervangers van de Mashiach (in het Grieks  de “Christus”), anti-christenen dus, kunnen zijn:

-elke religie of geloofssysteem, wat Yeshua afwijst als de komst van JHWH in mensengestalte, als het ware Pesachlam.
Dat is  het geval in de islam, in orthodox Jodendom, in de RK kerk, waar men Maria als medeverlossers nodig meent te hebben.

In het orthodox Jodendom en daar om heen verwacht men  een superJood, ultiem rechtvaardig, die Israel aan het hoofd van de volken zal plaatsen in een dan te bewerken wereldvrede.
Ook in de geloofsgemeenschappen, die  menen te moeten streven naar een wereldkerk als onderdeel van de Nieuwe Wereld Orde (NWO).
Uiteraard ook in de afgodsdiensten als Hindoeisme met vele “goden”, Boedisme met Boedha als vervanger van Yeshua en het beeld van de zittende dikke Boedha staat bij heel wat sympathisanten in huis of tuin.
Het Wachttorengenootschap, wat leert dat Yeshua de engel Michael is.

Of de Pinksterbeweging met de leer, dat de Heilige Geest een “powerpill” is waardoor je vanzelf Goddelijk gaat leven, in een vreemde taal gaat spreken, die alleen God verstaat of die vertaald wordt door iemand met de vertaalgave.
Men vervangt Yeshua door  het “Geest-automatisme”, de  emotie en de wonderen van zieken genezen e.a.
Dus ook hier weer de anti-christ geest!

Een andere vervanger van Yeshua als de enige weg tot de Vader, JHWH, is de milieubeweging en de klimaatbeheersers, te vinden bij Groen Links, D66 en ook CDA en CU.
Want in de nieuwe “toren van Babel” gedachte denken velen dat we zelf de aarde aan kunnen sturen,  inclusief het klimaat.
Terwijl de feiten zijn, dat we als mensheid de aarde verwoesten in een Goddeloos leven, met uitstervende dieren en planten, oceanen en stranden met plastic afval e.d., honger en armoede voor velen, naast miljardairs.

Of de meest voorkomende vorm van anti-Christ: ik maak het zelf wel uit, heb mijn eigen koninkrijk met mezelf als goeroe.

Ga bij u zelf  na wat u eigenlijk gelooft, is Yeshua de enige weg tot onze hemelse Vader, JHWH, of zijn er andere figuren of zaken  belangrijker in uw leven?

Verwacht u JHWH in de gestalte van Yeshua als de Enige, die de wereld kan redden , de ondergang kan voorkomen en elk mens, die oprecht JHWH zoekt, kan verlossen van onvolmaaktheid en zonde (d.i. overtreden van Zijn principes, zoals in de Tora geopenbaard)  ?

Volgt u Yeshua ha Mashiach (de Christus) zoals Hij leert en leefde of  volgt u iets of iemand, die in Zijn plaats is gekomen in uw leven,
anti-Christ dus ?

Shalom,

chaq Shawoeoth sameach ( gezegend Wekenfeest)

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Zie ook: https://beit-emoenah.nl/26/studies/shavuot/

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to Shawoeoth: wekenfeest, vervolg op Pesach.

 1. Op 28 mei 2020 @ 14:43 schreef Elbert pezarro

  Beantwoorden

  Hoi Ben,
  Vanavond begint Shawoeoth weer.
  Alvast een gezegende week.
  Shalom,
  Elbert.

  • Hu Elbert,
   Ook gezegend Shawoeoth, duurt 1 dag en dan is het aansluitend weer de gewone weekshabbath.
   Als je het woord ‘shawoeoth” in onze zoekmachine zet op de voorpagina, rollen er diverse artikelen uit.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

7 − 6 =