Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Categorie Archief: Bijbels verantwoord geloven

Hemelvaartsdag, Feest in de hemel en voor jou en mij !

Hoe vier je Hemelvaartsdag, wat betekent het ? Het wonder van Shavoeoth (Pinksterfeest), de 50 ste dag na Pesach , gaat via het terug keren van Yeshua naar de hemel en dat is op zich al een geweldig Feest! Want stel je es voor wat het voor JHWH moet hebben betekent dat Yeshua als het innerlijk van JHWH (Hebr. 1:3 en Col1:15) , neergedaald uit de hemel […]

zonsverduistering 8 april 2024 met de Nineve waarschuwing !!

https://youtu.be/eLkxKT65IFc?si=_mqc6sXAFdHL15Bs https://youtu.be/bnGWSj9xP2I?si=HmIGOp-oajAVGp-v […]

Waar haalde Navalny de moed vandaan ????

Alexei Navalny: What Was the Source of His Courage? by Sara Yoheved Rigler February 18, 2024

4 min read

After surviving an assassination attempt, the dissident returned to Russia where he knew he’d be arrested and likely killed. Why?

The killing of Alexei Navalny, the Russian dissident who courageously stood up to President Putin, was not a surprise. […]

Bijbels geloofsleven moet je begrijpen en doen !

Bijbels geloofsleven moet je begrijpen en doen ! In Joh. 14:27 zegt Yeshua: "wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft!" Juist door het praktisch invullen van de woorden van Yeshua ervaar je hoe zegenrijk die principes zijn en zo groeit je vertrouwen , je geloof in Hem! Helaas hebben de beminde gelovigen altijd de bizarre vrijheid genomen om zelf uit te maken […]

“Jakob’s benauwdheid” oftewel de existentiële strijd van Israel

https://www.israeltoday.co.il/read/idf-commando-it-is-the-time-of-jacobs-trouble/?mc_cid=eadde6ed3b&mc_eid=f8fb8ec67a citaat uit dit indrukwekkende artikel: "At one point in the conversation, Col. D. is asked how he interprets what happened and is happening to Israel. He responds: “It will be a time of trouble for Jacob,” quoting Jeremiah 30:7. Bu the passage concludes by affirming that “he will be saved out of it.” For Col. D., what’s important now is how he conducts himself in the […]

PVV doet opnieuw mee, na gedoogsteun in 2010 nu als grootste in 2023 !!

https://tora-yeshua.nl/2010/08/voorgangerspredikanten-e-a-steunen-vvdcdapvv-coalitie/ https://tora-yeshua.nl/2010/06/breaking-news-intro-van-de-film-islam-en-waarheid-on-line/ Laten we bidden, dat er een coalitie uitkomt, die het meest optimaal de joods-christelijke waarden bevordert en met dat doel hebben we in 2010 onze DVD "islam en waarheid" gemaakt, net als onze folder "gewaardeerde moslim-medemens". https://tora-yeshua.nl/2014/12/gewaardeerde-moslimmedemens-geschapen-door-god/ Shalom, lees graag uw reacties onder dit artikel, Ben Kok (joods-chr. pastor) […]

Israel am chai, Israel zal leven! Maar…….welk Israel?

Ik liep recent een paar keer te demonstreren met de Tora-Yeshua vlag om mijn schouders, die kun je zien op de voorpagina van deze site, links boven en daarop is het hart van het Joodse geloof afgebeeld: de 7 armige kandelaar, menorah genaamd en die staat voor het Licht, wat JHWH is, de God van Abraham, Isaak en Jacob. Hij gaf ons de Tora, zodat we […]

De oplossing voor de oorlog rond Israel !

"Hoe moet dat probleem in Godsnaam worden opgelost" zei een zich atheïst noemend iemand tegen me, met er nog achter aan "oh sorry, dat mag ik eigenlijk niet zo zeggen" Mijn antwoord:  "prima gezegd hoor, bij God is n.l. het antwoord, tenminste, als je de God van de Bijbel bedoeld, Die ons in Yeshua is verschenen". Hij zal opnieuw verschijnen te Yerushalyim, op de Olijfberg, zoals Hij […]

Steunactie voor Israel, do. 12 okt. Middelburg, v.a. 11 uur.

Maandag 9 okt.  had ik het op mijn hart om met onze Tora-Yeshuavlag om in de winkelstraat "Lange Delft" in Middelburg folders uit te delen en met iedereen die dat wilde van gedachten te wisselen. Dat viel zeer in goede aarde, dus morgen weer, Geestverwanten welkom om mee te doen, bel even voor meer info 06-39696349 als u dat prettig vindt. Uiteraard praten we met kennis van […]

Wie gaan ons land regeren na 22 nov. 2024 ?

Sukkoth (loofhuttenfeest) 30 sept tot 6 okt: de Koning komt! Dat feest ziet uit naar een nieuwe Regering met als Hoofd de Schepper, JHWH in de gestalte van Yeshua, die komt na een toenemende tijd van rampen, die laten zien dat we het zonder Hem niet redden in eigen-wijsheid en kracht. Als we in de bescheidenheid van een tent van takken met een opening naar boven even […]

Grote Verzoendag, van zo.av. 24 tot ma.av 25 sept. 5784

https://www.jair-bijbelstudies.nl/sabbat-feesten/grote-verzoendag-jom-kippoer-index/grote-verzoendag-jom-kipur Prima artikel, zie ook onder "Yom Kippur" , via de zoekfunctie op onze site,  elk jaar over geschreven, ontdek de zegen van vergeving , die je ontvangt van onze hemelse Vader en mag praktiseren naar jezelf en je naasten. Vergeving na erkenning van schuld op basis van het offer van Yeshua ha Mashiach! Shabbath shalom, Ben Kok (joods-chr. pastor) P.S.. :https://www.israeltoday.co.il/read/mercy-killing/?mc_cid=f5c69f8906&mc_eid=f8fb8ec67a een goede uitleg van de dierenoffers in […]

Yom Teruach: feest van de bazuinen, 16 sept., uitzien naar de komst van de Koning!

Als je de Tora volgt als leefstijl ons door JHWH gegeven en door Hem vervuld en voorgeleefd in Yeshua ha Mashiach, dan doe je wat in Lev. 23:23, 24 staat: “En JHWH sprak tot Moshe: Spreek tot de Israelieten ("en daarmee tot alle Bijbelse gelovigen, dwz. het Israel Gods", Gal. 6:16) , toevoeging redactie.): in de 7e maand op de 1e dag van die maand […]

Wat zegt Yeshua over het ontvangen van eeuwig leven?

Wat is het ? Joh. 17:3 "de persoonlijke relatie met JHWH en Yeshua!", waarbij Yeshua het "Plaatje/Selfie van JHWh is", zie Hebr. 1:3 en Col.1:15 Ook Joh. 14:9 waar Yeshua zegt: "wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien". Die "eeuwig levenrelatie" begint bij je bekering en gaat door de dood heen in eeuwigheid, mits wij Yeshua tot het einde toe volgen (Hebr.3:6,14 /4:11/6:8,12,15 Bekering: zie https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/ Yeshua volgen: dat is […]

Christendom is al eeuwenlang tot antichrist verworden !

Zeer schokkende ontdekking, maar denk even mee, hoe ik tot die uitspraak ben gekomen. Het christendom is ontstaan van uit het Jodendom, waar uit  de Christus (Grieks voor het Hebreeuwse Mashiach, wat Gezalfde betekent) is voortgekomen, naar Gods plan van eeuwigheid zoals in de Tenach (Oude Testament) is geprofeteerd. Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) is verschijning van JHWH in mensengestalte, de openbaring van Gods Persoonlijkheid (Hebr.1:3 en […]

Eindtijd: hagelstenen van 19 cm. en “verzengende hitte”.

Op https://www.facebook.com/severeweatherEU/ wordt bevestigd wat er ook in het RTL4  nieuws vanmorgen om 8.40 uur werd vermeld: enorme hagelstenen van 19 cm doorsnede gevallen in Noord-Italie. Ik heb er als volgt op gereageerd: Revelations 16:21 in the Bible tells us that in the end there will be big hailstones, 30 kg ! as a punishment coming from our Creator for the sins of the people worldwide: "And […]

Wat is het “evangelie van het Koninkrijk” volgens Yeshua ?

Die term vinden we in Matth. 4:23 en het antwoord staat er gelijk achter: Matth.5,6 en 7, de bergrede. Zie ook https://tora-yeshua.nl/2023/04/wat-is-het-evangelie-van-het-koninkrijk-zoals-yeshua-verkondigde/ Yeshua onderwijst daar zijn Joodse luisteraars en die waren vertrouwd met de Tenach, (het zgn Oude Testament) kenden de Moadiem, (de Feesten van JHWH, zoals o.a. sabbat, Pesach, Shaowoth, Sukkoth) en leefden er uit op verschillende manieren. Yeshua legt de oorspronkelijke bedoeling van de Tora uit […]

Pinksteren is bijna overal mismaakt, onbegrepen !!!!!!!!

We weten dat er een schepping is, volgens de Bijbel gemaakt door de Schepper, God, genaamd JHWH, die Geest is. Deze Geest getuigt van Zijn almacht en creativiteit door deze  schepping en Hij schiep ook de mens uit het materiaal (stof) van de aarde, maar maakte hem levend door hem Zijn Geest in te blazen. De Heilige Geest komt dan voor het eerst bij ons binnen tijdens […]

“de nieuwe mens” anno Pinksteren 2023: de mens 2.0

Vanmorgen in het nieuws:  meer dan 80 % van de ouderen in Nederland denkt niet na over hoe hij/zij met voldoende zorg de oude dag kan doorleven en dat geldt m.n. voor de 50+, zie https://www.actiz.nl/nederland-niet-voorbereid-op-eigen-oude-dag Bizar, maar Actiz heeft met 500.000 medewerkers de zorg voor 2 miljoen ouderen, dus ze weten wel waar ze het over hebben. Het is erger: als pastor spreek ik dagelijks mensen, […]

Pasen en Pinksteren op 1 dag ?

Als spreekwoord gebruiken we die term om aan te geven dat iets 100% onmogelijk is en als je begrijpt dat Pinksteren altijd op de 50 ste dag na Pasen is, dan is dat ook zo. Maar inhoudelijk is het wel degelijk mogelijk: Pasen, Bijbelser gezegd "Pesach", is het feest van onze verlossing en vergeving van zonde,  doordat Jezus Christus , bijbelser "Yeshua ha Mashiach" als een selfie […]

Tot heerlijkheid bevorderd !

Franklin ter Horst , onze zeer gewaardeerde broeder  in het Bijbels geloof, is overleden na een periode van ziekte en  zoals ik hem heb mogen kennen, zullen we elkaar ontmoeten in Gods Koninkrijk ! Hier onder het overlijdensbericht, we zullen hem enorm missen, zijn website zal nog steeds leesbaar blijven, zodat we van zijn waardevolle artikelen kennis kunnen blijven nemen. https://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html We wensen de familie van harte en vol […]

Navigeer naar andere artikelen