Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Hypocriete overheid compleet van het pad af bij heel wat zaken !

Gisteren in het nieuws: er zijn in ons land ca. 6500 aardgasputten en er is er niet 1 echt waterdicht, dus lekt en dwz. allerlei gif, kankerverwekkend.
De onderzoeker,  voormalig ingenieur bij de NAM/Shell , heeft de zaak in opdracht van de NAM onderzocht en hij stelt vast, dat het probleem al jaren bekend is bij overheid en het bedrijf.
Ook in de USA is dit bekend en men heeft er nog niets aan gedaan.
Sterker nog, bedrijven doen er niets aan, zolang dat niet door de overheid wordt verplicht en die wist het ook, maar laat het lopen.
En dan wil je niet weten, hoe het winnen van olie , gas en grondstoffen voor accu’s elders in de wereld toegaat, denk aan Arika, China, India e.d.

Daar tegenover legt de Raad van State 18000 bouwprojecten stil wegens teveel stikstof uitstoot, worden alle huishoudens op kosten gejaagd om de CO2 uitstoot te beperken en “het klimaat bij te sturen”.
Dat hele CO2 verhaal wordt door vele wetenschappers naar de prullenbak verwezen, n.b. ook door de NASA !
Onze overheid is “roomser dan de paus” als het om klimaat en milieu gaat, maar laat zonder er ook maar een seconde van wakker te liggen jarenlang  willens en wetens gif in het grondwater lekken via 6000 gasputten.
Dat krijgen de omwonenden en wij allemaal via voedsel en drinkwater dan naar binnen.

Zie https://eenvandaag.avrotros.nl/item/voormalig-nam-medewerker-oude-gasputten-lekken-giftige-stoffen-in-bodem-en-drinkwater/

Dan hebben we het nog niet over  al jaren bevroren pensioenen, die zelfs gekort dreigen te worden.
Of het enorme tekort aan woningen en wat er is , is te duur voor starters.
De politie, die haar taak niet aankan wegens tekort aan mankracht en materiaal, idem voor defensie.
Achterstallig onderhoud van bruggen en wegen, sluizen.
Overdracht van ons zelfbeschikkingsrecht als land over onze eigen zaken wordt steeds meer aan de EU overgedragen, net zo lang, tot de eigenheid van de nationale staten  weg is.
Plus de jaarlijkse toestroom van “migranten”, die vooral de islam als “gelijkwaardige religie” inbrengen met volle instemming van CU en heel links, maar ook VVD,CDA .

Regeren is voortuit zien, maar de overheid van de laatste decennia kiest voor blinddoek en oogkleppen, dan loopt de boel van zelf vast.
Kerken lopen leeg, omdat ze het evangelie hebben uitgehold tot “koffie drinken en gezelligheid” en de Schepper tot “iets abstracts” hebben gedegradeerd in hun geloofsleven en verkondiging.

Dood is dood, dat is de norm en wie eerder dood wil dan op natuurlijke wijze, moet dat kunnen regelen, ook bespreekbaar met depressieve tieners.

Deze wereld en dit land staan voor ongekende rampen, de huidige tornado in Alabama is er dan niets bij en dat stukje groter rampgebied, wat Trump er bij meende te moeten tekenen, is te klein, de rampen zijn wereldwijd.

Wie wijs is, gaat nadenken, die constateert dat we wereldwijd vast lopen, let op de vele “tekenen des tijds” en gaat op zoek naar de wijsheid van de Schepper, zie
https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Shabbat shalom,

Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

17 + negentien =