Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

de islamitische rode vlag is gehesen in Iran, WW III ?

Iran Raises Red Flag Over ‘Messianic Mosque’ Declaring ‘End-of-Days’ War’ for First Time Ever

By
met dank overgenomen van”
https://www.breakingisraelnews.com/142726/iran-raises-red-flag-over-messianic-mosque-declaring-end-of-days-war-for-first-time-ever/

“Like a muddied spring, a ruined fountain, Is a righteous man fallen before a wicked one.”Proverbs 25:26 (The Israel Bible™)

red flag, symbolizing a call for vengeance (courtesy: Youtube screenshot)

FacebookTwitterEmailWhatsAppPrintDeel102

A chilling sight appeared on Sunday as a red flag, symbolizing a call for vengeance, appeared over the Holy Dome Jamkarān Mosque in Qom, Iran. The call has end-of-days significance as the mosque is dedicated to the “Final Imam” the Shiite Muslims believe is the Mahdi, the messianic figure that will appear alongside Isa, the Muslim Jesus, killing all the infidels in order to prepare the world for the ultimate arrival of the Messiah.

The red flag, raised in response to a U.S. drone strike at Baghdad International Airport that killed Iranian Gen. Qassim Soleimani, read: “Those who want to avenge the blood of Husayn.”

In Shia Muslim traditions, flags are a significant part of the mourning rituals. Red flags in Shiite tradition symbolize blood spilled unjustly and serve as a call to avenge a person who was slain. The flag was hoisted above the important Jamkaran Mosque which is on the outskirts of the holy city of Qom, about 100 miles south of Tehran

Dr. Mordechai Kedar, a senior lecturer in the Department of Arabic at Bar-Ilan University, emphasized that the symbol could not be overestimated.

“The red flag means they are going to sink their enemies in a sea of blood,” Dr. Kedar explained explaining how this relates to ‘Husayn.’

Husayn Ibn Ali was the son of the fourth caliph and the grandson of Muhammad. Ali was regarded as the rightful immediate successor to Muhammad as an Imam by Shia Muslims. Hussein was massacred with his family and followers in the Battle of Karbala in 680 CE. Husayn’s death is commemorated every year on the Muslim holiday of Ashura, which for Shia Muslims is a day of mourning but Sunni Muslims recognize it as a festive day commemorating a victory. Shiites recognize this day with acts of self-flagellation using a chain with blades or swords.

“This is a call for vengeance focusing on the Sunni and Umayyads who killed Huseyn and decapitated him, humiliating the Shia,” Dr. Kedar said. “But this is a message to all the enemies of the Shiite. Husayn is the symbol of all the oppressed Shia for all time.”

“This red flag is a call for the deaths of anyone who opposes Shiite Islam, equating anyone today with the killers of Husayn in 680 CE. This is a global call to all of Shia for what they see as an eternal and neverending conflict.”

“The Shia think of this conflict in terms of eternity. There is a verse in the Koran that says that Allah is with those who have patience. Shiite Muslims have a lot of patience. They waited for thirteen centuries until they finally rose up in 1979 in the Iranian Revolution.”

“To say that what happened last week is huge is an understatement,” Dr. Kedar said. “You can compare it to the assassination of Osama Bin Laden and Baghdadi together and it still would not come close.”

This call for massive bloodshed was echoed by Esmail Ghaani who took over for Soleimanias the head of the Iranian Revolutionary Guards’ foreign operations arm.

“Be patient, and you will see the bodies of Americans all over the Middle East,” Ghaani said in a statement upon his appointment.

The site of the Jamkarān Mosque has been considered holy to Muslims since at least 984 CE as a monument dedicated to Hujjat Allah ibn al-Hasan al-Mahdi, also known as Imam al-Mahdi. Born in 869 CE, he disappeared in 948 CE. Referred to in Shia as the “Final Imam”, they believe he will return as the last of the Twelve Imams. He will be the Mahdi, the messianic figure that will appear alongside Isa, the Muslim Jesus, killing all the infidels in order to establish Muslim rule and prepare the world for the ultimate arrival of the Messiah.

One of the first acts of the government of President Mahmoud Ahmadinejad in 2005 was to donate £10 million to the mosque, turning it from a modest mosque into a massive religious complex.

________________________________________________________________

Mijn commentaar:

Het lijkt er op, dat de islamleiders in Iran de eindtijd willen bekorten, de Mahdi  (komende islam”messias” moet wat hen betreft z.s.m. verschijnen.
De rode vlag is gehesen van een speciaal aan de Mahdi gewijde moskee, zie
https://www.breakingisraelnews.com/142758/end-of-days-expert-iran-sharpening-swords-for-gog-and-magog/
We leven al in de eindtijd, maar de ultieme jihad tegen de “allah-loze” wereld van de niet-moslims lijkt een ultieme fase in te gaan.
Alweer een oproep voor ieder mens, om geen afgod te volgen of het “eigen egocentrische ik”, maar de Bijbelse profetie te onderkennen, waarin de duivel tot het uiterste toe zich manifesteert als de “mensenmoordenaar van de beginne”.
De antichrist in de vorm van de islam is zo’n eindtijdteken, maar er zijn er nog een paar, die duidelijk moeten worden.
Anderzijds, het is maar net of je bijv. die  ” 3e tempel, waarin de antichrist zich laat aanbidden als een God” letterlijk moet worden opgevat.
Het zou kunnen zijn, dat die eindtijdgebeurtenis al lang in vervulling is gegaan, nl. in de vorm van de politiek correcte christenheid, dus de nepgelovigen, waarin de duivel regeert.
Want de oprechte gelovigen zijn  immers de tempel van JHWH volgens 1 Cor.3:16
” Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?”
Wat  als tempel van God begon en ultiem in de Handlelingengemeente zichtbaar werd,  is verworden tot die 3e tempel van de antichrist, als we kijken naar de grote meerderheid van kerken en synagoges en dat proces begon al in de tijd van Paulus, zie :
Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking: wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. (2 Tess. 2: 7,8)

Dus wachten op een letterlijk te bouwen 3e tempel hoeft dan niet meer, maar wat te denken van de 2 getuigen, die nog moeten verschijnen ?

Er zijn dus nog wel wat vragen, maar met die rode vlag lijkt het er veel op, dat de rampen gaan toenemen en dat dus de komst van JHWH in de gestalte van Yeshua zeer nabij is.
Zorg, dat het goed is tussen u/jou en onze hemelse Vader, zodat je Zijn komst in alle vertrouwen tegemoet kunt zien.
https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

Shalom
Ben Kok (joods-chr. pastor)

PS zie  over Soleiman ook
http://www.franklinterhorst.nl/Uit%20het%20nieuws%2006-01-2020.htm

Navigeer naar andere artikelen

2 Responses to de islamitische rode vlag is gehesen in Iran, WW III ?

 1. Op 12 januari 2020 @ 14:55 schreef Cornelius

  Beantwoorden

  De twee getuigen zijn volgens Joh.5:39 de Schriften, het oude en het nieuwe testament. Door de eeuwen heen zijn ze toegedekt door de roomse kerk. (Je mocht geen bijbel bezitten!) De getuigen zijn tegengewerkt (denk aan de bijbelvertalers waarvan sommigen op de brandstapel terecht kwamen. Voor dood verklaard maar niet begraven (ze bleven aan de oppervlakte). Door gebeurtenissen in de eindtijd zal de stem van de getuigen weer gehoord worden als de identiteit van de overige stammen van Israël bekend wordt. Dan zal de verloren zoon, n.l het Huis van Israël, die tussen de varkens heeft geleefd, tot verbijstering van de joden weer tezamen het volk van Israël worden, met iedereen die zich daarbij aansluit onder leiding van de Messias.

  • Hi Cornelius, creatieve uitleg, die kende ik nog niet.
   Zowel OT als NT getuigen van Yeshua, dus dat is een belangrijke voorwaarde om een getuige te zijn.
   Maar ze worden gedood en staan op uit de dood in de eindtijd en dat is iets, wat niet kan met 2 boeken.
   De uitleg ” Henoch en Elia” of “Mozes en Elia, als de Tora en de Haftara (wet en profeten), die dan weer verschijnen omdat ze alle 3 niet gestorven zijn , maar opgenomen door JHWH, lijkt me toch waarschijnlijker.
   De 10 stammen blijven een verhaal apart, dat gaat over Israëlieten, die in die afgelopen 2500 jaar zeer vermengd zijn met andere volken, dus hoe moet daar een Joodse identiteit aan worden toegekend?
   Het “Israel van JHWH”, zoals in Gal. 6:16 genoemd, zijn alle op rechte gelovigen , die ziende op Yeshua de Bruid van JHWH zijn en Hem in de lucht tegemoet gaan, als Hij komt in de gestalte van Yeshua.
   Er valt nog veel over te zeggen, maar dat gaat beter in een artikel, wat ik nog moet schrijven t.Z.t.
   Shalom
   Ben

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*