Tora Yeshua  תורה־ ישוע

 Welkom op onze geheel vernieuwde website; stuur ons uw suggesties dan wordt het nog mooier.

Klimaatgekte opnieuw compleet ontmaskerd !!!

‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald

Posted on
met dank over genomen van
https://www.xandernieuws.net

De wisselwerking tussen wolken, de zonnewind, kosmische straling en het magnetische veld bepalen ons klimaat, niet CO2. Afbeelding: (3).

—————————————————————————————————————————————-

Team wetenschappers: ‘Hoeveelheid CO2 in atmosfeer heeft geen enkele invloed op het klimaat’ – De 97% consensus mythe nogmaals uitgelegd; waarheid is exact omgekeerd

—————————————————————————————————————————————–

De ook in ons eigen land nog altijd gepropageerde CO2-klimaatverandering hoax krijgt opnieuw een geduchte knauw nu een wetenschappelijk team ‘het eerste robuuste wetenschappelijke bewijs’ heeft geleverd dat klimaatverandering op Aarde vrijwel uitsluitend wordt veroorzaakt door wolken, die op hun beurt reageren op de zonnewind en kosmische straling. Uit de studie komt tevens duidelijk naar voren dat CO2 geen enkele invloed heeft op het klimaat op Aarde. Dat betekent dat de 11 biljoen die de EU wil gaan uitgeven om ‘klimaatneutraal’ te worden volslagen zinloos zijn, tenzij inderdaad het doel is om ook de laatste overgebleven welvaart en vrijheid van de gewone bevolking af te pakken, zodat overheden en banken totale macht en controle krijgen in hun gedroomde Marxistische klimaat-heilstaat.

‘Ondubbelzinnig bewezen dat CO2 geen effect heeft op het klimaat’

Natuurkundige Ned Nikolov en zijn team ‘testten de hypothese dat de wereldwijde temperatuurschommelingen in de recente decennia zijn veroorzaakt door fluctuaties in het wolkendek.’ Het nieuwe temperatuursmodel dat hieruit ontstond blijkt op basis van twee onafhankelijke temperatuurschema’s (UAH en HadCRUT4) bijzonder nauwkeurig te zijn, waardoor de conclusie ‘een robuuste ondersteuning voor onze hypothese is: het klimaat wordt inderdaad bepaald door veranderingen in het wolkendek albedo (= de mate waarin het wolkendek licht, warmte en straling opneemt en weerkaatst).’

‘De magnetische activiteit van de zon en de zonnewind spelen waarschijnlijk een cruciale rol hierin,’ aldus Nikolov. De essentie is dat temperatuurschommelingen op onze planeet direct worden veroorzaakt door veranderingen in het wolkendek. Bovendien ‘laat het bewijs van moderne planetaire NASA gegevens ONDUBBELZINNIG zien dat CO2 in onze atmosfeer een niet-condenserend sporengas (= broeikasgas) is dat GEEN effect heeft op het klimaat van de aarde! Het atmosferische thermale effect is 100% het gevolg van druk, niet van stralingseigenschappen van sporengassen.’

Satellieten bewijzen dat broeikaseffect niet bestaat

Bovendien komt uit de data naar voren dat de seismische activiteit op aarde inderdaad gekoppeld is aan de magnetische / elektrische verbindingen die worden gemoduleerd door de activiteit van de zon en de zonnewind. ‘Buiten de idiote ‘broeikas’ klimaat hypothese is er zoveel meer om te bestuderen! De (huidige) klimaattheorie claimt dat de recente opwarming veroorzaakt werd omdat infrarode stralingswarmte niet meer weg kan, en zo de atmosferische ‘broeikas gassen’ opwarmt. Satelliet waarnemingen laten echter niets zien van zo’n ‘warmte val’, omdat de elektromagnetische straling die de Aarde terugkaatst toeneemt naarmate de temperatuur in de lagere troposfeer stijgt.’

Dit is de echte oorzaak waarom de Aarde na het einde van de Kleine IJstijd zo’n 160 jaar geleden langzaam opwarmt. Sinds 1980 ondersteunen tal van satellietgegevens deze hypothese. De huidige klimaatmodellen houden echter totaal geen rekening met de vastgestelde veranderingen in het wolkendek albedo, ‘en daarom falen ze.’

De 97% consensus mythe

‘Maar 97% van de wetenschappers onderschrijven dat door mensen veroorzaakte CO2 uitstoot global warming veroorzaakt,’ is al jaren het vaakst gehoorde argument waarmee ieder tegengeluid onmiddellijk wordt afgewimpeld of weggehoond.

Deze 97% is echter een absolute mythe, en kwam als volgt tot stand. In 2009 stuurden enkele onderzoekers van de Universiteit van Illinois een lijstje met twee korte vragen naar zo’n 10.000 wetenschappers: 1) Bent u het ermee eens dat de wereldwijde temperatuur sinds de vroeg 19e eeuw aan het stijgen is?, en 2) Denkt u dat de menselijke activiteit hier een belangrijke bijdrage aan levert?

Van de 10.000 reageerden er 3146, oftewel 31%. Daarvan zei 90% ‘ja’ op de eerste vraag, en 82% op de tweede. Onder meteorologen was dat voor vraag 2 slechts 64%. Vervolgens haalden de onderzoekers slechts 77 reacties van wetenschappers eruit die zichzelf ‘klimaat experts’ noemden, maar die heel vaak een totaal ander vakgebied hadden. Van die 77 antwoordden er 75 met ‘ja’ op de tweede vraag = 97%. In werkelijkheid ging het dus om slechts 2,3% van het aantal wetenschappers dat reageerde. (2)


De 97% consensus bewering, ook vaak gehoord in de Tweede Kamer, op basis waarvan de regering nu stapsgewijs onze welvaart en vrijheid aan het afbreken is om ons in een Marxistisch-communistische klimaatdictatuur te dwingen, is daarom net zo onzinnig en idioot als de CU en SGP een lijstje naar de kerken te laten sturen met de vragen of God bestaat, en of mensen zijn bestaan kunnen ervaren. En als dan 97% van de kerken antwoordt met ‘ja’, deze uitkomst als hard ‘bewijs’ presenteren dat God inderdaad bestaat, en vervolgens de hele samenleving dwingen om hiermee akkoord te gaan en hun hele leven hierop aan te passen.

Zonne minimum en zwakker magnetisch veld gaan global cooling veroorzaken

Het zonne minimum waar onze planeet vanaf dit jaar in terecht is gekomen, zal opgeteld bij de afname van het beschermende magnetische veld en de almaar sneller verlopende poolverschuiving geen opwarming, maar juist afkoeling veroorzaken, die minimaal enkele jaren, maar net zo goed tientallen jaren kan gaan duren. Afkoeling gaat historisch gepaard met sterke temperatuurschommelingen en droogte, zoals we de afgelopen twee jaar in Europa hebben meegemaakt.

Helaas zitten onze politici met hun hoofd zo diep in de valse CO2-opwarming hoax begraven (het genereert nu al miljarden belastinginkomsten), dat zij mogelijk pas tot inkeer komen als de oogsten wereldwijd massaal gaan mislukken en er grote hongersnoden en pandemieën uitbreken als gevolg van de daling van de temperatuur. Daar komt in Nederland dan nog eens bij dat we ons niet meer adequaat en goedkoop kunnen verwarmen, omdat we verplicht van het aardgas af moeten. Een drama van ongekende omvang is daarom in de maak.

Xander

(1) Electroverse
(2) Martin Armstrong
(3) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur NASA/Expedition 40 crew member , bron http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84308&src=ve /
https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/14991571998/, This file is in the public domain in the United States

Zie ook o.a.:

21-01: Klim(h)aatmeisje Greta eist in Davos volledige stop op brandstof terwijl het juist kouder wordt
15-01: Val Romeinse Rijk op herhaling: ‘Green Deal zal Europese Unie doen instorten’
06-01: Australië: 207 brandstichters gearresteerd, ook milieuorganisaties schuldig aan bosbranden
03-01: (/ Nederlandse boerenorganisaties bedreigd met sabotage en brandstichting – Extinction Rebellion: onderdeel van de nieuwe ‘Zwarte Dood’ die de Europese bevolking gaat teisteren?)
01-01: Global Cooling zet door: Sneeuw in Thailand; Extreem koud in India; Al 50 doden door griep in Bangladesh
2019:
22-12: Steun ECB aan klimaatagenda EU is onwettig en zal leven burgers fors duurder maken (/ Zwaarste sneeuwstorm in geschiedenis in IJsland)
20-12: Urgenda bedrog: Staat moet op basis van fake science CO2 uitstoot sneller verminderen (/ IPCC erkent eigen foute voorspellingen: opwarming in 10 jaar niet 0,2 maar slechts 0,05 graden C.)
15-12: Greta Thunberg dreigt wereldleider ‘tegen de muur’ te zetten als ze niet voldoen aan haar klimaateisen
11-12: Extreemlinkse groene klimaatdeal EU kost gezin ruim 5100 euro per jaar
04-12: Prominente professor: VN kan militair geweld gebruiken tegen landen die klimaatagenda weigeren
03-12: ‘Greta’s Greenpeace klimaatactivisten willen het Westen veranderen in moderne Killing Fields’
30-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
09-11: Zo wordt de komende systeemcrisis gebruikt voor een wereldwijde klimaat dictatuur
20-10: Economen waarschuwen voor ‘desastreuze menselijke tragedie’ als Greta Thunberg haar zin krijgt (/ Autorijden straks alleen nog voor elite clubje)
12-10: CO2 vrije wereld onmogelijk: Iedere week 10 nieuwe kerncentrales of 10.500 windmolens nodig
09-10: Eindtijdsekte Extinction Rebellion wordt gebruikt om wereldeconomie te laten crashen
27-09: ‘Wreed en onverantwoordelijk om kinderen bang te maken met een niet-bestaand klimaatprobleem’
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is
23-09: ‘Beken uw klimaatzonden’ – Meer bewijs dat het klimaat een nieuwe religie is geworden
20-09: Tienduizenden gehersenspoelde schoolkinderen hebben geen flauw benul van klimaatfeiten
30-08: Greta Thunberg preekt nu in de VS haar valse, kwaadaardige klimaatreligie
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid
09-03: Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog (/ ‘In klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en politieke ideologie’)
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken


Mijn conclusie/vraag:

Wat is het antwoord van  de politieke onnozelaars hierop, van onze kamerleden  en regering?
En blijven de kerken en synagoges weer zwijgen, net als mbt. tot de islamisering?
Shalom,
Ben Kok (joods-chr. pastor)

Navigeer naar andere artikelen

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*